Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту кодекс icon

Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту кодекс
Скачати 67.84 Kb.
НазваШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту кодекс
Дата11.09.2012
Розмір67.84 Kb.
ТипКодекс


Голові комітету Верховної ради України

з питань правосуддя,

академіку Ківалову С.В.


Шановний Сергію Васильовичу!


За результатами аналізу проекту Кодексу господарського судочинства України (реєстр. № 2777 від 16.07.2008 p.) надсилаємо відповідний висновок, підготовлений фахівцями кафедри господарського права і процесу академії.


Додаток: Висновок з додатками на 21 арк.


З повагою


Перший віце-президент,

ректор академії,

професор В.В. Завальнюк


Вик. проф. О.П. Подцерковний та ін.

т. (048) 7198796

висновок

кафедри господарського права і процесу

Одеської національної юридичної академії

щодо проекту Кодексу господарського судочинства України

(реєстр. № 2178 від 06.03.2008 p.)


Аналіз проекту Кодексу господарського судочинства доводить, що він здатен покращити стан регулювання процесуальних відносин в галузі господарського судочинства.


^ До позитивів Проекту можна віднести


І. Збереження, укріплення та розвиток національної системи господарської юстиції, відмова від деструктивних пропозицій щодо перетворення господарських судів у комерційні суди. Адже в законодавстві України відсутні достатні критерії для відмежування комерційної діяльності від господарської діяльності, а новітні зміни до земельного, конкурентного, банківського, транспортного, податкового, нарешті, кримінального законодавства, підкреслюють розширення сфери дії комерційних (підприємницьких відносин) на будь-які галузі господарської діяльності, в тому числі некомерційного характеру.

2. Спрямування Проекту на розширення компетенції господарських судів із частковим поверненням до вирішення в порядку господарського судочинства окремих господарських спорів змішаного приватно-публічного характеру відносинах (ст. 23 Проекту). Цей підхід щодо предметної компетенції господарських судів здатен суттєво покращити доступ до правосуддя, запобіжіть ситуації, коли розгляд господарського спору здійснюється кількома судовим гілками.

3. У ст. 7 йдеться не лише про способи захисту, визначені законом, але й договором. Це підвищує роль договору як регулятора суспільних відносин, дозволяє сторонам убезпечуватися від законодавчих прогалин у встановлені способів захисту порушеного права.

4. Відновлено принципі арбітрування в господарському судочинстві (ст.. 18). Це дозволяє підвищити медіаторну функцію содових органів, що надзвичайно актуально саме в сфері господарювання, де вирішуються не лише майнові (виробничі), алей пов’язані із ними суспільні проблеми.

5. Положення ст. 31 Проекту про те, що сторони можуть ініціювати розгляд справи у складі колегії судів. Це вперше реалізує пряму Конституційну норму (ст. 127) про колегіальний розгляд справ спеціалізованими судами.

6. В багатьох випадках позитивом є уніфікація підходів Проекту до процесуальних механізмів, визначених в Цивільному процесуальному кодексі та Кодексі адміністративного судочинства, особливо коли це стосується принципів судочинства, його основних понять та структурних елементів. Наприклад, доволі вдало введено главу про зупинення розгляду справи, касаційний перегляд справи дозволено здійснювати лише у випадку апеляційного оскарження рішення суду.

7. В багатьох випадках Проект пропонує більш вдалі конструкції, ніж ЦПК та КАС. Наприклад, такими є положення ч. 6 ст. 55 Проекту про те, що у випадку відсутності судового розпорядника його функції виконує секретар.

8. Положення ст. 153 Проекту про факультативність попереднього засідання, необхідність проведення якого визначає суд, відображають потребу в оперативному розгляді справи.

9. Надзвичайно корисно виписані в проекті положення щодо запобіжних заходів (глава 6). На відміну від чинного ГПК та ЦПК ці положення Проекту більш практично орієнтовані, зокрема, дозволяють здійснити запобіжні заходи не лише за наявності загрози ускладнення або неможливості виконання рішення суду, але й у разі реальної загрози порушення прав заінтересованої особи.

6. Підтримати необхідно також положення ст. 256 Проекту, відповідно до якої господарський суд не перевіряє законність арбітражного рішення в цілому, а лише з підстав, передбачених у відповідній заяві, та визначених законодавством для скасування рішення третейського суду.

Проект має й інші позитивні риси, зокрема, викладені його авторами у пояснювальній записці.


ІІ. Не дивлячись на вагомі здобутки, Проект має вади, що потребують доопрацювання, інколи суттєвого.


^ Загальні зауваження:


  1. Не можна погодитися із скасуванням порядку досудового врегулювання господарських спорів, який визнано Конституційним судом як такий, що відповідає Конституції України у справі про досудове врегулювання спорів, рішенням №15-рп/2002 від 09 липня 2002 року. Зокрема, визначено, що встановлення законом або договором порядку досудового врегулювання спору за волевиявленням суб'єктів правовідносин не є обмеженням юрисдикції судів і права на судовий захист. Отже відповідні положення чинного ГПК мають бути відтворені у Проекті.
  1. ^ Проект не містить ґрунтовних положень чинного ГПК (ст. 10, 11) щодо розгляду спорів, що виникають під час укладання, зміни та припинення господарських договорів. Натомість, кількість таких спорів є чималою, їх вирішення позначається на здатності відносин у сфері публічних договорів, державного замовлення, оренди майна тощо бути реалізованими. А, отже поза врегулювання процесуального механізму розгляду таких спорів, утвориться значна прогалина у господарському процесі.
  1. ^ Не є достатніми положення Проекту ГКС, що забезпечують оперативність розгляду господарських спорів, та особливість господарського судочинства по відношенню до інших судових процесів.


Зокрема:


А) В абз. 2 ч. 1 ст. 253 Проекту передбачається така підстава перегляду господарських справ за винятковими обставинами, як «порушення прав, свобод людини і громадянина, передбачених Конституцією України та Конвенцією про захист прав і основоположних свобод людини»;

Це фактично означає можливість перегляду будь-якого рішення господарського суду, адже відповідно до практики Європейського суду з прав людини, майнові права суб’єктів господарювання – юридичних осіб прирівнюються до майнових прав людини. Будь-яка заява про перегляд господарських справ матиме таку підставу.

Такої підстави не містить ГПК та КАС, а отже абз. 2 ч. 1 ст. 253 має бути виключено.

Б) Проект передбачає введення в процес інституту свідків, натомість не містить вагомих гарантій попередження зловживання правом сторін на виклик свідків, що може перенести на господарський процес ті проблеми, що існують із затягування розгляду справ в цивільному та адміністративному процесах.

В Проекті має бути використано підхід, що запропоновано в Законопроекті № 2178 від 06.03.2008 p.. ( ч. 5 ст. 99), відповідно до якого суд допускає показання свідків для доказування лише тих обставин, які неможливо довести іншими засобами доказування.

Б) В проекті відсутні положення щодо приводу свідків.

В) недоречним виявляється позбавлення голови суду права вирішувати питання про продовження термінів розгляду спорів (ст. 120) та відводи (ст. 37) у порівнянні із чинним ГПК. Це, по-перше, розширює можливості для зловживання, адже робить судовий процес більш закритим. А по-друге, уніфікує ці процедури із цивільним та адміністративним процесом, де таке регулювання призводить до затягування розгляду справ та цілковиту формальність приписів про обмеження строків розгляду справи та право на відвід.
Зауваження до окремих статей:


До терміну «підсудність». – ст.. 6, 23.

За аналогією зі структурою ЦПК та КАС глава 2, відповідно до змісту статей 23 та 24 має бути визначена як «Господарська юрисдикція». Лише статті 25-29 можуть бути охоплені поняття «підсудності справ», яке є більш вузьким поняттям.

Власно положення ч.ч. 5 – 7 ст. 23 Проекту підтверджують, що мова йде про компетенцію (підвідомчість), а не про підсудність.

Пропонується Назву гл. 2 викласти у такій редакції «Господарська юрисдикція та підсудність справ».

Назву статті 23 викласти в такій редакції «Компетенція господарських судів».

Аналогічним чином необхідно доопрацювати назву та зміст ст. 24, адже в ч. 1 ст. 24 фактично йдеться про розмежування компетенції між спеціалізованими та загальними судами, а в ч. 2 – про об’єднання справ без конкуренції компетенції – ці питання вирішуються в ст. 115 Проекту та є зайвими для гл. 2 Проекту.

    • Проект не містить положень щодо забезпечення доказів.

    • До статті 63 – визначення штрафу у неоподаткованому мінімумі втратило сенс у зв’язку із тим, що цей розмір не підлягає зміні відповідно до чинного законодавства та Закону «Про податок на доходи фізичних осіб» – 17 гривень. Пропонується визначити штраф у мінімальній заробітній платі – 30 мінімальних заробітних плат.

    • В проекті незадовільно вирішено питання щодо забезпечення доказів. По-перше, в гл. 5 («Докази») взагалі не виділяється поняття забезпечення доказів. По-друге, визначається лише окремі способи забезпечення доказів – витребування доказів до подання позову (ст. 63), огляд доказів (ст. 68). Це значно обмежує сторони у їх процесуальних правах. Зокрема, положення ст. 132-135 ЦПК, що мають універсальний характер для процесуального законодавства, мають бути відтворені в гл. 6 Проекту. По-третє, витребування доказів має супроводжуватися положеннями про судові доручення щодо збирання доказів а також право сторони заявити про такє витребування на будь-якій стадії судового розгляду (крім дебатів), що відсутнє в Проекті.Узагальнюючий висновок: проект Кодексу господарського судочинства може бути взятий за основу з урахуванням при подальшому розгляді висловлених зауважень і пропозицій.


Висновок обговорено та схвалено на засіданні кафедри господарського права і процесу Одеської національної юридичної академії, протокол № 5 від 27.06.2008 р. за участю к.ю.н. В.Е. Беляневича (м. Київ) в підготовці пропозицій, викладених в додатку № 3.


Додаток на 5 арк.


Завідувач кафедри

господарського права і процесу

д.ю.н. О.П. Подцерковний

Схожі:

Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту кодекс iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами обговорення проекту Господарського процесуального кодекс
За результатами обговорення проекту Господарського процесуального кодексу України (реєстр. №2178 від 06. 03. 2008 p.) надсилаємо...
Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту кодекс iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту про внесення змін до Господарського процесуального кодекс
Господарського процесуального кодексу України щодо процесуального правонаступництва (реєстр. №4604 від 04. 06. 2009 року) на Ваш...
Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту кодекс iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту проекту закон
України «Деякі питання списання та реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію» (реєстр. №8284...
Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту кодекс iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту закон
України (щодо оскарження рішення третейського суду та отримання виконавчого листа) (реєстр. №5322 від 06. 11. 2009 року) на Ваш запит...
Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту кодекс iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту закон
України (щодо забезпечення права на одержання рішення суду) (реєстр. №5253 від 21. 10. 2009 року) на Ваш запит від 10. 11. 2009 №04-30/3-1-481...
Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту кодекс iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу закон
Державної судової адміністрації України з фінансового контролю за використанням судами коштів Державного бюджету України (реєстр....
Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту кодекс iconШановний Олександре Анатолійовичу! За результатами аналізу закон
Вашу адресу науковий висновок, підготовлений фахівцями Національного університету «Одеська юридична академія», щодо необхідності...
Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту кодекс iconВельмишановний Сергію Федоровичу! За результатами обговорення Інформаційного листа Вищого господарського суду України Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодекс
Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України» від...
Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту кодекс iconФормат опису модуля
Контроль обсягу робіт проекту. Управління часом проекту. Управління вартістю проекту. Управління якістю проекту. Управління персоналом...
Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту кодекс iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ Миколаїв 2012
Водний кодекс України; Лісовий кодекс України; Кодекс України про надра. – К. : Форум, 2008. – № – 220 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи