Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу закон icon

Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу закон
Скачати 60.24 Kb.
НазваШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу закон
Дата11.09.2012
Розмір60.24 Kb.
ТипЗакон


Голові комітету Верховної ради України

з питань правосуддя,

академіку Ківалову С.В.


Шановний Сергію Васильовичу!


За результатами аналізу законопроекту про внесення змін до законів України «Про Рахункову палату», «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» щодо повноважень Рахункової палати та Державної судової адміністрації України з фінансового контролю за використанням судами коштів Державного бюджету України (реєстр. № 8774 від 07.07.2011 року) на Ваш запит від 12 № 04-30/3-353 надсилаємо відповідний висновок, підготовлений фахівцями кафедри господарського права і процесу академії.


Додаток: Висновок з додатками на 4 арк.


З повагою

Перший віце-президент,

ректор академії,

професор В.В. Завальнюк


Вик. проф. О.П. Подцерковний, В.П. Попелюк.

т. (048) 7198796

висновок

кафедри господарського права і процесу

Національного університету «Одеська юридична академія»

щодо законопроекту про внесення змін до

законів України «Про Рахункову палату», «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» щодо повноважень Рахункової палати та Державної судової адміністрації України з

фінансового контролю за використанням судами коштів

Державного бюджету України

(реєстр. № 8774 від 07.07.2011 року)


Законопроектом пропонується запровадити механізм фінансового контролю за використанням судами коштів Державного бюджету України.

Загалом слід підтримати висновок автору законопроекту, викладений у пояснювальній записці, про те, що прийняття законопроекту забезпечить дотримання принципу незалежності судів та запровадить механізм фінансового контролю за використанням судами коштів Державного бюджету України.

Зокрема, відповідно до правової позиції Конституційного Суду України, викладеної у пункті 2 резолютивної частини Рішення від 1 грудня 2004 року N 19-рп/2004 у справі про незалежність суддів як складову їхнього статусу незалежності суддів у зв'язку із здійсненням ними правосуддя забезпечується забороною щодо суддів будь-яких дій незалежно від форми їх прояву з боку державних органів, установ та організацій, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, фізичних та юридичних осіб з метою перешкодити виконанню суддями професійних обов'язків або схилити їх до винесення неправосудного рішення тощо.

Разом з тим, при виявленні порушень фінансово-господарської діяльності державна контрольно-ревізійна служба звертається до судових органів з вимогами про їх усунення, що призводить до конфлікту інтересів між судом як органом, який здійснює правосуддя, та органом, щодо якого здійснюється перевірка. Таке становище по суті є формою фінансового впливу на суддів, що ставить під сумнів гарантовану Конституцією України незалежність судової влади України, а отже - і конституційне право людини і громадянина на судовий захист, оскільки реалізація конституційних положень про гарантії судового захисту прав і свобод людини і громадянина пов'язана із створенням державою належних умов для діяльності судів.

Таким чином, суд повинен бути незалежним від будь-яких органів виконавчої влади, в противному випадку суди об’єктивно намагатимуться захищати інтереси судової влади.

Більш того, на нашу думку, з метою досягнення адміністративної незалежності судів від органів законодавчої та виконавчої влади формування бюджету судів, персоналу, витрат на ведення справ повинно бути під контролем судів.


Разом із тим щодо положень законопроекту варто висловити окреме зауваження:


Законопроект не повною мірою узгоджується із бюджетним законодавством, зокрема із Бюджетним кодексом України.

Реалізація положень закону потребує запровадження спеціального механізму виокремлення судів від розпорядження коштами бюджету та визначення основним розпорядником Державну судову адміністрацію, інакше розпорядження бюджетними коштами обумовлюватиме контроль за їх використанням.

В Україні державна влада здійснюється на засадах поділу на законодавчу, виконавчу та судову, її органи реалізують свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України, що означає самостійне виконання кожним органом державної влади своїх функцій і повноважень (стаття 6 Основного Закону України, абзац перший пункту 4 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 18 листопада 2004 року N 17-рп/2004).

Статтею 47 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" передбачено, що незалежність суддів забезпечується, в тому числі, окремим порядком фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів, що відповідно до частини 2 статті 142 названого Закону покладається на Державну судову адміністрацію України як головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності судів.

При цьому в силу статті 145 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Державна судова адміністрація України здійснює організаційне забезпечення діяльності органів судової влади у межах повноважень, установлених законом, та є органом в системі судової влади, діяльність якого підзвітна з'їзду суддів України відповідно до пункту 1 Положення про Державну судову адміністрацію України, яке затверджене Рішенням Ради суддів України від 22.10.2010 N 12.

Таким чином, закріплення за Державною судовою адміністрацією статусу головного розпорядника забезпечить незалежність судів (судової влади) в здійсненні правосуддя, оскільки суди не будуть розпорядниками коштів цю функцію буде виконувати Державна судова адміністрація України, як орган судової влади та тільки її діяльність буде об’єктом контролю.

Такі зміни тягнуть за собою скорочення бюджетних витрат т. я. суди не будуть розпорядниками бюджетних коштів, що не потребує формування штату працівників в кожному суді України, а надасть можливість за рахунок працівників Держаної судової адміністрації чи невеликого збільшення виконувати зазначені функції.


Враховуючи вищевикладене вважаємо за доцільне:

1. В Бюджетному кодексі України шляхом доповнення статті 22 такими положеннями: в підпункті 1 пункту 2 після слів «міністерства» виключити слова «Конституційний Суд України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди» та доповнити словами «Державна судова адміністрація України», далі – по тексту.


2. В Законі України «Про судоустрій і статус суддів» шляхом доповнення статті 142: в пункті 2 виключити слова «^ Конституційний Суд України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди - щодо фінансового забезпечення діяльності цих органів».

Частину 3 пункту 2 викласти в наступній редакції:«Державна судова адміністрація України - щодо фінансового забезпечення діяльності Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів та всіх інших судів загальної юрисдикції, діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, органів суддівського самоврядування, Національної школи суддів України та Державної судової адміністрації», далі – по тексту

Пункт 3 доповнити частино 3 такого змісті: « Державна судова адміністрація України, як головний розпорядник формує мережу розпорядників нижчого рівня, що складається із Територіальних управлінь Державної судової адміністрації України з урахуванням положень бюджетного законодавства України, які забезпечують виконанню бюджету з фінансування відповідних судів».


3. Передбачити у проекті Закону України про Державний бюджет України на 2012 рік видатки, пов'язані з реалізацією положень цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2012 року.


4. Передбачити у законопроекті положення, що зобов’язують Кабінет Міністрів України: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити в межах своїх повноважень перегляд чи скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Реалізація цих пропозицій дозволить повною мірою розкрити завдання законопроекту щодо забезпечення незалежності судової гілки влади та одночасного контролю за використанням коштів судами.


^ Узагальнюючий висновок: законопроект про внесення змін до законів України «Про Рахункову палату», «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» щодо повноважень Рахункової палати та Державної судової адміністрації України з фінансового контролю за використанням судами коштів Державного бюджету України є доцільним та може бути взятий за основу із певним доопрацюванням при подальшому розгляді.


Висновок обговорено та схвалено на засіданні кафедри господарського права і процесу Одеської національної юридичної академії, 08.11.2011 р.


Завідувач кафедри

господарського права і процесу

д.ю.н. О.П. Подцерковний


Викл. кафедри, к.ю.н. В.П. Попелюк

Схожі:

Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу закон iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту кодекс
За результатами аналізу проекту Кодексу господарського судочинства України (реєстр. №2777 від 16. 07. 2008 p.) надсилаємо відповідний...
Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу закон iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту проекту закон
України «Деякі питання списання та реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію» (реєстр. №8284...
Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу закон iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту закон
України (щодо оскарження рішення третейського суду та отримання виконавчого листа) (реєстр. №5322 від 06. 11. 2009 року) на Ваш запит...
Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу закон iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту закон
України (щодо забезпечення права на одержання рішення суду) (реєстр. №5253 від 21. 10. 2009 року) на Ваш запит від 10. 11. 2009 №04-30/3-1-481...
Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу закон iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту про внесення змін до Господарського процесуального кодекс
Господарського процесуального кодексу України щодо процесуального правонаступництва (реєстр. №4604 від 04. 06. 2009 року) на Ваш...
Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу закон iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами обговорення проекту Господарського процесуального кодекс
За результатами обговорення проекту Господарського процесуального кодексу України (реєстр. №2178 від 06. 03. 2008 p.) надсилаємо...
Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу закон iconШановний Олександре Анатолійовичу! За результатами аналізу закон
Вашу адресу науковий висновок, підготовлений фахівцями Національного університету «Одеська юридична академія», щодо необхідності...
Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу закон iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Закон оптимуму; закон біогенної міграції атомів, закон 10-ти %, закон константності (Вренадського), закон зворотності (Далло), закон...
Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу закон iconПро призначення академічної cтипендії ім. М. С. Грушевського на II семестр 2012-2013 навчального року Міністру освіти І науки, молоді та спорту України Табачнику Д. В. Шановний Дмитро Володимировичу!
Просимо Вас підтримати подання Донецького національного університету та Ради ректорів Донецької області щодо призначення академічної...
Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу закон iconАналіз попиту на освітні послуги хду за результатами вступних кампаній 2007-2009 р
Серед мешканців Херсону, Херсонської та інших областей відділом освітнього моніторингу та маркетингу було проаналізовано контингент...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи