Програма VІІ міжнародної науково-практичної конференції icon

Програма VІІ міжнародної науково-практичної конференції
Скачати 270.32 Kb.
НазваПрограма VІІ міжнародної науково-практичної конференції
Дата16.11.2012
Розмір270.32 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ НАУК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

САРАТОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ЛУГАНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


ПРОГРАМА


VІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ


"Інформаційні технології
в наукових дослідженнях
і навчальному процесі"Луганськ, Україна

13–15 листопада 2012 року


http://itsssp.luguniv.edu.ua

^ ПОРЯДОК РОБОТИ


13 листопада 2012 р.800–1100

^ РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

(навчальний корпус № 3, другий поверх, аудиторія № 1-02).

1100–1230

^ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

(навчальний корпус № 3, аудиторія № 1-02).

1230–1300

КАВА-БРЕЙК.

1300–1500

^ КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА:

  • ЕЛЕКТРОННІ ФОТОВИСТАВКИ;

  • ЕКСКУРСІЯ ДО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ;

  • ЕКСКУРСІЯ ДО АРХЕОЛОГО-ЕТНОГРАФІЧНОГО МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСУ.

1500–1700

^ РОБОТА СЕКЦІЙ.

1700–1800

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА.14 листопада 2012 р.1000–1300

^ РОБОТА СЕКЦІЙ.

1300–1400

КАВА-БРЕЙК.

1400–1600

^ ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ

(навчальний корпус № 3, аудиторія № 1-02).

15 листопада 2012 р.


^ ВІД’ЇЗД УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ.


СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯСекція 1.

Інформаційні технології та імітаційне моделювання в наукових дослідженнях

(навчальний корпус № 2, мультимедійний комп’ютерний клас, аудиторія № 256).Секція 2.

Інформаційні технології в навчанні та керуванні навчальним процесом

(навчальний корпус № 3, лекційна мультимедійна аудиторія № 1-02).Секція 3.

Психолого-педагогічні аспекти використання інформаційних технологій у навчанні

(навчальний корпус № 1, мультимедійний комп’ютерний клас, аудиторія № 400).Секція 4.

Системи захисту інформації

(навчальний корпус № 1, мультимедійний комп’ютерний клас, аудиторія № 303).Секція 5.

Емоційні машини та системи

(навчальний корпус № 2, мультимедійний комп’ютерний клас, аудиторія № 275).
^ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ


Вітальне слово в. о. ректора Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора педагогічних наук, професора

Савченка Сергія Вікторовича.


Вітальне слово проректора з науково-педагогічної роботи Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України

^ Меняйленка Олександра Сергійовича.


ДОПОВІДІ:


1. Мобільне навчання – нова технологія професійної освіти ХХІ століття

online доповідь

Гуревич Роман Семенович,

д-р пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту магістратури, аспірантури і докторантури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


^ 2. Використання портальних технологій у підготовці майбутнього педагога

online доповідь

Кадемія Майя Юхимівна,

канд. пед. наук, доцент, завідувачка кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


^ 3. Електронні освітні ресурси

Удод Олександр Андрійович,

д-р іст. наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (м. Київ);

Пушкарьова Тамара Олексіївна,

канд. пед. наук, доцент, заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (м. Київ);

Косик Вікторія Миколаївна,

начальник відділу інноваційних і інформаційних технологій відділення стратегії розвитку освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (м. Київ).

СЕКЦІЯ 1

^ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Керівник: Меняйленко Олександр Сергійович,

д-р техн. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи ЛНУ імені Тараса Шевченка.

^ Секретар: Бондар Олександр Сергійович,

аспірант ЛНУ імені Тараса Шевченка.

ДОПОВІДІ:

1. Застосування інформаційної системи на Java для прогнозування волатильності валютних курсів

Бідюк Петро Іванович,

д-р техн. наук, професор кафедри математичних методів системного аналізу Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;

Коновалюк Максим Михайлович,

аспірант Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;

Караюз Ірина Валентинівна,

аспірантка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».


^ 2. Корекційні тренінгові програми редукції агресивної поведінки молоді в мережі Інтернет

Блискун Олена Олександрівна,

аспірантка Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ).


^ 3. Аналіз можливостей обробки подій за допомогою мови HTML5

Бондар Олександр Сергійович,

аспірант Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.


4. Вирішення задачі комівояжера за допомогою алгоритмів штучних імунних систем

Куров Сергій Володимирович,

аспірант Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.


5. Особливості Інтернет-дискурсу

Монастирний Іван Миколайович,

магістрант Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

^ 6. Система CAST как средство обучения автоматизации управления цепями поставок кадров в области логистики

Морозов Александр Александрович,

аспирант Института кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины.


^ 7. Використання інформаційно-пошукових систем для обробки електронних спектрів

Панасенко Олександр Іванович,

д-р фармац. наук, професор, завідувач кафедри токсикологічної та неорганічної хімії Запорізького державного медичного університету;

Буряк Валерій Прокопович,

д-р фармац. наук, професор кафедри токсикологічної та неорганічної хімії Запорізького державного медичного університету;

Кейтлін Ілля Михайлович,

канд. фармац. наук, начальник відділу Державної служби з лікарських засобів у Запорізькій області;

Самко Анатолій Вікторович,

канд. фармац. наук, доцент Запорізького державного медичного університету;

Парченко Володимир Володимирович,

канд. фармац. наук, доцент кафедри токсикологічної та неорганічної хімії Запорізького державного медичного університету;

Юрченко Іван Олексійович,

магістр фармації, аспірант кафедри токсикологічної та неорганічної хімії Запорізького державного медичного університету;

Гоцуля Андрій Сергійович,

канд. фармац. наук, асистент кафедри токсикологічної та неорганічної хімії Запорізького державного медичного університету;

Тимошик Юлія Василівна,

канд. фармац. наук, асистент кафедри аналітичної хімії Запорізького державного медичного університету;

Кочура Надія Миколаївна,

студентка 5 курсу Запорізького державного медичного університету;

Щербіна Роман Олександрович,

асистент кафедри токсикологічної та неорганічної хімії Запорізького державного медичного університету;

Галюлько Олександр Олександрович,

студент 3 курсу Запорізького державного медичного університету;

Кучерявий Юрій Миколайович,

студент 5 курсу Запорізького державного медичного університету.


^ 8. Mathematical analysis of bibliometrical indices of investigations of influence of non-ionized radiation of different kinds upon the cortex (medline-Internet)

Чиженкова Рогнеда Александровна,

д-р мед. наук, ведущий научный сотрудник Института биофизики клетки РАН (г. Пущино, Россия).


СЕКЦІЯ 2

^ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ ТА КЕРУВАННІ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ

Керівник: Коміренко Галина Борисівна,

завідувачка відділу комп’ютерної поліграфії та дизайну Центру інформаційних технологій ЛНУ імені Тараса Шевченка.

^ Секретар: Тихоненко Олена Миколаївна,

секретар директора Центру технічної та економічної інформації ЛНУ імені Тараса Шевченка.

ДОПОВІДІ:

1. Використання єдиного інформаційного освітнього середовища для покращення навчально-виховного процесу у ВНЗ

Атаманчук Юрій Миколайович,

канд. пед. наук, доцент, директор Уманської філії Київського інституту бізнесу та технологій.


^ 2. Роль ігрових технологій у формуванні іншомовної комунікативної компетенції фахівців економічного профілю

Балашова Світлана Сергіївна,

викладач кафедри германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


^ 3. Використання інформаційних технологій при теоретичній підготовці з фізики майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю

Бардус Ірина Олександрівна,

канд. пед. наук, ст. викладач Бердянського державного педагогічного університету.


^ 4. Ефективне впровадження соціокультурного потенціалу Інтернет проектів в процес навчання іноземної мови

Бецько Олена Степанівна,

ст. викладач Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».


^ 5. Методичні електронні засоби навчання іноземній мові

Бєкрєшева Лариса Олексіївна,

ст. викладач кафедри іноземних мов Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ).


^ 6. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу та психологічні аспекти викладання фтизіатрії та пульмонології на сучасному етапі

Бойко Анна Вікторівна,

канд. мед. наук, доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці);

Степаненко Валерія Олексіївна,

канд. мед. наук, асистент кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці);

Закрутько Леся Іллінічна,

канд. мед. наук, доцент, заст. директора з наукової роботи Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи;

Шаповалов Валерій Петрович,

канд. мед. наук, доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці);

Сливка Віктор Іванович,

канд. мед. наук, асистент кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці).


^ 7. Психолого-педагогічні аспекти використання адаптивних інформаційних технологій навчання у фаховій підготовці майбутніх інженерів-програмістів

Бондаренко Тетяна Вікторівна,

аспірантка Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.


^ 8. Інформаційні технології – складова ефективної організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу

Буряк Олена Олександрівна,

канд. пед. наук, викладач природничих дисциплін ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»;

Кечик Ольга Олександрівна,

викладач іноземної філології ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».


^ 9. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб розвитку творчого потенціалу

Вдович Ольга Миколаївна,

викладач ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».


^ 10. Напрями формування системи «студент–комп’ютер» під час навчання майбутніх інженерів вищої математики

Власенко Катерина Володимирівна,

д-р пед. наук, доцент, професор кафедри вищої математики Донбаської державної машинобудівної академії (м. Краматорськ).

^ 11. Інформаційні технології на заняттях української мови за професійним спрямуванням

Войцехівська Ірина Станіславівна,

викладач Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного університету;

Ільєва Олена Петрівна,

викладач Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного університету.


^ 12. Використання корпусів текстів у процесі формування культурологічної компетентності студентів-філологів

Галенко Анна Миколаївна,

аспірантка Донбаського державного педагогічного університету (м. Слов’янськ).


^ 13. Формування компетентностей учнів основної школи при навчанні геометрії з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

Ганжела Сергій Іванович,

канд. пед. наук, викладач Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Ганжела Людмила Сергіївна,

вчитель математики Комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізованої школи I–III ступенів № 8 – позашкільного центру Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».


^ 14. Использование электронных таблиц при решении задачи межотраслевого баланса

Гетьман Ирина Анатольевна,

ст. преподаватель кафедры прикладной математики Донбасской государственной машиностроительной академии (г. Краматорск);

Васильева Людмила Владимировна,

канд. техн. наук, доцент кафедры прикладной математики Донбасской государственной машиностроительной академии (г. Краматорск).


^ 15. Реалізація комунікаційно-кібернетичного гомеостазу директором ПТНЗ

Гуменний Олександр Дмитрович,

науковий співробітник лабораторії «Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр ПТО» Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.


^ 16. Напрями адаптації дистанційного навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців: теоретичний аспект

Давискіба Оксана Вікторівна,

канд. пед. наук, завідувачка відділу навчальних лабораторій та комп’ютерних класів Центру інформаційних технологій Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.


^ 17. Створення та використання електронних посібників при викладанні загальнотехнічних дисциплін у ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації

Демченко Павло Євгенович,

викладач загальнотехнічних дисциплін ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».


^ 18. Застосування елементів темпоральних баз даних для зберігання статистичних показників тестових завдань в системі дистанційного навчання «VITAVA»

Жирицький Віталій Петрович,

аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


^ 19. Підвищення якості комунікативного та інтелектуального розвитку студентів шляхом інформатизації курсу «Психологія»

Заплаткіна Наталія В’ячеславівна,

викладач психології ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»;

Хомич Олена Миколаївна,

викладач психології ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».


^ 20. Компетенції для використання ІКТ у навчальному процесі

Зюков Михаил Егорович,

канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры высшей математики Полтавского национального технического университета им. Ю. Кондратюка.


^ 21. Використання інформаційних технологій при викладанні дисциплін соціально-гуманітарного циклу

Каралкіна Оксана Олександрівна,

викладач ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»;

Голота Вікторія Євгенівна,

викладач ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».


^ 22. Деякі висновки щодо застосування модульно-рейтингової системи організації навчального процесу

Ковтун Ирина Ивановна,

канд. физ.-мат. наук, доцент Национального университета биоресурсов и природопользования Украины;

Овчар Раиса Федоровна,

канд. физ.-мат. наук, доцент Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.


^ 23. Формування професійної комунікативної компетентності у майбутніх фармацевтів засобами інформаційно-комп’ютерних технологій

Коломієць Тетяна В’ячеславівна,

викладач Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.


^ 24. Применение слайд-лекций в преподавании курса высшей математики студентам агротехнологических специальностей

Комісаренко Олена Валентинівна,

канд. пед. наук, доцент кафедри фізики та математики Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет».


^ 25. Современные информационные технологии в обучении студентов

Кострицька Людмила Степанівна,

ст. викладач кафедри інформаційних технологій Одеського державного екологічного університету.


^ 26. Комп'ютерні тестові технології в іншомовній підготовці студентів немовних вишів

Краснопольський Володимир Едуардович,

канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ).


^ 27. Функціональні можливості адаптивних систем діагностики якості навчання студентів засобами інформаційних технологій

Кутепова Людмила Михайлівна,

канд. пед. наук, провідний інженер-програміст відділу нових інформаційних технологій навчання Центру інформаційних технологій Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.


^ 28. Інформаційно-методичне забезпечення професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників галузі зв’язку

Майборода Людмила Анатоліївна,

науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.


^ 29. Проблема використання сучасних інформаційних технологій у мистецтві

Мамченко Марія П'єрівна,

інженер-програміст відділу навчальних лабораторій та комп’ютерних класів Центру інформаційних технологій Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.


^ 30. Аналіз сучасних інформаційних експертних систем економічного напряму

Меняйленко Олександр Сергійович,

д-р техн. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

Шевчук Олег Борисович,

канд. екон. наук, директор Інституту інформаційного суспільства (м. Київ).


^ 31. Особливості професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у контексті сучасних загальнонаукових концепцій та методологічних підходів

Монастирна Галина Вікторівна,

канд. пед. наук, докторант Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.


^ 32. Роль застосування інформаційних технологій у формуванні творчого потенціалу учнів початкових класів

Мурсамітова Ірина Анатоліївна,

викладач ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»;

Гарбузюк Тетяна Володимирівна,

викладач ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».


^ 33. Підвищення ефективності навчання іноземної мови майбутніх фахівців з інформаційної безпеки з використанням комп’ютерних технологій

Назаренко Ірина Миколаївна,

викладач Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».


^ 34. Методика оценивания эффективности обучения студентов в области сетевых технологий

Нижегородова Маргарита Владимировна,

ст. преподаватель кафедры программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко (г. Тирасполь, Молдова).


^ 35. Дослідження ефективності залучення засобів інформаційних технологій у підготовці майбутніх вчителів фізики до організації навчально-експериментальної роботи

Носуля Петро Володимирович,

аспірант Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, вчитель фізики та інформатики КЗ «Георгіївська ЗОШ I–III ст. № 1» Лутугинського р-ну Луганської обл.


^ 36. Робота експериментального майданчику "Використання програми «Intel®. Навчання для майбутнього» в умовах сучасної початкової школи"

Овчаренко Олена Павлівна,

викладач математики ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»;

Довгопола Олена Валентинівна,

викладач математики ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».


^ 37. Застосування інформаційних технологій при вивченні бухгалтерського обліку

Омелько Мар’яна Анатоліївна,

викладач І категорії, голова циклової комісії обліково-економічних дисциплін Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного університету.


^ 38. Оценка профессиональной подготовки студентов вуза технических специальностей

Помян Светлана Владимировна,

ст. преподаватель кафедры программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко (г. Тирасполь, Молдова).


^ 39. Педагогічна технологія застосування інформаційних технологій у роботі наукового студентського товариства

Прошкін Володимир Вадимович,

канд. пед. наук, доцент, завідувач відділу аспірантури Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

^ 40. Формування професійної компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних як педагогічна проблема

Ростока Марина Львівна,

аспірантка лабораторії методик професійної освіти і навчання, мол. науковий співробітник лабораторії підручникотворення для системи ПТО Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.


^ 41. Особливості навчання майбутніх програмістів англійського монологічного мовлення з використанням Інтернет-ресурсів

Руда Світлана Вікторівна,

викладач Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».


^ 42. Використання інноваційних гіпертекстових технологій для підвищення якості навчання

Сорокіна Світлана Вікторівна,

канд. техн. наук, доцент кафедри товарознавства в митній справі Харківського державного університету харчування та торгівлі;

Акмен Вікторія Олександрівна,

ст. викладач кафедри товарознавства в митній справі Харківського державного університету харчування та торгівлі.


^ 43. Інноваційна інфосфера в навчальному процесі

Тарарива Лідія Юріївна,

канд. філол. наук, викладач філологічних дисциплін ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».


^ 44. Впровадження кредитно-модульної системи при викладанні фтизіатрії зі спеціальності «Стоматологія»

Тодоріко Лілія Дмитрієвна,

д-р мед. наук, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці);

Бойко Анна Вікторівна,

канд. мед. наук, доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці);

Степаненко Валерія Олексіївна,

канд. мед. наук, асистент кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці);

Герман Антоніна Олександрівна,

канд. мед. наук, асистент кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці).


^ 45. Досвід організації самостійної роботи студентів на кафедрі фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету

Тодоріко Лілія Дмитрієвна,

д-р мед. наук, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці);

Степаненко Валерія Олексіївна,

канд. мед. наук, асистент кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці);

Сливка Віктор Іванович,

канд. мед. наук, асистент кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці).


^ 46. Готовність викладачів до використання інформаційних технологій при контролі й оцінюванні знань студентів з англійської мови

Томіліна Анна Олександрівна,

викладач англійської мови Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».


^ 47. Інформаційні технології у викладанні та вивченні хімії з основами біогеохіміїї

Федорова Галина Владимировна,

канд. хим. наук, доцент кафедры химии окружающей среды Одесского государственного экологического университета.


^ 48. Термінологічний словник як різновид сучасного електронного словника

Чередніченко Галина Анатоліївна,

канд. пед. наук, доцент, завідувачка кафедри ділової іноземної мови та міжнародної комунікації Національного університету харчових технологій (м. Київ);

Ковальчук Ольга Сергіївна,

викладач кафедри ділової іноземної мови та міжнародної комунікації Національного університету харчових технологій (м. Київ).


^ 49. Використання соціального сервісу блогу у педагогічній діяльності

Черній Милослава Михайлівна,

аспірантка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


^ 50. Використання комунікативної граматики для навчання англійської мови курсантів військових вузів

Шаблій Олена Сергіївна,

викладач Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

^ 51. Використання інформаційно-комунікативних технологій для формування професійної компетенції майбутніх перекладачів

Шалова Наталія Станіславівна,

ст. викладач кафедри англійської мови технічного спрямування № 2 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».


^ 52. Методичні підходи до викладання дисципліни «Фтизіатрія» іноземним студентам IV курсу

Шаповалов Валерій Петрович,

канд. мед. наук, доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці);

Бойко Анна Вікторівна,

канд. мед. наук, доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці);

Степаненко Валерія Олексіївна,

канд. мед. наук, асистент кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці);

Єременчук Інга Василівна,

канд. мед. наук, доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці).


^ 53. Мультимедийные технологии в изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

Шахова Наталия Владимировна,

канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры социально-экономических дисциплин Крымского юридического института Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого».


^ 54. Сучасні інформаційні технології на уроках географії

Шевирьова Ганна Георгіївна,

викладач природничих дисциплін ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».


СЕКЦІЯ 3

^ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ

Керівник: Монастирна Галина Вікторівна,

канд. пед. наук, докторант ЛНУ імені Тараса Шевченка.

^ Секретар: Бондаренко Тетяна Вікторівна,

аспірантка ЛНУ імені Тараса Шевченка

ДОПОВІДІ:

1. Актуальність формування інформаційно-аналітичної компетентності в сфері захисту інформації в майбутніх інженерів-педагогів

Волкова Тетяна Василівна,

канд. пед. наук, ст. науковий співробітник, завідувачка лабораторії «Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр професійно-технічної освіти» Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.


^ 2. Впровадження експериментальної методики естетичного виховання студентів, розробленої на базі навчально-виховної комп’ютерної програми

Гусленко Ірина Юріївна,

ст. викладач Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ).


^ 3. Функції тьютора в дистанційному навчанні Франції

Дуніна Ірина Михайлівна,

викладач Горлівського інституту іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету.


^ 4. Психолого-педагогічні аспекти впровадження інформаційних технологій в навчальний процес

Дрючило Ольга Анатоліївна,

викладач-методист Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного університету;

Кордонська Альона Василівна,

викладач І категорії Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного університету.


^ 5. Навики перекладу як умова розвитку іншомовних здібностей студентів технічних навчальних закладів

Зарівна Оксана Тимофіївна,

канд. пед. наук, доцент кафедри англійської мови технічного спрямування № 2 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

^ 6. Підготовка до ЗНО з української мови та літератури за допомогою дидактичної комп’ютерної розробки «Новий крок»

Іванов Іван Юрійович,

аспірант кафедри української мови Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, методист Центру інформаційних технологій Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.


^ 7. Застосування інформаційних технологій у професійно-педагогічній підготовці майбутніх вчителів в умовах педагогічного коледжу

Кладко Ірина Володимирівна,

викладач іноземної філології ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».


^ 8. Формування ІКТ-компетентностей учителя сучасної сільської школи

Монастирний Микола Михайлович,

директор Металістської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Слов’яносербської районної ради Луганської області.


^ 9. Засоби комп’ютерних графічно-інформаційних технологій та їх роль у формуванні художньо-графічної культури старшокласників

Потієнко Валентина Олександрівна,

вчитель інформатики Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Дорошенко Юрій Олександрович,

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри архітектури Національного авіаційного університету.


^ 10. Фармацевтична освіта та конкурентне середовище

Смойловська Галина Павлівна,

канд. фармац. наук, ст. викладач Запорізького державного медичного університету;

Гречана Олена Володимирівна,

канд. фармац. наук, ст. викладач Запорізького державного медичного університету;

Мазулін Олександр Владиленович,

д-р фармац. наук, завідувач кафедри фармакогнозії, фармхімії та технології ліків ФПО Запорізького державного медичного університету;

Тржецинський Сергій Дмитрович,

д-р біол. наук, завідувач кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки Запорізького державного медичного університету.


^ 11. Удосконалення іншомовної професійної підготовки за рахунок застосування інформаційно-комунікаційних технологій

Фоміних Наталія Юріївна,

канд. пед. наук, доцент кафедри міжнародної економіки Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України.


^ 12. Використання та створення мультимедійних навчальних програм для формування читацьких умінь учня початкової школи

Шуліка Людмила Володимирівна,

викладач української філології ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».


13. Формування готовності педагогічних працівників ПТНЗ до використання інноваційних виробничих технологій у педагогічній діяльності як провідна умова підготовки висококваліфікованих робітників поліграфічного профілю

Юденкова Олена Петрівна,

аспірантка Інституту ПТО НАПН України, заст. директора з навчально-методичної роботи Міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій.


СЕКЦІЯ 4

^ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Керівник: Кутепова Людмила Михайлівна,

канд. пед. наук, провідний інженер-програміст відділу нових інформаційних технологій навчання Центру інформаційних технологій ЛНУ імені Тараса Шевченка.

^ Секретар: Лисенко Ольга Вікторівна,

інженер відділу навчальних лабораторій та комп’ютерних класів Центру інформаційних технологій ЛНУ імені Тараса Шевченка.

ДОПОВІДІ:

1. Відкриті платформи електронного документообігу

Кондратенко Євген Володимирович,

аспірант Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

СЕКЦІЯ 5

^ ЕМОЦІЙНІ МАШИНИ ТА СИСТЕМИ

Керівник: Давискіба Оксана Вікторівна,

канд. пед. наук, завідувачка відділу навчальних лабораторій та комп’ютерних класів Центру інформаційних технологій ЛНУ імені Тараса Шевченка.

^ Секретар: Шепітько Оксана Сергіївна,

провідний інженер-програміст відділу комп’ютерної поліграфії та дизайну Центру інформаційних технологій ЛНУ імені Тараса Шевченка.

ДОПОВІДІ:

1. Розробка моделі поведінки агента на основі оціночної функції емоцій

Лущенко Олександр Іванович,

асистент кафедри теоретичної і прикладної інформатики Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.


^ 2. Методы психоинформационного воздействия на человека

Родионов Дмитрий Александрович,

инженер-программист отдела учебных лабораторий и компьютерных классов Центра информационных технологий Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.


^ 3. Тенденції розвитку та застосовування сучасних досліджень емоційної сфери

Скринникова Ганна Володимирівна,

аспірантка Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.


ДОДАТОК


Перелік публікацій учасників конференції, розміщених в електронному науковому фаховому виданні України
«Науковий вісник Донбасу» (педагогічні науки) № 3 (19) 2012 р.


^ Протокол № 2 засідання Вченої ради від 28 вересня 2012 року


1. Бєкрєшева Л.О. Методичні електронні засоби навчання іноземній мові [Електронний ресурс] / Л.О. Бєкрєшева // Науковий вісник Донбасу. – 2012. – № 3 (19). – Режим доступу: http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/elect_v/NN19/12blonim.pdf. – Загол. з екрану.


2. Гетьман И.А., Васильева Л.В. Методика обучения решению задачи межотраслевого баланса в последипломном образовании [Електронний ресурс] / И.А. Гетьман, Л.В. Васильева // Науковий вісник Донбасу. – 2012. – № 3 (19). – Режим доступу: http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/elect_v/NN19/12giavpo.pdf. – Загол. з екрану.


3. Дуніна І.М. Функції тьютора в дистанційному навчанні Франції [Електронний ресурс] / І.М. Дуніна // Науковий вісник Донбасу. – 2012. – № 3 (19). – Режим доступу: http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/elect_v/NN19/12dimdnf.pdf. – Загол. з екрану.


4. Іванов І.Ю. Підготовка до ЗНО з української мови та літератури за допомогою дидактичної комп’ютерної розробки «Новий крок» [Електронний ресурс] / І.Ю. Іванов // Науковий вісник Донбасу. – 2012. – № 3 (19). – Режим доступу: http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/elect_v/NN19/12iiupnk.pdf. – Загол. з екрану.


5. Чередніченко Г.А., Ковальчук О.С. Термінологічний словник як різновид сучасного електронного словника [Електронний ресурс] / Г.А. Чередніченко, О.С. Ковальчук // Науковий вісник Донбасу. – 2012. – № 3 (19). – Режим доступу: http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/elect_v/NN19/12cgases.pdf. – Загол. з екрану.

ДЛЯ НОТАТОК


Схожі:

Програма VІІ міжнародної науково-практичної конференції iconРегламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції
Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником Міжнародної науково-практичної конференції...
Програма VІІ міжнародної науково-практичної конференції iconОрієнтовний регламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції: 16 листопада 2012 року (п’ятниця)
Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником Міжнародної науково-практичної конференції...
Програма VІІ міжнародної науково-практичної конференції iconУ рамках vіі-ї Міжнародної науково-практичної конференції
Тренінг-марафон – це демонстрація роботи практичних психологів, бізнес-тренерів, коучерів, громадських тренерів та фахівців з освітнього...
Програма VІІ міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма VII міжнародної науково-методичної
Вас взяти участь у роботі VІІ міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет: теорія І практика впровадження...
Програма VІІ міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма міжнародної науково-практичної конференції
Подолєв І. В. – д е н., професор, ректор Міжнародної академії фінансів та інвестицій
Програма VІІ міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма VIІ міжнародної науково-практичної конференції
Ложачевська Олена Михайлівна – д е н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки
Програма VІІ міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма VIІ міжнародної науково-практичної конференції
Ложачевська Олена Михайлівна – д е н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки
Програма VІІ міжнародної науково-практичної конференції iconМатеріали міжнародної науково-практичної конференції
Проблеми ефективності міжнародного права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 березня 2013 р.). / За...
Програма VІІ міжнародної науково-практичної конференції iconЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств І фінансових організацій: теорія І практика»
Міжнародної науково-практичної конференції Капіталізація підприємств І фінансових
Програма VІІ міжнародної науково-практичної конференції iconМета та програма конференції
Вас про проведення VІІ mіжнародної науково-практичної конференції “Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи