Наказ №4 гн (Зі змінами, внесеними наказами Генерального прокурора України від 15. 11. 05 №4гн-1, від 28. 12. 05 №7гн-1, від 03. 07. icon

Наказ №4 гн (Зі змінами, внесеними наказами Генерального прокурора України від 15. 11. 05 №4гн-1, від 28. 12. 05 №7гн-1, від 03. 07.
Скачати 120.65 Kb.
НазваНаказ №4 гн (Зі змінами, внесеними наказами Генерального прокурора України від 15. 11. 05 №4гн-1, від 28. 12. 05 №7гн-1, від 03. 07.
Дата11.09.2012
Розмір120.65 Kb.
ТипНаказ
Прокуратура України
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З


4 гн


(Зі змінами, внесеними наказами Генерального прокурора України

від 15.11.05 № 4гн-1, від 28.12.05 №7гн-1, від 03.07.07 № 4гн-2,

від 28.05.08 № 4гн-3, від 18.03.11 № 1/2гн-1 та від 08.06.11 № 4гн-4)


19 вересня 2005 року м. Київ


Про організацію прокурорського нагляду за додержанням

законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство


З метою забезпечення належної організації нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство, керуючись ст. 15 Закону України «Про прокуратуру»,

Н А К А З У Ю:


1. Заступникам Генерального прокурора України, начальникам структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, міським, районним, районним у містах, міжрайонним, а також прирівняним до них прокурорам з метою попередження та усунення порушень закону на всіх стадіях досудового провадження у кримінальних справах забезпечити:

1.1. Єдину систему організації прокурорського нагляду за додержанням законів усіма органами, які проводять дізнання та досудове слідство, незалежно від їх відомчої належності.

1.2. Безумовне реагування на виявлені порушення закону з часу надходження заяви, повідомлення про злочин до прийняття остаточного рішення у справі.

1.3. Своєчасне поновлення порушених прав і законних інтересів учасників кримінального процесу, вжиття вичерпних заходів щодо забезпечення відшкодування завданих злочинами збитків громадянам, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, державним та комунальним інтересам, розшуку майна, яке стало предметом злочинного посягання, а також усунення причин та умов, які сприяли вчиненню злочину.

(Пункт 1.3. викладено у новій редакції відповідно до наказу Генерального прокурора України від 08.06.11 № 4гн-4)

2. Прокурорам усіх рівнів забезпечити виконання вимог закону при прийманні, розгляді та вирішенні в органах прокуратури України заяв і повідомлень про вчинені злочини або ті, що готуються, а також законність і обґрунтованість прийнятих рішень.

2.1. Щомісячно перевіряти повноту реєстрації, законність розгляду та вирішення заяв і повідомлень про злочини у кожному правоохоронному органі. Забезпечуючи комплексний підхід, використовувати дані органів державного нагляду та контролю, повідомлення засобів масової інформації, звернення, дані лікувальних закладів і судово-медичних бюро, підприємств, установ, організацій тощо.

2.2. При надходженні повідомлень про злочини проти основ національної безпеки України, терористичні акти, бандитизм; катастрофи, аварії, вибухи, пожежі та інші події, внаслідок яких заподіяно значну матеріальну шкоду або сталася загибель людей, умисні вбивства, вчинені при обтяжуючих обставинах і в умовах неочевидності, та інші тяжкі  злочини, вчинені організованими групами та злочинними організаціями, службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, іноземцями, народними депутатами України, суддями, керівниками правоохоронних органів і вчинених проти них, а також стосовно журналістів у разі перешкоджання їхній законній професійній діяльності та про інші злочини, які набули у суспільстві негативного резонансу, терміново інформувати про це прокурорів вищого рівня спеціальним повідомленням. Прокурорам районів у містах про вказані злочини також інформувати прокурорів міст з районним поділом.

В інформаціях викладати обставини та ознаки злочину, за якими порушено кримінальну справу, дані про підозрювану (обвинувачену) особу, застосований запобіжний захід, заподіяну шкоду.

(До пункту внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 18.03.11 № 1/2гн-1)

2.3. Прокурорам   або   їх   заступникам   у   вказаних   випадках   особисто виїжджати на місце події, вживати заходів до якісного проведення його огляду, організації невідкладних першочергових слідчих та оперативно-розшукових дій і розкриття злочину.

Прокурор приймає рішення про виїзд на місце за фактом смерті з ознаками насильства у кожному конкретному випадку з урахуванням відомих обставин, керуючись резонансністю, ступенем суспільної небезпеки, іншою нагальною необхідністю, забезпечує законність при прийнятті рішення в порядку ст.97 КПК України та правильність кваліфікації.

(Абзац 2 пункту 2.3. викладено у новій редакції відповідно до наказу Генерального прокурора України від 03.07.2007 № 4гн-2.)

3.  Нагляд за законністю при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про вчинені злочини або ті, що готуються, при провадженні дослідних перевірок і досудовому слідстві органами прокуратури покласти на прокурорів міст та районів і прирівняних до них, управління нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури Генеральної прокуратури України та відповідні галузеві відділи прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, прокуратур військових регіонів та Військово-Морських Сил України.

(Пункт змінено відповідно до наказу Генерального прокурора України від 15.11.2005 № 4гн-1.)

3.1. Нагляд за додержанням законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про вчинені злочини або ті, що готуються, при провадженні дослідних перевірок, дізнанні та досудовому слідстві органами внутрішніх справ, у тому числі Управлінням МВС України на транспорті та підпорядкованими йому лінійними управліннями залізниць, податкової міліції, СБУ (окрім головних управлінь (відділів) по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, слідчих підрозділів військової контррозвідки), охорони державного і митного кордонів України покласти на прокурорів міст та районів і прирівняних до них та на управління (відділи) нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ, податкової міліції, СБУ, Державних митної та прикордонної служб України при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства, управління нагляду за додержанням законів на транспорті Генеральної прокуратури України та відповідні галузеві відділи (старших помічників) прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

(Пункт змінено відповідно до наказу Генерального прокурора України від 15.11.2005 № 4гн-1.)

3.2. Нагляд за розслідуванням кримінальних справ слідчими транспортних прокуратур покласти на транспортних прокурорів та на управління, відділи (старших помічників) нагляду за додержанням законів на транспорті Генеральної прокуратури України, АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

(Пункт змінено відповідно до наказу Генерального прокурора України від 15.11.2005 № 4гн-1.)

3.3.  Нагляд за розслідуванням кримінальних справ слідчими природоохоронних прокуратур покласти на природоохоронних прокурорів та на підрозділи нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури Генеральної прокуратури України, прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

(Пункт змінено відповідно до наказу Генерального прокурора України від 15.11.05 № 4гн-1.)

3.4.  Нагляд за додержанням законів при розслідуванні кримінальних справ про злочини, вчинені неповнолітніми та за їх участю, а також справ про суспільно небезпечні діяння, вчинені особами, котрі не досягли віку, з якого можлива кримінальна відповідальність, покласти на прокурорів міст та районів і прирівняних до них та на управління (відділи) нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства Генеральної прокуратури України, прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

3.5.  Розгляд і вирішення заяв, повідомлень про злочини, вчинені працівниками правоохоронних органів (за винятком працівників прокуратури) при провадженні ними оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства, покласти на прокурорів міст і районів, підрозділи нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство, Генеральної прокуратури України та прокуратур обласного рівня.

Нагляд за додержанням законів при розслідуванні кримінальних справ стосовно зазначених осіб покласти на прокурорів міст і районів, підрозділи нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури Генеральної прокуратури України та прокуратур обласного рівня.

(Пункт змінено відповідно до наказу Генерального прокурора України від 15.11.2005 № 4гн-1.)

3.6. Нагляд за додержанням законів при розслідуванні кримінальних справ про злочини, вчинені у виправних та виховних колоніях, виправних центрах, тимчасових слідчих ізоляторах на території виправних колоній, лікувально-трудових профілакторіях, у тому числі й працівниками цих установ, які підслідні органам прокуратури, покласти на прокурорів з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах або на відповідних територіальних прокурорів, якщо у системі прокуратур обласного рівня не створені спеціалізовані прокуратури, та на підрозділи нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури Генеральної прокуратури України та прокуратур обласного рівня.

(Наказ доповнено пунктом 3.6. відповідно до наказу Генерального прокурора України від 28.05.2008 № 4гн-3.)

4. Особливу увагу приділяти своєчасності, якості та повноті проведення дослідчих перевірок, обґрунтованості прийнятого рішення. Запобігати зволіканню з порушенням кримінальної справи за наявності очевидних ознак злочину. Негайно скасовувати постанови за малозначними фактами, які лише формально містять ознаки злочинів. Не допускати випадків порушення кримінальної справи за фактом вчинення злочину при встановленні особи, яка його скоїла.

(Пункт змінено відповідно до наказу Генерального прокурора України від 28.05.2008 № 4гн-3.)

4.1. З метою підвищення ефективності діяльності слідчого апарату органів прокуратури запроваджувати спеціалізацію слідчих. Провадження досудового слідства у складних, багатоепізодних справах доручати найбільш досвідченим працівникам. По кожній кримінальній справі затверджувати детальний план досудового слідства та контролювати його виконання.

Активно використовувати право слідчого на залучення спеціалістів при розслідуванні кримінальних справ.

За необхідності створювати міжвідомчі та за погодженням з Генеральною прокуратурою України – міжрегіональні слідчі групи за участю працівників органів внутрішніх справ, податкової міліції, органів служби безпеки.

5.  Своєчасно перевіряти законність затримання підозрюваних і застосування запобіжних заходів, особливо – взяття під варту, виходячи з того, що такі дії пов'язані з обмеженням конституційного права громадян на свободу й особисту недоторканість.

Запобігати випадкам незаконного адміністративного затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів.

(Пункт доповнено відповідно до наказу Генерального прокурора України від 28.05.2008 № 4гн-3.)

5.1. Ретельно перевіряти необхідність застосування запобіжного заходу – взяття під варту, при потребі особисто допитувати підозрюваного чи обвинуваченого, а неповнолітнього – в усіх випадках.

Рішення про відмову в погодженні подання про взяття під варту викладати із зазначенням мотивів на цьому документі.

5.2. У кожному випадку продовження строків слідства і тримання обвинувачених під вартою проводити відповідну перевірку, результати розглядати на оперативних нарадах. При встановленні фактів тяганини у розслідуванні кримінальних справ вирішувати питання про відповідальність винних працівників.

(У зв’язку з виключенням відповідно до наказу Генерального прокурора України від 28.12.2005 № 7гн-1 пункту 5.1 пункти 5.2. та 5.3 перейменовані у пункти 5.1 та 5.2.)

6. При вирішенні питань  щодо санкціонування постанов та погодження подань слідчих про проведення обшуків, виїмок, накладення арешту на кореспонденцію, зняття інформації з каналів зв'язку ретельно перевіряти наявність підстави для їх проведення.

Принципово реагувати на всі факти порушення порядку та умов проведення і фіксації результатів обшуку, огляду і виїмки кореспонденції, дослідження інформації, знятої з каналу зв'язку.

7. Вважати одним із пріоритетів у роботі прокурорів, органів досудового слідства та дізнання захист прав і законних інтересів потерпілих, державної і комунальної власності від протиправних посягань, забезпечення повного відшкодування завданої злочинами шкоди, витрат на стаціонарне лікування потерпілих, виявлення та усунення причин і умов, що сприяли вчиненню злочинів.

Заходи із забезпечення відшкодування завданих злочинами збитків вживати ще на стадіях дослідчої перевірки та дізнання.

(Пункт 7 викладено у новій редакції відповідно до наказу Генерального прокурора України від 08.06.11 № 4гн-4)

8. Вживати заходів до покращання якості досудового слідства. У кожному випадку повернення судом кримінальної справи на додаткове розслідування вивчати його причини. У кожному випадку невідкладно вивчати причини відкликання кримінальної справи прокурором у порядку ст.232 ч.4 КПК України, повернення її судом на додаткове розслідування чи у порядку ст.249¹ КПК України.

(Пункт змінено відповідно до наказу Генерального прокурора України від 28.05.2008 № 4гн-3.)

8.1. З метою запобігання порушенням законності при проведенні досудового слідства перевіряти у встановлені законом строки всі процесуальні рішення. Невідкладно скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови про зупинення та закриття кримінальних справ.

При згоді із закриттям кримінальної справи з реабілітуючих підстав, у якій особі пред'являлося обвинувачення, упродовж трьох днів направляти її прокурору обласного рівня. Прокурорам районів у містах ці справи направляти через прокуратуру міста з районним поділом.

(До пункту внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 18.03.11 № 1/2гн-1)

9.  Невідкладно вживати заходів реагування щодо службових осіб, винних у незаконному притягненні громадян до кримінальної відповідальності. У місячний термін такі справи із затвердженим прокурором обласного рівня висновком і долученням документів реагування надсилати до Генеральної прокуратури України.

9.1. Забезпечити неупереджений та об'єктивний розгляд скарг учасників процесу на дії та рішення органів дізнання та слідчих. Вживати вичерпних заходів щодо усунення виявлених порушень законів.

Заяви щодо фальсифікації матеріалів дослідної перевірки або кримінальної справи, застосування погроз, фізичного насильства, інших незаконних методів дізнання та досудового слідства перевіряти з прийняттям рішення в порядку ст. 97 КПК України. Постанову про відмову в порушенні кримінальної справи долучати до матеріалів кримінальної справи.

10. Систематично перевіряти стан збереження речових доказів, направлення їх до суду чи інших органів відповідно до прийнятих у справі рішень. Доручати проведення таких перевірок керівникам слідчих підрозділів.

За фактами неналежного зберігання речових доказів, що призвело до їх втрати, знищення чи пошкодження, а також у випадках привласнення чи розтрати проводити перевірки та приймати рішення в порядку ст. 97 КПК України.

11.  Засобами прокурорського нагляду домагатися підвищення відповідальності керівників слідчих підрозділів та органів дізнання. За неналежне виконання своїх процесуальних повноважень щодо контролю за законністю дій слідчих і дізнавачів, за якісним розслідуванням і розкриттям злочинів принципово реагувати. Використовувати передбачене ст. 30 Закону України „Про прокуратуру” право надання доручень щодо проведення перевірок.

Прокурорам усіх рівнів вживати заходів щодо забезпечення достовірності статистичних показників стану дізнання та досудового слідства. Практикувати здійснення взаємозвірок показників із статистичними даними у відповідних статистичних управліннях внутрішніх справ.

Основними критеріями оцінки ефективності прокурорського нагляду за додержанням законів у діяльності органів, які проводять дізнання та досудове слідство, та слідства прокуратури визначити:

-  своєчасне вжиття заходів щодо недопущення порушення прав і свобод людини і громадянина, їх поновлення та притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності;

-  додержання законності при реєстрації, вирішенні заяв і повідомлень про вчинені злочини або ті, що готуються, забезпечення достовірності показників щодо стану злочинності, слідства і дізнання;

-  забезпечення безумовного додержання вимог закону про повне, всебічне й об'єктивне дослідження всіх обставин справи; своєчасне скасування незаконних і необґрунтованих рішень у кримінальних справах.

 14. Надавати підпорядкованим прокурорам та слідчим практичну допомогу в організації розкриття особливо тяжких і тяжких злочинів, розслідуванні складних кримінальних справ, а також в організації прокурорського нагляду.

15.  Заслуховувати на колегіях, оперативних нарадах звіти прокурорів, їх заступників, керівників управлінь і відділів про роботу з нагляду за додержанням законів органами слідства і дізнання, результати перевірок з цих питань підлеглих органів прокуратури.

16.  Забезпечувати якісне навчання прокурорів і слідчих. Щоквартально проводити навчально-методичні семінари. Постійно висвітлювати у журналі „Прокурорська та слідча практика” позитивний досвід розслідування окремих категорій злочинів, використання можливостей судових експертиз та інші проблемні питання.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків.

Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним і прирівняним до них прокурорам. Довести наказ до відома прокурорсько-слідчих працівників.

Наказ Генерального прокурора України від 20 квітня 2004 року № 4/1гн "Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство" вважати таким, що втратив чинність.


Генеральний прокурор України

державний радник юстиції 1 класу С.М. ПіскунСхожі:

Наказ №4 гн (Зі змінами, внесеними наказами Генерального прокурора України від 15. 11. 05 №4гн-1, від 28. 12. 05 №7гн-1, від 03. 07. iconНаказ №5 гн із змінами, внесеними наказами Генерального прокурора України
Заступникам Генерального прокурора України, керівникам прокуратур усіх рівнів та галузевих підрозділів
Наказ №4 гн (Зі змінами, внесеними наказами Генерального прокурора України від 15. 11. 05 №4гн-1, від 28. 12. 05 №7гн-1, від 03. 07. iconНаказ №1 (Із змінами, внесеними наказами Генерального прокурора України від 11. 05. 07 №21, від 18. 03. 11 №1/2гн-1 та від 21. 06. 11 №1гн-1/3гн-1 ) 19 вересня 2005 року м. Київ Про організацію роботи І управління в органах прокуратури України
З метою визначення основних засад І напрямів організації роботи органів прокуратури України, спрямування управлінської діяльності...
Наказ №4 гн (Зі змінами, внесеними наказами Генерального прокурора України від 15. 11. 05 №4гн-1, від 28. 12. 05 №7гн-1, від 03. 07. iconНаказ №431 / 4652 зі змінами І доповненнями, внесеними наказом вак україни від 07. 04. 2004 №211 І зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 07.
Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 06....
Наказ №4 гн (Зі змінами, внесеними наказами Генерального прокурора України від 15. 11. 05 №4гн-1, від 28. 12. 05 №7гн-1, від 03. 07. iconПро затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій І перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головкру n 88 ( z0762-99 ) від 04.
Україні ( 2939-12 ) та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05. 07. 93 N 515
Наказ №4 гн (Зі змінами, внесеними наказами Генерального прокурора України від 15. 11. 05 №4гн-1, від 28. 12. 05 №7гн-1, від 03. 07. iconМіністерство охорони здоров'я україни наказ n 359 від 19. 12. 97
Наказами моз n 101 (z0344-00) від 10. 05. 2000, n 218 (z0619-00) від 14. 09. 2000, n 373 (z0851-02) від 28. 10. 2002) (Зміни в текст...
Наказ №4 гн (Зі змінами, внесеними наказами Генерального прокурора України від 15. 11. 05 №4гн-1, від 28. 12. 05 №7гн-1, від 03. 07. iconПоложення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351)
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20....
Наказ №4 гн (Зі змінами, внесеними наказами Генерального прокурора України від 15. 11. 05 №4гн-1, від 28. 12. 05 №7гн-1, від 03. 07. iconПоложення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20....
Наказ №4 гн (Зі змінами, внесеними наказами Генерального прокурора України від 15. 11. 05 №4гн-1, від 28. 12. 05 №7гн-1, від 03. 07. iconПро затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави
З змінами, внесеними згідно з Постановами км n 1601 від 29. 11. 2001 n 281 від 13. 03. 2002 n 1547 від 17. 11. 2004 n 1000 від 19....
Наказ №4 гн (Зі змінами, внесеними наказами Генерального прокурора України від 15. 11. 05 №4гн-1, від 28. 12. 05 №7гн-1, від 03. 07. iconНаказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 07. 2000 за №431 / 4652
Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 06....
Наказ №4 гн (Зі змінами, внесеними наказами Генерального прокурора України від 15. 11. 05 №4гн-1, від 28. 12. 05 №7гн-1, від 03. 07. iconНаказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 07. 2000 за №431 / 4652
Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 06....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи