European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність




НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність
Сторінка9/9
Дата27.08.2012
Розмір1.52 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Загальний обсяг годин 54

^ Аудиторні заняття, години 54

Види навчання:

1. Лекції, години -

2. Практичні заняття, години 54

3. Індивідуальні заняття, години -

Самостійна робота, години -

Курсові завдання -

Вид контролю -

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Фінансів

ECTS – кредити 1, 5


Зміст дисципліни

Оволодіння знаннями про зміст і рівні освіти в Україні, знати сутність державних нормативних документів, що визначають зміст освіти, знаннями про види і методи навчання, форми організації навчальних занять у вищій школі, методикою підготовки до лекційних, практичних та семінарських занять, методикою та організаційними прийомами проведення лекційних, практичних та семінарських занять, знаннями щодо системи контролю за рівнем засвоєння знань та вмінь у процесі навчання, сучасними педагогічними технологіями.


Література:

1. Психологічна підтримка творчості учня / Упоряд.О.Главник, В.Зоц.- К: Редакція загально педагогічних газет, 2003.- 128 с.

2. Гуманистическая и трансперсональная психология: Хрестоматия\ Сост. К.В.Сельченок.- М: Харвест, М: АСТ, 2000. – 592с.

4. Психологія управління: Посібник / Л.Е.Орбан –Лембрик. - К.: Академвидав, 2003.- 568 с.

5. Психологія управління в бізнесі: Навч. посібник для підготовки бакалаврів усіх форм навчання / Е.Ф.Іпатов, К.М. Лемківський, В.В.Павловський.- Харків.- Київ, НМЦВО, 2002.- 320 с.

6. Макарова Л.Л., Синельніков В.М. Загальна психологія: методичні розробки семінарських занять: Навчальний посібник.- К: Центр навчальної літератури, 2005. – 2000 с.

7. Цимбалюк І.М., Яницька О.Ю. Загальна психологія. Модульно-рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів.- К: ВД «Професіонал», 2004.- 304 с.

8. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: Навч. пос.: Рек. Мін. освіти і науки України.- К. ЦУЛ, 2003

9. Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту. - Вип. 1. - К.: М-во освіти України, 1994. - 336 с.


^ ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА


Семестри вивчення 11

Загальний обсяг годин 360

Аудиторні заняття, години -

Види навчання:

^ 1. Лекції, години -

2. Практичні заняття, години -

3. Індивідуальні заняття, години -

Самостійна робота, години 360

Курсові завдання -

Вид контролю -

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Фінансів

ECTS – кредити 10


Зміст дисципліни

Оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них (на базі знань одержаних у вищому навчальному закладі), професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби самостійно систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.


Література:

1. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукової діяльності: Навчальний посібник.- 3-є вид., випр. і доп. -К.: Кондор, 2007.-192 с.

2. Технологія соціально-економічних наукових досліджень (схеми та приклади ): Навчальний посібник / Укладач Дороніна М.С. .–Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2007.– 120с.

3. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій.- 2-є вид., випр. і доп., -К.: Академвидав, 2008. -196 с.

4. Шубіна С.В. Методологія наукових досліджень. Опорний конспект лекцій- Харків: ХІБС УБС НБУ, 2008.- 52 с.

5. Вядрова І.М., Азаренкова Г.М., Сердюк Л.В., Шубіна С.В., Волохата В.Є. Програми та навчально-методичне забезпечення наукової і педагогічної практик для студентів V курсу освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальностей “Банківська справа”, “Облік і аудит”, “Фінанси” – Харків: ХБІ УАБС, 2006. - 25 с.

6. Вядрова І.М., Азаренкова Г.М., Дікань Л.В., Сердюк Л.В., Федосік І.М., Шубіна С.В., Волохата В.Є. Програми та навчально-методичне забезпечення наукової і педагогічної практик для студентів V курсу освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво” (зміни та доповнення) – Харків: ХІБС УБС, 2009. - 7 с.

7. Богатіщев О.М. Методичні рекомендації до структури і змісту рефератів, есе, курсових, дипломних та науково-дослідних робіт студентів. – Харків : ХІБС УБС НБУ, 2009. – 54 с.


^ ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ


Семестри вивчення 11

Загальний обсяг годин 216

Аудиторні заняття, години -

Види навчання:

^ 1. Лекції, години -

2. Практичні заняття, години -

3. Індивідуальні заняття, години -

Самостійна робота, години 216

Курсові завдання -

Вид контролю -

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Фінансів

ECTS – кредити 6


Зміст дисципліни

Сформулювати актуальність теми дипломної роботи, теоретичне і прикладне її значення, наукову новизну роботи. Дипломне проектування повинно містити глибоке теоретичне осмислення актуальної організаційно-управлінської або соціально-економічної проблеми, а також обґрунтований проект практичного її розв'язання, виконаний на основі ретельно проведеного аналізу діяльності конкретної організації-замовника (бази практики).


Література:

  1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень. - 3-є вид., випр. і доп. – К.: Вища школа, 2008. – 271 с.

  2. Державний стандарт України ДСТУ 3008 – 95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”.

  3. Прадід Ю.Ф. Кандидатська дисертація: 150 запитань і відповідей. – Сімферополь: Таврія-Плюс, 2007. – 85 с.

  4. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 8.050106 «Облік і аудит» / авт.-уклад. Дікань Л.В., Самородова Н.М., Шубіна С.В., Лєгостаєва О.О. – Харків : ХІБС УБС НБУ, 2009. – 49, [1] с.

  5. Душенко К.В. Мысли, афоризмы, цитаты: Бизнес, карьера, менеджмент: 5500 цитат. – 5-е изд. – М.: Эксмо, 2008.- 656 с.


ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ

ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Семестри вивчення

11

Вид контролю

Захист дипломної роботи

Мова виконання

Українська

Код кафедри




Кафедра

фінансів
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальність iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи