Календар знаменних і пам\

Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
НазваКалендар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Сторінка3/12
Дата20.11.2012
Розмір1.67 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

^ Про С. М. Дмитрієва:

Суровий А. Ф. Степан Миколайович Дмитрієв / А. Ф. Суровий // Кам'янець-Подільський державний університет в особах. – Кам'янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 125-129.

Суровий А. Ф.


6 січня

70 років від дня народження

Анатолія Казимировича Лубчинського,

кандидата філософських наук, доцента кафедри філософських дисциплін


Народився 6 січня 1941р в с. Іванів Калинівського району Вінницької області в сім'ї службовця. 1958 р. закінчив Іванівську середню школу і поступив на агрономічне відділення Верхівнянського сільськогосподарського технікуму Ружинського району Житомирської області, який закінчив 1961 року.

Після закінчення технікуму працював агрономом колгоспу ім. Р. Люксембург у с. Буряківка Червоноармійського району Житомирської області, звідки був призваний до армії. Після демобілізації 1964 року поступив на історичний факультет Одеського державного університету ім. І. І. Мечнікова, який закінчив 1968 року. Під час навчання захопився філософією, був активним учасником проведення досліджень про стан релігійності та атеїзму в м. Одесі та Одеській області. Після закінчення університету з 1968 по 1969 рік працював учителем історії та суспільствознавства в Джулинській середній школі Бершадського району Вінницької області.

1969 року переїхав із сім'єю на постійне місце проживання в м. Кам'янець-Подільський. Зупинився на роботі в місцевому історичному музеї-заповіднику, пройшов шлях від наукового співробітника до завідуючого відділом атеїзму.

1973 року був запрошений на посаду асистента кафедри марксизму-ленінізму, 1981 р. обраний на посаду старшого викладача кафедри філософії і наукового комунізму Кам'янець-Подільського педагогічного інституту. В цей час визначилися його наукові інтереси у сфері релігії та атеїзму, потяг до проблем громадянської обрядовості набрав чітко окреслених форм та наукового підгрунтя.

1982 року закінчив аспірантуру при кафедрі історії і теорії атеїзму Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка по спеціальності науковий атеїзм, історія релігії і атеїзму. Після закінчення аспірантури наукова та педагогічна діяльність була повністю присвячена проблемам релігії та атеїзму. Розробив та читав курс лекцій, проводив семінарські заняття з наукового атеїзму, наукові дослідження реалізовував у цілому ряді друкованих праць та апробовував на наукових конференціях.

1987 року на спеціалізованій раді при Інституті філософії АН УРСР (м. Київ) відбувся захист кандидатської дисертації і присвоєно вчений ступінь кандидата філософських наук, а 1989 року був обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри філософії та наукового комунізму. 1991 року А. К. Лубчинському було присвоєно вчене звання доцента.

Серед наукових доробок варто відмітити розробку питання про роль і місце громадянської обрядовості в соціальній сфері суспільства, її вплив на моральне виховання населення в цілому і молоді зокрема. Цій проблемі присвячено чимало наукових досліджень та методичних розробок.

Наукова робота тісно перепліталась з активною громадською роботою. Для населення міста й області читав лекції з релігієзнавчої тематики, в інституті виконував обов'язки куратора груп, входив до складу парткому і профкому інституту. З 1987 р. – голова профкому працівників інституту, член Хмельницької обласної організації та Центрального комітету профспілки працівників освіти та науки України. За активну профспілкову роботу неодноразово відзначався грамотами Хмельницького обкому та ЦК профспілки, 2002 року нагороджений нагрудним знаком Федерації професійних спілок України “Профспілкова відзнака”.


^ Основні праці :

Співвідношення раціонального і емоціонального в громадянській обрядовості / А. К. Лубчинський // Academia на пошану професора Л. А. Коваленка (до 90-річчя від дня народження). – Кам'янець-Подільський, 1997. – Ч. 2. – С. 19-22; Активізація селянських виступів на Поділлі проти релігії і церкви на початку XX ст. / А. К. Лубчинський // Наук. праці Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 18-19 квіт. 2007 р. – Вип. 6, у 3 т. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Т. 1. – С. 41-42; Прояви вільнодумства та церковної непокори на Поділлі в XIX ст. / А. К. Лубчинський // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Т. 10 : Матеріали шостого круглого столу “Культура і просвітницький рух на Поділлі”. – С. 121-126; Становлення нової обрядовості в перші роки радянської влади / А. К. Лубчинський // Наук. праці Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту. Іст. науки. – Кам'янець-Подільський, 2005. – Т. 15. – С. 190-196; Громадянська обрядовість як елемент духовної культури / А. К. Лубчинский // Наук. праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 12-13 берез. 2008 р. : вип. 7, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Т. 1. – С. 42-44.


Про А. К. Лубчинського:

Копилов С. А. Анатолій Казимірович Лубчинський / С. А. Копилов // Кам'янець-Подільський державний університет в особах. – Кам'янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 297-300; А. К. Лубчинському –65 // Кліо : газ. іст. ф-ту. –2006. – січ. (№ 33).

Рокачук В. Н.


6 січня

65 років від дня народження

Юхима Семеновича Латера,

кандидата економічних наук, професора, завідувача кафедри економічної теорії


Народився 6 січня 1946 р. в м. Дунаївці Хмельницької області в сім'ї службовця. 1960 року закінчив вісім класів середньої школи № 9 м. Кам'янця-Подільського, поступив у Кам'янець-Подільський індустріальний технікум на електротехнічний відділ. Три роки паралельно з навчанням працював електриком першого розряду на Кам'янець-Подільському приладобудівному заводі. Після закінчення технікуму в березні 1965 року молодий спеціаліст був направлений на підприємство “Поштова скринька-12” в Казахській РСР, де працював електриком, а згодом майстром. Після півторарічної праці в Казахстані повернувся до Кам'янець-Подільського педінституту, де навчався чотири роки. Після закінчення інституту (1970 р.) працював учителем історії і суспільствознавства в Староушицькій середній школі. В період з листопада 1970 до жовтня 1971 р. проходив службу в армії. З жовтня 1971 року Юхим Семенович – викладач Кам'янець-Подільського вищого військово-інженерного училища. Читав лекції і проводив семінарські заняття з політичної економії. Подальше становлення його як викладача вищої школи відбувалося в Кам'янець-Подільському сільськогосподарському інституті (вересень 1974 – жовтень 1978) на кафедрі історії КПРС і політекономії. Робота в навчальному закладі, спілкування з вченими-аграрниками викликали посилений інтерес до проблеми агропромислового комплексу, його інфраструктури. Поступово визріла ідея підготовки кандидатської дисертації.

1978 року Ю. С. Латер вступив до аспірантури Московського державного педагогічного інституту ім. В. І. Леніна (денна форма навчання). Тут наполегливо і цілеспрямовано працював над обраною темою кандидатської дисертації “Проблеми удосконалення виробничої та соціально-побутової інфраструктури агропромислових формувань”.

З 1 жовтня 1981 року Юхим Семенович прийнятий на посаду старшого викладача кафедри історії КПРС і політекономії Кам'янець-Подільського педінституту. В січні 1982 р. він захистив кандидатську дисертацію, здобувши науковий ступінь кандидата економічних наук. 1983 року йому присвоєно вчене звання доцента.

Юхим Семенович викладає програмовий матеріал на високому науковому рівні, будує свої лекції з урахуванням найновіших досягнень вітчизняних і зарубіжних вчених. На лекціях спонукає студентів творчо осмислювати нові тенденції і факти економічного розвитку України та інших країн, давати їм самостійну оцінку, відстоювати власну позицію. Студенти постійно відзначають логічну послідовність, переконливість, простоту і доступність у викладі складних теоретичних положень економічної науки, інші позитивні риси стилю викладання Ю. С. Латера. В останні роки Юхим Семенович, забезпечуючи викладання доручених курсів з економічної теорії, розробив і читає лекції з таких курсів, як етнографія, мікроекономіка, менеджмент, історія економічних вчень, соціально-економічна географія України, економіка освіти. Багато уваги приділяє організації і контролю самостійної роботи студентів, допомагає їм у підготовці доповідей і повідомлень на засідання студентських наукових гуртків, наукових конференцій.

Ю. С. Латер має досвід організаційно-керівної роботи у вищому навчальному закладі. З 1984 по 1992 рр. завідував кафедрою історії КПРС і політекономії, а з 2006 року кафедрою економічної теорії.

Водночас Юхим Семенович відзначається активною участю у громадському житті інституту (університету). Неодноразово призначався куратором академгруп. Був призначений керівником відділу підготовки пропагандистів економічних знань факультету громадських професій інституту. Систематично виступав з лекціями і доповідями перед студентами, брав участь у проведенні тематичних вечорів з питань соціально-економічної політики, вечорів запитань і відповідей у студентських гуртожитках. Як талановитого і активного пропагандиста економічної теорії його добре знали і поважали не тільки в нашому місті, але й в усьому Подільському краї.

Загалом за час багаторічної науково-педагогічної роботи у навчальному закладі Ю. С. Латер підготував і опублікував понад 80 наукових і навчально-методичних праць.Але не тільки за свої високі професійні якості, працьовитість і цілеспрямованість, вагомі наукові здобутки, активність у громадських справах знаний і шанований Юхим Семенович. Для студентів він старший товариш, мудрий порадник і наставник. Колеги по роботі цінують його як інтелегентну, толерантну і порядну людину, відзначають його доброзичливість, уміння зрозуміти інших людей, прийти на допомогу.


^ Основні праці:

Основи економічної теорії : навч.-метод. посіб. для студ. нееконом. ф-тів / під ред. Ю. С. Латера. – Кам'янець-Подільський, 1992. – Ч. 1. – 111с.; Основи економічної теорії : навч.-метод. посіб. для студ. нееконом. ф-тів / за ред. Ю. С. Латера. – Кам'янець-Подільський, 1995. – Ч. 2. – 236 с.; Методичний посібник до “Робочого зошита із загальної економіки” / Ю. С. Латер, І. В. Ящишина. – Кам'янець-Подільський : Абетка-Нова, 2004. – Ч. 1-2. – 180 с.; Деякі засади економічної безпеки України на перехідному етапі / Ю. С. Латер // Зб. наук. праць викладачів економ. ф-ту Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту. – Кам'янець-Подільський, 2006. – Вип. 1. – С. 17-24; Формаційний і цивілізаційний підходи до розвитку людського суспільства / Ю. С. Латер // Наук. праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 12-13 берез. 2008 р. : вип. 7, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Т. 5. – С. 31-34.


Про Ю. С. Латера :

Суровий А. Ф. Юхим Семенович Латер / А. Ф. Суровий // Кам'янець-Подільський державний університет в особах. – Кам'янець-Подільський, 2005. – Т. 2. – С. 276-282; Ю. С. Латеру – 60 // Кліо : газ. іст. ф-ту. – 2006. – трав. (№ 37).

Ящишина І. В.


13 лютого

55 років від дня народження

Світлани Михайлівни Федірко,

доцента кафедри англійської мови


Народилася 13 лютого 1956 р. у с. Шустівці Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області в сім'ї педагогів. 1973 року закінчила Мельнице-Подільську середню школу з золотою медаллю і поступила до Чернівецького державного університету на факультет романо-германської філології. Після закінчення університету Світлана Михайлівна працювала учителькою англійської мови в Колибаївській восьмирічній школі.

З 1980 року працює в Кам'янець-Подільському державному університеті, спочатку викладачем кафедри іноземних мов, а з 1985 року – старшим викладачем кафедри. У становленні Світлани Михайлівни як викладача допомагали старші колеги, ділились власним багатим досвідом. Світлана Михайлівна працювала натхненно, старанно, зацікавлено, особливо тоді, коли саме їй та М. А. Пієнко було доручено працювати з першими групами російсько-англійського відділення, яке було відкрито в інституті. То було свято для викладачів кафедри іноземних мов, тому що з'явилась спеціальність, яка готувала вчителів російської та англійської мов.

Світлана Михайлівна разом з усіма викладачами старанно працювала для того, щоб відділення було на високому рівні. І ще більшою радістю було відкриття українсько-англійського відділення. Проводила практичні заняття з англійської мови та читала курс лекцій з українознавства, керувала написанням курсових та дипломних робіт, організовувала вечори іноземних мов, постійно виконувала обов'язки завідувача секції англійської мови на кафедрі.

1980-1982 рр. склала всі екзамени кандидатського мінімуму: з англійської мови, філософії, французької мови.

1990 року у житті Світлани Михайлівни сталася дуже важлива подія – поїздка до Великобританії у складі делегації вчителів та викладачів англійської мови. 32 дні, проведені в Англії, були наповнені незабутніми подіями, враженнями. Заняття в Кембріджі проводили найкращі викладачі вузів з усіх куточків Об'єднаного королівства. Екскурсії до знаменитого Стретфорда-на-Ейвоні, відвідування Королівського Шекспірівського театру, подорожі по всій південній та центральній Англії значно збагатили та розширили знання викладачів.

Подією надзвичайного значення в житті університету та особливо викладачів кафедри іноземної філології стало відкриття 2002 року факультету іноземної філології. Першим деканом призначено професора, доктора філологічних наук О. В. Кебу. Світлана Михайлівна виконує обов'язки заступника декана з навчально-методичної роботи.

Рішенням атестаційної колегії МОН України 22 грудня 2006 р. їй присвоєно вчене звання доцента.

Працювати завжди цікаво, якщо ти обрав професію за покликанням. Світлана Михайлівна працює за велінням свого серця. Всі свої знання та навички вона передає молодому поколінню, від спілкування з якими вона отримує насолоду.

З нагоди 85-річчя створення Кам'янець-Подільського державного університетеу портрет С. М. Федірко розміщено в галереї трудових звершень “Працею звеличені”.


^ Основні праці:

Fitzceba 1 d F.S. Stories : посіб. для навч. читання англ. мовою / упоряд.: С. М. Федірко , Р. С. Березіна. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 1998. – 48 с.; Вживання часових форм англійського дієслова : навч.-метод. посіб. з практ. граматики англ. мови / В. І. Остапенко, С. М. Федірко. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2005. – 128 с.; Cuide to Lancuase and contry stydies : навч. посіб. з лінгвокраїнознавства / С. М. Федірко, О. В. Дорощук. – Кам'янець-Подільський : Абетка-Нова, 2006. – 208 с.; До питання про лінгвістичний статус прислів'їв в ієрархії мовних одиниць / С. М. Федірко, О. В. Дорощук // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 12-13 берез. 2008 р.– Т. 3. – С. 137-139.

Про С. М. Федірко:

Барбанюк О. О. Подарунок долі : [про С. М. Федірко] // Студентський меридіан. –2006. – 14 лют.

Кеба А. В.


15 лютого

65 років від дня народження

Майї Антонівни Печенюк,

кандидата педагогічних наук, професора кафедри методики музичного виховання, вокалу і хорового диригування


Народилася 15 лютого 1946 року в с. Проскурівка Ярмолинецького району. Закінчила Проскурівську середню школу, хоровий відділ Кам'янець-Подільського культурно-освітнього училища. Працювала методистом-хормейстером у Ярмолинецькому районному Будинку культури, вчителем музики у Проскурівську школу.

1973 року закінчила музично-педагогічний факультет Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту й залишилася працювати на факультеті викладачем класу вокалу. Робота у вищому навчальному закладі вимагала підвищення професійного рівня, наукового ступеню. М. А. Печенюк вступила на навчання до аспірантури Київського педагогічного інституту ім. М. П. Драгоманова, де 1989 року захистила кандидатську дисертацію з проблем патріотичного виховання молоді засобами музики. Зараз плідно працює в галузі музичної педагогіки. Після закінчення аспірантури, крім занять з вокалу, почала читати лекційні курси з методики музичного виховання, основ наукових дисциплін. У квітні 1993 р. їй присвоєно вчене звання доцента, у лютому 2001 року – обрана на посаду професора кафедри музики.

Викладаючи методику музичного виховання, пересвідчилась, що за шкільною програмою з музики відсутнє методичне забезпечення. Назріла потреба у створенні відповідної навчально-методичної літератури. Так з'явилася думка написати “Буквар сопілкаря”, а також впорядкувати музичні хрестоматії (пісенний матеріал) для учнів шкіл різного типу навчання. В результаті видала друком 9 навчально-методичних посібників, які визнані МОН України кращими і у переліку підручників і посібників подаються як обов'язкові для використання їх у школах. Подією великої ваги став вихід друком біографічно-репертуарного довідника “Музиканти Кам'янеччини”. Видрукувала у наукових збірниках і журналах більше 65-ти статей.

З 1991 року відповідає за організацію науково-дослідної роботи студентів, 2002 року призначена заступником декана педагогічного факультету з наукової роботи. Керує роботою проблемної групи, учасники якої щорічно беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а студенти вокального класу – у творчих змаганнях, конкурсах, фестивалях і завойовують призові місця.

М. А. Печенюк проводить велику громадську роботу. За її активної участі створені кабінет методики музичного виховання та кабінет-музей ім. М. Леонтовича.

Викладацьку роботу Майя Антонівна поєднує з виконавською. Більшість подолян знають її як співачку. Вона – лауреат багатьох пісенних конкурсів і фестивалів, обласної премії імені Владислава Заремби, володарка вищої відзнаки м. Кам'янця-Подільського “Честь і шана”, “Викладач року”. За наукові і творчі здобутки, громадську діяльність Майю Антонівну удостоєно звання “Відмінник освіти”.


^ Основні праці:

Буквар сопілкаря : навч-метод. посіб. / П. П. Леонтієв, М. А. Печенюк. – Хмельницький : Поділля, 1988. – 136 с.; Дзвінкі голоси: музична хрестоматія. Пісенний матеріал. 1-2 класи : навч.-метод. посіб. – Тернопіль, 1999. – 114 с.; 3 клас – 76 с.; 4-й клас. – 88 с.; 5 клас, 2000. – 100 с.; 6-й клас. – 75 с.; 8 клас. – 2002. – 164 с; Музиканти Кам'янеччини : біографічно-репертуарний довідник / М. А. Печенюк. – Хмельницький : Поділля, 2003. – 780 с.; Науково-педагогічна та музична діяльність професора Т. Д. Ганицького / М. А. Печенюк // Кам'янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв'язків: історія і сучасність : зб. наук. пр. за підсумками міжнар. наук.- практ. конф., 14-15 трав. 2005 р. – Кам'янець-Подільський, 2005. – С. 215-218; З історії навчальної музичної літератури / М. А. Печенюк // Зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту. Сер. педагогічна. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Вип. 15. – С. 187-191.


Про М. А. Печенюк:

Гаврищук А. Муза Майї Печенюк / Анатолій Гаврищук // Кам'янець-Подільський вісник, 2000. – 21 квіт.; Гаврищук А. П. “Дзвінкі голоси” професора М. А. Печенюк / А. П. Гаврищук // Кам'янець-Подільський вісник, 2002. – 4 жовт.; Суровий А. Ф. Майя Антонівна Печенюк / А. Ф. Суровий // Кам'янець-Подільський державний університет в особах. – Кам'янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 343-349; Гостинна Д. Доля – в музиці / Д. Гостинна // Подільські вісті. – 2005. – № 159. – С. 3; Шпильова В. Честь і шана : [про М. А. Печенюк] // Голос України. – 2005. – 17 черв. (№ 111). – С. 16; Прядко О. З піснею крізь роки : [про М. А. Печенюк] / О. Прядко; за ред. А. Г. Філінюка . – Кам'янець-Подільський : Мошак М. І., 2006. – 328 с.; Печенюк Майя Антонівна // Завальнюк О. М. Минуле і сучасне Кам'янця-Подільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини : іст. нариси / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький, В. Б. Стецюк. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Вип. 2. – С. 383-389.

Прядко О. М.


17 лютого

60 років від дня народження

Ніни Василівни Вишневської,

доцента кафедри іноземних мов


Народилася 17 лютого 1951 року в місті Запоріжжя в сім’ї робітників. Закінчила Запорізьку середню школу № 46. З вересня 1969 року навчалася в Чернівецькому державному університеті на факультеті романо-германської філології, який закінчила 1974 року.

Працювала в Скаржинецькій восьмирічній школі вчителькою німецької мови та російської мови і літератури. У січні 1975 року переїхала на постійне місце проживання до м. Кам’янця-Подільського. Перші кроки її трудового життя тут пов’язані з кафедрою іноземних мов педагогічного інституту. Понад 30 років Ніна Василівна викладає німецьку мову. 3 12. 05. 2003 року – старший викладач кафедри іноземних мов.

Постійно займається науково-методичною робою, друкує ряд статей з граматики німецької мови. Систематично підвищує свій професійний рівень. 1984 року навчалася на курсах підвищення кваліфікації у Київському лінгвістичному інституті, 1994 року проходила стажування у ЗОШ № 2, 2000 року – у Подільській аграрно-технічній академії. Двічі навчалася на курсах підвищення кваліфікації вчителів німецької мови в Німеччині. 1987 року – у місті Ерфурті, де ознайомилась з новими тенденціями німецької фонетики та правопису, розширювала свої знання з країнознавства, 1995 року – в містах Галле і Геттінгені, куди приїхали вчителі німецької мови з 19 країн світу. Знайомилися з культурою і побутом німецького народу, жили в німецьких сім’ях, відвідували різні типи шкіл, спілкувались з учнями, студентами, жителями міст.

З 2001 по 2005 рік Ніна Василівна навчалася в заочній аспірантурі Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України в місті Києві. Працює над завершення дисертаційного дослідження. Приймає активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях вузів, друкується у фахових збірниках.

З квітня 2006 року – доцент кафедри іноземних мов. Керує науково-дослідною роботою студентів, очолює гурток з поглибленим вивченням граматики німецької мови. Її студенти беруть участь у студентських науково-практичних конференціях, університетських олімпіадах, щорічно отримують призові місця.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Календар знаменних і пам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Календар знаменних і пам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Календар знаменних і пам\Університету
К 17 Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського національного університету на 2009 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський...
Календар знаменних і пам\К 17 Календар знаменних І пам’ятних дат кпду на 2007 рік
К 17 Календар знаменних І пам’ятних дат кпду на 2007 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий...
Календар знаменних і пам\Університету
К 17 Календар знаменних І пам’ятних дат кпду на 2008 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий...
Календар знаменних і пам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Календар знаменних і пам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Календар знаменних і пам\Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Календар знаменних і пам\Ніжинська вища школа викладачі І випускники календар знаменних І пам'ятних дат на 2009 рік шановний користувачу !
У 2007 році бібліотекою започатковано випуск щорічника “Ніжинська вища школа. Викладачі І випускники. Календар знаменних І пам'ятних...
Календар знаменних і пам\Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи