Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу icon

Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
НазваДвнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Сторінка4/20
Дата23.08.2012
Розмір2.47 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
^

РОЗДІЛ ІV
ОПЛАТА ПРАЦІСторона власника зобов’язана:

4.1.  Заробітну плату та інші види винагороди за виконану роботу виплачувати працівникам університету відповідно до законодавства України.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, головний бухгалтер, начальник ПЕВ.

4.2. Установити розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників згідно з чинним законодавством України.

При встановленні конкретних розмірів посадових окладів, що передбачають наявність максимального та мінімального тарифних розрядів для відповідних посад, ураховувати подання керівника структурного підрозділу.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів, начальник ПЕВ та його заступники.

4.3. Надавати премії працівникам НДЧ відповідно до Положення про надання матеріальної допомоги та преміювання працівників Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет».

Преміювання наукових та науково-педагогічних працівників за високі досягнення у розвитку наукових досліджень здійснюється поквартально по результатах розгляду кількісних та якісних показників діяльності науково-дослідної частини, до яких відносяться, насамперед, підвищення ефективності та збільшення обсягу наукових досліджень, підвищення їх наукового рівня, державне визнання розробок, кількість студентів, залучених до наукових досліджень на платній основі, розширення масштабів оприлюднення наукових досягнень, у тому числі у зарубіжних засобах науково-технічної інформації, тощо.

Преміюванню підлягають працівники, які займаються науковою та науково-організаційною роботою і активно сприяють підвищенню показників наукової діяльності.

Преміювання здійснюється відповідно до особистого внеску працівників у загальні результати наукової діяльності (додаток 2).

Надавати заохочення та матеріальну допомогу особам, які навчаються в університеті, згідно з Порядком призначення і виплати стипендій, матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентам, аспірантам та докторантам Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» (додаток 3).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, головний бухгалтер його заступники, начальник ПЕВ та його заступники, начальник НДЧ.

4.4. Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють установлені в колективному договорі умови оплати праці рішення з питань з плати праці, що погіршують умови встановлені законодавством, угодами і цим колективним договором (ст.22 ЗУ «Про оплату праці»).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, головний бухгалтер, начальник ПЕВ.

4.5. Установлювати працівникам доплати й надбавки за рахунок коштів загального або спеціального фонду (за їх наявності) і відповідно до Законів України “Про оплату праці”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” (п.3 ст. 38), КЗпП України (ст.ст. 105, 144, 247) Постанови КМУ №1298 від 30.08.2002, Галузевої угоди (ст.6.1.5). Погоджувати з профспілковою Стороною умови оплати праці, положення й накази про призначення та зняття доплат і надбавок, надання премій.

Виплачувати науково-педагогічним і науковим працівникам щомісячні надбавки до посадових окладів за стаж науково-педагогічної та наукової роботи: - понад 3 роки – в розмірі 10 %; - понад 10 років – в розмірі 20 %; - понад 20 років – в розмірі 30 %.

Встановлювати надбавки та доплати до посадових окладів (тарифних ставок) співробітників університету за рахунок коштів загального або спеціального фонду (за їх наявності) на підставі спільного подання керівників структурних підрозділів.

Надбавки:

 • за класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів:

 • – водіям 2 класу — 10%,

 • – водіям 1 класу — 25 %, встановленої тарифної ставки (посадового окладу) за відпрацьований час водієм.

 • Доплати:

 • – за суміщення професій (посад);

 • – за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт;

 • – за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника — до 50% тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника;

 • – за роботу у важких та шкідливих умовах праці — 10% посадового окладу

 • – водіям легкових автомобілів за ненормований робочий день — до 25% посадового окладу;

За рахунок спеціального фонду враховуючи рівень професіоналізму та особливого внеску працівника в підготовку фахівців та розвиток університету

Надбавки:

 • – за високі досягнення в праці — до 50% посадового окладу;

 • – за складність і напруженість у роботі — до 50% посадового окладу;

 • – за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання) — до 50% посадового окладу;

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, головний бухгалтер, начальник ПЕВ, керівники структурних підрозділів.

4.6. При кожній виплаті заробітної плати повинен повідомити працівника про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати; суму заробітної плати, що належить до виплати (ст.110 КЗпП України).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів, проректори, головний бухгалтер, начальник ПЕВ, керівники структурних підрозділів.

4.7. Виплачувати працівникам університету заробітну плату в грошовому вираженні двічі на місяць: за першу половину місяця – п’ятнадцятого числа, за другу половину місяця – останній календарний день місяця (ст.115 КЗпП України).

Виплату заробітної плати і стипендій через установи банків здійснювати відповідно до чинного законодавства на підставі особистих заяв працівників та осіб, що навчаються (п.4 ст. 24 ЗУ «Про оплату праці»).

Виплачувати особам, які навчаються в університеті за держзамовленням і мають на це право, стипендію у грошовому вираженні один раз на місяць – двадцять другого числа.

У разі, коли день виплати заробітної плати та стипендії збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітну плату і стипендію виплачувати напередодні (п.2 ст. 115 КЗпП України).


Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів, головний бухгалтер.

4.8. Виплачувати всім штатним працівникам та особам, що працюють за сумісництвом заробітну плату за весь час щорічної відпустки вчасно в повному обсязі згідно з нормативами і порядком нарахування не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки (п. 3 ст. 115 КЗпП).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів та його заступники.

4.9. У разі затримки виплати заробітної плати або стипендій надавати за зверненням профспілкової Сторони інформацію про причини затримки виплати (ст.6.2.3 Галузевої угоди).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів, головний бухгалтер.

4.10. За наявності заборгованості із заробітної плати або стипендій її погашення проводити згідно з графіком, узгодженим з профспілковою Стороною.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів, головний бухгалтер.

4.11. Призначення стипендій здійснювати виключно на підставі рішень стипендіальних комісій університету, склад яких визначається наказом ректора відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентам, аспірантам та докторантам Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет». (додаток 3 ).

Студентам, які навчаються за держзамовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями, відповідно до наказу ректора щомісяця виплачувати допомогу в розмірі 50% від мінімальної ординарної академічної стипендії підпункт 4.4. «Порядку призначення і виплати стипендій, матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентам, аспірантам та докторантам ДВНЗ «Криворізький національний університет»).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів, проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи, головний бухгалтер.

4.12. При звільненні працівника виплату всіх належних йому сум проводити в день звільнення (ст. 116 КЗпП України).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів та його заступники.

4.13. Згідно з діючою інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993р. №102) університету надано право передбачати у кошторисі витрати на фонд матеріального заохочення і допомоги (ФМЗіД) у розмірі 4% від річного фонду оплати праці, враховуючи загальну суму по спеціальному та загальному фондам. Надання матеріальної допомоги здійснюється у відповідності до Положення про порядок та умови надання матеріальної допомоги працівникам ДВНЗ «Криворізький національний університет» (додаток 4).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, головний бухгалтер.

4.14. Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні трудового договору із підстав, зазначених у п. 6 ст. 36, п.п. 1, 2, 6 ст. 40 КЗпП України, у розмірі середнього місячного заробітку (ст. 44 КЗпП України).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, головний бухгалтер.

4.15. Матеріальну допомогу працівникам надавати за рахунок фонду матеріального заохочення і допомоги відповідно до Положення про порядок та умови надання матеріальної допомоги працівникам ДВНЗ «Криворізький національний університет» (додаток 4).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів, головний бухгалтер, начальник ПЕВ.

4.16. Працівникам з АГР університету, які за графіками роботи працюють у нічний час (2200 – 600), здійснювати додаткову оплату за фактично відпрацьовані години в розмірах: для працівників навчальних корпусів 20% тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час; для працівників гуртожитків 40% тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час відповідно до Постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298, Наказу МОН від 26.09.2005 р. № 557, ст.6.3.7 Галузевої угоди.

Відповідно до наказу МОН України від 03.10.2005 р. № 557 працівникам, які використовують у роботі дезинфікуючи засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, установити доплату в розмірі 10% посадового (місячного) окладу за результатами проведеної атестації робочих місць. Згідно з штатним розписом такими працівниками вважати двірників, прибиральників службових приміщень, до службових обов’язків яких входить чищення та дезинфікування санітарно-технічного устаткування (додаток 6).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів, проректор з АГР, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, начальник ПЕВ, начальник з охорони праці.

4.17. Здійснювати оплату роботи в надурочний час, святкові та неробочі дні в порядку, встановленому чинним законодавством (ст.ст. 106, 107 КЗпП, ст.. 6.3.9 Галузевої угоди).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів, головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів.

4.18. Установлювати доплати за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника одному працівнику в розмірі до 50% його посадового окладу, але не більше розміру посадового окладу відсутнього працівника (ст. 105 КЗпП).

У випадках виробничої необхідності допускати залучення науково-педагогічних працівників до проведення навчальних занять понад обов’язковий обсяг навчального навантаження, визначений індивідуальним робочим планом, у межах свого робочого часу, але не більше ніж 0,25% обсягу цього навчального навантаження (п. 5.4 Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого Наказом МОН України від 02.06.1993 № 161, п. 6.3.18 Галузевої угоди).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів, головний бухгалтер, начальник ПЕВ, завідувач навчального відділу зав. кафедрами.

4.19. У разі порушення строків виплати заробітної плати з боку Сторони власника компенсувати працівникам на умовах, визначених законодавством, втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати (Постанова КМУ від 20.12.1997 р. № 1427).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів, головний бухгалтер.

4.20. Своєчасно проводити індексацію грошових доходів працівників, студентів, аспірантів, докторантів у зв’язку із змінами цін на споживчі товари і послуги відповідно до чинного законодавства (Закон України “Про індексацію грошових доходів населення”).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів, головний бухгалтер.

4.21. Забезпечити оплату праці працівників у випадках, коли в окремі дні (місяці) робота не виконується з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку середнього заробітку, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства (п. 3 ст. 113 КЗпП).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів, головний бухгалтер.

4.22. Виплачувати одноразову допомогу на оздоровлення педагогічних, науково-педагогічним працівникам та працівникам бібліотеки відповідно до чинного законодавства (ст. 57 Закону України “Про освіту ”, Постанова КМУ від 30.09.2009 № 1062).

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, директори інститутів, головний бухгалтер.


ПРОПОЗИЦІЯ Оплату праці працівників, направлених у службове відрядження, здійснювати в розмірі не нижче від середнього заробітку

На доопрацювання (формулювання: Шпилька В.Т.)


Профспілкова Сторона зобов’язана:

4.23. Здійснювати контроль за дотриманням в університеті законодавства з питань оплати праці, за своєчасністю її виплати. Представляти і захищати інтереси працівників у сфері оплати праці.

Відповідальні: комісія з питань соціального захисту членів профспілки.

4.24. Згідно з чинним законодавством здійснювати контроль за розподілом та використанням коштів фонду оплати праці, вносити обґрунтовані пропозиції щодо підвищення розміру грошових виплат, компенсацій, доплат і надбавок, надання пільг працівникам. Проводити вибіркові перевірки нарахування працівникам заробітної плати, розмірів і підстав відрахувань з неї.

Відповідальні: комісії з питань соціального захисту членів профспілки.

4.25. Сприяти працівникам в отриманні консультативної допомоги з питань оплати праці.

Відповідальні: комісія з питань соціального захисту членів профспілки.

4.26. У рамках спільних дій колективів ВНЗ домагатися повного фінансування галузі відповідно до ст.ст. 57, 61 Закону України “Про освіту”.

Відповідальні: ректор, або особа, яка виконує його обов’язки, голова профкому, головний бухгалтер, начальник ПЕВ.


Сторони домовилися:

4.27. У разі затримки надходжень коштів із загального фонду державного бюджету на заробітну плату спільно вирішувати питання про виділення цих коштів.

Відповідальні: ректор, або особа, яка виконує його обов’язки, голова профкому, головний бухгалтер.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconДвнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconДвнз «криворізький національний університет» на 2013 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconДержавного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір підписали: Від власника: Від трудового колективу: Ректор Криворізького Голова первинної державного педагогічного профспілкової організації університету Криворізького державного педагогічного університету
Колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу 14 січня 2010 року
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу icon“затверджено” рішенням конференції трудового колективу від 25 січня 2011 р. Колективний договір
Колективний договір є основним правовим документом, який регламентує трудові І соціально-економічні відносини між адміністрацією...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір
Колективний Договір укладається на основі Кодексу законів про працю України, Закону України про Колективні договори й угоди, та Статуту...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconПроект міністерство освіти І науки україни сумський державний університет колективний договір між адміністрацією та профспілковими організаціями Сумського державного університету на 2013 – 2015 роки Схвалено конференцією трудового колективу Сумду протокол № ?
Додатки
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconПроект міністерство освіти І науки україни сумський державний університет колективний договір між адміністрацією та профспілковими організаціями Сумського державного університету на 2013 – 2015 роки Схвалено конференцією трудового колективу Сумду протокол № ?
Додатки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи