Календар знаменних і пам\

Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
НазваКалендар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Сторінка7/12
Дата20.11.2012
Розмір1.67 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

^ Основні праці:

Инвариантные тороидальные множества тороидальной системы дифференциальных уравнений с импульсным воздействием / Н. С. Цигановский. – К., 1981. – 34 с.; Про існування інваріантних тороїдальних множин систем з імпульсною дією / М. С. Циганівський // Доповіді АН УРСР. Фізико-математ. та технічні науки. – 1981. – № 10. – С. 23-26; Вступні іспити з математики у ВУЗі (чи є в цьому секрети): на допомогу абітурієнтам / М. С. Циганівський, В. С. Щирба. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. пед. ін-т, 1997. – 40 с.; Сепаратрисні многовиди лінійної системи різницевих рівнянь / В. Г. Паньков, М. С. Циганівський // Зб. наук. праць Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер. фізико-математична (математика). – Кам'янець-Подільський, 2003. – Вип. 7. – С. 18-23; Диференціальні рівняння : метод. вказівки / М. С. Циганівський, І. Б. Ковальська. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. ун-т, РВВ, 2005. – 46 с.; Вивчення рекурентних співвідношень в курсі “ Дискретна математика” / М. С. Циганівський // Наук. праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 12-13 берез. 2008 р. – Вип. 7, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Т. 1. – С. 189-190.


Про М. С. Циганівського:

Гаврищук А. П. Микола Семенович Циганівський / А. П. Гаврищук // Кам'янець-Подільський державний університет в особах. – Кам'янець-Подільський, 2005. – Т. 2. – С. 559-563; Михацький М. А. Зі славним ювілеєм :[про М. С. Циганівського] // Студентський меридіан. – 2006. – 13 черв.; Микола Семенович Циганівський // Аналітичні та якісні методи в теорії еволюційних рівнянь ( наукова школа) : біобібліогр. покажч. – Кам'янець-Подільський, 2009. – Вип. 3. – С. 57-59. – (Серія “Наукові школи університету”).

Конет І. М.


3 червня

65 років від дня народження

Нелі Тимофіївни Годич,

асистента кафедри алгебри і математичного аналізу


Народилася 3 червня 1946 року в с. Миньківці, тодішньому районному центрі Кам'янець-Подільської області, в сім'ї вчителів. Згодом сім'я переїхала в сусіднє село Антонівка, де мама вчителювала, а батько працював головою сільської ради. 1956 року закінчила Антонівську початкову школу, продовжила навчання в Миньковецькій середній школі, яку закінчила 1963 року з срібною медаллю.

Того ж року Неля Тимофіївна вступила до Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту на фізико-математичний факультет, який успішно закінчила 1967 року.

За направленням поїхала на роботу в Донецьку область, де працювала в Білозерській школі № 3 Добропільського району, вчителькою математики і креслення.

Після одруження, 1968 року Неля Тимофіївна приїхала знову до Кам'янця-Подільського. Працювала на кафедрі математики рідного інституту лаборантом, а з 1973 року – асистентом цієї кафедри. Протягом всієї викладацької роботи проводила практичні заняття з математичного аналізу, алгебри і теорії чисел, лінійної алгебри, з різних спецкурсів; керувала написанням курсових робіт з математики, методики викладання математики, виробничою практикою студентів. Неля Тимофіївна любить і поважає студентів, разом з тим ставиться до них дуже вимогливо.

Під час роботи в інституті (тепер університеті) написала ряд статей з теорії неперервних адитивних операторів, а також методичні посібники з теорії множин, математичної логіки, з теорії груп, з математичного аналізу. Ці посібники успішно використовуються на практичних заняттях з алгебри і теорії чисел, з математичного аналізу.


^ Основні праці:

Елементи теорії математичної логіки : метод. розробка з алгебри і теорії чисел для студ. 1-го курсу / Н. Т. Годич. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. пед. ін-т, 1983. – 34 с.; Границя послідовності та функції : метод. вказівки та варіанти індивідуальної роботи студ. / Н. Т. Годич, Н. М. Сорич, М. С. Циганівський. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. пед. ін-т, 1993. – 35 с; Норми неперервних адитивних функціоналів в просторах Lp /В. І. Годич, Н. Т. Годич // Зб. наук. праць Кам'янець-Поділ. держ. пед. ін-ту. Сер. фізико-математична. – Кам'янець-Подільський, 1995. – Вип. 2. – С. 37-51; Границя послідовності. Границя функції : метод. матеріали для самостійної роботи студ. фіз.-мат. ф-ту. Індивідуальні завдання / Ю. В. Гнатюк, Н. Т. Годич, С. О. Кріль та ін. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. ун-т, ред.-вид. від., 2007. – 39 с.

Конет І. М.


7 червня

70 років від дня нароження

Віталія Васильовича Нечитайла,

доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри політології та соціології, члена Національної спілки письменників України


Народився 7 червня 1941 року в с. Пилипівка-1 Чуднівського району Житомирської області в сім'ї сільського вчителя і колгоспниці. Після семирічки навчався в П'ятківській середній школі, відтак протягом 1959-1961 рр. – у Хустському культосвітньому технікумі, який закінчив з відзнакою. З листопада 1961 р. – служба в армії.

А далі – роки навчання на історичному факультеті Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту. За відмінне навчання і активну життєву позицію отримував у 1967-1968 навчальному році Ленінську стипендію.

З першого курсу плідно займався поетичною творчістю, регулярно друкувався в місцевій і республіканській пресі. 1966 року став першим лауреатом обласної літературної премії ім. В. Булаєнка.

Після закінчення інституту з 15 серпня 1968 працював завучем Ізяславської заочної школи. Проте довго тут не затримався: грамотного, ініціативного вчителя підмітило керівництво Ізяславського райкому Компартії України, і він був затверджений інструктором одного з його відділів. У новій установі працював сумлінно, але швидко зрозумів, що то не його покликання. Восени 1972 р. поїхав до Львова і був зарахований на посаду молодшого наукового співробітника відділу історії України Інституту суспільних наук АН УРСР.

Праця в названому інституті була цікавою і плідною: разом з іншими науковцями працював над упорядкуванням 46-го тому історичних праць І. Франка, брав участь у підготовці та виданні двох колективних монографій. 9 березня 1977 р. на Раді при Львівському державному університеті ім. І. Франка захистив кандидатську дисертацію на тему “Підвищення матеріального добробуту і культурного рівня колгоспного селянства західних областей України у 1959-1970 рр.”

Новий етап у науковій і педагогічній діяльності пов'язаний з поверненням до рідного вузу. З 1 серпня 1978 р. Віталія Васильовича прийняли на посаду старшого викладача кафедри філософії і наукового комунізму інституту, з серпня 1981 р. – призначений виконуючим обов'язки завідувача названої кафедри, 29 квітня 1982 р. обраний за конкурсом на цю посаду і обіймав її до 1 вересня 1992 р.

Як керівник однієї з найавторитетніших загальноінститутських кафедр, приділяв чимало уваги поліпшенню навчально-методичної і наукової роботи, запровадженню передових ефективних форм стимулювання самостійної роботи студентів. Кафедра неодноразово виборювала першість у змаганні з іншими підрозділами інституту.

Після двох термінів завідування кафедрою В. В. Нечитайло два роки працював старшим науковим співробітником інституту. За цей час підготував монографію “Українське селянство: важкий шлях до волі”(1995).

У серпні 1994 р., в зв'язку з реформуванням кафедр суспільних дисциплін, В. В. Нечитайло переведений на посаду доцента кафедри основ економічних знань і політології, а 17 квітня 1996 р. обраний на посаду професора цієї кафедри. 18 грудня 2007 р. обраний завідувачем кафедри політології і соціології, читає курси політології, етнополітології та історії зарубіжних політичних вчень.

Наукові уподобання В. В. Нечитайла охоплюють питання з історії аграрних відносин, формування господарств фермерського типу. За наслідками досліджень, проведених останнім часом, опублікував монографію, ряд статей, завершив підготовку докторської дисертації на тему: “Формування господарств фермерського типу в Україні: історична ретроспектива і сучасність”, яку захистив 2007 року.

В. В. Нечитайло – член Національної спілки письменників України(1996 р.), автор поетичних збірок та прозових творів. 1993 року був удостоєний звання лауреата літературної премії ім. М. П. Годованця.

За успішну роботу в навчанні і вихованні студентської молоді нагороджений знаком “Відмінник народної освіти УРСР”. За заслуги перед навчальним закладом портрет В. В. Нечитайла 2003 року занесений до Галереї трудової слави університету.

Віталій Васильович користується заслуженим авторитетом у колективі викладачів, студентів, співробітників університету, відомий і шанований в місті, по всій Хмельниччині і за її межами. Ветеран не заспокоюється на досягнутому, продовжує працювати творчо і цілеспрямовано, сумлінно виконуючи свій людський і громадянський обов'язок.


^ Основні праці:

Українське селянство: важкий шлях до волі : [монографія] / В. В. Нечитайло. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. міськ. друк., 1995. – 190 с.; Вільне селянство в хліборобській традиції України / В. В. Нечитайло // Наукові праці Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Іст. науки. – Кам'янець-Подільський, 1997. – Т. 1(3). – С. 188-201; Становлення фермерських господарств як загальноцивілізаційний процес: історичний досвід українського і американського селянства / В. В. Нечитайло // Фермерські господарства на Поділлі: історична ретроспектива і сучасний стан : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (22-23 квіт. 2003 р.) – Кам'янець-Подільський, 2003. – С. 3-12; Селянське господарство фермерського типу в Україні: історія і сучасність : [монографія] / В. В. Нечитайло. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2004. – 435 с.

Поетичні твори:

Шовкові віжки : байки / В. Нечитайло. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. міськ. друк., 1993. – 46 с.; Зимовий покіс : поезії / В. Нечитайло. – Хмельницький : Доля, 1993. – 32 с.; Суниця в кропиві. Перевертень : байки, притчі, гуморески / В. Нечитайло. – К.: Укр. письменник, 1994. – 61 с.; Любасні фокуси : сатира і гумор / В. Нечитайло. – Сімферополь : Доля, 1997. – 91 с.; Золота карета : сатира і гумор / В. Нечитайло – Кам'янець-Подільський : Медобори, 2002. – 76 с.; Сонце купається в житі : поезії різних років / В. Нечитайло – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003. – 76 с.;

Про В. В. Нечитайла:

Суровий А. Ф. Віталій Васильович Нечитайло / А. Ф. Суровий // Кам'нець-Подільський державний університет в особах. – Кам'янець- Подільський, 2005. – Т. 2. – С. 334-340; Суровий А. Ф. Учений, літератор, педагог ( до 65-ліття від дня народження В. В. Нечитайла) / А. Ф. Суровий // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Кам'янець-Подільський, 2006. – Т.8. – С. 402-407; Будзей О. Нечитайлові підвалини : [про В. В. Нечитайла] / О. Будзей // Подолянин. – 2007. – 2 берез.

Суровий А. Ф.


1 липня

70 років від дня народження

Валентини Павлівни Мирошниченко,

провідного редактора каталогів відділу комплектування та наукової обробки літератури


Народилася 1 липня 1941 року в м. Кам'янці-Подільському, в робітничій сім'ї. Після закінчення 7 класу СШ № 3 1955 року вступила в Кам'янець-Подільський технікум по підготовці культосвітніх працівників, яке закінчила 1958 року (бібліотечне відділення). За направленням поїхала в Харківську область, де працювала завідуючою клубом. 1959-1962 рр. навчалася в вечірній школі м. Кам'янця-Подільського. 1962 року працювала бібліотекарем в дитячій бібліотеці м. Комсомольська-на-Амурі. 1963-1965 рр. служба в рядах Радянської Армії на посаді лінотипистки в типографії “На страже Родины”.

1965 року переїхала з чоловіком в м. Київ, де працювала в типографії, в цьому ж році за направленням сім'я переїхала в Угорщину, 1968 р. працювала бібліотекарем в м. Секешфехерварі. 1969-1970 рр. – бібліотекар-методист в м. Будапешті в Будинку офіцерів.

1971 року переїхали в м. Тбілісі. В зв'язку з переїздами прийшлося закінчувати курси машинопису, 3-річні курси з моделювання і конструювання одежі. Отримавши спеціальність інструктора-викладача, працювала майстром виробничого навчання в ПТУ № 56 і викладала моделювання (1979-1981 рр.).

1981 року переїхали в м. Видяєво Мурманської області, де працювала бібліотекарем в Кольській ЦБС (1985-1986 рр.).

Повернувшись в м. Тбілісі, з 1987-1990 рр. працювала бібліотекарем в Тбіліському вищому артилерійському училищі.

Після розпаду СРСР повернулася в м. Кам'янець-Подільський. У 1991-1992 рр. працювала в Кам'янець-Подільському педінституті на посаді бібліотекаря.

За сімейними обставинами переїхала в м. Одесу, 1993-2008 рр. працювала бібліотекарем в читальному залі для наукових співробітників та студентів старших курсів в Одеській державній академії будівництва та архітектури.

2008 року повернулася в м. Кам'янець-Подільський, працює провідним редактором каталогів наукової бібліотеки університету. Кваліфікований, знаючий спеціаліст, надзвичайно толерантна і комунікабельна людина. З повагою ставиться до колег і студентів, завжди готова прийти на допомогу.

Литвиненко О. В.


4 липня

55 років від дня народження

Неоніли Миколаївни Бурдаківської,

кандидата філологічних наук, доцента кафедри мовознавчих дисциплін


Народилася 4 липня 1956 року в с. Юрківці Чемеровецького району Хмельницької області. 1971 року закінчилаЮрковецьку восьмирічну школу, продовжила навчання в Чемеровецькій середній школі.

Після закінчення десятирічки 1973 року вступила на філологічний факультет Кам'янець-Подільського педагогічного інституту за спеціальністю “Українська мова та література”, який закінчила 1977 року. Під час навчання у вузі брала участь у громадському житті факультету, в наукових гуртках.

Після закінчення педінституту упродовж чотирьох років працювала вчителькою української мови та літератури у Юрковецькій школі, була редактором шкільної стінної газети, проводила літературні вечори та ранки, відповідала за проведення культурної роботи в школі, виступала з лекціями перед громадськістю села.

Далі доля Н. М. Бурдаківської пов'язана з викладацькою роботою в Кам'янець-Подільському педагогічному інституті. 1981 року вона була зарахована на посаду асистента кафедри педагогіки і методики початкового навчання. Проводила практичні заняття з сучасної української літературної мови, керувала педагогічною практикою, написанням курсових робіт. З перших років роботи в інституті проводила активну науково-дослідну роботу, займалася проблемами семантичного синтаксису в сучасній українській літературній мові.

Протягом 1986-1991 рр. перебувала на дворічному стажуванні, а потім – в аспірантурі при кафедрі сучасної української мови Київського державного педагогічного інституту ім. О. Горького. Тема дисертаційного дослідження – “Вираження відношення причини у структурі простого речення у сучасній українській літературній мові”. 1990 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Київському державному педінституті ім. О. Горького захистила дисертацію, отримала вчений ступінь кандидата філологічних наук. З лютого 1991 р. вона працює старшим викладачем кафедри мовознавства і методики початкового навчання педагогічного факультету, а з березня 1996 – на посаді доцента кафедри мовознавчих дисциплін.

30 років Неоніла Миколаївна незмінно працює на педагогічному факультеті, читає лекції з курсів “Сучасна українська літературна мова” та “Ділова українська мова”, проводить практичні заняття з цих дисциплін, керує педагогічною практикою студентів, написанням курсових, дипломних та магістерських робіт з методики викладання української мови в початкових класах. Керує проблемною групою”Розвиток звязного мовлення молодших школярів”, в якій студенти і магістранти набувають першого досвіду науковця.

Успішно займається науково-дослідною роботою. Підготувала і видрукувала цілий ряд навчально-методичних посібників. Постійно бере участь у наукових та науково-методичних конференціях. Крім того, виступала опонентом на захисті кандидатських дисертацій, робила відгуки на автореферати дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук. У науковій діяльності підтримує тісні творчі зв'язки з ученими міста Києва та інших регіональних вузів.

За багаторічну сумлінну навчально-методичну, науково-дослідну, громадську роботу, спрямовану на підготовку висококваліфікованих фахівців, Неоніла Миколаївна не раз відзначалась подяками, Почесними грамотами факультету та ректорату вузу. З нагоди 85-річчя створення Кам'янець-Подільського державного університету її портрет розміщено в Галереї трудових звершень “Працею звеличені”.


^ Основні праці:

Лінгвістичні ігри на уроках рідної мови при вивченні теми “Дієслово” у початкових класах / Н. М. Бурдаківська, М. М. Бурдаківська // Наук. праці Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., присвяч. 85-й річн. Укр. нац.-демократ. револ., 15-16 квіт. 2002 р. – Кам'янець-Подільський, 2002. – Т. 2. – С. 70-73; Сучасна українська мова: Фонетика-морфологія (контрольні роботи) : метод. рек. для студ. заоч. відділення пед. ф-ту / Г. В. Горох, Н. М. Бурдаківська. – Кам'янець-Подільський.: Абетка, 2003. – 68 с.; Сучасна українська мова з практикумом : навч.-метод. комплекс / В. С. Карпалюк, Г. В. Горох, Н. М. Бурдаківська та ін. – Кам'янець-Подільський : Буйницький О. А., 2007. – 420 с.; Формування граматичних понять при вивченні теми “ Іменник” в початкових класах ( на основі дидактичного матеріалу з української фольклористики) / Н. Бурдаківська // Зб. наук. праць Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту. Сер. педагогічна. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Вип. 15. – С. 94-100; Українська мова: професійне спрямування / Н. М. Бурдаківська, Г. В. Горох. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В., 2009. – 316 с.


Про Н. М. Бурдаківську:

Каньоса П. С. Неоніла Миколаївна Бурдаківська / П. С. Каньоса // Кам'янець-Подільський університет імені Івана Огієнка в особах. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Т. 3. – С. 36-44.

Каньоса П. С.


14 липня

75 років від дня народження

Анатолія Олексійовича Копилова

(1936-2007)

Народився 14 липня 1936 року в м. Шепетівка в сім'ї держслужбовця. 1941 року сім'я переїхала до м. Ізяслава, де він 1954 року закінчив Ізяславську середню школу. Як особливо обдарованого випускника, його одразу після школи направили працювати вчителем у Радошівську семирічку. Звідти 1955 року був призваний до армії. Службу проходив у Північно-Кавказькому військовому окрузі.

1958 року вступив на історичний факультет Чернівецького державного університету. Брав активну участь у діяльності студентського наукового гуртка з історії слов'ян. 1962 року був направлений на наукове стажування до Болгарії. У стінах Софійського університету наполегливо студіював історію Болгарії, збирав матеріали до дипломної. 1963 року одержав диплом з відзнакою і направлення на посаду асистента кафедри історії Кам'янець-Подільського педінституту. Поєднуючи викладацьку роботу з науковою, склав кандидатський мінімум і завершив написання кандидатської дисертації на тему”Створення Вітчизняного фронту Болгарії і його роль у встановленні в країні народно-демократичної влади”, яку захистив 1967 р. у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка. Цього ж року обраний старшим викладачем, призначений заступником декана історико-філологічного факультету. Діяльного й енергійного викладача, наділеного неабиякими організаторськими здібностями 1968 року було обрано деканом історико-філологічного, після розмежування – історичного факультету.

У січні 1970 р. Вища атестаційна комісія присудила А. О. Копилову вчене звання доцента кафедри загальної історії. У березні 1975-го був призначений проректором з наукової роботи. На високому науково-теоретичному і методичному рівні читав лекції, проводив практичні заняття з новітньої історії країн Європи і Америки, постійно працював над підвищенням своєї кваліфікації.

21 липня 1977 р. наказом Міністра освіти СРСР призначений ректором Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту. Відкривалися нові горизонти для подальшої плідної праці, наукових пошуків. Перед ректором постала низка завдань і він докладав максимум зусиль для їх вирішення. І водночас, попри всі організаційно-господарські і фінансово-економічні проблеми, не припиняв наукової роботи. Опублікував понад 100 праць, включаючи 2 моногафії, виступив редактором понад 20 монографій, збірників наукових праць і навчальних посібників. Читав лекції, керував науковими семінарами, брав активну участь у громадському та політичному житті міста, області. Неодноразово обирався депутатом Кам'янець-Подільської міської та Хмельницької обласної Рад.

26 грудня 1991 р. отримав вчене звання професора кафедри всесвітьої історії, 10 березня 1999 р. був обраний академіком Української академії історичних наук.

З часу проголошення незалежної Української держави з ініціативи ректора створено 1 факультет, відкрито 11 нових спеціальностей, спільно з НАН створено Центри дослідження історії Поділля, мовознавчих студій, організовано навчально-наукову лабораторію етнології.

За підсумками роботи вузів України 1999 року університет посів перше місце серед вищих педагогічних навчальних закладів за кількістю викладачів з ученими ступенями і званнями. Плідно працювали аспірантура і магістратура. Кожен факультет видавав томи наукових праць, монографії, підручники та навчальні посібники.

Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора, “Знак Пошани”, медалями А. С. Макаренка, К. Д. Ушинського, удостоєний почесного звання “Заслужений працівник освіти України”. У грудні 2000 р. міжнародна громадська організація “Міжнародна Кадрова Академія” нагородила А. О. Копилова золотою медаллю “За заслуги в освіті”, у січні 2001 року обрала своїм членом-кореспондентом. Одночасно університет став колективним членом цієї престижної в науковому світі установи.

8 червня 2001 р. в Палаці Мистецтв у м. Києві президентом Всеукраїнського рейтингу вищих навчальних закладів “Софія Київська” ректору педуніверситету А. О. Копилову було вручено диплом, який засвідчував, що педагогічний вуз з Кам'янця-Подільського увійшов у десятку кращих педагогічних та гуманітарних вузів України. 28 серпня 2001 р. у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ Володимир нагородив А. О. Копилова Орденом “Святий Дмитро Солунський” IV ступеня.

А. О. Копилов щиро пишався колективом, очолюваного ним вузу, своїми учнями-істориками, яких завжди пам'ятав, і котрих завжди підримував. Він гордився тим, що його наступником на посаді ректора в кінці листопада 2001 р. став один з найобдарованіших його учнів – декан історичного факультету, доцент Олександр Михайлович Завальнюк.

Перебуваючи на посаді радника ректора й працюючи професором кафедри всесвітньої історії, А. О. Копилов продовжував відігравати важливу роль у житті колективу університету. Його поради завжди відзначалися коректністю, доцільністю, глибоким знанням справи. До висловлених ним на засіданнях ректорату чи Вченої ради міркувань завжди уважно прислухалися.

А. О. Копилов читав лекції з новітньої історії, керував написанням дипломних робіт, займався наукою. Впродовж 2002-2003 рр. опублікував 7 статей у самих престижних наукових виданнях України. Підготував до друку рукопис монографії “Політичні процеси у Болгарії 1944-1948 рр.”

Займався й науково-дослідною роботою, зокрема 2003 року у співавторстві з О. М. Завальнюком підготував розділ колективної монографії “Кам'янець-Подільський державний університет: минуле і сьогодення”.

Після тривалої важкої хвороби нитка його земного життя обірвалась 21 грудня 2007 року.

У серцях сотень його колег і тисяч випускників він завжди залишиться Ректором – щедро обдарованою Богом талантами Людиною з великої літери, сильною духом, чесною, скромною, доброю, чуйною, готовою завжди допомагати. Його образ слугуватиме взірцем для прийдешніх поколінь викладачів і співробітників університету.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Календар знаменних і пам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Календар знаменних і пам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Календар знаменних і пам\Університету
К 17 Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського національного університету на 2009 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський...
Календар знаменних і пам\К 17 Календар знаменних І пам’ятних дат кпду на 2007 рік
К 17 Календар знаменних І пам’ятних дат кпду на 2007 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий...
Календар знаменних і пам\Університету
К 17 Календар знаменних І пам’ятних дат кпду на 2008 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий...
Календар знаменних і пам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Календар знаменних і пам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Календар знаменних і пам\Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Календар знаменних і пам\Ніжинська вища школа викладачі І випускники календар знаменних І пам'ятних дат на 2009 рік шановний користувачу !
У 2007 році бібліотекою започатковано випуск щорічника “Ніжинська вища школа. Викладачі І випускники. Календар знаменних І пам'ятних...
Календар знаменних і пам\Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи