Важливі умови: заявку на участь І текст наукової роботи необхідно надіслати до 10 квітня 2012 року icon

Важливі умови: заявку на участь І текст наукової роботи необхідно надіслати до 10 квітня 2012 року
НазваВажливі умови: заявку на участь І текст наукової роботи необхідно надіслати до 10 квітня 2012 року
Дата22.09.2012
Розмір65.1 Kb.
ТипДокументи


Важливі умови:

 • заявку на участь і текст наукової роботи необхідно надіслати до 10 квітня 2012 року на електронну адресу оргкомітету:

konkurs-nau-pol@ukr.net;

 • матеріали в друкованому варіанті, надіслані поштою не приймаються;

 • оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають темі конкурсу, правилам оформлення або надіслані пізніше зазначеного терміну;

 • відвідання Польщі можливо за умови наявності у переможця закордонного паспорту.


ЗРАЗОК ЗАЯВКИ УЧАСНИКА


Прізвище
Ім’я
По-батькові
Повна назва навчального закладу, спеціальність, курс
Номер і дата видачі студентського квитка
Контактні телефони
E-mail
Домашня адреса

(з індексом)
Науковий керівник (прізвище, ім’я, по-батькові, наук. ступінь, вчене звання, посада)
Контактні телефони та

E-mail наукового керівника
Шифр та назва наукової роботи
З будь-яких питань, що стосуються конкурсу, Ви можете звернутись до вченого секретаря оргкомітету за адресою: м. Київ, пр-т Відрадний, 4, корпус №7 або за телефоном (044)-406-72-39; (044)-406-74-54. E-mail: konkurs-nau-pol@ukr.netКритерії оцінки конкурсних робіт:

 • актуальність та практичне значення теми дослідження;

 • коректність постановки проблеми і оригінальність ідеї;

 • відповідність структури, змісту і результатів дослідження поставленій меті і завданням.

Оцінювання конкурсних робіт. Кожну конкурсну роботу оцінюють фахові експерти за 16 - бальною шкалою. Роботи передаються експертам на перевірку без зазначення прізвища автора роботи та ВНЗ, в якому навчається конкурсант. Імена експертів, які проводять оцінювання робіт, не розголошуються.

^ При оцінюванні робіт увага звертатиметься на загальну ерудицію конкурсанта, вміння сформулювати актуальну наукову проблему, рівень його обізнаності з сучасним станом галузі, оригінальність, системність, грамотність викладу, достовірність висновків, можливість подальшого розвитку й застосування результатів роботи в науці, виробництві, суспільному житті.

Кожен учасник подає тільки одну роботу, наукові роботи колективу авторів до участі у конкурсі не приймаються.^ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ПРЕДСТАВНИЦТВО ПОЛЬСЬКОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ

ЛИСТ
^ ВІДКРИТИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

КИЇВ-2012

Шановні студенти!


Кафедра країнознавства і туризму

Інституту міжнародних відносин

Національного авіаційного університету і

Представництво Польської туристичної організації в Україні

запрошують Вас взяти участь у відкритому конкурсі студентських наукових робіт

^ ПОЛЬЩА ТУРИСТИЧНА


Пріоритетні дослідницькі проблеми

 • оцінка природних та історико-культурних туристсько-рекреаційних ресурсів Польщі та її регіонів;

 • узагальнення власного досвіду перебування в Польщі як туриста, оцінка конкурентоспроможності польського туристичного продукту в світі та Україні;

 • трансформація сектору туризму і подорожей Польщі в умовах членства в ЄС;

 • роль туризму у розвиткові українсько-польського транскордонного співробітництва;

 • спільна підготовка до Євро-2012 як чинник розвитку українсько-польської співпраці в галузі туризму.


^ Для участі у конкурсі необхідно до 10 квітня 2012 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету заявку учасника (форма додається) і текст роботи.


На кожного з переможців конкурсу чекають нагороди: відвідання м.Краків та Інституту туризму та екології в м. Суха Бескидська, що в Малопольському воєводстві Польщі, з туристичною програмою (орієнтовно 10-13 травня 2012 р.) і Дипломи першого, другого і третього ступеня.

І місце (один переможець)

ІІ місце (два переможці)

ІІІ місце (три переможці)


^ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТІВ НАУКОВИХ РОБІТ

Робота повинна складатися зі вступної частини, основної частини та висновків. У вступній частині формулюється досліджувана проблема, окреслюється її значення та сучасний стан вирішення, розкривається мета і дослідницькі завдання, обґрунтовуються обрані конкурсантом методи. В основній частині стисло подається виклад самостійної роботи конкурсанта. У висновках коротко формулюються основні результати роботи, їх можливе теоретичне і практичне застосування.


Вимоги щодо технічного оформлення поданих матеріалів:

 • Формат файлу: Microsoft Word.

 • Обсяг: не більше 8 сторінок (враховуючи таблиці, рисунки, формули, список літератури).

 • Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал 1, текст однією колонкою.

 • Поля: верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см.

 • Текст конкурсної роботи повинен розпочинатися з назви роботи й не містити жодних даних щодо автора, наукового керівника та ВНЗ. Назва конкурсної роботи набирається посередині жирним шрифтом.

 • Через інтервал після назви роботи курсивом подається коротке резюме українською мовою.

 • Сторінки роботи нумеруються. В верхньому колонтитулі сторінки вказується шифр та назва роботи. ^ Шифр роботи - шість цифр у довільному порядку та три літери латинської абетки в довільному порядку (наприклад 762514GТO) вказує сам автор роботи. Цей самий шифр обов'язково повинен бути вказаний в Заявці на участь у Конкурсі (дивись Зразок заявки на участь у Конкурсі).

 • Посередині, жирним шрифтом подається список джерел і літератури, який друкується в кінці тексту і має назву «^ Джерела та література». Цей список подається згідно з новими вимогами до бібліографічного опису (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5).


Конкурсні роботи приймаються українською, російською та польською мовами.

ОРГКОМІТЕТ

відкритого конкурсу студентських наукових робіт

^ ПОЛЬЩА ТУРИСТИЧНА

Співголови оргкомітету:

Щурек Влодзімєж – директор Представництва Польської туристичної організації в Україні;

Балабанов Геннадій Васильович – д.геогр.н., професор, завідувач кафедри країнознавства і туризму Національного авіаційного університету.


Члени оргкомітету:

Кава Кшиштоф – спеціаліст Представництва Польської туристичної організації в Україні;

Смирнов Ігор Георгійович – д.геогр.н., професор, кафедра країнознавства та туризму Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;

Ткачук Леоніла Миколаївна – к.геогр.н., доцент, кафедра країнознавства і туризму Національного авіаційного університету.


Вчений секретар оргкомітету конкурсу:

Гришко Роксолана Осипівна – провідний фахівець, кафедра країнознавства і туризму Національного авіаційного університету.


АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

м. Київ, 03680, проспект Відрадний, 4, Національний авіаційний університет

Інститут міжнародних відносин

корпус 7, кімн.220

кафедра країнознавства і туризму

Контактна особа: Гришко Роксолана Осипівна

тел. (044) 406-74-54; (044) 406-72-39; (097) 914-50-43

До участі в конкурсі запрошуються повнолітні студенти Національного авіаційного університету та інших вищих навчальних закладів України різних освітньо-кваліфікаційних рівнів (бакалавр, спеціаліст, магістр).

Схожі:

Важливі умови: заявку на участь І текст наукової роботи необхідно надіслати до 10 квітня 2012 року iconВажливі умови: заявку на участь І текст наукової роботи необхідно надіслати до 10 квітня 2012 року
Науковий керівник (прізвище, ім’я, по-батькові, наук ступінь, вчене звання, посада)
Важливі умови: заявку на участь І текст наукової роботи необхідно надіслати до 10 квітня 2012 року iconПовідомлення про прийняття тез до друку І включення до програми роботи конференції (надіслати копію квитанції). Робочі мови конференції: українська, російська, англійська
Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно надіслати в оргкомітет до 1 квітня 2012 року
Важливі умови: заявку на участь І текст наукової роботи необхідно надіслати до 10 квітня 2012 року iconУ вищій школі Севастополь 18-20 травня 2012 року
Заявку та матеріали на участь у конференції просимо надіслати за вказаною нижче адресою до 15 квітня
Важливі умови: заявку на участь І текст наукової роботи необхідно надіслати до 10 квітня 2012 року iconУ вищій школі Севастополь 18-20 травня 2012 року
Заявку та матеріали на участь у конференції просимо надіслати за вказаною нижче адресою до 15 квітня
Важливі умови: заявку на участь І текст наукової роботи необхідно надіслати до 10 квітня 2012 року iconІнформація про участь до участі в даному заході запрошуються студенти, аспіранти, молоді науковці, експерти, яким до 15 травня 2011 року необхідно надіслати заявку на участь на електронну адресу: politics@onua edu ua
До участі в даному заході запрошуються студенти, аспіранти, молоді науковці, експерти, яким до 15 травня 2011 року необхідно надіслати...
Важливі умови: заявку на участь І текст наукової роботи необхідно надіслати до 10 квітня 2012 року iconІнформаційний лист
У разі Вашої згоди взяти участь у роботі конференції просимо надіслати до 20 квітня 2010 року заявку І текст статті в електронному...
Важливі умови: заявку на участь І текст наукової роботи необхідно надіслати до 10 квітня 2012 року icon«Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики»
Для участі в роботі конференції необхідно до 15 лютого 2012 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок додається),...
Важливі умови: заявку на участь І текст наукової роботи необхідно надіслати до 10 квітня 2012 року iconЗаявка на участь у роботі міжвузівської науково-методичної конференції «Проблеми інноваційного розвитку сучасного суспільства»
Пропонуємо надіслати заявку на участь у конференції та статтю у друкованому та електронному варіантах згідно з поданими вимогами...
Важливі умови: заявку на участь І текст наукової роботи необхідно надіслати до 10 квітня 2012 року icon«Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики»
Для участі в роботі конференції необхідно до 1 березня 2014 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок додається),...
Важливі умови: заявку на участь І текст наукової роботи необхідно надіслати до 10 квітня 2012 року iconОформлення заявки на участь у конференції
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи