План роботи студентського наукового клубу «Еврика» на 2009-2010 н р icon

План роботи студентського наукового клубу «Еврика» на 2009-2010 н р
Скачати 82.54 Kb.
НазваПлан роботи студентського наукового клубу «Еврика» на 2009-2010 н р
Дата10.09.2012
Розмір82.54 Kb.
ТипДокументи

План

роботи студентського наукового клубу

«Еврика» на 2009-2010 н. р.
Назва заходу

Термін

виконання

Відповідальні

Примітки

1.

2

3

4

5
Корегування складу членів клубу

за результатами роботи у 2008 –

2009 н. р., перспектив розвитку та поповнення його рядів студентами 1- 5 курсів спеціальності „Облік і аудит”.

Вересень

2009 р.

Керівники

(Піскунов Р.О., Катречко М.О.,

Гнип Н.О.),

актив клубу.

 • з урахуванням максимальної кількості членів за «Уставом»;

 • з урахуванням членства за рівнями та виконання своїх обов’язків;

 • відповідно до концепції підго-

товки фахівців науково-педаго-

гічного напрямку - магістрів.

2.

Перегляд та обговорення Уставу

(„Положення”) клубу відповідно

до пріоритетних напрямків діяль-

ності кафедри обліку і аудиту та

клубу в цілому

Вересень 2009 р.

Керівники,

актив клубу.

 • відповідно плану роботи ка

федри;

 • відповідно плану роботи СН

інституту;

^ ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ

3.

Ознайомлення з майбутньою професією: визначення її ролі, міста та специфіки в сучасній економіці, а також напрямків розвитку.

Протягом року

Керівники,

актив клубу, викладачі кафедри.

 • інформаційні повідомлення;

 • зустрічі з викладачами;

 • зустрічі з провідними фахівцями;

- зустрічі з клубом випускників та іншими клубами інституту та регіону.

4.

Вивчення та аналіз сучасного ста-ну головних проблем формування та розвитку фінансово-економіч-ної системи України

Протягом року

Керівники,

актив клубу, викладачі кафедри.

 • інформаційні повідомлення;

 • участь в науково-практичних конференціях, форумах;

 • запрошення на робочі засідання професіоналів (викладачів, практичних робітників);

 • організація та проведення «круглих столів»;

 • сумісні публікації з керівниками НДРС.

5.

Виконання науково-дослідних робіт з представленням їх до конкурсів (внутрішнього, міського, регіонального)

за окремим

планом

Керівники,

актив клубу,

викладачі

кафедри.

 • відповідно плану наукової роботи кафедри обліку і аудиту;

 • передбачити регіональний аспект та практичне використання наукових розробок;

 • з урахуванням роботи навчально-тренувальних фірм на базі кафедри обліку і аудиту;

 • участь студентів в сумісних НДР з викладачами кафедри в рамках укладених договорів про співпрацю з підприємствами ( організаціями ) міста.

1

2

3

4

5

6.

Поповнення та оновлення бази даних НДРС та бази даних „Обдарованість”

Протягом року

Керівники,

актив клубу, викладачі

кафедри.

- сумісно з СНТ інституту та викладачами кафедри;

- постійне оновлення протягом року.

7.

Виконання сумісних НДР з викладачами кафедри ХІБС УБС , написання сумісних статей, тез доповідей на конференції.

Протягом року

Керівники,

актив клубу, викладачі кафедри.

 • з урахуванням тематики договорів про співпрацю;

- з урахуванням плану роботи навчально-тренувальних фірм на базі кафедри обліку і аудиту.

8.

Організація та проведення екскурсій на підприємства та організації міста, з якими укладено договори про співпрацю, з метою ознайомлення та вивчення специфіки роботи обліково-аналітичних служб, збирання необхідної статистичної та обліково-аналітичної інформації для написання НДРС та роботи навчально-тренувальних фірм.

Протягом року

Керівники,

актив клубу.

 • з урахуванням тематики договорів про співпрацю;

 • з урахуванням плану роботи навчально-тренувальних фірм на базі кафедри обліку і аудиту.
9.

Участь у студентських науково - практичних конференціях, форумах, круглих столах, днях науки, інших наукових заходах.

Протягом року

Керівники,

актив клубу,

викладачі кафедри.

 • відповідно до наукових заходів інституту;

- відповідно плану наукової роботи кафедри обліку і аудиту.

10.

Проведення сумісних засідань з іншими клубами ХІБС УБС («SIFE», «Міжнародний», «Банкір», Дослідник”)

Протягом року

Керівники,

актив клубу.

 • круглі столи;

 • сумісна наукова робота;

 • сумісна участь в конференціях, конкурсах, Днях науки тощо.

11.

Продовження співпраці з клубом випускників

Протягом року

Керівники,

актив клубу.

 • круглі столи з окремих питань;

 • сумісні робочі засідання

12.

Продовження налагодження зв¢язків з іншими СНК міста (регіону)

Протягом року

Керівники,

актив клубу.

 • обмін інформацією з іншими СНК через Internet (сторінка клубу);

 • проведення сумісних засідань, круглих столів з членами СНК міста (регіону)

13.

Організація роботи щодо постійного оновлення та поповнення клубної сторінки на сайті ХІБС, випуску телегазети та відео роликів про НД та організаційну роботи СНК „Еврика”.

Протягом року

Керівники,

актив клубу.

 • відповідно організаційним та науковим заходам інституту;

 • відповідно головним напрямкам діяльності СНК

14.

Проведення сумісних засідань з директорами навчально-тренувальних фірм

Протягом

року

Керівники,

актив клубу, директора фірм

 • з питань написання НДРС за реальними практичними даними та їх апробації

15.

Проведення сумісних засідань з СНТ ХІБС УБС

Протягом

року

Керівники,

актив клубу, члени СНТ.

- з питань загальноінститутських заходів.
1

2

3

4

5

16.

Проведення сумісних засідань з проблем фінансово - економіч-ного розвитку України за участю представників СНТ та СНК інших ВНЗ міста

Протягом

року

Керівники СНТ та СНК,

актив клубу


 • відповідно до наукових заходів інституту;

 • відповідно головних напрямків розвитку клубів.

17.

Організація та проведення на базі клубу та навчально-тренувальних фірм круглих столів сумісно з фахівцями провідних підприємств та установ міста, а також представниками підприємств, з якими укладені договори про співпрацю.

Протягом

року

Керівники,

актив клубу, директора фірм;


 • відповідно до плану роботи НТФ та клубу „Еврика”;

 • відповідно плану НР кафедри.

18.

Участь в конкурсі „Кращий за професією”, “Брейн рингу” та в ін. заходах загальноінститутського Тижня науки

Листопад 2009 р.,

Квітень 2010 р.

Керівники,

актив клубу,

викладачі

кафедри.

 • організація і участь у конкурсах серед клубів ХІ БС УБС, проведення круглих столів, конкурсу на кращу НДРС;

 • організація дня відкритих дверей клубу „Еврика”;

 • запрошення членів інших клубів, провідних фахівців, викладачів тощо.

19.

Проведення підсумків організаційної та НДР СНК “Еврика”

травень 2010 року
 • сумісне засідання клубу та представників СНТ, директорів НТФ, керівників НДРС;

- висвітлення позитивних та не - гативних сторін роботи клубу.

20.

Складання перспективного плану роботи клубу

травень 2010 року
з урахуванням недоліків роботи за попередній період та перспективного плану наукової та організаційної роботи ХІБС УБС, кафедри обліку і аудитуСхожі:

План роботи студентського наукового клубу «Еврика» на 2009-2010 н р iconЗвіт про роботу студентського клубу «Еврика»
Протягом навчального року науково-дослідна та організаційна робота клубу проводилась за наступними напрямками відповідно плану роботи...
План роботи студентського наукового клубу «Еврика» на 2009-2010 н р iconПлан роботи студентського наукового клубу «Банкір» на 2009-2010 н р
Наукові дослідження на тему: "Шляхи підвищення ефективності банківської діяльності в умовах фінансової кризи" (вересень червень)
План роботи студентського наукового клубу «Еврика» на 2009-2010 н р iconПлан роботи міжкафедрального студентського наукового клубу «Фінансист» на 2009-2010 н р. секція «Менеджмент-маркетинг»
«Фінансист» за результатами роботи у 2009-2010 н р та відокремлення відповідно до пріоритетних напрямків діяльності кафедри менеджменту...
План роботи студентського наукового клубу «Еврика» на 2009-2010 н р iconПлан роботи студентського наукового клубу «sife» кафедри економічної теорії на 2011 2012 навчальний рік
Організаційні збори Ради клубу, вибори Президента та Віце-президентів клубу, капітану команди sife
План роботи студентського наукового клубу «Еврика» на 2009-2010 н р iconЗвіт роботи міжкафедрального студентського наукового клубу «Фінансист» секція «Менеджмент-маркетинг» за І семестр
Скореговане склад членів клубу кафедри менеджменту секції «Менеджмент-маркетинг» (студенти 1–5 курсів спеціальностей «Фінанси», «Банківська...
План роботи студентського наукового клубу «Еврика» на 2009-2010 н р iconПлан роботи студентського наукового товариства Нікопольського економічного університету та Нікопольської філії Міжрегіональної академії управління персоналом на 2011 2012 навчальний рік
План роботи студентського наукового товариства Нікопольського економічного університету
План роботи студентського наукового клубу «Еврика» на 2009-2010 н р iconМ. С. Жукович 2009 р. План роботи Профспілки студентів лктд на 2009-2010 навчальний рік Згідно із ст. 38 закон
Згідно із ст. 38 закону України «про вищу освіту»,основаними завданнями органів студентського комітету, є
План роботи студентського наукового клубу «Еврика» на 2009-2010 н р iconПлан роботи Студентського наукового товариства (снт) офф на 2010-11 рр
В. Пінчука "Завтра. Ua", наукові конкурси (Міністерський конкурс, нан україни), наукові конференції, олімпіади, гранти) 
План роботи студентського наукового клубу «Еврика» на 2009-2010 н р iconУхвалили: Вважати роботу Студентського наукового товариства ііт задовільною. Запропоновано скласти план роботи снт ііт. Слухали
Присутні: к ф м н., доц. Жучок Ю. В.; к ф м н., ст викл. Горбенко Є. Є., к т н., доц. Тихонов Ю. Л., голова снт радчук О. В., к п...
План роботи студентського наукового клубу «Еврика» на 2009-2010 н р iconПлан роботи студентського наукового гуртка на 2 семестр 2013 року

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи