Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 icon

Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008




НазваОдеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008
Сторінка6/35
Дата24.08.2012
Розмір5.84 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
1. /ПОСОБИЕ ДЛЯ 5 КУРСА ЗАО финал.docОдеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008


ЗАВДАННЯ 2. Охарактеризуйте етапи розвитку менеджменту. При цьому використайте такі дані: визнання людини пріоритетним фактором виробничо-господарської діяльності; класична (адміністративна) школа управління; під­ви­ще­ння ефективності організації на засадах удосконалення виробничих процесів та операцій; процесний підхід; розгляд організації як системи, ді­яльність якої постійно залежить від змінного набору обставин; системний підхід; ситуаційний підхід; школа “фордизму”; школа людських стосунків; школа наукового управління; школа поведінських наук; 1885–1920 рр.; 1899–1945 рр.; 1915–1950 рр.; 1930–1950 рр.; 50-х­ рр. ХХ ст.; 60-х рр. ХХ ст.; 80-х рр. ХХ ст.; з 1950 р. до наших часів.

Етапи розвитку менеджменту

Назва етапу

Школи, тривалість

Сутність етапу

Розвиток науки про управління людьми в процесі виробництва







Формування управлінських механізмів на засадах розвитку людських стосунків







Формування інтегрованих підходів до управління








ЗАВДАННЯ 3. Охарактеризуйте п'ять управлінських ролей за Мінцбергом. При цьому використайте такі дані: відповідає за коригуючі дії, коли в організації постає необхідність важливих чи несподіваних змін; відповідає за мотивацію та активізацію підлеглих, наймання, підготовку працівників тощо; забезпечує функціонування мережі зовнішніх контактів і джерел інформації, які формують сприятливе ставлення до організації та її позитивний імідж; листування, участь у зборах, засідання, виконання зовнішніх обов’язків, стосунки з громад кістю; обговорення стратегічних та оперативних питань, у тому числі проблем і кризових ситуацій; представляє організацію на всіх значних та важливих переговорах ; переговори, укладає угоди, ухвалює рішення; символічний глава, до обов’язків якого належить виконання шаблонних дій правового та соціального характеру; фактично усі управлінські дії за участю підлеглих; церемонії, дії, що зумовлені посадою чи статусом, зустріч відвідувачів, підписання документів.

Управлінські ролі за Мінцбергом

Роль

Опис ролі

Характер діяльності

Ведучий переговори







Головний (формальний) керівник







Зв’язуюча ланка із зовнішнім середовищем (посередник)







Лідер







Ліквідатор порушень








ЗАВДАННЯ 4. Опишіть чинники зовнішнього середовища аптеки (фірми), в якій Ви працюєте. Результати представте у вигляді таблиці.

Чинники зовнішнього середовища

Приклади

Їх характеристика

Прямого впливу:







Споживачі







Постачальники







Конкуренти







Закони і державні органи







Організації-сусіди







Громадські організації







Непрямого впливу:







Стан економіки







Міжнародні події







Науково-технічний прогрес







Політичні обставини







Соціально-культурні обставини








ЗАВДАННЯ 5. Охарактеризуйте процес управління фармацевтичною організацією.

Етапи процесу управління

Їх сутність

І етап




ІІ етап




ІІІ етап




ІV етап






ЗАВДАННЯ 6. Вкажіть послідовність етапів реєстрації фармацевтичного підприємства і одержання дозволу на початок роботи. При цьому використайте такі елементи: банк; взяття на облік як платника податків; відкриття рахунку в банку; державна реєстрація фармацевтичного підприємства; державний комітет України з нагляду за охороною праці; державна податкова адміністрація; орган державної реєстрації; орган державної статистики; органи МВС; отримання дозволу на початок роботи; отримання дозволу на право виготовлення печаток і штампів; пенсійний фонд; реєстрація в ДПА району (міста); санітарно-епідеміологічна служба; служба пожежного нагляду; фонди соціального страхування.

з.п.

Назва етапу

Державний орган

1







2







3







4







5







6







ЗАВДАННЯ 7. Використовуючи Цивільний кодекс України (статті 113 - 161) і Закон України «Про господарські товариства», охарактеризуйте основні види господарських товариств:

Характеристики

Повне

Коман-дитне

З обмеженою відповідальністю

З додатковою відповідальністю

Акціонерне

Абревіатура
















Мінімальна кількість учасників
















Визначення товариства
















Зміст назви товариства
















Засновницькі документи
















Керівництво товариством
















Мінімальний розмір статутного капіталу
















Розподіл прибутку і збитків
















Відповідальність учасників за зобов’язання товариства
















Суть залежного господарського товариства




ЗАВДАННЯ 8. Вкажіть, за якими основними ознаками класифікують фармацевтичні підприємства та наведіть їх види.

Ознака класифікації

Види фармацевтичних підприємств































ЗАВДАННЯ 9. Вкажіть види організаційних структур управління та коротко охарактеризуйте їх.

Організаційна структура управління

Її характеристика

Лінійна




Функціональна




Комбінована:




- лінійно-штабна




- лінійно-функціональна




ЗАВДАННЯ 10. Вкажіть сутність таких комбінованих структур управління: дивізійної та адаптивної.

Організаційна структура

Її зміст

Дивізійна




Адаптивна





ЗАВДАННЯ 11. Опишіть доцільність застосування нижчевказаних дивізійних організаційних структур управління.

Організаційна структура

Доцільність застосування

Продуктова




Споживча




Територіальна




ЗАВДАННЯ 12. Вкажіть, на яких категоріях базується мотивування як функція менеджменту, та розкрийте їх зміст.

Категорія менеджменту

Її зміст

Потреби:




- первинні




- вторинні




Винагороди:




- внутрішні




- зовнішні




ЗАВДАННЯ 13. Дайте характеристики основних мотиваційних теорій.

Теорії

Їх характеристика

Змістові:

Туган-Барановського




Маслоу




Мак-Клелланда




Герцберга




Процесійні:

очікувань Врума




справедливості




комплексна процесійна




Портера-Лоулера




ЗАВДАННЯ 14. Здійсніть класифікацію видів контролю за різними ознаками та розкрийте зміст попереднього, поточного і завершального видів контролю, а також централізованого і децентралізованого.

Ознака класифікації

Вид контролю

Сутність та характеристика









1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Схожі:

Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconХарьковская национальная академия городского хозяйства соціологія навчально-методичний посібник
Соціологія: Навчально-методичний посібник (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). Авт.: Бєлова...
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс з курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина», для студентів денної та заочної форм навчання...
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconНавчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету Львів 2005
Практикум з цивільного права (частина 2). Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет...
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу Етика для студентів денної та заочної форм навчання
Навчально-методичний комплекс з курсу “Етика” для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: В. А. Малахов. – К.: Мсу, 2000....
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconНавчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки "Початкова освіта " денної та заочної форми навчання
Двокрилля: математика+мистецтво: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 040201 Математика*
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconНавчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсу «сучасна українська літературна мова» (морфологія) для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання
Навчально-методичний посібник «Матеріали до моніторингу якості знань з курсу «Сучасна українська літературна мова» (Морфологія) для...
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconНавчально-методичний посібник доцільно використовувати для студентів специфічних категорій, що навчаються за спеціальністю «Педагогіка вищої школи»
Акредитація від а до Я. Глосарій з акредитації. Навчально-методичний посібник.  Автори: М. Ф. Гончаренко, С. А. Свіжевська. – Д.:...
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу “Соціологія особистості” для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач: к с н....
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconСоціологіямасов оїкомунікаці ї” Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціологія масової комунікації» для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач:...
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
Шамне А. В. Основи самостійного вивчення курсу загальної психології : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних...
Одеський державний медичний університет фармацевтичний факультет навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу ІХ – Х семестрів фармацевтичного факультету заочної форми навчання одеса – 2008 iconМіжнародний Соломонів університет Юридичний факультет
Навчально-методичний комплекс з курсу “Судові та правоохоронні органи” для студентів стаціонарної та заочної форм навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи