Календар знаменних і пам\

Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
НазваКалендар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Сторінка9/14
Дата20.11.2012
Розмір1.93 Mb.
ТипДокументи
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Основні праці:

Бюлетень з проблем вищої школи за 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 рр. – Кам’янець-Подільський, 2004-2008. – (у співавторстві); Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського державного університету на 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 рр. – Кам’янець-Подільський, 2006-2012. – (у співавторстві); Нові надходження до бібліотеки (економіка, економічні науки) / підготувала Л. Савченко // Студентський меридіан. – 2005. – 30 груд.; Нові надходження літератури з природничих наук / підготувала Л. Савченко // Студентський меридіан. – 2006. – 8 трав.; Книгою покликана : [про Є. П. Сільвеструк] / Л. П. Савченко // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Вип. 2. – С. 611-613.

Опря Т. М.


3 серпня

55 років від дня народження

Валентини Олександрівни Казимір,

кандидата філологічних наук, доцента кафедри німецької мови


Народилася 3 серпня 1957 року в с. Чорнокозинці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області в сім'ї вчителів. 1964-1974 рр. навчалася в Чорнокозинецькій середній школі. 1974 року вступила до Чернівецького державного університету і в 1979 році закінчила повний курс названого університету за спеціальністю “Романо-германські мови та література”, отримала кваліфікацію філолога, викладача німецької мови та літератури, перекладача.

По закінченню університету 2 роки працювала в СШ № 1 м. Кам'янця-Подільського, де велося поглиблене вивчення німецької мови. 1981-1983 рр. викладала німецьку мову в Кам'янець-Подільському радгосптехнікумі.

З 1983 року розпочалась трудова діяльність в Кам'янець-Подільському державному університеті, де протягом 5 років працювала лаборантом кафедри іноземних мов.

1988 року вступила до аспірантури Київського державного педагогічного інституту іноземних мов. 1994 року захистила кандидатську дисертацію “Лексико-семантичний аспект індоєвропеїзмів в їх динаміці”. Рішенням спеціалізованої вченої ради Київського педагогічного інституту іноземних мов від 10 червня 1994 року їй було присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Після закінчення аспірантури з 1994 по 1999 р. працювала викладачем та старшим викладачем кафедри іноземних мов, з 1999 року – викладач кафедри німецької мови Кам'янець-Подільського державного університету. Рішенням атестаційної колегії від 19 лютого 2004 року їй присвоєно вчене звання доцента кафедри німецької мови.

2003-2006 рр. навчалась в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає практичний курс німецької мови на факультеті іноземних мов, читає курс лекцій з теорії і практики перекладу, керує дипломними та магістерськими роботами, працює над науково-дослідною проблемою “Динамічні процеси в лексиконі сучасної німецької мови”.


^ Основні праці:

Парадигматико-синтагматичні відношення в лексико-семантичній групі анімалізмів індоєвропейського походження в німецькій мові / В. О. Казимір // Взаємодія одиниць різних мовних рівнів. – К., 1994. – С. 131-139; Проблема мовного ізоморфізму на індоєвропейському фоні / В. О. Казимір // Взаємодія одиниць різних рівнів германських і романських мов. Вісник КДЛУ. Дослідження молодих вчених. Сер. філологічна. – Вип. 4. – К., 1999. – С. 121-132; Aus der Schatzkammer der deutschen Kultur: навч посіб. для студ. ІУ курсу мовних ф-тів пед. вузів / В. О. Казимір (Рекомендовано Міністерством науки і освіти України). – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2003. – 146 с.; Розвиток словникового складу сучасної німецької мови на тлі історико-соціальної ситуації в Німеччині / В. О. Казимір // Збірник наукових праць Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту. Філологічні науки. – Кам'янець-Подільський, 2004. – Вип. 8. – С. 43-53; Особливості динамічних процесів в сучасній німецькій мові / В. О. Казимір // Міжнародна наукова конференція. Київські філологічні школи, історико-теоретичний спадок і сучасність. – К., 2005. – С 127-138; Семантичні запозичення як тенденція у розвитку сучасної німецької мови / В. О. Казимір // Матеріали міжнар. наук. конф. «Актуальні проблеми романо-германської філології». – Чернівці, 2005. – С. 77-89; Особливості семантичних інновацій в сучасній німецькій мові / В. О. Казимір // Збірник наукових праць Київ. нац. ун-ту. Мовні і концептуальні картини світу. – К., 2006. – Вип. 15, кн. 2. – С. 214-223; «Das Äußere und Charakter des Menschen» : навч.-метод. посіб. / В. О. Казимір. – Кам'янець-Подільський : Буйницький О. А., 2010. – 248 с.; Дослідження полісемічних процесів в лексиконі сучасної німецької мови / В. О. Казимір // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 10-11 берез. 2010 р. : вип. 9, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Т. 3. – С. 135-140.

Федірко С. М.


8 серпня

55 років від дня народження

Ніни Миколаївни Сорич,

кандидата фізико-математичних наук,

доцента кафедри алгебри і математичного аналізу


Народилася 8 серпня 1957 року в с. Новоселиця Полонського району Хмельницької області в сім'ї службовців. Закінчила середню школу в рідному селі із золотою медаллю, а 1980 року – фізико-математичний факультет Кам'янець-Подільського державног педагогічного інституту і одержала диплом з відзнакою за спеціальністю “математика і фізика”. За розподілом поїхала працювати вчителем математики у восьмирічну школу с. Котелянка Полонського району.

Під час навчання в інституті займалася в студентській проблемній групі, роботою якої керував тодішній декан факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент Гнатюк Василь Олексійович. Результатом виконаних досліджень був захист дипломної роботи ”Чисельні методи розв'язування деяких екстремальних задач у лінійних нормованих просторах”. За рекомендацією наукового керівника інститут дав Сорич Н. М. цільове направлення для навчання в аспірантурі Інституту математики АН УРСР. У грудні 1980 р. стала аспіранткою відділу теорії функцій.

Кандидатська дисертація “Одночасне наближення періодичних функцій та їх похідних лінійними методами підсумовування рядів Фур'є” була подана до захисту ще до закінчення терміну навчання в аспірантурі й успішно захищена у вересні 1985 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті математики АН УРСР.

З серпня 1985 року Сорич Ніна Миколаївна працює на кафедрі алгебри і математичного аналізу на посаді асистента. Читає лекції та проводить практичні заняття з математичного аналізу, комплексного аналізу, теорії функцій дійсної змінної, алгебри і теорії чисел. 1987 р. її було обрано на посаду старшого викладача, а 1994 р. – доцентом кафедри алгебри і математичного аналізу.

Предметом її наукових досліджень є асимитотична поведінка відхилень лінійних комбінацій функцій та їх похідних лінійними середніми сум Фур'є на різних класах та в різних метриках, має понад 40 наукових публікацій.

За сумлінну викладацьку працю та активну наукову діяльність Ніна Миколаївна нагороджена Почесними грамотами університету (1997, 2007 р.). 2002 року була нагороджена нагрудним знаком “Відмінник освіти України”, 2003 року – медаллю “85 років Кам'янець-Подільському державному університету”. 2007 року нагороджена Почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації, 2008 року – знаком “За вагомий внесок у розвиток освіти і науки в Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка”.


^ Основні праці:

Границя послідовності. Границя функції : метод вказівки до індивідуальної роботи студ. фіз.-мат. ф-ту / Н. М. Сорич, М. С. Циганівський. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. пед. ін-т, 1994. – 35 с.; Похідна та її застосування : метод. рек. до організації самостійної роботи студ. з математичного аналізу / Н. М. Сорич, В. А. Сорич, С. О. Кріль [та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. пед. ін-т, 1994. – 51 с.; Інтегральне числення функцій однієї змінної : метод. рек. до організації самостійної роботи студ. з математичного аналізу / Н. М. Сорич, В. А. Сорич, С. О. Кріль [та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. пед. ін-т, 1994. – 65 с.; Ряди : метод. рек. до організації самостійної роботи студ. з математичного аналізу / Н. М. Сорич, В. А. Сорич, С. О. Кріль, І. Б. Ковальська. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. пед. ін-т, 1996. – 46 с.; Границя послідовності. Границя функції : метод. матеріали для самостійної роботи студ. фіз.-мат. ф-ту. Індивідуальні завдання / Ю. В. Гнатюк, Н. Т. Годич, Н. М. Сорич [та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. пед. ін-т, 2007. – 39 с.; Похідна та її застосування : метод. матеріали для самостійної роботи студ. фіз.-мат. ф-ту. Індивідуальні завдання / Ю. В. Гнатюк, І. Б. Ковальська, Н. М. Сорич [та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т, 2009. – 39 с.; Сумісне наближення класів інтегралів сумами Валле-Пуссена, близькими до сум Фур'є / Н. М. Сорич, В. А. Сорич // Математичне та комп'ютерне моделювання : зб. наук. пр. Сер.: Фізико-математичні науки / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. – Кам'янець-Подільський, 2009. – Вип. 2. – С. 110-119.


Про Н. М. Сорич:

Віктор Андрійович Сорич, Ніна Миколаївна Сорич, Анатолій Сергійович Сердюк : біобібліогр. покажч. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка; [уклад.: І. М. Конет, Л. В. Огороднікова, В. А. Шевчук ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – 22 с. : іл. – (Серія “Постаті в освіті та науці” ; вип. 11); Ніна Миколаївна Сорич // Теорія наближень (наукова школа) : біобібліогр. покажч. / [уклад.: І. М. Конет, Л. О. Онуфрієва, М. С. Карпович, В. В. Боденчук]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – С. 34-38. – (Серія “Наукові школи університету” ; вип. 6).

Конет І. М.


15 серпня

140 років від дня народження

Степана Онисимовича Сірополка

(1872-1959),

керівника фундаментальної бібліотеки К-ПДУУ (1919-1920 рр.)


Народився 15 серпня 1872 р. в с. Обичеві на Полтавщині в родині дрібного поштового урядовця. Середню освіту здобув у Прилуцькій гімназії. Навчався на юридичному факультеті Московського університету, після завершення вищої освіти викладав у Московському народному університеті, завідував відділом народної освіти Тульської, а потім Московської губернських земських управ. Редагував педагогічні журнали “Народное образование” та “Педагогический листок”.

З початком діяльності Української Центральної Ради повернувся в Україну, став радником Генерального Секретарства народної освіти.

З приходом до влади Директорії, відновлення Української Народної Республіки С. О. Сірополко повернувся до шкільного будівництва. У січні 1919 р. взяв участь у роботі ІІ з'їзду Всеукраїнської учительської спілки. Був гарячим прихильником вивчення української мови у всіх школах.

1919 року С. О. Сірополко очолив фундаментальну бібліотеку Кам'янець-Подільського державного українського університету. За його ініціативи ректор збільшив втричі чисельність персоналу: якщо 1 січня 1919 р. в бібліотеці працювало 6 осіб, то на початок 1920-го – бібліотекар, 3 його помічники та 14 урядовців. Питання каталогізації розглядала Рада професорів й доручила окремим викладачам, працівникам розташованих у приміщенні університету урядових установ надати допомогу колективу бібліотеки у вирішенні цього непростого питання.

Велику увагу С. О. Сірополко та його помічники приділяли організації управління бібліотечними процесами та вдосконаленню обслуговування читачів. Степан Онисимович заснував і очолив Бібліотечну раду в складі бібліотекаря, його помічників, секретаря та представника від рядових бібліотекарів. Вона збиралася щотижня, обговорювала поточні справи, приймала рішення, які і втілювала в життя.

Кожен крок з організації бібліотечної роботи – комплектування, наукової обробки літератури, її каталогізації тощо – вимагав звернення до теоретичних джерел, існуючої практики, посилення теоретико-методичного арсеналу. С. О. Сірополко особисто показував приклад наукових досліджень у царині бібліотекознавства, видав у Кам'янці-Подільському посібник “Народні бібліотеки: організація та техніка бібліотечного діла”(1919). Він згуртував плеяду бібліотекознавців – Л. Биковський, М. Ясинський та ін, які згодом стали видатними бібліографознавцями світового масштабу.

У травні 1920 р. Степана Онисимовича запросили до роботи в Міністерстві народної освіти УНР і він покинув університет, залишивши яскравий і незгладимий слід у його історії.


^ Основні праці:

Народні бібліотеки: організація та техніка бібліотечного діла / С. Сірополко. – Кам'янець-Подідльський, 1919. – 24 с.; Історія освіти в Україні / С. Сірополко. – К. : Наук. думка, 2001. – 912 с.; Історія освіти в Україні / С. Сірополко ; підгот. Ю. Вільчинський. – 2-ге вид. – Львів : Афіша, 2001. – 664 с.


Про С. О. Сірополка :

Вільчинський Ю. Степан Сірополко як історик освіти в Україні / Ю. Вільчинський // Сірополко С. Історія освіти в Україні / підгот. Ю. Вільчинський. – 2-ге вид. – Львів, 2001. – С. 7-13; Беднаржова Т. Життєвий шлях подвижника і патріота / Т. Беднаржова // Сірополко С. Історія освіти в Україні. – К., 2001. – С. 7-20; Сірополко Степан Онисимович // Завальнюк О. М. Українська еліта і творення національної університетської освіти : фундатори й будівничі (1917-1920 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам'янець-Подільський, 2005. – С. 310-318; Сірополко Степан Онисимович // Завальнюк О. М. Історія Кам'янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918-1921рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам'янець-Подільський, 2006. – С. 351-356; Завальнюк О. М. С. О. Сірополко і розвиток фундаментальної бібліотеки Кам'янець-Подільського державного українського університету / О. М. Завальнюк // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 11-18; Ківшар Т. І. Праця С. Сірополка “Народні бібліотеки. Організація та техніка бібліотечного діла” (Кам'янець-Подільський, 1919) у контексті розвитку українського бібліотекознавства / Т. І. Ківшар // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 19-21; Колосовська О. М. Львівські книгознавчі контакти Степана Сірополка (1872-1959) / О. М. Колосовська, І. О. Цвіркун // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 22-25; Прокопчук В. С. Організаційна і бібліотекознавча праця С. О. Сірополка, Л. Ю. Биковського, М. І. Ясинського у фундаментальній бібліотеці Кам'янець-Подільського державного українського університету / В. С. Прокопчук // Кам'янець-Подільський – остання столиця Української Народної Республіки : матеріали всеукр. наук. конф., м. Кам'янець-Подільський, 6-7-жовт. 2009 р. – Кам'янець-Подільський, 2009. – С. 360-367; Прокопчук В. С. Кам'янець-Подільський період в житті й діяльності видатних українських бібліотекознавців і бібліографів С. О. Сірополка, Л. Ю. Биковського, М. І. Ясинського / В. С. Прокопчук // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали наук.-практ. конф., м. Львів, 12 листоп. 2009 р. – Львів, 2009. – С. 214-224.

Прокопчук В. С.


16 серпня

75 років від дня народження

Жанни Григорівни Гуменюк,

старшого викладача кафедри німецької мови


Народилася 16 серпня 1937 р. в с. Кузьмин Городоцького району Хмельницької області в сім'ї військовослужбовця. 1944 року пішла в перший клас середньої школи, яку успішно закінчила в 1954 р. Любов до іноземних мов прищепила досвідчений учитель і знавець кількох іноземних мов А. М. Антонович.

1954 року поступила на заочне відділення факультету романо-германської філології Чернівецького державного університету, працювала вчителькою німецької мови 5-10 класів Калитинецької середньої школи Сатанівського району. Через 2 роки стала студенткою стаціонарного відділення того ж факультету. 1960 року успішно закінчила навчання.

За розподілом працювала деякий час в Одеській області. Потім – учителем німецької і латинської мов Чемеровецького медучилища, а з лютого 1968 року в Кам’янець-Подільському педагогічному інституті викладачем кафедри іноземних мов, де працює вже більше 40 років. З перших днів роботи викладає німецьку і латинську мови на історичному факультеті. До створення відділу іноземних мов Ж. Г. Гуменюк довгий час була завідуючою німецької секції на кафедрі іноземних мов.

Керувала семінаром вчителів німецької мови Кам'янець-Подільського району. На семінарах читала лекції, проводила семінарські і практичні заняття, відкриті уроки. 20 років була секретарем ради історичного факультету, куратором груп. 1972 року побувала в НДР як перекладач сільськогосподарської делегації Хмельницької області.

З утворенням кафедри німецької мови – вона старший викладач, провідний спеціаліст з німецької і латинської мови, підготувала підручник з латинської мови для студентів вищих навчальних закладів, який має рекомендацію МОН України. Проводить заняття з студентами факультету іноземної філології, її студенти беруть участь у наукових конференціях, займають призові місця на республіканських олімпіадах.

Жанна Григорівна – талановитий, сумлінний, наполегливий працівник , людина великої душі, принципова і доброзичлива у ставленні до колег і своїх вихованців. Її праця достойно оцінена керівництвом університету, вона нагороджена почесними грамотами Кам'янець-Подільської міської ради, університету, має відзнаки “Ветеран праці університету”, “За вагомий внесок у розвиток освіти і науки в університеті”.


Основні праці:

Латинська мова : навч.-метод. посіб. / Ж. Г. Гуменюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2003. – Ч. 1. – 80 с.; Латинська мова : навч.-метод. посіб. / Ж. Г. Гуменюк. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2004. – Ч. 2 – 82 с.; Граматика німецької мови у таблицях / Ж. Г. Гуменюк, Т. Гавловська. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2004. – 91 с.; Керування дієслів в німецькій мові / Ж. Г. Гуменюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2006. – 56 с.; Відбір лексичного матеріалу з латинської мови для студентів гуманітарних вузів / Ж. Г. Гуменюк // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 12-13 берез. 2008 р. : вип. 7, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Т. 3. – С. 67-68; Особливості відбору граматичного матеріалу для студентів гуманітарних вузів / Ж. Г. Гуменюк, Л. А. Онуфрієва // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 11-12 берез. 2009 р. : вип. 8, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2009. – Т. 3. – С. 67-68; Гуменюк Ж. Г. Латинська мова : навч. посіб. для студ. гуманітарних ф-тів. – 2-ге вид., переробл. / Ж. Г. Гуменюк, Т. В. Сторчова. – Кам'янець-Подільський : Буйницький О. А., 2009. – 340 с.; Гуменюк Ж. Г. Латинська мова : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. – 2-ге вид., переробл. / Ж. Г. Гуменюк, Т. В. Сторчова. – Кам'янець-Подільський : Буйницький О. А., 2010. – 340 с.; Послідовність введення граматичних явищ при вивченні латинської мови / Ж. Г. Гуменюк, Т. В. Сторчова // Наукові праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 10-11 берез. 2010 р. : вип. 9, у 5 т. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Т. 3. – С. 122-123.


Про Ж. Г. Гуменюк:

Кеба О. В. Жанна Григорівна Гуменюк / О. В. Кеба // Кам’янець-Подільський університет в особах. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 115-118.

Кеба О. В.


19 серпня

75 років від дня народження

Василя Андрійовича Радіоненка,

старшого викладача кафедри історії народів Росії та

спеціальних історичних дисциплін


Народився 19 серпня 1937 року в с. Попівка Конотопського району Сумської області в селянській сім’ї. Дитинство припало на важкі роки Великої Вітчизняної війни, розрухи і голоду.

Після закінчення 1956 року середньої школи вступив до Кам’янець-Подільського технічного училища, отримав спеціальність столяра. Впродовж 1957-1960рр. працював у міському будівельно-монтажному управлінні. Відбув дійсну військову службу у залізничних військах. 1963 року вступив на історичний факультет Чернівецького державного університету. До навчання ставився відповідально, займався науковим дослідництвом, був активним у громадських справах – виступав з лекціями у школах, на підприємствах На третьому курсі став Ленінським стипендіатом. 1967 року закінчив університет з відзнакою.

Призначення отримав до Кам’янець-Подільського педінституту на посаду асистента кафедри історії. З того часу усе його подальше життя пов’язане з роботою у вищій школі. Закінчив аспірантуру (заочна форма навчання) Київського державного педагогічного інституту, обрав тему кандидатського дослідження “Діяльність місцевих Рад депутатів трудящих Української РСР по розвитку сільського господарства (1965-1970).” Підготував і опублікував низку публікацій.

Викладав історію народів Росії ХІХ ст., керував написанням курсових та дипломних робіт (окремі були відзначені дипломами на республіканських конкурсах із суспільних наук). Підготував методичні вказівки до написання курсових і дипломних робіт. Сьогодні Василь Андрійович на заслуженому відпочинку.


^ Основні праці:

Новосілка Деражнянського району / В. А. Радіоненко, О. Д. Степенко // Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька обл. – К., 1971. – С. 224-231; Діяльність місцевих рад Хмельниччини по утвердженню нових обрядів / В. А. Радіоненко // Проблеми етнографії Поділля : тези доп. – Кам’янець-Подільський, 1986. – С. 12-14; Розвиток освітньо-культурних закладів Хмельницької області у 1965-1970 рр. / В. А. Радіоненко // Культура Поділля: історія і сучасність : матеріали другої наук.-практ. конф., присвяч. 500-річчю м. Хмельницького. – Хмельницький, 1993. – С. 300-302; Краєзнавче дослідження Д. Дорошенка про Поділля в 1919 році / В. А. Радіоненко // Матеріали ІХ Подільської іст.-краєзн. конф. – Кам’янець-Подільський, 1995. – С. 274-278; Місцеві ради України і зміцнення матеріально-технічної бази сільського господарства у 1965-1970 роках / В. А. Радіоненко // Наукові праці історичного факультету. – Кам’янець-Подільський, 1996. – Т. 2. – С. 152-158; Розвиток зрошувального землеробства в Україні у 60-х роках ХХ ст. (до історії Рад України) / В. А. Радіоненко // Наукові праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 2-4 квіт. 2003 р. : вип. 2, у 2 т.– Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 74-76.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

Календар знаменних і пам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Календар знаменних і пам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Календар знаменних і пам\Університету
К 17 Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського національного університету на 2009 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський...
Календар знаменних і пам\К 17 Календар знаменних І пам’ятних дат кпду на 2007 рік
К 17 Календар знаменних І пам’ятних дат кпду на 2007 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий...
Календар знаменних і пам\Університету
К 17 Календар знаменних І пам’ятних дат кпду на 2008 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий...
Календар знаменних і пам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Календар знаменних і пам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Календар знаменних і пам\Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Календар знаменних і пам\Ніжинська вища школа викладачі І випускники календар знаменних І пам'ятних дат на 2009 рік шановний користувачу !
У 2007 році бібліотекою започатковано випуск щорічника “Ніжинська вища школа. Викладачі І випускники. Календар знаменних І пам'ятних...
Календар знаменних і пам\Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи