Особливості визнання договору концесії недійсним Згідно Закону України «Про концесії» icon

Особливості визнання договору концесії недійсним Згідно Закону України «Про концесії»
Скачати 46.74 Kb.
НазваОсобливості визнання договору концесії недійсним Згідно Закону України «Про концесії»
Дата12.09.2012
Розмір46.74 Kb.
ТипЗакон

Оляш А. ФА 4 курс

Особливості визнання договору концесії недійсним

Згідно Закону України « Про концесії» від 16.07.1999, концесія — це надання з метою задоволення громадських потреб уповноваженим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій основі юридичній або фізичній особі (суб’єкту підприємницької діяльності) права на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об’єкта концесії (строкове платне володіння), за умови взяття суб’єктом підприємницької діяльності (концесіонером) на себе зобов’язань по створенню (будівництву) та (або) управлінню (експлуатації) об’єктом концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику.

В свою чергу, концесійий договір визначається як договір, відповідно до якого уповноважений орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування (концесієдавець) надає на платній та строковій основі суб’єкту підприємницької діяльності (концесіонеру) право створити (побудувати) об’єкт концесії чи суттєво його поліпшити та (або) здійснювати його управління (експлуатацію) відповідно до Закону з метою задоволення громадських потреб.

Він повинен відповідати не тільки загальним нормам Цивільного кодексу, Господарського кодексу але й спеціальним нормам, недоржання яких призведе до визнання його недійсним.

Це зумовлено тим що договір концесії досить специфічний і має свої особливості, так контрагентами можуть бути тільки органи державної влади(органи місцевого самоврядування) і юридичні особи( фізичні особи СПД), тобто участь звичайної фізичної особи вже призводить до визнання договору недійсним.

Договір концесії має багато інших особливостей, одною з таких є те, що в концесію передається право на створення (будівництво або добудову) майна (об’єкта концесії) і на подальше його використання (управління, експлуатацію) концесіонером з метою отримання прибутку. Це відрізняє його від договору, найму (фінансовго лізингу, оренди), оскільки в них власником надається майно яке було створене до моменту укладання договору про його використання. Це досить важливо оскільки в судовій практикі трапляються випадки коли прокуратура намагається визнати договір оренди як договір концесії, для того щоб в потім визнати його недійсним, в зв’язку з непроведенням конкурсу, але ця позиція визнається такою що невідповідає закону, наприклад в Рішенні Господарського суду Одеської області від 26.05.2011 р. Справа  № 20/17-581-2011.

Що стосується конкурсу, то його проведення являється обов’язковим згідно з законом «Про концесії», порядок проведення регулюється постановою Кабінету Міністрів України № 642 від 12.04.2000 р. «Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об’єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію». Недодержання порядку проведення конкурсу може привести до визнання договору концесії недійсним. Так, Господарським судом м. Києва у рішенні по справі №  6/394-9/152пд, від 13.05.2010 р. було визнано договір концесії недійсним в звя’зку з тим що « переможецьконкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, є порушенням зі сторони концесієдавця положень Закону України «Про концесії», постанови Кабінету Міністрів України № 642 від 12.04.2000 р. «Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об’єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію».

Після проведення конкурсу з переможцем укладається письмово договір концесії, слід зазначити що його форма укладення міститься в Типовому концесійному договорі затвердженому КМУ 12.04.2000р. Оскільки така форма є обов’язковою, недодержання її тягне за собою визнання договору недійсним. Істотні умови договору містяться в ст. 10 Закону «Про концесії» ними є:

сторони договору;

види діяльності, роботи, послуги, які здійснюються за умовами договору;

об’єкт концесії (склад і вартість майна або технічні і фінансові умови створення об’єкта концесії);

умови надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для здійснення концесійної діяльності;

перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню;

умови встановлення, зміни цін (тарифів) на виготовлені (надані) концесіонером товари (роботи, послуги);

строк дії договору концесії, умови найму, використання праці працівників — громадян України;

умови використання вітчизняних сировини, матеріалів;

умови та обсяги поліпшення об’єкта концесії та порядок компенсації зазначених поліпшень;

умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів;

порядок використання амортизаційних відрахувань;

відновлення об’єкта концесії та умови його повернення;

відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що випливають з концесійного договору;

страхування концесіонером об’єктів концесії, взятих у концесію;

порядок внесення змін та розірвання договору;

порядок вирішення спорів між сторонами;

право на отримання інформації та проведення перевірки виконання умов договору;

порядок та умови передачі, у тому числі з наданням гарантії кредиторам, прав і зобов’язань, що випливають з концесійного договору;

порядок використання об’єктів права інтелектуальної власності.

Недодержання цих умов також призводить до визнання договору недійсним.

Також концесійні договори підлягають обов’язковій реєстрації в порядку, передбаченому статтею 14 Закону «про концесії» та Положенням про реєстр концесійних договорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2000 N 72, але у роз’яснені Міністерства юстиції України від 19.01.2011р. про «Особливості укладення договору концесії» вказано що факт реєстрації або не реєстрації договору концесії не впливає на його чинність, оскільки як було уже зазначено концесійний договір набирає чинності з дня досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору. Тому, на мою думку, недодержання умови про державну реєстрацію не може мати наслідком визнання його недійсним.

Тому при вирішенні питань про визнання договору концесії недійсним слід приділяти велику увагу додержання порядку його заключення,особливо конкурсу-оскільки не жавжди він проводиться с додержанням правил його проведення(не додержання кваліфікаційних вимог або і зовсім не на конкурсних засадах). Велику увагу треба приділяти також для аналізу самого змісту та форми договору. Хоча і є Типовий договір, але інколи сторони вказують в договорі умови які прямо суперачать як Типовому договору так і закону вцілому, а це повино призводити до визнання його недійсним.


Схожі:

Особливості визнання договору концесії недійсним Згідно Закону України «Про концесії» iconВ. П. Барбарі Науковий висновок Суть справи: Рішення
Одеської міської ради про визнання частково недійсним договору купівлі-продажу, визнання права власності, визнання нечинним та скасування...
Особливості визнання договору концесії недійсним Згідно Закону України «Про концесії» iconПро інституційний депозитарій тернопільського державного технічного університету ім. Івана пулюя (elartu) м. Тернопіль 2009 загальні положення та терміни
Автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір і якій належать майнові права інтелектуальної власності на твір відповідно...
Особливості визнання договору концесії недійсним Згідно Закону України «Про концесії» iconЗакону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік"
Згідно Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" розмір мінімальної заробітної плати на місяць встановлено
Особливості визнання договору концесії недійсним Згідно Закону України «Про концесії» iconШановні учасники конференції!
Договір укладено відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», Закону України про освіту, Закону України про вищу...
Особливості визнання договору концесії недійсним Згідно Закону України «Про концесії» iconРішення колективних трудових спорів (конфліктів)»; Закону України «Про відпустки»; Закону України «Про освіту»; Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
Сторони І мають відповідні повноваження. У ньому визначаються взаємовідносини адміністрації та колективу університету з питань економічного...
Особливості визнання договору концесії недійсним Згідно Закону України «Про концесії» iconРішення колективних трудових спорів (конфліктів)»; Закону України «Про відпустки»; Закону України «Про освіту»; Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
Сторони І мають відповідні повноваження. У ньому визначаються взаємовідносини адміністрації та колективу університету з питань економічного...
Особливості визнання договору концесії недійсним Згідно Закону України «Про концесії» iconРішення колективних трудових спорів (конфліктів)»; Закону України «Про відпустки»; Закону України «Про освіту»; Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
Сторони І мають відповідні повноваження. У ньому визначаються взаємовідносини адміністрації та колективу університету з питань економічного...
Особливості визнання договору концесії недійсним Згідно Закону України «Про концесії» iconКолективний договір між ректором внту та профспілковим комітетом на 2012-2014 роки
Закону України «Про колективні договори І угоди», Генеральної, галузевої угод, Закону України про освіту, Закону України про вищу...
Особливості визнання договору концесії недійсним Згідно Закону України «Про концесії» iconМ. С. Жукович 2009 р. План роботи Профспілки студентів лктд на 2009-2010 навчальний рік Згідно із ст. 38 закон
Згідно із ст. 38 закону України «про вищу освіту»,основаними завданнями органів студентського комітету, є
Особливості визнання договору концесії недійсним Згідно Закону України «Про концесії» iconЗвіт про виконання закону про Державний бюджет України та його розгляд. Предмет І метод податкового права. Податкові правовідносини: поняття, види, ознаки, особливості. Джерела податкового права
Порядок складання проекту бюджету: основні напрямки бюджетної політики; бюджетний запит; схвалення кму проекту закону України про...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи