Програма конференції: 23. 04. 2013р. (вівторок) 24. 04. 2013р. (середа) 8 30 9 50 реєстрація учасників icon

Програма конференції: 23. 04. 2013р. (вівторок) 24. 04. 2013р. (середа) 8 30 9 50 реєстрація учасників
Скачати 72.46 Kb.
НазваПрограма конференції: 23. 04. 2013р. (вівторок) 24. 04. 2013р. (середа) 8 30 9 50 реєстрація учасників
Дата14.12.2012
Розмір72.46 Kb.
ТипПрограма

Програма конференції:

23.04.2013р. (вівторок)

24.04.2013р. (середа)

830 - 950 – реєстрація учасників

900-1200 – секційні засідання

1000-1200 – пленарне засідання

1200-1230 – перерва

1200-1300 – перерва

1230-1300 – підведення підсумків конференції

1300-1700 – секційні засідання

з 1330 – культурна програма (екскурсія містом, відвідування Ботанічного саду, Мінералогічного музею, кар’єру ГЗК)

^ Заявка на участь у конференції

П.І.П.

__________________

Науковий ступінь
^ Вчене звання
Назва ВНЗ або іншої установи (повністю)
Посада
Контактний телефон
Е-mail_

___________________

Адреса з індексом
^ Назва доповіді
Назва секції
Форма участі у НПК:

- доповідь (на пленарному засіданні/ секції)

- вільний слухач

- лише друкування тез
^ Потреба у бронюванні житла:

- готель

- гуртожиток
Участь у культурній програмі:

- так

- ні


Учасники конференції мають першочергове право на опублікування наукової статті у фаховому збірнику «Вісник Криворізького національного університету» (умови публікації у збірнику за тел. 0564 – 26-24-07).

Оргкомітет буде Вам вдячний за поширення інформації про проведення даної конференції.

^ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Криворізький національний університет

Криворізький економічний інститут

Національна металургійна академія України

^ Таврійський національний університет

ім. В. Вернадського


Кафедра економіки підприємств КЕІ КНУ

^ ДВНЗ «КНУ» КЕІ

ЗАПРОШЕННЯ


ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція


«Актуальні проблеми

і прогресивні напрямки

управління економічним розвитком вітчизняних підприємств»


23-24 квітня 2013 року


м. Кривий Ріг


Шановні колеги!

Оргкомітет ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств», яка відбудеться 23-24 квітня 2013 року у Криворізькому економічному інституті КНУ, запрошує викладачів, докторантів, аспірантів, студентів, представників органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, наукових установ до обговорення теоретичних і практичних проблем економічного розвитку вітчизняних підприємств та визначення пріоритетів їхнього функціонування.


^ Напрями роботи конференції:

1. Пріоритети забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств в умовах глобалізації.

2. Сучасна парадигма управління стратегічним потенціалом підприємств.

3. Управління людським капіталом підпри-ємств в умовах розвитку економіки знань.

4. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств.

5. Фінансові інструменти антикризового управління підприємством.

6. Технології комплексу «маркетинг-мікс» у підприємницькій діяльності.

7. Методологічні проблеми побудови системи управлінського обліку.

8. Розвиток інформаційних систем і технологій в економіці.

9. Вплив макросередовища на функціонуван-ня підприємства.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Конференція відбудеться за адресою:

м. Кривий Ріг, вул. Семашка, 16, Криворізький економічний інститут, ауд. 139.

Організаційний комітет НПК

^ Ступнік М.І. – д.т.н., професор, в.о. ректора ДВНЗ «Криворізький національний університет», голова

Мазурок П.П. – д.е.н., професор, в.о. директора Криворізького економічного інституту ДВНЗ «КНУ», співголова

^ Афанасьєв Є.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри інформаційного менеджменту та управління бізнес-процесами КЕІ КНУ

Варава Л.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування КЕІ КНУ

^ Волошина С.В. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємств КЕІ КНУ

Довбня С.Б. - д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки промисловості Національної металургійної академії України

^ Зеленський О.С. – д.т.н., професор, завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій Криворізького економічного інституту КНУ

Каталенець А.І. – д.г.-м.н., професор, професор кафедри економіки підприємств КЕІ КНУ

Ковальчук В.А. – д.т.н., професор, завідувач кафедри економіки, організації та управління підприємствами КЕІ КНУ

Котковський В.С. – к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри банківської справи КЕІ КНУ

Нусінов В.Я. – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, аудиту і фінансового аналізу КЕІ КНУ

Сагайдак М.П. – к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри маркетингу КЕІ КНУ

Садовенко М.М. – к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри фінансів КЕІ КНУ

Турило А.М. – д.е.н., професор, декан інженерно-економічного факультету, завідувач кафедри економічного аналізу і фінансів КЕІ КНУ

^ Цьохла С.Ю. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту підприємницької діяльності Таврійського національного університету ім. В. Вернадського

Шайкан А.В. – д.е.н., доцент, в.о. заступника директора КЕІ КНУ з науково-педагогічної роботи, в.о. завідувача кафедри обліку і аудиту

^ Шкіря Н.Л. – к.е.н., доцент, в.о. заступника директора КЕІ КНУ з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри обліку і державного фінансового контролю


Для участі у НПК потрібно до 20 березня 2013р. надіслати на Е-mаіl: epkei@ukr.net пакет документів як електронний лист з вкладеними файлами формату .doc:

1) тези доповіді;

2) заявку на участь у конференції;

3) чек про сплату – відсканована копія;

4) рецензію наукового керівника на тези доповіді (для студентів) – відсканована копія.

Назва файлу має містити прізвище автора і назву матеріалу, наприклад, Bojko_tezy.

Оргкомітет надсилає підтвердження про отримання матеріалів на електронну пошту.

КОНТАКТИ:

50051, м. Кривий Ріг, вул. Семашка, 16, Криворізький економічний інститут КНУ, кафедра економіки підприємств, ауд. 315

Телефон кафедри (056) 407-15-79

^ Секретаріат конференції: (в робочі дні 900 -1700):

067-97-17-268 – Мацюра Світлана Іванівна

066-22-33-218 – Пиріжок Ольга Валеріївна

Фінансові умови участі у НПК:

- оргвнесок у розмірі 150 грн. включає друкування одних тез, отримання 1-го екземпляру збірника з програмою конференції, інші організаційні витрати;

- платіжні реквізити: УДКУ в м. Кривий Ріг ГУДКСУ у Дніпропетровській області

р/р 31255272212451 МФО 805012

ОКПО 37664469 Одержувач: Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

^ Призначення платежу: «За участь у конференції КЕІ КНУ 23-24.04.2013р. __________________»

Прізвище, ініціали учасника

Поштові перекази не приймаються.

Транспортні витрати, вартість проживання і харчування до оргвнеску не входять.

Видання збірника тез планується до початку конференції, його пересилка – за заявкою до 20.05.2013р.

^ Вимоги до оформлення і подання тез:

- обсяг тез - до 3-х повних сторінок, включаючи таблиці і рисунки (виконані за допомогою спеціальних редакторів MS Office), формату А4, орієнтація книжкова;

- шрифт тексту - Тіmes New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал - 1;

- текст форматується з вирівнюванням по ширині з абзацним відступом 1 см, усі поля – по 2 см; сторінки не нумеруються;

- 1-й рядок тез - прізвище та ініціали автора, його науковий ступінь і вчене звання (шрифт напівжирний, курсив, вирівняний по правій стороні); 2-й рядок - місце роботи або навчання (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні); наступний абзац - назва доповіді (шрифт напівжирний, вирівняний по центру, всі літери прописні); через рядок – текст тез;

- тези повинні відображати: актуальність теми, наявність проблеми, формулювання цілей, обґрунтування наукових результатів, висновки;

- список літератури (оформлений за вимогами ВАК, див. Бюлетень №5, 2009р.) подається в кінці тез з обов’язковим посиланням по тексту в квадратних дужках;

- кількість тез від одного автора має бути не більше трьох;

- звертаємо особливу увагу авторів на дотримання норм правопису та орфографії.


З
Бойко О.Л., к.е.н., доцент

Національний гірничий університет

НАЗВА


Текст тез


Література
разок оформлення тезОргкомітет залишає за собою право відбору і редагування тез. Тези, які за науковим рівнем, оформленням і термінами подання, не відповідатимуть встановленим вимогам, публікуватися не будуть.

Схожі:

Програма конференції: 23. 04. 2013р. (вівторок) 24. 04. 2013р. (середа) 8 30 9 50 реєстрація учасників iconДата Група Мв-5 Пн
Окр бакалавра галузі знань 0302 міжнародні відносини напряму підготовки 030201 на період сесії з 04. 03. 2013р по 17. 03. 2013р
Програма конференції: 23. 04. 2013р. (вівторок) 24. 04. 2013р. (середа) 8 30 9 50 реєстрація учасників iconДокументи
1. /Лекц_х ЦО 2013р/Журнал.doc
2. /Лекц_х...

Програма конференції: 23. 04. 2013р. (вівторок) 24. 04. 2013р. (середа) 8 30 9 50 реєстрація учасників iconКорисна інформація для учасників олімпіади з дисципліни «фінансовий менеджмент» Реєстрація учасників
...
Програма конференції: 23. 04. 2013р. (вівторок) 24. 04. 2013р. (середа) 8 30 9 50 реєстрація учасників iconПрограма всеукраїнської студентської наукової конференції «Молодіжні виміри якості життя та соціального капіталу в сучасному суспільстві»
Реєстрація учасників конференції (вул. Артема, 94; аудиторія 414, 6 навчальний корпус)
Програма конференції: 23. 04. 2013р. (вівторок) 24. 04. 2013р. (середа) 8 30 9 50 реєстрація учасників iconТематичний план практичних занять з хірургії для лікарів – інтернів – хірургів з 01. 03. 2013р. По 28. 06. 2013р. (2 рік навчання)
Початковий комп`ютерний контроль знань. Організація хірургічної допомоги населенню
Програма конференції: 23. 04. 2013р. (вівторок) 24. 04. 2013р. (середа) 8 30 9 50 реєстрація учасників iconРозклад занять, іспитів та заліків для студентів заочної форми навчання окр бакалавра галузі знань 0304 Право напряму підготовки 030401 Правознавство на період сесії з 04. 03. 2013р по 17. 03. 2013р

Програма конференції: 23. 04. 2013р. (вівторок) 24. 04. 2013р. (середа) 8 30 9 50 реєстрація учасників iconВченої Ради Університету (протокол №7 від «6 березня» 2013р.); Приймальної комісії Університету (протокол №7 від «4 березня» 2013р.) Вступ програма
Програма фахового вступного випробування розроблена у відповідності з освітньо-професійною програмою «Магістр» зі спеціальності 05100402...
Програма конференції: 23. 04. 2013р. (вівторок) 24. 04. 2013р. (середа) 8 30 9 50 реєстрація учасників icon11 травня 2010 р
Реєстрація учасників у приміщенні Закарпатського державного університету за адресою: вул. Заньковецької, 89 а (ректорат, 103 ауд.)....
Програма конференції: 23. 04. 2013р. (вівторок) 24. 04. 2013р. (середа) 8 30 9 50 реєстрація учасників iconТематичний план лекцій по хірургії для лікарів-інтернів очного циклу (2 рік навчання) з 01. 03. 2013р по 28. 06. 2013р
Захворювання судин. Варикозна хвороба. Тромбофле біти. Птфс. Захворювання судин. Хронічні облітеріруючі хвороби артерій. Гострі тромбози...
Програма конференції: 23. 04. 2013р. (вівторок) 24. 04. 2013р. (середа) 8 30 9 50 реєстрація учасників iconВівторок Середа

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи