Сну ім. В. Даля Тумакова С. В. с icon

Сну ім. В. Даля Тумакова С. В. с
Скачати 88.22 Kb.
НазваСну ім. В. Даля Тумакова С. В. с
Дата22.08.2012
Розмір88.22 Kb.
ТипДокументи
1. /буклет-укр-вар.DOCСну ім. В. Даля Тумакова С. В. с

Програмний комітет конференції:

Голубенко О.Л. – Голова програмного комітету, д.т.н., професор, ректор СНУ ім. В .Даля

Тумакова С.В.- співголова, ректор Кримського інституту економіки та господарського права.

Іллічов Р.В.- співголова, Генеральний директор Федерації роботодавців України.

Члени програмного комітету:

Осенін Ю.І. - д.т.н., професор, проректор з наукової роботи СНУ ім. Володимира Даля

Кузьмін О. Є. - Директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету „Львівська політехніка”, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, д.е.н., професор, заслужений працівник народної освіти України

Антіпов О.М.- к.е.н., професор, завідувач кафедрою адміністрування СНУ ім. В.Даля

Даніч В.М. - д.е.н., професор, декан факультету менеджменту СНУ ім. В.Даля

Заблодська І.В.- д.е.н., професор, директор Луганського філіалу Інституту економіко-правових досліджень

Рамазанов С.К.- д.е.н.,д.т.н., професор, декан факультету інноваційної економіки та економічної кібернетики,завідувач кафедри економічної кібернетики СНУ ім. В.Даля

Мельник О.Г.- д.е.н, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету „Львівська політехніка”, доцент

Петров О.С.- д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерні системи та мережі СНУ ім. В.Даля

Сумцов В.Г.- к.е.н., доцент, завідувач кафедри управління персоналом та економічна теорія СНУ ім. В.Даля, директор Центру з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва

Чернявська Є.І.- д.е.н., доцент кафедри управління персоналом та економічна теорія СНУ ім. В.Даля

Вакуленко В. М., д.п.н, професор кафедри адміністрування СНУ ім. В. Даля

Дібніс Г.І.- к.е.н, доцент кафедри адміністрування СНУ ім. В. Даля

Фарапонова І.М. - завідуюча навчально-консультаційним центром Луганської регіональної торгово-промислової палати

Організаційний комітет:

Дудко О. М. - Голова Наглядової Ради, директор Науково-експертного центру фінансово-економічного аналізу та прогнозування Кримського інституту економіки та господарського права,Президент спілки підприємців та роботодавців Криму.

Ромахова О. О. - к.е.н, доцент, заступник завідувача кафедри адміністрування СНУ ім. В.Даля

Духніч Ю. - Компанія Veusourcing-провайдер технологій електронного навчання, офіційний представник SkillSoft в Україні

Чернобай Л.І. – професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент

Остлунд Андеш – керівник проекту Stella100

Черненко Л.І - директор учбового центру розвитку технологій бізнесу та підтримки підприємництва ТПП Криму


Реєстрація учасників конференції буде здійснюватися через сайт конференції

http://business-osvita.snu.edu.ua/


Форма заявки на участь у конференції, інформація про оргвнесок розміщена на сайті конференції http://business-osvita.snu.edu.ua/. Останній термін для реєстрації – 20 вересня 2011 р.


Координатор проекту


Ракова Лариса Нігматівна - ст. викладач управління персоналом та економічної теорії СНУ ім. В.Даля, координатор проекту Stella100.

Контактний телефон: +38-0505685009

e-mail: bularova_06@mail.ru

Skype: Larissa_rakova


Технічний секретар

Шарко Олена Романівна

тел. (0642) 34-18-75

Адреса оргкомітету:

91050 м.Луганськ,вул.Тухачевського, 11,ауд.305, кафедра адміністрування.

95011 м.Сімферополь, вул. Желябова, 17, тел. 27-62-50; 27-44-52.


Адреса сайту: http://business-osvita.snu.edu.ua/


Контрольні дати

Прийом заявок

до 20 вересня 2011 р.

Прийом матеріалів для

публікацій:

-тези доповідей

-наукові статтідо 20 вересня 2011 р.

до 30 жовтня 2011р.

Надання квитанцій про сплату оргвнеску


до 20 вересня 2011 р.

Формування програми та списку учасників


до 5 жовтня 2011 р.

Робота конференції

20-21 жовтня 2011 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДноукраЇнсЬкий нацІональнИЙ унІверситет імені Володимира ДаляКРИМСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИКОМПАНІЯ VEUSOURCINGМіжнародна науково-практична конференція


«Партнерство вищої освіти та бізнесу: підготовка кадрів для інноваційної економіки»

20-21 жовтня 2011 року

Крим

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!


Запрошуємо Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції


«Партнерство вищої освіти та бізнесу: підготовка кадрів для інноваційної економіки»

( 20-21 жовтня 2011 року Крим)


Наші партнери:

STELLA100-мережа професійного розвитку- Швеція-Голландія- Украіна

ЖУРНАЛ «КОРПОРАТИВНІ УНІВЕРСИТЕТИ» Москва, Росія

ЛУГАНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА

ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА КРИМА

ПОРТАЛ e-learning.by- Мінськ, Білорусь


Мета конференції полягає в обговоренні проблем інтеграції вищої освіти та бізнеса для забезпечення сталого та інноваційного розвитку української економіки .

Завдання конференції:

•обмін результатами наукових і практичних інновацій в галузі підготовки і перепідготовки кадрів;

•пошук ефективних шляхів партнерства вищих навчальних закладів та компаній в контексті компетентнісного підходу до якісної підготовки кадрів;

•виявлення проблем, що перешкоджають розвитку корпоративної та бізнес-освіти;

•аналіз, оцінка досвіду роботи та вироблення пропозицій щодо вдосконалення програм підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки управлінських кадрів для інноваційної економіки;

• презентація навчальних та тренінгових програм;

•розробка рекомендацій, спрямованих на вдосконалення підготовки та розвитку кадрового потенціалу України.


Напрямки роботи конференції:

  • Роботодавець - університет - молодий фахівець: нові вимоги і нові очікування. Модель компетенцій фахівця як інтерфейс між ВНЗ і компаніями. Підвищення якості професійної підготовки студентів для інноваційної економіки.

  • Сучасні форми підготовки і перепідготовки менеджерів (МВА, Програма перепідготовки управлінських кадрів «Українська ініціатива», підготовка топ-менеджерів за специфічними категоріями у менеджменті).

  • Внутрішньофірмове навчання як технологія розвитку кадрового потенціалу організації (модель індивідуальної підготовки і перепідготовки керівників; командна модель навчання; організація,що навчається).

  • Інноваційні освітні технології.

  • Інформаційна безпека як фактор забезпечення конкурентоспроможності університетів і компаній.

  • Перспективи міжнародного співробітництва та спільних освітніх проектів. Роль галузевих саморегульованих гільдій, торгово-промислових палат у підготовці кадрів.

До участі у конференції запрошуються:

• керівники ВНЗ, викладачі, аспіранти;

• представники бізнес-шкіл;

• бізнес-тренери;

• керівники галузевих гільдій і спілок роботодавців;

• топ-менеджери українських і зарубіжних компаній;

• виробники електронних навчальних курсів;

• ТПП, бізнес-асоціації;

• Регіональні фонди з підтримки та розвитку підприємництва

Форми участі в конференції:

• доповідь на пленарному засіданні;

• круглі столи,

• майстер-класи бізнес-тренерів,

• презентація систем корпоративного університету,

• демонстрація нових розробок в області електронного навчання,

• презентація освітніх продуктів.

За результатами конференції будуть видані збірник тез доповідей та науковий журнал „Вісник СНУ ім. Володимира Даля”, що входить до переліку наукових видань, затвердженого ВАК України.

Для участі у конференції необхідно до 20 вересня 2011 надіслати заявку на участь і тези доповіді, на основі яких буде розроблена програма конференції, та копію платіжного доручення про сплату внеску. Тези доповідей конференції будуть видані до відкриття конференції. Статті для публікації в «Віснику СНУ ім. Володимира Даля» приймаються до 30 жовтня 2011 року.

Надсилання заявок, тез доповідей та наукових статтей здійснюється виключно через електронний ресурс
http://business-osvita.snu.edu.ua/.

Вимоги до оформлення доповідей

Матеріали оформлюються у форматі Microsoft Word 2003; об'єм доповідей до 2 повних сторінок; параметри сторінки: розмір – A4, поля зі всіх сторін – 2 см; шрифт Times New Roman,14 пт; міжрядковий інтервал– 1,5; абзац – 1,25 см; вирівнювання основного тексту по ширині;всі формули в редакторі Microsoft Equation – 3.0.

Файли слід називати на латині наступним чином: Tezi, Stattya, Annotation, Zayavka, Kvitanciya. Назва файлу повинна починатися з прізвища автора (першого, якщо їх декілька);доповіді розпочинаються номером УДК, наступний рядок – прізвище й ініціали авторів (через кому, якщо декілька), наступний рядок – назва організації, звідки автори і місто, наступний рядок – назва доповіді (напівжирним), все по центру;основний текст доповіді розмістити через один пустий рядок;перелік посилань, оформлений згідно вимогам ВАК, починається з наступного рядка словом «література», кількість джерел не повинна перевищувати п’яти; текст доповіді повинен бути структурований за вимогами ВАК.

Матеріали статті подаються разом із заявкою про реєстрацію на сайті конференції http://business-osvita.snu.edu.ua/ до 30 жовтня 2011р.Обсяг статті – 8- 10 сторінок разом із рисунками, поля дзеркальні (см): верхнє – 2; нижнє – 5,7; всередині – 2; зовні – 5.Стаття починається з індексу УДК у верхньому лівому куті аркуша, текст статті повинен будуватися за загально прийнятою структурною схемою (обов’язкова): ініціали та прізвище автора (авторів), на наступному рядку – місце роботи, посада, автора (авторів), назва статті, ключові слова, анотація мовою оригіналу обсягом не більш 300 знаків, текст статті, який становить вступну, основну частину, висновок (висновки), список літератури, інформація про рецензента (прізвище, ініціали, місце роботи, посада).(Більш детальна інформація щодо вимог до публікацій на сайті конференції).

Схожі:

Сну ім. В. Даля Тумакова С. В. с iconВ. Даля Тумакова С. В. с
Голубенко О. Л. – Голова програмного комітету, д т н., професор, ректор сну ім. В. Даля
Сну ім. В. Даля Тумакова С. В. с iconВ. Даля Тумакова С. В. с
Голубенко О. Л. – Голова програмного комітету, д т н., професор, ректор сну ім. В. Даля
Сну ім. В. Даля Тумакова С. В. с iconВ. Даля Тумакова С. В. с
Голубенко О. Л. – Голова програмного комітету, д т н., професор, ректор сну ім. В. Даля
Сну ім. В. Даля Тумакова С. В. с iconV міжнародна науково – практична
В. Д. – проф., д т н., декан афгт сну ім. В. Даля; Рамазанов С. К. проф., д т н., д е н декан факультету Іноваційної економіки та...
Сну ім. В. Даля Тумакова С. В. с iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Сну ім. В. Даля Тумакова С. В. с iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Сну ім. В. Даля Тумакова С. В. с iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Сну ім. В. Даля Тумакова С. В. с iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Програму розроблено на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Маркетинг»
Сну ім. В. Даля Тумакова С. В. с iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Програму розроблено на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Маркетинг»
Сну ім. В. Даля Тумакова С. В. с iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Затверджую Ректор О. Л. Голубенко
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Психологія»
Сну ім. В. Даля Тумакова С. В. с iconДо 90 річчя сну ім. В. Даля Всеукраїнський семінар молодих вчених І студентів «прикладна фізика в сучасності» Програма семінару
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи