Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Сторінка1/5
Дата20.11.2012
Розмір0.78 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Бюлетень з проблем вищої школи

за 2011 рік
Кам’янець-Подільський

2012

УДК 016:378

ББК 91.9:74.58

Б 98


Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № 1 від 15 березня 2012 р


Відповідальний за випуск: В. С. Прокопчук, доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки університету


Укладачі:

Н. О. Козак, провідний бібліограф

Т. М. Опря, завідувач науково-бібліографічного відділу

В. М. Пархоменко, провідний бібліограф


Бюлетень з проблем вищої школи за 2011 рік / уклад.: Н. О. Козак, Т. М. Опря, В. М. Пархоменко ; відп. за вип. В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 60 с.


До бюлетеня включено матеріали, які надійшли до бібліотеки, а також наукові праці викладачів університету за 2011 рік.


І. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ


 1. Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном : Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квіт. 2011 р. № 411 // Урядовий кур’єр. – 2011. – 5 трав. (№ 80) : Орієнтир. – С. 16.

 2. Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2011 році : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 черв. 2011 р. № 709 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 51. – С. 132.

 3. Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 груд. 2011 р. № 1283 // Урядовий кур’єр. – 2012. – 4 січ. (№ 1) : Орієнтир. – С. 12–13.

 4. Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році : Наказ Міністерства освіти, науки, молоді та спорту від 12.10.2011 р. № 1179 // Інформ. зб. Мін-ва освіти, науки, молоді та спорту України. – 2011. – № 31–32 – 33 (листопад). – С. 46–96.

 5. Типове положення Про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників : проект // Освіта України. – 2011. – 21 січ. (№ 6). – С. 4.ІІ. ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ


 1. Про затвердження зразків бланків дипломів доктора і кандидата наук на атестат старшого наукового співробітника : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листоп. 2011 р. № 1183 // Урядовий кур’єр. – 2011. – 24 листоп. (№ 219). – С. 20.

 2. Етичний кодекс ученого України // Бюлетень ВАК України. – 2011. – № 11. – С. 7–10.

 3. Костенко І. В. Про вдосконалення правового регулювання науково-атестаційного процесу в Україні / І. В. Костенко, І. Б. Усенко // Бюлетень ВАК України. – 2011. – № 4. – С. 26–33.


ІІІ. ВИЩА ОСВІТА І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС 1. Бондаренко М. Інтеграція в європейську систему вищої освіти в ІТ-галузі шляхом участі в міжнародних освітніх програмах, проектах та конкурсах / М. Бондаренко // Вища школа. – 2011. – № 2. – С. 7–15.

 2. Закусило О. Проблеми входження України в європейський освітній простір / О. Закусило // Шлях освіти. – 2011. – № 1. – С. 11–16.

 3. Кільова Г. Вища освіта України у Болонському процесі: проблеми, завдання, перспективи / Г. Кільова // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1. – С. 8–10.

 4. Мадзігон В. Реформа освіти у руслі Болонського процесу та управління якістю безперервної освіти / В. Мадзігон, М. Вачевський // Вища школа. – 2011. – № 3. – С. 19–26.

 5. Павко А. Класичний університет у контексті Болонського процесу. На вістрі : Такі мають стати символами інтелектуального потенціалу країни / А. Павко // Урядовий кур’єр. – 2011. – 23 листоп. (№ 218). – С. 18.

 6. Павко А. Суспільні науки в контексті європейської модернізації вищої освіти в Україні / А. Павко // Вісник національної академії наук України. – 2011. – № 9. – С. 25–30.

 7. Постригач Н. О. Розвиток європейської освітньої політики в підготовці педагогічних кадрів у контексті інтеграційних процесів / Н. О. Постригач // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 4. – С. 39–45.

 8. Приходченко К. І. Навчання студентів України за Болонською системою як умова підвищення якості освіти / К. І. Приходченко // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 2. – С. 63–70.

 9. Чирва О. Європеїзація: проблеми та перспективи : Болонський процес / О. Чирва // Урядовий кур’єр. – 2011. – 16 груд. (№ 235). – С. 5.

 10. Яблонський В. Поспішай повільно, або ще раз про Болонську декларацію та реформування вищої освіти / В. Яблонський // Голос України. – 2011. – 22 черв. – С. 19.^ ІV. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 1. Авшенюк Н. М. Міжкультурний вимір розвитку навчального плану педагогічної освіти в Європі / Н. М. Авшенюк // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 1. – С. 96–104.

 2. Байденко В. Еволюція бакалаврату і магістратури: 1999-2010 роки (Європейський ракурс) / В. Байденко // Вища школа. – 2011. – № 1. – С. 9–24.

 3. Байденко В. И. Конкурентноспособные образовательные програмы: к формированию концепции / И. В. Байденко, А. Н. Селезнева // Высшее образование в России. – 2011. – № 5. – С. 24–49.

 4. Бакіров В. Інвестиції в університети – це інвестиції в майбутнє / В. Бакіров // Освіта України. – 2011. – 18 січ. (№ 5). – С. 2.

 5. Бакіров В. Університети як чинник цивілізаційного розвитку : [університетська освіта] / В. Бакіров // Шлях осівти. – 2011. – № 1. – С. 2–3.

 6. Бандурка О. Про сьогодення вищої освіти в Україні / О. Бандурка // Вища школа. – 2011. – № 9. – С. 7–15.

 7. Безкопильний О. Роль Навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і здоров'я у підготовці вчителя сучасної школи / О. Безкопильний // Рідна школа. – 2011. – № 10. – С. 29–33.

 8. Бенніч-Бьоркман Л. Інтернаціоналізація вищої освіти: пошук ефективної моделі в контексті україно-шведського співробітництва / Л. Бенніч-Бьоркман, С. В. Курбатов // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 3. – С. 93–100.

 9. Бессалова Т. В. Анализ динамики научного потенциала Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко (1996–2007 гг.) / Т. В. Бессалова // Наука та наукознавство. – 2011. – № 1. – С. 113–124.

 10. Богатирьов О. Навчально-науковий інститут фізики, математики та комп'ютерно-інформаційних систем: віхи становлення / О. Богатирьов, Ю. Ляшенко // Рідна школа. – 2011. – № 10. – С. 18–20.

 11. Васильєв А. Побудова інноваційної системи управління університетом : інтегрована інформаційна система / А. Васильєв, В. Любчак, В. Хоменко // Вища школа. – 2011. – № 1. – С. 40–46.

 12. Вашуленко О. С. Підготовка наукових кадрів: дослідження Г. М. Доброва та сучасний стан / О. С. Вашуленко // Наука та наукознавство. – 2011. – № 2. – С. 69–74.

 13. Ващенко Л. Наукові ідеї та положення інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти / Л. Ващенко // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 2. – С. 16–20.

 14. Величко О. Розвиток рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників / О. Величко, В. Іващенко, О. Ясев // Вища школа. – 2011. – № 3. – С. 78–84.

 15. Гончаров В. Народжені навчати : [про Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, коротка історія] / В. Гончаров // Освіта. – 2011. – 4–11 трав. №( 22). – С. 6.

 16. Григорук В. Державний та комерційний вплив на реформування університетів: західноєвропейський досвід / В. Григорук, Р. Пилипенко // Вища школа. – 2011. – № 10. – С. 32–36.

 17. Губерський Л. Леонід Губерський: «Не може бути успішної держави без конкурентоспроможних фахівців» : [інтерв’ю / записала Н. Бородюк] // Урядовий кур'єр. – 2011. – 16 груд. № (235). – С. 8.

 18. Губерський. Л. Одна з головних функцій сучасної освіти – плекання освіти : [інтерв’ю] / Л. Губерський // Вища школа. – 2011. – № 10. – С. 7–14.

 19. Девятова С. В. Возникновение первых академий наук в Европе / С. В. Девятова, В. И. Купцов // Вопросы философии. – 2011. – № 9. – С. 126–135.

 20. Додонова Г. Наукова діяльність українських університетів другої половини XIX – початку XX ст. / Г. Додонова // Мандрівець. – 2011. – № 4. – С. 25–29.

 21. Допіра І. Подовжена освіта – шлях у майбутнє / І. Допіра, О. Обнявко, О. Чернега // Вища школа. – 2011. – № 4. – С. 101–106.

 22. Євтух О. Наука й освіта за крок до майбутнього / О. Євтух // Вища школа. – 2011. – № 2. – С. 16–28.

 23. Жадько В. Навчання в осонні Лаври: [про Національну академію керівних кадрів працівників культури і мистецтв] / В. Жадько // Освіта. – 2011. – 6–13 квіт. (№ 18). – С. 12.

 24. Жилінська О. Університет: ґенеза ідеї та трансформація діяльності від класичної до інноваційної моделі / О. Жилінська // Вища школа. – 2011. – № 10. – С. 82–95.

 25. Жорна О. Сучасна вища школа: to be or not to be? : [модернізація вищої школи] / О. Жорна // Вища школа. – 2011. – № 7–8. – С. 74–83.

 26. Жуков І. Концепція інтернет-порталу інформаційних ресурсів освіти і науки МОНМС України / І. Жуков, О. Іванкевич, Г. Кременецький // Вища школа. – 2011. – № 3. – С. 52–61.

 27. Звєряков М. Одеський державний економічний університет. (До 90-річчя заснування) / М. Звєряков // Пам’ять століть. – 2011. – № 3–4. – С. 82 –90.

 28. Звєряков М. Особливості формування магістерських програм наукового і професійного спрямування з урахуванням вимог бізнес-середовища / М. Звєряков, А. Ковальов, Т. Кублікова // Вища школа. – 2011. – № 4. – С. 23 – 33.

 29. Звєряков М. Розвиток наукової складової в Одеському державному економічному університеті / М. Звєряков // Вища школа. – 2011. – № 4. – С. 7–14.

 30. Зіньковський Ю. Вища освіта у вітчизняних системах навчання та економіки / Ю. Зіньковський // Вища школа. – 2011. – № 9. – С. 16 – 26.

 31. Зіньковський Ю. Камені спотикання вітчизняної вищої школи : [освіта і суспільство] // Вища школа. – 2011. – № 3. – С. 7–18.

 32. Іщенко Т. Особливості та проблеми національної вищої освіти / Т. Іщенко, М. Хоменко // Вища школа. – 2011. – № 11. – С. 7–14.

 33. Кантс К. К. Экономика знаний и качество бизнес-образования / К. К. Кантс // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 331–342.

 34. Капіруліна С. Л. Споживач на ринку освітніх послуг / С. Л. Капіруліна, О. І. Слюсар // Економіка в школах України. – 2011. – № 3. – С. 21–25.

 35. Кільова Г. Історія створення та удосконалення системи підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації (1803-1991 рр.) / Г. Кільова // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 2. – С. 38–43.

 36. Кліменко В. Університет – факультет – кафедра – студент / В. Кліменко // Вища школа. – 2011. – № 5. – С. 91–98.

 37. Козак О. М. Формування маркетингової стратегії конкурентної боротьби ВНЗ / О. М. Козак // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5. – С. 78–82.

 38. Констанкевич І. Кафедра української літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки / І. Констанкевич // Слово і час. – 2011. – № 4. – С. 3–6.

 39. Коровайченко Ю. Які нововведення в проекті Закону про вищу освіту? / Ю. Коровайченко // Освіта України. – 2011. – 12 груд. (№ 95–96). – С. 12.

 40. Корольова Т. Профспілкова організація Одеського державного економічного університету: віхи історії та сьогодення / Т. Корольова, Г. Шамаєва // Вища школа. – 2011. – № 4. – С. 54–58.

 41. Коцупатрий М. Чинники конкурентноспроможності фахівців з агробізнесу на ринку праці в АПК України / М. Коцупатрий, С. Дем'яненко // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 53–59.

 42. Кравець В. Парадокси педагогічної освіти в епоху цивілізаційних змін / В. Кравець // Шлях освіти. – 2011. – № 1. – С. 4–11.

 43. Куденко Н. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана і розвиток маркетингу в Україні / Н. Куденко, В. Герасимчук, А. Федорченко // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 87–92.

 44. Курбатов С. Елітна освіта в Україні в дзеркалі університетських рейтингів : Quo Vadis? / С. Курбатов // Вища освіта України. – 2010. – № 4. – С. 55–63.

 45. Курбатов С. Університетські рейтинги. У пошуках елітного навчального закладу, адекватного сьогоденню / С. Курбатов // Освіта. – 2011. – 12–19 січ. (№ 2–3). – С. 8.

 46. Курило В. Створення та розвиток першого педагогічного ВНЗ Донбасу : [до 90-річчя Луганського національного університету імені Тараса Шевченка] / В. Курило, А. Климов // Рідна школа. – 2011. – № 1. – С. 33–39.

 47. Курило Л. Ф. Стан викладання педагогічних дисциплін у класичних університетах України (XIX – початок XX ст.) / Л. Ф. Курило // Шлях освіти. – 2011. – № 3. – С. 35–40.

 48. Липова Л. Дидактичні особливості сучасної безеперервної освіти / Л. Липова, М. Войцехівський, В. Малишев // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1. – С. 49–53.

 49. Литвин В. Складаю глибоку шану і повагу усім поколінням апостолів правди і науки, прометеїв, які 350 років творили більше, ніж університет. Творили Україну, творили європейську цивілізацію : [виступ голови Верховної Ради України В. Литвина] / В. Литвин // ВІЧЕ. – 2011. – № 20. – С. 2–6.

 50. Лук’яненко Д. Інноваційний ресурс економічного розвитку України: інтелектуальна місія університетів / Д. Лук’яненко, А. Поручник // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 74–86.

 51. Любченко Н. Реальний стан сучасної практики координації науково-методичної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти (за підсумками тематичного вивчення досвіду роботи Хмельницького і Рівненського обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти) / Н. Любченко // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1. – С. 45–49.

 52. Лянцкоронська К. Сторінки зі спогадів: професор Кароліна Лянцкоронська про Львів та Львівський університет у перші місяці радянської влади / К. Лянцкоронська ; пер. з пол. О. Сербенська // Дзвін. – 2011. – № 9. – С. 108–112.

 53. Мадзігон В.М. Якість системи освіти як чинник високого рівня професійних компетенцій маркетологів / В. М. Мадзігон, М. В. Вачевський // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1. – С. 69–76.

 54. Майборода В. Елітний університет, що нам потрібно для створення? або Вища освіта України та Польщі: партнерство чи конкуренція? / В. Майборода // Освіта. – 2011. – 4–11 трав. (№ 22). – С. 9.

 55. Малик Л. Сучасний стан туристичної галузі України та теоретико-методологічні проблеми туристської освіти / Л. Малик // Вища школа. – 2011. – № 5. – С. 99–104.

 56. Мартинчук І. І. До 60-річчя ректора Рівненського державного гуманітарного університету Р. М. Постоловського / І. І. Мартинчук // Український історичний журнал. – 2011. – № 5. – С. 228–230.

 57. Немирич А. А. Траектория российского медиаобразования: на пути к медиаменталитету / А. А. Немирич // Инновации в образовании. – 2011. – № 12. – С. 106–118.

 58. Нечаев В. Д. О концепции современного гуманитарного образования / Д. В. Нечаев, А. А. Вербицкий // Высшее образование в России. – 2011. – № 3. – С. 14–22.

 59. Об’єднання навчальних ресурсів університетів для створення дистанційних лабораторних практикумів / Ю. Жарких, С. Лисоченко, Б. Сусь, О. Третяк // Вища школа. – 2011. – № 10. – С. 71–81.

 60. Окландер М. ОДЕУ – лідер професійної сертифікації маркетологів в Україні / М. Окландер // Вища школа. – 2011. – № 4. – С. 78–82.

 61. Олійник В. Реформування післядипломної педагогічної освіти на засадах кредитно-модульної системи організації навчального процесу / В. Олійник // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1. – С. 3–7.

 62. Павленко А. Університет як центр інноваційної системи та формування інтелектуального капіталу нації / А. Павленко // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 7–15.

 63. Павлюк С. Розвиток освітньо-наукового комплексу Німеччини в умовах європейської інтеграції / С. Павлюк // Вища школа. – 2011. – № 5–6. – С. 61–70.

 64. Панасюк Л. Проблеми і перспективи фінансового забезпечення вищих закладів освіти / Л. Панасюк // Економіст. – 2011. – № 4. – С. 78–80.

 65. Паранько І. Аналіз законопроекту про вищу освіту через призму реалій сьогоднішнього стану освіти в Україні / І. Паранько, М. Павлунь // Педагогічна думка. – 2011. – № 2. – С. 3 – 11.

 66. Пасічник Т. О. Регуляторна освітня діяльність держави як фактор забезпечення її економічної безпеки / Т. О. Пасічник // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 6. – С. 12–16.

 67. Півняк Г. Дослідницький університет як механізм удосконалення інноваційної діяльності / Г. Півняк // Вища школа. – 2011. – № 10. – С. 54–61.

 68. Поляков М. Трансформація університету в Україні за часів її незалежності / М. Поляков, В. Савчук // Вища школа. – 2011. – № 10. – С. 62–70.

 69. Попов Е. А. Управление качеством высшего образования в России / Е. А. Попов // Политика и общество. – 2011. – № 4. – С. 95–100.

 70. Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році // Освіта. – 2011. – 30 листоп.–7 груд. (№ 49). – С. 1–16.

 71. Прушківський В. Г. Оцінка системи фінансування підготовки вищими навчальними закладами фахівців за держзамовленням / В. Г. Прушківський // Фінанси України. – 2011. – № 5. – С. 94–103.

 72. Пусько В. С. Подготовка научно-пеедагогических кадров в МГТУ имени Н. Э. Баумана / В. С. Пусько // Высшее образование в России. – 2011. – № 8–9. – С. 37–40.

 73. Рейтинг вищих навчальних закладів України // Дзеркало тижня. – 2011. – 4–10 черв. (№ 20) – С. 13. – (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка – 99 місце).

 74. Родин И. В. Высшее образование во Франции и его изучение в современной французской историографии / И. В. Родин // Новая и новейшая история. – 2011. – № 6. – С. 12–15.

 75. Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку XXI століття / О. Біда, Л. Швидка, Н. Місяць, Ю. Погорілий // Педагогічна газета. – 2011. – № 6, червень. – С. 2–3.

 76. Роль и место вуза в современной экономической, национальной и региональной инновационных системах / К. И. Сафонова, Г. В. Белкин, С. А. Ерышева и др. // Инновации в образовании. – 2011. – № 3. – С. 49–59.

 77. Романенко Ю. А. Еталон знань як елемент моніторингу вищої освіти / Ю. А. Романенко // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 3. – С. 42–50.

 78. Романовський О. О. Особливості і складові підприємницького університету / О. О. Романовський // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 160–176.

 79. Романовський О.О. Підприємницький шлях до незалежності вищих навчальних закладів / О. О. Романовський // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 153–167.

 80. Романовський О. Розвиток університетського підприємництва / О. Романовський // Вища школа. – 2011. – № 10. – С. 37–53.

 81. Рубин Ю. Б. Рынок образовательных услуг: от качества к конкурентноспособным бизнес-моделям (часть 1) / Ю. Б. Рубин // Высшее образование в России. – 2011. – № 3. – С. 23–39.

 82. Рубин Ю. Б. Рынок образовательных услуг: от качества к конкурентноспособным бизнес-моделям (часть 3) / Ю. Б. Рубин // Высшее образование в России. – 2011. –№ 5. – С. 50–64.

 83. Сафонова В. Вдосконалення методологічних підходів до оцінки якості вищої освіти як загальнодержавного пріоритету / В. Сафонова // Економіст. – 2011. – № 1. – С. 54–59.

 84. Семеренко Г. В. Лідер : [про директора Інституту педагогіки та психології НПУ ім. Драгоманова Володимира Івановича Бондара з нагоди 75-річчя від дня народження] / Г. В. Семеренко // Освіта. – 2011. – 19–26 січ. (№ 4). – С. 6.

 85. Сиротіна О. Дослідження змін у парадигмі підготовки викладачів вищої школи у США / О. Сиротіна // Вища школа. – 2011. – № 2. – С. 99–106.

 86. Сидорова А. Проблема безроботицы среди выпускников вузов КНР в свете реформы высшего образования / А. Сидорова // Проблемы Дальнего Востока. – 2011. – № 4. – С. 140–150.

 87. Скульська В. Інститут професійно-технічної освіти: п’ять років становлення / В. Скульська // Педагогічна газета. – 2011. – № 5, травень. – С. 4.

 88. Смердов И. В. «Смена вех» в китайских вузах / И. В. Смердов // Азия и Африка сегодня. – 2011. – № 5. – С. 38–42.

 89. Солодков В. Системологічні аспекти вищої школи / В. Солодков // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1. – С. 10–16.

 90. Степанков В. С. До 60-річчя ректора Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка О. М. Завальнюка / В. С. Степанков // Український історичний журнал. – 2011. – № 6. – С. 226–230.

 91. Степанова С. Н. Отличительные черты высшего педагогического образования в Великобритании, США и России / С. Н. Степанова // Школьные технологии. – 2011. – № 5. – С. 100–107.

 92. Субіна О. Імідж вищого навчального закладу як важливий чинник конкурентноспроможності на ринку освітніх послуг / О. Субіна // Вища школа. – 2011. – № 1. – С. 46 – 55.

 93. Сулима О. В. Інтернаціоналізація як провідна тенденція розвитку вищої педагогічної освіти Німеччини / О. В. Сулима // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 3. – С. 112 – 120.

 94. Сухий О. Українські та польські університетські середовища у Львові на рубежі XIX-XX ст. / О. Сухий // Мандрівець. – 2011. – № 5. – С. 29–41.

 95. Табачник Д. В. Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2011 році / Д. В. Табачник // Історія в школах України. – 2011. – № 4. – С. 7–8.

 96. Таланова Ж. Світові рейтинги університетів та основні ознаки вищої освіти високого класу: статистично-кореляційний і порівняльний аналіз / Ж. Таланова // Вища школа. – 2011. – № 1. – С. 29–40.

 97. Терепищий С. Сучасна освіта – це інноваційність : [про майбутнє вищої освіти / розмову записала О. Покропивна] // Освіта України. – 2011. – 28 січ. (№ 8). – С. 5.

 98. Тимошенко І. Чому роботодавців не задовільняє рівень кваліфікації випускників ВНЗ / І. Тимошенко // Освіта. – 2011. – 4–11 трав. (№ 22). – С. 4.

 99. Харченко С. Рейтинг наукової роботи як найважливіший засіб актуалізації університетських наукових досліджень / С. Харченко, В. Прошкін // Шлях освіти. – 2011. – № 1. – С. 33–37.

 100. Хоменко М. Ринок освітянських послуг. Від якості до конкурентноспроможності випускника / М. Хоменко // Освіта. – 2011. – 17–24 серп. (№ 33-34) . – С. 6–7.

 101. Хоружий Г. Ф. Вища освіта на шляху оптимізації / Г. Ф. Хоружий // Шлях освіти. – 2011. – № 4. – С. 22–27.

 102. Челышева И. В. Перспективные направления развития медиаобразования в России: деятельность научно-образовательных центров / И. В. Челышева // Инновации в образовании. – 2011. – № 3. – С. 77–86.

 103. Чернишов О. Моделювання післядипломної педагогічної освіти на засадах неперервності професійного розвитку / О. Чернишов, Е. Соф’янц // Рідна школа. – 2011. – № 4. – С. 14–18.

 104. Чернікова Л. Стратегія розвитку регіональної системи післядипломної педагогічної освіти / Л. Чернікова // Рідна школа. – 2011. – № 4. – С. 46–51.

 105. Чупрунов Е. В. Инновационный университет и новая школа: направления взаимодействия / Е. В. Чупрунов, В. А. Малинин // Высшее образование в России. – 2010. – № 4. – С 3–7. – (Практика модернизации).

 106. Шаравара Т. Дорадянська історіографія університетських реформ другої половини XIX – початку XX століття у Російській імперії / Т. Шаравара // Українознавство. – 2011. – № 1. – С. 99 – 103.

 107. Шлях довжиною в 135 років (від Волинської школи фельдшерів до інституту медсестринства) // Вища школа. – 2011. – № 1. – С. 108–112.

 108. Шпарик О. Розвиток освіти у стародавньому Китаї: доконфуціанська доба / О. Шпарик // Шлях освіти. – 2011. – № 1. – С. 38–43.

 109. Шубартовський Г. Інтернаціоналізація університетської освіти / Г. Шубартовський // Вища школа. – 2011. – № 4. – С. 59–63.

 110. Яковлев А. И. Роль фундаментально-гуманитарной направленности в подготовке будущих специалистов / А. И. Яковлев // Наука та наукознавство. – 2011. – № 1. – С. 108–112.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка iconМіністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №6 від 6 травня...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка iconМіністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету, протокол №4 від 6 травня 2010 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка icon90-річчю університету присвячується Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка О. М. Завальнюк
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка iconМіністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Відповідальний за випуск: В. С. Прокопчук, доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка iconС. В. Маркова Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Кам’янець-Подільський (Україна) концепція
Концепція «нової людини» в теорії І практиці радянського будівництва у 1920–1930-х роках
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка iconКам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах”
Наш університет український по духові й устроєві, а наша мета – науковий досвід і виховання молоді”
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка iconЖитомирський державний університет імені івана франка гуцал людмила антонівна удк 373. 1: 50(477. 4)“18”/“19”(043) розвиток шкільної природничої освіти на правобережній україні
Робота виконана в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка iconПравила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка iconСохацька євгенія іванівна (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності) Біобібліографічний покажчик Кам'янець-Подільський
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка iconКам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Відомості про інформацію, яка запитується* Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи