Кафедри господарського прва І процесу ну «Одеська юридична академія» icon

Кафедри господарського прва І процесу ну «Одеська юридична академія»
НазваКафедри господарського прва І процесу ну «Одеська юридична академія»
Дата11.09.2012
Розмір42.7 Kb.
ТипДокументи


Висновок

кафедри господарського прва і процесу НУ «Одеська юридична академія»

на запит ДП «Транспортно-експедиційний центр» від 7.04.2011


На запит ДП «Транспортно-експедиційний центр» від 7.04.2011 про відповідність чинному законодавству договору підряду від 4.02.2011 та додатку до нього від 4.02.2011 на підставі доданих документів (копія Договору від 04.02.2011 та Додатку до нього від 04.02.2011; копія свідоцтва про державну реєстрацію ДП «ТЕЦ», копію Статуту ДП «ТЕЦ» у редакції ві 08.11.2005 із змінами від 20.01.2010; протоколу зборів учасників від 2.12.2003; статдовідки від 24.09.2004; копії паспорту Гаврилиці М.М.) можемо зробити наступні висновки:


1. Правова природа договору визначаєтсья положеннями Цивільного кодексу України про підряд.

Визначення основних засад господарювання в Україні і регулювання, господарських відносин, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання, здійснюється Господарським кодексом України від 16.01.2003 року № 436-ІV (далі - ГК України) та іншими чинними нормативно-правовими актами господарського законодавства відповідно до ст. 1 ГК України.

Особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників, регламентуються Цивільним кодексом України від 16.01.2003 року № 435-ІV (далі - ЦК України) відповідно до ст.1 ЦК України.

Представлений для надання висновку договір від 04.02.2011 з додатком є цивільно-правовим правочином, оскільки укладений між суб'єктом господарювання – Дочірнім підприємством «Транспортно-експедиційний центр», що є юридичною особою України, та фізичною особою Гаврилица Миколою Миколайовичем, який є громадянином України. Враховуючи, що цей договір укладено за участі громадянина – негосподарюючого субєкта, він не є господарським згідно з ч. 3 ст. 175 ГК та повинен регулюватися положеннями ЦК України.

Окремо треба наголосити, що працевлаштування громадян України регламентується Кодексом законів про працю України, та іншими актами правового регулювання.

При цьому дані нормативні акти регламентують трудові відносини між суб'єктами господарювання та фізичними особами, котрі виникають та діють на підставі Кодексу законів про працю України. У Вашому випадку відносини за цивільно-правовим договором підряду на виконання разової роботи не носять змісту трудових, а тому не можуть бути предметом правового регулювання відповідних нормативно-правових положень про трудові відносини.

2. Факт укладення договору підтверджуєтсья погодженянм його істотних умов.

За ст. 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Як вбачається з наданого договору від 04.02.2011 та відповідного додатку його предмет був погоджений сторонами в п. 1.1. угоди із урахуванням п.2.1.1 договору та положень додатку від 04.02.2011. Також були погоджені і ціна договору (п. 2.5. та п. 6.3 договору), порядок оплати (розділ 4 договору), строк виконання (розділ 3 договору), обов‘язки сторін (розділ 2 договору), відповідальність сторін (розділ 5 договору), а за п. 6.1. встановлено, що сторони керуються ст.ст. 837, 840-843, 845-847, 849-854 ЦК України по всім питанням, що не врегульовані договором.

Договір укладений в письмовій формі, що відповідає ст. 208 ЦК України. Умови відносин за договором підряду відповідають главі 61 ЦК України.

За таких обставин, можна вважати, що договір є укладеним сторонами.

3. Договір не містить недійсних умов.

Чинне цивільне законодавство України також окремо виходить з того, що укладений договір може бути недійсним, в тому числі нікчемним:

* недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається (ст. 215 ЦК України, частина друга)

При цьому правові підстави для нікчемності договору чітко (прямо) визначені законодавством, що виходить із ч. 2 ст. 215 ЦК України (наприклад, ст. 220 ЦК України щодо недодержання вимоги про обов'язкове нотаріальне посвідчення угоди, тощо).

В даному випадку (виходячи з умов Вашого звернення) правових підстав вважати укладений договір від 04.02.2011 року нікчемним немає.

В свою чергу недійсним є правочин відносно якого здійснено недодержання в момент його вчинення стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 ЦК України. Але обов'язковою умовою визнання договору недійсним (умовою вважати його таким) необхідна наявність відповідного судового рішення, яке набуло законної сили.

При цьому згідно з ст ст. 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Тобто за відсутності рішення суду про визнання договору від 04.02.2011 року недійсним, цей правочин є правомірним та може вважатися таким, що відповідає умовам чинного законодавства України. Хоча вказане не позбавляє можливості визнання правочину недійсним в майбутньому при доведенні підстав недійсності, передбачених у законодавстві.


Узагальнюючий висновок:

1. Договір від 04.02.2011 року з додатком між Дочірнім підприємством «Транспортно-експедиційний центр» та фізичною особою Гаврилица Миколою Миколайовичем слід визнати укладеним.

2. Правові підстави недійсності (у тому числі нікчемності) укладеного між Дочірнім підприємством «Транспортно-експедиційний центр» та фізичною особою Гаврилица Миколою Миколайовичем договору від 04.02.2011 року з додатком не виявлені.

3. Оскільки договір не визнаний у судовому порядку недійсним, зокрема, виходячи із умов ст. 204 ЦК України стосовно презумпції правомірності правочину, укладений між Дочірнім підприємством «Транспортно-експедиційний центр» та фізичною особою Гаврилица Миколою Миколайовичем договір від 04.02.2011 року можна вважати дійсним та таким, що відповідає чинному законодавству України.

Висновок обговорено та затверджено на засіданні кафедри господарського права і процесу НУ «ОЮА» 11.04.2011


Завідувач кафедри

господарського права і процесу НУ «ОЮА»,

д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України О.П. Подцерковний


Схожі:

Кафедри господарського прва І процесу ну «Одеська юридична академія» iconОдеська національна юридична академія
Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри господарського права І процесу,протокол № від
Кафедри господарського прва І процесу ну «Одеська юридична академія» iconГолові одеського апеляційного господарського суду балуху Валерію Сергійовичу
Вам висновок кафедри господарського права І процесу Національного університету «Одеська юридична академія» щодо узагальнення правових...
Кафедри господарського прва І процесу ну «Одеська юридична академія» iconНаціональний університет «Одеська юридична академія»
«Правове життя сучасної України», присвячена 15-річчю заснування Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю...
Кафедри господарського прва І процесу ну «Одеська юридична академія» iconНаціональний університет «Одеська юридична академія»
«Правове життя сучасної України», присвячена 15-річчю заснування Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю...
Кафедри господарського прва І процесу ну «Одеська юридична академія» iconШановні колеги! Національний університет «Одеська юридична академія» Південний регіональний центр Національної академії правових наук України запрошу
Конференція відбудеться 16-17 травня 2014 року в Національному університеті «Одеська юридична академія». Метою даної конференції...
Кафедри господарського прва І процесу ну «Одеська юридична академія» iconНаціональний університет «одеська юридична академія»
Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри “ ” 2011 р протокол №
Кафедри господарського прва І процесу ну «Одеська юридична академія» iconГнідаш Інна Студентка 4 курсу факультету адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія» Правочин, що не відбувся
Студентка 4 курсу факультету адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія»
Кафедри господарського прва І процесу ну «Одеська юридична академія» iconШановні колеги! Національний університет «Одеська юридична академія» Факультет міжнародно-правових відносин Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин Студентське наукове товариство факультету міжнародно-правових відносин запрошують
Круглий стіл відбудеться 19 квітня 2013 року в Національному університеті «Одеська юридична академія». Метою круглого столу є обговорення...
Кафедри господарського прва І процесу ну «Одеська юридична академія» icon“Римське право і сучасність”, яка відбудеться 24-25 травня 2013 року* в Національному університеті «Одеська юридична академія»
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції “Римське право і сучасність”, яка відбудеться 24-25 травня 2013 року*...
Кафедри господарського прва І процесу ну «Одеська юридична академія» iconСучасна теорія кримінального права
Затверджено рішенням кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія». Протокол №09 від 26. 12....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи