4. плани практичних занять тема Загальні положення господарського договірного права України icon

4. плани практичних занять тема Загальні положення господарського договірного права України
Назва4. плани практичних занять тема Загальні положення господарського договірного права України
Дата11.09.2012
Розмір113 Kb.
ТипЗадача

4. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. Загальні положення господарського договірного права України

(2 години)

1. Предмет, метод та принципи господарського договірного права України.

2. Система законодавства господарського договірного права України.

3. Поняття, зміст, суб’єкти та тлумачення господарського договору.

4. Класифікації договорів за універсальним критерієм поділу. Одноступенева та багатоступенева класифікації господарських договорів.

5. Інтегровані (змішані) та нетипові договори. Поняття, класифікація та ознаки.

6. Особливості публічно-правових договорів. Правова природа, елементи та порядок укладання.


Література:

1, 4, 5, 6, 8, 10, 55, 80, 81, 84, 85, 94, 95, 97, 100, 101, 103, 104, 109, 110, 111, 128, 147, 148, 180, 181, 189.


Завдання 1. Дайте відповідь на наступні питання:

 1. Що включається в предмет господарського договірного права?

 2. Що таке метод господарського договірного права?

 3. Які нормативно – правові акти входять в систему законодавства господарського договірного права?

 4. Що таке господарський договір?

 5. Який зміст господарського договору?

 6. Які риси притаманні попередньому договору?

 7. Яке коло суб’єктів господарського договору?

 8. Які існують види тлумачення господарського договору?

 9. Яка існує класифікація господарських договорів?

 10. Які ознаки має одноступенева та багатоступенева класифікації господарських договорів?

 11. Що таке інтегровані та нетипові договори?

 12. Які особливості публічно-правових договорів?


Завдання 2. Вирішить задачі:

Задача 1. АТ “Агросервіс” передало в оренду КСП “Весна” бурякозбиральну машину строком на 5 років. Зі згоди АТ, КСП передало комбайн в суборенду ТОВ “Явір” строком на 3 роки. Через 6 місяців “Агросервіс” і “Весна” вирішили за взаємною згодою припинити договірні відносини і поставили вимогу до ТОВ про повернення комбайна. Товариство відмовилось повернути агрегат, посилаючись на укладений договір суборенди, строк якого ще не сплив. Вирішіть спір.

Задача 2. Між КСП “Світанок” і цукровим заводом був укладений договір на поставку 125 тон цукрового буряка протягом жовтня-листопада 2004 року. Зібравши урожай, КСП поставило весь буряк до 25 жовтня 2004 року і зажадало оплати за виконання договору з врахуванням достроковості поставки. Яке значення строків в договорі? Що таке загальні і спеціальні строки в договорі? За яких умов допускається дострокове виконання договору?


Тема 2. Характеристика укладання, зміни та припинення господарських договорів

(2 години)

 1. Поняття та порядок укладання господарських договорів.

 2. Порядок укладання попередніх договорів та угод про намір, правові наслідки порушення порядку.

 3. Умови зміни господарського договору.

 4. Порядок розірвання господарського договору та його правові наслідки.

 5. Характеристика припинення господарського договору та його правові наслідки.

 6. Відмова від виконання договору та її правові наслідки.


Література:

1, 5, 6, 8, 25, 55, 58, 74, 76, 80, 81, 88, 92, 94, 109, 110, 116, 122, 129, 140, 143, 144, 147, 154, 180, 181, 185, 189.


Завдання 1. Дайте відповідь на наступні питання:

 1. Що таке „оферта” та „акцепт”?

 2. В чому полягає різниця укладання договору між Господарським та Цивільним кодексами України?

 3. Яка форма господарського договору?

 4. Що таке угода про намір?

 5. Який порядок зміни господарського договору?

 6. Які умови розірвання господарського догвору?

 7. Який порядок припинення господарського договору?

 8. Що таке відмова від виконання господарського договору?


Завдання 2. Вирішить задачі:

Задача 1. Приватне підприємство „Радон”, маючи оригінальний примірник господарського договору на поставку сільськогосподарської продукції з селянським (фермерським) господарством „Жито”, внесло в нього зміни щодо ціни не продукцію. Селянське господарство відмовилось від здійснення поставки за зазначеною у примірнику договору ПП „Радон” ціною. ПП звернулося до господарського суду з позовною заявою про спонукання С(Ф)Г „Жито” до виконання умов договору поставки. Яке рішення має винести господарський суд?

Задача 2. При укладенні договору підряду шляхом переговорні передконтрактною угодою були передбачені підготовчі дії сторін (замовника — виробничого кооперативу "Імпульс" і підрядника — відкритого акціонерного товариства "Будівельник"), які мали передувати укладенню договору підряду на капітальне будівництво, в т. ч. страхування будівельних ризиків. Замовник здійснив страхування передбачених передконтрактною угодою ризиків на користь підрядника, а підрядник відмовився в обумовлений строк укласти основний договір, посилаючись на необхідність виконання термінового замовлення управління капітального будівництва місцевого виконкому щодо будівництва школи. Дайте оцінку діям підрядника.


^ Тема 3. Визнання господарського договору недійсним та господарсько-договірна відповідальність

(2 години)

 1. Недійсність господарського договору: правова природа, поняття та правові наслідки.

 2. Поняття, зміст та умови настання реституції та регресу.

 3. Господарсько-договірна відповідальність.

 4. Види господарсько-договірної відповідальності.

 5. Оперативно- господарські санкції: підстави та проблематика застосування.

 6. Інші форми самозахисту в договірних відносинах.


Література:

1, 5, 6, 7, 35, 36, 52, 55, 69, 80, 94, 95, 112, 141, 160, 161, 165, 169, 172, 174, 180, 181.

Завдання 1. Дайте відповідь на наступні питання:

 1. Що таке недійсність господарського договору?

 2. Які підстави недійсності господарського договору?

 3. Які правові наслідки недійсності господарського договору?

 4. Що таке реституція?

 5. Що таке регрес?

 6. Які підстави та ознаки господарсько-договірної відповідальності?

 7. Що таке господарсько-договірна відповідальність?

 8. Які існують види господарсько-договірної відповідальності?

 9. Що таке оперативно-господарські санкції?

 10. Які існують форми самозахисту в договірних відносинах?


Завдання 2. Вирішить задачі:

Задача 1. Міський голова м. Харькова уклав договор концесії з турецькою фірмою „К”, яка виграла концесійний конкурс на будівництво та право користування у центрі міста критого паркінга на 10000 автомашин. Прокурор міста звернувся до адміністративного суду з позовом про визнання зазначеного договору недійсним. Яке рішення має прийняти суд?

Задача 2. Комунальне підприємство електротранспорту уклало з будівельним кооперативом договір підряду на реконструкцію ремонтного цеху за кошти, виділені з місцевого бюджету. Договором передбачалося забезпечення замовником безперерв­ності фінансування робіт за договором. Однак через три місяці, починаючи з березня 2001 р., платежі були затримані на два місяці через несвоєчасність надходження відповідних коштів з місцевого бюджету. Які санкції в цьому випадку може застосувати підрядчик до замовника ? Як має діяти замовник, щоб компенсувати застосування до нього цих санкцій ?


Тема 4. Господарські договори по передачі товарів, виконанню робіт та наданню послуг


(4 ГОДИНИ)


ЗАНЯТТЯ 1.

1. Правова природа договору поставки в сфері господарювання. Матеріально-технічне постачання та збут. Джерела регулювання договору поставки. Застосування нормативних актів СРСР.

2. Договір перевезення вантажів.

3. Договір транспортного експедування.

4. Поняття, види та ознаки договорів, що забезпечують капітальне будівництво. Поняття та умови договору підряду на капітальне будівництво. Джерела та види договору підряду.

5. Поняття суб’єктів договору підряду, їх права та обов’язки. Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво.


ЗАНЯТТЯ 2.


1. Правова природа договору оренди державного майна у сфері господарювання.

Умови, об’єкти оренди та методика їх оцінки. Основні прав та обов’язки орендаря. Орендна плата. Суборенда державного та комунального майна.

2. Лізінг у сфері господарювання. Правове регулювання поняття, види та форми лізінгу. Суб’єкти та об’єкти.

3. Концесійні договори в сфері господарювання.

4. Поняття та правове регулювання угод приватизації. Об’єкти та суб’єкти приватизації. Стадії приватизаційного процесу.

5. Поняття та правове регулювання торговельно-біржової діяльності. Види та особливості функціювання біржової торгівлі.


Література:

1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 69, 71, 77, 79, 80, 95, 98, 100, 102, 114, 129, 131, 136, 137, 158, 166, 168, 177, 189.


Завдання 1. Дайте відповідь на наступні питання:

 1. Які джерела договору поставки у сфері господарювання?

 2. Що таке капітальне будівництво?

 3. Які умови договору підряду?

 4. Який зміст та правова природа договорів, що забезпечують капітальне будівництво?

 5. Які ознаки та риси договору оренди у сфері господарювання?

 6. Які правові засади договіру оренди державного та комунального майна ?

 7. Яка правова природа приватизації?

 8. Що таке приватизаційні угоди?

 9. Який порядок укладання приватизаційних угод?

 10. Які є стадії приватизаційного процесу?

 11. Що таке лізінг?

 12. Які правові засади лізінгових оперецій?

 13. Які існують види лізінгу?

 14. Чим регулюється біржова діяльність?

 15. Які види бірж існують?

 16. Які є види біржових угод?


Завдання 2. Вирішить задачі:

Задача 1. Державне акціонерне товариство за рахунок виділених бюджетних коштів мало побудувати нові виробничі потужності. Вартість будівництва понад 20 млн. грн. Проектно-кошторисна документація була розроблена пректно-вишукувальним інститутом „Промбудпроект”. Чи правомірні дії зазначеного товариства?

Задача 2. Комерційний банк „Інвест” прийняв рішення про будівництво приміщень двох філій. Через відсутність у штаті фахівців з проектування та будівництва перед банком постала проблема вибору проектних та будівельних підрядників, розміщення замовлень на проектування та будівництво, оцінки виконаних підрядником робіт тощо. Як має поступити банк згідно з діючим законодавством?

Задача 3 . Під час продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні ТОВ „Зоря” запропонувало найвищу ціну, а ЗАТ „Світоч” – найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта. Виходячи з того, що продукція, яку пропонувало випускати на приватизованому підприємстві ЗАТ „Світоч”, має надзвичайний попит та задовольняє суспільні потреби, рішення конкурсної комісії переможцем було визначено ЗАТ „Світоч”. Чи правомірні дії комісії?

Задача 4. Основною метою діяльності товарної біржи „Промінь”, як зазначено в її статуті, є отримання прибутку від надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту та пропозиції та товари тощо. Чи відповідають вказані положення статуту законодавству України?


Тема 5. Договірне забезпечення розрахунків між суб’єктами господарювання

(2 години)

 1. Поняття фінансової діяльності у сфері господарювання.

 2. Міжнародні та вітчизняні розрахункові правовідносини: поняття, суб’єкти та правова природа.

 3. Поняття та порядок укладання (припинення) договору на розрахунково-касове обслуговування (договору банківського рахунку).

 4. Поняття та форми готівкових та безготівкових розрахунків.

 5. Правове регулювання кредитних операцій в сфері господарювання.

 6. Поняття та правова природа факторингу.


Література:

5, 6, 19, 21, 22, 23, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 68, 70, 83, 84, 106, 111, 115, 116, 120, 156, 172, 180, 181, 189.


Завдання 1. Дайте відповідь на наступні питання:

 1. Яка правова природа фінансової діяльності у сфері господарювання?

 2. Що таке розрахункові правовідносини?

 3. Які суб’єкти розрахункових правовідносин?

 4. Який зміст та правова природа міжнародних розрахункових правовідносин?

 5. Які ознаки та риси договору банківського рахунку?

 6. Що таке готівкові розрахунки?

 7. Яка правова природа готівкових та безготівкових розрахунків?

 8. Які існують форми безготівкових розрахунків?

 9. Що таке кредит?

 10. Які ознаки та правове регулювання факторингу?


Завдання 2. Вирішить задачі:

Задача 1. Сільськогосподарський кооператив „Зоря” отримав від ТОВ „Довіра” чек з чекової книжки, оформленої АКБ „Норд Банк”, на оплату 23 000 грн за поставлену продовольчу пшеницю. Проте по пред’явленні чека до сплати виявилося, що банк не здатний здійснити платіж через відсутність коштів на коруспондентському рахунку. СК „Зоря” звернулося з позовом до суду. Яке рішення має прийняти суд?

Задача 2. Магазин здійснював рознічну торгівлю продовольчими товарами. Під час перевірки було встановлено, що касовий апарат, через який магазин здійснював торгівлю, не має пломб та не зареєстрований у формі передбаченій законодавством, про що був складений відповідний акт. Директор магазину звернувся до юриста с проханням дати роз’яснення з приводу законності зазначеного акту. Яку консультацію має дати юрист?


Тема 6. Поняття та правове регулювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

(2 години)

 1. Зовнішньоекономічний контракт: поняття, суб’єкти та правове регулювання.

 2. Істотні умови завнішньоекономічних договорів.

 3. Форма та мова зовнішньоекономічного договору.

 4. Колізійні норми зобов’язального права в зовнішньоекономічних договорах.

 5. Поняття та правова природа правил ІНКОТЕРМС.

 6. Відповідальність по зовнішньоекономічному договору.

 7. Міжнародний комерційний арбітраж, Міжнародна морська арбітражна комісія та Регламент.


Література:

1, 5, 6, 8, 10, 49, 50, 51, 72, 73, 75, 80, 91, 99, 100, 103, 105, 109, 110, 116, 123, 135, 157, 158, 162, 163, 175, 176, 184, 187, 189.


Завдання 1. Дайте відповідь на наступні питання:

 1. Що таке зовнішньоекономічний контракт?

 2. Які об’єкти та суб’єкти зовнішньоекономічного контракту?

 3. Які істотні умови контракту?

 4. Яка форма та мова зовнішньоекономічного контракту?

 5. Що таке колізійні норми в зовнішньоекономічному договорі?

 6. Яка правова природа правил ІНКОТЕРМС?

 7. Які умови ІНКОТЕРМС та чим вони вадрізняються?

 8. Яка відповідальність передбачена за невиконання зовнішньоекономічного договору?

 9. Що таке спеціальні зовнішньоекономічні санкції?

 10. Який правовий статус та повноваження Міжнародного комерційного арбітража?

 11. Яка правова природа Міжнародної морської арбітражної комісії?

 12. Що таке Регламент?


Завдання 2. Вирішить задачі:

Задача 1. Українська компанія „Мрія” та англійська фірма „Н” виявили бажання укласти договір купівлі-продажу комп'ютерного програмного забезпечення. Англійська фірма наполягала на застосуванні правил ІНКОТЕРМС у даному договорі. Українська компанія заперечувала такій пропозиції з боку контрагента. Дайте правову оцінку ситуації.

Задача 2. Німецька фірма „Н” закупила пшеницю в ТОВ „Промінь” (Україна) на умовах СРТ згідно правил ІНКОТЕРМС. Вагон з пшеницею був підданий митним процедурам, завантажений та відправлений до станції призначення, проте навіть через 40 діб на станції Одеса-порт не з’явився. Фірма звернулася до ТОВ „Промінь” з вимогою повернути оплату та відшкодувати збитки у зв’язку з прострочкою поставки. ТОВ порекомендувала звертатися з вимогами до Укрзалізниці. Вирішить спір.


Завдання 3. Скласти зразок договору.

Складіть зразок зовнішньоекономічного договору між турецькою фірмою „К” та ТОВ „Металопром” (Україна) про поставку металопродукції на умовах СIF.

Схожі:

4. плани практичних занять тема Загальні положення господарського договірного права України iconЗапитання для складання іспиту
Загальна характеристика та правова природа принципів господарського договірного права України
4. плани практичних занять тема Загальні положення господарського договірного права України iconПоложення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25
Тема №15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 25
4. плани практичних занять тема Загальні положення господарського договірного права України iconПоложення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25
Тема №15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 24
4. плани практичних занять тема Загальні положення господарського договірного права України iconРецензія на цикл наукових праць Мілаш Вікторії Сергіївни, присвячених актуальним проблемам господарського договірного права в Україні
Утім, перехід до сучасної соціально орієнтованої ринкової економіки зумовив потребу у переосмисленні значення та місця договору в...
4. плани практичних занять тема Загальні положення господарського договірного права України iconТема загальні положення корпоративного права
Ознаки корпоративного права. Особливості корпоративного права. Соціальна зумовленість корпоративного права. Фактори, що зумовили...
4. плани практичних занять тема Загальні положення господарського договірного права України iconТеоретичні проблеми господарського договірного права
Анохіна Інесса Олександрівна Правове регулювання діяльності суб'єктів природних монополій 12. 00. 04 к 05
4. плани практичних занять тема Загальні положення господарського договірного права України iconТема загальні положення корпоративного права
move to 0-13597491
4. плани практичних занять тема Загальні положення господарського договірного права України iconЗміст с. Вступ до дисципліни 3
Тема 1 Поняття, зміст та ознаки господарського права в Україні. Система господарського законодавства. 10
4. плани практичних занять тема Загальні положення господарського договірного права України iconЗміст навчальної дисципліни Лекція Загальні положення цивільного права. Основні поняття
Загальні положення цивільного права. Основні поняття: Поняття, предмет І метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права....
4. плани практичних занять тема Загальні положення господарського договірного права України iconКафедра адміністративного та фінансового права фінансове право україни
Фінансове право України. Плани практичних занять для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського національного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи