Календар знаменних і пам\

Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
НазваКалендар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Сторінка2/12
Дата20.11.2012
Розмір1.67 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

^ Основні праці:

Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ–ХХ ст. Історіографія. Біобібліографія. Матеріали / Л. В. Баженов. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. міськ. друк., 1993. – 480 с.; Історичне краєзнавство Правобережної України ХІХ – на початку ХХ ст. Становлення. Історіографія. Біобібліографія / Л. В. Баженов. – Хмельницький : Доля, 1995. – 256 с.; Михайло Грушевський і Євтим Сицинський ( з історії взаємин на ниві дослідження Поділля) / Л. В. Баженов // Історія України: маловідомі імена, події, факти (збірник статей). – К., 1996. – С. 69-76; Поділля в науково-краєзнавчій спадщині В. К. Гульдмана (до 150-річчя від дня народження) / Л. В. Баженов // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету. Іст. науки. – Кам'янець-Подільський, 2004. – Т. 13. – С. 518-524; Alma mater подільського краєзнавства (Місто Кам'янець-Подільський – центр історичної регіоналістики ХІХ – початку ХХІ століть) : [наук. вид.]. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2005. – 416 с.; Історія Волині й Поділля в дослідженнях польських науковців-україністів ХХ – початку ХХІ ст. / Л. В. Баженов // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету. Іст. науки. – Кам'янець-Подільський, 2005. – Т. 15 : На пошану професора Л. В. Баженова. – С. 252-264; Матеріали про розвиток краєзнавчого руху та історико-регіональних досліджень на Хмельниччині (2001–2007 рр.) / Л. В. Баженов // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Т. 10 : Матеріали шостого круглого столу “Культура і просвітницький рух на Поділлі”. – С. 199-213; Володимир Січинський (1894–1962 рр.). Життя, діяльність, творчість в ім'я України : монографія / Л. В. Баженов, В. Л. Логвіна. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – 236 с.; Історична регіоналістика у Кам'янці-Подільському доби національно-демократичної революції / Л. В. Баженов // Кам'янець-Подільський – остання столиця Української Народної Республіки : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Кам'янець-Подільський, 6–7 жовт. 2009 р. – Кам'янець-Подільський, 2009. – С. 76-83.


Про Л. В. Баженова:

Завальнюк О. М. Лев Васильович Баженов / О. М. Завальнюк // Кам'янець-Подільський державний університет в особах. – Кам'янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 27-40; Баженов Лев Васильович // Хто є хто на Хмельниччині. – К., 2004. – С. 57; Прокопчук В. С. Наукова школа професора Л. В. Баженова (До 60-річчя від дня народження) / В. С. Прокопчук // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету. Іст. науки. – Кам'янець-Подільський, 2005. – Т. 15 : На пошану професора Л. В. Баженова. – С. 9-18; Костриця М. Ю. Професор Л. В. Баженов – дослідник і краєзнавець Волині – Житомирщини / М. Ю. Костриця // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету. Іст. науки. – Кам'янець-Подільський, 2005. – Т. 15 : На пошану професора Л. В. Баженова. – С. 19-25; Завальнюк О. М. Вершини професора Л. В. Баженова / О. М. Завальнюк, А. Г. Філінюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Кам'янець-Подільський, 2005. – Т. 5 : Матеріали круглого столу “Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі у XVIII – на початку ХХІ ст.” – С. 361-368; Завальнюк О. М. Академіку Л. В. Баженову – 60 / О. М. Завальнюк, А. Г. Філінюк // Хмельниччина : Дивокрай. – 2005. – № 1-2. – С. 79-82; Баженов Лев Васильович // Завальнюк О. М. Минуле і сучасне Кам'янця-Подільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини : іст. нариси / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький, В. Б. Стецюк. – Кам'янець-Подільський :Аксіома, 2007. – Вип. 2. –С. 295-304.

Завальнюк О. М., Прокопчук В. С.


1 січня

60 років від дня народження

Івана Васильовича Рибака,

кандидата історичних наук, професора, завідувача кафедри історії народів Росії та спеціальних історичних дисциплін


Народився 1 січня 1951 р. в с. Зінькові Віньковецького району Кам'янець-Подільської області в родині колгоспників.

З 1958 по 1968 рр. навчався в Зіньківській середній школі, по закінченні поступив на історичний факультет Кам'янець-Подільського державного педінституту. З другого курсу почав займатися науково-дослідницькою роботою, під керівництвом П. Ф. Щербини готував дипломну роботу “Мирові суди Подільської губернії”. Збираючи матеріали для написання дипломної роботи, систематично працював у фондах Хмельницького облдержархіву, двічі під час канікул побував у Центральному державному історичному архіві та в Центральній науковій бібліотеці імені В. І. Вернадського. Саме тоді відчув потяг до наукових студій. За успіхи в навчанні та науково-дослідній роботі Івану Рибаку було присуджено іменну Ленінську стипендію.

По закінченні інституту був направлений на роботу у Ворошилівську середню школу, що біля станції Гнівань, неподалік Вінниці. Звідси пішов на службу в армію. Відбувати її довелося в групі радянських військ у Німеччині. Після демобілізації влаштувався на роботу у Хмельницький облдержархів, але, попрацювавши лише місяць, повернувся на Віньковеччину і до травня 1974 р. учителював у Петрашівській середній школі. Ще працюючи в школі, склав кандидатські іспити з філософії та іноземної мови в Київському педагогічному інституті ім. Горького. 1976 року рекомендований на посаду заступника завідуючого відділом комсомольських організацій Хмельницького обкому ЛКСМУ. Згодом розпочав роботу в Кам'янець-Подільському педінституті асистентом кафедри історії КПРС та політекономії.

У травні 1982 року в Інституті історії Академії наук УРСР Іван Васильович захистив кандидатську дисертацію на тему “Селянські комітети (товариства) взаємодопомоги Української РСР (1921-1932 рр.)”. 1984 року призначений заступником декана історичного факультету, доцентом кафедри історії СРСР та УРСР.

У березні 1999 року І. В. Рибака обрано членом-кореспондентом Української академії історичних наук.

На початку 2005-2006 навчального року Івану Васильовичу, як досвідченому фахівцеві з історії радянського періоду, було доручено очолити кафедру історії народів Росії і спеціальних історичних дисциплін.

Основні навчальні курси, які веде Іван Васильович, – історія України в особах, термінах, поняттях; аграрна історія України; нова і новітня історія Росії. Підготував чотирьох кандидатів історичних наук – Лубчинського А. А. (2006), Іваневич Л. А. (2006), Красносілецького Д. П. (2007), Матвєєва А. Ю. (2009). Рибак І. В. є керівником наукової школи “Новітня аграрна історія України”, в рамках якої ведеться підготовка ще трьох кандидатських дисертацій. У межах функціонування наукової школи опубліковано 6 монографій, 5 навчальних посібників, понад 160 статей, які отримали схвальні оцінки і використовуються в діяльності науковців і вчителів України.

Іван Васильович Рибак взяв участь у 120 міжнародних, всесоюзних, регіональних конференціях.

За матеріалами докторської дисертації опублікував монографію “Соціально-побутова інфраструктура українського села (1921-1991 рр.) (Кам'янець-Подільський : Абетка, 2001. – 304 с.) та 102 наукові праці. Має всього 225 публікацій: з них 203 наукових та 22 навчально-методичного характеру. Все це стало підставою для присвоєння йому атестаційною колегією МОН України вченого звання професора кафедри історії народів Росії і спеціальних історичних дисциплін.

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2006 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2001 р.), знаком “Відмінник освіти України (1998 р.), дипломом лауреата премії Всеукраїнської спілки краєзнавців ім. Д. Яворницького, член-кореспондент Української академії історичних наук (1999).


^ Основні праці:

Колективізація на Поділлі / І. В. Рибак // Подільська старовина : наук. зб. на пошану В. Д. Отамановського. – Вінниця, 1993. – С. 218-228; Зіньків в історії Поділля : [монографія] / І. В. Рибак. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. педінститут, наук.-вид. від., 1995. – 120 с.; Соціальна інфраструктура українського села: зміни, труднощі, проблеми (20 – початок 90-х рр. ХХ ст.) : [монографія] / І. В. Рибак. – К. : Рідний край, 1997. – 165 с.; Селянська взаємодопомога в Україні (1921–1932 рр.) : [монографія] / І. В. Рибак – К.: Рідний край, 1999. – 92 с.; Соціально-побутова інфраструктура українського села (1921–1991 рр.) : наук. вид. / І. В. Рибак. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2000. – 304 с.; Трагічний перелом. Колективізація і розкуркулення на Поділлі та Південно-Східній Волині : [монографія] / І. В. Рибак, А. Ю. Матвєєв. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2001. – 140 с.; Місцеве самоврядування Хмельниччини: нариси історії місцевих громад Віньковецького району / П. Я. Слободянюк, І. В. Рибак. – Хмельницький : Поділля, 2003. – 312 с.; Новітня аграрна історія України : навч. посіб. / І. В. Рибак, О. М. Завальнюк. – Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. – 288 с.; Історія України у проблемному викладі, в особах, термінах, назвах і поняттях : навч. посіб.-коментар / І. В. Рибак, А. Ю. Матвєєв. – Вид. 2-ге, допов. – К. : ЦНЛ, 2005. – 200 с.; Індивідуальне селянське господарство Поділля в добу непу : історико-економічне дослідження / І. В. Рибак, В. А. Яцюк // Студії Кам'янець-Подільського Центру дослідження історії Поділля. – Кам'янець-Подільський, 2005. – Т. 1. – С. 390-408; Історія народів Росії нової доби (початок ХІХ – кінець ХХ ст.) : навч. посіб. / І. В. Рибак. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2006. – 216 с.; Новітня історія Росії радянської доби (1917–1991 рр.) : навч. посіб. / І. В. Рибак. – Вид. 2-ге, допов. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2006. – 288 с.; Етнографічні надбання Костя Широцького / І. В. Рибак, Л. І. Іваневич // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Кам'янець-Подільський, 2006. – Т. 6. – С. 242-252; Наш край в історії України. Хмельниччина : навч. посіб. [для учнів загальноосвіт. шк.] / І. В. Рибак. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2007. – 260 с.; Кам'янець-Подільський форум молодих археологів / І. В. Рибак, А. Ф. Гуцал // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Т. 8. – С. 428-436; Індивідуальне селянське господарство Поділля у добу непу : монографія / І. В. Рибак – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В., 2009. – 244 с.; Зіньків від найдавніших часів до сьогодення : [наук. вид.] / І. В. Рибак. – Вид. 2-ге, допов. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В., 2010. – 160 с.: іл.

Про І. В. Рибака:

Яскравий полудень віку : [про І. В. Рибака] // Подолянин. – 2000. –29 груд.; Рибак Іван Васильович // Краєзнавці України: сучасні дослідники рідного краю : довідник. – К. ; Кам'янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 187-188; Завальнюк О. М. Іван Васильович Рибак / О. М. Завальнюк // Кам'янець-Подільський державний університет в особах. – Кам'янець-Подільський, 2005. – Т. 2. – С. 399-407; Іван Васильович Рибак : бібліографічний покажчик (до 55-річчя від дня народження та 30-річчя науково-педагогічної роботи). – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. ун-т, РВВ, 2006. – 31 с.; Присвоєно звання професора : [про присвоєння вченого звання професора завідувачу кафедри історії народів Росії і спеціальних історичних дисциплін І. В. Рибаку] // Студентський меридіан. – 2008. –24 верес.

Завальнюк О. М., Прокопчук В. С.


4 січня

65 років від дня народження

Олександра Павловича Шишкіна,

доцента кафедри спорту і спортивних ігор


Народився 4 січня 1946 року в м. В'ятські Поляни Кіровської області (Російська Федерація). 1953 року пішов у перший клас Ворошиловградської (нині – Луганськ) середньої школи. Після закінчення восьми класів продовжив навчання у вечірній школі і здобув середню освіту. В цей час особливо зацікавився спортом, а з 1961 р. почав займатися класичною боротьбою. Брав участь у змаганнях республіканського та всесоюзного масштабів, був призером всесоюзних змагань. Заняття спортом не тільки збільшували фізичну силу, а й сприяли формуванню у юнака витривалості, наполегливості та рішучості у подоланні перешкод, цілеспрямованості в досягненні спортивних висот.

Під час навчання у вечірній школі і пізніше Олександр працював, часто змінюючи місце роботи: 1962-1963 рр. – слюсар організації п/с 100, 1963-1964 рр. – слюсар вантажного апарату, 1964-1965рр. – слюсар тепловозобудівного заводу. Далі він перейшов на цю ж посаду на стадіон “Авангард” цього ж заводу. Звідси був призваний на службу в армію, після якої повернувся на попереднє місце роботи.

1970-1972 рр. – навчався в Донецькому технікумі фізичної культури, продовжував займатися спортом, брав участь у змаганнях різних рівнів з вільної боротьби, неодноразово виборював призові місця. 1971 року йому присвоєно звання “Майстер спорту СРСР”.

1973 року переїхав до м. Кам'янця-Подільського. Впродовж чотирьох років працював тренером районної ради Добровільного спортивного товариства “Колос” з вільної боротьби. Одночасно навчався на факультеті фізвиховання Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту, де здобув фах учителя фізичної культури. Після закінчення знову виїхав до Ворошиловграда, де працював тренером з класичної боротьби обласної ради ДСТ “Буревісник”. Тут набув певного досвіду тренувальної роботи зі студентською молоддю, який став йому в нагоді у майбутньому.

1979 року Олександр Павлович знову пов'язав свою долю з містом над Смотричем. Тут певний час працював на посаді тренера з класичної боротьби Хмельницької обласної ради ДСТ “Буревісник”.

У січні 1980 року прийнятий на роботу в Кам'янець-Подільський педінститут. З того часу працює на кафедрі спорту і спортивних ігор на посаді викладача (боротьба, плавання, туризм), старшого викладача (1993), доцента (1998). До проведення занять завжди ставиться сумлінно, постійно підвищує рівень своєї теоретичної і практичної підготовки, уважно стежить за новинками науково-педагогічної і методичної літератури, вивчає і узагальнює передовий досвід викладачів інших вищих навчальних закладів. 2004 року з відзнакою закінчив магістратуру.

Олександр Павлович постійно займається тренерською діяльністю з вільної боротьби, боротьби з дзюдо і самбо. У результаті добре поставленої навчально-методичної роботи з студентами з цих видів боротьби Кам'янець-Подільський педінститут (університет) досяг вагомих результатів на міжнародних, всесоюзних, республіканських, регіональних, обласних змаганнях. Ці досягнення і перемоги створили і постійно примножують спортивну славу факультету фізичної культури і вищого навчального закладу.

За видатні заслуги у тренерській діяльності, високі результати, досягнуті у підготовці спортсменів-борців вищої кваліфікації, Олександру Павловичу присвоєно такі звання: “Суддя міжнародної категорії” (1993), “Заслужений тренер України” (1997). У грудні 2005 р. нагороджений відзнакою Кам'янець-Подільської міської ради “Честь і шана”. Неодноразово відзначався Почесними грамотами, преміями керівництва університету. З нагоди 85-річчя створення Кам'янець-Подільського державного університету портрет О. П. Шишкіна розміщено в Галереї трудових звершень “Працею звеличені”.


^ Основні праці:

Використання лазні з метою зростання резервів терморегуляції та прискорення перебігу відновних процесів в організмі дзюдоїсток / П. Д. Плахтій, В. Й. Мазур, О. П. Шишкін. – Кам'янець-Подільський : Медобори, 2003. – 78 с.; Небезпека здоров'ю спортсменів, спричинена використанням допінгових речовин / О. П. Шишкін, Г. Г. Білодід // Наук. праці Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту: Проблеми теорії і методики фізичного виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини, олімпійського та професійного спорту. – Кам'янець-Подільський, 2004. – Вип. 2. – С. 226-232; Глибинне пірнання з затримкою дихання (АПНОЕ) / О. П. Шишкін // Наук. праці Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту: Проблеми теорії і методики фіз. виховання, Олімпійського та професіонального спорту, лікувальної фізкультури та спортивної медицини. – Кам'янець-Подільський, 2005. – Вип. 3. – С. 147-155; Нетрадиційні види спорту : навч. посіб. / М. С. Солопчук, О. П. Шишкін, І. І. Стасюк, Д. М. Солопчук. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. ун-т, РВВ, 2006. – 104 с.; Плавання : [навч.-метод. посіб.] / О. П. Шишкін, І. В. Райтаровська, О. Б. Іваськов. – Кам'янець-Подільський : Буйницький О. А., 2007. – 156 с.; Історичне значення фізичного і військово-патріотичного виховання молоді України / І. В. Райтаровська, О. П. Шишкін // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету. Фіз. виховання, спорт і здоров'я людини. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Вип. 6. – С. 117-122; Становлення та розвиток боротьби самбо в Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка / О. П. Шишкін, М. О. Чистякова // 100 років спорту на Поділлі: історичні витоки, сучасний стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. – Кам'янець-Подільський, 2009. – С. 208-212.


Про О. П. Шишкіна:

Суровий А. Ф. Олександр Павлович Шишкін / А. Ф. Суровий // Кам'янець-Подільський державний університет в особах. – Кам'янець-Подільський, 2005. – Т. 2. – С. 599-610; Куценко Є. Греко-римські “авторитети” : [про О. П. шишкіна] / Євген Куценко // Подолянин. – 2007. – 7 верес. (№ 36). – С. 4; Суровий А. Ф. Шишкін Олександр Павлович / А. Ф. Суровий // Факультет фізичної культури в особах / Кам'янець-Подільський національний університетет імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський, 2009. – С. 255-264.

Суровий А. Ф.


5 січня

75 років від дня народження

Степана Миколайовича Дмитрієва,

кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти


Народився 5 січня 1936 р. в с. Чаньків на Дунаєвеччині в селянській родині. Згодом сім'я змушена була виїхати до Казахстану. Там, у райцентрі Долінка пішов до школи, де навчався до четвертого класу. Після війни родина повернулася до Чанькова. 1953 року Степан закінчив Дунаєвецьку середню школу і вступив до Голозубинецького зооветеринарного технікуму. Навчання в технікумі подобалось, та мріяв юнак бути педагогом. 1957 року, після закінчення з відзнакою технікуму, вступив на навчання на історико-філологічний факультет Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту.

1962 року молодий учитель історії та української мови і літератури Степан Миколайович розпочав педагогічну діяльність у середній школі с. Лівинці Кельменецького району Чернівецької області. Активну та плідну роботу педагога помітили, належним чином оцінили і через декілька місяців призначили заступником директора, а з нового, 1963-1964 навчального року – директором Василівської восьмирічної школи. За успіхи у педагогічній праці його портрет було занесено на обласну Дошку пошани в м. Чернівцях.

1965 року Степан Миколайович переїхав до Макова Дунаєвецького району, де протягом двох років працював учителем історії. У той час постало питання організації восьмирічної школи в с. Слобідка-Рахнівська. Господарськими та навчально-виховними питаннями доручили займатися С. М. Дмитрієву. З 1966-1967 навчального року під керівництвом директора Степана Миколайовича школа почала успішно працювати.

У 1971-1972 навчальному році Степана Миколайовича переводять на посаду директора школи в с. Чаньків. І тут він проявляє себе як здібний педагог і вихователь. Його досвід роботи вивчають у районі та області. Тому і запрошують Степана Миколайовича 1973 року до Кам'янець-Подільського педагогічного інституту на посаду асистента кафедри педагогіки і психології. Він викладає різні курси: педагогіку, історію педагогіки, основи педагогічної майстерності, веде спецкурси та спецсемінари. Пройшов шлях від асистента до доцента. Підготував та захистив кандидатську дисертацію з теми “Формування політичних переконань старшокласників (на базі середньої сільської школи)” (1987 р.). Степан Миколайович – активний учасник міжнародних, всесоюзних, республіканських конференцій, організатор педагогічних читань (“В. О. Сухомлинський”, “Г. С. Сковорода”, “Софія Русова”, “Петро Могила” та ін.) З-під пера науковця вийшло понад 50 статей і тез доповідей на наукових конференціях, присвячених питанням військово-патріотичного та ідейно-політичного виховання, народній педагогіці, організації педагогічної практики.

12 років Степан Миколайович Дмитрієв завідував підготовчим відділенням інституту. Педагогічний стаж – більше 50 років, з них біля 40 він віддав роботі у Кам'янець-Подільському університеті. За сумлінну працю має низку відзнак, зокрема, Похвальну грамоту Міністерства освіти Узбекистану (за плідну роботу зі студентами-узбеками), Грамоти Міністерства освіти України, АПН СРСР, нагороджений значком “Відмінник народної освіти України”, медаллю “Ветеран праці”.


^ Основні праці:

Українська національна школа і педагогіка в епоху Відродження (XVI-XVIII ст.) / С. М. Дмитрієв, Г. Д. Мітін, І. В. Сесак. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. пед. ін-т, наук.-вид. від., 1995. – 104 с.; Проблеми народної педагогіки у спадщині Івана Огієнка / С. М. Дмитрієв // Зб. наук. праць Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Сер. педагогічна. – Кам'янець-Подільський, 2001. – Вип. 4.– С. 25-29; Проблема виховання і навчання дітей з вадами слуху в історії педагогіки України / С. М, Дмитрієв, О. І. Дмитрієва // Наук. праці Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп, присвяч. 85-ій річн. Укр. нац.-демократ. револ., 15-16 квіт. 2002 р. : у 2 т. – Кам'янець-Подільський, 2002. – Т. 2. – С. 91-93.; Духовно-естетичне пізнання природи в педагогічній спадщині В. Сухомлинського / С. М. Дмитрієв // Наукова спадщина К. І. Геренчука у контексті природничих досліджень : зб. матеріалів наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження, м. Кам'янець-Подільський, 14–16 груд. 2004 р. – Кам'янець-Подільський, 2005. – С. 29-36; Народне виховання у педагогічній спадщині Софії Русової / С. М. Дмитрієв, О. В. Гудима // Просвітницька діяльність Софії Русової : зб. наук. праць Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер. соціально-педагогічна. – Кам'янець-Подільський, 2006. – Вип. 5, т. 1. – С. 91-97; Підручник як засіб міцного засвоєння знань у педагогічній спадщині І. І. Огієнка / С. Дмитрієв, О. Дмитрієва // Зб. наук. праць Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Сер. педагогічна. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Вип. 13. – С. 77-80; Директор, учитель, наставник / С. М. Дмитрієв // Особистісно орієнтований потенціал педагогіки В. О. Сухомлинського : зб. матеріалів міжвуз. наук.-практ. конф. (30 верес. – 1 жовт. 2008 р.) / упоряд. Е. І. Федорчук. – Кам'янець-Подільський, 2008. – С. 75-82.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Календар знаменних і пам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Календар знаменних і пам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Календар знаменних і пам\Університету
К 17 Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського національного університету на 2009 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський...
Календар знаменних і пам\К 17 Календар знаменних І пам’ятних дат кпду на 2007 рік
К 17 Календар знаменних І пам’ятних дат кпду на 2007 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий...
Календар знаменних і пам\Університету
К 17 Календар знаменних І пам’ятних дат кпду на 2008 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий...
Календар знаменних і пам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Календар знаменних і пам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Календар знаменних і пам\Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Календар знаменних і пам\Ніжинська вища школа викладачі І випускники календар знаменних І пам'ятних дат на 2009 рік шановний користувачу !
У 2007 році бібліотекою започатковано випуск щорічника “Ніжинська вища школа. Викладачі І випускники. Календар знаменних І пам'ятних...
Календар знаменних і пам\Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи