Промислова технологія лікарських засобів стислий опис дисципліни icon

Промислова технологія лікарських засобів стислий опис дисципліни
Скачати 279.95 Kb.
НазваПромислова технологія лікарських засобів стислий опис дисципліни
Дата24.08.2012
Розмір279.95 Kb.
ТипДокументи
1. /Информация для студентов/Завдання з аптечнох технолог_х л_карських засоб_в.doc
2. /Информация для студентов/Завдання з промисловох технолог_х л_карських засоб_в.doc
3. /Информация для студентов/Завдання з технолог_х л_карських косметичних засоб_в.doc
4. /Информация для студентов/Крок АТЛ.rtf
5. /Информация для студентов/Крок ЗТЛ.rtf
Аптечна технологія лікарських засобів стислий опис дисципліни
Промислова технологія лікарських засобів стислий опис дисципліни
Технологія лікарських косметичних засобів стислий опис дисципліни
Крок 2 Фармація Медичний профіль – атл
Крок 2 Фармація Медичний профіль – зтл

ПРОМИСЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ


Стислий опис дисципліни.

Студенти вивчають теоретичні основи та виробничі процеси одержання готових лікарських форм, галенових та максимально очищених препаратів. Особлива увага приділяється вимогам належної виробничої практики (GMP).


Тривалість вивчення.

Денне відділення – IV курс, заочне відділення – IV-V курс.


Форми навчання.

Лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів, написання рефератів, курсова робота, виробнича практика.


Бази навчання.

Аудиторії кафедри, фармацевтичні підприємства Одеси та Одеської області.


Розділи дисципліни, які вивчаються.

 • Загальні принципи виробництва готових лікарських форм. Теоретичні основи промислових процесів.

 • Порошки.

 • Таблетки.

 • Медичні капсули. Мікрокапсули.

 • Фармацевтичні розчини.

 • Сиропи.

 • Ароматні води.

 • Суспензії. Емульсії.

 • Пластирі. Гірчичники.

 • Мазі.

 • Супозиторії.

 • Аерозолі.

 • Стерильні та асептично виготовлені лікарські форми.

 • Очні лікарські форми.

 • Екстракційні препарати. Настойки. Екстракти. Препарати тваринної сировини.

 • Ферментні препарати.

 • Біотехнологія у виготовленні лікарських засобів.

 • Упакування готових лікарських форм. Пакувальні матеріали.

 • Тверді дисперсні системи.


Перелік питань, що виносяться на іспит

 1. Загальні принципи виробництва готових лікарських форм. Готові лікарські засоби, їх роль у забезпеченні населення . Розширення асортименту лікарських засобів промислового виробництва, організація вироб­ництва фармацевтичних підприємств. Цеховий принцип організації виробниц­тва. Комплексна механізація та естетика. Техніка безпеки і охорона праці. Тех­нологічний процес. Стадії та операції, безперервний та періодичний техно­логічний процес. Виробничий потік. Загальні поняття: сировина, інгредієнти, напівфабрикати, готовий продукт, побічний продукт, відходи виробництва.

 2. Планування технологічного процесу. Виробничий регламент, техніко-економічний баланс. Технологічний вихід, коефіцієнт на норми витрат. Техно­логічний пропис. Енергетичний баланс.

 3. Відділ технічного контролю (ВТК) та його функції.

 4. Загальні поняття про машини, апарати, автоматичні лінії. Машина як поєднання двигуна, передавального та виконуючого механізмів. Виконуючі механізми. Приймально-передавальні механізми. Апарати. Автоматичні лінії.

 5. Теплові процеси у фармацевтичному виробництві. Теплоносії, температурний тиск. Теплопровідність, конвекція, ви­промінювання, складний теплообмін. Нагрівання водяною парою. Нагрівання "глухою" парою. Нагрівання "гострою" парою. Нагрівання. Теплообмінні апа­рати. Парові сорочки. Трубчасті теплообмінники. Теплообмінники з ребристою поверхнею. Парозатримні пристрої. Охолодження. Конденсація.

 6. Випарювання. Випарювання розчинів при атмосферному тиску. Випарювання під вакуумом. Просте (одноразове) вакуумне випарювання. Трубчасті вакуум-випарювальні апарати. Центробіжні роторно-плівкові випарювальні апарати. Побічні явища при випарюванні. Інкрустація. Температурна депресія та гідростатичний ефект. Піноутворення та каплевиніс.

 7. Висушування. Висушування різних матеріалів (сипучих, в'язких, рідких) у фармацевтичному виробництві. Теоретичні основи висушування. Статика висушування. Властивості вологого повітря: температура, вологість, теплоємкість. Види зв'язку вологи з матеріалом. Швидкість висушування. Швидкість висихання матеріалу. Контактні сушарки (вакуум-сушильна шафа, вакуум-вальцові су­шарки). Конвективні сушарки (камерні, стрічкові, багатоярусні, барабанні, пневматичні, розпилювальні, сушарки "в кип'ячому шарі"). Спеціальні сушарки: сублімаційні, радіаційні, ультразвукові, високочастотні.

 8. Подрібнення. Види подрібнення. Особливості подрібнення твердих тіл. Основні спосо­би подрібнення. Робота з подрібнення (енерговитрати). Подрібнювальні маши­ни. Машини для середнього та дрібного подрібнення: різальні механізми (траво- та корнерізки). Роздавлюючі машини (валкові дробилки), ударно-центробіжні млини (дисмебратори, дезінтегратори). Машини для тонкого подрібнення : барабанні, стержневі млини. Млини для надтонкого подрібнення: вібраційні, струйні млини.

 9. Розділення подрібнених матеріалів. Аналіз подрібненої сировини за допомогою сит. Матеріали і види сіток (плетені, штамповані, колосникові). Стандарти та нумерація сит, конструкція сит, що обертаються, коливаються, вібраційні сита (інерційні, гіраційні, елек­тромагнітні). Турбоелектричні явища, техніка безпеки при просіюванні.

 10. Змішування. Змішування порошкоподібних матеріалів. Класифікація змішувачів. Змішувачі періодичної дії. Змішувачі з корпусом, що обертається, черв'ячно-лопасні, з псевдозрідженням сипучого матеріалу, відцентрової дії з корпусом, що обертається.

 11. Збори. Розчинні чаї. Характеристика. Технологія зборів: подрібнення рослинної сировини, змішування, пакування. Брикетування. Індивідуальна технологія зборів: збір протиасматичний, грудний, жовчогінний, сечогінний та інші. Технологія при­готування розчинних чаїв: подрібнення сировини, змішування, екстрагування, висушування.

 12. Порошки. Класифікація. Технологія порошків: подрібнення вихідного матеріалу, розділення за розмірами часток, змішування окремих компонентів. Фасування та упакування. Автоматичні дозатори порошків. Індивідуальна технологія та номенклатура порошків: сіль карловарська штуч­на, порошок кореня солодки складний, гальманін, дитяча присипка.

 13. Медичні розчини. Класифікація (водні, спиртові, гліцеринові, масляні, ароматні води, сиро­пи). Способи їх приготування на хіміко-фармацевтичних підприємствах (розчинення, хімічна взаємодія). Розчинення - фізико-кінетичний процес. Шляхи інтенсифікації процесів розчинення: температурний і гідродинамічний процеси. Механічне, пневматичне, гравітаційне перемішування. Реактори. Мішалки (лопасні, пропелерні, турбінні, акустичні змішувачі). Способи очи­щення розчинів: відстоювання, фільтрування, центрифугування, відстійники періодичної та безперервної дії. Центрифуги відстійні та фільтруючі. Супер-центрифуги. Фільтри: нутч- і друк, фільтр-прес. Стандартизація розчинів за вмістом діючих речовин та густини. Розчини пероксиду водню, формальдегіду, розчину Бурова, розчину ацетату свинцю основного. Спиртові розчини йоду. фасування. Пакування. Зберігання.

 14. Сиропи. Характеристика. Класифікація. Виробництво сиропів. Сироп цукровий, вишневий. Сироп солодкового кореня, сироп алтейний, сироп із плодів шип­шини, сироп алое з залізом. Пертусин. Холосас.

 15. Ароматні води. Ароматні води- розчини: м'яти, кропу, перегнані ароматні води. Апара­тура для одержання перегнаних ароматних вод. Гіркомигдалева вода і її кон­центрати, спиртова вода коріандру.

 16. Алкоголіметрія. Концентрація спирту, методи і прилади для її визначення. Одержання водно-спиртових розчинів та їх стандартизація. Визначення вмісту безводного спирту в водно-спиртових розчинах. Облік спирту.

 17. Екстракційні препарати. Теоретичні основи екстрагування. Екстрагування рослинної, тваринної, мікробіологічної сировини і культури тканин. Фактори, які впливають на про­цес екстрагування: гістологічна будова, ступінь і характер подрібнення, по­ристість, коефіцієнт вимивання і поглинання, величина поверхні сировини, різниця концентрацій, температура, тривалість екстракції, вплив екстрагенту (екстрагуючі здібності, селективність, резорбція, в'язкість, величина поверх­невого натягу і реакції середовища на збільшення швидкості та повноти екст­рагування). В'язкість. Поверхнево-активні речовини. Гідродинаміка шару рос­линної сировини.

 18. Способи екстрагування: мацерація і її модифікації, перколяція, реперко-ляція з діленням сировини на рівні частини і на нерівні частини, противотокова екстракція в батареї екстракторів і екстракторах безперервної дії, циркуляційне екстрагування.

 19. Інтенсифікація процесу екстрагування - турбоекстракція (вихрова), екст­ракція сировини на роторно-пульсаційному апараті РПА, екстрагування з за­стосуванням ультразвуку, перемінного тиску (чотирьохкорпусна установка "карусельного типу"), екстрагування за допомогою електричних зарядів, екст­рагування з використанням електроплазмолізу і електродіалізу.

 20. Апаратура для екстрагування: мацераційні баки, комуніціровані і неко-муніціровані батареї екстракторів. Екстрактори безперервної дії. Екстрактори з використанням нагрівання, перемінного тиску, перемішування, вібраційні, подрібнення, ультразвуку і т.д. Роторно-пульсаційні апарати.

 21. Рекуперація і ректифікація спирту. Рекуперація спирту з відпрацьованої сировини витісненням водою та пе­регонкою з водяною порою. Обладнання. Основи ректифікації. Склад та прин­цип работи ректификаційних установок. Одержання і використання спирту ректифікату та абсолютного спирту.

 22. Настойки. Класифікація. Одержання. Мацерація, можливості її інтенсифікації (часткова, вихрева, екстракція з застосуваням вібраторів, пульсаторів, роторно-пульсаційних апаратів, ультразвуку, екстракція в завислому шарі си­ровини). Перколяція. Одержання настойок розчиненням екстрактів. Особливі випадки одержання настойок м'яти, перцю, софори японської. Складні настой­ки. Настойка з сухого екстракту чілібухи. Номенклатура настойок. Очищення (відстійники, фільтри). Стандартизація настойок. Зберігання настойок.

 23. Екстракти. Характеристика. Класифікація за консистенцією та екстрагентом, що за­стосовується. Рідкі екстракти - методи одержання (ремацерація, перколяція, реперколяція, противотокове екстрагування). Очищення. Стандартизація. Зберігання. Номенклатура рідких екстрактів. Густі та сухі екстракти - методи одержання (бісмацерація, перколяція, реперколяція, противотокова екстракція, циркуляційна екстракція). Очищення водних витяжок. Очищення спиртових витяжок. Випарювання. Сушка екстрактів. Стандартизація. Номенклатура вод­них густих екстрактів (полину, кульбаби, солодки), сухих (солодки). Номенк­латура спиртових густих екстрактів (валеріани, белладонни, стручкового пер­цю), сухих (ревеню, крушини). Олійні екстракти — методи одержання. Олія блекоти, звіробою, олія шипшини, обліпихова олія. Екстракти-концентрати. Характеристика. Класифікація. Методи одержання рідких екстрактів-концентратів: перколяція, реперколяція, метод ЦАНДІ. Методи одержання су­хих екстрактів-концентратів: швидкопротікаюча реперколяція, мацерація. Стандартизація. Поліекстракти. Зберігання. Номенклатура рідких екстрактів-концентратів: чорногорки, валеріани, термопсису і сухих екстрактів концентратів (термопсису 1:1, горицвіту сухого 1:1, наперстянки сухого 1:1, алтеї, сухого 1:1).

 24. Препарати тваринної сировини. Особливості тваринної сировини. Класифікація органопрепаратів за тех­нологічними ознаками (висушені залози і тканини, екстракційні препарати індивідуальних речовин) та характеру біологічно-активних речовин (ендокринні, гормональні, ферментні, неспецифічної дії). Технологія одер­жання препаратів для внутрішнього вживання і парентерального введення. Стандартизація. Тиреоїдин, адіурекрин, пантокрин, адреналін, гепарин. Інсулін і його препарати. Зберігання. Простагландини. Одержання. Застосування.

 25. Ферментні препарати. Характеристика. Класифікація. Ферменти вищих рослин. Технологія одержання. Фісуїн. Бромелаїн. Папаїн. Уреаза. Нігедаза. Застосування. Зберігання. Одержання ферментних препаратів з тваринної сировини проте­олітичної дії (пепсин, трипсин, хімотрипсин). Одержання ферментних пре­паратів з тваринної сировини гіалуронідазної дії (лідаза, ронідаза). Застосу­вання. Зберігання.

 26. Ферменти мікробіологічного синтезу. Штами мікробіологічного синтезу та вимоги, що до них висуваються. Си­ровина для мікробіологічної промисловості ферментів (джерела вуглецю, азоту та інші види сировини). Приготування і знезараження поживних середовищ, очищення та стерилізація повітря. Мікробіологічний контроль стадій вироб­ництва. Проведення процесів ферментації. Ферментатори. Зберігання культури та розмноження посівного матеріалу. Одержання посівного матеріалу в цеху чистої культури. Основна ферментація. Виділення продуктів ферментації. Апа­ратура для обробки продуктів ферментації. Очищення продуктів мікробіологічного синтезу (осадження, висолювання, діаліз, електродіаліз, мембранна фільтрація, ультрафільтрація, іонообмінна хроматографія, гель-хроматографія, афінна хроматографія, сорбція). Концентрація продуктів мікробіологічного синтезу (ліофілізація, вакуум-випарювання, кристалізація, розпилення). Асортимент ферментів. Застосування. Імобілізація. Стабілізація ферментів. Засоби імобілізації. Настої ферментів (фаза ферментів). Асортимент імобілізованих ферментів. Застосування. Зберігання.

 27. Таблетки. Визначення. Характеристика. Види і номенклатура. Теоретичні основи таблетування. Основні групи допоміжних речовин, які застосовуються у ви­робництві таблеток: зв'язуючі, розпушуючі, антифрікційні, барвники, речо­вини, пролонгуючої дії лікарських препаратів. Речовини, якими розбавляють. Вплив допоміжних речовин на терапевтичну ефективність препаратів. Стадії технологічного процесу одержання таблеток. Підготовка допоміжних і лікарських речовин, змішування інгредиєнтів. Значення гранулювання. Грану­лювання сухе, вологе (продавлюванням, у дражирувальному котлі і тарільчатих грануляторах, завислому шарі, розпилювальним висушуванням), опудрення грануляту. Вплив виду грануляції на біологічну доступність препаратів. Аналіз грануляту: визначення фізико-хімічних властивостей, гранулометричного складу, вологості, сипучості, пресованості. Гранулятори і машини які протира­ють, сушарки-гранулятори (СГ-30).

 28. Пресування. Таблеткові преси: ударні і ро­торні. Порівняльна характеристика таблеточних пресів і принцип їх работи. Вплив тиску пресування на терапевтичну ефективність таблеток. Пряме пресу­вання. Методи нанесення оболонок. Мета нанесення. Технологія дражування: обкатування, шліфування, глянсування, полірування. Обдуктори. Плівкові по­криття. Типи і властивості плівкових покрить. Асортимент плівкоутворювачів, пластифікаторів, розчинників. Технологія плівкових покрить. Апаратура. На­пресовані покриття. Технологія плівкових покриттів. Апаратура. Технологія покриття напресуванням. Машини подвійного і потрійного пресування. Таб­летки прологнованої дії. Багатошарові таблетки. Дурули. Магнітокеровані таб­летки.

 29. Оцінка якості таблеток: зовнішній вигляд, відхилення від середньої маси, точність дозування, кількістний вміст діючих речовин, розпад, розчинність, міцність на роздавлювання та стирання. Контролюючі прилади (корзинки, які обертаються, фріабілятори, прилад ХНДХФІ, прилад Стокса та ін.). Сучасна номенклатура: сублінгвальні та імплантаційні таблетки. Тритураційні таблетки. Шляхи вдосконалення та перспективи розвитку таблетованих препаратів. Фасування та пакування. Зберігання.

 30. Медичні капсули. Мікрокапсули. Типи медичних капсул. Асортимент. Допоміжні речовини у виробництві желатинових капсул. Способи отримання: зануренням ("мокання"), пресуван­ням, капельним методом. Автоматизовані лінії, преси. Заповнення капсул лікарськими речовинами. Машини шнекові, роторні, поршневі. Асортимент лікарських засобів в желатинових капсулах заводського виробництва, точність дозування. Розпад, розчинність, міцність та товщина оболонок, швидкість та повнота вивільнення ліків з капсул. Фактори, що впливають на біологічну дос­тупність лікарських речовин. Ректальні, вагінальні капсули. Тубатини. Пер­спективи розвитку капсул. Упаковка. Мікрокапсулювання лікарських препа­ратів. Способи отримання мікрокапсул. Перспективи розвитку технології Мікрокапсулювання препаратів.

 31. Пластирі. Гірчичники. Характеристика. Класифікація. Технологія отримання. Обладнання: реак­тори, установки УСПЛ-І, камерно-петльова сушарка та ін. Свинцевий, склад­ний, епіліновий, смоляновоскові, каучукові, лейкопластир еластичний намаза­ний, бактерицидний, мозольний, перцовий, рідкі (клеол, колодій, клей БФ-6, колапласт, мікропласт, фуропласт, рідина Новікова, рідина мозольна). Гірчичники. Технологія гірчичників. Упаковка. Зберігання.

 32. Ректальні лікарські форми. Характеристика супозиторіїв. Обладнання для виробництва та упаку­вання супозиторіїв: Франко-Креспи (Італія), лінія фірми "Хефлигер й Карг", “Sarong 200S” (ФРГ). Стандартизація. Номенклатура. Зберігання. Перспективи розвитку ректальних лікарських форм. Ліофілізовані супозиторії, пресовані, двошарові, ректальні мазі, ректальні капсули, ректіоли. Особливості технології. Застосування.

 33. Аерозолі. Характеристика. Класифікація. Аерозолі інгаляційні. Склад та принцип роботи аерозольного балону. Види аерозольних систем. Характеристика вмісту аерозольного балону. Склади, що видаються з упаковки у вигляді піни (водно-спиртові, неводні піни). Допоміжні речовини для отримання аерозолів (розчинники, солюбілізатори, ПАР плівкоутворювачі та ін.), пропеленти. Спо­соби наповнення аерозольних балонів (під тиском та при пониженій темпера­турі). Оцінка якості: міцність та герметичність упаковки. Точність дозування вмісту. Якісний та кількісний склад. Перспективи розвитку фармацевтичних аерозолів. Номенклатура. Інгаліпт. Каметон. Пропосол. Легразоль. Нітазол. Неотізоль. Ліфузоль. Транспортування та зберігання медичних аерозолів.

 34. Стерильні та асептично виготовлені лікарські форми. Розчини для ін'єкцій в ампулах. Ліки заводського виробництва, що готу­ються в умовах асептики. Лікарські форми для ін'єкцій: розчини в ампулах, суспензії, емульсії, порошки, таблетки. Вимоги до лікарських форм для ін'єкцій: відсутність механічних включень, стерильність, апірогенність, стабільність та ін.. Джерела забруднення ін'єкційних розчинів. Класи чистоти приміщень. Вимоги до персоналу, спецодягу, обладнання.

 35. Розчинники. Отримання води для ін'єкцій у заводських умовах. Дисти­ляційні прилади. Демінералізована вода. Способи отримання: електродіаліз, іонний обмін, зворотний осмос. Використання демінералізованої води. Заво­дські прилади для її отримання. Неводні розчинники. Жирні масла та вимоги до них. Підготовка рослинних олій. Спирти, ефіри, аміди.

 36. Матеріали для виготовлення ампул та флаконів. Скло. Отримання, технічні вимоги до нього. Класи скла. Дослідження хімічної та термічної стійкості ампул. Використання полімерних пакувальних материалів, шприц-тюбики. Підготовка склодроту: калібрування, способи миття. Виготовлення ампул на напівавтоматах. Підготовка ампул до наповнення. Апарат для відкриття капілярів. Відпал ампул. Вакуумне, шприцеве та пароконденсаційне миття ампул. Використання ультразвуку для миття ампул. Висушування і сте­рилізація. Виготовлення ін'єкційних розчинів у заводських умовах. Дегідратація. Додаткове очищення в процесі отримання розчинів. Шляхи стабілізації. Стабілізатори. Газовий захист. Консерванти. Фільтруючі ма­теріали. Фільтруючі пристрої (фільтри-грибки, ХНДХФІ, Сальнікова, Зейтца). Металеві, керамічні, скляні, фторопластові мембранні фільтри. Стерилізація фільтруванням. Наповнення ампул. Вакуумний, шприцевий, пароконденсаційний способи, їх особливості та недоліки. Апарати для наповнення. Запаю­вання ампул, лінійні і роторні автомати. Запаювання в потоці інертних газів. Контроль якості запаювання. Методи стерилізації розчинів в ампулах. Теплова стерилізація. Стерилізація парою під тиском. Радіаційна і кріорадіаційна сте­рилізація. Контроль режиму стерилізації. Перевірка герметичності. Оцінка якості готової продукції. Поняття про стерильну серію. Контроль стерильності і апірогенності, рН середовища, кількісного вмісту діючих речовин, чистоти. Етикетування і пакування ампул. Автомати для пакування. Проблеми ком­плексної механізації і автоматизації виготовлення ампул. Створення поточних ліній.

 37. Особливості виготовлення в заводських умовах розчинів глюкози, кальцію хлориду, магнію сульфату, аскорбінової кислоти, гексаметилентетраміну, ерготалу, еуфіліну, масляні розчини камфори, гормонів, їх аналогів.

 38. Очні лікарські форми. Особливості технології очних лікарських форм заводського виробництва. Очні краплі. Водні розчини. Олійні розчини. Суспензії. Номенклатура: розчини атропіну сульфату, натрію сульфацилу, пілокарпіну гідрохлориду, скополаміну гідрохлориду, кислоти аскорбінової, фосфаколу та інші. Очні мазі атропіну сульфату, пілокарпіну гідрохлориду, натрію сульфацилу та інші. Мазі з ан­тибіотиками. Очні лікарські плівки. Основи і їх характеристика. Технологія от­римання плівок з атропіну сульфатом, пілокарпіну гідрохлоридом, дикаїном, флореналем. Упаковка.

 39. Біотехнологія у виготовленні лікарських засобів. Біотехнологія, її місце в розвитку науково-технічного прогресу в меди­цині і фармації. Сучасні напрямки виготовлення ліків на основі біотехнології. Науково-технічні передумови формування біотехнології. Основи біотехнологічного виробництва. Виготовлення лікарських засобів на основі мікробіологічного синтезу (антибіотиків, ферментів, вітамінів та ін.). Виготовлення лікарських засобів на основі культивування клітин і тканин рослинного і тваринного походження (алкалоїдів раувольфії зміїної, вербійника, барвінку, родіоли рожевої, глікозидів женьшеню, інтерферону, інсуліну, сомато-тропіну). Виділення продуктів біосинтезу (сепаратори, фільтри-преси, вакуум-барабанні фільтри, відстойники). Очищення продуктів біосинтезу (висолювання, діаліз, електродіаліз, ультрафільтрація, іонообмінна хроматографія, гель-хроматографія, сорбція, зворотний осмос, хроматографія афінна, гідрофобна хроматографія, хроматофуксування, електрофорез). Концентруван­ня продуктів біосинтезу (ліофілізація, вакуум-випарювання, виморожування). Кри­сталізація та висушування (метод прямої кристалізації, ліофільна сушка, вису­шування розпиленням). Найновіші методи біотехнології. Гібридомна біотехнологія і виготовлення на її основі моноклональних антитіл. Генна інженерія. Способи отримання препаратів на основі генної інженерії. Інтерферон. Інсулін, соматостатін. Соматотропін. Вакцина Wi 38. Клітинна інженерія. Особливості технології. Берберин. Перспективи розвитку біотехнології в галузі фармації.

 40. Упакування готових лікарських форм. Пакувальні матеріали. Тара. Фасування лікарських форм.

 41. Загальнодержавні стандарти на тару та пакувальні матеріали. Сучасний асортимент тари і пакувального матеріалу, який використовується у фармацевтичній промисловості. Плівкові контурні упаковки. Питання міграції різних компонентів із пакувального матеріалу. Сорбція компонентів ліків матеріалами упаковки ГЛЗ. Апарати для миття тари. Фасування в умовах збільшення підприємств. Дозуючі пристрої для порошків, рідин, мазей, фасування табле­ток, драже, капсул та інші. Перспективи упаковки ГЛЗ.

 42. Перспективи розвитку технології лікарських форм. Основні напрямки розвитку технології лікарських форм. Системи з регу­люванням звільнення діючих речовин. Багатошарові таблетки, мікрокапсули, мікродраже. Імобілізовані препарати: ферменти, гормони, мукополісахариди, залізопохідні декстрани, альбуміни, γ-глобуліни, нуклеїнові кислоти, інтерферони.

 43. Тверді дисперсні системи. Пероральні системи "Орос", трансдермальна терапевтична система (ТТС). Носії лікарських речовин першого покоління. Мікрокапсули. Мікросфери. Носії лікарських речовин другого покоління. Нанокапсули. Наносфери. Ліпосоми. Носії лікарських речовин третього покоління. Антитіла. Глікопротеїди. Магнітокеровані системи. Суспензії карбонільного заліза. Феррити магнієвої рідини на рідкому парафіні. Принцип сенсорного регулювання вивільнення лікарських речовин з лікарських форм.

 44. Суспензії. Емульсії. Мазі. Способи промислового виробництва суспензій, емульсій, мазей. Змішування фаз. Розмолювання в рідкому середовищі. Подрібнення з викори­станням ультразвуку. Обладнання. Конструкція та принцип роботи пропелер­них та турбінних перемішувачів, РПА, фракційно-колоїдні млини, млини удар­ної дії, роторно-більні колоїдні млини, віброкавітаційні колоїдні млини. Ме­ханічні та електромеханічні випромінювачі. Стандартизація емульсій, сус­пензій та мазей. Основи для мазей та допоміжні речовини, що використовують­ся в промисловому виробництві їх. Перспективи розвитку виробництва та нау­кового дослідження мазей. Виробництво мазей в умовах фармацевтичних підприємств. Конструктивні особливості та принцип роботи реактора-змішувача, машини типу МКЛ, змішувачі "Юпітрон", жернові млини, трьох-валкова мазетерка. Тубонаповнюючі дозуючі машини "ТР-51". Структурно-механічні властивості мазей. Основні фактори, що впливають на реологічні властивості мазей. Сучасні методи вивчення стабільності та ефективності ма­зей як лікарської форми.


Перелік обов’язкових практичних навичок, якими повинен оволодіти сту­дент у процесі вивчення заводської технології ліків.


 1. Визначте середню масу та відхилення від неї (за ДФ XI) для таблеток, не покритих оболонкою та покритих оболонкою.

 2. Визначте насипну масу сипучих матеріалів (порошків, гранулятів, мікрокапсул).

 3. Приготуйте тритураційні таблетки та оцініть їх якість.

 4. Визначте сипучість та кут природного відхилення сипучих матеріалів.

 5. Визначте розпад, розчинність (за ДФ XI) для таблеток, не покритих оболонкою, покритих оболонкою, шлунковорозчинною і кишково-розчинною оболонками.

 6. Дослідіть якість таблеток за ДФ XI.

 7. Визначте фракційний склад і кристалографічну характеристику порошків. Зробіть висновок щодо придатності даного порошку для таблетування.

 8. Визначте міцність таблеток за ДФ XI.

 9. Проведіть пряме пресування.

 10. Отримайте гранулят методом вологої грануляції.

 11. Перевірте термічну стійкість ампул.

 12. Складіть робочий пропис для отримання розчину глюкози в ампулах.

 13. Відкрийте ампули і проведіть їх миття шприцевим та вакуумним методами.

 14. Визначте хімічну стійкість ампульного скла індикаторними методами (з допомогою універсального індикатора, фенолфталеїну, метилового червоного), потенціометричним методом.

 15. Складіть робочий пропис для отримання заданої кількості ампул визначеної місткості розчину камфори в олії.

 16. Визначте розрідження, при якому слід заповнювати ампули даного об'єму.

 17. Проведіть контроль ін'єкційного розчину в ампулах на відсутність механічних включень.

 18. Визначте кількість води, яку слід додати до розчину більшої концентрації, щоб одержати необхідну концентрацію.

 19. Складіть робочий пропис для отримання заданої кількості і заданої концен­трації розчину кофеїн-бензоату натрію.

 20. Визначте кількість новокаїну, необхідного для виробництва заданої

 21. кількості ампул вказаної місткості.

 22. Визначте хімічну стійкість ампульного скла потенціометричним методом.

 23. Складіть робочий пропис для отримання заданої кількості кофеїн-бензоату натрію відомої концентрації, якщо заданий коефіцієнт збільшення об'єму і густина розчину відомі.

 24. Перевірте ампули з водним розчином на герметичність запайки. Перевірте ампули з масляним розчином на герметичність запайки.

 25. Визначте клас чистоти повітряного середовища приміщення, якщо задана довжина, ширина, висота його і відома виявлена в ньому кількість мікроорганізмів. Вкажіть, які технологічні операції можна проводити в даному приміщенні.

 26. Проведіть додаткове очищення ін'єкційного розчину глюкози (натрію хлориду, магнію сульфату, кальцію хлориду).

 27. Визначте наявність залишкової напруги в ампульному склі та запропонуйте заходи щодо її усунення.

 28. Дослідіть якість ін'єкційного розчину в ампулах за ДФ XI.

 29. Приготуйте ампули з ізотонічним розчином натрію хлориду.

 30. Проведіть контроль ін'єкційного розчину в ампулах на відповідність наповнення.

 31. Приготуйте задану кількість спирто-водної суміші офіцінальної концентрації з міцного спирту і спирто-водної суміші слабкої концентрації (задана в об'ємних процентах).

 32. Визначте концентрацію етанолу за допомогою металевого спиртоміра.

 33. Визначте кількість міцного етанолу і води, необхідних для виготовлення потрібної маси розчину офіцінальної концентрації (заданої в об'ємних процентах).

 34. Визначте концентрацію етанолу в об'ємних процентах, якщо відома масоваконцентрація. Використовуючи формули переліку, зробіть перевірку згідно з алкоголеметричними таблицями.

 35. Визначте вміст етанолу в масових процентах, якщо заданий вміст його в суміші в об'ємних процентах. Використовуйте інтерполювання за двома варіантами.

 36. Визначте об'єм безводного етанолу за нормальних умов, якщо відомі його маса і концентрація при температурі нижче 0°С.

 37. Визначте об'єм відпущеного етанолу при підвищених температурах, якщо відомий об'єм безводного етанолу при нормальних умовах. Використовуйте таблиці VI Комітету стандартів.

 38. Зробіть перерахунок на 96% і 95% етанол, якщо відома кількість отриманого етанолу інших концентрацій. Використовуйте формули розведення і таблиці VI Комітету стандартів.

 39. Визначте об'єм безводного етанолу, якщо відомий об'єм етанолу заданої

 40. концентрації.

 41. Визначте об'єм безводного етанолу в заданій кількості відгону при нормальних умовах, якщо в момент відвантаження його температура була вище 20°С і концентрація визначалась металевим спиртоміром.

 42. Визначте концентрацію етанолу в рекуператі, якщо відома його густина при температурі нижче нормальної (20°С).

 43. Переведіть об'ємні проценти в масові, використовуючи інтерполяцію.

 44. Перерахуйте методи визначення концентрації спирту в спирто-водній суміші.

 45. Визначте вихід, витрати, коефіцієнт витрат і складіть матеріальний баланс по абсолютному спирту, якщо відома кількість отриманої настойки, вміст спирту в ній, кількість рекуперованого спирту з сировини і концентрацію рекуператів. Відома також кількість вихідної спирто-водної суміші у вихідній концентрації.

 46. Приготуйте заданий об'єм етилового спирту офіцінальної концентрації з міцного спирту і води. Перевірте одержаний розчин.

 47. Визначте вміст етилового спирту в спирто-водній суміші за допомогою

 48. скляного спиртоміру.

 49. Проведіть очищення, визначте його повноту для водно-спиртового витягу з наперстянки шерстистої.

 50. Складіть робочий пропис для отримання густого екстракту.

 51. Змонтуйте аппарат Сокслета і завантажте його сировиною і екстрагентом для отримання адонізиду.

 52. 3авантажте перкодятор рослинною сировиною і екстрагентом для отриман­ня рідкого екстракту.

 53. Визначте швидкість перколяції в краплях за хвилину, якщо відомі діаметр перколятора, висота шару завантаженої сировини і кількість крапель в 1 мл перколяту.

 54. Визначте кількість вологи, яку необхідно випарити з відомої кількості гус­того екстракту, вологість якого вище стандартної.

 55. Визначте кількість екстрагенту, необхідну для виготовлення заданої кількості лантозиду з сировини, яку ми маємо з заданій кількості. Скільки міцного етанолу для цього необхідно?

 56. Визначте кількість розчинника, необхідного для доведення до стандартного вмісту алколоїдів, якщо відомий об'єм настойки і вміст алкалоїдів, який вище стандартного.

 57. Розрахуйте кількість сировини з відомою біологічною активністю, необхідну для виготовлення заданої кількості лантозиду, адонізиду.

 58. Визначте кількість рідини, яку необхідно додати до заданої кількості густого екстракту, вологість якого нижче стандартної.

 59. Визначте кількість сировини, яку необхідно завантажити в кожний з трьох перколяторів при отриманні заданої кількості рідкого екстракту, методом реперколяції з поділом сировини на нерівні частини. Визначте кількість одержаного продукту з кожного перколятора.

 60. Здійсніть монтаж установки для отримання рідкого екстракту методом при­скореної мацерації (ПАНДІ). Розрахуйте і завантажте в неї необхідну кількість сировини та екстрагенту для одержання заданої кількості готової продукції.

 61. Проведіть рекуперацію етанолу із шроту методом витіснення водою.

 62. Складіть матеріальний баланс по абсолютному спирту при ректифікації спиртових рекуператів.

 63. Складіть ректифікаційну установку і проведіть рекуперацію водно-спиртової суміші.

 64. Проведіть рекуперацію спирту методом перегонки з промивних вод.

 65. Складіть установку і проведіть рекуперацію етилового спирту з шроту методом перегонки з водяною парою.

 66. Приготуйте простий цукровий сироп. Здійсніть упакування і макування готового продукту.

 67. Визначте кількість води, яку необхідно додати до заданої маси простого цукрового сиропу, який має густину вище стандартної, для отримання сиро­пу стандартної густини.

 68. Визначте кількість води, яку необхідно додати до відомого об'єму основно­го ацетату алюмінію, який має густину вище стандартної, для отримання розчину стандартної густини.

 69. Визначте кількість розчинів основного ацетату алюмінію з густиною вище і нижче стандартної, які необхідно взяти для змішування, щоб отримати зада­ну масу розчину стандартної густини.

 70. Визначте кількість розчину основного ацетату свинцю з густиною вище стандартної, щоб одержати задану масу розчину зі стандартною густиною.

 71. Приготуйте алтейний або солодковий сироп.

 72. Підберіть оптимальну упаковку для рідких екстрактів, таблеток, ін'єкційних розчинів в ампулах, капсул, очних крапель, мазей, порошків.

 73. Приготуйте м'які і тверді желатинові капсули методом занурення.

 74. Визначте середню масу і відхилення від неї м'яких і твердих капсул.

 75. Проведіть визначення розпаду м'яких і твердих желатинових капсул.

 76. Визначте, на якій стадії технологічного процесу допустили порушення і які саме, якщо отримані тверді желатинові капсули з кришечками мають тонкі і крихкі краї.

 77. Дослідіть якість твердих і м'яких желатинових капсул за ДФ XI.

 78. Подрібніть суху лікарську сировину на зубовалковій дробілці і визначте фракційний склад отриманого порошку.

 79. Приготуйте складний порошок, використовуючи як змішувач кульковий млин.

 80. Визначте регламентний коефіцієнт витрат корисного використання сировини, напишіть рівняння матеріального балансу при одержанні простого і складного порошків.

 81. Подрібніть порошок за допомогою кулькового млина. Визначте фракційний склад і складіть матеріальний баланс.

 82. Визначте номер плетеного і штампованого сита.

 83. Приготуйте мазь з використанням трьохвалкової мазетерки. Визначте рН і однорідність. Здійсніть упакування і маркування готової продукції.

 84. Складіть робочий пропис для одержання заданої кількості мазі, маючи на увазі, що регламентний коефіцієнт витрат на стадії приготування основи-1,003, на стадії змішування-1,002, на стадії гомогенізації- 1,006.

 85. Визначте, чи доброякісний лінімент стрептоциду, якщо він розшаровується через 6 годин у термостаті при 45°С.

 86. Які висновки про спосіб приготування лініментів можна зробити, якщо з двох лініментів однакового складу, отриманих різними способами, один стерильний, а інший - ні.

 87. Вкажіть розмір крапель емульсії для парентерального живлення. Відповідь обгрунтуйте.

 88. Яке порушення допущено при виготовленні суспензії дикаїну, коли як стабілізатор використаний крахмальний клейстер?

 89. Дайте оцінку діям технолога, якщо при виготовленні 10% емульсії соняш­никової олії він увів стадію фільтрування.

 90. Дайте оцінку діям апаратчика, якщо при виготовленні мазі він увів ефірну олію в останню чергу при температурі 44°С.

 91. Укажіть можливі зміни в прописі, якщо до складу лініменту стрептоциду входить стрептоцид, риб'ячий жир, емульгатор № 1 і вода.

 92. Визначте матеріальні втрати, регламентний коефіцієнт витрат і складіть матеріальний баланс для одержання мазі.

 93. Визначте розмір часток у суспензійних мазях.

 94. Визначте температуру плавлення і час повної деформації супозиторіїв, виготовлених на ліпофільній основі.

 95. Визначте час розчинення супозиторіїв, виготовлених на гідрофільних осно­вах.

 96. Визначте час седиментаційної стійкості суспензії.

 97. Приготуйте емульсію з використанням турбінної мішалки.

 98. Визначте тип емульсії.

 99. Визначте напругу зсуву мазі за допомогою реовіскозиметра Гепплера і розрахуйте динамічну в'язкість.

 100. Визначте час розшарування емульсії.

 101. Визначте термостійкість емульсії.

 102. Проведіть вибір допоміжних речовин, виходячи із значення ГЛБ для приготування емульсій типу о/в і в/о, пінних аерозолів, суспензій і розчинів з важкорозчинними речовинами.

 103. Складіть технологічну схему отримання розчинів для ін'єкцій в ампулах, які готуються з препаратів, що вимагають стерилізації.

 104. Із запропонованих деталей зберіть клапан безперервної дії.

 105. Із запропонованих деталей зберіть клапан дозуючої дії.

 106. Перевірте аерозольну упаковку на герметичність.

 107. Визначте середню масу аерозольного препарату "Лівіан" в одній дозі.

 108. Дослідіть якість ін'єкційних розчинів на прозорість.


Джерела інформації 1. Ажгихин И.С., Тенцова А.И. Лекарственная форма и терапевтическая эф-фективность лекарств.-М.:Медицина, 1974, — 336с.

 2. Бекер М.Е., Лиепиние Г.К., Рейпулис Е.П. Биотехнология. М.: Агро-промиздат, 1990, - 334с.

 3. Белоусов В.А., Вальтер М.Б. Основы дозирования и таблетирования ле-карственных порошков. - М.:Медицина, 1968, -214 с.

 4. Белоусов В.А. К вопросу о выборе оптимальньх давлений прессования и таблетирования //Хим.-фарм.журн. 1987, - т.21, № 8, - с. 972-979.

 5. Беликов В.Г., Пономарев В.Д., Коковкин-Щербак Н.И. Применение ма-тематического планирования и обработка результатов эксперимента в фар-мации.-М., - 1973, - 213с.

 6. Березин И.В., Яцмирский А.К. Биотехнология и ее перспективы. -М.:3нание, 1988, - 64с.

 7. Бести Дж., Оллис Д. Основы биохимической инженерии. Ч.2.- М., - 1989, -582с.

 8. Вальтер М.Б. Проблемы прессования таблетированных лекарственных средств//Хим.-фарм.журн.-1987, - Вьп.21, - № 9, - с.1029-1034.

 9. Вистур У.З., Кристапсоне М.К., Былинкина Е.С. Культивирование микроорганизмов.-М.: Пищевая пром-сть, - 1980, - 232с.

 10. Вистур У.З., Шмите И.А., Килевич А.В. Биотехнология : биотехнологические агента, технология, аппаратура.-Рига.: Знание, 1987, - 264с.

 11. Гибридомная технология: сущность, проблемы и перспективы, рынок. /Ю.Р.Тяготин, Л.П.Коробицин, С.В.Викулина, А.А.Воробьев и др. М., 1984, -232с.

 12. Державна Фармакопея України/Державне підприємство „Науково-експертний фармакопейний центр”.-1-е вид.-Харків:РІРЕГ, - 2001

 13. Государственная фармакопея СССР 10-е изд. -М.:Медицина, - 1968, - с.266-571, 700- 934.

 14. Государственная фармакопея СССР 11-е изд. Вып.1, Общие методы анализа /МЗСССРдоп.-М.: 1987, - 336с.

 15. Государственная фармакопея СССР 11-е изд. Вып.2, Общие методы анализа . Лекарственное растительное сырье./МЗ СССР доп.-М.: 1990, - 400с.

 16. Гринберг ГА.. Микробный синтез.-М.:Медицина, 1992.

 17. Грошовый Т.А. Оптимизация процессов создания и исследования табле-тированных препаратов. Автореф.дисс.д-ра фарм.наук.-Харьков, - 1969, - 40с.

 18. Грошовый Т.А Применение методов планирования эксперимента для оптимизации технологии лекарственных форм//Фармация 1986, - т.З, № 6, с. 48-53.

 19. Исследования процесса грануляции и таблетирования лекарственных по-рошков./М.В.Штейгарт, В-А-Морошников, Н.М.Гончаров //Материалы II съезда фармацевтов Грузии//15-18 дек. 1987 г./Тбилиси, - 1987, - с. 130-134.

 20. Касаткин А.П. Основные процессы и аппараты химической технологии. -М.:Химия 1983, -503 с.

 21. Кечатов Н.А. Сжиженый углекислый газ как экстрагент сесквитерпеноидов полыни таврической / В кн. Актуальные вопросы фармации.-Ставрополь, 1974, - Вып.2, - с. 250-252.

 22. Кольмин-Иванов Э.Э., Белоусов Е.А., Вальтер М.Б. Таблеточные машины в медицинской промышленности.-М. Медицина, - 1975, - 180 с.

 23. Кузьменко И.А., Лейснасаре Д.А. Пропелленты для аэрозольных упаковок. Л.:Химия, 1970, - 200с.

 24. Лыков М.В. Сушка в химической промышленности.-М.:Химия, 1970, -429с.

 25. Лыков А.В. Теория сушки.- М.:Энергия, 1968, - 471с.

 26. Маняк В.А., Муравьев И.А., Пономарев В.Д. Изучение условий ремацерации корня солодки уральской //Фармация.-1977, - т.26, - № 4, - с.20-25.

 27. Махкамов С.М. Совершенствование технологии таблеток на основе физико-механического анализа таблетируемых материалов. Автореф.дисс.д-ра фарм.наук.-Харьков, 1979, - 43с.

 28. Машковский М.Д. Лекарственные средства.-В.2, Вильнюс.1993, - 527с.

 29. Международная фармакопея.-Женева, - 1969, - с.624-625.

 30. Молчанов Г.И. Ультразвук в фармации.- М.: Медицина, 1980, - 176 с.

 31. Муравьев И.А. Технология лекарств.- М.: Медицина.-1971, с. 167-205, 428-430,637-646.

 32. .Муравьев И.А. Технология лекарств : в 2-х томах, 3-е изд. перераб. и доп. -М.: Медицина 1980, - т.1, - 392с., т.2., - 315с.

 33. Оборудование по производству таблетированных лекарственных средств /ЦБНТИ, Минмедбиопром. Сост.Н.М.Рощин.-М, 1986.В.8, 28с./хим.фарм.пром-сть.обзорная информация.

 34. Пашнев П.Д., Сафиулин Р.И., Бугрим Н.А. Совершенствование технологии получения дражированных таблеток //Хим.фарм.журн.-1975.-т.9, №2 с.38-42.

 35. Пашнев П.Д. Исследования в области технологии производства дражированных таблеток. Автореф.дисс.канд.фарм.наук, Харьков, 1976, - 20с.

 36. Плановский А.П., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефте­химической технологии./учебник -С.:Химия,1987, - 4953 с.

 37. Пономарев В.Д. Экстрагирование лекарственного растительного сырья -М.:Медицина, 1976, - 202 с.

 38. Романов П.Г. Массообменные процессы химической технологии. Л-д.:Химия, 1973, - ЗЗЗс.

 39. Рощин Н.И. Псевдоожижжение в производстве лекарств.М. Медицина. 1981, - С.20-23

 40. Руководство к лабораторньм занятиям по заводской технологии лекарственных форм /под ред.проф. Тенцовой А.И.-М.:Медицина, 1986, - 210с.

 41. Сипинская О.Ф., Нешатаева Е.Е. Полисахариды в производстве лекарственных препаратов //Хим.фарм.журн.Обзор.информация.-М.:1985 -вып.2 -32с.

 42. Современные аспекты использования вспомогательных веществ в фармацевтической технологии /научный обзор/ Под ред. А.И-Тенцовой //ВНИИМЦ: серия:фармакология и фармация.М., 1981.Вып.2, - 72с.

 43. Сорвин С.В. Процессы и аппараты микробиологических производств.-М.,1987, -380с.

 44. Спиер Р.К., Грифафите Дж.В. Биотехнология клеток животных. В 2-х томах. Т.2, -М.:Агропромиздат, 1989, - 507с.

 45. Справочник фармацевта /под ред А.И.Тенцовой, М.:Медицина, 1980 -384с.

 46. Справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии /Под ред.проф И.С.Чекмана, А.И.Полишука и др.-Киев.:Здоровье, 1987, - 734с.

 47. Станшикс Ю. Оптимальное управление биологическими процессами.-М., 1984, - 210с.

 48. Тенцова А.И., Литвин А.А., Киселева Г.С. Использование математических уравнений для описания процесса растворения лекарственных веществ из таблеток //Фармация - 1986, - т.25, - №3, - с. 26-29.

 49. Технология лекарственных форм /Под ред. Т.С.Кондратьевой: в 2-х т. Т. 1.,Медицина, 1991, - 496с.

 50. Технология лекарственных форм /Под ред. Л.В.Ивановой: в 2-х т. Т.2.-М. Медицина, 1991, - 544с.

 51. Фармацевтические аэрозоли /М.:Медицина, 1978, - 272с. Башура Г.С., Неугодов П.П., Хаджай Я.И., Теллерман Л.С.

 52. Фармацевтические аэрозоли - новая прогрессивная лекарственная форма /ЦБНТИ. Минмедпром. Сост. Г.С.Башура, А.И.Хаджай.-М., 1971, - Вып.З, - с.8-20 /Хим.фарм.пром-сть: обзор.информ./

 53. Чернов Н.Е., Шебанова С.Т., Городецкий И.П. Сушка лекарственных препаратов из лекарственного сырья в вакууме.-Химико-фармац.журн.М., 1977, - Т. П. №4, - с. 101-105.

 54. Чуешов В.И. Теоретическое и экспериментальное обоснование технологии пенных аэрозолей кровоостанавливающего, обезболивающего и антимикробного действия. Автореф. Дисс.д-ра фарм.наук.-Харьков, 1985, - 40 с.

 55. Чуешов В. И. и др. Промышленная технология лекарств: [Учебник. В 2-х т.] – Х.: МТК-Книга; Изд. НФАУ, 2002. – 560 с.

Схожі:

Промислова технологія лікарських засобів стислий опис дисципліни icon«Затверджую» Проректор з навчальної роботи Гумінський Ю. Й. підпис розкла д
Аптечна технологія лікарських засобів", "Технологія лікарських засобів", "Технологія гомеопатичних лікарських засобів", "Виробнича...
Промислова технологія лікарських засобів стислий опис дисципліни iconЗ предметів: "Аптечна технологія лікарських засобів", "Технологія лікарських засобів", "Технологія гомеопатичних лікарських засобів", "Виробнича практика з атлз", "Виробнича практика з тлз"
Аптечна технологія лікарських засобів", "Технологія лікарських засобів", "Технологія гомеопатичних лікарських засобів", "Виробнича...
Промислова технологія лікарських засобів стислий опис дисципліни iconЗміст навчальної програми з клінічної фармакології 4 курс (VІI, VІII семестри)
Вибір типу дослідження. Плацебо. Критерії ефективності лікарських засобів. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів....
Промислова технологія лікарських засобів стислий опис дисципліни iconТема Години
Сучасний стан та перспективи розвитку готових лікарських засобів в Україні. Загальні принципи організації фармацевтичного виробництва....
Промислова технологія лікарських засобів стислий опис дисципліни iconПерелік тем із стандартизації лікарських засобів, які виділені для самостійного вивчення студентами V курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності “фармація” освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"
Використання хімічних та інструментальних методів аналізу для стандартизації лікарських засобів
Промислова технологія лікарських засобів стислий опис дисципліни iconКалендарно-тематичний план практичних занять з промислової технології лікарських засобів студентів I v курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 2012 –2013 н р
Модуль Властивості порошків та гранулятів. Методи виготовлення таблеток. Покриття таблеток оболонками. Виробництво капсул. Виробництво...
Промислова технологія лікарських засобів стислий опис дисципліни iconТематичний план лекцій з аптечної технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності «фармація», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Рм. Біофармація. Основні фармацевтичні фактори. Допоміжні речовини в технології лікарських форм, їх класифікація та характеристика....
Промислова технологія лікарських засобів стислий опис дисципліни iconСтислий опис видання Кількість видань (одиниць обліку)
Найменування /прізвище, ім'я, по батькові виготовлювача книжкової продукції та його місцезнаходження/ місце проживання
Промислова технологія лікарських засобів стислий опис дисципліни iconПроведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань
Порядок установлює основні вимоги до проведення клінічних випробувань лікарських засобів, які можуть проводитись на пацієнтах (добровольцях)...
Промислова технологія лікарських засобів стислий опис дисципліни iconКалендарний план практичних занять з предмету аптечна технологія лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету на VІ семестр 2012-2013 н р. спеціальність -фармація
Модуль м’які та асептичні лікарські форми. Утруднені прописи. Фармацевтичні несумісності
Промислова технологія лікарських засобів стислий опис дисципліни iconТематичний план лекцій з промислової технології лікарських засобів для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету із спеціальності „фармація”, освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”
Основні тенденції та завдання фармацевтичної технології в розвитку лікарських засобів. Перспективи розвитку сучасних ліків. Загальні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи