В спеціалізовану вчену раду д 26. 001. 06 В київському національному icon

В спеціалізовану вчену раду д 26. 001. 06 В київському національному
Скачати 42.34 Kb.
НазваВ спеціалізовану вчену раду д 26. 001. 06 В київському національному
С.О. на
Дата11.09.2012
Розмір42.34 Kb.
ТипАвтореферат


В спеціалізовану вчену раду

Д 26.001.06 В Київському національному

університеті ім. Т.Шевченка


ВІДЗИВ

на автореферат дисертації Погрібного С.О. на тему “Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України”, представленої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право


Прийняття нового Цивільного кодексу України та зміна ним багатьох засад регулювання договірних відносин викликало необхідність у переосмисленні вихідних положень та механізму відповідного регулювання. Актуальність теми дисертаційного дослідження С.О. Погрібного обумовлена місцем і роллю договірних правовідносин не лише у загально цивільних відносинах, але й у спеціалізованих господарсько-договірних зв’язках, недостатністю цілісних та ґрунтовних наукових робіт з теоретичних і практичних питань договірних правовідносин в умовах сучасної ринкової економіки, з урахуванням категорій громадянського суспільства, конституційних принципів переваги прав людини та громадянина перед правами держави та її органів. Нарешті, необхідно зорієнтувати юридичну спільноту на напрямки та перспективи подальшого розвитку найважливіших економічних товарно-грошових правовідносин, якими є цивільно-договірні відносини.

Саме це визначає надзвичайну актуальність теми дослідження С.О. Погрібного, який сміливо, на підставі широких загальнонаукових, спеціальних міждисциплінарних та вузькоспеціальних методів дослідження, вдався до вирішення складних проблем системного представлення нормативно-правової бази опосередкування цивільних відносин у договірній формі. Обрана здобувачем тема є не лише вкрай назрілою, спрямована на вирішення важливої проблеми науки і практики, але й слугує меті досягнення суспільного порядку в Україні.

У дисертаційній роботі відстоюється необхідність збереження категорії «механізм правового регулювання», до якого віднесено норми цивільного права, юридичні факти, суб’єктивні юридичні права та обов’язки, здійснення цих прав та обов’язків тощо.

Слід підтримати положення про те, що принциповою особливістю актів цивільного законодавства України за чинним ЦК України, що регулюють договірні відносини, є презумпція диспозитивності норм, які вміщені у них, тобто принципова можливість їх зміни угодою самих учасників договірних цивільних відносин, тобто встановлення ними іншого обов'язкового для них правила поведінки для реалізації саморегулювання названих відносин (с. 5).

Також приваблює розуміння дисертантом змісту принципу свободи договору, відповідно до якого конструкція свободи укладення договору має дві складові - філософську і нормативну: перша полягає в тому, що проти своєї волі ніхто не зобов'язаний вступати в договір (ця складова відбиває філософське розуміння категорії «свобода»), а друга складова ґрунтується на праві особи укладати договір будь-якого змісту (відбиває юридичний зміст категорії «договір») (с. 6) тощо.

Значну цінність для науки не лише цивільного, але й господарського права мають положення про юридичні факти у дисертаційному дослідженні (с. 19-20).

Доцільно відзначити методологічну основу дисертаційної роботи, яку складають загальнофілософські методи, загальнонаукові і спеціальні методи дослідження, ґрунтовну теоретичну базу, нормативну та емпіричну основу. Висновки і пропозиції, обґрунтовані у дисертації, можуть бути використані у подальших наукових дослідженнях, при модернізації законодавства і вдосконаленні практики його реалізації, при підготовці науково-практичних та навчально-методичних видань. Вдалою є структура дисертаційної роботи, яка логічно, повно і точно відображає задум і концепцію проведеного дослідження. Основні положення дисертації виважені, кожний підрозділ містить логічні теоретико-правові міркування і узагальнення. Текст дисертації, її основні положення і висновки, винесені на захист, судячи з автореферату, достатньо обґрунтовані і апробовані в опублікованих працях.

Проте, як і будь-яке ґрунтовне дослідження, робота С.О Погрібного не позбавлена окремих вразливих моментів, які потребують додаткового обґрунтування.

Зокрема, скоріше перебільшеним, ніж реальним змістом наповнені висновки дисертанта щодо дії принципу свободи цивільного договору в частині права сторін відступати від положень цивільного законодавства (с. 18, 26 тощо).

Ця конструкція ч. 3 статті 6 Цивільного кодексу за визнанням передусім практиків є, декларативною та беззмістовною, з огляду на традиції сприйняття диспозитивних та імперативних у вітчизняному праві. Ці традиції передбачають, що лише норма, яка має спеціальне застереження про можливість відступлення від неї в договорі розглядається як диспозитивна. Норми права, що не містять такого застереження «виходячи з їх змісту» (за термінологією ч. 3 ст. 6 ЦК) визнаються обов’язковими, імперативними, а отже не можуть змінюватися сторонами.

Тим паче, що відповідно до ст. 203 ЦК України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства під загрозоб визнання цього првочину недійсним.

Але як видно, наведене зауваження носить дискусійний характер та загалом не може вплинути на високу оцінку проведеного автором дослідження.

Зміст автореферату засвідчує, що докторська дисертація С.О. Погрібного містить раніше не захищені наукові положення та отримані автором нові науково обґрунтовані результати у галузі науки господарського права, які у сукупності розв'язують важливу науково-прикладну проблему визначення організаційної складової механізму правового регулювання господарської діяльності, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право.


Звідувач кафедри господарського

права і процесу Одеської національної

юридичної академії,

доктор юридичних наук, доцент О.П. Подцерковний

Голова ради Ліги одеських юристів


підпис Подцерковного О.П, голови ради

Ліги одеських юристів засвідчую

Голова правління Ради Кугат О.М.

04.11.2009Схожі:

В спеціалізовану вчену раду д 26. 001. 06 В київському національному iconІнформація про спеціалізовану вчену раду д 11. 600. 03 при нді медичних проблем сім’ї
move to 0-16386672
В спеціалізовану вчену раду д 26. 001. 06 В київському національному iconВ спеціалізовану вчену раду д 11. 170. 02 в іепд нан україни
«Методологічні засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (спец. 12. 00. 04 – господарське право, господарсько-процесуальне...
В спеціалізовану вчену раду д 26. 001. 06 В київському національному iconВ спеціалізовану вчену раду д 11. 170. 02 в іепд нан україни
Татькової Зої Федорівни «Підстави, види та форми господарсько-правової відповідальності», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата...
В спеціалізовану вчену раду д 26. 001. 06 В київському національному iconПоложення про спеціалізовану вчену раду I. Загальні положення > Спеціалізована вчена рада (далі рада) утворюється монмолодьспортом у вищих навчальних закладах III-IV рівня

В спеціалізовану вчену раду д 26. 001. 06 В київському національному iconПоложення про спеціалізовану вчену раду I. Загальні положення > Спеціалізована вчена рада (далі рада) утворюється монмолодьспортом у вищих навчальних закладах III-IV рівня

В спеціалізовану вчену раду д 26. 001. 06 В київському національному iconПоложення про спеціалізовану вчену раду I. Загальні положення > Спеціалізована вчена рада (далі рада) утворюється монмолодьспортом у вищих навчальних закладах III-IV рівня

В спеціалізовану вчену раду д 26. 001. 06 В київському національному iconНаказ № Про виконання обов’язків вченого секретаря спеціалізованої вченої ради (шифр спецради)
Відповідно до п 3 Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14. 09....
В спеціалізовану вчену раду д 26. 001. 06 В київському національному iconВ спеціалізовану вчену раду д 11. 170. 02 в іепд нан україни
Серебрякової Юлії Олександрівни „Договір оренди державного та комунального нерухомого майна”, поданої на здобуття наукового ступеня...
В спеціалізовану вчену раду д 26. 001. 06 В київському національному iconЗ наукової роботи СумДУ
У зв’язку з завершенням роботи над дисертацією та подання роботи у спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій прошу дозволити...
В спеціалізовану вчену раду д 26. 001. 06 В київському національному iconІнформація щодо стану виконання дисертаційних робіт аспірантами 3 року навчання з відривом та 4 року навчання без відриву від виробництва
Очікуваний термін подання дисертації до захисту у спеціалізовану вчену раду, шифр ради та назва установи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи