Календар знаменних і пам\

Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
НазваКалендар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Сторінка8/14
Дата20.11.2012
Розмір1.93 Mb.
ТипДокументи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

^ Основні праці:

Позакласна робота з математики у початкових класах : метод. посіб. / Н. Д. Моцик, Л. С. Іванова. – Тернопіль : Актон, 2001. – 139 с.; Взаємозв’язок математичної і музичної освіти молодших школярів / Н. Моцик, І. Стасюк // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. Сер. педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2001. – Вип. 4. – С. 133-139; Математика : практикум / О. С. Гнатенко, Н. Д. Моцик. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. – Ч. 1. – 104 с.; Елементи народознавства на уроках математики / Н. Д. Моцик // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп, 15-16 квіт. 2002 р. – Кам’янець-Подільський, 2002. – Т. 2. – С. 78-80; Формування алгоритмічної культури в учнів початкових класів / Н. Моцик, Р. Моцик // Збірник наукових праць Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Сер. педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 5. – С. 140-145; Розвиток пізнавальної активності молодших школярів засобами нових інформаційних технологій / Н. Моцик, Р. Моцик // Збірник наукових праць Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту. Сер. педагогічна. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Вип. 15. – С. 68-71; Про підвищення логічної грамотності студентів при вивченні математики / Н. Д. Моцик, Р. В. Моцик // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 12-13 берез. 2008 р. : вип. 7, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Т. 5. – С. 101-102; Здійснення міжпредметних зв'язків при вивченні математики на основі музичних і математичних понять у початковій школі / Н. Д. Моцик, Р. В. Моцик // Збірник наукових праць “Педагогічна освіта: теорія і практика”. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Вип. 4. – С. 225-231.


Про Н. Д. Моцик:

Моцик Н. Д. // Педагогічний: віхи розвою : історичний нарис // Кам'янець-Подільський, 2010. – С. 99.

Каньоса П. С.


10 липня

100 років від дня народження

Юрія Михайловича Тарасова

(1912-1995),

доктора історичних наук, професора кафедри історії СРСР і УРСР (нині кафедра історії народів Росії та спеціальних історичних дисциплін) (1969-1995 рр.)


Народився 10 липня 1912 р. у м. Липецьку в інтелігентній сім’ї. Середню освіту здобув у Липецьку, а згодом – навчався на робітфаці у м. Ленінграді, працював кондуктором на залізниці. 1931 року Юрій Михайлович вступив до Державного Інституту історії, філософії, літератури і лінгвістики, що функціонував на історичному факультеті Ленінградського державного університету. 1936 року йому було присвоєно кваліфікацію наукового працівника ІІ розряду з історії народів СРСР і викладача вузу. У цьому ж році Юрія Михайловича направили на роботу до Туркменії, де він працював в. о. доцента кафедри історії СРСР, а потім завідувачем цієї ж кафедри у педагогічному інституті в м. Ашхабаді.

У жовтні 1940 року Тарасова було призвано на дійсну службу до Червоної Армії. У 1941 р. з перших днів війни він перебував у лавах діючої армії. Відступав з боями від південно-західних кордонів СРСР, а у м. Миколаєві був залишений радянським командуванням для організації підпільної роботи, в складі підпільної групи боровся з німецьким окупаційним режимом.

1944 року Юрій Михайлович повертається до м. Ашхабада і продовжує перервану війною роботу як завідувач кафедри історії СРСР в педінституті. Упродовж 1947-1995 рр. Ю. М. Тарасов працював: на кафедрі історії Брестського державного учительського інституту в Білорусії, на кафедрі історії СРСР Шадринського державного педінституту, в Інституті історії, мови і літератури АН Туркменської РСР, на кафедрі історії СРСР Челябінського державного педагогічного інституту, на кафедрі історії СРСР Калінінградського державного університету, на кафедрі історії СРСР Кишинівського державного університету. З 1969 р. і до останніх днів свого життя – на кафедрі історії СРСР і УРСР Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту.

В період роботи в нашому навчальному закладі підготував текст докторської дисертації, яку захистив 1981 року. На основі рукопису дисертації опублікував моногафію, в якій виклав своє, цілком оригінальне, бачення проблеми щодо історії селянської колонізації Південного Уралу. Науковий доробок професора Ю. М. Тарасова складає понад 100 наукових праць. Викладав курс історії народів Росії періоду феодалізму, історіографію і джерелознавство історії народів Росії. Високий професійний рівень лекцій та практично-семінарських занять професора сприяли вихованню висококваліфікованих істориків, які навчалися творчо мислити і критично сприймати історичні події та явища, що відбувалися в суспільстві.

Юрій Михайлович був прекрасним вченим, викладачем. Студенти та викладачі історичного факультету, громадськість університету пам’ятають творчу наукову і викладацьку діяльність професора Юрія Михайловича. Його праці використовуються в навчально-виховному процесі, а численні учні продовжують справу вчителя-науковця, вихователя.


^ Основні праці:

История Туркменской ССР / Ю. М. Тарасов. – Ашхабад, 1957. – Т. 2. – С. 567-671; Из истории крестьянской колонизации Южного Урала в первой половине ХІХ века / Ю. М. Тарасов // Уч. зап. Кишиневского ун-та. Серия историческая. – Кишинев, 1964. – С. 81-91; Крестьянская колонизация Южного Урала периода позднего феодализма : автореф. … докт. ист. наук / Ю. М. Тарасов. – Ленинград, 1981; Русская крестьянская колонизация Южного Урала. Вторая половина XVIIІ – первая половина XIX вв. : [монография] / Ю. М. Тарасов. – М. : Наука, 1984. – 175 с.; Сельское хозяйство Южного Урала во второй половине XVIII – первой половине XIX веков / Ю. М. Тарасов // Основные категории крестьян в период позднего феодализма (XVII – первая половина XIX вв.): межвуз. сб. науч. трудов. – Смоленск, 1985. – С. 50-69; Історія Поділля у працях А. Ролле / Ю. М. Тарасов // VII Подільська історико-краєзнавча конф. (Секція історії дожовтневого періоду) : тези доп. – Кам’янець-Подільський, 1987. – С. 15-16; Розвиток аграрного капіталізму на Південному Уралі в кінці ХІХ – поч. ХХ ст. / Ю. М. Тарасов // Тези доп. ХХХХІІ звіт. наук. конф. кафедр ін-ту за 1989-1990 рр. – Кам’янець-Подільський, 1991. – С. 11; Соціально-економічний устрій Київської Русі (ІХ-ХІІІ ст.) / Ю. М. Тарасов // Наукові праці історичного факультету. – Кам’янець-Подільський, 1995. – Т. 1. – С. 50-62.


Про Ю. М. Тарасова:

Тарасов Юрій Михайлович // Вчені Хмельниччини. – Хмельницький, 1988. – С. 112-113; Винокур І. С. Тарасов Юрій Михайлович / І. С. Винокур // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 472-488; Маслова З. Он был с нами / З. Маслова // Край Кам’янецький. – 2002. – 9 лип. – С. 2; Юрій Михайлович Тарасов // Завальнюк О. М. Кам'янець-Подільський державний учительський інститут у роки Великої Вітчизняної війни: дослідження, документи і матеріали, спогади / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук, А. П. Гаврищук. – Кам'янець-Подільський, 2010. – С. 262-267.

Копилов С. А.


15 липня

65 років від дня народження

Віктора Олексійовича Нечаєва,

старшого викладача кафедри легкої атлетики з методикою викладання


Народився 15 липня 1947 року в селі Слобідка-Рихтівська Кам’янець-Подільського району. 1965 року закінчив середню загальноосвітню школу і вступив на факультет фізичної культури Кам’янець-Подільського державного педінституту. Після закінчення кілька місяців працював у СШ № 1 м. Дунаївці, звідки був призваний до армії.

У грудні 1970 р. розпочав трудову діяльність на посаді викладача кафедри легкої атлетики Кам’янець-Подільського державного педінституту. Поєднував викладацьку, тренерську і виховну роботу, вів активну громадську діяльність – керував партійним бюро факультету, головував на виборчих дільницях, входив до складу комісій по виборах Президента, депутатів усіх рівнів. 1990 року був обраний і став останнім секретарем парткому інституту й усі справи цього органу здав до архіву.

1998 року призначений заступником декана з навчальної роботи. Продовжує займатись виховною та тренерською роботою. Закінчив магістратуру. Займаючись науково-дослідною роботою, вивчав проблеми вдосконалення технічної майстерності в легкоатлетичних метаннях та методику організації і проведення сучасних оздоровчих систем. Здійснив понад 30 публікацій.

Ветеран праці (2006 р.), “Відмінник освіти України”(2007 р.), “ Почесний працівник фізичної культури та спорту”(2007 р.)


^ Основні праці:

Дослідження можливостей студентів факультету фізичної культури в оволодінні метальними рухами на заняттях з легкої атлетики / В. О. Нечаєв // ХХХХІІІ звіт. наук. конф. кафедр ін-ту за 1991-1992 рр. – Кам’янець-Подільський, 1993. – С. 143-145; Перші проліски Івана Гешка / В. О. Нечаєв // Студентський меридіан. – 2003. – 31 берез.; Про інтенсивність виконання навантажень оздоровчою ходьбою на початковому етапі занять / В О. Нечаєв // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Фізична культура, спорт. медицина, Олімп. та проф. спорт. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 1. – С. 141-143; Застосування імітаційних вправ в процесі вивчення техніки метальних рухів студентами ф-ту фізичної культури / В. О. Нечаєв // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Фізична культура, спорт. медицина, Олімп. та проф. спорт. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Вип. 2. – С. 4-9; Спортивні ігри : навч. посіб. / [авт. кол.: Кіріллов І. О., Качало М. В., В. О. Нечаєв та ін. ; під заг. ред. В. Ю. Хапко]. – Кам'янець-Подільський : Лібріс, 2006. – Ч. 1. – 208 с.; Про вплив втоми на метальників списа з різними типами темпераменту / В. О. Нечаєв, М. М. Ковальчук // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 12-13 берез. 2008 р. : вип. 7, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Т. 4. – С. 147-149; Проблеми здорового способу життя і сьогодення / В. О. Нечаєв // Вісник Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту. Фіз. виховання, спорт і здоров'я людини. Сер. педагогічна. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Вип. 6. – С. 90-95; Сучасні тенденції у розвитку фізкультурно-оздоровчих технологій / В. О. Нечаєв // Вісник Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Вип. 3. – С. 129-132; Дозування та контроль змагальної діяльності юних бігунів на середні дистанції / О. І. Колісник, В. О. Нечаєв // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 10-11 берез. 2010 р. : вип. 9, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Т. 5. – С. 85-87; Науковість та творчий пошук в управлінській діяльності тренера / А. О. Нечаєв // Збірник наукових праць “Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров'я людини”. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Вип. 1. – С. 359-367.


Про В. О. Нечаєва:

Солопчук М. С. Віктор Олексійович Нечаєв / М. С. Солопчук // Кам'янець-Подільський державний університет в особах. – Кам'янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 313-318; Солопчук М. С. Нечаєв Віктор Олексійович / М. С. Солопчук // Факультет фізичної культури в особах / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам'янець-Подільський, 2009. – С. 161-166.

Солопчук М. С.


21 липня

65 років від дня народження

Валерія Павловича Молєва,

кандидата медичних наук, доцента кафедри медичної психології


Народився 21 липня 1947 року в м. Рівне в родині агронома-науковця. 1965 року закінчив школу і того ж року вступив на лікувальний факультет Чернівецького медичного інституту. Був членом наукового гуртка, займався проблемами покращення лікування хворих на туберкульоз.

Після закінчення інституту, а 1972 року інтернатури направлений на роботу в Кам'янець-Подільський протитуберкульозний диспансер. 1975 року очолив стаціонарне відділення. Працюючи в галузі практичної медицини (фтизіатрії), займався науковою діяльністю, виконав першу наукову працю “Порівняльна клініко-епідеміологічна характеристика хронічного деструктивного туберкульозу легень у мешканців села і міста" (1977 р.), впроваджував у терапевтичну практику активні методи лікування. 1987 року захистив кандидатську дисертацію на тему: “Ефективність хіміотерапії хворих на вперше виявлений деструктивний туберкульоз легень з обтяжуючими факторами".

З 1982 року працює на кафедрі медичних знань та охорони здоров'я дітей Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту. З 2002 року викладає медичні дисципліни в інституті соціальної реабілітації та розвитку дитини, нині – доцент кафедри медичної психології. Продовжує наукову діяльність в галузі фтизіатрії, клінічної психології.

За сумлінну медичну, науково-педагогічну діяльність нагороджений почесними грамотами міської ради, університету, медаллю “За вагомий внесок у розвиток освіти і науки в університеті”.


^ Основні праці:

Принципи надання першої медичної допомоги при загрозливих для здоров'я і життя станах людини : навч. посіб. з валеології / В. П. Молев, Ю. А. Лонтковський, О. С. Шуріпа. – Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. – 131 с.; Психологічні особливості підлітків з первинним інфікуванням мікробактеріями туберкульозу / В. П. Молєв // Наукові праці Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 2-4 квіт. 2003 р. : вип. 2, у 2 т. – 2003. – Т. 2. – С. 229-230; Ефективність лікування вперше виявлених хворих на деструктивний туберкульоз легень, які страждають алкоголізмом / В. П. Молєв // Наукові праці Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 7-8 квіт. 2004 р. : вип. 3, у 3 т. – Кам'янець-Подільський, 2004. – Т. 3. – С. 114-115; Відношення хворих до свого соматичного захворювання / В. П. Молєв // Наукові праці Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф.викл. і асп., 6-7 квіт. 2005 р. : вип. 4, у 3 т. – Кам'янець-Подільський, 2005. – Т. 1. – С. 179-180; Допінги і спорт : навч.-метод . посіб. / П. Д. Плахтій, О. П. Шишкін, В. П. Молєв ; за ред. П. Д. Плахтія. – Кам'янець-Подільський : Буйницький О. А., 2007. – 104 с;. Вивчення проблеми гіперкінетичного розладу у дітей в школі / В. П. Молєв // Наукові праці Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер.: Психологічні науки. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Вип. 1. – С. 131-137; Ф. Г. Яновський – видатний український лікар-гуманіст, учений, талановитий психотерапевт / В. П. Молєв // Вісник Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Психологічні науки. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 95-105; Пограничні нервово-психічні розлади у хворих на туберкульоз легень / В. П. Молєв // Вісник Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту. Корекційна педагогіка і психологія. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т, 2008. Вип. 1. – С. 124-130; Результати лікування туберкульозу легень у хворих на алкоголізм / В. П. Молєв // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 12-13 берез. 2008 р. : вип. 7, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Т. 4. – С. 18-19; Лікування депресивних розладів у осіб літнього віку з залишковими змінами після вилікуваного туберкульозу легень / В. П. Молєв // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 11-12 берез. 2009 р. : вип. 8, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2009. – Т. 5. – С. 18-19; Психосоматична характеристка осіб, які страждають на виразкову хворобу / В. П. Молєв, Р. В. Пєстова // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 10-11 берез. 2010 р. : вип. 9, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Т. 4. – С. 41-43.


Про В. П. Молєва:

Валерій Павлович Молєв // Сучасні проблеми медико-біологічних дисциплін у вищих закладах освіти (наукова школа) : біобібліогр. покажч. / [уклад.: І. М. Конет, П. Д. Плахтій, Л. А. Онуфрієва та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – С. 84-87. – (Серія “Наукові школи університету” ; вип. 11).

Михальський А. В.


23 липня

75 років від дня народження

Едуарда Людвіговича Левицького,

старшого викладача кафедри спорту та спортивних ігор


Народився 23 липня 1937 року в м. Харкові. 1957 року закінчив педагогічне училище. В 1960-1964 рр. навчався на факультеті фізичного виховання Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Відтоді Едуард Людвигович пов’язав науково-педагогічну діяльність з педінститутом. Він пройшов шлях від асистента кафедри фізичного виховання до доцента, завідувача кафедри спорту та спортивних ігор, зробив вагомий внесок в організацію навчально-виховного процесу, удосконалення його змісту.

Багато років очолював оздоровчо-спортивний табір інституту, спільно з колегами провів багато цікавих заходів виховного, культурно-розважального та фізкультурно-спортивного характеру. За змістовну, різнопланову роботу був визнаний переможцем республіканського конкурсу “Праця, побут і відпочинок”.

У роки роботи на кафедрі фізичного виховання Е. Л. Левицький залучав студентів до навчально-тренувальної роботи в групах волейболу, забезпечив помітний ріст спортивної майстерності жіночих та чоловічих команд. 1967 року Всесоюзна рада добровільних спортивних товариств профспілок нагородила його значком “Активіст ДСО профспілок”.

Після завершення особистої спортивної кар’єри Е. Л. Левицький брав активну участь в організації та проведенні змагань в інституті, місті, області та країні. За досвід і професіоналізм у відповідності з Постановою Президії Ради Союзу спортивних товариств і організацій 5 лютого 1969 року отримав звання “Суддя республіканської категорії”, а 2001 року – “Суддя національної категорії”.

На посаді завідувача кафедри спорту та спортивних ігор в період з 1984 по 1999 р. згуртував колектив, добився зрушень у науково-методичній роботі, росту кількості і якості публікацій викладачів, створив методичний кабінет. У цей період ряд студентів під керівництвом викладачів кафедри стали чемпіонами та призерами України, Європи та світу. Колективом кафедри у той час створено методичний кабінет, який за змістовністю та естетичним оздобленням посів перше місце в інститутському конкурсі. Для методичного забезпечення з дисциплін кафедри придбано майже 70 навчально-методичних кінофільмів, технічні засоби навчання, спортивний інвентар для забезпечення навчального та навчально-тренувального процесу.

Впродовж 1971-1976 рр. очолював об’єднаний профком інституту, сприяв поліпшенню житлово-побутових умов викладачів і студентів, їх відпочинку, санаторно-курортному лікуванню, покращенню роботи колективів художньої самодіяльності, налагодженню зв’язків з організаціями Болгарії. Профорганізація була визнана кращою в республіці. Едуард Людвигович брав участь у створенні нової експозиції музею історії інституту, яка була відкрита в травні 1981 р.

Е. Л. Левицький неодноразово відзначався Почесними грамотами Міністерства освіти, Державного комітету України з фізичної культури і спорту, федерації боротьби самбо і дзюдо. В жовтні 1997 року йому присвоєно почесне звання “Заслуженого працівника фізкультури і спорту України”. 2007 року вручено відзнаку ректора університету “За вагомий внесок у розвиток освіти і науки”. Враховуючи багаторічну працю з розвитку фізичної культури і спорту в м. Кам'янці-Подільському, значні досягнення спортсменів кафедри на міжнародних аренах 2007 року його нагороджено відзнакою Кам'янець-Подільського міського голови “За заслуги перед міською громадою”.

Багато уваги приділяв роботі з студентами Узбецької РСР, залученню їх до спортивно-масової роботи, за що Міністерство освіти УзРСР нагородило його Почесною грамотою.

Едуард Людвигович працює старшим викладачем кафедри спорту та спортивних ігор, поєднує педагогічну діяльність з науково-методичною роботою, ним опубліковано понад 70 наукових праць.


^ Основні праці:

Організація і проведення тестування з фізичної культури в школі : метод. рек. / В. Е. Хапко, А. І. Шинкарюк, Е. Л. Левицький. – Хмельницький, 1980. – 27 с.; Педагогічні основи фізичного виховання школярів : метод. рек. / В. Е. Хапко, А. І. Шинкарюк, Е. Л. Левицький. – Кам’янець-Подільський, 1980. – 63 с.; Організація та проведення змагань з спортивних ігор в школі : метод. рек. / С. М. Сінгаєвський, Е. Л. Левицький. – Хмельницький, 1983. – 47 с.; Спортивні ігри : навч. посіб. / [авт. кол.: І. О. Кіріллов, В. Ю. Хапко, Е. Л. Левицький та ін. ; під ред. В. Ю. Хапка]. – Кам’янець-Подільський : Лібріс, 2005. – 208 с.; Методика навчання прямого нападаючого удару на початковому етапі в групах волейболу ДЮСШ / Е. Л. Левицький, В. С. Венгрин // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт наук. конф. викл., докторантів і асп., 11-12 берез. 2009 р. : вип. 8, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2009. – Т. 4. – С. 83-85; Формування професійно-спрямованого мислення у студентів факультету фізичної культури засобами спортивних ігор / Е. Л. Левицький, І. О. Кіріллов // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 10-11 берез. 2010 р. : вип. 9, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Т. 5. – С. 90-92; Розвиток професійного мислення студентів факультету фізичної культури в процесі вивчення тактичних дій у волейболі / Е. Л. Левицький, І. О. Кіріллов // Збірник наукових праць “Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров'я людини”. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Вип. 1. – С. 368-373.


Про Е. Л. Левицького:

Гончарук В. Відкриття музею / В. Гончарук // Радянський студент. – 1981. – 5 берез.; Гаврищук А. П. ...І міста оживають / А. П. Гаврищук // Радянська освіта. – 1981. – 20 трав.; Гаврищук А. П. Едуарду Людвиговичу – 60 / А. П. Гаврищук // Кам’янець-Подільський вісник. – 1997. – 19 лип.; Кіріллов І. О. Кафедра спорту та спортивних ігор / І. О. Кіріллов // Студентський меридіан. – 1999. – 17 листоп.; Солопчук М. С. Левицький Едуард Людвигович / М. С. Солопчук // Кам’янець Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 287-292; Куценко Є. Втілювати ідею в життя : [про Е. Л. Левицького] // Подолянин. – 2007. – 20 лип.; Солопчук М. С. Левицький Едуард Людвигович / М. С. Солопчук // Факультет фізичної культури в особах / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам'янець-Подільський, 2009. – С. 131-135.

Солопчук М. С.


2 серпня

60 років від дня народження

Людмили Петрівни Савченко

провідного бібліографа наукової бібліотеки університету


Народилася 2 серпня 1952 року в смт Путила Чернівецької області в сім’ї службовців. 1968 року сім’я переїхала до Кам’янця-Подільського. Закінчила середню школу № 15. 1970 року вступила до культурно-освітнього училища, на бібліотечне відділення. 1972 року після закінчення училища працювала в бібліотеці Кам’янець-Подільського державного педінституту. 1973 року вступила до Київського державного інституту культури на бібліотечний факультет (заочна форма навчання), який закінчила 1978 року. З 1973 по 1985 р. працювала в Кам’янець-Подільському вищому військово-інженерному командному училищі старшим бібліографом учбової бібліотеки.

З вересня 1987 року до теперішнього часу працює провідним бібліографом університетської бібліотеки. Сумлінно ставиться до роботи, старанна, відповідальна, активна у житті колективу. Як провідний бібліограф здійснює аналітичний опис періодичних видань, збірників наукових праць, відповідає за ведення декількох галузей знань в систематичній картотеці бібліотеки. 2011 року освоїла програму “УФД. Бібліотека”, в якій здійснює опис періодичних видань в електронному варіанті. Бере активну участь в науковій роботі бібліотеки, вона – співукладач “Бюлетеня з проблем вищої школи” та “Календаря знаменних дат університету”, готує і подає до університетської бібліотеки повідомлення про нові надходження, бере активну участь в організації книжкових виставок до наукових конференцій університету.

За багаторічну сумлінну працю нагороджена грамотами, грошовими преміями, має почесне звання “Ветеран праці університету”.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Схожі:

Календар знаменних і пам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Календар знаменних і пам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Календар знаменних і пам\Університету
К 17 Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського національного університету на 2009 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський...
Календар знаменних і пам\К 17 Календар знаменних І пам’ятних дат кпду на 2007 рік
К 17 Календар знаменних І пам’ятних дат кпду на 2007 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий...
Календар знаменних і пам\Університету
К 17 Календар знаменних І пам’ятних дат кпду на 2008 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий...
Календар знаменних і пам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Календар знаменних і пам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Календар знаменних і пам\Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Календар знаменних і пам\Ніжинська вища школа викладачі І випускники календар знаменних І пам'ятних дат на 2009 рік шановний користувачу !
У 2007 році бібліотекою започатковано випуск щорічника “Ніжинська вища школа. Викладачі І випускники. Календар знаменних І пам'ятних...
Календар знаменних і пам\Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи