Довідка Період видання літератури з 2009-2012р icon

Довідка Період видання літератури з 2009-2012р
Скачати 63.33 Kb.
НазваДовідка Період видання літератури з 2009-2012р
Дата26.09.2014
Розмір63.33 Kb.
ТипДовідка

МАТЕМАТИКА

Бібліографічна довідка

Період видання літератури з 2009-2012р.1.

51(075.8)

Х-95

Хрустальов, О. Ф.

Основи математичного моделювання [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за напрямом "Фізика" / О. Ф. Хрустальов ; М-во освіти і науки України, СевНТУ. – Севастополь : Вид-во СевНТУ, 2009. – 214 с.2.

517(075.8)

Л61

Липовик, В. В.

Математичний аналіз [Текст] : навч. посібник для вузів / В. В. Липовик, О. В. Максимов ; М-во освіти і науки України, КТУ. – Кривий Ріг : Видав. дім, 2009. – 196 с.3.

512(075.8)

Л61

Липовик, В. В.

Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії [Текст] : навч. посібник для вузів / В. В. Липовик, О. В. Максимов, В. Д. Радовський ; М-во освіти і науки України, КТУ. – Кривий Ріг : Видав. дім, 2009. – 286 с.4.

517(075.8)

Г37

Герасимчук, В. С.

Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах [Текст] : навч. посібник для техн. вузів. Ч. 1 : Лінійна й векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до мат. аналізу. Диференціальне числення функцій однієї та багатьох змінних. Прикладні задачі / В. С. Герасимчук, Г. С. Васильченко, В. І. Кравцов. – К. : Книги України ЛТД, 2009. – 578 с.5.

517(075.8)

Г37

Герасимчук, В. С.

Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах [Текст] : навч. посібник для техн. вузів. Ч. 2 : Невизначений, визначений та невласні інтеграли. Звичайні диференціальні рівняння. Прикладні задачі / В. С. Герасимчук, Г. С. Васильченко, В. І. Кравцов. – К. : Книги України ЛТД, 2009. – 470 с.6.

517(075.8)

Г37

Герасимчук, В. С.

Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах [Текст] : навч. посібник для техн. вузів. Ч. 3 : Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. Елементи теорії поля. Ряди. Прикладні задачі / В. С. Герасимчук, Г. С. Васильченко, В. І. Кравцов. – К. : Книги України ЛТД, 2009. – 400 с.
7.

516

К50

Клочко, В. І.

Комп'ютерно-орієнтована методика узагальнення і систематизації знань та вмінь в процесі навчання студентів аналітичної геометрії [Текст] : монографія / В. І. Клочко, М. Б. Ковальчук ; М-во освіти і науки України, ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 116 с.8.

624

М79

Моргун, А. С.

Комп'ютерні технології розрахунку фундаментних конструкцій на основі методу граничних елементів [Текст] : монографія / А. С. Моргун, І. М. Меть, А. В. Ніцевич ; М-во освіти і науки України, ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 162 с.9.

519(075.8)

М17

Максимов, О. В.

Математична статистика [Текст] : навч. посібник для вузів / О. В. Максимов ; М-во освіти і науки України, КТУ. – Кривий Ріг : Видав. дім, 2009. – 159 с.10.

517(075.8)

Л61

Липовик, В. В.

Вища математика для економістів [Текст] : навч. посібник для вузів / В. В. Липовик ; М-во освіти і науки УКраїни, КТУ. – Кривий Ріг : Видав. дім, 2009. – 283 с.11.

517(075.8)

М29

Мартиненко, М. А.

Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення [Текст] : [навч. посібник для вузів] / М. А. Мартиненко, І. І. Юрик ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид. – К. : Слово, 2010. – 296 с.
12.

512(075.8)

Б75

Боднарчук, Ю. В.

Лінійна алгебра та аналітична геометрія [Текст] : [посіб. для вузів] / Ю. В. Боднарчук, Б. В. Олійник ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : Видав. дім "Києво-Могилянська академія", 2010. – 175 с.13.

517(07)

Б25

Барковський, В. В.

Вища математика для економістів [Текст] : навч. посібник / В. В. Барковський, Н. В. Барковська. – 5-те вид. – К. : ЦУЛ, 2010. – 448 с.14.

517(075.8)

І-73

Інтегральне числення [Текст] : навч. посібник [для вузів] / О. М. Сінчук, В. П. Ляшенко, С. В. Тищенко, ін ; М-во освіти і науки України, Кременчуцький нац. ун-т. – Кременчук : [Вид-во Кременчуцького держ. ун-ту ім. М. Остроградського], 2010. – 174 с.15.

06

Л89

^ Львівська політехніка Національний університет

Вісник... № 687: Фізико-математичні науки [Текст] / Львівська політехніка Національний університет ; М-во освіти і науки України. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 193 с.16.

519(075.8)

Г53

Глеч, С. Г.

Теорія ймовірностей та математична статистика [Текст] : навч. посібник для вузів / С. Г. Глеч, С. Ф. Ледяєв, І. В. Ольшанська ; М-во освіти і науки,молоді та спорту України, Севастопольський нац. техн. ун-т. – Севастополь : [б. в.], 2011. – 176 с.17.

06

Л89

^ Львівська політехніка Національний університет

Вісник... № 696: Фізико-математичні науки [Текст] / Львівська політехніка Національний університет ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 150 с.
18.

519(075.8)

К56

Ковальчук, Т. М.

Теорія ймовірностей і математична статистика для економістів [Текст] : [навч. посібник для вузів] / Т. М. Ковальчук, В. А. Ковальчук, Є. К. Бабець. – Кривий Ріг : Видав. центр КТУ, 2011. – 337 с.19.

06

Л89

^ Львівська політехніка Національний університет

Вісник... № 718: Фізико-математичні науки [Текст] / Львівська політехніка Національний університет ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 137 с.20.

517

З-45

Згуровский, М. З.

Системный анализ: проблемы, методология, приложения [Текст] : [монография] / М. З. Згуровский, Н. Д. Панкратова ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, НАН Украины, Ин-т приклад. системного анализа. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Наукова думка, 2011. – 725 с.21.

519(075.8)

Н73

Новицький, І. В.

Випадкові процеси [Текст] : навч. посібник для вузів / І. В. Новицький, С. А. Ус ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – 124 с.22.

519(075.8)

П32

Пілов, П. І.

Методи математичної статистики та теорії ймовірностей в збагаченні корисних копалин [Текст] : навч. посібник для вузів / П. І. Пілов, М. Т. Анісімов, В. М. Анісімов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ : НГУ, 2012. – 125 с.Іменний покажчик

Анісімов В.М.

22,

Анісімов М.Т.

22,

Бабець Є.К.

18,

Барковська Н.В.

13,

Барковський В.В.

13,

Боднарчук Ю.В.

12,

Васильченко Г.С.

4, 5, 6,

Герасимчук В.С.

4, 5, 6,

Глеч С.Г.

16,

Згуровский М.З.

20,

Клочко В.І.

7,

Ковальчук В.А.

18,

Ковальчук М.Б.

7,

Ковальчук Т.М.

18,

Кравцов В.І.

4, 5, 6,

Ледяєв С.Ф.

16,

Липовик В.В.

2, 3, 10,

Ляшенко В.П.

14,

Максимов О.В.

2, 3, 9,

Мартиненко М.А.

11,

Меть І.М.

8,

Моргун А.С.

8,

Ніцевич А.В.

8,

Новицький І.В.

21,

Олійник Б.В.

12,

Ольшанська І.В.

16,

Панкратова Н.Д.

20,

Пілов П.І.

22,

Радовський В.Д.

3,

Сінчук О.М.

14,

Тищенко С.В.

14,

Ус С.А.

21,

Хрустальов О.Ф.

1,

Юрик І.І.

11,

ін

14,
^ Предметник покажчик

Аналiз

4, 5, 6, 10, 13,

Аналітична геометрія.Координати

7, 12,

Варіаційне обчислення

8,

Вступ до аналізу

2, 20,

Інтегральне обчислення.Інтегрування

14,

Ймовірність.Математична статистика

9, 16, 22,

Лінійні перетворювання

3, 12,

Математика

15, 17, 19,

Математика. Дослідження, експерименти з моделями. Моделювання

1,

Наукові праці. Наукові нотатки

15, 17, 19,

Обробка, збагачення мiнеральної сировини

22,

Обчислювання на обчислювальних машинах

7,

Оператори векторного аналізу (символи Гамільтона)

11,

Основи інженерних споруд. Спорудження фундаментів

8,

Теорія ймовірності. Випадкові процеси

16, 18, 21,

Фiзика

15, 17, 19,
Схожі:

Довідка Період видання літератури з 2009-2012р iconДовідка я, (прізвище, ім’я, по-батькові)
В наведеному списку використаної літератури немає закритих або вилучених з відкритого користування видань, а в тексті немає посилань...
Довідка Період видання літератури з 2009-2012р iconІ семестр 22. 09. 2012р. – 05. 10. 2012р
Графік проведення заліково-екзаменаційних сесій І консультативних занять у міжсесійний період
Довідка Період видання літератури з 2009-2012р iconПлан видання навчально-методичної І наукової літератури кафедри мммг на 2009 р

Довідка Період видання літератури з 2009-2012р iconРозклад занять, іспитів та заліків
Окр бакалавра напряму підготовки 030508 Фінанси І кредит на період сесії з 22. 10. 2012р по 04. 11. 2012р
Довідка Період видання літератури з 2009-2012р iconПлан видання навчально-методичної І наукової літератури кафедри іноземних мов на 2009 р

Довідка Період видання літератури з 2009-2012р iconРозклад занять для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 030508 Фінанси і кредит на період сесії з 10. 12. 2012р по 23. 12. 2012р

Довідка Період видання літератури з 2009-2012р iconРозклад занять на період заліково-екзаменаційної сесії з 24. 09. 2012р по 13. 10. 2012р
Державний вищий навчальний заклад "київський університет управління та підприємництва"
Довідка Період видання літератури з 2009-2012р iconПлан видання навчально-методичної І наукової літератури кафедри Міської І регіональної економіки на 2009 р

Довідка Період видання літератури з 2009-2012р iconПлан видання навчально-методичної І наукової літератури кафедри української І російської мов як іноземних на 2009 р

Довідка Період видання літератури з 2009-2012р iconРозклад занять, іспитів та заліків для студентів заочної форми навчання окр бакалавра галузі знань 0304 Право напряму підготовки 030401 Правознавство на період сесії з 22. 10. 2012р до 04. 11. 2012р

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи