Вельмишановний Сергію Федоровичу! За результатами обговорення Інформаційного листа Вищого господарського суду України Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодекс icon

Вельмишановний Сергію Федоровичу! За результатами обговорення Інформаційного листа Вищого господарського суду України Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодекс
Скачати 44.71 Kb.
НазваВельмишановний Сергію Федоровичу! За результатами обговорення Інформаційного листа Вищого господарського суду України Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодекс
Дата11.09.2012
Розмір44.71 Kb.
ТипКодекс


Голові Вищого господарського

суду України

пану Демченку С.Ф.


Вельмишановний Сергію Федоровичу!


За результатами обговорення Інформаційного листа Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України» від 7.04.2008 р., підтримуючи переважну кількість викладених в листі висновків, вважаємо за необхідне висловити окремі зауваження щодо його змісту.


Передусім, стурбовані із приводу тлумачення, викладеного в п. 21 інформаційного листа про те, що «стаття 207 ГК України відповідно до абзацу першого частини другої статті 9 ЦК України, абзацу другого частини першої статті 4 ГК України застосовуватись не може».

Така позиція фактично призводить до заперечення волі законодавця на встановлення недійсності господарського правочину, укладеного з метою, що завідомо суперечить інтересам держави та суспільства (ч. 1 ст. 207 ГК).

Але, за нашим переконанням, таке тлумачення не до кінця враховує спеціалізацію положень Господарського кодексу по відношенню до положень Цивільного кодексу. Фактично залишилося не поясненим, чому особлива підстава визнання господарського правочину недійсним не може розглядатися як «особливість регулювання майнових відносин в сфері господарювання» (ч. 2 ст. 9 ЦК України).

З’ясування цього питання обумовлено стійкою та беззаперечною практикою не лише господарських судів України, але й Верховного Суду України та Вищого адміністративного суду України із застосування статті 207 ГК України при здійсненні правосуддя. Зокрема, згідно з реєстром судових рішень лише Верховний суд України застосовував ст. 207 ГК 6 разів, Вищий адміністративний суд – у 9 справах; ВГСУ – у 54 справах. Взагалі господарські суди застосовували ст. 207 ГК у понад 3000 рішень. В цьому сенсі заперечення змісту ст. 207 ГК може викликати масове оскарження рішень господарських судів за винятковими обставинами (неоднакове застосування норм права в аналогічних справах - п.п. 2, 3 ст. 11115 ГПК).

Підвищена увага до цієї проблеми обумовлюється ще й тим, що тлумачення, яке заперечує чинність ст. 207 ГК, може бути розцінено як вихід судової гілки влади за межі наданих Конституцією України повноважень в трикутнику гілок влади.


Наводимо наступні аргументи на користь необхідності перегляду погляду на чинність ст. 207 ГК України:


По-перше, в статті 207 ГК України застосовуються окремі підстави визнання правочину недійсним, які не названі в ЦК України. Особливо це стосується визнання господарського договору недійсним у випадку укладання його з метою, що суперечить інтересам держави та суспільства.

В публікаціях провідних науковців України, зокрема в працях О.А. Беляневич, обґрунтовано доведено, що термін публічний порядок, що застосовується в ст. 228 ЦК, є вужчим за термін «порушення інтересів держави та суспільства», який застосовується в ст. 207 ГК. Порушення публічного порядку в контексті ст. 228 ЦК (порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним) не може охоплювати такі порушення, як укладення угоди з метою ухилення від оподаткування, ухилення від належної легалізації діяльності, угоди із використанням коштів, здобутих злочинним шляхом, угоди щодо вивезення коштів за межі держави із порушенням встановленого порядку тощо. Всі ці угоди, у випадку укладання із відповідною метою, суперечать інтересам держави та суспільства. Всі ці угоди характерні саме для сфери господарювання, а отже виділення особливості визнання їх недійсними відповідно до ст. 207 відповідає не лише букві, але й духу господарського законодавства.

По-друге, спростування чинності ст. 207 ГК України відбувається із не до кінця використаними можливостями тлумачення ГК задля визначення такого змісту його положень, який узгоджується з нормами ЦК України.

Звичайно, не можна не погодитися із позицією ВГСУ про те, що ст. 207 ГК містить термінологічні неузгодженості із положеннями ЦК. Але власно інші положення інформаційного листа ВГСУ від 7.04.2008 доводять, що ці термінологічні колізії не лише можуть, але й цілком мають вирішуватися поясненням їх змісту та суті виходячи із підходу до гармонізації кодексів. Зокрема, в контексті ст. 207 ГК положення про оспорюваність правочинів, які є за ЦК нікчемними, можуть бути витлумачені таким чином, як забезпечення права суб’єкта господарювання на звернення із позовом про визнання недійсним нікчемного правочину, хоча в силу положень ЦК це не є обов’язковим.

Щодо поняття «нікчемна умова», визначення якого відповідно до тлумачення ВГСУ ніби-то відсутнє в ст. 207 ГК, то вона цілком може бути співвіднесена із поняттям «недійсна частина правочину», що не тягне визнання правочину недійсним в цілому. Це поняття прямо визначене в ст. 217 ЦК України.

Аналогічним чином можуть витлумачуватися інші термінологічні неузгодженості між ст. 207 ГК та положеннями ЦК України, а не заперечуватися дія цілої норми ГК, тим паче доволі значущої для правопорядку у державі. Інтерпретація тут може бути зроблені конструктивно лише у разі, якщо виходити з презумпції того, що законодавець намагався встановити дещо дійсне, регулятивне. В цьому контексті висновок п. 21 інформаційного листа ВГСУ про втрату сили ст. 207 ГК України є поспішним та вельми сумнівним.


По-третє, звертає на себе увагу, що в інформаційному листі ВГСУ не заперечується дія статті 208 ГК, яка передбачає застосування наслідків визнання недійсною угоди, що вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства.

Але по суті, у випадку заперечення дії статті 207 ГК України втрачається правова підстава для застосування статті 208 ГК України, стягнення в дохід держави отриманого за угодами про уникнення про сплати податків, про відмивання брудних коштів тощо. В кінцевому результаті це може призвести до неотримання бюджетом значних коштів.

Крім іншого це доводить, що положення ст. 208 ГКУ містять не лише приватно-правові, але й, передусім, публічно-правові приписи. Ці приписи застосовуються інших судами загальної юрисдикцій, зокрема, адміністративними судами. А тому визначення їх змісту лише з позиції співвідношення з нормами ЦК, приватноправовими за природою, є недостатньо точним.


На підставі вищевикладеного вважаємо за необхідне розглянути питання щодо уточнення п. 21 Інформаційного листа ВГСУ.


Звернення обговорено та схвалено на засіданні кафедри господарського права і процесу Одеської національної юридичної академії, протокол № 5 від 27.06.2008 р.


Завідувач кафедри

господарського права і процесу

Одеської національної

юридичної академії, д.ю.н. О.П. Подцерковний


Схожі:

Вельмишановний Сергію Федоровичу! За результатами обговорення Інформаційного листа Вищого господарського суду України Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодекс iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами обговорення проекту Господарського процесуального кодекс
За результатами обговорення проекту Господарського процесуального кодексу України (реєстр. №2178 від 06. 03. 2008 p.) надсилаємо...
Вельмишановний Сергію Федоровичу! За результатами обговорення Інформаційного листа Вищого господарського суду України Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодекс iconГолові Одеського апеляційного господарського суду Балуху В. С. Шановний Валерій Сергійович!
Цивільного кодексу України та ст. 20 Господарського кодексу України, виявлення неоднакового застосування норм матеріального та процесуального...
Вельмишановний Сергію Федоровичу! За результатами обговорення Інформаційного листа Вищого господарського суду України Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодекс iconГолові Вищого господарського суду України Демченку С. Ф
...
Вельмишановний Сергію Федоровичу! За результатами обговорення Інформаційного листа Вищого господарського суду України Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодекс iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту про внесення змін до Господарського процесуального кодекс
Господарського процесуального кодексу України щодо процесуального правонаступництва (реєстр. №4604 від 04. 06. 2009 року) на Ваш...
Вельмишановний Сергію Федоровичу! За результатами обговорення Інформаційного листа Вищого господарського суду України Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодекс iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту кодекс
За результатами аналізу проекту Кодексу господарського судочинства України (реєстр. №2777 від 16. 07. 2008 p.) надсилаємо відповідний...
Вельмишановний Сергію Федоровичу! За результатами обговорення Інформаційного листа Вищого господарського суду України Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодекс iconГолові одеського апеляційного господарського суду балуху Валерію Сергійовичу
Вам висновок кафедри господарського права І процесу Національного університету «Одеська юридична академія» щодо узагальнення правових...
Вельмишановний Сергію Федоровичу! За результатами обговорення Інформаційного листа Вищого господарського суду України Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодекс iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту закон
України (щодо оскарження рішення третейського суду та отримання виконавчого листа) (реєстр. №5322 від 06. 11. 2009 року) на Ваш запит...
Вельмишановний Сергію Федоровичу! За результатами обговорення Інформаційного листа Вищого господарського суду України Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодекс iconВерховного Суду України Висловлюючи загальну підтримку щодо намагання Судової палати у господарських справах ініціювати модернізацію положень Господарського процесуального кодекс
На ваш лист №201-572/0/8-08 від 07. 02. 2008 р надсилаємо зауваження та пропозиції до проекту нової редакції Господарського процесуального...
Вельмишановний Сергію Федоровичу! За результатами обговорення Інформаційного листа Вищого господарського суду України Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодекс iconГолові Одеського апеляційного господарського суду Балуху В. С
Відповідно до листа Верховного суду України від 10. 2009 року надаємо свої пропозиції щодо вирішення першочергових питань розмежування...
Вельмишановний Сергію Федоровичу! За результатами обговорення Інформаційного листа Вищого господарського суду України Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодекс iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту закон
України (щодо забезпечення права на одержання рішення суду) (реєстр. №5253 від 21. 10. 2009 року) на Ваш запит від 10. 11. 2009 №04-30/3-1-481...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи