Календар знаменних і пам\

Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
НазваКалендар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Сторінка6/14
Дата20.11.2012
Розмір1.93 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Основні праці:

Організація та методика проведення змагань за програмою рухливих ігор «Веселі старти»/ А. О. Федірко. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, інформ.-вид. від., 1998. – 36 с.; Розвиток рухових здібностей засобами національних рухливих ігор на уроках фізичної культури у молодших класах / А. О. Федірко, М. Б. Гуска // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 15-16 квіт. 2002 р. – Кам’янець-Подільський, 2002. – Т. 2. – С. 187-188; Питання організації та методики проведення навчально-тренувального процесу футболістів / О. П. Петров, А. О. Федірко // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Проблеми теорії і методики фізичного виховання, Олімпійського та професіонального спорту, лікувальної фізкультури та спортивної медицини. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Вип. 3. – С. 112-117; Основи науково-методичної діяльності у галузі фізичної культури і спорту : навч. посіб. / М. С. Солопчук, А. О. Федірко. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2006. – 224 с.; Питання індикативності оцінки фізичного стану школярів в оздоровчій фізичній культурі / М. В. Зубаль, А. О. Федірко // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 17-18 жовт. 2006 р. : вип. 5, у 3 т. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Т. 3. – С. 188-191; Аналіз теоретичних основ навчання спортивній техніці в настільному тенісі / А. О. Федірко, О. П. Петров // Наукові праці Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., присвяч. 90-річчю Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту, 12-13 берез. 2008 р. : вип. 7, у 5 т. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Т. 4. – С. 164-165; Оцінка змагальної діяльності гравців у настільний теніс різної кваліфікації / А. О. Федірко, О. О. Алєксєєв // Наукові праці Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 11-12 берез. 2009 р. : вип. 8, у 5 т. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Т. 4. – С. 137-139.


Про А. О. Федірка:

Суровий А. Ф. Федірко Анатолій Олександрович / А. Ф. Суровий // Факультет фізичної культури в особах / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 229-233.

Суровий А. Ф.


4 травня

55 років від дня народження

Любові Віталіївни Сидорук,

завідувача архівно-інформаційного відділу університету


Народилася 4 травня 1957 року в с. Слобідка-Смотрицька Чемеровецького району Хмельницької області. Протягом 1964-1972 рр. навчалася в місцевій восьмирічній школі. Середню освіту здобула у Вишнівчицькій середній загальноосвітній трудовій політехнічній школі, яку закінчила 1974 року. Після закінчення школи працювала обліковцем рільничої бригади.

1975 року вступила на стаціонарне відділення філологічного факультету Кам'янець-Подільського державного педінституту, 1979 року отримала диплом за спеціальністю вчителя російської мови і літератури. Восени того ж року була призначена на посаду архіваріуса педінституту, працювала під керівництвом досвідченого фахівця Рибак М. О., тодішнього завідувача інститутського архіву. 1990 року сама стала завідувачем архіву інституту, з 2008 року – завідувач архівно-інформаційного відділу університету.

Любов Віталіївна зарекомендувала себе як відповідальна, надійна людина, яка розуміє важливість дорученої їй справи. Ось уже понад 30 років сумлінно збирає вона всі необхідні документи, дбає про їх належне зберігання. Складає описи документів, які затверджуються в Хмельницькому облархіві, вчасно надає довідки на запити керівників підрозділів, працівників, випускників університету, інших установ і організацій.

Виховала двох синів – Сидорук Сергій Антонович, кандидат історичних наук, асистент кафедри історії України; Мазур Олександр Вікторович, провідний фахівець комп'ютерного класу історичного факультету.

Сумлінна праця Любові Віталіївни відзначена Почесною грамотою університету, відзнакою “Ветеран праці”.

Опря Т. М.

5 травня

130 років від дня народження

Леоніда Тимофійовича Білецького

(1882-1955),

приват-доцента К-ПДУУ (1918-1920 рр.)


Народився 5 травня 1882 р. в с. Литвинівці Липовецького повіту Київської губернії в селянській родині. Навчався спочатку у початковій двокласній народній школі в с. Краснопілці Уманського повіту. Після її закінчення вступив до Петербурзької середньої механіко-технічної школи. 1907 року успішно склав іспити на атестат зрілості за курс Другої Київської класичної гімназії і вступив на фізико-математичний факультет університету св. Володимира, 1908 року перевівся на історико-філологічний факультет того ж навчального закладу. 1913 року Л. Т. Білецький блискуче, з дипломом І ступеня, завершив навчання в університеті. Як золотий медаліст, він отримав рекомендацію і був залишений при закладі професорським стипендіатом по кафедрі російської мови і літератури для підготовки до викладацької роботи і отримання вченого звання. Навесні 1918 року успішно склав магістерські іспити, які давали йому право провадити викладацьку роботу у вищій школі на посаді приват-доцента.

Саме в той час приділялася значна увага підготовчим заходам із відкриття державного українського університету у Кам'янці-Подільському. Велася велика робота по підбору здібних молодих науковців, які володіли українською літературною мовою. Восени 1918 р. Леонід Тимофійович зайняв посаду приват-доцента по кафедрі української літератури. В осінньому півріччі 1918-1919 навчального року приват-доценту Л. Т. Білецькому було доручено викладати курс історії української літератури для всіх студентів, згодом він працював лише на історико-філологічному факультеті, де викладав історію стародавньої української літератури, методологію історії літератури, українську народну поезію. У 1919-1920 рр. серед студентів був досить популярним просемінар з історії української літератури, яким керував Леонід Тимофійович. Незадовго до початку другого навчального року Рада професорів університету обрала Л. Т. Білецького деканом історико-філологічного факультету, весною 1920 р. він виконував функції проректора університету.

Невтомна праця на вказаних посадах забирала дуже багато часу. І все ж, вона не могла відірвати Леоніда Тимофійовича від наукових досліджень. Одним з перших він став дійсним членом Наукового товариства, яке зорганізувалося при університеті наприкінці 1919 року. Виступав з науковими доповідями, в міру можливості здійснював наукові публікації. Навесні 1920 р. спільно з О. Дорошкевичем випустив “Хрестоматію з української літератури”, самостійно – брошуру “Народність чи націоналізм в творах Шевченка”, опублікував курс лекцій з народної поезії, який добре прислужився студентам-філологам.

Крім роботи в держуніверситеті Л. Т. Білецький частково працював в Кам'янець-Подільському народному університеті, проводив також педагогічну роботу в Кам'янець-Подільській державній українській гімназії для дорослих, що функціонувала при держуніверситеті з листопада 1918 р. і готувала резерв для майбутніх українських студентів.

16 листопада 1920 р. стало останнім днем перебування Леоніда Тимофійовича на батьківщині. Його спіткала емігрантська доля, як і багатьох інших викладачів.

Кам'янецький період біографії Л. Т. Білецького сповнений великою корисною працею в царині підготовки молодої української інтелігенції. Тут він відбувся як вузівський педагог, керівник історико-філологічного факультету, друга після ректора особа в адміністративному управлінні університету. Був здібним редактором україномовної патріотичної преси, його політична діяльність сприяла збільшенню кола прихильників української ідеї, її захисників. Частина наукових наробок, зроблених в університеті, стала в пригоді під час викладацької праці за кордоном, підготовки до друку його відомої в літературознавчому світі “Історії української літератури — Т. 1. Народна поезія”.


^ Про Л. Т. Білецького:

Білецький Л. Біографія // Свято Поділля : однодневна газета / вид. Подільського укр. тов-ва «Просвіта». – 1918. – 22 жовт. – С. 3-4; Завальнюк О. М. Л. Т. Білецький – приват-доцент, проректор Кам’янець-Подільського державного українського університету(1919-1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 17. – С. 59-64; Завальнюк О. М. Формування професорсько-викладацьких корпорацій українських університетів у 1917-1920 рр. / О. М. Завальнюк // Історія України: маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К., 2005. – Вип. 29. – С. 177-194; Білецький Леонід Тимофійович // Завальнюк О. М. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори й будівничі (1917-1920 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський, 2005. – С. 248-258; Білецький Леонід Тимофійович // Завальнюк О. М. Історія Кам’янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918-1921 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський, 2006. – С. 170-178.

Завальнюк О. М.

7 травня

55 років від дня народження

Олени Павлівни Рибак,

головного бухгалтера університету


Народилася 7 травня 1957 р. в с. Адамівка Віньковецького району Хмельницької області в селянській сім'ї. 1972 року відмінниця-випускниця восьмого класу Олена Зозуляк вступила на навчання до Шепетівського сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку, який закінчила на “відмінно” 1974 року.

1975 року, скориставшись правом вільного вибору місця роботи, прибула в Зіньківську сільгосптехніку, де формувалася як фахівець, набувала досвіду. Маючи гарні знання, швидко освоїлась, заслужила повагу колективу. Молодь обрала її секретарем комсомольської організації. Саме завдяки комсомольським справам відбулося знайомство з майбутнім чоловіком – на той час інструктором Хмельницького обкому комсомолу І. В. Рибаком, з яким 1976 року і переїхала до Кам'янця-Подільського.

Спочатку працювала старшим касиром міського відділу культури. Після декретної відпустки повернулася на роботу, вже на посаду головного бухгалтера, у 20 років очолила підрозділ, який складався з 6 спеціалістів. Обслуговували будинок культури, музей, 10 бібліотек, музичну і художню школи. Одночасно, протягом 1978-1984 рр., навчалася на факультеті бухгалтерського обліку Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту. Навчання обумовило перехід на роботу у більший і звичний їй виробничий колектив – відділення “Сільгосптехніки”. Згодом перейшла на посаду заступника головного бухгалтера в Кам'янець-Подільський педінститут, де пропрацювала чотири роки. Найдовше – 11 років – займалася бізнесом у підприємстві “Тірас”, була головним бухгалтером підприємства “Український кристал”, спробувала себе і на посаді заступника директора тютюнової фабрики з фінансових питань.

Коли вона 2005 року очолила великий колектив бухгалтерії Кам'янець-Подільського університету, за її плечима була майже 29-річна праця в бухгалтерській сфері, значний досвід роботи, управління. Посада головного бухгалтера вимагає професійності, наполегливості та невтомної праці. “Олена Павлівна як головний бухгалтер володіє високими професійними, діловими і організаторськими якостями, – вважає ректор університету Олександр Михайлович Завальнюк. Вона залишається вірною своїм професійним обов'язкам, належно дбає про дотримання фінансової дисципліни економічного балансу нашого навчального закладу”.

Предметом постійної уваги Олени Павлівни є комп'ютеризація університету. На цю статтю видатків витрачається значна частина коштів, придбано 1050 комп'ютерів, що забезпечує функціонування в університеті 63-х комп'ютерних класів та розгалуженої мережі Інтернет. За її ініціативи та підтримки зростає фінансове забезпечення друку та закупівлі наукової та навчально-методичної літератури.

Як викладач веде практичні і лекційні заняття на економічному факультеті університету на належному методичному рівні з використанням інноваційних методик. Бере участь у науковій роботі, виступаючи на конференціях, круглих столах , публікується у збірниках наукових праць.

Сумлінна праця О. П. Рибак відзначена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки (1990 р.), значком “Відмінник освіти” (2007 р.), подяками університету. Олена Павлівна постає як ділова жінка, водночас – людина щедрої душі, веселої вдачі, з повноцінним, барвистим і цікавим життям.


Про О. П. Рибак:

Гаврищук А. П. Рибак Олена Павлівна / А. П. Гаврищук // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Т. 3. – С. 604-610.

Гаврищук А. П.


13 травня

105 років від дня народження

Євгена Феоктистовича Єлінецького

(1907-1979),

кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки і психології К-ПДПІ (1948-1973 рр.)


Народився 13 травня 1907 року в с. Чернявка Черкаського району Київської області в учительській сім’ї. Після закінчення Киселівської семирічки упродовж 1923-1925 рр. навчався в Златопольській сільськогосподарській профшколі. Закінчив три курси Київського сільськогосподарського інституту. На четвертому курсі навчання довелося залишити, так як помер батько.

Розпочався трудовий шлях, який був пов'язаний з педагогічною роботою. Впродовж 1929-1937 рр. він – викладач сільськогосподарських технікумів Кагарлицького і Бабанського районів на Київщині. 1937-1940 рр. – очолював Васильківську середню школу для дорослих. Без відриву від виробництва закінчив фізико-математичний факультет Київського учительського інституту. 1941 року викладав фізику, математику і електротехніку у Васильківській військовій авіаційній школі, яка з початком війни евакуювалася до м. Міасса Челябінської області, куди переїхав і він. 1942-1943 рр. перебував в армії. Навчався у Свердловському і Камишловському військових піхотних училищах. Після визнання його медичною комісією непридатним до військової служби, був призначений старшим викладачем математики Камишловського військового піхотного училища. 1944-1945 рр. – викладач хімії і військовий керівник середньої залізничної школи №17 на Київщині. Протягом одного 1945 року заочно закінчив біологічний факультет Київського педінституту. 1945-1948 рр. навчався в аспірантурі науково-дослідного інституту психології (м. Київ).

У вересні 1948 р. Міністерство освіти УРСР направило Є. Ф. Єлінецького на роботу до Кам’янець-Подільського педагогічного інституту. Працював асистентом кафедри педагогіки і психології, через два роки його обрали старшим викладачем. 1952 року, захистивши кандидатську дисертацію, обійняв посаду доцента. З середини 50-х років почав працювати над докторською дисертацією “Основи психології вгадування”, яку завершив 1962 року. Був докторантом науково-дослідного інституту психології АН УРСР. 25 років віддав Кам’янець-Подільському державному педінституту. Тут він сформувався як висококваліфікований працівник вищої школи, який самовіддано і сумлінно працював на ниві освіти і науки.

Євген Феоктистович відзначався глибоким розумом, різнобічністю знань, широкою ерудицією, великою працездатністю, інтелігентністю, почуттям людської гідності. Був членом “Всесоюзного товариства психологів”, виступав з доповідями і лекціями перед вчителями міста і області, виконував обов’язки секретаря вченої ради інституту.


^ Основні праці:

Особливості згадування різних видів тексту / Є. Ф. Єлінецький // Тези доповідей Науково-дослідного інституту психології. – К., 1955; Визначення, значення, фізіологічні основи, властивості та основні ступені розвитку уваги / Є. Ф. Єлінецький. – К., 1956. – 27 с.; Досвід розробки методики експериментального дослідження коркових процесів при відтворенні дії / Є. Ф. Єлінецький // Тези доповідей Науково-дослідного інституту психології. – К., 1959. – Т. 11. – С. 186-190; Вища педагогіка – теоретична основа вдосконалення програмованого навчання / Є. Ф. Єлінецький // Тези доповідей викладачів на звітній науковій сесії Кам’янець-Поділ. пед. ін-ту за 1964 рік. – Кам’янець-Подільський, 1965. – С. 61-62; Програмоване навчання в курсі психології / Є. Ф. Єлінецький // Рад. школа. – 1966. – № 3. – С. 47-50.


Про Є. Ф. Єлінецького:

Гаврищук А. П. Єлінецький Євген Феоктистович / А. П. Гаврищук // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Т. 2. – С. 127-134; Євген Феоктистович Єлінецький // Завальнюк О. М. Кам'янець-Подільський державний учительський інститут у роки Великої Вітчизняної війни: дослідження, документи і матеріали, спогади / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук, А. П. Гаврищук. – Кам'янець-Подільський, 2010. – С. 109-112.

Гаврищук А. П.


15 травня

65 років від дня народження

Діани Вікторівни Лінкевич,

бібліотекаря І-ї категорії наукової бібліотеки університету


Народилася 15 травня 1947 року в селищі Зелене-Устя Монастирського району Тернопільської області в сім’ї службовців. Після смерті батька мати у 25 років залишилася з трьома малолітніми дітьми, яких виростила, допомогла здобути вищу освіту.

Діана Вікторівна 1965 року закінчила Летавську середню школу Чемеровецького району. Вступила на філологічний факультет (спеціальність українська мова і література) Кам’янець-Подільського педінституту, який закінчила 1973 року. Декілька років учителювала. Згодом працювала в міській центральній дитячій бібліотеці, з 1977 року – в бібліотеці місцевого педінституту ім. Затонського. Впродовж 1978-1981 років Діана Вікторівна з сім’єю проживала в м. Небіт-Даг Красноводської області Туркменської РСР, виконуючи складну і відповідальну роботу інспектора у справах неповнолітніх.

Після повернення до Кам’янця-Подільського Д. В. Лінкевич відновила роботу в бібліотеці педагогічного інституту. Працює на центральному абонементі бібліотеки, знає й ефективно працює з фондами та читачами. Добре розуміє завдання, які стоять перед нею.

Діана Вікторівна виховала сина, який також закінчив Кам’янець-Подільський державний університет.

Гаврищук А. П.


19 травня

60 років від дня народження

Тетяни Іванівни Конькової,

кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки


Народилася 19 травня 1952 року в с. Ярошичи Новогрудського р-ну Гродненської обл. (Бєларусь). 1975 року після закінчення середньої школи, вступила до Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту.

З 1979 року працювала вчителькою початкових класів і вихователькою групи продовженого дня на Миколаївщині. 1983 року вступила в аспірантуру Київського науково-дослідного інституту педагогіки АПН України. 1987 року захистила кандидатську дисертацію з педагогіки і здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

З 1986 року працювала асистентом кафедри педагогіки. 1992 року отримала вчене звання доцента. В даний час на факультеті фізичної культури викладає педагогіку, основи педагогічної майстерності, керує педагогічною практикою студентів. Працює над проблемою модернізації змісту, форм і методів викладання педагогічних дисциплін у контексті галузевих стандартів вищої школи в умовах формування єдиного освітнього простору. Досліджує різні проблеми підготовки студентської молоді до майбутньої педагогічної роботи у школі. Найбільшого зацікавлення викликають проблеми навчально-виховного процесу у сучасній школі. Протягом багатьох років виконує обов’язки профорга кафедри педагогіки і керівника олімпіади з педагогіки.


^ Основні праці:

Підготовка вчительських кадрів для початкових шкіл Поділля на початку ХХ століття / Л. В. Третяк, Т. І. Конькова // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2002. – Т. 2. – С. 36-39; Витоки, традиції, сучасність (з історії кафедри педагогіки Кам'янець-Подільського педуніверситету) / Е. І. Федорчук, Т. І. Конькова // Історія педагогіки у структурі професійної підготовки вчителя : зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Сер. соціально-педагогічна. – Кам'янець-Подільський, 2002. – Вип. 3, т. 1. – С. 115-120; Загальна педагогіка: модульне навчання : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Е. І. Федорчук, В. П. Вонсович, Т. І. Конькова [та ін.] ; за заг. ред. Е. І. Федорчук. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2003. – 327 с.; Безпека життєдіяльності юних туристів в умовах туристсько-спортивних походів і екскурсій / П. Д. Плахтій, Т. І. Конькова // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Проблеми теорії і методики виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини, Олімпійського та професійного спорту. Сер. педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 1: Фізична культура, спортивна медицина, Олімпійський та професійний спорт. – С. 128-140; Варіативність шляхів формування здорового способу життя старшокласниць / Т. І. Конькова, П. Д. Плахтій // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Проблеми теорії і методики виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини, Олімпійського та професійного спорту. Сер. педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 1: Фізична культура, спортивна медицина, Олімпійський та професійний спорт. – С. 118-127; Умови творчої самореалізації студентів в процесі їх професійного становлення / Т. І. Конькова // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 7-8 квіт. 2004 р. : вип. 3, у 3 т. – Кам’янець-Подільський, 2004. – Т. 3. – С. 324-326; Методичні поради до проведення семінарських, практичних та лабораторних занять і організації самостійної та індивідуальної роботи студентів при вивченні педагогіки : навч.-метод. посіб / Е. І. Федорчук, Т. Й. Франчук, Т. І. Конькова. – Кам’янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. ун-т, РВВ , 2006. – 188 с.; Основи педагогічної майстерності : навч.-метод. посіб. / Е. І. Федорчук, Т. Й. Франчук, Т. І. Конькова. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2006. – 240 с.; Актуальність проблем сімейного виховання, порушених у творчості А. С. Макаренка в умовах сучасної освітньої ситуації / Т. І. Конькова // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., присвяч. 90-річчю Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту, 12-13 берез. 2008 р. : вип. 7, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Т. 2. – С. 101-102; Використання активних форм і методів навчання у підготовці майбутніх учителів фізичної культури до педагогічної діяльності / Т. І. Конькова // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 11-12 берез. 2009 р. : вип. 8, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2009. – Т. 2. – С. 80-81; Орієнтація на здоровий спосіб життя учнів – стрижневий напрямок роботи сучасної школи / Т. І. Конькова // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 10-11 берез. 2010 р. : вип. 9, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Т. 4. – С. 10-11.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Календар знаменних і пам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Календар знаменних і пам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Календар знаменних і пам\Університету
К 17 Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського національного університету на 2009 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський...
Календар знаменних і пам\К 17 Календар знаменних І пам’ятних дат кпду на 2007 рік
К 17 Календар знаменних І пам’ятних дат кпду на 2007 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий...
Календар знаменних і пам\Університету
К 17 Календар знаменних І пам’ятних дат кпду на 2008 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий...
Календар знаменних і пам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Календар знаменних і пам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Календар знаменних і пам\Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Календар знаменних і пам\Ніжинська вища школа викладачі І випускники календар знаменних І пам'ятних дат на 2009 рік шановний користувачу !
У 2007 році бібліотекою започатковано випуск щорічника “Ніжинська вища школа. Викладачі І випускники. Календар знаменних І пам'ятних...
Календар знаменних і пам\Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи