Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу icon

Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
НазваДвнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Сторінка6/20
Дата23.08.2012
Розмір2.47 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
^ РОЗДІЛ VI

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ


Сторона власника зобов’язана:

  1. Забезпечити виконання посадовими особами та працівниками вимог Закону України “Про охорону праці”, інших нормативно-правових актів з охорони праці.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, заступники директорів, начальник служби охорони праці, керівники структурних підрозділів та їх заступники.

  1. Запроваджувати заходи, направлені на поліпшення умов праці і профілактику виробничого травматизму. Задля цього виділяти кошти в розмірі не менше 0,2% від фонду оплати праці (ст. 19 Закону України «Про охорону праці», п. 7.1.4 Галузевої угоди).

Відповідальні: ректор, проректор з адміністративно-господарської роботи, головний бухгалтер, начальник служби охорони праці, головний інженер, начальник ПЕВ.

6.3. При укладанні трудового договору інформувати працівників під підпис про умови праці в університеті та наявність на їх робочих місцях небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору (ст. 5 Закону України «Про охорону праці»).

На запит профспілкової сторони надавати інформацію про хід виконання положень колективного договору в частині «Охорона праці та здоров’я працівників».

Відповідальні: начальник відділу кадрів та його заступники, начальник служби охорони праці, керівники структурних підрозділів та їх заступники.

6.4. Не допускати до самостійної роботи осіб, які не мають професійної підготовки, не пройшли навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці.

Відповідальні: проректор з АГР, керівники структурних підрозділів, начальник служби охорони праці .

6.5. Здійснювати організацію проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників, згідно з вимогами законодавства (ст. 31 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», ст. 169 КЗпП України. ст. 17 Закону України «Про охорону праці»).

Працівників, які ухиляються від проходження обов’язкового медичного огляду, притягувати до дисциплінарної відповідальності та усувати від роботи без збереження заробітної плати (ст.17 Закону України «Про охорону праці»).

Не допускати працівників Університету (в тому числі за їхньою згодою) до роботи, яка їм протипоказана за результатами медичного огляду.

Забезпечити виконання рекомендацій висновків медичної комісії за результатами огляду працівників.

На час проходження періодичного медичного огляду (відповідно до графіків та наказів по Університету/Інститутам) за працівниками зберігати місце роботи (посаду) і середній заробіток (ст. 17 Закону України «Про охорону праці»).

Проводити систематичний (один раз на квартал) аналіз стану захворюваності та випадків тимчасової непрацездатності, розробляти й реалізовувати заходи щодо усунення причин захворюваності.

Відповідальні: проректор з АГР, начальник служби охорони праці, начальники структурних підрозділів.

6.6. Визначити перелік робочих місць із шкідливими умовами праці та провести їх атестацію за графіком, погодженим із профспілковою Стороною, результати використати для розробки заходів щодо приведення виробничого середовища і характеру праці у відповідність зі стандартами безпеки праці та санітарними нормами.

Забезпечити виплату передбачених законодавством доплат за роботу в шкідливих умовах відповідним категоріям працівників університету, згідно з результатами атестації робочих місць.

Комісії не рідше одного разу на п’ять років (п. 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442) організовувати атестацію робочих місць згідно з чинним законодавством та за її результатами розробляти заходи щодо покращання умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників, надання їм відповідних пільг і компенсацій.

У кошторисі Університету передбачати кошти для проведення атестації робочих місць за умовами праці згідно поданих структурними підрозділами заявок.

Комісії визначати перелік робочих місць із шкідливими умовами праці та (провести) організовувати їх атестацію за графіком, погодженим із профспілковою Стороною; результати використовувати для розробки заходів щодо приведення виробничого середовища і характеру праці у відповідність із стандартами безпеки праці та санітарними нормами (повтор змісту з другим абзацом цього пункту).

За результатами атестації робочих місць забезпечувати виплату передбачених законодавством доплат за роботу в шкідливих умовах відповідним категоріям працівників Університету.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, проректори, директори інститутів, головний бухгалтер, начальник служби охорони праці, комісія з охорони праці, керівники структурних підрозділів.


6.7. Забезпечити працівників підрозділів університету, зайнятих на роботах із застосуванням хімічних речовин, відповідно до результатів проведення комплексної оцінки факторів виробничого середовища, безоплатною за встановленими нормами видачею молока або інших рівноцінних харчових продуктів за роботу в шкідливих умовах праці незважаючи від тривалості зміни, якщо працівник зайнятий на роботах не менше 50% робочого часу (додаток № 18).

Відповідальні: ректор, начальник служби охорони праці, керівники підрозділів.

6.8. Створити в Університеті сприятливі умови для роботи комісії з питань охорони праці (ст. 16 Закону України «Про охорону праці») (додаток№13), повноваження якої визначені у відповідному Положенні (додаток №14). Надавати їм вільний від основної роботи час зі збереженням заробітної плати для залучення до перевірок стану умов, безпеки праці та розслідування нещасних випадків.

Забезпечувати комісію з питань охорони праці необхідними для її ефективної роботи нормативними документами, літературою, періодичними виданнями, наочністю з охорони праці, формування здорового способу життя.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, проректор з АГР, директори інститутів, директор бібліотеки, керівники структурних підрозділів.

6.9. Не допускати паління в навчальних і службових приміщеннях та на території Університету (ст.13 Закону України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”). До порушників застосовувати дисциплінарні стягнення.

Проводити профілактичну роботу з питань пропаганди здорового способу життя.

Відповідальні: проректор з АГР, проректор з науково-педагогічної роботи, декани, завідувачі кафедр, куратори академгруп, коменданти навчальних корпусів та завідуючі гуртожитків, студрада університету.

6.10. Здійснювати своєчасну підготовку університету до роботи в осінньо-зимовий період, згідно з наказом по Університету.

Відповідальні: проректор з адміністративно-господарської роботи, коменданти навчальних корпусів, завідувачі гуртожитками.

6.11. Забезпечити достатнє освітлення в навчальних корпусах, аудиторіях, лабораторіях, гуртожитках відповідно до діючих норм.

Забезпечити протягом усього опалювального періоду стійкий температурний режим у навчальних корпусах та гуртожитках Університету згідно із встановленими «Санітарними нормами мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99».


При значному зниженні або підвищенні температури повітря в навчальних та службових приміщеннях Університету спільно з профспілковою Стороною приймати рішення про призупинення роботи і навчання, скорочення робочого дня та/або зміну графіків роботи.

За працівниками на час призупинення або скорочення робіт зберігати середній заробіток.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки проректор з АГР, начальник експлуатаційно-технічного відділу, коменданти навчальних корпусів, завідувачі гуртожитками.

6.12. Своєчасно забезпечувати працівників університету спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, згідно з установленими нормами, фактичними умовами роботи та вимогами нормативних актів з охорони праці (додаток № 15).

Відповідальні: проректор з адміністративно-господарської роботи, головний бухгалтер, начальник служби охорони праці, начальник ПЕВ, виробничий відділ.

6.13. Забезпечити працівників Університету, зайнятого на роботах із забрудненням, милом з розрахунку 400 гр. на місяць або рівноцінним миючим засобом (додаток № 16).

Відповідальні: проректор з адміністративно-господарської роботи, начальник служби охорони праці, начальник ПЕВ, керівники структурних підрозділів.

6.14. Провести обов'язкове страхування водіїв за рахунок коштів спецфонду.

Відповідальні: проректор з адміністративно-господарської роботи, завідувач технологічно-виробничого комплексу, головний бухгалтер.

6.15. Забезпечити щозмінний передрейсовий та післярейсовий медичний огляд водіїв автотранспорту на визначення їх стану здоров’я і відсутності алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Відповідальні: проректор з адміністративно-господарської роботи, завідувач технологічно-виробничого комплексу.

6.16. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці притягати винних працівників до дисциплінарної, матеріальної відповідальності, згідно зі ст.44 Закону України «Про охорону праці» та інших нормативних актів.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, начальник юридичного відділу, начальник служби охорони праці, начальник відділу кадрів, керівники структурних підрозділів.

  1. Проводити розслідування нещасних випадків, згідно з «Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011р. № 1232; аналізувати причини нещасних випадків за підсумками кварталу, півріччя і року та розробляти і здійснювати заходи по їх запобіганню.

У разі нанесення шкоди здоров’ю працівника при виконанні ним виробничих завдань виплачувати потерпілому одноразову матеріальну допомогу в розмірі одного посадового окладу в межах фонду матеріальної допомоги.

Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено факт невиконання потерпілим вимог нормативних актів з охорони праці, розмір одноразової допомоги зменшувати.

Відповідальні: ректор або особа, яка виконує його обов’язки, проректор з АГР, комісія з охорони праці, начальник служби охорони праці, керівники структурних підрозділів.

6.18. Дотримуватись чинного законодавства про охорону праці жінок та інвалідів. Не застосовувати працю жінок на важких роботах в нічний час і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці. Адміністрація університету зобов’язується в разі використання праці інвалідів врахувати рекомендації медико-соціальної експертизи.

Відповідальні: головний інженер, начальник відділу кадрів, начальник служби охорони праці.

6.19. Забезпечити комплектування аптечок у кожному структурному підрозділі (деканати, кафедри, відділи, гуртожитки Університету) необхідними медикаментами.

Відповідальні: проректор з АГР, головний бухгалтер, начальник ПЕВ, начальник служби охорони праці.

6.20. Забезпечити проведення лекцій, бесід, семінарів, конференцій з питань профілактики ВІЛ-інфекції, СНІДу, туберкульозу та шкідливих звичок.

Оновлювати у разі потреби інформаційні куточки з питань профілактики ураження на ВІЛ-інфекцію та СНІД.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, заступники директорів, завідувач кафедри фізіології та валеології.

6.21. Розробити комплексну програму “Формування здорового способу життя в працівників та осіб, які навчаються в ДВНЗ «Криворізький національний університет» і щорічно звітувати про її виконання перед ученою радою Університету.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, директори інститутів та їх заступники, завідуючі кафедр, керівники структурних підрозділів.

6.22. Забезпечити згідно із затвердженим графіком проведення перевірки контуру заземлення та якості ізоляції електродротів у підрозділах університету (згідно з Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затвердженими наказом Мінпраці та соцполітики України від 09.01.1998 р. № 4).

Відповідальні: проректор з адміністративно-господарської роботи, головний інженер, головний енергетик.

6.23. Забезпечити корпуси, гуртожитки та інші приміщення Університету первинними засобами пожежогасіння.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів, інженер-інспектор з пожежної безпеки.

6.24. Підтримувати належний санітарний стан території, навчальних аудиторій, лабораторій, житлових кімнат у гуртожитках та інших приміщеннях університету.

Відповідальні: проректор з адміністративно-господарської роботи, коменданти навчальних корпусів та гуртожитків.

6.25. Для підтримання санітарно-гігієнічних норм продовжити оснащення навчальних корпусів приладами для підігріву води, яку використовують для прибирання приміщень Університету.

(зручним обладнанням для забезпечення теплою водою прибиральниць університету).

Відповідальні: проректор з АГР, головний інженер, начальник ПЕВ, головний бухгалтер.

6.26. Відповідно до п. 4 наказу МОН України від 26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.10.2005р. за №1130/11410 працівникам, які використовують у роботі дезинфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, установити доплату в розмірі 10 відсотків посадового окладу (тарифної ставки). Згідно зі штатним розписом такими працівниками вважати двірників і прибиральників службових приміщень, до службових обов’язків яких входить чищення та дезинфікування санітарно-технічного устаткування.

Відповідальні: проректор з АГР, головний бухгалтер, начальник планового відділу, керівники структурних підрозділів.


Профспілкова Сторона зобов’язана:


6.27. Забезпечувати громадський контроль виконання вимог щодо створення безпечних умов праці і навчання, передбачених Законами України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про цивільну оборону України», «Про дорожній рух», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» тощо.

Відповідальні: голови профкомів, комісії з охорони праці.

6.28. Брати участь у роботі комісії з розслідуванні нещасних випадків на виробництві та в навчальному процесі, професійних захворювань і аварій, у роботі комісії з охорони праці Університету (п. 11 ст. 247 КЗпП України).

Здійснювати контроль за наданням одноразової допомоги потерпілим.

Якщо комісією з охорони праці встановлено, що ушкодження здоров’я потерпілого настало не тільки з вини роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП), розмір одноразової допомоги може бути зменшено до 50% (профком не призначає допомогу, а бере участь в роботі комісії, яка приймає рішення про розмір допомоги. Тому даний абзац пропонується вилучити як такий, що вже зазначений в зобов’язаннях Сторони власника).

Відповідальні: голови профкомів, комісії з питань охорони праці.

6.29. Проводити огляд стану охорони праці на кафедрах, в підрозділах Університету згідно з («Системою управління охороною праці») (цю систему розробляє роботодавець. Профспілкова Сторона працює за власними нормативними актами. Пропонується формулювання «згідно з відповідним Положенням»).

Відповідальні: голови профкомів, комісії з охорони праці.

6.30. Спільно зі Стороною власника домагатися виконання в повному обсязі комплексних інженерно-технічних та інших заходів, спрямованих на поліпшення умов праці та підвищення безпеки праці, що передбачені в «Комплексних заходах щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, аваріям і пожежам» на поточний календарний рік.

Відповідальні: голови профкомів, комісії з охорони праці, голови профбюро.

6.31. Представляти інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування, перевіряти стан організації медичного обслуговування працівників та членів їхніх сімей (п. 15 ст. 247 КЗпП України).

У рамках роботи комісії щомісячно перевіряти правильність оформлення листків тимчасової непрацездатності, пов’язаної з побутовими травмами, та виплати по ним грошової допомоги.

Відповідальні: голови профкомів, члени комісії із соціального страхування від профспілкової Сторони.

6.32. Надавати організаційно-методичну допомогу структурним підрозділам Університету при підготовці до огляду стану охорони праці.

Відповідальні: голови профкомів, комісії з охорони праці.

6.33. Здійснювати громадський контроль за виконанням Стороною власника законодавства про охорону праці, за забезпеченням в Університеті безпечних і нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту, вимагати усунення виявлених недоліків (п. 12 ст. 247 КЗпП України).

Відповідальні: голови профкомів, комісії з охорони праці.

6.34. Представляти інтереси працівників та осіб, які навчаються в Університеті, у вирішенні питань охорони праці, у випадках, визначених чинним законодавством, вносити відповідні подання Стороні власника.

Відповідальні: голови профкомів, комісії з охорони праці.

6.35. Брати участь:

 • у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, аваріям і пожежам; програм, положень, нормативних документів з питань охорони праці в Університеті;

 • в організації навчання працівників та осіб, які навчаються в Університеті з питань охорони праці;

 • у роботі комісії з питань охорони праці; атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці; проведенні атестації робочих місць щодо умов праці. За результатами атестації вносити пропозиції щодо покращання умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників, надання їм відповідних пільг і компенсацій;

 • у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань, аварій; надавати свої висновки і пропозиції, представляти інтереси потерпілого у спірних питаннях;

 • у проведенні перевірки знань працівників Університету з питань охорони праці;

 • у прийнятті в експлуатацію реконструйованих об’єктів навчального, наукового, виробничого призначення, лабораторій і приміщень, установки додаткового обладнання, складанні відповідного акту (п. 7 ст. 21 Закону України «Про охорону праці»);

 • у складанні переліку посад працівників, яким надається право на додаткову оплачувану відпустку понад норм, визначених законодавством, у зв’язку з шкідливими і важкими умовами праці.

Відповідальні: голови профкомів, комісії з охорони праці.

6.36. Проводити навчання громадських інспекторів з охорони праці.

Відповідальні: голови профкомів, голови шкіл профспілкового активу, комісії з охорони праці.

6.37. При здійсненні заходів щодо підготовки Університету до нового навчального року домагатися від Сторони власника максимального врахування пропозицій працівників з питань поліпшення умов праці і побуту.

Відповідальні: голови профкомів, соціально-побутові комісії.

6.38. Здійснювати контроль за дотриманням власником гарантій для осіб, уповноважених працівниками на захист їх інтересів у сфері охорони праці, передбачених колективним договором.

Відповідальні: голови профкомів та їх заступники, комісії з питань соціального захисту членів профспілки.

6.39. Виділяти кошти в розмірі не більше 1500 грн. на календарний рік на придбання медикаментів, необхідних для роботи медпунктів Університету.

Відповідальні: президії профкомів, головні бухгалтери.

6.40. Спільно з адміністрацією забезпечувати проведення лекцій, бесід, семінарів, конференцій з питань профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу.

Відповідальні: голови профкомів, комісії з охорони праці.


Працівники Університету зобов’язані:


6.41. Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території Університету.

6.42. Дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку Університету, трудової дисципліни, положень колективного договору щодо охорони праці і здоров’я, посадових та робочих інструкцій у частині охорони праці.

6.43. Знати та виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва.

6.44. Проходити навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

6.45. Належним чином застосувати засоби колективного та індивідуального захисту у випадках, передбачених правилами охо­рони праці.

6.46. Проходити у встановленому порядку попередній (під час прийняття на роботу) та періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди.

6.47. Своєчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення небезпечних та аварійних ситуацій на робочому місці, в структурному підрозділі. Особисто вживати посильних заходів щодо їх запобігання та усунення небезпечних ситуацій.

6.48. Терміново повідомляти свого безпосереднього керівника або керівництво Університету про виникнення ситуації, яка загрожує життю та здоров’ю людей.

6.49. Дбайливо та раціонально використовувати майно Університету, не допускати його пошкодження чи знищення.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconДвнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconДвнз «криворізький національний університет» на 2013 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconДержавного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір підписали: Від власника: Від трудового колективу: Ректор Криворізького Голова первинної державного педагогічного профспілкової організації університету Криворізького державного педагогічного університету
Колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу 14 січня 2010 року
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу icon“затверджено” рішенням конференції трудового колективу від 25 січня 2011 р. Колективний договір
Колективний договір є основним правовим документом, який регламентує трудові І соціально-економічні відносини між адміністрацією...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconКолективний договір
Колективний Договір укладається на основі Кодексу законів про працю України, Закону України про Колективні договори й угоди, та Статуту...
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconПроект міністерство освіти І науки україни сумський державний університет колективний договір між адміністрацією та профспілковими організаціями Сумського державного університету на 2013 – 2015 роки Схвалено конференцією трудового колективу Сумду протокол № ?
Додатки
Двнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу iconПроект міністерство освіти І науки україни сумський державний університет колективний договір між адміністрацією та профспілковими організаціями Сумського державного університету на 2013 – 2015 роки Схвалено конференцією трудового колективу Сумду протокол № ?
Додатки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи