Рішення щодо проникнення до житла чи до іншого володіння \" особи \" icon

Рішення щодо проникнення до житла чи до іншого володіння " особи "
Скачати 41.39 Kb.
НазваРішення щодо проникнення до житла чи до іншого володіння " особи "
Дата11.09.2012
Розмір41.39 Kb.
ТипРішення

висновок

кафедри господарського права і процесу

Одеської національної юридичної академії

щодо проекту Закону України про внесення змін та доповнень

до Господарського процесуального кодексу України

(щодо прийняття господарським судом рішень стосовно

примусового проникнення до житла чи до іншого володіння

фізичної особи-підприємця) (реєстр. № 2147 від 29.02.2008 p.).


Правовою основою запропонованих змін в Господарський процесуальний кодекс України (далі – ГПК) є положення ч. 5 ст. 44 і п. 4 розділу X ”Перехідні положення” Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон). При цьому прийняття доповнень до ГПК щодо визначення порядку прийняття господарським судом рішення щодо проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку, слід розглядати як умову набуття чинності вимог ст. 44 Закону стосовно вилучення чи накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації. Отже загальна ідея законопроекту реєстр. № 2147 є слушною та прийнятною.

Натомість вважаємо за необхідне висловити наступні зауваження та пропозиції:

1.Законопроект реєстр. № 2147 містить вказівку на суб'єкт, до якого можуть бути передбачені наведені заходи, як «фізична особа – підприємець». Це невиправдано звужує коло осіб, проникнення у житло та володіння яких потребує рішення суду, зокрема, господарського. Чинний Закон передбачає прийняття господарським судом рішення щодо проникнення до житла чи до іншого володіння особи.

В основу визначення суб'єктного складу Закону (ст. 1 ”Визначення термінів”) покладено розуміння суб'єкта господарювання як юридичної особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізичної особи, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Суб'єктами господарювання визнаються також органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності. Господарською діяльністю не вважається діяльність фізичної особи з придбання товарів народного споживання для кінцевого споживання.

Прив'язка, яка зроблена в запропонованому законопроекті до фізичної особи – підприємця є невірною, тому що суб'єкт господарювання в якості фізичної особи в законодавстві про захист економічної конкуренції формулюється ширше і не завжди потребує реєстрації в якості суб'єкта підприємницької діяльності.

Тому формулювання «фізичної особи-підприємця», як в назві, так і постатейно пропонованого нового розділу ГПК України в законопроекті є не коректною і потребує узгодження з текстом Закону «Про захист економічної конкуренції», в першу чергу, з ст. 1 цього нормативно-правового акту.

Крім того, чинний Закон, пов’язуючи необхідність судового рішення щодо вжиття відповідних запобіжних заходів з будь-якою ”особою”, вимагає визнавати рішення господарського суду підставою для вжиття запобіжних у провадженні про захист економічної конкуренції також до будь-яких юридичних осіб, коли це стосується проникнення у володіння цією юридичної особи тощо. Отже юридичні особи не можуть виключатися з переліку осіб, вжиття запобіжних заходів стосовно яких, потребує рішення господарського суду.

2. Необхідно відзначити, що прийняття законопроекту потребує узгодження власно положень частині 5 статті 44 та п. 4 розділу Х чинного Закону, адже у випадку п. 5 ст. 44 йдеться про «вилучення чи накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації», як заходів, що потребують рішення господарського суду, а у п. 4 розділу Х Закону – про «проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку», як заходів, що потребують рішення господарського суду. Тому, передусім, потребують свого узгодження ці положення Закону «Про захист економічної конкуренції». Законопроект містіть ці дві тези, але дає інший перелік об'єктів запропонованих дій: «вилучення чи накладення арешту на письмові, речові докази, зокрема документи, предмети чи інші носії інформації, що можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції». Така неузгодженість буде призводити до протиріч на практиці, тому треба дійти єдиного визначення як здійснюваних дій, так і відповідних об'єктів.

Вимагає також узгодження використання у запропонованому законопроекті словосполучення «до житла чи до іншого володіння...». При цьому, в ч. 5 ст. 44 чинного Закону міститься формулювання «...у місцях проживання та інших володіннях осіб...», але п. 4 використовує запропоноване в законопроекті формулювання, без якого-небудь уточнення їх по тексту Закону.

3. Необхідним є також узгодження запропонованих норм Розділу V-2 ГПК України з розділом V-1 ГПК ”Запобіжні заходи”. Прикладом може служити ст. 43-6 ГПК для положень ст. 43-15 законопроекту в частині вказівки на безпосередній порядок виконання ухвали суду - «ухвала про вжиття запобіжних заходів виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень», а не в формі запропонованого варіанту «...в порядку, встановленому законодавством» (ст. 43-15 згідно з законопроектом).


Загальний висновок:


Запропонований законопроект реєстр № 2147 «Про внесення змін та доповнень до Господарського процесуального кодексу України (щодо прийняття господарським судом рішень стосовно примусового проникнення до житла чи до іншого володіння фізичної особи-підприємця)» є доцільним до прийняття Верховною Радою України, натомість потребує доопрацювання з урахуванням необхідності розширення суб’єктного складу осіб, проникнення у житло чи інше володіння яких потребує рішення господарського суду, узгодження положень чинного Закону ”Про захист економічної конкуренції”, врахування інших зауважень, викладених в цьому висновку.


Висновок обговорено та схвалено на засіданні кафедри господарського права і процесу № 3 від 14 квітня 2008 р.


В.о. завідувача кафедрою

господарського права і процесу

Одеської національної

юридичної академії, д.ю.н. О.П. Подцерковний

Схожі:

Рішення щодо проникнення до житла чи до іншого володіння \" особи \" iconЛекція № притягнення особи як обвинуваченого поняття та підстави притягнення особи як обвинуваченого притягнення особи як обвинуваченого один із найважливіших процесуальних актів, спрямований на практичну реалізацію функції обвинувачення та забезпечення захисту прав І законних інтересів особи, щодо
Обвинувачений — особа, щодо якої у встановленому законом порядку винесено постанову про притягнення як обвинуваченого
Рішення щодо проникнення до житла чи до іншого володіння \" особи \" iconШепеленко О. В., Дьоміна Д. О., Терещенко В. А
Вибір того чи іншого варіанта управління з безлічі можливих представляє собою управлінське рішення, а сам процес вибору – прийняття...
Рішення щодо проникнення до житла чи до іншого володіння \" особи \" iconШепеленко О. В., Дьоміна Д. О., Терещенко В. А
Вибір того чи іншого варіанта управління з безлічі можливих представляє собою управлінське рішення, а сам процес вибору – прийняття...
Рішення щодо проникнення до житла чи до іншого володіння \" особи \" iconАктуальність
Це пов’язано, в першу чергу, з тим, що державна служба виступає рушійною силою, на яку покладаються завдання щодо покращення взаємовідносин...
Рішення щодо проникнення до житла чи до іншого володіння \" особи \" iconРішення щодо використання ресурсів при обмеженнях ? Які критерії враховуються при прийнятті рішення щодо ціноутворення?
У чому полягає зв`язок контролінгу з іншими функціями управління на підприємстві ?
Рішення щодо проникнення до житла чи до іншого володіння \" особи \" iconДо наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 01 березня 2013 №313
Претендент володіє іноземною мовою на рівні (вільне зі знанням спеціальної термінології, вільне володіння, володіння на середньому...
Рішення щодо проникнення до житла чи до іншого володіння \" особи \" iconРішення питання про кримінальну відповідальність особи. Поняття "особа злочинця"
Поняття І ознаки субєкта злочину. Субєкт злочину І особа злочинця. Крмінально-правове значення особи злочинця
Рішення щодо проникнення до житла чи до іншого володіння \" особи \" iconПрограма Творчого конкурсу для вступу за напрямом 020207 Дизайн
Мета вступного випробування – перевірка рівня володіння абітурієнтом певним рівнем знань в галузі образотворчого мистецтва, ступеня...
Рішення щодо проникнення до житла чи до іншого володіння \" особи \" iconТема №5 Кримінологічне вчення про особу злочинця Поняття особи злочинця
В іншому — робиться наголос на якісні відмінності особи злочинця від особи не злочинця. І лише тоді, коли кримі­нологічне дослідження...
Рішення щодо проникнення до житла чи до іншого володіння \" особи \" iconМетодичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни основи теорії прийняття рішень в системах управління для студентів спеціальності «Системи автоматики І управління»
Критерій прийняття рішень це функція, що виражає вподобання особи, що приймає рішення, (опр) І визначає правило, за яким вибирається...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи