Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка icon

Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
НазваМіністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Сторінка1/3
Дата20.11.2012
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Бюлетень з проблем вищої школи

за 2008 рік
Кам’янець-Подільський

2009

УДК 016:378

ББК 91.9:74.58

Б 98


Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського

національного університету імені Івана Огієнка,

протокол № 6 від 28 травня 2009 р.


Відповідальний за випуск: В. С. Прокопчук, доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки


Укладачі: Т. М. Опря, завідувач науково-бібліогра- фічного відділу;

В. М. Пархоменко, провідний бібліограф


Комп’ютерний набір: О. М. Швець, провідний бібліограф


Бюлетень з проблем вищої школи за 2008 рік / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [уклад.: Т. М. Опря, В. М. Пархоменко ; відп. за вип. В. С. Прокопчук]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – 43 с.


До бюлетеня включено матеріали, які надійшли до бібліотеки, а також наукові праці викладачів університету за 2008 рік.


І. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ


 1. Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні : Указ Президента України 20 берез. 2008 р. № 244 // Уряд. кур’єр. – 2008. – 16 квіт. – Орієнтир. – С. 2–3.

 2. Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні : Указ Президента України 25 верес. 2008 р. № 857 // Уряд. кур’єр. – 2008. – 2 жовт. – С. 11.

 3. Про стан забезпечення навчальних закладів України сучасними технічними засобами навчання і приладами та заходи щодо створення національної індустрії їх виробництва : Рішення Верховної Ради України, Комітету з питань науки і освіти // Освіта України. – 2008. – 15 квіт. – С. 1, 6, 9.

 4. Деякі питання стипендіального забезпечення : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 берез. 2008 р. № 165 // Уряд. кур’єр. – 2008. – 9 квіт. – Орієнтир, с. 13–16.

 5. Про затвердження Державної цільової науково-технічної та соціальної програми “Наука в університетах на 2008–2012 роки” : Постанова Кабінету Міністрів України 19 верес. 2007 р. № 1155 // Збірник урядових нормативних актів України. – 2008. – № 16. – С. 12–24.

 6. Про присвоєння Дніпропетровському національному університету імені Олеся Гончара : Розпорядження кабінету Міністрів України від 25 черв. 2008 р. № 884-р. // Літ. Україна. – 2008. – 17 лип. – С. 1.

 7. Прес-служба МОН. Моніторинг знань, умінь та навиків [студентів ВНЗ] // Освіта. – 2008. – 9–16 січ. – С. 6.

 8. Про затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України : Наказ МОН України від 25.12.2007 р. № 1172 // Освіта України. – 2008. – 15 січ. – С. 1 ; Управління освітою. – 2008. – Число 8(176), берез. – С. 9–15 ; Директор школи. – 2008. – № 8. – С. 18–27.

 9. Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів у 2008 році : Наказ МОН України від 25.12.2007 р. // Управління освітою. – 2008. – Число 5, лют. – С. 27–28.

 10. Про проведення апробації електронних засобів навчального призначення у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих педагогічних навчальних закладах та інститутах післядипломної освіти педагогічних кадрів у 2007/08 навчальному році : Наказ МОН України від 03.10.2007 р. // Інформ. зб. МОН України. – 2008. – № 1–2–3. – С. 3–96.

 11. Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для 9-го кл. загальноосвітніх навчальних закладів : Наказ МОН України від 05.08.2008 р. № 729 // Освіта України. – 2008. – 8 серп. – С. 1–2.

 12. Умови прийому до вищих навчальних закладів України : Наказ МОН України 02.09.2008 р. № 802 // Вища шк. – 2008. – № 11. – С. 69–83.

 13. Вища освіта України – європейський вимір: стан, проблеми, перспективи : Рішення колегії МОН України // Інформ. зб. МОН України. – 2008. – № 13–14–15. – С. 3– 19.

 14. Про підсумки вступної кампанії 2008 року та основні завдання щодо організації прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2009 році : Рішення колегії МОН України 31.10.2008 р. № 12/2-4 // Інформ. зб. МОН України. – 2008. – № 34–35. – С. 3–10.

 15. Про реформування системи фізичного виховання учнів та студентської молоді у навчальних закладах України : Рішення МОН України 11.11.2008 р. № 13/1–2/ № 11/1 // Інформ. зб. МОН України. – 2008. – № 34–35. – С. 11–15.^

ІІ. ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ

 1. Зміни, що вносяться до переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників : затв. Наказом ВАК України від 26.01.2008 р. № 63 // Бюлетень ВАК України. – 2008. – №. 3. – С. 6–8.

 2. Про деякі аспекти нормативного забезпечення формування переліку наукових фахових видань України // Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 2. – С. 10–11.

 3. Про контроль рівня теоретичної підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук (із постанови президії ВАК України від 13 груд. 2007 р. № 1-04/10) // Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 1. – С. 2.

 4. Про складання додаткових кандидатських іспитів (з наказу голови вищої атестаційної комісії України В. Ф. Мачуліна від 10.10.2008 р. № 555) // Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 10. – С. 2.

 5. Створено спеціалізовані вчені ради // Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 12. – С. 20–27.


ІІІ. ВИЩА ОСВІТА І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС


 1. Антонюк Н. Болонська система: іноземні мови та переклад / Н. Антонюк // Вища шк. – 2008. – № 4. – С. 12–17.

 2. Вища освіта України – європейський вимір: стан, проблеми, перспективи : виступи учасників підсумкової колегії МОН України (21 берез. 2008 р.) // Освіта України. – 2008. – 1 квіт. – С. 2, 4.

 3. Гетман В. Антропоетика здоров’я як сучасний напрям оздоровчої освіти / В. Гетман, Ю. Новицький // Вища освіта України. – 2008. – № 2. – С. 68–73.

 4. Голубенко О. Результати навчання як об’єкт стандартизації / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища освіта України. – 2008. – № 1. – С. 24–30.

 5. Гузик Р. Реалізація принципів і завдань Болонського процесу (досвід Хорольського агропромислового коледжу Полтавської державної аграрної академії) / Р. Гузик, Л. Діхтярь // Вища шк. – 2008. – № 8. – С. 12–28.

 6. Джура О. Болонський процес як прояв модернізації освіти / О. Джура // Вища освіта України. – 2008. – № 4. – С. 58–64.

 7. Загородная Е. Процесс пошел: Болонскому процессу в России быть! Или казаться ? / Е. Загородная // Инновации в образовании. – 2008. – № 2. – С. 113–115.

 8. Заєць О. Основні завдання управління освітою / О. Заєць // Вища освіта України. – 2008. – № 2. – С. 52–61.

 9. Калмикова Л. Психолінгвістика у ВНЗ України і Болонський процес: проблеми реалізації європейського змісту освіти і компетентнісного підходу / Л. Калмикова // Рідна шк. – 2008. – № 10. – С. 61–63.

 10. Колков В. В. Высшая школа в рамках Болонского процесса: немецкие перспективы и опыт / В. В. Колков, С. В. Колкова // Социальные технологии, исследования. – 2008. – № 1. – С. 93–96.

 11. Короденко М. Перспективи впровадження Болонського процесу : засідання АПН у Запорізькому нац. технічному ун-ті / М. Короденко // Освіта України. – 2008. – 28 жовт. – С. 2.

 12. Луговий В. Болонський процес у вищій школі України / В. Луговий, М. Євтух, І. Волощук // Педагогічна газета. – 2008. – № 11, листоп. – С. 5.

 13. Огнистий А. В. Мобільність студента у виборі навчальних курсів – запорука якісної підготовки фахівців в умовах Болонської декларації / А. В. Огнистий // Теорія та методика фіз. виховання. – 2008. – № 12. – С. – 13–18.

 14. Реформа в ім’я інтеграції Болонському процесу присвячується // Віче. – 2008. – № 15. – С. 52–55.

 15. Сащак Н. Гуманітаризація вищої технічної освіти в Україні у контексті Болонського процесу / Н. Сущак, Н. Соломчак // Рідна шк. – 2008. – № 9. – С. 56–58.

 16. Скубашевська О. Мовні стратегії в полікультурному середовищі / О. Скубашевська // Вища освіта України. – 2008. – № 2. – С. 45–51.

 17. Таланова Ж. Проблема ідентифікації найвищого освітнього рівня за Міжнародною стандартною класифікацією освіти в Україні / Ж. Таланов // Вища освіта України. – 2008. – № 1. – С. 18–23.

 18. Талько Т. Гендерне партнерство як виховний ідеал української вищої щколи сьогодні / Т. Талько // Сучасність. – 2007. – № 11–12. – С. 139–147.

 19. Україна – ЄС: шляхи співпраці // Освіта України. – 2008. – 2 груд. – С. 2.

 20. Шаповалова Л. Україна і Франція в Болонському процесі / Л. Шаповалова // Шлях освіти. – 2008. – № 2. – С. 24–29.

 21. Шевченко С. Оцінювання якості вищої освіти в контексті приєднання України до Болонського процесу / С. Шевченко // Вища шк. – 2008. – № 11. – С. 14–23.


^ ІV. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ


 1. Андрущенко В. Філософічність освіти: теорія, методологія, практика / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2008. – № 4. – С. 10–18.

 2. Андрущенко В. Ціннісний дискурс в освіті / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2008. – № 1. – С. 5–8.

 3. Бакіров В. Місія вищої освіти в сучасному світі / В. Бакіров, О. Мінаєв // Освіта України. – 2008. – 1 серп. – С. 5.

 4. Бердашкевич А. П. О федеральных университетах России / А. П. Бердашкевич // Образовательные технологии. – 2008. – № 3. – С. 19–23.

 5. Бобало Ю. Майбутнє “Львівської політехніки” – дослідницький університет / Ю. Бобало // Вища шк. – 2008. – № 10. – С. 8–23.

 6. Вакарчук І. Безпрецедентна підготовча робота : виступ Міністра освіти і науки України І. О. Вакарчука на селекторній нараді 20 черв. 2008 р. / І. Вакарчук // Освіта. – 2008. – 25 черв.–2 лип. – С. 4–5.

 7. Вакарчук І. “Вища освіта України: європейський вимір: стан, проблеми, перспективи” : доп. Міністра освіти і науки України на підсумковій колегії Міністерства освіти і науки України (26 берез. 2008 р., м. Київ) / І. Вакарчук // Освіта. – 2008. – 19–26 берез. – С. 4, 6–7 ; Освіта України. – 2008. – 25 берез. – С. 2–4 ; Освіта і управління. – 2008. – Т. 11, ч. 1. – С. 6–10.

 8. Вакарчук І. Удосконалення законодавства про вищу освіту – вимога часу : [доп. Міністра освіти і науки України І. О. Вакарчука на слуханнях Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 18 черв. 2008 р.] / І. Вакарчук // Освіта. – 2008. – 11–18 черв. – С. 4–5.

 9. Васильчук Т. Навчальний процес та зміни в структурі системи вищої освіти України після Другої світової війни / Т. Васильчук // Університет. – 2007. – № 6. – С. 79–86.

 10. Виткалов В. Українська культура у системі сучасної вищої освіти / В. Виткалов, О. Граб // Вища шк. – 2008. – № 10. – С. 56–65.

 11. Витрикуш Г. Увічнення імені Івана Огієнка : [інтерв’ю І. Є. Сохацької та О. М. Завальнюка про присвоєння імені Івана Огієнка Кам’янець-Подільському нац. ун-ту] / Г. Витрикуш // Ділове місто. – 2008. – 28 серп. – С. 9.

 12. Вступна кампанія 2008 у запитаннях і відповідях // Освіта України. – 2008. – 25 січ. – С. 2.

 13. Гадяцький В. Конкурсна система обрання вишівських викладачів: критика теперішнього стану та пропозиції щодо демократизації / В. Гадяцький // Вища освіта України. – 2008. – № 1. – С. 45–50.

 14. Дем’яненко Н. Світова інтерпретація ідеї університету: методологія, теорія, досвід реалізації / Н. Дем’яненко // Рідна шк. – 2008. – № 11. – С. 63–66.

 15. Дмитриев Г. Д. Деконструктивистский дискурс в дидактике США / Г. Д. Дмитриев // Школьные технологии. – 2008. – № 1. – С. 32–39.

 16. Долганова Л. Народна академія українського козацтва (НАУК) [створена у 2006 р.] / Л. Долганова // Освіта України. – 2008. – 3 черв. – С. 2.

 17. Жук Ю. Вища освіта. Крокувати з розвитком економіки / Ю. Жук // Освіта. – 2008. – 10–17 груд. – С. 3.

 18. Журавлев А. М. Исторический опыт государственного регулирования социального состава студентов педагогических учебных заведений в 1920-1930-е годы / А. М. Журавлев // История государства и права. – 2008. – № 13. – С. 24–27 ; № 14. – С. 22–24.

 19. Загірняк М. Вища школа – освіта чи кваліфікація? / М. Загірняк, В. Мосьпан // Вища освіта України. – 2008. – № 4. – С. 53–57.

 20. Загірняк М. Система показників оцінювання діяльності керівників ВНЗ як управлінців вищої школи / М. Загірняк, А. Почтовюк // Вища шк. – 2007. – № 5. – С. 45–54.

 21. Заяць В. М. Перспективи застосування дискретних моделей коливних систем в економіці, освіті, науці / В. М. Заяць // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 10. – С. 100–106.

 22. Зіньковський Ю. Збереження інженерної кваліфікації – ознака інноваційного суспільства / Ю. Зіньковський, Г. Мірських // Вища освіта України. – 2008. – № 2. – С. 74–84.

 23. Істоміна Н. Невичерпне джерело українознавства : [Наук.-дослід. ін-т українознавства] / Н. Істоміна // Освіта України. – 2008. – 16 трав. – С. 4.

 24. К вопросу о кандидатуре на кафедру русской истории в университете св. Владимира профессора Львовского университета Михаила Грушевского // Вища шк. – 2008. – № 8. – С. 73–100.

 25. Каленюк І. Вища освіта в сучасному глобальному середовищі / І. Каленюк // Вища шк. – 2008. – № 9. – С. 55–62.

 26. Кислицька Ю. Формування правової культури працівників освіти / Ю. Кислицька // Вища освіта України. – 2007. – № 4. – С. 75–78.

 27. Кирилловых А. А. Вуз как обьект административных правоотношений / А. А. Кирилловых // Право и образование. – 2008. – № 11. – С. 34–44.

 28. Кольчугина М. Бизнес-образование в России / М. Кольчугина // МЭ и МО. – 2008. – № 2 . – С. 61–69.

 29. Копілевич В. З кокона «робітфаку», або підготовче відділення ніколи не втратить своєї актуальності / В. Копілевич // Освіта. – 2008. – 14–21 трав. – С. 2.

 30. Коржевська Г. Державні механізми ліцензування й акредитації в системі забезпечення якості вищої освіти: європейський досвід та українська практика / Г. Коржевська // Вісн. нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2007. – № 4. – С. 110–116.

 31. Корлюк С. Реальна автономія ВНЗ – основна умова розвитку вищої освіти в Україні / С. Корлюк // Вища шк. – 2008. – № 9. – С. 3–11.

 32. Коцан І. Є на Волині Лесин університет : [інтерв'ю з ректором Волинського нац. ун-ту І. Коцаном] / записала О. Коваленко // Освіта України. – 2008. – 8 квіт. – С. 4, 5.

 33. Краснов Ю. Э. Образование как гуманитарная технология / Ю. Э. Краснов // Образовательные технологии. – 2008. – № 3. – С. 53–67.

 34. Кратт О. А. Характер розвитку вітчизняної та закордонних сфер вищої освіти / О. А. Кратт, Л. Г. Дєєва // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6. – С. 89–95.

 35. Кремень В. Життєве кредо Івана Зязюна – виховання особистості “облагородженої великою метою добра і любові, істини й краси”: гуманістична концепція педагога / В. Кремень // Освіта України. – 2008. – 23 лют. – С. 4–5.

 36. Крюкова І. О. Рентні суспільно-економічні відносини у сфері вищої освіти в Україні / І. О. Крюкова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 9. – С. 5–10.

 37. Крячко Ю. Інтегруватися в європейську ситему вищої освіти чи зберігати свою ідентичність: tertum non datur (міркування і пропозиції у контексті підготовки нової редакції Закону України “Про вищу освіту”) / Ю. Крячко // Вища освіта України. – 2008. – № 4. – С. 65–71.

 38. Левківський К. Освіта для сталого розвитку / К. Левківський, С. Степаненко, Т. Тимошенко // Вища шк. – 2007. – № 5. – С. 17–26.

 39. Левківський К. Підготовка сучасного вчителя згідно з вимогами Болонського процесу / К. Левківський // Освіта України. – 2008. – 22 лют. – С. 3.

 40. Леонід Губерський – ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Освіта України. – 2008. – 14 листоп. – С. 3.

 41. Малахов В. Вища освіта має бути доступнішою / В. Малахов // Вища шк. – 2008. – № 8. – С. 3–11.

 42. Матвєєнко Н. В. Кадрова політика вищих навчальних закладів щодо підбору персоналу / Н. В. Матвєєнко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 9. – С. 123–127.

 43. Мельничук С. Чернівецький університет: високі науки потрібно вивчати у храмах : [розмова з ректором ЧНУ С. Мельничуком] / записав О. Коваленко // Освіта України. – 2008. – 18 лип. – С. 4–5.

 44. Михайленко М. Європейський вектор Маріупольського державного гуманітарного університету / М. Михайленко // Освіта України. – 2008. – 25 лип. – С. 1, 5.

 45. Митяєва А. М.Содержание многоуровневого высшего образования в условиях реализации компетентностной модели / А. М. Митяева // Педагогика. – 2008. – № 8. – С. 57–65.

 46. Мошик І. Проблеми становлення та діяльності Глухівського педагогічного інститутут як осередку формування української інтелігенції у перші роки відновлення його роботи після німецько-фашистської окупації / І. Мошик // Сіверянський літопис. – 2007. – № 4. – С. 83–90.

 47. Олійник В. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПК України: вектори розвитку / В. Олійник // Освіта України. – 2008. – 18 січ. (№ 4–5). – С. 6.

 48. Острозька академія – перлина вищої освіти України // Освіта України. – 2008. – 22 квіт. – С. 6.

 49. Пазиніч С. Науково-технічна еліта, інноваційний розвиток і консолідація нації / С. Пазиніч, О. Пономарьов // Вища освіта України. – 2008. – № 2. – С. 21–33.

 50. Пасемко І. Форпост: до 660-річчя Карлового університету в Празі / І. Пасемко. – Освіта. – 2008. – 9–16 квіт. – С. 14.

 51. Педагогічне кредо Івана Зязюна // Освіта. – 2008. – 20–27 лют. – С. 5.

 52. Пігош В. Д. Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю вищих навчальних закаладів / В. А. Пігош // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 7. – С. 204–211.

 53. Писарева Л. И. Высшая школа: традиции, новые ориентации, прогнозы / Л. И. Писарева // Педагогика. – 2008. – № 5. – С. 88–94.

 54. Прийма С. Комп'ютінг як галузь знань: світове бачення й українські реалії / С. Прийма // Вища освіта України. – 2008. – № 1. – С. 36–44.

 55. Рейтинг ВНЗ: погляд роботодавців // Вища шк. – 2008. – № 9. – С. 29–45.

 56. Рыбалкин А. А. Некоторые инновационные аспекты обеспечения функционирования современного вуза // А. А. Рыбалкин // Инновации в образовании. – 2008. – № 6. – С. 24–35.

 57. Рыжкова И. В. Международный проект как инновационная форма деятельности современного университета / И. В. Рыжкова // Инновации в образовании. – 2008. – № 12. – С. 63–78.

 58. Саєнко С. Методичні підходи до розрахунку чисельності професорсько-викладацького складу в державних університетах III-IV рівнів акредитації / С. Саєнко, Г. Чорномаз // Освіта і управління. – 2008. – Т. 2, ч. I. – С. 94–99.

 59. Саєнко С. Роль процесного управління в системі організаційно-економічних відносин українських ВНЗ III-IV рівнів акредитації / С. Саєнко // Освіта і управління. – 2008. – Т. II. – № 2–3. – С. 81–88.

 60. Саксе М. Подготовка учителей в Германии / М. Саксе // Преподавание истории и обществоведения в школе. – 2008. – № 5. – С. 59–64.

 61. Самойлова О. В. Вища освіта стає доступною кожному / О. Самойлова, О. Чуєва // Гуманітарні науки. – 2007. – № 2. – С. 16, 140.

 62. Сапожников С. В. Спроба структурного аналізу вищої освіти в Туреччині / С. В. Сапожников // Гуманітарні науки. – 2008. – № 8. – С. 125–130.

 63. Свістельник І. Р. Особливості формування системи вищої фізкультурної освіти та її інформаційного забезпечення у 20-40-х роках XX століття / І. Р. Свістельник // Теорія та методика фізичного виховання. – 2008. – № 2. – С. 3–6.

 64. Семиченко В. Рефлексивный подход в теории и практике высшей школы / В. Семиченко, В. Дикань // Післядипломна освіта в Україні. – 2008. – № 1. – С. 78–85.

 65. Сертифікати про зовнішнє незалежне оцінювання – основний критерій прийому до ВНЗ // Освіта. – 2008. – 25 черв.–2 лип. – С. 1.

 66. Січкаренко Г. Процеси адаптації вищої школи України до розвитку ринкових відносин / Г. П. Січкаренко // Університет. – 2008. – № 6. – С. 89–98.

 67. Сминтина В. Валентина Сминтина: лише дві структури впродовж століть зберегли свої цінності – церква й університет / записав Олег Коваленко // Освіта України. – 2008. – 27 трав. – С. 5.

 68. Товажнянський Л. Л. Процесний підхід до управління і забезпечення гарантії якості вищої освіти / Л. Л. Товажнянський // Теор. і практ. упр. соц. системами. – 2008. – № 2. – С. 57–64.

 69. Умови прийому до вищих навчальних закладів України на 2008 р. // Освіта. – 2007. – 26–31 груд. – С. 3–6.

 70. Федулова Л. Вища освіта в національній інноваційній системі / Л. Федулова // Вища освіта України. – 2008. – № 1. – С. 9–17.

 71. Фельдштейн Д. Научные кадры образовательной системы: пути повышения качества диссертационных исследований / Д. Фельдштейн // Образовательные технологии. – 2008. – № 3. – С. 9–18.

 72. Червінський В. Ректори Київського університету [нині ім. Т. Г. Шевченка] / В. Червінський, С. Червінський // Освіта. – 2008. – 6–13 лют. – С. 6, 7.

 73. Чернишова Є. Актуальні питання здійснення міжнародної діяльності в системі післядипломної освіти / Є. Чернишова // Вища шк. – 2008. – № 9. – С. 46–54.

 74. Шинкарук В. Системний підхід до дослідження інтеграційних процесів у вищій освіті України / В. Шинкарук, Х. Раковський, К. Метешкін // Вища шк. – 2008. – № 9. – С. 12–28.

 75. Шулікін Д. Вища освіта – національний пріоритет : [нарада з ректорами ВНЗ, яку провів Президент України В. Ющенко] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2008. – 19 верес. – С. 2.

 76. Щодо видання навчальної літератури для вищої школи // Вища шк. – 2008. – № 8. – С. 103–113.

 77. Юрас І. Великий українець – філософ і педагог : [Івану Андрійовичу Зязюну – сімдесят] / І. Юрас // Пед. газета. – 2008. – № 3, берез. – С. 3.
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка iconМіністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №6 від 6 травня...
Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №1 від...
Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка iconМіністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету, протокол №4 від 6 травня 2010 р
Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка icon90-річчю університету присвячується Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка О. М. Завальнюк
Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка iconС. В. Маркова Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Кам’янець-Подільський (Україна) концепція
Концепція «нової людини» в теорії І практиці радянського будівництва у 1920–1930-х роках
Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка iconКам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах”
Наш університет український по духові й устроєві, а наша мета – науковий досвід і виховання молоді”
Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка iconСохацька євгенія іванівна (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності) Біобібліографічний покажчик Кам'янець-Подільський
...
Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка iconКам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Відомості про інформацію, яка запитується* Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка iconКам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Відомості про інформацію, яка запитується* Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка iconУніверситету
К 17 Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського національного університету на 2009 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи