Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту проекту закон icon

Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту проекту закон
Скачати 58.73 Kb.
НазваШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту проекту закон
Дата11.09.2012
Розмір58.73 Kb.
ТипЗакон


Голові комітету Верховної ради України

з питань правосуддя,

академіку Ківалову С.В.


Шановний Сергію Васильовичу!


За результатами аналізу проекту проекту Закону України «Деякі питання списання та реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію» (реєстр. № 8284 від 23.03.2011) на Ваш запит від _____ № _____________ надсилаємо відповідний висновок, підготовлений фахівцями Національного університету «Одеська юридична академія».


Додаток: Висновок на 4 арк.


З повагою


Перший віце-президент,

ректор університету,

професор В.В. Завальнюк


Вик. проф. О.П. Подцерковний та ін.

т. (048) 7198796

висновок

кафедри господарського права і процесу

Національного університету «Одеська юридична академія»

щодо проекту Закону України Закону України «Деякі питання списання та реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію» (реєстр. № 8284 від 23.03.2011).


Проектом Закону України «Деякі питання списання та реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію» (реєстр. № 8284 від 23.03.2011) (далі – Проект) має за основну мету «покращення платіжного балансу підприємств, що провадять діяльність, пов’язану з постачанням природного газу за регульованим тарифом, підвищення рівня їх поточних розрахунків за спожитий природний газ та електричну енергію.


Аналіз проекту доводить, що його мета не відповідає правовим засобам, які визначає суб’єкт законодавчої ініціативи для її досягнення.

Законопроект пропонує списати заборгованість за спожитий газ і електроенергію, що утворилась за станом на 1 грудня 2007 року між господарюючими суб’єктами України, які виробляють, транспортують та постачають теплову та електричну енергію, надають послуги з диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою незалежно від форм власності та реструктуризувати на двадцяти років заборгованість (у тому числі реструктуризовану раніше та/або підтверджену судовими рішеннями) за природний газ, яка утворилась станом на 1 січня 2011 року. В пояснювальній записці відсутнє обґрунтування, яким чином списання заборгованості за минулі роки призведе до «підвищення рівня поточних розрахунків спожитий природний газ та електричну енергію».

По суті Проектом пропонується здійснити фінансову підтримку суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері обігу природного газу та електричної енергії, за рахунок один одного та платників податків.


Із цією концепцією закону не можна погодитися із наступних підстав.


1. НАК «Нафтогаз України», ДК "Укргазвидобування", ДК "Укртрансгаз", ДАТ "Чорноморнафтогаз", а також інші кредитори, що втратять право на стягнення боргів за цим законом, є самостійними господарюючими суб’єктами, що не є державними органами та не діють від імені держави. Держава не відповідає за їх боргами, так само як і ці суб’єкти не відповідають за боргами держави (ст. 176 Цивільного кодексу України).

Ці суб’єкти господарювання здійснюють діяльність на підставі права власності або іншого речового права (права господарського відання чи оперативного управління), щодо режиму яких застосовуються положення закону про захист права власності (ст. 135-137 Господарського кодексу України). Відповідно до ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Отже, списання відповідної заборгованості означатиме позбавлення цих осіб права власності чи інших речових прав на кошти, що їм мають повернути кредитори.

Крім того цим порушуватиметься принцип здійснення цивільних прав вільно, на власний розсуд (ст. 12 ЦК), адже означатиме втручання у реалізацію цивільних прав з боку держави.


2. Суцільне списання заборгованості суб’єктів господарювання один перед одним означатиме зрівнялівку у питаннях ефективності господарської діяльності із споживання природного газу та електричної енергії. Виникне ситуація, за якої підприємства, які не діяли енергоефективно, мали неналежну організацію правової роботи із кінцевими споживачами щодо розрахунків за газ та електричну енергію отримують фінансову підтримку у формі списання боргів, а інші – ефективні підприємства, що своєчасно розраховувалися, знаходячи кошти усіляким способом – такої підтримки не отримують.

Унаслідок цього підриватимуться засади конкуренції на ринку, що суперечить положенням статті 25 Господарського кодексу України та Закону України «Про захист економічної конкуренції у формі «надання переваг на ринку окремим суб’єктам». Разом із тим, органам державної влади і органам місцевого самоврядування, що регулюють відносини у сфері господарювання, забороняється приймати акти або вчиняти дії, що визначають привілейоване становище суб'єктів господарювання тієї чи іншої форми власності, або ставлять у нерівне становище окремі категорії суб'єктів господарювання чи іншим способом порушують правила конкуренції.


3. Не можна погодитися із думкою авторів законопроекту, обґрунтованою у пояснювальній записці, про те, що «по закінченню 2010 фінансового року за заборгованістю за період з 1999 по 2007 рік включно спливає строк позовної давності».

У цьому разі не врахована правова природа позовної давності. Адже, наприклад, у ст. 264 передбачається, що перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов'язку. Позовна давність переривається також у разі пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач.

Крім того, відповідно до статті 259 ЦК України встановлена у ЦК 3-річна загальна позовна давність може бути збільшена за домовленістю сторін.

Отже, висновок про сплив позовної давності у відповідних відносинах є неточним, не враховує багатьох обставин, що можуть існувати у відносинах між господарюючими суб’єктами.


4. Компенсація втрат, що несуть підприємства галузі від державних прорахунків у здійсненні тарифної політики, має ґрунтуватися на чітких розрахунках та підтвердженнях їх об’єктивності.

Наразі, супровідні документи до законопроекту мають занадто загальний характер, у багатьох випадках посилаються «приблизні» цифри та не містять спеціальних розрахунків, що дозволяють визначитися із обґрунтованістю законопроекту, визначитися щодо обсягу заборгованості, яку передбачається списати та реструктуризувати.

Зокрема, не наводиться інформація щодо обсягу вже погашеної заборгованості відповідно до вимог Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» від 23.06.2005 № 2711-IV, щодо конкретного складу господарюючих суб’єктів, які мають взяти участь у списанні та реструктуризації заборгованості; щодо об’єктивних причин виникнення заборгованості, яку передбачається списати та реструктуризувати.


5. Законопроектом не враховується, що суб’єкти господарювання, які несуть втрати від неправомірного встановленні регульованих тарифів, мають право оскаржити у суді відповідні рішення органів влади та отримати відшкодування шкоди. Зокрема, відповідно до ст.


6. Реалізація законопроекту об’єктивно звужуватиме зацікавленість суб’єктів господарювання в здійсненні своєчасних розрахунків у зв’язку із очікуванням нових списувань заборгованості.

Відносини між господарюючими суб’єктами паливно-енергетичного комплексу регулюються на підставі господарських договорів, укладених відповідно до господарського законодавства, у зв’язку з чим зобов’язання, які виникають за їх змістом, мають належним чином виконуватись. Запровадження механізму списання заборгованості стимулюватиме суб’єктів господарювання до невиконання своїх зобов’язань, послаблення договірної та платіжної дисципліни в енергетичному секторі економіки.


^ Узагальнюючий висновок: Проект Закону України «Деякі питання списання та реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію» (реєстр. № 8284 від 23.03.2011) є необґрунтованим та недоцільним, погіршить стан розрахунків за спожитий газ та електричну енергію, а тому не може бути взятий за основу та має бути повернуто суб’єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання.


Висновок обговорено та схвалено на засіданні кафедри господарського права і процесу Одеської національної юридичної академії, 26.04.2011 р.


Завідувач кафедри

господарського права і процесу

д.ю.н., член-кор. НАПрНУ О.П. Подцерковний

Схожі:

Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту проекту закон iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту кодекс
За результатами аналізу проекту Кодексу господарського судочинства України (реєстр. №2777 від 16. 07. 2008 p.) надсилаємо відповідний...
Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту проекту закон iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами обговорення проекту Господарського процесуального кодекс
За результатами обговорення проекту Господарського процесуального кодексу України (реєстр. №2178 від 06. 03. 2008 p.) надсилаємо...
Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту проекту закон iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту закон
України (щодо оскарження рішення третейського суду та отримання виконавчого листа) (реєстр. №5322 від 06. 11. 2009 року) на Ваш запит...
Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту проекту закон iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту закон
України (щодо забезпечення права на одержання рішення суду) (реєстр. №5253 від 21. 10. 2009 року) на Ваш запит від 10. 11. 2009 №04-30/3-1-481...
Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту проекту закон iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту про внесення змін до Господарського процесуального кодекс
Господарського процесуального кодексу України щодо процесуального правонаступництва (реєстр. №4604 від 04. 06. 2009 року) на Ваш...
Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту проекту закон iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу закон
Державної судової адміністрації України з фінансового контролю за використанням судами коштів Державного бюджету України (реєстр....
Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту проекту закон iconФормат опису модуля
Контроль обсягу робіт проекту. Управління часом проекту. Управління вартістю проекту. Управління якістю проекту. Управління персоналом...
Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту проекту закон iconНазва проекту Керівник проекту: Терміни виконання проекту 200 201 Виконавці проекту (з оплатою)
Кошти, залучені до виконання (обсяг проектів, які виконувались під керівництвом керівника проекту та/або, де брали участь виконавці...
Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту проекту закон iconНазва проекту Керівник проекту: Терміни виконання проекту 200 2010 Виконавці проекту (з оплатою)
Переваги отриманих результатів у порівнянні з існуючими зарубіжними та вітчизняними аналогами
Шановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту проекту закон iconШановний Олександре Анатолійовичу! За результатами аналізу закон
Вашу адресу науковий висновок, підготовлений фахівцями Національного університету «Одеська юридична академія», щодо необхідності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи