Наукові записки (праці) Кам\

Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
НазваНаукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Сторінка10/20
Дата20.11.2012
Розмір4.01 Mb.
ТипДокументи
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20

Т. 2


Секція української та англійської філології


 1. Ткачук П. Є. Роль Василя Сімовича в утвердженні норм українського правопису. – С. 3–4. – Бібліогр.: с. 4 (10 назв).

 2. Коваленко Н. Д. Народно-розмовна основа мовотворчості Лесі Українки (на матеріалі драматичної поеми “Бояриня”). – С. 4–5. – Бібліогр.: с. 5 (4 назви).

 3. Мозолюк О. М. Словосполучення із значенням шляху руху у західноподільських говірках. – С. 5–7. – Бібліогр.: с. 6–7 (26 назв).

 4. Шеремета Н. П. Особливості вивчення діалектної лексики. – С. 7–8.

 5. Мединський А. М. Назви глиняного посуду за формою в подільських говірках. – С. 9–12. – Бібліогр.: с. 11 (11 назв).

 6. Марчук Л. М. Фактори створення узусної шкали градації в українській мові. – С. 12–13. – Бібліогр.: с. 13 (3 назви).

 7. Чопик Я. М. Мовна особистість в етнопсихологічній концепції Олександра Опанасовича Потебні. – С. 13–15. – Бібліогр.: с. 15 (9 назв).

 8. Чопик М. П. Природа мовного суржику і шляхи його подолання. – С. 15–17. – Бібліогр.: с. 17 (12 назв).

 9. Романова О. В. Функціонування лексико-семантичної групи дієслів почуттів та емоцій із словом-конкретизатором “душа” (на матеріалі поеми І. Іова “Хто ми такі?”). – С. 17–18. – Бібліогр.: с. 18 (7 назв).

 10. Муляр О. М. Експресія «розмовності» у творах О. Забужко. – С. 18–19. – Бібліогр.: с. 19 (7 назв).

 11. Свідрук О. О. Авторська трансформація фразеологізмів у творах М. Гримич “Варфоломієва ніч” та М. Мєднікової “Тю”. – С. 20–21. – Бібліогр.: с. 20 (5 назв).

 12. Коваленко Б. О. Перифрази в мові сучасної української періодики. – С. 21–22. – Бібліогр.: с. 21–22 (3 назви).

 13. Попович А. С. Трансформації фразеологічних одиниць у творах Віталія Нечитайла. – С. 22–25. – Бібліогр.: с. 25 (13 назв).

 14. Ладиняк Н. Б. Парцельовані конструкції як засіб експресії та емоційності у художній прозі Івана Багряного. – С. 25–26. – Бібліогр.: с. 26 (9 назв).

 15. Васьків М. С. До проблеми реалізму/реалістичності роману. – С. 27–28. – Бібліогр.: с. 28 (4 назви).

 16. Рарицький О. А. Наукові моделі Михайлини Коцюбинської. – С. 28–29. – Бібліогр.: с. 29 (2 назви).

 17. Лаврусевич Н. О. Внутрішній світ митця і його реалізація в поезії Миколи Бажана. – С. 29–30. – Бібліогр.: с. 30 (2 назви).

 18. Колотило Т. І. “Іди, іди, дощику...” Осяг. – С. 30–31. – Бібліогр.: с. 31 (14 назв).

 19. Насмінчук Г. Й. У прокрустовому ложі доктрини соцреалізму: роман “Переяславська рада” Н. Рибака як “прозова ілюстрація ідеології”. – С. 32.–33. – Бібліогр.: с. 33 (7 назв)

 20. Третяк Л. В., Конькова Т. І. Педагогічний аспект життєтворчості М. Драй-Хмари. – С. 33–35. – Бібліогр.: с. 35 (7 назв).

 21. Атаманчук В. П. Особистісно-психологічна трагедія В. Винниченка “між двох сил”. – С. 35–36. – Бібліогр.: с. 36 (7 назв).

 22. Кордон А. А. Драма Івана Драча “Дума про Вчителя”: історико-біографічні аспекти і художній домисел. – С. 36–39. – Бібліогр.: с. 38–39 (6 назв).

 23. Кудрявцев М. Г. Апокаліптичні мотиви у поезії Бориса Олійника. – С. 39–43. – Бібліогр.: с. 43 (5 назв).

 24. Прокоф’єв І. П. Ключові образи Леоніда Талалая. – С. 43–44. – Бібліогр.: с. 44 (14 назв).

 25. Починок Л. І. Творчі зв’язки Юрія Федьковича з представниками німецької культури. – С. 45–47. – Бібліогр.: с. 47 (14 назв).

 26. Павлішена Л. В. Генезис і родові ознаки жанру комедії. – С. 47–49. – Бібліогр.: с. 49 (14 назв).

 27. Яковлєва О. В. Роль часо-видових перфектних форм у структурно-семантичній та інформаційній організації тексту (на матеріалі англійських текстів). – С. 50–51. – Бібліогр.: с. 51 (5 назв).

 28. Галайбіда О. В. Роль парентезних конструкцій у забезпеченні текстової когезії. – С. 51–52. – Бібліогр.: с. 52 (9 назв).

 29. Польова С. В. “Час” в українських та англійських фразеологізмах і пареміях. – С. 52–54. – Бібліогр.: с. 54 (5 назв).

 30. Голдыбан Э. П. Повторяющиеся комплексы в романе А. Белого “Петербург”. – С. 54–56. – Бібліогр.: с. 56 (9 назв).

 31. Федорчук Е. І. Модернізація змісту, форм і методів викладання педагогічних дисциплін на основі галузевих стандартів вищої освіти у зв’язку з входженням України в європейський освітній простір. – С. 56–57. – Бібліогр.: с. 57 (5 назв).

 32. Франчук Т. Й. Педагогічна компетентність студента як значуща складова особистісно орієнтованої моделі професійної освіти. – С. 57–58.

 33. Вонсович В. П. Роль української етнопедагогіки в естетичному і фізичному вихованні студентської молоді. – С. 58–60. – Бібліогр.: с. 60 (7 назв).

 34. Присакар В. В. Виховання у школярів культури міжетнічних відносин як соціально-педагогічна проблема. – С. 61–62. – Бібліогр.: с. 62 (4 назви).

 35. Заремба В. О., Конькова Т. І. Активність і самостійність студентів — основний шлях до навчання і виховання. – С. 63–64.

 36. Заремба В. О. Історія та практика підготовки майбутніх учителів до виховної роботи в школі. – С. 64–66. – Бібліогр.: с. 66 (3 назви).

 37. Фарина Т. М. Проблема періодизації розвитку шкільної літературної освіти (1918–1968 рр.). – С. 66–68. – Бібліогр.: с. 68 (5 назв).

 38. Московчук Л. М. Духовні твори українських композиторів першої половини XX століття. – С. 68–69. – Бібліогр.: с. 69 (3 назви).

 39. Ковальчук Г. П. Трудове виховання і політехнічне навчання в школах України (20–30 рр.). – С. 69–71. – Бібліогр.: с. 71 (18 назв).


Секція іноземної філології


 1. Уманець А. В., Соколовська А. А. Прагматичні особливості вокативів у сучасній англійській мові. – С. 72–73. – Бібліогр.: с. 73 (10 назв).

 2. Уманець А. В., Фіголь О. О. Історіографічний огляд інтерогативних висловлювань. – С. 73–74. – Бібліогр.: с. 74 (8 назв).

 3. Кулик О. В. Транзитивність як граматична категорія станових взаємовідношень активу і пасиву в українській та англійській мовах. – С. 75–76. – Бібліогр.: с. 76 (9 назв).

 4. Лаврушкіна Г. В. Структурно-семантична класифікація звертань в англійській мові. – С. 76–77. – Бібліогр.: с. 77 (6 назв).

 5. Онуфрієва Л. А. Навчання іноземної мови: деякі компоненти іншомовних здібностей та їх розвиток в учнів. – С. 77–78. – Бібліогр.: с. 78 (6 назв).

 6. Гудзяк А. М. Технологічні особливості інноваційної підготовки вчителя іноземної мови для початкової школи. – С. 79–80. – Бібліогр.: с. 80 (3 назви).

 7. Вишневська Н. В. Самоосвіта — основа всебічного розвитку особистості майбутнього вчителя. – С. 81–82. – Бібліогр.: с. 81 (2 назви).

 8. Смолінська О. М. Теоретико-методологічна сутність самоаналізу. – С. 82–83. – Бібліогр.: с. 83 (3 назви).

 9. Домітрак Ю. Б., Лічкевич В. Р. Uwarunkowania historyczne kształtowania współczesnego języka polskiego. – С. 83–84. – Бібліогр.: с. 84 (4 назви).

 10. Трофименко А. О. Компетентність в контексті основних освітніх стандартів (за модульно-кредитною системою освіти). – С. 85. – Бібліогр.: с. 85 (3 назви).

 11. Лесневська А. В. Розвиток художніх здібностей підлітків засобами етнопедагогіки в сучасній українській школі. – С. 86. – Бібліогр.: с. 86 (5 назв).

 12. Захарова Н. Є., Захаров Ю. М. Модальність деяких структурних елементів тексту. – С. 87–88. – Бібліогр.: с. 88 (9 назв).

 13. Мельник О. І. Семантична реалізація лексичних засобів в фахових текстах для студентів-політологів. – С. 88–89. – Бібліогр.: с. 89 (9 назв).

 14. Кульбанська Р. В. Соціолекти в джерелах поповнення узуального фонду сучасної французької мови. – С. 89–90. – Бібліогр.: с. 90 (9 назв).

 15. Проценко Н. В. Процес тестування та характеристика його основних складників. – С. 90–92. – Бібліогр.: с. 91–92 (6 назв).

 16. Балакірєва Т. І. Навчання монологічного мовлення студентів університету на основі автентичних текстів країнознавчого характеру. – С. 92–93. – Бібліогр.: с. 93 (3 назви).

 17. Іванова Л. О. Німецька мова в контексті інших мов. – С. 93–95. – Бібліогр.: с. 94–95 (4 назви).

 18. Іотко Л. Б. Особливості когнітивно-культурологічного аналізу ідіом (на матеріалі німецької мови). – С. 95–96. – Бібліогр.: с. 96 (6 назв).

 19. Чистяк О. О. Деякі аспекти елімінації сексизму (на матеріалі німецької мови). – С. 96–97. – Бібліогр.: с. 97 (5 назв).

 20. Крецька Ю. А. Спроба дослідження семантичної організації німецьких багатозначних дієслів у функціональному аспекті (на матеріалі художньої прози). – С. 98–99. – Бібліогр.: с. 99 (8 назв).

 21. Гавловська Т. А. “Нова жінка” в прозі Т. Фонтане. – С. 99–101. – Бібліогр.: с. 100–101 (14 назв).

 22. Фоміна Г. В. Міф про Геракла в інтерпретації Петера Хакса. – С. 101–102. – Бібліогр.: с. 102 (12 назв).

 23. Братиця Г. Г. Проблема розмежування об'єктивної та суб'єктивної модальності речень. – С. 103–104. – Бібліогр.: с. 104 (11 назв).

 24. Шмирко О. С. Формування мотиваційної основи навчання як значущий елемент моделі організації навчальної діяльності. – С. 104–106. – Бібліогр.: с. 106 (2 назви).

 25. Боднарчук Т. В. Засоби вираження просторових відношень у мові (на матеріалі німецької мови). – С. 106–107. – Бібліогр.: с. 107 (8 назв).

 26. Халупко В. П. Види інтенцій та стратегій в авторитарному дискурсі. – С. 107–109. – Бібліогр.: с. 109 (6 назв).

 27. Березіна Р. С. Linguostylistic peculiarities of M.Whitebird’s short story “Ta-Na-E-Ka”. – С. 109–110. – Бібліогр.: с. 110 (11 назв).

 28. Петрова Т. М. Foreign language study in the USA in 20-40 s of the XX-th century. – С. 111–112. – Бібліогр.: с. 111–112 (5 назв).

 29. Свідер І. А. Жіночі компліменти в мовленнєвій поведінці англійців. – С. 112–113. – Бібліогр.: с. 113 (8 назв).

 30. Барбанюк О. О. Найголовніші ціннісні поняття у політичному дискурсі США (на основі книги А. Гора “Common sense government: works better and costs less”). – С. 113–115. – Бібліогр.: с. 115 (6 назв).

 31. Матковська М. В. Комунікативно-функціональний аналіз політичного дискурсу (на матеріалі документів ООН). – С. 115–117. – Бібліогр.: с. 117 (16 назв).

 32. Коваль Н. Г. On the effects of context clues on language comprehension. – С. 118–119. – Бібліогр.: с. 119 (13 назв).

 33. Качан Г. В. Конотація лексичних одиниць розмовного стилю. – С. 119–121. – Бібліогр.: с. 120–121 (11 назв).

 34. Шинкаренко О. Ю. Навчання англійських фразеологізмів як один із шляхів удосконалення усної мовленнєвої компетенції майбутніх учителів іноземної мови. – С. 121–122. – Бібліогр.: с. 122 (3 назви).

 35. Дияконович І. М. Типові смисли прикметника температурної ознаки “cold”. – С. 122–123. – Бібліогр.: с. 123 (9 назв).

 36. Мазур Д. О. Соціальна обумовленість природи висловлень відмови. – С. 123–125. – Бібліогр.: с. 125 (4 назви).

 37. Гуменюк І. І. Синтагматичні та парадигматичні зв’язки у фразеологічних одиницях англійської та української мов. – С. 125–128. – Бібліогр.: с. 127 (5 назв).

 38. Бондар С. П. Інтерв’ю як аргументативний дискурс. – С. 128–129. – Бібліогр.: с. 129 (10 назв).

 39. Ситник Н. В. Тема добра і зла у творчості Толкіна. – С. 129–130. – Бібліогр.: с. 130 (9 назв).

 40. Марчук О. M. The choice of the method and means for translating English participial constructions into Ukrainian. – С. 130–132. – Бібліогр.: с. 131–132 (9 назв).

 41. Остапенко В. І. Foreign language teaching and process of European integration. – С. 132–133. – Бібліогр.: с. 133 (3 назви).

 42. Гурман Т. Л. Виникнення проблеми профорієнтації. – С. 133–134. – Бібліогр.: с. 134 (5 назв).

 43. Кужель О. М. Використання існуючих комп’ютерних мовних курсів в навчанні англійської мови в загальноосвітній школі. – С. 134–135. – Бібліогр.: с. 135 (10 назв).

 44. Гуменюк О. І. Вплив запозичень з англійської мови на динаміку словникового складу української мови. – С. 135–137. – Бібліогр.: с. 137 (11 назв).

 45. Ківільша О. Є. Витоки стилістичної графіки в англомовній прозі. – С. 137–140. – Бібліогр.: с. 140 (12 назв).

 46. Никитюк С. І. Заочно-дистанційний вибір педагогічної освіти Великої Британії. – С. 140–141. – Бібліогр.: с. 141 (5 назв).

 47. Городецька І. В. Семантичний аспект концепту “європейська інтеграція”. – С. 141–143. – Бібліогр.: с. 143 (9 назв).

 48. Петровська С. С. Вид связи в глагольно-инфинитивном словосочетании. – С. 143–144. – Бібліогр.: с. 144 (7 назв).

 49. Дворницкая Н. И. Явление трансформации некоторых старославянизмов в современном русском языке. – С. 144–145. – Бібліогр.: с. 145 (13 назв).

 50. Білоусова Т. П. Антропонимы отфразеологической производности в современном русском языке. – С. 146–147. – Бібліогр.: с. 146–147 (4 назви).

 51. Варік Л. О. Состав лексики цвета в прозе В. Катаева. – С. 147–148. – Бібліогр.: с. 148 (3 назви).

 52. Титянін К. О. К характеристике идеала Салтыкова-Щедрина. – С. 148–149. – Бібліогр.: с. 149 (7 назв).

 53. Волковинський О. С. Архітектонічна функція епітета в ранній ліриці Ф. Сологуба. – С. 149–151. – Бібліогр.: с. 151 (7 назв).

 54. Черніков І. М. Символистская интерпретация “петербургской темы” в романе Д. С. Мережковского “Антихрист (Петр и Алексей)”. – С. 151–152. – Бібліогр.: с. 152 (10 назв).

 55. Кеба Т. В. “Петербург” И. Анненского: социально-историческое и мифологическое. – С. 153–154. – Бібліогр.: с. 154 (6 назв).

 56. Голубишко И. Ю. Приемы создания образа персонажа в рассказе В. Г. Короленко “Художник Алымов”. – С. 154–156. – Бібліогр.: с. 156 (7 назв).

 57. Волковинская И. Т. Мифологические реминисценции в романе Ф. Сологуба “Мелкий бес”. – С. 157–158. – Бібліогр.: с. 158 (10 назв).

 58. Лаврова А. О. К вопросу об изучении пространства и времени в произведениях М. Булгакова. – С. 159–162. – Бібліогр.: с. 162 (29 назв).

 59. Салтанова І. М. Композиція образу в романі Е. Золя “Кар’єра Ругонів”. – С. 162–163. – Бібліогр.: с. 163 (7 назв).

 60. Кеба О. В. Творчество Андрея Платонова как художественная “философия жизни”. – С. 164–165. – Бібліогр.: с. 165 (9 назв).

 61. Шулик П. Л. Сионистская ангажированность ивритской литературы. – С. 165–167. – Бібліогр.: с. 167 (7 назв).

 62. Крутова В. Ю. Своєрідність художнього часу у романі В. Вулф “На Маяк”. – С. 167–169. – Бібліогр.: с. 169 (7 назв).

 63. Папушина В. А. До розмежування понять “міфема” та “міфологема”. – С. 169–170. – Бібліогр.: с. 170 (13 назв).

 64. Бебякова Т. В. Шекспірівська традиція у романі Дж. Джойса “Улісс”. – С. 170–171. – Бібліогр.: с. 171 (6 назв).

 65. Статкевич Л. П. Інтертекстуальне поле ранньої творчості Т. С. Еліота. – С. 172. – Бібліогр.: с. 172 (7 назв).

 66. Шаповал О. Г. Роман В. Ґолдінґа “Вільне падіння” у творчій еволюції письменника. – С. 173. – Бібліогр.: с. 173 (5 назв).

 67. Mиколайчук A. I. Names and their etimological roots in faulkner’s as i lay dying. – С. 174–175. – Бібліогр.: с. 175 (6 назв).

 68. Семаньків В. В. До проблеми класифікації німецької літературної балади. – С. 175–176. – Бібліогр.: с. 176 (8 назв).

 69. Рейда А. А. Проблема конфликта в драме М. Ю. Лермонтова “Маскарад” и поэме Е. А. Баратынского “Бал”. – С. 176–177. – Бібліогр.: с. 177 (9 назв).


Секція теорії і методики

початкового навчання та середньої освіти


 1. Федорчук В. В. Використання діалогічної взаємодії на заняттях з педагогічних дисциплін. – С. 178–179. – Бібліогр.: с. 179 (8 назв).

 2. Дмитрієв С. М., Романова О. В. Громадянське виховання у творчій спадщині Т. Г. Шевченка. – С. 179–181. – Бібліогр.: с. 181 (6 назв).

 3. Сурова Т. І. Усвоение понятия об антонимах на уроках языка в начальных классах. – С. 181–183. – Бібліогр.: с. 183 (1 назва).

 4. Ткачук Г. П. Інтерактивні методи і прийоми навчання учнів-читачів на заняттях з дитячою книжкою. – С. 183–186. – Бібліогр.: с. 185 (6 назв).

 5. Тришневська Г. Б. Актуалізація ідей В. О. Сухомлинського у формуванні дидактичної майстерності майбутнього вчителя. – С. 186–187. – Бібліогр.: с. 187 (5 назв).

 6. Попова Л. Б. Ретроспективний аналіз методів класного читання. – С. 188–189. – Бібліогр.: с. 189 (12 назв).

 7. Гордійчук М. С. Розвиток навичок навчальної праці на уроці читання одна з дидактичних умов працездатності молодших школярів. – С. 190–191. – Бібліогр.: с. 191 (5 назв).

 8. Лебідь І. Ю. Специфіка навчального процесу початкової школи в Україні (1917–1920 рр.). – С. 191–193. – Бібліогр.: с. 193 (3 назви).

 9. Галаманжук Л. Л. Теоретичні передумови створення педагогічної технології з використання історії мистецтв у підготовці майбутніх вихователів. – С. 193–195. – Бібліогр.: с. 194–195 (17 назв).

 10. Бахмат Н. В. Формування дидактико-методичних умінь у майбутнього вчителя початкової школи. – С. 195–197. – Бібліогр.: с. 197 (2 назви).

 11. Біла І. М. Творчість та її розвиток у дітей. – С. 197–199. – Бібліогр.: с. 199 (12 назв).

 12. Бабюк Т. Й. Наступність у вихованні старших дошкільників та молодших школярів. – С. 199–200. – Бібліогр.: с. 200 (9 назв).

 13. Богуш С. В. Проблемність у навчанні – засіб у розвитку пізнавальної самостійності. – С. 201–202. – Бібліогр.: с. 202 (6 назв).

 14. Бурдаківська Н. М. Лінгвістична казка як один із засобів формування орфографічних навичок на уроках рідної мови в початкових класах. – С. 202–206. – Бібліогр.: с. 205 (6 назв).

 15. Горох Г. В. Збагачення мовлення учнів початкових класів засобами фольклору на уроках рідної мови. – С. 206–207. – Бібліогр.: с. 207 (3 назви).

 16. Каньоса П. С. Риторика в контексті уроків рідної мови у 4 класі. – С. 207–210. – Бібліогр.: с. 210 (10 назв).

 17. Карпалюк В. С. Особливості лінгвістичного аналізу художнього тексту у початковій школі. – С. 210–211. – Бібліогр.: с. 211 (4 назви).

 18. Карпалюк Н. В. Інтерв’ю як інтерактивний жанр газети. – С. 211–212. – Бібліогр.: с. 212 (3 назви).

 19. Мартіна О. В. Емотивна ситуація з інтерперсональними предикатами. – С. 212–214. – Бібліогр.: с. 213–214 (6 назв).

 20. Торчинська З. К. Семантичні особливості предикативних пасивних дієприкметників. – С. 214–215. – Бібліогр.: с. 215 (5 назв).

 21. Пієнко М. А. Інтенсифікація навчання лексики англійської мови в початковій школі. – С. 215–216. – Бібліогр.: с. 216 (5 назв).

 22. Андриевская Г. А. О некоторых вопросах преподавания русского языка в начальной школе. – С. 216–217. – Бібліогр.: с. 217 (1 назва).

 23. Коротнюк О. О. Медіа як засіб розвитку комунікативної компетенції студентів ВЗО у процесі вивчення іноземної мови. – С. 217–218. – Бібліогр.: с. 218 (3 назви).

 24. Бойко Н. В. Диференціація навчання як ефективний засіб активізації пізнавальної діяльності. – С. 219–220. – Бібліогр.: с. 219–220 (5 назв).

 25. Солопчук Н. Й. Стилистический аспект изучения глаголов и глагольных форм на педагогическом факультете. – С. 220–221. – Бібліогр.: с. 221 (4 назви).

 26. Кріль Т. І. Роль учителя, контроль та оцінювання знань учнів з англійської мови на комп’ютеризованому уроці. – С. 221–222. – Бібліогр.: с. 222 (3 назви).

 27. Каденко В. О. Сучасні тенденції викладання курсу “Бізнес-англійська”. – С. 223–224. – Бібліогр.: с. 224 (8 назв).

 28. Борейко О. С. Деякі прийоми розвитку логічного мислення на уроках математики в початковій школі. – С. 224–225. – Бібліогр.: с. 225 (7 назв).

 29. Гнатенко О. С. Проблема обґрунтування доцільності вивчення математики студентами-біологами. – С. 226–227. – Бібліогр.: с. 226–227 (3 назви).

 30. Іванова Л. С. Особливості використання наочних методів навчання при ознайомленні з простими арифметичними задачами. – С. 227–228. – Бібліогр.: с. 228 (2 назви).

 31. Моцик Н. Д. Формування екологічної культури молодших школярів на уроках математики. – С. 228–229. – Бібліогр.: с. 229 (5 назв).

 32. Моцик Н. Д., Моцик Р. В. Аналіз програмно-методичних систем, призначених для формування обчислювальних навичок і вмінь молодших школярів. – С. 229–230. – Бібліогр.: с. 230 (3 назви).

 33. Шустер Л. І. Вивчення усних прийомів додавання і віднімання трицифрових чисел. – С. 230–232. – Бібліогр.: с. 232 (3 назви).

 34. Ковальчук А. Ф. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до проведення уроків трудового навчання та художньої праці за новими програмами. – С. 232–233. – Бібліогр.: с. 233 (4 назви).

 35. Бацей С. І. Гурткова робота як засіб трудового виховання учнів. – С. 233–234. – Бібліогр.: с. 234 (2 назви).

 36. Запорожан З. Є. Суть екологічних спостережень у початковій школі. – С. 234–236. – Бібліогр.: с. 236 (7 назв).

 37. Соколан О. С. Джерела стимулювання навчально-пізнавальної активності учнів. – С. 236–138. – Бібліогр.: с. 138 (4 назви).


Т. 3


Секція фізико-математичних наук


 1. Гнатюк В. О., Гнатюк Ю. В., Гудима У. В. Умови Чебишовського центра компакту нормованого лінійного над полем комплесних чисел простору відносно множини цього простору. – С. 3–6. – Бібліогр.: с. 6 (5 назв).

 2. Гудима У. В., Гнатюк Ю. В. Співвідношення двоїстості для задачі відшукання Чебишовського центра компакту нормованого лінійного над полем комплексних чисел простору відносно опуклої множини цього простору. – С. 6–8. – Бібліогр.: с. 7 (3 назви).

 3. Сорич В. А., Сорич Н. М., Сорич А. В. Сумісне наближення сумами Фур’є класів . – С. 8–10. – Бібліогр.: с. 10 (8 назв).

 4. Гудима У. В. Найкраща рівномірна апроксимація неперервного компактнозначного відображення скінченновимірною опуклою множиною простору однозначних відображень. – С. 11–14. – Бібліогр.: с. 14 (7 назв).

 5. Гудима У. В. Загальні властивості найкращого рівномірного наближення неперервного компактнозначного відображення множиною неперервних однозначних відображень. – С. 14–16. – Бібліогр.: с. 16 (4 назви).

 6. Конет І. М. Узагальнене iнтегральне перетворення типу Мелера-Фока на сегментi з n точками спряження та його застосування. – С. 16–22. – Бібліогр.: с. 22 (10 назв).

 7. Кріль С. О. Побудова наближених розв’язків одного типу інтегро-функціональних рівнянь проекційно-ітеративним методом. – С. 22–24. – Бібліогр.: с. 24 (2 назви).

 8. Конет І. М., Мойко В. В. Прямі і теорема Рауза в геометрії трикутника. – С. 24–28. – Бібліогр.: с. 28 (11 назв).

 9. Сморжевський Ю. Л., Сморжевський Л. О. Про диференційоване формування порівняння і аналогії як прийомів евристичної діяльності учнів на уроках стереометрії. – С. 29–32. – Бібліогр.: с. 32 (5 назв).

 10. Криськов А. А., Партика В. А. Статичні характеристики лавинних транзисторів при інверсному вимкненні. – С. 32–33. – Бібліогр.: с. 33 (5 назв).

 11. Поведа Р. А., Губанов В. О. Евристичні методики спектральних досліджень. – С. 34–37. – Бібліогр.: с. 37 (23 назви).

 12. Водяник І. І. Математическая модель качения. – С. 37–39. – Бібліогр.: с. 39 (2 назви).

 13. Атаманчук П. С., Бродюк І. Г. Технологічні особливості оперативного контролю навчально-пізнавальної діяльності учнів з фізики. – С. 39–40. – Бібліогр.: с. 40 (5 назв).

 14. Глевич О. І. Технологічний аспект підвищення ефективності проведення лабораторного практикуму з фізики засобами еталонного підходу. – С. 40–41. – Бібліогр.: с. 41 (3 назви).

 15. Роздобудько М. О., Кух А. М. Використання прикладних програм у викладанні фізики. – С. 41–43. – Бібліогр.: с. 43 (4 назви).

 16. Атаманчук П. С., Мендерецький В. В. Експериментальна підготовка майбутнього учителя фізики. – С. 44–45. – Бібліогр.: с. 45 (7 назв).

 17. Ніколаєв О. М. Формування методичного забезпечення оперативного та тематичного контролю у навчанні фізики. – С. 45–46. – Бібліогр.: с. 46 (3 назви).

 18. Атаманчук П. С., Оленюк І. В. Функціональні особливості фізичних задач еталонного рівня. – С. 46–47. – Бібліогр.: с. 47 (9 назв).

 19. Рачковський О. М. Використання кредитно-модульної системи при вивченні загальної фізики (розділ “Механіка”). – С. 47–48. – Бібліогр.: с. 48 (3 назви).

 20. Сосницька Н. Л. Історико-методологічні принципи формування змісту шкільного курсу фізики в Україні. – С. 49–50. – Бібліогр.: с. 49–50 (7 назв).

 21. Семерня О. М. Розвиток творчих здібностей школярів в умовах переходу на пошуково-креативні схеми навчання фізики. – С. 50–51. – Бібліогр.: с. 51 (6 назв).

 22. Водяник І. І. Математична модель роботи тракторного дизеля при коливаннях навантаження. – С. 51–52. – Бібліогр.: с. 52 (2 назви).

 23. Волошин М. М. Особливості формування навчально-пізнавальних умінь при вивченні інтегрованих технічних дисциплін. – С. 52–54. – Бібліогр.: с. 54 (5 назв).

 24. Пташнік Л. І., Філатов Ю. В. Замкнутий технологічний цикл як основа дієвого технічного конструювання. – С. 55–56. – Бібліогр.: с. 56 (4 назви).

 25. Панчук О. П. Оцінювання якості знань учнів з трудового навчання за еталонними діяльнісно-особистісними ознаками. – С. 56–57. – Бібліогр.: с. 57 (4 назви).

 26. Пильнюк О. О., Панчук О. П. Використання форм і методів перевірки і оцінювання знань і умінь учнів при вивченні предмету “Креслення”. – С. 57–58. – Бібліогр.: с. 58 (4 назви).

 27. Пташнік Л. І. Соціально-педагогічна проблема навчально-виховних завдань в процесі розвитку технічної творчості учнів. – С. 58–59. – Бібліогр.: с. 59 (4 назви).

 28. Федорчук В. А., Ковальська І. Б. Розв’язування інтегральних рівнянь засобами пакету Integral Equations Toolbox. – С. 60–63. – Бібліогр.: с. 63 (1 назва).

 29. Гаєвська А. В., Щирба В. С. Прикладні задачі дискретної математики. – С. 63–64. – Бібліогр.: с. 64 (6 назв).

 30. Андруховський А. Б. Застосування об’єктно-орієнтованого підходу в лінгвістичній інформатиці. – С. 64–66. – Бібліогр.: с. 66 (1 назва).

 31. Власов В. А. Вивчення лінійних алгоритмів в школі. – С. 66.

 32. Моцик Р. В. Практичні аспекти використання комп’ютера на уроках у початкових класах. – С. 67–68. – Бібліогр.: с. 68 (6 назв).

 33. Панасейко С. М., Панасейко І. М. Рівні комп’ютерних технологій фінансового менеджменту. – С. 68–69.

 34. Понеділок В. В., Мястковська М. О. Реалізація мережевого шлюзу на базі операційної системи FreeBSD 5.х. – С. 69–71. – Бібліогр.: с. 71 (2 назви).

 35. Смалько О. А. Структура та зміст навчальної дисципліни “Захист інформації”. – С. 71–73. – Бібліогр.: с. 73 (5 назв).

 36. Фасолько Т. М. Робота з системами бухгалтерського обліку на базі MS OFFICE. – С. 73–74.


Секція природничих наук


 1. Козак М. І., Тарасенко М. О. Рослинність та орнітофауна водойм Західного Поділля. – С. 75–76. – Бібліогр.: с. 76 (9 назв).

 2. Колодій В. А. Особливості морфології насіння та насінна продуктивність у квіткових рослин. – С. 77–78. – Бібліогр.: с. 77–78 (15 назв).

 3. Шевчук В. К. Особливості фітопатологічної оцінки інтродукованих видів роду Faqopyrum Mill. – С. 78–79. – Бібліогр.: с. 79 (5 назв).

 4. Гордій Н. М. Актуальність вивчення комах з ряду лускокрилі (Lepidoptera) на території Кам’янецького Придністров’я. – С. 79–80. – Бібліогр.: с. 80 (11 назв).

 5. Любінська Л. Г., Дяк Л. А. Папоротеподібні (Polypodiophyta) Кам’янецького Придністров’я. – С. 80–81. – Бібліогр.: с. 81 (1 назва).

 6. Матвєєв М. Д. Рідкісні види птахів фауни Кам’янця-Подільського. – С. 81–83. – Бібліогр.: с. 82–83 (15 назв).

 7. Ліщук А. В. Різноманітність ряду Coleoptera в умовах НПП «Подільські Товтри» та їх охорона. – С. 83–84. – Бібліогр.: с. 84 (6 назв).

 8. Сущева І. В. Вивчення впливу підвищеного навчального навантаження на стан здоров’я учнів. – С. 85. – Бібліогр.: с. 85 (6 назв).

 9. Плахтій П. Д., Сьомко А. М. Комплексне лікування хвороби Пейроні. – С. 86. – Бібліогр.: с. 86 (3 назви).

 10. Казанішена Н. В. Аналіз готовності студентів до екологовиховної роботи. – С. 86–87. – Бібліогр.: с. 87 (2 назви).

 11. Рибак І. П. Картографія, топографія та картознавство. – С. 87–88. – Бібліогр.: с. 88 (5 назв).

 12. Мисько В. З. Фізико-географічна характеристика ріки Смотрич. – С. 88–89. – Бібліогр.: с. 89 (5 назв).

 13. Карбовська Ж. А. Ліси Кам’янець-Подільського Придністров’я. – С. 90–91. – Бібліогр.: с. 5 ( назв).


Секція економічних наук


 1. Каньоса М. І. Безпека функціонування організацій різних видів діяльності. – С. 92–93. – Бібліогр.: с. 93 (15 назв).

 2. Каньоса А. М. Безпека життєдіяльності в ринковій економіці. – С. 93–95. – Бібліогр.: с. 95 (20 назв).

 3. Стрельбіцький П. А. Розвиток інформаційних технологій в сфері страхування. – С. 95–96. – Бібліогр.: с. 96 (4 назви).

 4. Сікора І. А. Особливості методології проведення аналізу оборотних активів. – С. 96–98. – Бібліогр.: с. 98 (7 назв).

 5. Олійник Н. Ю. Сучасні тенденції моделювання підручників з економіки. – С. 98–100. – Бібліогр.: с. 100 (4 назви).

 6. Бурковський А. П. Впровадження ISO 9000 на вітчизняних підприємствах (на прикладі Кам’янець-Подільського ВАТ “Модуль”). – С. 100–102. – Бібліогр.: с. 101 (10 назв).

 7. Ящишина І. В. Застосування статистичних показників для вимірювання динаміки ВВП. – С. 102–104. – Бібліогр.: с. 104 (6 назв).

 8. Латер Ю. С. Сучасне українське село: соціально-демографічна ситуація. – С. 104–106. – Бібліогр.: с. 106 (11 назв).

 9. Поліщук В. С. Стратегія розвитку бурякоцукрового комплексу України. – С. 106–108. – Бібліогр.: с. 108 (4 назви).

 10. Музичук І. В. Інтерактивна лекція як форма активного навчання у вищих навчальних закладах. – С. 108–110. – Бібліогр.: с. 110 (12 назв).

 11. Мозолюк Н. І. Аналіз фінансової стійкості підприємств АПК в ринкових умовах. – С. 110–112. – Бібліогр.: с. 112 (3 назви).

 12. Свідер О. П. Регіональні аспекти залучення іноземних інвестицій в Україні. – С. 112–113. – Бібліогр.: с. 113 (3 назви).

 13. Драганова Т. П., Гавриш В. П., Гавриш Г. І. Проблеми ринкових та інноваційних факторів економічного розвитку. – С. 113–115. – Бібліогр.: с. 115 (9 назв).


Секція фізичної культури


 1. Бабюк С. М. Дошкільний вік як вихідний для формування фізичної культури особистості дитини. – С. 116–117. – Бібліогр.: с. 117 (11 назв).

 2. Леоненко А. О., Ленська Т. Г., Марчук В. М. Теоретична підготовка у фізичному вихованні школярів. – С. 117–119. – Бібліогр.: с. 119 (14 назв).

 3. Весельський Г. А. Ефективність установчої діяльності у формуванні безпосередньої підготовки гімнастів до участі у змаганнях і виконання спортивних дій (комбінацій). – С. 119–122. – Бібліогр.: с. 122 (16 назв).

 4. Солопчук М. С., Солопчук Д. М. Гендерний підхід у фізичному вихованні школярів. – С. 123–124. – Бібліогр.: с. 124 (14 назв).

 5. Єдинак Г. А. Динаміка морфофункціональних показників хлопців 7–17 років з церебральним паралічем у світлі фізіологічних теорій розвитку організму. – С. 124–127. – Бібліогр.: с. 126–127 (30 назв).

 6. Бесарабчук Г. В. Дослідження проблеми оцінки готовності військових ліцеїстів до служби в армії. – С. 127–129. – Бібліогр.: с. 129 (12 назв).

 7. Гурман Л. Д., Ліщук В. В. Планування позакласних занять з фізичної підготовки старшокласників. – С. 129–131. – Бібліогр.: с. 131 (7 назв).

 8. Гурман Л. Д., Ліщук В. В. Удосконалення організаційних форм фізичної підготовки старшокласників. – С. 131–132. – Бібліогр.: с. 132 (9 назв).

 9. Колісник О. І., Ліщук В. В. Експериментальне дослідження добової рухової активності учнів 7–8 років. – С. 132–134. – Бібліогр.: с. 134 (6 назв).

 10. Ладиняк Б. І., Ліщук В. В. Оптимізація силової підготовки бігунів на середні дистанції. – С. 134–135. – Бібліогр.: с. 135 (6 назв).

 11. Ліщук В. В. Особливості диференційного застосування методики фізичної підготовки з бігу на витривалість. – С. 135–137. – Бібліогр.: с. 137 (5 назв).

 12. Ковальчук М. М., Вергуш О. М., Ліщук В. В. Дослідження основ планування навчальної роботи з фізичного виховання на уроках фізичної культури в загальноосвітній школі. – С. 137–138. – Бібліогр.: с. 138 (6 назв).

 13. Мазур В. А., Ліщук В. В. Особливості побудови тренувального процесу 17–19 річних бігунів на короткі дистанції. – С. 138–140. – Бібліогр.: с. 139–140 (5 назв).

 14. Нечаєв В. О., Ліщук В. В. Визначення початкових навантажень на заняттях оздоровчим бігом. – С. 140–141. – Бібліогр.: с. 141 (6 назв).

 15. Гоншовський В. М., Ліщук В. В. Вплив знань з фізичної культури на дотримання здорового способу життя юнаків 16–17 років. – С. 141–142. – Бібліогр.: с. 142 (5 назв).

 16. Тимошенко Б. М., Чередниченко Т. М., Ліщук В. В. Оптимізація структури початкового етапу підготовки юних бігунів 9–12 років. – С. 142–144. – Бібліогр.: с. 144 (7 назв).

 17. Шинкарюк В. А. Особливості формування моторних навичок силового триборства у спортсменів-початківців. – С. 144–145. – Бібліогр.: с. 145 (7 назв).

 18. Зубаль М. В. Структура моторики хлопців середнього шкільного віку представників різних типів соматичної конституції. – С. 146–148. – Бібліогр.: с. 148 (17 назв).

 19. Мазур В. Й., Скорич Л. П. Психологічні аспекти успіхів і невдач у спортивній діяльності. – С. 148–149. – Бібліогр.: с. 149 (5 назв).

 20. Прозар М. В., Козак Є. П. Дослідження ролі і значення лідерства в тактиці гри (на прикладі волейболу). – С. 150–151. – Бібліогр.: с. 151 (4 назви).

 21. Петров О. П., Федірко А. О. Футбол як культурне явище. – С. 151–152. – Бібліогр.: с. 152 (4 назви).

 22. Левицький Е. Л., Кіріллов І. О. Формування теоретико-методичних знань в учнів на уроках фізичної культури в школі. – С. 153–155. – Бібліогр.: с. 154 (6 назв).

 23. Шишкін О. П., Білодід Г. Г. Далекі запливи в природних умовах. – С. 155–156. – Бібліогр.: с. 156 (5 назв).

 24. Стасюк І. І. Рівень розвитку морфофункціональних якостей – одна із провідних умов ефективності фізичної підготовленості юних футболістів. – С. 156–158. – Бібліогр.: с. 158 (7 назв).

 25. Гуска М. Б., Арзютов Г. М. Визначення ефективності ведення двобою в боротьбі на поясах при зміні довжини пояса. – С. 158–159. – Бібліогр.: с. 159 (3 назви).

 26. Жигульова Е. О., Зданюк В. В. Навколишнє середовище і репродуктивне здоров’я сільських жінок (огляд літератури). – С. 159–160. – Бібліогр.: с. 160 (11 назв).

 27. Совтисік Д. Д., Заікін А. В., Ліщук В. В. Адаптація серцево-судинної системи організму юнаків 11–15 років до фізичних навантажень. – С. 161–162. – Бібліогр.: с. 162 (4 назви).

 28. Бодян О. П., Совтисік Д. Д. Оздоровчий вплив занять з фізичної культури як засіб індивідуалізації навчального процесу. – С. 163–165. – Бібліогр.: с. 165 (8 назв).

 29. Головко В. О., Головко О. Ф., Зюбрицька С. О. Лікування урогенітального трихомоніазу високими дозами метронідазолу та мератину в поєднанні з антибіотиками медаксоном та джеофлоксом. – С. 165–166. – Бібліогр.: с. 166 (16 назв).

 30. Головко О. Ф., Головко В. О. Хто не боїться холери і чуми того вони бояться!... Д. К. Заболотний (до 140-річчя з дня народження Д. К. Заболотного). – С. 167–168. – Бібліогр.: с. 168 (5 назв).

 31. Головко О. Ф., Головко В. О. Структура захворюваності на інфекції, що передаються статевим шляхом серед населення репродуктивного віку. – С. 168–169. – Бібліогр.: с. 169 (4 назви).

 32. Чаплінський Р. Б. Валеологія та медико-соціальні проблеми кардіології. – С. 169–170. – Бібліогр.: с. 170 (4 назви).

 33. Солопчук Д. М. Генеза дефініції “здоровий спосіб життя” у педагогічній теорії. – С. 170–172. – Бібліогр.: с. 171–172 (22 назви).

 34. Іотко А. П., Шиманський В. М. Фізичний аспект реабілітації студентів медичної групи. – С. 172–174. – Бібліогр.: с. 174 (21 назва).

 35. Чміль О. П., Венгрін В. С. Фізична активність, як засіб підтримки та відновлення здоров’я. – С. 174–175. – Бібліогр.: с. 175 (8 назв).

 36. Мисів В. М., Шиманський В. М., Скиба С. А. Стан фізичної підготовленості ліцеїстів у контексті їх готовності до навчання у ВВНЗ. – С. 175–177. – Бібліогр.: с. 177 (15 назв).

 37. Невенгловський Д. В., Шиманський В. М. Швидкісно-силова оптимізація ударних комбінацій боксерів. – С. 178–180. – Бібліогр.: с. 179 (3 назви).

 38. Юрчишин Ю. В. Фізична культура засобами дистанційного навчання та інформаційних технологій. – С. 180–181. – Бібліогр.: с. 180 (4 назви).

 39. Сінгаєвська О. С., Телебей С. М. Володіння уміннями мобілізаційного впливу та організація колективних зусиль у вирішенні завдань фізичного виховання. – С. 181–182. – Бібліогр.: с. 182 (4 назви).

 40. Венгрін В. С., Дорош В. У. Соціалізація особистості студента в процесі занять фізичною культурою і спортом. – С. 183–184. – Бібліогр.: с. 184 (8 назв).

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20

Схожі:

Наукові записки (праці) Кам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Наукові записки (праці) Кам\Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Наукові записки (праці) Кам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №6 від 6 травня...
Наукові записки (праці) Кам\90-річчю університету присвячується Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка О. М. Завальнюк
Наукові записки (праці) Кам\Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки,...
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №1 від...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи