Тема Господарсько-правовий механізм регулювання договірних відносин та окремих видів економічної діяльності icon

Тема Господарсько-правовий механізм регулювання договірних відносин та окремих видів економічної діяльності
Скачати 368.8 Kb.
НазваТема Господарсько-правовий механізм регулювання договірних відносин та окремих видів економічної діяльності
Сторінка1/3
Дата11.09.2012
Розмір368.8 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


Плани семінарських занять

(спеціальна частина)


Тема 1. Господарсько-правовий механізм регулювання договірних відносин та окремих видів економічної діяльності

(2 години)

 1. Специфіка господарсько-правового регулювання зобов`язальних відносин та окремих видів економічної діяльності.

 2. Галузі господарської діяльності як предмет регулювання. Співвідношення діяльності із договірними відносинами.

 3. Специфіка господарсько-правового регулювання договірних відносин та окремих видів економічної діяльності.

 4. Колізії та дефекти в господарсько-правовому регулюванні економічної діяльності

 5. Основні прийоми та способи тлумачення господарсько-правових актів.

 6. Поняття, сутність та способи подолання прогалин в актах господарського законодавства.

 7. Акти Конституційного суду та Вищого господарського суду в системі актів тлумачення господарського законодавства.


Завдання 1:

Наведіть приклади прогалин у регулюванні окремих видів господарської діяльності.

Завдання 2:

Наведіть приклади загальної та спеціальної норми господарського законодавства.

Завдання 3:

Наведіть приклади колізійних норм та колізійних договірних прив’язок.


Основна література:

Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Знаменський Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития. - К.: Наукова думка, 1996.

Мамутов В. К. Экономика и право. – К, Ірінком Інтер, 2003.

Васьковський Е.В. Руководство к толкованию и применению законов. Для начинающих юристов. 1913 р.» // http://pravoznavec.com.ua/books/28/17/

Подцерковний О.П. Проблеми методології тлумачення в контексті галузевих, зокрема й господарсько-правових, досліджень // Актуальні проблеми держави і права: Збірник науковий праць. Вип. 50. / Ред. кол.: С.В.Ківалов (голова ред.) та ін.; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юрид. літ., 2009. – С. 243-250

Подцерковний О.П. Про необхідність підвищення уваги до методології тлумачення господарського законодавства // Право України. // Право України. – 2010. – № 4. – С. 265-274.

Подцерковний О.П. Загальні та спеціальні норми: проблеми виявлення та вирішення конкуренції // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 6. – С. 34-43

Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.


Тема 2. Господарські договори та способи їх укладання (зміни, розірвання)

(4 години)

Заняття 1.

1. Поняття та ознаки господарського договору.

2. Функції господарського договору.

3. Класифікація господарських договорів. Типові та примірні господарські договори.

4. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів. Примус до укладання, зміни та розірвання господарського договору.

5. Зміст господарського договору. Поняття та види істотних умов господарського договору.

6. Форма господарського договору.


Заняття 2.

7. Загальний порядок виконання господарських договорів.

8. Способи забезпечення виконання господарських договорів, передбачені в законі.

9. Господарські акти, що фактично виконують функції забезпечення виконання господарських договорів.

10. Визнання господарського договору недійсним та неукладеним, правові наслідки.

11. Форми відповідальності за порушення господарських договорів.


Задача 1. Позивач ТОВ „Н” звернулося з позовом до господарського суду з вимогою стягнути з ПП «К» 10000 грн. за поставлену сільгосппродукцію. ПП «К» заперечило проти позову, зазначаючи, що між сторонами відсутні договірні відносини – замість договору позивач надав суду товарно-транспортну накладну – єдиний письмовий документ, що був підписаний сторонами. Як має поставитися суд до поданих документів та вирішити справу?


Задача 2. Між Одеською обласною державною адміністрацією та АТ «Трансзерно» було укладено договір концесії про будівництво та управління зерновим елеватором на строк 49 років. Одеська обласна державна адміністрація протягом року не повідомила Фонд державного майна про укладання відповідного договору. На цій підставі АТ «Трансзерно» звернулася до суду із позовом про визнання договору концесії недійсним. Вирішіть спір.


Завдання 1:

Наведіть приклади, визначте основні види та проблематику роз`яснень Вищого господарського суду в сфері господарського договірного права.


Завдання 2:

Складіть господарський договір та протокол розбіжностей до нього із модулюванням усіх реквізитів цих документів.


Основна література

Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

Про концесії: Закон України вiд 16.07.1999 // ВВР, 1999, N 41, ст.372.

Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними: Постанова Верховного суду України від 06.11.2009 N 9 // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0009700-09

Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Беляневич О.А. Господарське договірне право (теоретичні аспекти). – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

Подцерковний О.П. Грошові зобов'язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – К.: Юстініан, 2006. – 424 с.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.


Тема 3. Правове регулювання господарсько-торгівельної та пов’язаної з нею діяльності

(4 години)

Заняття 1.

1. Поняття та функції господарсько-торгівельної діяльності.

2. Постачання продукції в сфері господарювання: договірне забезпечення, публічно-правові обмеження, права та обов’язки сторін, відповідальність.

3. Контрактація сільськогосподарської продукції та її договірне забезпечення.

4. Порядок прийняття продукції по кількості та якості.

5. Договір енергопостачання.


Заняття 2.

6. Міна (бартер) в сфері господарювання та його податкові обмеження.

7. Види, особливість укладання та виконання біржових угод.

8. Порядок здійснення роздрібної торгівлі та її договірного забезпечення.

9. Агентські угоди в сфері господарювання.

10. Договір зберігання на товарному складі.


Задача 1.

Голландська компанія "Nidera" закупила ячмінь в ТОВ "Арма" (Україна) на умовах CPT Odessa згідно з правилами Інкотермс 2000. Вагон з ячменем був підданий митним процедурам, завантажений та відправлений до станції призначення, проте навіть через 40 діб на станції Одеса-порт не з’явився. Компанія "Nidera" звернулася до ТОВ "Арма" з вимогою повернути попередню оплату та відшкодувати збитки у зв’язку з прострочкою поставки. ТОВ "Арма" порекомендувала звертатися з вимогами до Укрзалізниці. Вирішіть спір.


Задача 2.

Договір міни від 06.09.2004 р., укладений між Міністерством оборони України та ТОВ "Хрещатик " передбачав передачу незастосовуваного у повсякденній діяльності військ надлишкового майна (нежитловий будинок – пам’ятка архітектури національного значення) в обмін на житло для військовослужбовців. Договір було нотаріально посвідчено та зареєстровано у встановленому порядку, супроводжувався листом-погодженням Державної служба охорони культурної спадщини Міністерства культури і мистецтв України. Прокурор в інтересах держави звернувся до суду з позовом про визнання недійсним відповідного договору, посилаючись на порушення законодавства при його укладанні. Визначте, які підстави для задоволення позову можуть існувати у відповідній справі.


Завдання 1.

Складіть акт з прийняття продукції за кількістю.


Завдання 2.

Складіть зразок договору зберігання на елеваторі 150 тон зерна із використанням подвійного складського свідоцтва.


Основна література

Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 22.12.1995// ВВР. – 1995. - №493.

Про здійснення державних закупівель: Закон України від 1.06.2010 // № 2462-VI

Про товарну біржу: Закон України від 10. 12.1991//ВВР. – 1992. - №10. – Ст. 139.

Інструкції П-6 від 15.06.1965 Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=va006400-65

Інструкція П-7 від 25.04.66 Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=va007400-66.

Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.1998// ВВР. – 1999. - № 5- 6. – Ст. 44.

Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.


Тема 4. Правове регулювання господарських операцій із державним (комунальним) майном та приватизації

(4 години)

Заняття 1.

1. Поняття, види господарських операцій із державним (комунальним) майном та приватизації, джерела їх правового регулювання.

2. Повноваження та функції державних органів у сфері управління державним майном.

3. Поняття та механізм реалізації державно-приватного партнерства.

4. Поняття та порядок реалізації державного замовлення. Державний контракт та порядок його укладання.

5. Порядок закупівлі товарів робіт та послуг за державні кошти.


Заняття 2.

1. Поняття й джерела регулювання приватизації державного та комунального майна.

2. Окремі відносини з приватизації, що підлягають особливому законодавчому регулюванню

3. Об'єкти, суб'єкти приватизації.

4. Способи приватизації. Стадії приватизаційного процесу.

5. Приватизаційні угоди та їх умови, заходи відповідальності.


Задача 1. Державне підприємство "Вікторія" відмовилося від укладання державного контракту на постачання матраців на тій підставі, що ціна, яку пропонувало Міністерство надзвичайних ситуацій України, не гарантує середньогалузеву 20% прибутковість виробництва матраців. МНС звернулося до господарського суду з позовом про спонукання ДП "Вікторія" до укладання держконтракту. 1. Вирішить спір. 2. Визначте підсудність господарської справи.


Задача 2.

За результатами проведеного аукціону з купівлі-продажу туристичної бази вона була відчужена Підприємству А за 1000000 грн. Члени трудового колективу турбази звернулися до суду з вимогою визнати угоду приватизації недійсною у зв’язку із тим, що трудовий колектив не приймав участі у проведенні аукціону. Регіональне відділення ФДМУ надало суду докази, що затвердило план приватизації, розроблений комісією з приватизації, але протягом двадцяти днів після затвердження плану приватизації скарг на це рішення не поступало. Одеське регіональне відділення ФГУ просило суд відмовити у позові. Вирішіть спір.


Завдання 1. Складіть проект інформаційного повідомлення щодо проведення державної закупівлі.


Завдання 2.

Складіть проект рішення трудового колективу підприємства, що приватизується, про утворення організації, яка прийматиме участь у приватизації підприємства.


Основна література

Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

Про управління об’єктами державної власності: Закон України від21.09.2006 // ВВР 2006, N 46, ст.456

Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010

Про приватизацію державного майна: Закон України від 04.03.1992 // ВВР. – 1992. - № 24. – Ст.. 348.

Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 06.03.1992 // ВВР. – 1992. - № 24. – Ст. 350.

Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон України від 07.07.1999 № 847-XIV

Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10.04.1992 // ВВР. – 1992. - №30. – Ст. 416.

Про концесії: Закон України від 16.07.1999 // ВВР. – 1999. - №41. – Ст.. 372.

Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг: Закон України від 14.12.1999 // ВВР. – 2000. - №3. – Ст. 21.

Про господарську діяльність у Збройних силах України: Закон України від 21.09.1999 // ВВР. – 1999. - №48. – Ст. 408.

Господарське право: Підручник За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.


Тема 4. Оренда, лізинг та концесія в господарських відносинах

(2 години)

 1. Договір оренди в сфері господарювання: поняття та зміст.

 2. Форма та порядок укладання (зміни, припинення) договору господарської оренди.

 3. Особливості оренди об'єктів права державної й комунальної власності.

 4. Концесійні договори в сфері господарювання та порядок здійснення концесійної діяльності.

 5. Комерційна концесія як особлива форма господарського договору.

 6. Поняття, види та суб’єкти лізингових операцій.


Задача 1. Одеського морський торгівельний порт звернувся до суду з вимогою про дострокове розірвання договору оренди, укладеного з ТОВ "Мрія" стосовно окремої будівлі. Вимоги ОМТП ґрунтуються на тому, що (1) ТОВ "Мрія" передало частину будівлі в суборенду без згоди ОМТП (2) ТОВ "Мрія" не здійснило поточний ремонт будівлі, хоча обов’язок щодо здійснення такого ремонту орендаря передбачений в договорі. Вирішіть спір.


Задача 2.

Державна фінансова академія за тиждень до закінчення строку дії договору оренди державного майна повідомила орендаря щодо відсутності наміру продовжувати дію договору оренди з Підприємством А та необхідність припинення договору. За півтора місяці Підприємство відмовилося звільняти приміщення, посилаючись на те, що Академія попередила Товариство про припинення з ним орендних відносин із порушенням порядку та строків, передбачених статтею 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна". Академія звернулась до суду з вимогою про виселення Підприємства. Вирішіть спір.


Завдання 1.

Складіть зразок договору оренди приміщення строком на 3 роки між двома підприємствами із умовами про розірвання договору, які не передбачено законодавством.


Основна література .

Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10.04.1992 // ВВР. – 1992. - № 30. – Ст. 416.

Про концесії: Закон України від 16.07.1999 // ВВР. – 1999. - № 41. – Ст.. 372.

Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг: Закон України від 14.12.1999 // ВВР. – 2000. - №3. – Ст. 21.

Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 // ВВР. – 1998. - № 16. – Ст.. 68.

Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.


Тема 6. Правове регулювання діяльності транспорту

(2 години)

1. Поняття транспорту та діяльності транспорту.

2. Джерела регулювання діяльності різних видів транспорту.

3. Перевезення вантажів як господарська діяльність та її державні обмеження.

4. Договір перевезення вантажів.

5. Договір транспортного експедирування.


Задача 1.

Залізнична станція подала на під’їзну колію підприємства «Мрія» відкритий вагон із металом (брус). Поверхневий підрахунок вказував на те, що не вистачає 3 одиниці вантажу. Приймачі продукції вирішили вимагати від станції складання комерційного акту. Натомість ані цього дня, ані наступного акт складено не було – вагон продовжував перебувати на під’їзній колії вантажоотримувача. Виникла загроза штрафу за простій вагонів. Працівники підприємства звернулися до юрисконсульта із запитом про те, яким чином їм діяти. Підготуйте консультацію.


Завдання 1.

Складіть зразок договору експедирування вантажу в морському торговельному порту.


Основна література

Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144

Про транспорт: Закон України від від 18 листопада 1997 року N 642/97-ВР.

Про автомобільний транспорт: Закон України від 05.04.2001 // ВВР. – 2001. - № 22. –Ст. 105.

Про залізничний транспорт: Закон України від 04.07.1996 // ВВР. – 1996. - № 40. – Ст. 183.

Статут залізниць України: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.98 № 457

Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів законодавства про відповідальність за порушення у галузі залізничного транспорту: Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 02.02.2010 № 01-08/71

Повітряний кодекс від 04.05.1993 // ВВР. – 1993. - № 25. – Ст. 274.

Кодекс торговельного мореплавства від 23.05.1995 // ВВР. – 1995. - № 47, 48, 49, 50, 51, 52. – Ст. 349.

Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 // ВВР. – 2000. - №36. – Ст. 299.

Про трубопровідний транспорт: Закон України від 15.05.1996 // ВВР. – 1996. - № 29. – Ст. 139.

Про експедиторську діяльність: Закон України від 01.07.2004 // ВВР. – 2004. - № 52. – Ст. 562.

Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.


Тема 7. Правове регулювання капітального будівництва


Заняття 1.

1. Поняття капітального будівництва та система будівельного законодавства.

2. Способи та стадії капітального будівництва.

3. Порядок та значення прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

4. Правовий статус суб’єктів капітального будівництва.

5. Дозвільні процедури в будівництві.

6. Основні функції та повноваження органів державного будівельного нагляду.

7. Відповідальність за порушення будівельного законодавства.


Заняття 2.

8. Договір підряду на капітальне будівництво. Порядок укладання, зміст, права і обов’язки сторін. Порядок зміни умов.

9. Порядок фінансування будівництва. Договірні форми залучення інвесторів.

10. Поняття, порядок створення та використання фондів операцій з нерухомістю.

11. Поняття, порядок створення та використання фондів фінансування будівництва. Різниця у ризиках, що виникають у інвестора при будівництві житла: а) при використанні цільових облігацій б) при укладанні договору участі в Фонді фінансування будівництва (ФФБ).

12. Інститути сумісного інвестування і їх використання при фінансуванні будівництва.


Задача 1.

Міськрада виділила земельну ділянку житлово-будівельному кооперативу «Вимпел» для будівництва житлового будинку за умови зведення у будинку нежитлового приміщення для розміщення бібліотеки міськради. Після завершення будівництва ЖБК «Вимпел» відмовився від передачі нежитлового приміщення міськраді. Міськрада звернулася із позовом до господарського суду із позовом про визнання свого права власності, підтверджуючі свій внесок передачею ЖБК права на забудову земельної ділянки. ЖБК заперечив проти позову, посилаючись на відсутність права міськради вимагати визнання права власності на частину новобудови. Визначте юридичну перспективу вирішення спору.


Задача 2.

Підприємство-замовник капітального будівництва уклало договір підряду на капітальне будівництво із будівельною компанією на зведення торговельного комплексу та здійснило попередню оплату. Натомість, до завершення будівництва будівельна компанія пред’явила вимогу до підприємства щодо збільшення кошторису у зв’язку із суттєвим збільшенням вартості будівельних матеріалів протягом будівництва. Підприємство відмовилося збільшувати оплату. Досудове врегулювання не вирішило спір. Будівельна компанія звернулося до суду із вимогою про розірвання договору. Вирішіть спір.


Завдання 1.

Складіть акт готовності об'єкта будівництва до експлуатації та відповідний сертифікат із моделюванням усіх їх реквізитів.

.

Завдання 2.

Складіть цільову облігацію під будівництво житла із модулюванням усіх її реквізитів.


Основна література

Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356

Про основи містобудування: Закон України від 16.11.1992 // ВВР. – 1992. - № 52. – Ст. 683.

Про планування і забудову територій: Закон України від 20.04.2000 // ВВР. – 2000. - № 31. – Ст. 250.

Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування: Закон України від 14.10.1994 // ВВР. – 1994. - №46.- Ст. 411.

Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 // ВВР. – 1999. - № 31. – Ст. 246.

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 // ВВР. – 2006. - № 31. - Ст.268 .

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 // ВВР. - № 47. – Ст. 646.

Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19.06.2003 // ВВР. - №52. – Ст. 377.

Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів: Постанова КМУ від 13 квітня 2011 р. N 461

Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають при укладанні договорів підряду на капітальне будівництво (Оглядовий лист Вищого арбітражного суду України від 20.11.92 N 01-8/1386)

Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.


  1   2   3

Схожі:

Тема Господарсько-правовий механізм регулювання договірних відносин та окремих видів економічної діяльності iconВідгук офіційного опонента на дисертацію Атаманової Юлії Євгенівни «Основні проблеми системного господарсько-правового регулювання відносин в інноваційній сфері»
«Основні проблеми системного господарсько-правового регулювання відносин в інноваційній сфері»
Тема Господарсько-правовий механізм регулювання договірних відносин та окремих видів економічної діяльності iconВ спеціалізовану вчену раду д 26. 001. 06 В київському національному
Погрібного С. О. на тему “Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України”, представленої на здобуття...
Тема Господарсько-правовий механізм регулювання договірних відносин та окремих видів економічної діяльності iconСфера обслуговування” Напрям підготовки
Бакалавр з напряму підготовки „Готельно-ресторанна справа” підготовлений до роботи за одним чи кількома з видів І найменувань виробничо-економічної...
Тема Господарсько-правовий механізм регулювання договірних відносин та окремих видів економічної діяльності iconЄ. В. Ткаченко Конституційно-правове регулювання мовних відносин: порівняльний аспект
Національно-мовні відносини як об’єкт правового регулювання. Правовий режим мов
Тема Господарсько-правовий механізм регулювання договірних відносин та окремих видів економічної діяльності iconОрганізація самостійної роботи Тема „Предмет І метод фінансово-банківської статистики, статистика фінансів видів економічної діяльності та секторів економіки ”
Тема „Предмет І метод фінансово-банківської статистики, статистика фінансів видів економічної діяльності та секторів економіки ”
Тема Господарсько-правовий механізм регулювання договірних відносин та окремих видів економічної діяльності iconТема Особливість господарсько-правового механізму регулювання зобов’язань та договорів

Тема Господарсько-правовий механізм регулювання договірних відносин та окремих видів економічної діяльності iconПан м. П.,Науменко а. В. Правове регулювання господарсько-фінансової діяльності підприємства

Тема Господарсько-правовий механізм регулювання договірних відносин та окремих видів економічної діяльності iconТема 14. Механізм правового регулювання
Правове регулювання — це державно-владний вплив на суспільні відносини за допомогою правових засобів, з метою їхнього впорядкування,...
Тема Господарсько-правовий механізм регулювання договірних відносин та окремих видів економічної діяльності iconІнформація про захід Організатором науково-практичної конференції «Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин» є громадська організація «Правовий світ» (м. Дніпропетровськ)
Організатором науково-практичної конференції «Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин» є громадська...
Тема Господарсько-правовий механізм регулювання договірних відносин та окремих видів економічної діяльності iconВ. Л. Стрепко локально-правове регулюваннятрудових відносин
Тема Теоретичні основи локально-правового регулювання трудових відносин в Україні (4 год.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи