Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 icon

Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008
НазваОдеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008
Сторінка2/35
Дата24.08.2012
Розмір5.84 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
1. /ПОСОБИЕ ДЛЯ 5 КУРСА ЗАО финал.docОдеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008

ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Дисципліна «Технологія лікарських косметичних засобів» викладається студентам у ІХ семестрі. Студент виконує одну контрольну роботу і представляє її згідно графіку деканату. Студенти, які не подали контрольні роботи в зазначений термін, до екзаменаційної сесії не допускаються.

При виконанні контрольної роботи спочатку необхідно ознайомитися з навчальною програмою дисципліни і підібрати рекомендовану літературу.

Номери завдань для виконання студент отримує індивідуально.

Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної і практичної.

Контрольна робота рецензується викладачами кафедри технології лікарських засобів.

Теоретична частина

1. Назвіть шари шкіри, опишіть будову епідермісу. Яку функцію виконує базальний шар?

2. Будова дерми та гіподерми. Де знаходяться шкірні залози?

3. Потові та сальні залози. Будова, функція, вікові особливості.

4. Волосся та нігті. Будова, функція, вікові особливості.

5. Ліпідний бар’єр шкіри. Фактори, що сприяють подоланню ліпідного бар’єру.

6. Типи шкіри. Механізм старіння шкіри та утворення зморшок.

7. Перерахуйте первинні патологічні елементи при захворюваннях шкіри. Наведіть приклади шкіряних захворювань з цими елементами.

8. Перерахуйте вторинні патологічні елементи при захворюваннях шкіри. Наведіть приклади шкіряних захворювань з цими елементами.

9. Які захворювання сальних та потових залоз ви знаєте? Охарактеризуйте відмінності лікарського косметического препарату від гігієнічного косметичного препарату.

10. Які захворювання шкіри належать до алергічних захворювань? Які діючі речовини будуть переважати в складі лікарських косметичних засобів при цих захворюваннях?

11. Які захворювання шкіри належать до захворювань, пов’язаних з порушенням процесів пігментації в шкірі? Які діючі речовини будуть переважити в складі лікарських косметичних засобів при цих захворюваннях?

12. Які захворювання шкіри належать до інфекційних захворювань шкіри? Які діючі речовини будуть переважити в складі лікарських косметичних засобів при цих захворюваннях?

13. Які захворювання шкіри належать до грибкових захворювань. Які діючі речовини будуть переважити в складі лікарських косметичних засобів при цих захворюваннях?

14. Наведіть класифікацію лікарських косметичних препаратів. Фактори, від яких залежить ефективність цих препаратів. Принципи застосування лікарських косметичних препаратів.

15. Опишіть технологію лікарських косметичних препаратів порошковидної форми випуску.

16. Опишіть технологію лікарських косметичних препаратів рідкий форми випуску.

17. Опишіть технологію лікарських косметичних препаратів м’якої форми випуску.

18. Сертифікація. Особливості проведення процедури щодо косметичної продукції. Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації. Сертифікація парфумерно-косметичної продукції, що вироблена в країнах ближнього та дальнього зарубіжжя.

19. НТД на парфумерно-косметичну продукцію (категорії, структура, зміст, регламентуюча документація).

20. Нормування показників безпеки для парфумерно-косметичної продук­ції та порядок їх дослідження. Особливості їх визначення в залежності від групи ПКП.

21. Назвіть документацію, що регламентує показники безпеки на парфумер­но-косметичну продукцію та порядок її дослідження. Наведіть перелік токсиколого-гігієнічних показників безпеки та укажіть особливості їх визначення в залежності від групи продукції.

22. Наведіть перелік токсиколого-гігієнічних показників безпеки та вкажіть особливості їх визначення в залежності від групи продукції.

23. Наведіть перелік мікробіологічних показників безпеки та вкажіть особливості їх визначення в залежності від групи продукції.

24. Загальні вимоги до виробництва парфумерно-косметичних препаратів.

25. Гігієнічні вимоги до виробництва та безпека парфумерно-косметичної продукції.

26. Підготовка виробництва парфюмерно-косметичних препаратів (підготовка виробничих приміщень, устаткування та інвентаря, технологічного одягу, працюючого персоналу).

27. Порядок складання блок-схем і вимоги до опису стадій технологічного процесу виробництва парфюмерно-косметичних препаратів.

28. Допоміжні речовини. Гелеутворювачі. Класифікація. Номенклатура. Сфера використання в косметології. Технологія промислового виробництва косметичних гелів. Технологічні методи інтенсифікації процесу гелеутворення.

29. Гелеутворювачі та плівкоутворювачі. Класифікація. Номенклатура. Сфе­ра використання їх в косметології в якості діючих та допоміжних речовин. Наведіть приклади використання даних речовин в КЗ різного призначення, охарактеризуйте формоутворюючий, стабілізуючий та косметичний ефект, який вони виявляють.

30. Охарактеризуйте формоутворюючі речовини гідрофобної природи, що використовуються у виробництві КЗ. Наведіть їх класифікацію, номенклатуру. Як вони впливають на стан шкіри?

31. ПАР. Класифікація, номенклатура, функціональне призначення в складі косметичних засобів. Особливості косметичного впливу на шкірний покрив та додатки шкіри ПАР.

32. Консерванти в складі КЗ. Характеристика. Класифікація. Номенклатура. Принципи добору консервантів. Негативний вплив консервантів на шкіру людини. Обмеження щодо концентрації та номенклатури консервантів, що використовуються в складі КЗ.

33. Охарактеризуйте антиоксиданти, що використовуються у виробництві КЗ. їх класифікація, номенклатура. Вплив антиоксидантів на стабільність косметичних препаратів та стан шкіри.

34. Емоленти. Класифікація, номенклатура. Вкажіть їх функціональне призначення в косметичній формі та косметичний ефект, який вони виявляють. До складу яких косметичних засобів вони вводяться і в який концентрації?

35. Білки, білкові гідролізати та амінокислоти в косметології. Сфера використання та їх дія в різноманітних КЗ.

36. Барвники. Класифікація, номенклатура, сфера використання в рецептурі косметичних препаратів декоративного призначення. Вимоги, що висуваються до барвників.

37. Номенклатура, функціональне призначення та сфера використання ферментів у складі КЗ. Косметичний ефект, рекомендовані концентрації ферментів у залежності від призначення КЗ.

38. Номенклатура, функціональне призначення та сфера використання вітамінів у складі КЗ. Косметичний ефект, рекомендовані концентрації вітамінів в залежності від призначення КЗ.

39. Наведіть характеристику шампунів: класифікацію, номенклатуру та механізм очищаючої дії. Номенклатура та механізм дії БАР в складі шампунів.

40. Охарактеризуйте принципи складання рецептури шампунів. Функціональ­не призначення кожного компонента рецептури, рекомендовані концентрації. Наведіть механізм дії БАР та їх номенклатуру в шампунях проти лупи.

41. Охарактеризуйте функціональне призначення кожної групи ПАР у складі косметичних засобів по догляду за волоссям. Наведіть косметичний ефект, який вони виявляють в залежності від призначення КЗ та оптимальні концентрації ПАР. Негативна дія ПАР.

42. ПАР. Класифікація, номенклатура, функціональне призначення в складі косметичних засобів піномийної дії. Особливості косметичного впливу ПАР на шкір­ний покрив та придатки шкіри.

43. Препарати по догляду за волоссям інтенсивної дії. Бальзами. Маски. Дайте характеристику (наведіть класифікацію, охарактеризуйте косметичний ефект та механізм косметичного впливу на структуру волосся). Обґрунтуйте застосування поліпептидів, катіонних ПАР та катіонних полімерів у рецептурі бальзамів. Укажіть та обґрунтуйте оптимальну концентрацію даних речовин і умови застосування бальзамів.

44. Сировина, що використовується у миловарному виробництві (класифі­кація, номенклатура). Охарактеризуйте залежність технологічного процесу, ви­ду і сорту туалетного мила від виду та якості сировини.

45. Охарактеризуйте технологічні операції стадії варива туалетного мила: перше омилення, перше висолювання, друге омилення та друге висолювання. Які види сировини використовуються в даних технологічних операціях? Контроль яких показників здійснюється під час даних технологічних операцій?

46. Опишіть технологічний процес варива мила непрямим методом. За яких умов використовується цей метод? Що таке ядрове мило?

47. Опишіть технологічний процес туалетного мила прямим методом. За яких умов використовується даний метод? Що таке мильний клей? Які види сировини використовуються в миловарному виробництві?

48. Наведіть вимоги, яким має відповідати тверде туалетне мило. Що таке якісне число мила? Як і з якою метою воно визначається?

49. Опишіть технологію туалетних мил на стадії варива основи туалетного мила. З якою метою на різних стадіях варива туалетного мила контролюють вміст неомиленого жиру, вільних лугів, жирних кислот?

50. Опишіть технологічну стадію обробки твердого туалетного мила. Наведіть номенклатуру та охарактеризуйте біологічно активні речовини, що вводяться до складу туалетних мил.

51. Опишіть технологічні операції шліфовки та відстоювання брускового туалетного мила. Кількісний вміст яких речовин контролюється під час даних операцій, з якою

метою? Що впливає на співвідношення ядра та підмильного клею в основі туалетного мила? Якими показниками характеризується готова основа туалетного мила?

52. Наведіть перелік показників, за якими визначається якість твердих туалетних мил. Як впливає на властивості мила відхилення кожного показника?

53. Лосьйони, тоніки. Охарактеризуйте дані косметичні препарати, наведіть їх класифікацію, механізм дії, косметичний ефект.

54. Лосьйони, тоніки. Класифікація за об’єктом застосування, призначенням, механізмом дії. Рецептура. Технологія. Контроль якості.

55. Виробництво косметичних засобів на основі емульсій в залежності від типу емульсії та консистентних властивостей. Температурні режими. Способи отримання емульсій та обладнання, що використовується в даному технологічному процесі.

56. Технологічні принципи виробництва косметичних засобів на основі емульсій. Види нестабільності та способи стабілізації емульсій. Вплив технологічних чинників на стабільність косметичних емульсій.

57. Охарактеризуйте особливості косметичного впливу емульсійних косметичних кремів на шкірний покрив людини. Наведіть загальні принципи розробки рецептури емульсійних кремів у залежності від їх призначення.

58. Технологія емульсійних косметичних кремів типа о/в. Назвіть способи отримання емульсій та обладнання, що використовується в даному технологічному процесі.

59. Технологія емульсійних косметичних кремів типа в/о. Назвіть способи отримання емульсій та обладнання, що використовується в даному технологічному процесі.

60. Технологічні принципи виробництва косметичних засобів на основі суспензій. Види нестабільності та способи стабілізації суспензій. Вплив технологічних чинників на стабільність косметичних суспензій.

61. Охарактеризуйте особливості косметичного впливу суспензійних косметичних кремів на шкірний покрив людини. Наведіть методи стабілізації сус­пензій та вкажіть принципи розробки рецептури суспензійних кремів у залежності від їх призначення.

62. Наведіть характеристику косметичних масок: класифікацію масок, номенклатуру та механізм дії біологічно активних та діючих речовин в залежності від їх призначення.

63. Дайте характеристику наповнювачів у рецептурі косметичних кремів, скрабів, масок тощо (функціональне призначення, механізм косметичного впли­ву, концентрація, особливості використання).Вкажіть технологічні особливості введення в рецептуру КЗ порошкопо­дібних наповнювачів, охарактеризуйте процес попередньої підготовки наповнювачів та їх введення в основу КЗ. Яке обладнання при цьому використовується?

64. Зубні пасти. Наведіть їх класифікацію та охарактеризуйте косметичну дію. Вкажіть основні функціональні групи речовин у складі зубних паст, їх номенклатуру, рекомендовані концентрації.

65. Охарактеризуйте рецептуру зубних паст. Вкажіть основні функціональні групи речовин у складі зубних паст, їх номенклатуру, рекомендовані концентрації. Вкажіть тип дисперсних систем, характерний для зубних паст. Назвіть фактори, що впливають на стабільність зубних паст.

66. Косметичний ефект і механізм дії зубних паст залежно від їх призначення. Охарактеризуйте рецептуру зубних паст, назвіть основні функціональні групи речовин у складі зубних паст, їх номенклатуру і рекомендовані концентрації. Приведіть номенклатуру і призначення БАВ у складі зубних паст протівокарієсного дії.

67. Дайте порівняльну характеристику абразивів у рецептурі зубних паст, вкажіть номенклатуру, наведіть порівняльну характеристику (ступінь абразивності, дисперсність, особливості використання), рекомендовані концентрації в складі зубних паст в залежності від їх призначення та ступеня абразивності. Опишіть принципи вибору абразиву.

68. Плівкоутворювачі. Класифікація, номенклатура, функціональне призначення в рецептурі косметичних препаратів по догляду за нігтями.

69. Розчинники. Класифікація, номенклатура, використання в рецептурі косметичних препаратів по догляду за нігтями. Вимоги, що висуваються до розчинників.

70. Косметичні засоби по догляду за нігтями. Наведіть їх класифікацію, номенклатуру, охарактеризуйте механізм дії та рецептуру косметичних засобів по догляду за нігтями гігієнічного призначення.

71. Охарактеризуйте косметичні засоби по догляду за нігтями декоративного та гігієнічного призначення, їх косметичний ефект. Загальні вимоги до рецептури. Наведіть номенклатуру, функціональне призначення та концентрацію речовин у складі лаку для нігтів.

72. Наведіть механізм дії дезодорантів та антиперспірантів. Дайте порівняльну характеристику біологічно активних речовин в рецептурі даних КЗ. Охарактеризуйте рецептуру дезодорантів-антиперспірантів в залежності від форми випуску, вкажіть функціональне призначення кожного компонента рецептури.

73. Охарактеризуйте особливості косметичного впливу дезодорантів та антиперспірантів. Наведіть механізм дії. Охарактеризуйте рецептуру дезодоранту-антіперспіранту в залежності від форми випуску, наведіть функціональне призначення кожного компоненту рецептури.

74. Охарактеризуйте принципи складання рецептури дезодоруючих косметичних засобів. Функціональне призначення кожного компонента рецептури, рекомендовані концентрації. Наведіть механізм дії БАР та їх номенклатуру в дезодорантах.

75. Наведіть механізм дії дезодорантів. Номенклатура біологічно активних речовин в рецептурі даних КЗ. Охарактеризуйте рецептуру дезодорантів в залежності від форми випуску, вкажіть на функціональне призначення кожного компонента рецептури.

76. Наведіть порівняльну характеристику біологічно активних та діючих компонентів у складі дезодорантів та антиперспірантів. Назвіть механізм косметичного впливу та концентрації даних речовин.

77. Охарактеризуйте особливості косметичного впливу засобів для зміни кольору волосся. Наведіть механізм фарбуючого ефекту.

78. Охарактеризуйте особливості косметичного впливу засобів для зміни кольору волосся. Наведіть класифікацію та номенклатуру барвників, залежно від їх хімічної структури та косметичної дії. Принцип вибору барвника в залежності від тривалості фарбуючого ефекту.

79. Наведіть класифікацію та номенклатуру барвників, що використовуються в засобах для зміни кольору волосся. Які чинники впливають на вибір барвника до рецептури даних КЗ? Наведіть механізм дії засобів для зміни кольору волосся. Чому до складу фарб для волосся вводиться декілька барвників?

80. Наведіть механізм дії засобів для зміни кольору волосся на тривалий час. Дайте порівняльну характеристику барвників в рецептурі даних КЗ. Охарактеризуйте допоміжні речовини в складі фарб для волосся в залежності від форми випуску.

81. Охарактеризуйте рецептуру засобів для знебарвлення волосся, назвіть функціональне призначення кожного компонента рецептури та концентрації даних речовин. Наведіть технологію даного препарату. За якими показниками визначається його якість?

82. Охарактеризуйте особливості косметичного впливу засобів для зміни форми волосся. Наведіть механізм зміни форми волосся. Охарактеризуйте рецептуру засобу для хімічної завивки та фіксатора завивки, вкажіть функціональне призначення кожного компонента рецептури. Вкажіть особливості технологічного процесу виробництва засобів для хімічної завивки волосся.

83. Дайте характеристику плівкоутворювачів в рецептурі косметичних засобів для формування та фіксації зачісок (функціональне призначення, механізм косметичного впливу, концентрація тощо). Вкажіть особливості рецептури даних препаратів залежно від призначення та косметичної форми (гель, лак, мус, лосьйон).

84. Призначення та косметичний ефект туші для вій. Охарактеризуйте рецеп­туру туші в залежності від призначення та форми випуску. Наведіть функціональ­не призначення, номенклатуру та концентрацію компонентів рецептури туші.

85. Наведіть класифікацію, вимоги та основний склад губних помад. Охарактеризуйте технологічні стадії їх виробництва.

86. Сухий розчин барвників, його склад та технологія. Чому органічні барвники вводять до рецептури компактних пудр у вигляді сухого розчину барвників? Максимальна концентрація органічних барвників у складі пудр, губних помад. Який негативний вплив вони виявляють?

87. Опишіть методи отримання, основні складові, фізико-хімічни властивості та умови зберігання ефірних олій. Охарактеризуйте переваги і недоліки ефірних олій як компонентів косметичних засобів. Яки ароматерапевтичні процедури ви знаєте?

88. Особливості промислового виробництва парфумерних рідин. На яких стадіях технологічного процесу та за якими показниками проводиться постадійний контроль виробництва парфумерних рідин.

89. Охарактеризуйте технологічний процес виробництва парфумерних композицій. Технологічні особливості введення в композицію в'язких та кристалічних пахучих речовин. За якими показниками визначається якість парфумерних композицій?

90. Опишіть технологічний процес промислового виробництва парфумерних рідин. На яких стадіях технологічного процесу та за якими показниками проводиться постадійний контроль? Назвіть методи визначення даних показників.

Практична частина

1. Написати класифікацію морфологичних елементів шкіряних захворювань, назвати морфологічні елементи, дать их коротку характеристику.

2. Запропонуйте склад рідкого лікарського косметичного препарату для лікування вугрової хвороби підлітків. Опишіть технологію виготовлення, обгрунтуйте вибір інгредієнтів.

3. Запропонуйте склад кремоподібного лікарського косметичного препарату для лікування вугрової хвороби підлітків. Опишіть технологію виготовлення, обгрунтуйте вибір інгредієнтів.

4. Запропонуйте склад рідкого лікарського косметичного препарату для лікування сухої себорєї волосистої частини голови. Опишіть технологію виготовлення, обгрунтуйте вибір інгредієнтів.

5. Запропонуйте склад рідкого лікарського косметичного препарату депігментуючої дії. Опишіть технологію виготовлення, обгрунтуйте вибір інгредієнтів.

6. Склад рідкого туалетного мила, (г):

Вода очищена

56,4

Олеїнова кислота

2,5

Гліцерин

20,0

Лауринова кислота

2,5

Міристинова кислота

7,5

Запашка

с.п.

Діетаноламід лауринової кислоти

5,0

Барвник

с.п.

Натрію гідроксид

3,6

Консервант

с.п.

Пальмітинова кислота

2,5Наведіть блок-схему технологічного процесу виробництва. Опишіть технологію виготовлення препарату. Вкажіть показники, за якими відповідно до вимог АНД визначається якість даного препарату, та методи визначення даних показників.

7. Запропонуйте склад (перелік та концентрації речовин) і опишіть функціональне призначення кожного компонента рецептури гелю для умивання обличчя. Вкажіть показники, за якими відповідно вимог АНД, визначається якість даного препарату та методи визначення даних показників.


8. Склад піни для ванн, (г):

Натрію лауретсульфат

20,0

Натрію хлорид

с.п.

Кокамідопропілбетаїн

6,65

Барвник

с.п.

Ксантанова камідь

1,0

Запашка

с.п.

Бронопол (консервант)

0,02

Вода очищена

до 100,0

Лимонна кислота (50% розчин)

0,01Наведіть блок-схему технологічного процесу виробництва піни для ванн. Опишіть технологію виготовлення препарату. Вкажіть на функціональне призначення кожного компонента рецептури.

9.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Схожі:

Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconХарьковская национальная академия городского хозяйства соціологія навчально-методичний посібник
Соціологія: Навчально-методичний посібник (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). Авт.: Бєлова...
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс з курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина», для студентів денної та заочної форм навчання...
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconНавчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету Львів 2005
Практикум з цивільного права (частина 2). Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет...
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу Етика для студентів денної та заочної форм навчання
Навчально-методичний комплекс з курсу “Етика” для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: В. А. Малахов. – К.: Мсу, 2000....
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconНавчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки "Початкова освіта " денної та заочної форми навчання
Двокрилля: математика+мистецтво: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 040201 Математика*
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconНавчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсу «сучасна українська літературна мова» (морфологія) для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання
Навчально-методичний посібник «Матеріали до моніторингу якості знань з курсу «Сучасна українська літературна мова» (Морфологія) для...
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconНавчально-методичний посібник доцільно використовувати для студентів специфічних категорій, що навчаються за спеціальністю «Педагогіка вищої школи»
Акредитація від а до Я. Глосарій з акредитації. Навчально-методичний посібник.  Автори: М. Ф. Гончаренко, С. А. Свіжевська. – Д.:...
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу “Соціологія особистості” для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач: к с н....
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconСоціологіямасов оїкомунікаці ї” Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціологія масової комунікації» для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач:...
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
Шамне А. В. Основи самостійного вивчення курсу загальної психології : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних...
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconМіжнародний Соломонів університет Юридичний факультет
Навчально-методичний комплекс з курсу “Судові та правоохоронні органи” для студентів стаціонарної та заочної форм навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи