Кафедри господарського права І процесу Одеської національної юридичної академії icon

Кафедри господарського права І процесу Одеської національної юридичної академії
Скачати 62.03 Kb.
НазваКафедри господарського права І процесу Одеської національної юридичної академії
Дата11.09.2012
Розмір62.03 Kb.
ТипЗакон

ВИСНОВОК

кафедри господарського права і процесу

Одеської національної юридичної академії

з питань відповідності чинному законодавству України та інтересам територіальної громади «Положення про порядок та умови проведення конкурсу з вибору стратегічного партнера з метою реконструкції та модернізації Міжнародного аеропорту „ Одеса”


У процесі проведення правової експертизи додатку до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 05.07.08 р. № 866, а саме «Положення про порядок та умови проведення конкурсу з вибору стратегічного партнера з метою реконструкції та модернізації Міжнародного аеропорту „ Одеса”» (далі - Положення), проводилась аналітична оцінка його відповідності положенням національного законодавства України та інтересам територіальної громади м. Одеси. Результатами даного дослідження є наступні висновки:

^

1. Загальні зауваження:

Аналізоване Положення не може бути визначене, як таке, що містить достатній механізм відбору інвестора для розвитку реконструкції та модернізації Міжнародного аеропорту „ Одеса”.

Положення має занадто загальний характер, спрямоване на визначення певного «стратегічного партнера» фактично поза будь-якої прив’язки до визначення умов відповідних договірних відносин, адже їх зміст та погодження відповідних пропозицій планується здійснити окремо.

Положення не передбачає будь-яких обов’язків міської влади щодо відносин із переможцем конкурсу, що фактично означає безправ’я претендента-інвестора та унеможливлює захист його прав у суді.

Фактично Положення уявляє собою порядок відбору претендентів, із якими міська влада планує розпочати перемовини щодо інвестиційних відносин, за надзвичайно абстрактними критеріями.

^

2. Зауваження щодо змісту Положення:

  1. При прийнятті Положення не повною мірою прийнято до уваги, що органи влади та місцевого самоврядування відповідно до ст. 19 Конституції України можуть діяти лише у спосіб, прямо передбачений Конституцією та законами України.

Зокрема, в частині проведення конкурсу на укладання договору концесії, про який йдеться в п. 1 Положення, не враховуються встановлення Закону України «Про концесії» щодо порядку проведення конкурсу на концесію.

  1. ^

    Окремі встановлення Положення щодо вимог до претендентів фактично не можуть бути виконані, що дозволяє «відсіяти» практично будь-кого з претендентів.

Зокрема, в п. 5.3. претенденту пропонується надати документи, що підтверджують його спроможність. По-перше, законодавство не встановлює поняття «спроможності» (не відомо, чи йдеться про «платоспроможність» згідно з законом «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»). По-друге, невідомо, яким саме документом та за якими критеріями має підтверджуватися така «спроможність».

  1. Положення містить певні абсурдні речі, зокрема, пропонується утаємничити інформацію щодо претендентів, але для висновку із приводу переможця конкурсу вимагається надати документи, що підвереджують успішний досвід фінансування будівництва об’єктів (п. 15.4.), офіційний лист на бланку претендента, що підтверджує у нього під контролем певних пов’язаних осіб (п.п. 15.5, 15.5) тощо. Залишається дивуватися, як у таких умовах буде забезпечена процедура «знеособлення» претендента для прийняття об’єктивного рішення членами комісії».

  1. Вказане положення, а саме п. 6, передбачає сплату учасниками Конкурсу конкурсного внеску у розмірі 15 000 доларів США (або, якщо Претендент є резидентом України, еквівалент цієї суми у національній валюті України за офіційним курсом НБУ на дату здійснення платежу). Ці суми не повертаються учасникам, які не стали переможцями конкурсу. Проте оскільки замовником і організатором цього Конкурсу є Одеська міська рада, що є органом місцевого самоврядування то сам конкурсний внесок, по своїй суті та призначенню, можна вважати нічим іншим, аніж різновидом місцевих зборів. Про те нині чинний Декрет КМУ «Про місцеві податки і збори» від 20 травня 1993 № 56-93, не передбачає такого виду збору і його обов’язкової сплати. Крім того обов’язок сплати даного внеску не передбачено і іншими нормативно-правовими актами в тому числі і Законом України «Про концесії», який в ч. 3 ст.7 передбачає сплату реєстраційного внеску від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але аж ні як не конкурсного внеску і не в такому великому розмірі.

  1. Вказане положення не повною мірою відповідає «Порядку залучення інвесторів для будівництва та/або реконструкції об'єктів у рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» затвердженого постановою КМУ від 6 серпня 2008 року № 711.(далі Порядок КМУ). Відповідно до п.1 даного Порядку, цей Порядок визначає процедуру організації і проведення відкритого конкурсу з метою залучення інвесторів для будівництва та/або реконструкції об'єктів, перелік яких визначено у додатку 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 107 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 18, ст. 482). До даного переліку об’єктів входить також Одеський аеропорт.

Хоча норми наведеного Порядку КМУ є рекомендаційними, їх ігнорування в аналізованому Положенні призводить до порушення інтересів територіальної громади м. Одеси з наступних підстав:

а) Відповідно до п. 1 розділу І. «Організаційні засади проведення Конкурсу» Положення, організація і проведення Конкурсу здійснюється конкурсною комісією (надалі – Комісія), що створюється виконавчим комітетом Одеської міської ради. Проте на порушення положень п. 4 Порядку КМУ, в Положенні не регламентовані питання щодо складу Комісії, кількість членів якої не може бути менше як дев’ять осіб.

Зокрема, в Положенні також у порушення положень п. 4 Порядку КМУ, не визначено суб’єктний склад членів Комісії, а саме кількість представників замовника, місцевих органів виконавчої влади, Мінрегіонбуду, Мінекономіки, Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та інших центральних органів виконавчої влади, як того передбачає даний Порядок КМУ.

Дані невідповідності є серйозною підставою для констатації факту відсутності прозорості формування та діяльності Комісії, а також створюють передумови для зловживань в процесі проведення Конкурсу, що може мати негативні наслідки в тому числі і скасування результатів Конкурсу, призначення нового, і як наслідок може служити підставою для порушення строків реконструкції та модернізації Міжнародного аеропорту „ Одеса”.

б) Відповідно до п. 4, розділу ІІ. «Організаційні засади проведення Конкурсу» Положення, засідання Комісії є правомочним за умови участі в ньому більш 1/2 всіх членів Комісії. Проте п. 7 вказаного Порядку КМУ передбачає, що засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її складу.

Дана невідповідність також створює передумови для зловживань в процесі проведення Конкурсу, коли рішення фактично приймаються четвертиною членів комісії, що може мати негативні наслідки для об’єктивності її рішень.

в) Відповідно до п. 5, розділу ІІ. «Організаційні засади проведення Конкурсу» Положення, засідання Комісії є закритим. Проте п. 9 вказаного Порядку КМУ передбачає, що засідання конкурсної комісії є відкритим.

Ця невідповідність є також серйозною підставою для констатації факту відсутності прозорості формування та діяльності Комісії, а також створює передумови для змови членів комісії у прийнятті рішень.

г) Відповідно до п. 3, розділу ІІІ. «Порядок проведення Конкурсу і оголошення переможця (переможців) Конкурсу» Положення, строки подання заяв для участі в Конкурсі та конкурсних пропозицій визначаються в оголошенні про проведення Конкурсу. Проте п. 15 вказаного Порядку КМУ передбачає, що строк, протягом якого приймаються заявки, не повинен бути меншим ніж 30 днів з дати оголошення конкурсу.

6. В пунктах 16, 17 Положення здійснюється посилання на певний перелік документів із пункту 16. Але в п. 16 перелік документації відсутній. Залишається лише здогадуватися про, що йдеться про відсилку до п. 15.

^

Серед іншого останнє підтверджує, що Положення було підготовлено неякісно та поспішно, має системні вади.

Узагальнюючий висновок:

аналізоване Положення не відповідає меті його прийняття, утворює численні можливості для зловживань в процесу проведення відбору інвесторів, містить передумови протиправної діяльності членів комісії та претендентів, не дозволяє в процесі його реалізації відібрати найбільш ефективних інвесторів, суперечить низки положень законодавства України.

Висновок обговорено та ухвалено на засіданні кафедри господарського права і процесу ОНЮА 15.04.2009 р.

Завідувач кафедри

господарського права і процесу,

д.ю.н. О.П. Подцерковний
Співвиконавці Гофман О.Р., Лічак Д.В.Схожі:

Кафедри господарського права І процесу Одеської національної юридичної академії iconВисновок за результатами обговорення та аналізу кафедрою господарського права І процесу Одеської національної юридичної академії запиту Головного управління мвс україни в Одеській області, оформленого листом від 11.
Оп «Залізничний цех» у тов «Залізничний цех», державна реєстрація якого проведена рішенням Центрального райвиконкому м. Одеси від...
Кафедри господарського права І процесу Одеської національної юридичної академії iconМ.І. Георгінову 65045, м. Одеса, вул. Преображенська, 44 На ваш запит №31/3-26 від 18. 02. 2008 р надаємо висновок фахівців Одеської національної юридичної академії щодо питань, порушених у запиті
На ваш запит №31/3-26 від 18. 02. 2008 р надаємо висновок фахівців Одеської національної юридичної академії щодо питань, порушених...
Кафедри господарського права І процесу Одеської національної юридичної академії iconКопиленко Олександр Любимович, д ю. н., член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту закон
України, голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, академік апн україни, президент Одеської національної юридичної...
Кафедри господарського права І процесу Одеської національної юридичної академії iconКопиленко Олександр Любимович, д ю. н., член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту закон
України, голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, академік апн україни, президент Одеської національної юридичної...
Кафедри господарського права І процесу Одеської національної юридичної академії iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами обговорення проекту Господарського процесуального кодекс
За результатами обговорення проекту Господарського процесуального кодексу України (реєстр. №2178 від 06. 03. 2008 p.) надсилаємо...
Кафедри господарського права І процесу Одеської національної юридичної академії iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту про внесення змін до Господарського процесуального кодекс
Господарського процесуального кодексу України щодо процесуального правонаступництва (реєстр. №4604 від 04. 06. 2009 року) на Ваш...
Кафедри господарського права І процесу Одеської національної юридичної академії iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту кодекс
За результатами аналізу проекту Кодексу господарського судочинства України (реєстр. №2777 від 16. 07. 2008 p.) надсилаємо відповідний...
Кафедри господарського права І процесу Одеської національної юридичної академії icon66 від 19 квітня 2010 року
Запорізького національного університету прийняли участь у IV всеукраїнському брейн-ринзі на кубок Президента академії, присвяченої...
Кафедри господарського права І процесу Одеської національної юридичної академії iconМіністерство освіти І науки україни державний департамент інтелектуальної власності інститут інтелектуальної власності одеської національної юридичної академії
Самарський інститут російського державного торговельно економічного університету
Кафедри господарського права І процесу Одеської національної юридичної академії iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту закон
України (щодо забезпечення права на одержання рішення суду) (реєстр. №5253 від 21. 10. 2009 року) на Ваш запит від 10. 11. 2009 №04-30/3-1-481...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи