Календар знаменних і пам\

Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
НазваКалендар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Сторінка11/14
Дата20.11.2012
Розмір1.93 Mb.
ТипДокументи
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

^ Основні праці:

Співвідношення двоїстості для задачі найкращої одночасної апроксимації кількох елементів опуклими множинами / В. О. Гнатюк // Друга школа : Ряди Фур’є: теорія і заснування. – К., 1998. – Т. 20. – С. 101-112; Найкраще одночасне рівномірне наближення кількох неперервних на компакті функцій з обмеженням типу нерівності / В. О. Гнатюк // Наукові праці Кам'янець-Поділ. пед. ун-ту. Сер. фізико-математична (математика). – Кам'янець-Подільський, 2000. – Вип. 5. – С. 16-26; Чисельний метод розв’язування узагальненої проблеми із многогранників / В. О. Гнатюк // Наукові праці Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер. фізико-математична (математика). – Кам'янець-Подільський, 2002. – Вип. 6. – С. 24-33; Задача найкращої одночасної апроксимації елементів збіжної послідовності гільбертового простору опуклою множиною / В. О. Гнатюк // Збірник праць Ін-ту математики НАН України. Проблеми теорії наближення функцій та суміжні питання. – К., 2004. – Т. 1, № 1. – С 100-114; Найкраще одночасне рівномірне наближення сім’ї неперервних на компакті функцій з обмеженням типу нерівності / В. О. Гнатюк, Ю. В. Гнатюк, У. В. Гудима // Наукові праці Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 7-8 квіт. 2004 р. : вип. 3, у 3 т. – Кам'янець-Подільський, 2004. – Т. 1. – С. 145-148; Умови Чебишовського центра компакту нормованого лінійного над полем комплексних чисел простору відносно множини цього простору / В. О. Гнатюк, Ю. В. Гнатюк, У. В. Гудима // Наукові праці Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 7-8 квіт.2004 р. : вип. 4, у 3 т. – Кам'янець-Подільський, 2005. – Т. 3. – С. 3-6; Про єдність екстремального елемента та чебишовський альтернансу для задачі найкращої рівномірної апроксимації неперервного компактнозначного відображення / У. В. Гудима, В. О. Гнатюк, Ю. В. Гнатюк // Проблеми теорії функцій та суміжні питання : зб. наук. пр. Ін-ту математики НАН України. – К., 2006. – С. 127-138; Питання існування екстремального елемента для задачі найкращої рівномірної раціональної апроксимації компактнознавчого відображення / Ю. В. Гнатюк, В. О. Гнатюк, У. В. Гудима // Проблеми теорії наближення функцій та суміжні питання : зб. наук. пр. Ін-ту математики НАН України. – К. , 2007. – Т. 4, № 1. – С. 49-65; Загальні властивості задачі найкращої одночасної рівномірно апроксимації кількох неперервних компактнозначних відображень множиною однозначних відображень / Ю. В. Гнатюк, В. О. Гнатюк, У. В. Гудима // Вісник Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту. Фізико-математичні науки : вип. 1. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Т. 1. – С. 24-32; Теореми існування екстремального елемента для задачі найкращої відносно деякої псевдометрики апроксимації компактнозначного відображення множинами однозначних відображень з додатковим обмеженням / Ю. В. Гнатюк, В. О. Гнатюк, У. В. Гудима // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 11-12 берез. 2009 р. : вип. 8, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2009. – Т. 1. – С. 101-104; Апроксимація неперервного компактнозначного відображення множиною неперервних однозначних відображень з додатковим обмеженням / Ю. В. Гнатюк, В. О. Гнатюк, У. В. Гудима // Там само. – С. 104-107; Теореми існування екстремального елемента для задачі найкращої у розумінні опуклої ліпшіцевої функції рівномірної апроксимації компактнозначного відображення множиною однозначних відображень з додатковим обмеженням / У. В. Гудима, Ю. В. Гнатюк, В. О. Гнатюк // Там само. – С. 112-114; Найкраща рівномірна апроксимація компактнозначного відображення елементами множини однозначних відображень, які є селекторами опуклозначного відображення / В. О. Гнатюк // Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер.: Фізико-математичні науки : зб. наук. пр. – Кам'янець-Подільський, 2009. – Вип. 2. – С. 23-37; Модифікація методу січних площин на випадок задачі відшукання чебишовської точки системи опуклих обмежених замкнених множин, які неперервно змінюються, відносно скінченновимірного підпростору / В. О. Гнатюк // Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер.: Фізико-математичні науки : зб. наук. пр. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – Вип. 3. – С. 37-46; Характеризація екстремального елемента для задачі найкращої рівномірної несиметричної апроксимації багатозначного відображення однозначними / Ю. В. Гнатюк, У. В. Гудима, В. О. Гнатюк // Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер.: Фізико-математичні науки : зб. наук. пр. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Вип. 4. – С. 50-60; Деякі теореми існування екстремального елемента для задачі найкращої рівномірної несиметричної апроксимації багатозначного відображення однозначними / В. О. Гнатюк, Ю. В. Гнатюк, У. В. Гудима // Вісник Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Фізико-математичні науки. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – Вип. 3. – С. 30-36.


Про В. О. Гнатюка:

Завальнюк О. М. Василь Олексійович Гнатюк / О. М. Завальнюк // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Т. 2. – С. 72-76; Гнатюк Василь Олексійович: перший проректор // Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – К., 2008. – С. 48; Лозовий В. С. Фізико-математичний факультет Кам'янець-Подільського національного університету: минуле і сьогодення : історичний нарис / В. С. Лозовий, В. С. Щирба, О. М. Рачковський. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 116 с.; Василь Олексійович Гнатюк // Династія математиків : біобібліогр. покажч. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка / уклад.: Л. В. Огороднікова, В. А. Шевчук ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – 36 с. – (Сер. «Постаті в освіті та науці» ; вип. 6).

Завальнюк О. М.


20 вересня

55 років від дня народження

Валентини Олексіївни Каденко,

старшого викладача кафедри мовознавчих дисциплін


Народилася 20 вересня 1957 року в м. Мурманську (Росія). 1964-1974 рр. навчалася в Ольховатській середній школі Воронежзької області, після закінчення якої з золотою медаллю поступила на навчання у Воронежзький державний педагогічний інститут на факультет іноземних мов. 1980 року здобула диплом вчителя англійської та німецької мови. Після закінчення ВНЗ працювала вчителем англійської мови в Одеській області, згодом переїхала з сім'єю до Кам'янця-Подільського, де викладала англійську мову в ЗОШ № 14.

З 1984 року працює у Кам'янець-Подільському університеті. 2004 року закінчила магістратуру за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)”.

1984-2003 рр. працювала викладачем кафедри іноземних мов, викладала англійську мову на історичному, педагогічному факультетах.

З 2004 року працює на кафедрі мовознавчих дисциплін на посаді старшого викладача. Читає основні курси студентам педагогічного факультету спеціалізації “Початкова освіта. Англійська мова”; “Дошкільна освіта. Англійська мова”: теоретичний курс сучасної англійської мови, практичний курс англійської мови, інноваційні технології викладання англійської мови в початковій школі.

Проблематика науково-дослідної роботи – “Лексикологія. Стилістика”. Науковий доробок Каденко В. О. складається із статей у фахових збірниках університету та навчально-методичних посібників для студентів вищих навчальних закладів.

За сумлінне виконання своїх обов'язків нагороджена Почесними грамотами Хмельницької обласної ради, Кам'янець-Подільської міської ради, університету.


^ Основні праці:

Сучасні концепції виховання студентів / В. О. Каденко // Наукові праці Кам'янець-Поділ держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 17-18 жовт. 2006 р. : вип. 5, у 3 т. – Кам'янець-Подільський, 2006. – Т. 1. – С. 165-166; Face 2 Face with English : [навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / [упоряд.: А. В. Уманець, Т. І. Балакірєва, В. О. Каденко та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Буйницький О. А., 2007. – 276 с.; Дидактичні ігри на початковому етапі вивчення іноземної мови / В. О. Каденко // Наукові праці Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 18-19 квіт. 2007 р. : вип. 6, у 3 т. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Т. 1. – С. 158-160; Використання музики та пісень на заняттях англійської мови у ДНЗ / В. О. Каденко // Збірник наукових праць Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту. Сер. педагогічна. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Вип. 15. – С. 125-127; Використання прислів'їв та приказок під час викладання англійської мови / В. О. Каденко // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 12-13 берез. 2008 р. : вип. 7, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Т. 5. – С. 88-91; Grammar in Use : навч. посіб. / [упоряд.: А. В. Уманець, Т. І. Балакірєва, В. О. Каденко та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Буйницький О. А., 2010. – 220 с.; Раннє вивчення іноземної мови: коли і як розпочинати? / В. О. Каденко // Збірник наукових праць “Педагогічна освіта: теорія і практика”. – Кам'янець-Подільський, 2009. – Вип. 1. – С. 148-152; Ефективні прийоми формування граматичних понять при вивченні артиклів на уроках англійської мови в початковій школі / В. О. Каденко, Н. В. Мєлєкєсцева // Збірник наукових праць “Педагогічна освіта: теорія і практика”. – Кам'янець-Подільський, 2009. – Вип. 2. – С. 119-125; Grammar in Use : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / упоряд.: А. В. Уманець, В. О. Каденко, Т. І. Балакірєва [та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Буйницький О. А., 2010. – 220 с.; Формування компетенції в аудіюванні на початковому етапі вивчення іноземної мови / В. О. Каденко // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 10-11 берез. 2010 р. : вип. 9, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Т. 4. – С. 113-114.


Про. В. О. Каденко:

Каденко Валентина Олексіївна // Педагогічний: віхи розвою : історичний нарис / відп. за вип., упоряд. П. С. Каньоса. – Кам'янець-Подільський, 2010. – С. 91-92.

Карпалюк В. С.


20 вересня

75 років від дня народження

Бориса Семеновича Шевченка

(1937-2006),

фотокореспондента, завідувача фотолабораторії університету (1971-2006 рр.)


Народився 20 вересня 1937 року в м. Києві в сім’ї службовців. 1944 року пішов у 1-й клас Кам’янець-Подільської СШ № 3. Після закінчення 8 класів змушений був перервати навчання. Упродовж кількох місяців працював інструктором з мотоводіння на курсах міського комітету Добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту, а далі – помічником друкаря міської друкарні. Тоді ж розпочав активно займатися фотосправою. У вечірній школі робітничої молоді закінчив 9 і 10 класи, отримав повну середню освіту. На факультеті громадських професій Кам’янець-Подільського педінституту здобув спеціальність фотографа.

1959-1962 рр. Борис Шевченко проходив строкову службу в Радянській армії – спочатку курсантом 43-го гвардійського полку 15-ої гвардійської дивізії, згодом – старшим радіотелефоністом, ротним кулеметником. Після служби працював друкарем Кам’янець-Подільської міської друкарні (1962-1963 рр.), з вересня 1963 року протягом восьми років – фотокореспондентом газети “Прапор Жовтня”.

1971 року на запрошення ректора І. В. Іваха перейшов працювати до Кам’янець-Подільського педінституту на посаду зав. фотолабораторії, фотокореспондента. У творчому доробку Бориса Семеновича – фотопортрети викладачів, співробітників, студентів, увічнені події і факти з історії закладу. Значна частина його фотознімків, репортажів використана при черговому оновленні експозиції історії університету, у фотовиставках до ювілейних дат.

Понад 45 років віддав улюбленій справі. 1993 року його прийнято в Члени Національної спілки журналістів України. Удостоєний медалі “Ветеран праці”.

2006 року його не стало, але пам'ять про нього залишиться в його роботах.


Про Б. С. Шевченка:

Суровий А. Ф. Шевченко Борис Семенович / А. Ф. Суровий // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Т. 2. – С. 724-732.

Суровий А. Ф.


6 жовтня

60 років від дня народження

Анатолія Івановича Шинкарюка,

доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри загальної та практичної психології, проректора із заочного навчання та зв'язків з навчальними закладами


Народився 6 жовтня 1952 року в м. Хотині Чернівецької області в сім'ї службовців. Закінчив Хотинську середню школу № 5. А далі навчався в Чернівецькому професійно-технічному училищі № 1 і працював на Чернівецькому заводі обчислювальних машин.

1970-1972 рр. проходив дійсну військову службу. Після демобілізації навчався у Вінницькому педагогічному інституті на факультеті фізичного виховання. Науковою роботою почав займатись 1973 року в лабораторії біомеханіки під керівництвом професора Орещука С. О. 1976 року на Всесоюзному конкурсі студентських наукових робіт Анатолій Шинкарюк посів перше місце. 1977 року з відзнакою закінчив інститут і був направлений на роботу вчителем фізкультури Данківської восьмирічної школи Хотинського району Чернівецької області. 1977 року вступив до аспірантури Київського інституту фізичної культури. З грудня 1977 року А. І. Шинкарюк – викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання Кам'янець-Подільського педагогічного інституту. 1982 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Обіймав посади старшого викладача, завідувача кафедри легкої атлетики з методикою викладання (1982-1992 рр.).

1992 року перейшов на кафедру психології, обійнявши посаду доцента. 2002 року обраний завідувачем, а з липня 2003 року – професором кафедри практичної психології Інституту соціальної реабілітації та розвитку дитини.

2005 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук, науковий консультант академік АПН України Бех І. Д.

Сьогодні доктор психологічних наук, професор А. І. Шинкарюк є проректором із заочного навчання та зв'язків з навчальними закладами, завідувачем кафедри загальної та практичної психології. Сфера його наукових інтересів – експериментальна психологія, теоретична психологія, психомоторика, діагностика психіки за показниками моторики, в його науковому доробку понад 150 наукових та науково-методичних праць в тому числі трьох монографій і семи навчально-методичних посібників.

Анатолія Івановича знають як принципову, скромну і доброзичливу людину. Його відзначають спокійна вдача, врівноваженість, виваженість у прийнятті рішень, працьовитість. Він – весь у праці, у щоденних клопотах навчальної та наукової роботи.

За багаторічну науково-педагогічну працю нагороджений значком “Відмінник освіти України”, Почесними грамотами МОН України, Хмельницьких обласної, державної адміністрації, обласної ради, університету, відзнаками “За вагомий внесок у розвиток освіти і науки в університеті”, “Ветеран праці університету”.


^ Основні праці:

Психомоторика : метод. рек. на допомогу студ. пед. ін-ту / А. І. Шинкарюк. – Кам'янець-Подільський, 1996. – 24 с.; Методи дослідження психомоторики : метод. рек. на допомогу студ. пед. ін-ту / А. І. Шинкарюк. – Кам'янець-Подільський, 1996. – 24 с.; Основи психодіагностики : метод. рек. на допомогу студ. пед. ін-ту / А. І. Шинкарюк. – Кам'янець-Подільський, 1996. – 16 с.; Розвиток моторики і психіки. Проблема активності та свободи : монографія / А. І. Шинкарюк. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т, 2002. – 200 с.; Хапко В. Ю. Самопідготовка молодого науковця в галузі фізичної культури : навч. посіб. / В. Ю. Хапко, А. І. Шинкарюк, М. П. Мисів. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. ун-т, 2004. – 124 с.; Психомоторно-рівнева структура активності та свободи суб'єкта : монографія / А. І. Шинкарюк. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2005. – 448 с.; Наукознавство у системі професійної підготовки студентів : навч. посіб. / П. Д. Плахтій, А. І. Шинкарюк, В. А. Гурський [та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Рута, 2006. – 130 с.; Практикум з психомоторики : навч. посіб. / А. І. Шинкарюк. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2006. – 136 с.; Навчально-методичний комплекс дисципліни “Психомоторика” / А. І. Шинкарюк, В. А. Шинкарюк, Н. В. Попович. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. , 2007. – 106 с.; Навчально-методичний комплекс дисципліни “Розвиток психомоторики дитини” / А. І. Шинкарюк, В. А. Шинкарюк, Н. В. Попович. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В., 2007. – 108 с.; Рівні побудови рухів і смислова структура дії : монографія / А. І. Шинкарюк. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В., 2008. – 200 с.; Психологія діяльності : навч. посіб. / А. І. Шинкарюк, В. А. Шинкарюк, Р. Т. Сімко. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2009. – 208 с.; Психологічні умови формування розвитку ритму дій балістичного типу за допомогою смислових завдань / А. І. Шинкарюк // Психологія і суспільство. – 2009. – № 4. – С. 215-223; Концептуальні засади застосування фізичної активності як засобу збереження психічного здоров'я людини / А. І. Шинкарюк // Вісник Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. – Кам'янець-Подільський, 2009. – Вип. 7. – С. 275-279; Особливості тілесно-орієнтованої психотерапевтичної техніки, розробленої Ф. Александером / А. І. Шинкарюк, В. А. Шинкарюк // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 11-12 берез. 2009 р. : вип. 8, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2009. – Т. 5. – С. 44; Особливості тілесно-орієнтованого психотерапевтичного методу, розробленого М. Фельденкрайсом / В. А. Шинкарюк, А. І. Шинкарюк // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту імені І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 11-12 берез. 2009 р. : вип. 8, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2009. – Т. 5. – С. 45-46; Основи тілесно-орієнтованих психотерапевтичних технік : навч.-метод. посіб. / А. І. Шинкарюк, Р. Т. Сімко, В. А. Шинкарюк. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2010. – 192 с.; Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників і фізичне виховання / А. І. Шинкарюк, А. В. Сімко // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту імені І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 10-11 берез. 2010 р.: вип. 9, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Т. 4. – С. 70-71; Самовизначення старшокласників, як основа психофізичного саморозвитку / А. І. Шинкарюк, Р. Т. Сімко // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту імені І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 10-11 берез. 2010 р.: вип. 9, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Т. 4. – С. 72-73; Психологічні особливості оптимізації фізичної активності особистості / А. І. Шинкарюк // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Вип. 9. – С. 778-787; Досягнення філософії як передумови запровадження експериментального дослідження психіки за моторикою / А. І. Шинкарюк // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам'янець-Подільський, 2011. – Вип. 13. – С. 691-700.


Про А. І. Шинкарюка:

Гаврищук А. П. Шинкарюк Анатолій Іванович / А. П. Гаврищук // Факультет фізичної культури в особах / Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам'янець-Подільський, 2009. – С. 250-255; Анатолій Іванович Шинкарюк // Сучасні проблеми експериментальної психології (наукова школа) : біобібліогр. покажч. / [уклад.: І. М. Конет, А. І. Шинкарюк, Л. А. Онуфрієва та ін.]. – Кам'янець-Подільський, 2010. – С. 5-15. – (Сер. «Наукові школи університету» ; вип. 10).

Гаврищук А. П.


18 жовтня

60 років від дня народження

Танасія Івановича Колотила

(1952-2009),

кандидата філологічних наук, доцента кафедри української літератури (1982-2009 рр.), засновника і керівника науково-навчальної лабораторії етнології університету (1996-2009 рр.)


Народився 18 жовтня 1952 р. в с. Черепківці Глибоцького району Чернівецької області. Після закінчення Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича 1979 року, отримавши кваліфікацію філолога, розпочав педагогічну діяльність на посаді вчителя української мови і літератури в Чортківській школі № 4 на Тернопільщині. Згодом, 1982 року на конкурсній основі був обраний на посаду асистента кафедри української літератури Кам'янець-Подільського педінституту, де викладав курс народознавства. Багато працював, самовдосконалював та збагачував себе новими знаннями з усної народної словесності, українського народознавства і давньої української літератури. 1985 року пройшов повний курс підвищення кваліфікації викладачів у Львівському державному університеті імені Івана Франка зі спеціальності “українська література”

20 жовтня 1987 р. вступив до аспірантури Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені М. Т. Рильського АН УРСР зі спеціальності “фольклористика”. З того часу його наукова діяльність була тісно пов'язана з цією науковою установою. У період навчання працював в архівних фондах і бібліотеках Києва, Чернігова, Ленінграда. У навчанні зарекомендував себе здібним аспірантом, про що свідчить успішний захист 1992 року кандидатської дисертації на тему “Українська народна пісенна алегорія”.

Працюючи в Кам'янець-Подільському державному педагогічному інституті, за підтримки ректора А. Копилова, у період з 1991 по 1996 рр. вчений доклав чимало зусиль до оформлення експозиції кабінету народознавства, який 18 жовтня 1996 р. було реорганізовано в навчально-наукову лабораторію етнології. З 1992 р. Т. І. Колотило здійснював систематичні польові експедиційні дослідження, до яких залучав студентів-філологів навчального закладу. Впродовж 1992-2009 рр. було здійснено сімнадцять польових експедиційних виїздів. Під керівництвом Танасія Івановича навчально-наукова лабораторія досягла значних успіхів у збиранні та дослідженні фольклорно-етнографічного матеріалу. Працівники лабораторії під його керівництвом беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях і форумах.

Наступний період у житті Т. І. Колотила, уже досвідченого вченого-фольклориста і краєзнавця, припадає на 1993-2009 рр. До наукового доробку того часу ввійшли численні праці з давньої української літератури, української фольклористики та народознавства. Всього з-під пера вченого вийшло у світ близько сімдесяти трьох наукових робіт.

Восени 2009 року після важкої хвороби передчасно обірвалося земне життя Танасія Івановича. Проте залишилися його дослідження, створена ним лабораторія. Пам'ять про нього назавжди залишиться в серцях його колег та учнів.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

Календар знаменних і пам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Календар знаменних і пам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Календар знаменних і пам\Університету
К 17 Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського національного університету на 2009 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський...
Календар знаменних і пам\К 17 Календар знаменних І пам’ятних дат кпду на 2007 рік
К 17 Календар знаменних І пам’ятних дат кпду на 2007 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий...
Календар знаменних і пам\Університету
К 17 Календар знаменних І пам’ятних дат кпду на 2008 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий...
Календар знаменних і пам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Календар знаменних і пам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Календар знаменних і пам\Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Календар знаменних і пам\Ніжинська вища школа викладачі І випускники календар знаменних І пам'ятних дат на 2009 рік шановний користувачу !
У 2007 році бібліотекою започатковано випуск щорічника “Ніжинська вища школа. Викладачі І випускники. Календар знаменних І пам'ятних...
Календар знаменних і пам\Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи