Тема Особливість господарсько-правового механізму регулювання зобов’язань та договорів icon

Тема Особливість господарсько-правового механізму регулювання зобов’язань та договорів
Скачати 384.53 Kb.
НазваТема Особливість господарсько-правового механізму регулювання зобов’язань та договорів
Сторінка1/3
Дата11.09.2012
Розмір384.53 Kb.
ТипЗадача
  1   2   3

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

(спеціальна частина)


Тема 1. Особливість господарсько-правового механізму регулювання зобов’язань та договорів

(4 години)

Заняття 1.

1. Специфіка господарсько-правового впливу на окремі види господарської діяльності, зобов’язання та договори.

  1. Поняття, функції та види господарських зобов'язань

  2. Організаційно-господарські зобов’язання: поняття та види.

  3. Майново- господарські забов`язання.

  4. Принципи виконання господарських зобов'язань.

  5. Способи забезпечення виконання господарських зобов'язань.

Заняття 2.

6. Поняття, види, функції та ознаки господарських договорів.

7. Істотні умови господарських договорів.

8. Форма господарських договорів та наслідки її недодержання.

9. Порядок укладання, зміни та припинення господарських договорів.

10. Правові підстави та наслідки визнання господарських договорів недійсними.


Задача 1. Позивач ТОВ „Н” звернулося з позовом до господарського суду з вимогою стягнути з ПП «К» 10000 грн. за поставлену сільгосппродукцію. ПП «К» заперечило проти позову, зазначаючи, що між сторонами відсутні договірні відносини – замість договору позивач надав суду товарно-транспортну накладну – єдиний письмовий документ, що був підписаний сторонами. Як має поставитися суд до поданих документів та вирішити справу?


Задача 2. Між Одеською обласною державною адміністрацією та АТ «Трансзерно» було укладено договір концесії про будівництво та управління зерновим елеватором на строк 49 років. Одеська обласна державна адміністрація протягом року не повідомила Фонд державного майна про укладання відповідного договору. На цій підставі АТ «Трансзерно» звернулася до суду із позовом про визнання договору концесії недійсним. Вирішіть спір.


Завдання 1:

Наведіть приклади, визначте основні види та проблематику роз`яснень Вищого господарського суду в сфері господарського договірного права.


Завдання 2:

Складіть господарський договір та протокол розбіжностей до нього із модулюванням усіх реквізитів цих документів.


Основна література:

Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

- Про деякі питання практики застосування Цивільного та Господарського кодексів України: информационное письмо Высшего Хозяйственного суда Украины от 07.04.2008 г.

Про концесії: Закон України вiд 16.07.1999 // ВВР, 1999, N 41, ст.372.

Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними: Постанова Верховного суду України від 06.11.2009 N 9 // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0009700-09

Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Беляневич О.А. Господарське договірне право (теоретичні аспекти). – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

Подцерковний О.П. Грошові зобов'язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – К.: Юстініан, 2006. – 424 с.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.


Тема 2. Правове регулювання господарсько-торгівельної та пов’язаної з нею діяльності

(4 години)

Заняття 1:

1. Поняття та функції господарсько-торгівельної діяльності та її легалізації ї

2. Поняття та правові засади роздрібної торгівлі.

3. Поставка продукції та її правове забезпечення.

4 Особливість поставок для державних потреб та закупівель за державні кошти.

5. Контрактація сільськогосподарської продукції та її договірне забезпечення.

6. Порядок прийняття продукції по кількості та якості при виконанні договорів поставки.


Заняття 2.

7. Міна (бартер) в сфері господарювання та його податкові обмеження.

8. Види, особливість укладання та виконання біржових угод.

9. Особливість правового регулювання оренди в сфері господарювання.

10. Порядок оренди державного та комунального майна в сфері господарювання.

11. Особливість об’єктів, суб’єктів, способів та порядку укладання приватизаційних угод. Стадії приватизаційного процесу.

12. Лізинг у сфері господарювання.

13. Договір зберігання на товарному складі та його документальне оформлення.


Задача 1.

Голландська компанія "Nidera" закупила ячмінь в ТОВ "Арма" (Україна) на умовах CPT Odessa згідно з правилами Інкотермс 2000. Вагон з ячменем був підданий митним процедурам, завантажений та відправлений до станції призначення, проте навіть через 40 діб на станції Одеса-порт не з’явився. Компанія "Nidera" звернулася до ТОВ "Арма" з вимогою повернути попередню оплату та відшкодувати збитки у зв’язку з прострочкою поставки. ТОВ "Арма" порекомендувала звертатися з вимогами до Укрзалізниці. Вирішіть спір.


Задача 2.

Державна фінансова академія за тиждень до закінчення строку дії договору оренди державного майна повідомила орендаря щодо відсутності наміру продовжувати дію договору оренди з Підприємством А та необхідність припинення договору. За півтора місяці Підприємство відмовилося звільняти приміщення, посилаючись на те, що Академія попередила Товариство про припинення з ним орендних відносин із порушенням порядку та строків, передбачених статтею 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна". Академія звернулась до суду з вимогою про виселення Підприємства. Вирішіть спір.


Завдання 1.

Складіть акт з прийняття продукції за кількістю.


Завдання 2.

Складіть зразок договору зберігання на елеваторі 150 тон зерна із використанням подвійного складського свідоцтва.


Основна література

Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 22.12.1995// ВВР. – 1995. - №493.

Про здійснення державних закупівель: Закон України від 1.06.2010 // № 2462-VI

Про товарну біржу: Закон України від 10. 12.1991//ВВР. – 1992. - №10. – Ст. 139.

Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 // ВВР. – 1998. - № 16. – Ст.. 68.

Про приватизацію державного майна: Закон України від 04.03.1992 // ВВР. – 1992. - № 24. – Ст.. 348.

Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 06.03.1992 // ВВР. – 1992. - № 24. – Ст. 350.

Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон України від 07.07.1999 № 847-XIV

Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10.04.1992 // ВВР. – 1992. - № 30. – Ст. 416.

Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.1998// ВВР. – 1999. - № 5- 6. – Ст. 44.

Інструкції П-6 від 15.06.1965 Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=va006400-65

Інструкція П-7 від 25.04.66 Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=va007400-66.

Международные правила по толкованию коммерческих терминов "Инкотермс" (редакция 2000 г. або 2010 г.)

Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.


Тема 3. Господарсько-правове регулювання надання послуг та виконання робіт

(2 години)

1. Правові засади надання послуги та виконання робіт в сфері господарювання.

2. Правове регулювання посередницьких, а тому числі агентських відносин в сфері господарювання.

3. Господарсько-правові умові здійснення діяльності з перевезення вантажів.

Правове регулювання договору перевезення вантажів в сфері господарювання.

4. Господарсько-правові умови здійснення діяльності в сфері капітального будівництва.

Договори щодо фінансування будівництва житла та іншої нерухомості.

5. Правові засади комерційної концесії.

6. Договір концесії.


Задача 2.

Підприємство-замовник капітального будівництва уклало договір підряду на капітальне будівництво із будівельною компанією на зведення торговельного комплексу та здійснило попередню оплату. Натомість, до завершення будівництва будівельна компанія пред’явила вимогу до підприємства щодо збільшення кошторису у зв’язку із суттєвим збільшенням вартості будівельних матеріалів протягом будівництва. Підприємство відмовилося збільшувати оплату. Досудове врегулювання не вирішило спір. Будівельна компанія звернулося до суду із вимогою про розірвання договору. Вирішіть спір.


Завдання 1.

Складіть акт готовності об'єкта будівництва до експлуатації та відповідний сертифікат із моделюванням усіх їх реквізитів.


Основна література

Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356

Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 16.11.1992 // ВВР. – 2011, N 34, ст.343

Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування: Закон України від 14.10.1994 // ВВР. – 1994. - №46.- Ст. 411.

Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 // ВВР. – 1999. - № 31. – Ст. 246.

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 // ВВР. – 2006. - № 31. - Ст.268 .

Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19.06.2003 // ВВР. - №52. – Ст. 377.

- Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 16. – Ст. 706.

- Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996 р. // ВВР. – 1996. - № 40. – Ст. 183.

- Про автомобільний транспорт: Закон України від 5 квітня 2001 р. в редакції Закону України від 23 лютого 2006 р. // Голос України. – 2006. – 7 квітня.

- Про концесії: Закон України від 16 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – ГУ. – 7 вересня.

- Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг: Закон України від 17 грудня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 18. - Ст. 21.

Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів: Постанова КМУ від 13 квітня 2011 р. N 461

- Статут залізниць України: затв. постановою КМУ 6 квітня 1998 р. N 457 // Офіційний вісник України вiд 23.04.1998 - 1998 р., № 14, стор. 150, код акту 5167/1998

Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають при укладанні договорів підряду на капітальне будівництво (Оглядовий лист Вищого арбітражного суду України від 20.11.92 N 01-8/1386)

Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.


Тема 4. Правове регулювання ціноутворення, розрахунків та фінансової діяльності у сфері господарювання

(4 години)

Заняття 1.

1. Поняття та види цін, порядок їх встановлення в господарських відносинах

2. Система та повноваження державних органів по контролю за цінами.

3. Правові засади валютних операцій в сфері господарювання та засоби їх обмеження.

4. Правова природа та порядок укладання (припинення) договору на розрахунково-касове обслуговування (договору банківського розрахунку).

5. Форми готівкових розрахунків та порядок касових операцій.

6. Форми безготівкових розрахунків.


Заняття 2.

7. Грошові зобов’язання суб’єктів господарювання: поняття та види.

8. Правові засади банківських операцій та банківської діяльності, співвідношення з поняттям фінансових послуг та фінансової діяльності.

9. Поняття, ознаки та види кредиту, відмежування від позики, позички, лізингу.

10. Страхування у сфері господарювання та його правове забезпечення.

11. Правові засади діяльності фондової біржи.

12. Правові засади аудиторської діяльності.


Задача 1. Сільськогосподарський кооператив "Зоря" отримав від ТОВ "Довіра" чек з чекової книжки, оформленої АКБ "Норд Банк", на оплату 23000 грн за поставлену продовольчу пшеницю. Проте по пред’явленні чека до сплати виявилося, що банк не здатний здійснити платіж через відсутність коштів на кореспондентському рахунку. СК "Зоря" звернулося з позовом до банку про стягнення суми чека. Вирішіть спір.


Задача 2.

Підприємство А уклало із Підприємством Б договір про купівлю металобрухту терміном платежу – 6 місяців з моменту поставки. Поставка відбулася 5 вересня 2009 року. Платіж було здійснено 8 березня 2010 р. Після отримання оплати Підприємство Б звернулося до підприємства А з вимогою про компенсацію процентів за користування комерційним кредитом протягом 6 місяців та 3 дні, визначивши ці проценти у розмірі облікової ставки НБУ за аналогією із статтею 1048 ЦК України. Спір розглядається судом. Запропонуйте рішення.


Завдання 1.

Складіть перелік документів, необхідних для відкриття підприємством банківського рахунку та проект договору банківського рахунку.


Завдання 2.

Складіть зразок векселю, авалю та індосаменту на ньому..


Основна література

Господарський кодекс України від від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

Про платіжні системи та переказ коштів в України: Закон України вiд 05.04.2001 // ВВР. – 2001. - № 29, ст.137.

Про банки та банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 // ВВР. - 2001. - № 5-6, ст.30.

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України вiд 23.02.2006 // ВВР. – 2006. - № 31. - Ст. 268.

Про систему валютного регулювання та валютного контролю: Декрет від 19.02.1993 // ВВР. – 1993. - № 17. - Ст. .184 .

- Про ціни та ціноутвореня: Закон України від 03 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. - № 52. – Ст. 650.

- Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 1. - Ст. 1.

- Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 24. - Ст. 128.

- Про аудиторську діяльність: Закон України від 22 квітня 1993 р. в редакції Закону від 19 січня 2007 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993 - № 23 . – Ст. 243 .

- Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 р. в редакції Закону від 12 травня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 51. - Ст. 292.

- Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 6 липня 1995 р. в ред Закону від 6 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 33. - Ст. 155.

- Про безготівкові розрахунки в України в національній валюті: Постанова Правління НБУ від 21 січня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. - № 13. – Ст. 908.

- Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова Правління НБУ від 15 грудня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2005. - № 3. – Ст. 55.

- Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземній валютах: Постанова Правління НБУ від 12 листопада 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2004. - № 51. – Ст. 316.

- Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів): Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. // Урядовий кур’єр від 23.01.1997.

Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Подцерковний О.П. Грошові зобов'язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – К.: Юстініан, 2006. – 424 с.

Подцерковный О.П. Денежные обязательства и расчетные правоотношения в Украине. – Одесса: "Студия "Негоциант", 2005. – 308 с.

Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів


Тема 5. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності

(2 години)


1. Поняття інвестиційної діяльності та джерела її регулювання. Державні заходи щодо стимулювання інвестицій.

2. Поняття інноваційної діяльності та джерела її регулювання. Державні заходи щодо стимулювання інновацій.

3. Види і форми здійснення інвестицій. Порядок набуття корпоративних прав.

4. Поняття іноземних інвестицій та порядок їх реєстрації. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій.

5. Підприємство з іноземними інвестиціями: правовий статус, порядок утворення та пільги.

6. Порядок інвестування резидентами України цінностей за межами України.

7. Встановлення особливих режимів господарювання як напрям стимулювання інвестицій.


Задача 1.

Іноземний інвестор – акціонер товариства "Росава", заснованого за рік до виникнення спірної ситуації, – подав позов до суду про визнання недійсним рішення загальних зборів АТ. У позові іноземний інвестор зазначив, що правління АТ позбавило його можливості брати участь у роботі загальних зборів АТ, посилаючись на те, що іноземний інвестор не повністю сплатив вартість акцій, на які він підписався. Вирішить спір.


Задача 2: Органи виконавчої влади м. Суми уклали з турецькою фірмою „К” договір концесії на будівництво автомобільної дороги, що забезпечує внутрідержавні перевезення пасажирів та вантажів. Згідно з умовами зазначеного договору працювати на будівництві дороги мають громадяни Туреччини. Прокурор звернувся до суду з вимогою визнати договір концесії недійсним. Яке рішення має прийняти суд?


Завдання 1.

Складіть проект інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції із моделюванням усіх реквізитів.


Основна література

Господарський кодекс України від від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

Податковий кодекс України від 2.12.2010 // ВВР), 2011, N 13-14, № 15-16, N 17, ст.112

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.91 //ВВР. – 1991. - N 47. - Ст. 646.

Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 року N 40-IV // ВВР. – 2002. - N 36. - Ст. 266.

Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.96р. // ВВР. – 1996 - N 19. - ст. 80

- Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження: Закон України від 17 лютого 2000 р. // ВВР, 2000, N 12, ст.97

Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 // ВВР. – 2000. - № 23 - Ст. 176 .

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 06.04.2000 // ВВР. – 2000. - № 28. - Ст. 224.

Про зону надзвичайної екологічної ситуації : Закон України вiд 13.07.2000 // ВВР. – 2000. - № 42. - Ст.348.

Про виключну (морську) економічну зону України: Закон  вiд 16.05.1995  № 162/95-ВР// Відомості Верховної Ради України вiд 23.05.1995 - 1995 р., № 21, стаття 152

Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон  вiд 13.10.1992  № 2673-XII// Відомості Верховної Ради України вiд 15.12.1992 - 1992 р., № 50, стаття 676.

Про спеціальну (вільну) економічну зону «Порто-франко» на території Одеського морського торгівельного порту: Закон України від 23.03.2000 // ВВР. – 2000. - № 26ю - Ст.208.

Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України у редакції від 12 січня 2006 року N 3333-IV // ВВР. – 1999. № 40. -Ст.363.

Про господарську діяльність у збройних силах України: Закон України вiд 21.09.1999 // ВВР. - 1999. - № 48. - Ст.408.

Вінник О. М. Інвестиційне право. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2005.

Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх; За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів


  1   2   3

Схожі:

Тема Особливість господарсько-правового механізму регулювання зобов’язань та договорів iconПоложення про зобов’язання. Поняття зобов’язання та його елементи. Система зобов’язань. Види зобов’язань. Суб’єкти зобов’язань. Зміна та припинення зобов’язань. Відповідно до ч. 1 ст. 509 Цк україни
Зобов’язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості
Тема Особливість господарсько-правового механізму регулювання зобов’язань та договорів iconВідгук офіційного опонента на дисертацію Атаманової Юлії Євгенівни «Основні проблеми системного господарсько-правового регулювання відносин в інноваційній сфері»
«Основні проблеми системного господарсько-правового регулювання відносин в інноваційній сфері»
Тема Особливість господарсько-правового механізму регулювання зобов’язань та договорів iconПоложення про найм (оренду) Загальна характеристика договору найму (оренди). Сфера застосування та джерела правового регулювання. Укладення та форма договору найму. Сторони договору найму. Зміст договору найму
Правові наслідки порушення сторонами зобов”язань за договором найму. Припинення договору
Тема Особливість господарсько-правового механізму регулювання зобов’язань та договорів iconЗамула І. В., д е. н., проф. Кірейцева Г. В
Для забезпечення достовірності і точності визначення розміру екологічних зобов’язань необхідно розробити первинні документи з обліку...
Тема Особливість господарсько-правового механізму регулювання зобов’язань та договорів iconПоложення про купівлю-продаж Загальна характеристика договору купівлі-продажу. Сфера застосування (види договорів купівлі-продажу). Джерела правового регулювання. Укладення договору купівлі-продажу. Форма договору купівлі-продажу
...
Тема Особливість господарсько-правового механізму регулювання зобов’язань та договорів iconТема Господарсько-правовий механізм регулювання договірних відносин та окремих видів економічної діяльності

Тема Особливість господарсько-правового механізму регулювання зобов’язань та договорів iconПоложення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями Завдання Потрібно закінчити речення
Банк із метою оцінки можливих втрат (збитків) невиконання боржником/контрагентом зобов'язань здійснює оцінку ризику невиконання ним...
Тема Особливість господарсько-правового механізму регулювання зобов’язань та договорів iconТема 14. Механізм правового регулювання
Правове регулювання — це державно-владний вплив на суспільні відносини за допомогою правових засобів, з метою їхнього впорядкування,...
Тема Особливість господарсько-правового механізму регулювання зобов’язань та договорів iconПоложення щодо договорів про спільну діяльність. Договір простого товариства: загальна характеристика та сфера застосування. Укладення та форма договору простого товариства. Сторони договору. Зміст договору простого товариства
Правові наслідки порушення зобов’язань за договором простого товариства. Припинення договору
Тема Особливість господарсько-правового механізму регулювання зобов’язань та договорів iconТема. Окремі види зобов’язань із завдання шкоди
Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи