Календар знаменних і пам\

Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
НазваКалендар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Сторінка2/14
Дата20.11.2012
Розмір1.93 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

^ Про В. В. Ліщука:

Гаврищук А. П. Вчитель чемпіонів : [про В. В. Ліщука] // Кам'янець-Подільський вісник. – 2002. – 18 січ.; Гаврищук А. П. Василь Володимирович Ліщук / А. П. Гаврищук // Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Т. 3. – С. 317-326; Гаврищук А. П. Ліщук Василь Володимирович / А. П. Гаврищук // Факультет фізичної культури в особах / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам'янець-Подільський, 2009. – С. 141-142.

Гаврищук А. П.


1 січня

60 років від дня народження

Наталії Олексіївни Урсу,

доктора мистецтвознавства, професора, завідувача кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва


Народилася 1 січня 1952 р. в смт Вулканешти (Молдова) в родині військовослужбовця. 1962 року сім’я переїхала до Кишинева, де Наталія успішно вчилася і закінчила середню школу № 56. Упродовж навчання відвідувала музичну та художню школи, активно займалась спортом. 1968 року вступила до Львівського інституту прикладного та декоративного мистецтва (нині Академія мистецтв), який закінчила 1975 року за спеціальністю ”Художній текстиль”, отримала кваліфікацію художника декоративно-прикладного мистецтва.

Працювала викладачем рисунку, живопису, композиції та моделювання одягу в Кишинівському технологічному технікумі. 1981 року була запрошена в Кишинівський педагогічний університет ім. Іона Крянге, де пройшла шлях від асистента, старшого викладача, доцента до завідувача кафедри декоративно-прикладного мистецтва художньо-графічного факультету. 1987 рік ознаменувався присвоєнням їй звання «Відмінника освіти Молдови».

З 1984 по 1986 рік навчалася в аспірантурі Московського вищого художньо-промислового училища, захистила дисертацію на тему «Интерьер народного жилища Молдавии (опыт исследования эстетического формирования жилой среды)», отримала ступінь кандидата мистецтвознавства. Вчене звання доцента здобула 1993 року.

З вересня 1992 року Н. О. Урсу працює на кафедрі музики і образотворчого мистецтва педагогічного факультету Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, викладає такі дисципліни: історія образотворчого мистецтва, кольорознавство, композиція, шкільний дизайн, методика викладання образотворчого мистецтва. Наталя Олексіївна – високопрофесійний викладач. На лекціях з історії мистецтва прививає любов до мистецтва, занурюючи студентів у чарівний світ архітектури, живопису, графіки. За плідну художньо-педагогічну діяльність 2002 року отримала відзнаку – «Відмінник освіти України».

Завдяки зусиллям Наталії Олексіївни 2004 року заснована єдина на Поділлі фахова кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, завідувачкою якої вона є. Під її керівництвом кадровий склад кафедри поповнився висококваліфікованими викладачами, які представляють провідні вітчизняні художні школи: Київську, Львівську, Харківську, Миколаївську тощо. Підтримує наукові розвідки колег та магістрантів кафедри, створюючи серйозне підґрунтя для становлення подільської наукової мистецтвознавчої школи. Під її керівництвом на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва створено Міжнародний науковий центр досліджень історії образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва й архітектури. За результатами завершених науково-дослідних робіт планується захист дисертаційних, магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових та інших творчих проектів, які можуть прирівнюватись до рівня вказаних робіт. У центрі готуються до друку і видаються монографії, навчальні та навчально-методичні посібники, творчі виставки та інші науково-творчі матеріали. Завдяки її зусиллям студенти художніх спеціальностей отримали унікальну можливість створювати власні творчі композиції не тільки на теренах України, а й за її межами: щорічний літній пленер у Кракові; стажування на базі художніх вузів Кракова, Варшави, Торуні; участь у міжнародних творчих конкурсах тощо.

Окрім викладацької та адміністративної роботи Н. О. Урсу успішно працює як науковець, бере участь у багатьох міжнародних конференціях в Україні й за кордоном, публікує дослідження у фахових збірниках, активно налагоджує міжнародні зв’язки та користується авторитетом серед європейської наукової спільноти. В колі її наукових інтересів – проблеми відродження національної мистецької спадщини, дослідження сакрального мистецтва чину братів-проповідників в Україні, питання теорії й методики викладання образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва у вищих та середніх навчальних закладах. Вона – автор близько 200 наукових праць, серед яких монографія, посібники, методичні вказівки, наукові статті. 2005 року виборола грант Американської Асоціації Наукових Товариств (Нью-Йорк) у розмірі 4000 $ США на проведення наукових досліджень. Як фахівець в галузі мистецтвознавства завжди влучно оцінює твори сучасних митців і перспективні напрямки образотворчого мистецтва. 2010 року за наукові дослідження храмів св. Станіслава на Україні отримала Командорський хрест Міжнародного ордену св. Станіслава у польському місті Гнєзно.

2007 року, як результат дванадцятирічної праці Н. О. Урсу, була видана наукова монографія «Мистецька спадщина домініканського ордену XVII-ХІХ ст. на території України», за яку отримала державну нагороду Міністерства освіти і науки України – медаль «За наукові досягнення». Того ж року Н. О. Урсу була обрана Радою Кам’янець-Подільського національного університету на посаду професора кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва.

18 грудня 2008 року в Харківській державній академії культури успішно захистила докторську дисертацію на тему «Сакральне мистецтво домініканського ордену на землях України XVII-XIX ст.» за спеціальністю «Музеєзнавство. Пам’яткознавство».

В колективі університету цінують Наталію Олексіївну як висококваліфікованого викладача, який піднімає загальний та культурний рівень студентів, вдало та професійно занурює їх у світ мистецтва, насичує навчальні предмети цікавою та змістовною інформацією, відкриває шлях до якісної освіти та самоосвіти. Має гарні організаторські якості, глибоко розуміє проблеми кафедри, питання розвитку перспективних спеціальностей. На першому плані в неї завжди стоїть створення вищої художньої освіти на Поділлі та виховання молодої людини мистецтва.

За багаторічну педагогічну діяльність Наталія Олексіївна неодноразово отримувала Почесні грамоти Хмельницької обласної ради, Кам’янець-Подільської міської ради, ректорату університету, цінні подарунки.


^ Основні праці:

Практикум по моделированию одежды : метод. указания для студ. художественно-графических ф-тов / Н. А Урсу. – Кишинев : Тип. КПИ им. С. Лазо, 1983; Чарующий мир народного искусства : учеб. пособ. для студ. пед. ф-тов / Н. А. Урсу. – Кишинев, 1990; Знакомьтесь – оригами : книга для детей по конструированию из бумаги / Н. А. Урсу. – Каунас : Швиеса, 1991; Особистість і архітектурне середовище міста / Н. О. Урсу // Духовний розвиток особистості засобами мистецтва. – Чернігів, 1993. – С. 92-97; Роль культурно-етнічного потенціалу у формуванні креативних якостей майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в школі / Н. О. Урсу // Збірник наукових праць викладачів Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Сер. педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 1997. – Вип. 1. – С. 257-260; Кам’янецька ведута / Н. О. Урсу // Пам’ятки культури України – К., 2000. – № 3-4. – С. 22-30; Куті двері Кам’янецької кадетри / Н. О. Урсу // Там само. – С. 30; Символіко-образні й художньо-композиційні особливості сакральної пластики домініканського костьолу у Кам’янці-Подільському / Н. О. Урсу // Наукові записки. Сер.: Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2001. – №2(7) – С. 96-102; Педагогіка мистецтва у спадщині Володимира Гагенмейстера / Н. О. Урсу // Історія педагогіки у структурі професійної підготовки вчителя : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Сер. соціально-педагогічна : вип. 3, у 2 т. – Кам’янець-Подільський, 2002. – Т. 1. – С. 216-223; Залові храми домініканського ордену на території Подільського воєводства ХVІІ-ХVІІІ ст. / Н. О. Урсу // Наукові записки. Сер.: Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2002. – № 2(9) – С. 94-100; Організація занять за модульно-тьюторською системою / Н. О. Урсу // Використання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у підготовці педагога : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2003. – С. 124-128; Семантика архітектурних забудов домініканського ордену на Поділлі ХVІІ-ХVІІІ ст. / Н. О. Урсу // Історія релігій в Україні : праці ХІІІ міжнар. наук. конф. – Л., 2004. – Т. 2. – С. 551-558; Стінний розпис трапезної монастиря львівських домініканців / Н. О. Урсу // Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. – К., 2007. – С. 63-76; Основи музейної справи : метод. рек. для студ. і магістрантів мистецьких спец. / Н. О. Урсу, І. В. Березіна. – Кам’янець-Подільський : Сисин О. В., 2009. – 48 с.; Мистецька спадщина домініканського ордену ХУІІ-ХІХ ст. на території України : [монографія] / Н. Урсу. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2007. – 368 с.; Теорія і практика наукових досліджень : [навч.-метод. посіб. для студ. художніх та художньо-педагогічних спец. вищ. навч. закл.] / Н. О. Урсу, В. Г. Паньков, І. В. Березіна. – Кам’янець-Подільський : Аксіома., 2011. – 104 с.


Про Н. О. Урсу:

Урсу Наталія Олексіївна // Педагогічний: віхи розвою : історичний нарис. – Кам'янець-Подільський, 2010. – С. 114-115.

Березіна І. В.


2 січня

125 років від дня народження

Миколи Андрійовича Чайковського (1887-1970),

приват-доцента К-ПДУУ (1919-1920 рр.)


Народився 2 січня 1887 року в містечку Бережани (Галичина) в сім'ї адвоката і письменника. Навчався у місцевих школі, гімназії. Після завершення середньої освіти вступив до Німецької вищої технічної школи у Празі, а згодом перейшов до Празького німецького університету. Провчившись в університеті всього один рік, М. Чайковський переходить до Віденського університету, завершував свою освіту у Львівському університеті. Працював вчителем математики Тернопільської української гімназії. Спроби своїх сил в науці привели Миколу Андрійовича до Празького, а відтак Віденського університетів. 18 липня 1911 року у Відні захистив дисертацію і отримав ступінь доктора філософії.

1 вересня 1913 р. приступив до учительської праці у Львівській українській гімназії, а з 1 лютого 1917 року перейшов до Рава-Руської реальної школи. В листопаді-грудні, за розпорядженням ЗОУНР, працював комісаром Рава-Руського повіту. Під час світової війни учителював у Фрайнштадті у школі для полонених українців російської армії.

Влітку 1918 року М. А. Чайковський дізнався про заснування Кам'янець-Подільського державного українського університету і подав необхідні документи до Міністерства освіти і мистецтва Української держави з метою обійняти у зазначеному навчальному закладі викладацьку посаду. 9 лютого 1919 р. він був призначений директором дворічних учительських курсів при КПДУУ.

М. А. Чайковський, молодий науковець з Галичини, зробив певний вклад у становлення і діяльність другого національного університету, працюючи зі студентами і курсистами, він допомагав їм оволодівати знаннями і вміннями, необхідними для роботи у середній і початковій школах. Микола Андрійович запам'ятався колегам, студентам, працівникам закладу як людина високої інтелігентської культури, наділена цінними моральними якостями, науковістю, бажанням якнайкраще прислужитися українському національному відродженню тих часів.


^ Про М. А. Чайковського:

Біографії професорів [Кам'янець-Подільського Державного Українського Університету: М. Чайківського та ін.] // Свято Поділля : однодневна газета. – 1918. – 22 жовт. – С. 3-4; Завальнюк О. М. Микола Чайковський – доцент Кам'янець-Подільського державного українського університету / О. М. Завальнюк, І. М. Конет // Матеріали наук. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. Володимира Левицького. – Тернопіль, 1997. – С. 11-13; Чайковський Микола Андрійович // Завальнюк О. М. Історія Кам'янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918-1921 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам'янець-Подільський, 2006. – С. 326-332.

Завальнюк О. М.


11 січня

70 років від дня народження

Інни Митрофанівни Сосницької,

працювала в бібліотеці університету протягом 1967-1979 рр.


Народилася 11 січня 1942 року в м. Богатол Красноярського краю в родині військовослужбовця. 1949 року сім'я переїхала в м. Кам'янець-Подільський. Тут у 1959 р. закінчила Кам'янець-Подільську середню школу №8. Протягом 1959-1961 рр. навчалася у професійно-технічному училищі швейників (м. Берегово Закарпатської області). Після закінчення училища одержала професію майстра-закрійника верхнього чоловічого одягу, була направлена на роботу на Кам'янець-Подільську швейну фабрику, де працювала до 1964 року.

1963-1969 рр. навчалася на заочному відділенні Київського інституту культури ім. О. Корнійчука (нині – Українська Національна академія культури та мистецтв), по закінченні якого одержала спеціальність бібліотекаря-бібліографа вищої кваліфікації.

1965 року працювала зав. бібліотекою с. Підпилип'я Кам'янець-Подільського району, 1966 року – бібліотекарем харчового технікуму (м. Кам'янець-Подільський).

З 9 березня 1967 року перейшла на роботу в бібліотеку Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В. П. Затонського, де працювала завідувачем читального залу, з 1 серпня 1973 р. переведена на посаду зав. сектором бібліографії. В ті роки працівники сектору бібліографії приділяли велику увагу підвищенню бібліотечно-бібліографічних знань студентів. За факультетами були закріплені бібліографи, які спеціалізувалися в залежності від фахового напрямку факультетів. На початку навчального року із студентами проводилися заняття з основ бібліотекознавства та бібліографії, на яких студентів знайомили з методикою бібліотечно-бібліографічного пошуку, методикою роботи з каталогами бібліотеки, тематичною картотекою журнально-газетних статей, з правилами опису джерел для списків використаної літератури.

За цей час була значно розширена тематична картотека журнально-газетних статей, вона користувалася великим попитом у викладачів та студентів. Для ознайомлення читачів з новими надходженнями до бібліотеки регулярно в кінці кожного місяця проводили “Дні книги”, на яких представляли один примірник книг, одержаних бібліотекою протягом попереднього місяця (в середньому – 250-300 примірників). Регулярно проводилися “Дні бібліографії”, організовувалися розгорнуті книжково-ілюстративні виставки: тематичні, до знаменних дат та на допомогу навчальному процесу. Набули популярності бібліографічні огляди літератури: тематичні, біля розгорнутих книжково-ілюстративних виставок, а в основному – на допомогу навчальному процесу.

У відділі була складена картотека викладачів, які працювали над дисертаціями, перелік тем наукових робіт кафедр. Планово проводилася робота по відбору, систематизації та обліку матеріалів для краєзнавчої картотеки. Вся ця робота виконувалася завдяки вдало підібраному кваліфікованому персоналу працівників сектору бібліографії.

1979 року звільнилася за власним бажанням у зв'язку з переїздом у м. Сімферополь. Протягом 1980-2000 рр. працювала на посадах старшого бібліографа Таврійського національного університету ім. В. Вернадського, завідувача відділу бібліографії Сімферопольського вищого військово-політичного будівельного училища, коректора типографії та видавництва “Таврида”(м. Сімферополь), старшого бібліографа бібліотеки Сімферопольського інституту економіки та управління.

В ці ж роки на добровільних засадах приймала участь у створенні в Криму першої української бібліотеки. Всього було зібрано для бібліотеки біля 12 тисяч примірників цінної літератури українською мовою.

2000-2002 рр. – завідуюча бібліотекою Кримської філії Української академії друкарства та викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (історія книги, бібліографія, сучасні коректурні процеси).

З 2002 р. – завідуюча бібліотекою Кримської філії Європейського університету. Одночасно – викладач кафедри суспільно-політичних наук Кримської філії університету “Україна”(книгознавство, галузева бібліографія).

Савченко Л. П.


12 січня

75 років від дня народження

Віктора Андрійовича Власова,

кандидата технічних наук, доцента

кафедри інформатики


Народився 12 січня 1937 року в м. Сисерть Свердловської області, де в 1955 році закінчив середню школу. У 1960 році закінчив кафедру обробки металів тиском Уральського політехнічного інституту в м. Свердловську. У 1960-1965 роках працював інженером-дослідником на Уральському заводі важкого машинобудування. Після закінчення аспірантури Уральського політехнічного інституту захистив кандидатську дисертацію на тему “Дослідження і розробка алгоритмів проектування процесів ковки пресових поковок дисків”.

Працював доцентом кафедр загальнотехнічних дисциплін (загальнотехнічний факультет), машинознавства (педагогічний інститут м. Бельці (Молдова)), і методики її викладання (Кам’янець-Подільський державний університет). За час роботи в названих навчальних закладах викладав нарисну геометрію, металознавство, інформатику. Протягом двох років працював вчителем інформатики в школі № 12 міста Кам’янець-Подільський.

Основним напрямком наукових досліджень є застосування обчислювальної техніки для інженерних розрахунків, а також в навчальному процесі з використанням програмування в кодах обчислювальної машини, на мовах Алгол, Автокад, Фортран ІV Бей сік, Паскаль.

Нагороджений медаллю “Ветеран праці”, грамотами.


^ Основні праці:

О подготовке технологических материалов к проектированию на ЭВМ технологии ковки прессованных поковок типа тел вращения, изготовляемых осадкой в торец / В. А. Власов // Автоматизация проектирования технологии ковки и штамповками с применением электронных вычислительных машин : материалы науч.-техн. конф. – Свердловск, 1967. – С. 56-60; Алгоритм программы для разработки на ЭВВ «Минск 22» чертежей прессовых поковок типа дисков и муфт / В. А. Власов // Вторая научно-техническая конференция Урал. политех. ин-та. – Свердловск, 1969. – С. 46-50; Навчальна програма з фізики / В. А. Власов // Збірник наукових праць Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Сер. педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 1999. – Вип. 5: Дидактика природознавчо-математичних дисциплін та освітніх технологій. – С. 112-113; Один алгоритм обробки лінійного масиву / В. А. Власов // Збірник наукових праць Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Сер. педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2000. – Вип. 6: Дидактики дисциплін природознавчо-математичної та технологічної освітніх галузей. – С. 134-137; Рекомендації до розробки лінійного масиву / В. А. Власов // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 2-4 квіт. 2003 р. : вип. 2, у 2 т. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 2. – С. 78-79; Підготовка та проведення уроку-семінару в школі / В. А. Власов, О. Б. Розумовська // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 7-8 квіт. 2004 р. : вип. 3, у 2 т. – Кам’янець-Подільський, 2004. – Т. 1. – С. 225-227; Вивчення лінійних алгоритмів в школі / В. А. Власов // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 6-7 квіт. 2005 р. : вип. 4, у 3 т. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Т. 3. – С. 66 – 67; Методика вивчення множинного типу даних в курсі інформатики / В. А. Власов // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 12-13 берез. 2008 р. : вип. 7, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Т. 1. – С. 117-118; Побудова алгоритмів методом послідовного уточнення / В. А. Власов // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 11-12 берез. 2009 р. : вип. 8, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2009. – Т. 1. – С. 98-99; Методика використання графіки у Visual Basic / В. А. Власов, Г. В. Кудрявцева // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 10-11 берез. 2010 р. : вип. 9, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Т. 2. – С. 10-11.

Федорчук В. А.


15 січня

130 років від дня народження

Івана Івановича Огієнка (Митрополита Іларіона)

(1882-1972),

фундатора і першого ректора Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.)


Народився 2(15) січня 1882 р. в містечку Брусилові на Житомирщині у бідній селянській родині. Початкову освіту одержав у Брусилівській двокласній народній школі, яку закінчив1896 року. Того ж року вступив до Київської військової фельдшерської школи, після успішного закінчення якої розпочалася його трудова діяльність на посаді помічника лікаря психіатричного відділу Київського військового шпиталю. 1903 року при Острозькій академії І. Огієнко відмінно склав іспити на атестат зрілості. Тоді ж він вступив на медичний факультет університету св. Володимира в Києві, але через рік перевівся на історико-філологічний факультет, який закінчив з дипломом І ступеня (1909 р.). 1911 року був зарахований на дворічний термін професорським стипендіатом кафедри російської мови і словесності та матеріальна скрута вдвічі збільшила його термін перебування у цьому ранзі. На початку 1915 р. успішно склав магістерський іспит і здобув звання приват-доцента, що відкрило йому шлях до викладацької діяльності в університеті.

1917 року його було обрано професором Київського українського народного університету по кафедрі української мови і літератури, а 1918 року – професором Вищих жіночих курсів по кафедрі української мови й професором аналогічної кафедри Київської духовної академії. Протягом 1918 року активно займався просвітницькою та педагогічною діяльністю: був членом Генеральної шкільної ради, товариства шкільної освіти у Києві, кількох археологічних товариств, брав участь у виробленні законопроектів з організації вищої школи, працював над перетворенням Київського народного українського університету в державаний. Активно займався і церковними справами.

Розквіт найкращих рис І. І. Огієнка припав на 1918-1920 рр., коли він за умов розрухи, різкого погіршення життя людей, політичної нестабільності, ворожої експансії творив одне з найбільших чудес свого життя – Кам’янець-Подільський державний український університет, фундатором і першим ректором якого він став 1918 року. 1919 року призначений Міністром народної освіти і міністром сповідань Української Народної Республіки.

Після поразки визвольних змагань українського народу наприкінці 1920 року емігрував до Польщі, жив у м. Тарнові поблизу Кракова, організував осередки українського національно-культурного і релігійного життя. З 1924 року викладав українську мову у Львівській учительській семінарії, у 1926-1932 рр. був професором православного відділу богословського факультету Варшавського університету. 1933 року заснував у Варшаві щомісячний журнал “Рідна мова”, який виходив до 1939 року

1940 року Собор українських православних єпископів у Польщі обрав І. І. Огієнка архієпископом Холмщини і Підляшшя, у 1944 році він став Холмсько-Підляським митрополитом. Влітку 1944-го митрополит Іларіон змушений був переїхати до Швейцарії, до осені 1947-го жив у м. Лозанні, потім переселився до Канади (м. Вінніпег). В серпні 1951 року Собор єпископів обрав його Першоієрархом Української Греко-Православної церкви в Канаді.

І. І. Огієнко увійшов в історію визвольної боротьби українського народу як переконаний діяч-державник, який своєю працею намагався вибороти для України незалежність і самостійність, зробив вагомий внесок у плекання державницької ідеології, у відродження духовності, культури і науки.

Помер І. І. Огієнко 29 березня 1972 року у Вінніпезі.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Календар знаменних і пам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Календар знаменних і пам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Календар знаменних і пам\Університету
К 17 Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського національного університету на 2009 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський...
Календар знаменних і пам\К 17 Календар знаменних І пам’ятних дат кпду на 2007 рік
К 17 Календар знаменних І пам’ятних дат кпду на 2007 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий...
Календар знаменних і пам\Університету
К 17 Календар знаменних І пам’ятних дат кпду на 2008 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий...
Календар знаменних і пам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Календар знаменних і пам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Календар знаменних і пам\Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Календар знаменних і пам\Ніжинська вища школа викладачі І випускники календар знаменних І пам'ятних дат на 2009 рік шановний користувачу !
У 2007 році бібліотекою започатковано випуск щорічника “Ніжинська вища школа. Викладачі І випускники. Календар знаменних І пам'ятних...
Календар знаменних і пам\Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи