Vii завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни„господарське право” icon

Vii завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни„господарське право”
Скачати 62.67 Kb.
НазваVii завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни„господарське право”
Дата11.09.2012
Розмір62.67 Kb.
ТипЗадача


VII.ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ„ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО”


 1. А-Л:
 1. Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі.

 2. Форми господарсько-правової відповідальності.

 3. Задача|задача|. .Громадянка А з метою одержання прибутку скупила на ринку 12 пачок напою «ЮПІ» за ціною 2 грн. за пачку та 6 пачок лимонною кислоти за ціною 1.50 коп. за пачку для їх реалізації за цінами 2 грн. та 2 грн. за пачку. Наступного дня вона продала на ринку за вказаними цінами 10 пачок напою «ЮПІ» гр. «М» та 5 пачок лимонної кислоти гр. «Л», отримавши прибуток.

1. Чи є в її діях ознаки підприємницької діяльності?

2. Кваліфікуйте дії громадянки «А».


 1. М-Я:


1. Сутність та складові елементи легалізації господарської діяльності|здобуття||злЗагальна харааааа аегке

2. Право господарського відання та оперативного управління.


3. Задача|задача|. В 2008 р. було створено і зареєстровано в установленому порядку мале підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

У підприємства виникла необхідність внести зміни в засновницькі документи, пов’язані із зміною юридичної адреси, ухваленням до складу засновників нових осіб і вибуттям частини старих засновників. Були зібрані всі необхідні документи і представлені для реєстрації змін. Проте районна держадміністрація державний реєстратор відмовився в прийомі документів. При цьому відмова мотивувалася наступним: необхідно збільшити статутний фонд до 52500 гривень у зв’язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати; необхідно надати документ, що підтверджує правомірність володіння юридичною особою приміщеннями за новою адресою. Підприємство звернулося до суду з вимогою про спонукання державного реєстратора провести реєстраційні дії.


^ Вирішість спір.


VIII.Питання до іспиту з дисципліни „Господарське право”


 1. Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права.

 2. Загальна характеристика предмету регулювання господарського права.

 3. Підприємництво як предмет регулювання господарського права, його ознаки, принципи та види обмежень.

 4. Метод правового регулювання господарської діяльності.

 5. Джерела господарського права: поняття, види та система.

 6. Господарсько-правові норми: структура, види.

 7. Історія та тенденції розвитку науки господарського права. Спори навколо кодифікації господарського законодавства.

 8. Методи та форми державного регулювання господарських відносин.

 9. Положення Конституція та інших нормативно-правових актів України, що передбачають державний вплив на економіку.

 10. Поняття та форми участі держави у господарських відносинах.

 11. Державна регуляторна політика: поняття, значення та процедури.

 12. Сутність та складові поняття легалізації (легітимації) господарської діяльності.

 13. Порядок державної реєстрації суб'єктів господарювання.

 14. Порядок державної реєстрації змін в установчі документи та зміни відомостей про суб'єктів господарювання.

 15. Порядок державної реєстрації припинення суб'єктів господарювання

 16. Порядок ліцензування та патентування господарської діяльності.

 17. Поняття та види суб’єктів господарського права.

 18. Поняття та види підприємств, теорія "персоніфікації підприємств" ("господарчого органу").

 19. Установчі документи суб'єктів господарювання.

 20. Правовий статус державних, в тому числі казенних підприємств.

 21. Поняття, види та історія виникнення господарських товариств.

 22. Правовий статус, види та порядок створення акціонерного товариства.

 23. Правовий статус товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.

 24. Правовий статус командитного та повного товариств.

 25. Правовий статус господарських об'єднань, холдингів та промислово-фінансових груп.

 26. Правовий статус виробничих, в тому числі сільськогосподарських кооперативів.

 27. Правовий статус біржових організацій.

 28. Правовий статус структурних підрозділів вітчизняних та іноземних підприємств.

 29. Поняття та види правового режиму майна господарських організацій.

 30. Право господарського відання та оперативного управління.

 31. Право промислової власності в господарських відносинах.

 32. Правовий режим інвестицій в Україні, порядок та правові наслідки реєстрації іноземних інвестицій.

 33. Поняття, функції та види господарських зобов'язань та договорів.

 34. Організаційно-господарські зобов’язання: поняття та види.

 35. Принципи виконання господарських зобов’язань.

 36. Правове регулювання господарської діяльності з постачання продукції та його договірного забезпечення.

 37. Поняття, правові засади та порядок здійснення роздрібної торгівлі.

 38. Порядок поставки для державних потреб та закупівель за державні кошти.

 39. Порядок приймання продукції по кількості та якості при виконанні договорів поставки.

 40. Правове регулювання господарської діяльності з перевезення вантажів та її договірного забезпечення.

 41. Господарсько-правові умови здійснення капітального будівництва.

 42. Правове регулювання договору підряду на капітальне будівництво.

 43. Види, особливість укладання та виконання біржових угод

 44. Правове регулювання договору про спільну господарську діяльність.

 45. Договір зберігання на товарному складі та його документальне оформлення.

 46. Договір контрактації.

 47. Договір енергопостачання.

 48. Правове регулювання договору фінансового лізингу.

 49. Співвідношення договору господарської оренди та договору загальноцивільного найму.

 50. Договірні форми державно-приватного партнерства.

 51. Правове регулювання комерційної концесії.

 52. Правове регулювання посередницьких, а тому числі агентських відносин в сфері господарювання.

 53. Правове регулювання особливих режимів господарювання.

 54. Правовий режим інноваційної діяльності.

 55. Господарсько-правові умови здійснення страхової діяльності в Україні.

 56. Договір страхування в сфері господарювання: поняття, суттєві умови, порядок виконання.

 57. Способи забезпечення виконання господарських зобов’язань.

 58. Форма господарських договорів та наслідки її недодержання.

 59. Підстави визнання господарських договорів недійсними.

 60. Порядок укладання, зміни та припинення господарських договорів.

 61. Поняття, значення та функції господарсько-правової відповідальності. Співвідношення із способами захисту порушених прав.

 62. Склад господарського правопорушення.

 63. Оперативно-господарські санкції, відмежування від інших способів самозахисту цивільних прав.

 64. Штрафні санкції у сфері господарювання.

 65. Поняття та склад збитків, що підлягають стягненню за господарські правопорушення.

 66. Адміністративно-господарські санкції майнового характеру.

 67. Адміністративно-господарські санкції організаційного характеру.

 68. Поняття та ознаки комерційного розрахунку.

 69. Поняття, причини та наслідки банкрутства. Підстави порушення справи про банкрутство.

 70. Поняття і роль приватизації, державна програма приватизації. Правові способи приватизації

 71. Об’єкти та суб’єкти угод приватизації, стадії приватизаційного процесу.

 72. Порядок оренди державного та комунального майна.

 73. Загальна характеристика антимонопольно-конкурентного законодавства.

 74. Антиконкурентні узгоджені дії: поняття та прояви.

 75. Домінуюче (монопольне) становище: поняття та види зловживання ним.

 76. Правове обмеження концентрації суб'єктів господарювання.

 77. Недобросовісна конкуренція: поняття та прояви.

 78. Поняття та види цін, порядок їх встановлення.

 79. Система та повноваження державних органів по контролю за цінами.

 80. Поняття та види банківської (фінансової) діяльності.

 81. Суб’єкти банківської (фінансової) діяльності. Види та організаційно-правові форми банківських установ

 82. Правова природа та порядок укладання (припинення) договору на розрахунково-касове обслуговування (договору банківського рахунку).

 83. Форми готівкових розрахунків та порядок касових операцій.

 84. Форми безготівкових розрахунків. Вексель та акредитив.

 85. Поняття та ознаки кредиту, відмежування від позики, позички, лізингу.

 86. Поняття, види та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

 87. Загальні вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності, заходи тарифного та нетарифного регулювання.

 88. Базисні умови зовнішньоекономічних контрактів купівлі-продажу згідно ІНКОТЕРМС: поняття та групи.

 89. Механізм державного примусу для повернення в Україну валютної виручки від реалізації зовнішньоекономічних контрактів.

 90. Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.

 91. Поняття, значення та основні види правової роботи у господарському комплексі.

 92. Загальний порядок організації та функції юридичної служби на підприємстві (установі, організації).

 93. Поняття неправомірного поглинання та захоплення підприємств (рейдерства). Антирейдерські заходи з боку юридичної служби підприємства.

Схожі:

Vii завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни„господарське право” iconМетодичні рекомендації для написання контрольних робіт із навчальної дисципліни „банківське право для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки І завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни „Банківське право” для студентів заочної форми навчання...
Vii завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни„господарське право” iconМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни „ господарське право для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Господарське право» /Укл.: доктор історияних наук, професор В. М. Заруба. – Дніпропетровськ:...
Vii завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни„господарське право” iconМетодичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Міжнародне право» для студентів спеціальності 030402
Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Міжнародне право» /укладач С. І. Денисенко. – Суми : Сумський державний університет,...
Vii завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни„господарське право” icon«Господарське право»
Методичні вказівки до практичних, семінарських занять та виконання контрольних робіт
Vii завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни„господарське право” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми...
Vii завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни„господарське право” iconЗавдання для контрольних робіт
Вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Інформатика та комп*ютерна техніка”
Vii завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни„господарське право” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "історія вчень про державу та право" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Історія вчень про державу та право” для студентів заочної...
Vii завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни„господарське право” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів другої вищої освіти, що навчаються за напрямом підготовки
Відповідно до навчального плану студенти другої вищої освіти заочної форми навчання виконують контрольну роботу з навчальної дисципліни...
Vii завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни„господарське право” iconКонтрольні питання з дисципліни «Господарське право»
Класифікуйте нормативно-правові акти, які складають господарське право за юридичною силою
Vii завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни„господарське право” iconМетодичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право»
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних завдань з дисципліни «Трудове право» для студентів 4 курсу заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи