Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 404.96 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Сторінка3/4
Дата28.08.2012
Розмір404.96 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4
1. /?????????? ???????? (?????????).docМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни

11. Основні характерні риси податкового механізму України


 1. досягнена цілісність і стабільність податкових відносин;

 2. податкові інструкції корегують податкові закони;

 3. структура податкових надходжень по групам податків постійно змінюється;

 4. податкові розрахунки прості і не потребують додаткових консультацій.


12. Процес управління оподаткуванням підрозділяють на підсистеми:

 1. податкове планування;

 2. інформаційне забезпечення;

 3. правове забезпечення;

 4. податкове регулювання;

 5. податковий контроль.


13. Податковий механізм - це:

 1. процес управління перерозподільчими відносинами, які виникають при усуспільненні частини національного доходу;

 2. область податкової теорії, яка відносить податковий механізм до організаційно-економічної категорії;

 3. сукупність конкретних податкових дій;

 4. комплекс взаємозв’язаних фінансово-бюджетних сфер діяльності які регламентуються правовими законодавчими актами, що означає встановлення, оцінку планових і прогнозних показників і санкцій за порушення податкового законодавства.


Рекомендована література: [7.с.22-30]; [8,с.33-54]; [10.с74-88]


Практичне заняття №5


Тема 5 Облік податкових ЗОБОВ’ЯЗАНЬ та податкового боргуОсобовий рахунок платника податку. Документи, на підставі яких проводяться записи про нарахування та фактичне надходження платежів.

Недоїмка. Порядок погашення недоїмки. Розміри пені. Заходи безспірного стягнення недоїмки. Податкова застава.

Шляхи ліквідації податкової заборгованості. Розстрочка. Відстрочка. Списання. Реструктуризація.

Сутність і порядок визначення податкового боргу. Списання податкового боргу. “Безнадійний податковий борг”.

Гарантії забезпечення виконання обов’язку по сплаті податкових платежів. Способи забезпечення виконання зобов’язань по сплаті податкового боргу.

Податкова застава. Поняття та предмет податкової застави.

Пеня, порядок нарахування пені. Основні вимоги при розрахунку пені. Визначення кількості днів прострочки сплати податкових зобов’язань. Порядок нарахування пені.

Поручительство як захід забезпечення податкової зобов’язанності. Договір податкового поручительства.

Обмеження операцій по рахунках платника податків у банках.

Адміністративний арешт активів. Підстави для здійснення арешту активів.


Питання ТЕМИ


 1. Значення й основні етапи обліку податків, зборів і обов'язкових платежів

 2. Порядок відкриття особових рахунків

 3. Порядок визначення податкового зобов'язання за податками, зборами та іншими обов'язковими платежами

 4. Порядок розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань

 5. Сутність і порядок визначення податкового боргу, списання безнадійного боргу

 6. Заходи примусового стягнення податкової заборгованості

 7. Пеня, порядок нарахування пеніТестові ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛю ЗНАНЬ


1.Виникнення права податкової застави:

 1. неподання або несвоєчасне подання платником податків податкової декларації;

 2. несплати у встановлені строки суми податкового зобов’язання;

 3. несплати у встановлені строки суми податкового зобов’язання, визначеної контролюючим органом.


2. Зупинення податкової застави:

 1. з дня перерахування суми податкових зобов’язань;

 2. визнання податкового богу безнадійним;

 3. при реорганізації підприємства;

 4. при проведення санаційних заходів;

 5. закінчення строків позовної давності.


3. За договором податкової поруки поручителем може бути:

 1. інвестор;

 2. головне підприємство;

 3. банк;

 4. фізична особа;

 5. будь-яка платоспроможна юридична особа.


4. Арешт активів може бути:

 1. повним;

 2. неповним;

 3. диференційованим;

 4. умовним.


5. Розстрочення податкових зобов’язань – це:

 1. надання платнику податків бюджетного кредиту на всю суму податкових зобов’язань;

 2. надання платнику податків бюджетного кредиту на основну суму податкових зобов’язань;

 3. надання банківського кредиту на всю суму податкових зобов’язань;

 4. надання банківського кредиту на основну суму податкових зобов’язань.


6. Платник податків вважається вільним від сум податкових зобов’язань, якщо податковий орган самостійно не визначає її у зазначені строки:

 1. не пізніше закінчення 1195 дня, наступного за останнім днем строку подання декларації;

 2. не пізніше закінчення 1135 дня, наступного за останнім днем строку подання декларації;

 3. не пізніше закінчення 1075 дня, наступного за останнім днем строку подання декларації;

 4. не пізніше закінчення 1095 дня, наступного за останнім днем строку подання декларації.


7. Для взяття на податковий облік необхідно до ДПІ надати наступні документи:

 1. заяву за формою 1-ОПП;

 2. копії уставу, установчих документів;

 3. бухгалтерську звітність за формами №1, №2;

 4. копію довідки з кодом ЗКПО;

 5. копію свідоцтва про державну реєстрацію.


Рекомендована література: [2,с.4-99]; [8,с.67-94]; [10.с88-112], [2,с.100-120]; [7.с.22-30].


Практичне заняття №6


Тема 6 Підготовка до проведення документальної перевіркИ


Класифікація податкових перевірок.

Основні завдання доперевірочної роботи податкових органів до проведення документальної перевірки. Ефективність використання ресурсів податкових органів. Відбір суб'єктів підприємницької діяльності для проведення документальних перевірок. Підготовка переліку питань, що підлягають перевірці. Планування перевірки. Організаційні заходи з підготовки перевірки.

Національний план проведення документальних перевірок

Формування планів-графіків планових виїзних ревізій і перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, які проводяться для забезпечення своєчасності, достовірності, повноти нарахування й сплати ними податків та зборів (обов'язкових платежів).

Пред'явлення повноважень керівництву платника податків. Вирішення організаційних питань з платником податків щодо перевірки. Застосування заходів впливу на платника податків в разі протидії проведенню перевірки. Вивчення документів, операцій та записів в облікових регістрах та звітності. Надання вказівок про відновлення податкового обліку у платника податків. Проведення перевірочних дій фактичного контролю. Проведення зустрічних перевірок, звірок, направлення запитів. Вивчення та аналіз виявлених порушень. Відбір пояснень посадових осіб платника, оформлення копій документів та фотографій. Надання інформації податковій міліції для оперативного супроводження

Передача матеріалів податковій міліції для продовження перевірки. Вилучення документів

Питання ТЕМИ

 1. Порядок і критерії відбору платників податків для проведення документальних перевірок

 2. Доперевірочний аналіз накопиченої інформації про платника податків

 3. Підготовка переліку питань, що підлягають перевірці.

 4. Планування перевірки.

 5. Організаційні заходи з підготовки перевірки

 6. Вирішення організаційних питань з платником податків щодо перевірки

 7. Вивчення документів, операцій та записів в облікових регістрах та звітності

 8. Проведення перевірочних дій фактичного контролю

 9. Вивчення та аналіз виявлених порушень.

 10. Вилучення документів


Тестові ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛю ЗНАНЬ


1. Визначати суми податкових зобов’язань непрямими методами мають право виключно:

 1. податкові органи;

 2. платники податків;

 3. банківські установи;

 4. платники податків – резиденти.


2. Податкове зобов’язання з ПДВ:

 1. облік валових доходів та валових витрат у зв’язку з визначенням оподаткованого прибутку;

 2. суми ПДВ, нараховані у зв’язку з продажем товарів (робіт, послуг);

 3. суми ПДВ, сплачені (нараховані) у вартості придбаних сировини та матеріалів.


3.Податкові декларації подаються за базовий податковий період, що дорівнює календарному кварталу:

 1. Протягом місяця;

 2. Протягом 20 календарних днів;

 3. Протягом 14 календарних днів;

 4. Протягом 60 календарних днів;

 5. Протягом 40 календарних днів.


4. Управління (відділ) обліку та обробки даних:

 1. підрозділ ДПА (ДПІ), який приймає декларації по ПДВ, податку на прибуток та розрахунки акцизного збору та здійснює їх камеральну перевірку;

 2. підрозділ ДПА (ДПІ), на який покладено функції роз’яснення податкового законодавства й надання методичної допомоги платникам;

 3. підрозділ ДПА (ДПІ), який здійснює облік платників і надходжень податків та обов’язкових платежів до бюджету;

 4. підрозділ ДПА (ДПІ), який здійснює на підприємствах документальні перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати до бюджету податків та обов’язкових платежів, достовірність бухгалтерського та податкового обліку;

 5. спеціальний підрозділ по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діє в складі органів ДПС та виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції..


5. В органах державної податкової служби ведуться:

 1. реєстри платників ПДВ;

 2. реєстр неприбуткових організацій;

 3. реєстр прибуткових організацій;

 4. реєстр платників прибутку;

 5. державний реєстр фізичних осіб.6. Податкова декларація приймається контролюючими органами:

 1. без попередньої перевірки;

 2. за попередньою перевіркою;

 3. за попередньою арифметичною перевіркою;

 4. всі відповіді вірні.


Рекомендована література: [1,с.70-73]; [7.с.39-65];[8,с115-132];


Практичне заняття №7


Тема 7 Здійснення документальної перевірки


Пред'явлення повноважень керівництву платника податків. Вирішення організаційних питань з платником податків щодо перевірки. Застосування заходів впливу на платника податків в разі протидії проведенню перевірки. Вивчення документів, операцій та записів в облікових регістрах та звітності. Надання вказівок про відновлення податкового обліку у платника податків. Проведення перевірочних дій фактичного контролю. Проведення зустрічних перевірок, звірок, направлення запитів. Вивчення та аналіз виявлених порушень. Відбір пояснень посадових осіб платника, оформлення копій документів та фотографій. Надання інформації податковій міліції для оперативного супроводження

Передача матеріалів податковій міліції для продовження перевірки. Вилучення документів

Приймання матеріалів актів від членів контрольно-перевірочної бригади. Групування виявлених порушень. Оформлення результатів перевірки. Основні принципи оформлення результатів перевірки. Склад і зміст акта документальної перевірки. Оформлення довідки про результати перевірки.

Ознайомлення посадових осіб платника податків з актом перевірки (зведеним актом). Розгляд спірних питань. Підготовка проектів рішень за результатами перевірки та процесуальне оформлення рішень. Направлення матеріалів до інших контролюючих органів, органів влади чи правоохоронних органів. Складення звіту податкового аудитора. Надання пропозицій за результатами перевірки.


Питання ТЕМИ


 1. Вирішення організаційних питань з платником податків щодо перевірки

 2. Вивчення документів, операцій та записів в облікових регістрах та звітності

 3. Проведення перевірочних дій фактичного контролю 4. Вивчення та аналіз виявлених порушень.

 5. Вилучення документів

 6. Оформлення результатів перевірки

 7. Склад і зміст акта документальної перевірки

 8. Розгляд спірних питаньТестові ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛю ЗНАНЬ


1. Для перевірки податковий інспектор повинен мати належним чином оформлене:

 1. особисте посвідчення;

 2. програму перевірки;

 3. методичні вказівки до перевірки;

 4. посвідчення на перевірку.


2. Термін розгляду скарги в податкових органах:

 1. 10 днів;

 2. 20 днів;

 3. 30 днів;

 4. 40 днів;


3. Відсроченням податкових зобов’язань є:

 1. Перенесення всієї суми податкових зобов’язань;

 2. Перенесення основної суми податкових зобов’язань;

 3. Перенесення суми податкових зобов’язань по конкретному податку, збору (обов’язковому платежу);


4. Облік надходжень податків:

 1. накопичення інформації в картках особових рахунків про платежі до бюджету в розрізі окремих платників та видів податків (обов’язкових платежів);

 2. реєстрація платників податків, включення їх та даних про них до відповідних облікових реєстрів, вжиття заходів щодо виявлення платників з метою забезпечення повноти обліку;

 3. узагальнення інформації про надходження податкових платежів в

 4. розрізі окремих платників та видів податків (обов’язкових платежів).


5. Облік платників податків:

 1. накопичення інформації в картках особових рахунків про платежі до бюджету в розрізі окремих платників та видів податків (обов’язкових платежів);

 2. реєстрація платників податків, включення їх та даних про них до відповідних облікових реєстрів, вжиття заходів щодо виявлення платників з метою забезпечення повноти обліку;

 3. узагальнення інформації про надходження податкових платежів в

 4. розрізі окремих платників та видів податків (обов’язкових платежів).


6. До основних елементів податкового механізму відносять:

 1. об’єкт оподаткування;

 2. терміни сплати податків;

 3. ставки податків;

 4. бюджет, або фонд, в який надходять податки.


7. Валові витрати —це

 1. сума будь-яких витрат платника податку в грошовій формі, пов'язаних з ведення м основної діяльності.

 2. сума будь-яких витрат платника податку в матеріальній або нематеріальній формах, пов'язаних з ведення м основної діяльності.

 3. сума будь-яких витрат платника податку в грошовій , матеріальній або нематеріальній формах, пов'язаних з веденням основної діяльності.1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи