Наукові записки (праці) Кам\

Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
НазваНаукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Сторінка12/20
Дата20.11.2012
Розмір4.01 Mb.
ТипДокументи
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20

Т. 3


Секція економічних наук


 1. Ящишина І. В. Особливості дієвості чинників економічного зростання в перехідній економіці. – С. 3–4. – Бібліогр.: с. 4 (7 назв).

 2. Латер Ю. С. Трансформація механізму дії деяких економічних законів і категорій на сучасному етапі. – С. 4–5. – Бібліогр.: с. 5 (6 назв).

 3. Поліщук В. С., Горюк Л. О. Роль держави в системі макроекономічного регулювання. – С. 5–7.

 4. Музичук І. В. Особливості формування освітньої політики в державі в контексті світової стратегії розвитку. – С. 7–8. – Бібліогр.: с. 8 (4 назви).

 5. Мозолюк Н. І. Про методику визначення коефіцієнтів фінансової стійкості підприємств. – С. 8–9. – Бібліогр.: с. 9 (3 назви).

 6. Тітаренко О. М. Формування ринку овочів в умовах ринкових відносин Придністровського регіону. – С. 10–12. – Бібліогр.: с. 12 (3 назви).

 7. Драганова Т. П. Пріоритети технологічного розвитку та інноваційна політика в Україні в умовах європейського вибору. – С. 12–15. – Бібліогр.: с. 14–15 (6 назв).

 8. Свідер О. П. Оцінка економічної ефективності залучення прямих іноземних інвестицій на підприємствах Хмельницької області. – С. 15–18. – Бібліогр.: с. 18 (2 назви).

 9. Савіна В. Б. Економічні передумови впровадження принципів болонського процесу в системі вищої освіти України. – С. 18–20. – Бібліогр.: с. 20 (15 назв).

 10. Романюк М. О. Теоретичні основи дослідження еластичності попиту на продукцію аграрного виробництва. – С. 20–21. – Бібліогр.: с. 21 (4 назви).

 11. Каньоса М. І., Каньоса А. М. Безпека вищого навчального закладу в його ж руках. – С. 21–24. – Бібліогр.: с. 24 (17 назв).

 12. Ткачук В. В. Оптимізація процесу прийняття управлінських рішень. – С. 25–26. – Бібліогр.: с. 25–26 (4 назви).

 13. Бурковський А. П. Оперативно-календарне планування і регулювання роботи підприємства машинобудівного комплексу. – С. 26–27. – Бібліогр.: с. 27 (9 назв).

 14. Корчинська Л. П. Приватизація як чинник підвищення діяльності підприємств. – С. 28–29. – Бібліогр.: с. 29 (5 назв).

 15. Трубачова І. В. Дослідження впливу попиту на підприємства консервної галузі. – С. 29–30. – Бібліогр.: с. 30 (4 назви).

 16. Лисак В. Ю. До питання про удосконалення управління навчальним закладом. – С. 31–32. – Бібліогр.: с. 31–32 (7 назв)

 17. Стрельбіцький П. А., Сотницький О. М. Вплив місцевих податків на формування місцевих бюджетів. – С. 32–33. – Бібліогр.: с. 33 (3 назви).

 18. Андрейцева І. А. Методика аудиту операцій з оборотними активами. – С. 33–35. – Бібліогр.: с. 35 (4 назви).

 19. Олійник Н. Ю. Особливості формування організаторських умінь в учнів старших класів. – С. 35–36. – Бібліогр.: с. 36 (6 назв).

 20. Фурса А. В. Тенденції та особливості функціонування світового і європейського ринків цукру. – С. 36–37. – Бібліогр.: с. 37 (4 назви).

 21. Разіна О. В. Важливість розробки ефективної стратегії підприємства. – С. 37–38. – Бібліогр.: с. 38 (3 назви).


Секція спеціальної та соціальної

педагогіки, психології і реабілітології


 1. Шинкарюк А. І., Шинкарюк В. А. Психомоторні можливості до тонкої координації рухів у ювелірів Поділля кінця V–VIIІ ст. – С. 39–40. – Бібліогр.: с. 40 (3 назви).

 2. Співак Л. М. Психологічні особливості формування морального "Я" як регулятора поведінки молодших школярів. – С. 40–41. – Бібліогр.: с. 41 (7 назв).

 3. Співак В. І. Особливості консультування батьків підлітків з приводу вирішення психолого-педагогічних проблем. – С. 41–42. – Бібліогр.: с. 42 (2 назви).

 4. Гудима О. В. Особливості формування у молодших школярів усвідомлення та розуміння моральних норм та цінностей. – С. 43–44.

 5. Данчук Ю. П. Психологічні особливості вольової регуляції і вольового зусилля в онтогенезі. – С. 44–45. – Бібліогр.: с. 45 (6 назв).

 6. Бігун Н. І. Вплив депресивних розладів на рівень навчальної успішності школярів підліткового віку. – С. 45–46. – Бібліогр.: с. 46 (8 назв).

 7. Гончарук Н. М. Методи психокорекційної роботи з ізольованими підлітками у допоміжній школі. – С. 46–49. – Бібліогр.: с. 49 (10 назв).

 8. Славіна Н. С. Вплив сім’ї на становлення емоційного світу дитини. – С. 49–51. – Бібліогр.: с. 50–51 (4 назви).

 9. Дуткевич Т. В. Вирішення проблеми взаємозв’язку психологічного і соціального у працях Г. Тарда та М. Ковалевського. – С. 51–52. – Бібліогр.: с. 52 (4 назви).

 10. Максимчук Н. П. Самоактуалізація особистості студента під час навчання у ВУЗІ. – С. 52–53. – Бібліогр.: с. 53 (4 назви).

 11. Савицька О. В. Профілактика порушень професійної адаптації молодого викладача вишу. – С. 53–54. – Бібліогр.: с. 54 (5 назв).

 12. Кучинська І. О. Реформаторські впливи на виховання громадянськості в Україні у 1985–1991 рр. – С. 54–56. – Бібліогр.: с. 56 (5 назв).

 13. Яцюк В. А. Психологічна підготовка майбутніх педагогів до використання інтерактивних методів навчання. – С. 56–57. – Бібліогр.: с. 57 (6 назв).

 14. Столяренко О. Б. Психологічні особливості використання принципу різновіковості у малокомплектних сільських школах. – С. 57–58. – Бібліогр.: с. 58 (6 назв).

 15. Скорич Л. П. Окремі аспекти становлення післядипломної освіти в Україні. – С. 58–59. – Бібліогр.: с. 59 (5 назв).

 16. Білецька І. М. Психологічні чинники функціонування педагогічної рефлексії викладачів ВНЗ. – С. 60–61. – Бібліогр.: с. 61 (4 назви).

 17. Сич В. М. Особливості психологічного консультування керівників закладів освіти з проблем управління. – С. 61–62. – Бібліогр.: с. 62 (4 назви).

 18. Толков О. С. До проблеми технології та культури управління вищим навчальним закладом. – С. 62–63. – Бібліогр.: с. 63 (4 назви).

 19. Куриця А. І. Психологічна сутність відповідальності як риси особистості студента. – С. 64–65. – Бібліогр.: с. 65 (7 назв).

 20. Ляска О. П. Соціально-психологічна компетентність майбутнього управлінця в системі його професійного становлення. – С. 65–66. – Бібліогр.: с. 66 (4 назви).

 21. Татаурова Г. П. Відповідальне ставлення майбутнього фахівця на етапі вибору професії. – С. 66–67.

 22. Михальський А. В. Психопрофілактична допомога хворим з межуючими психічними розладами. – С. 68–69. – Бібліогр.: с. 69 (7 назв).

 23. Молєв В. П., Пятковський С. М. Функціональний стан центральної нервової системи у підлітків з первинним інфікуванням туберкульозом. – С. 69–70. – Бібліогр.: с. 70 (3 назви).

 24. Дідик Н. М. Взаємозв’язок "Я-концепції" та соціометричного статусу особистості. – С. 70–73. – Бібліогр.: с. 72–73 (12 назв).

 25. Михальська Ю. А. Історичний ракурс на психофізіологічні проблеми стресу. – С. 73–75. – Бібліогр.: с. 75 (7 назв).

 26. Осіпова Н. Л. Особливості сформованості та функціонування органів артикуляціїї у глибоко розумово відсталих дітей. – С. 75–77. – Бібліогр.: с. 77 (24 назви).

 27. Опалюк О. М., Лісовий О. І. Особливості соціальної реабілітації підлітків, які залишилися без батьківського піклування. – С. 77–79. – Бібліогр.: с. 79 (5 назв).

 28. Кішунова Г. О. Факоемульсіфікація як найсучасніший метод хірургічного лікування катаракти. – С. 79–82. – Бібліогр.: с. 81–82 (5 назв).

 29. Сербалюк Ю. В. Педагогічні умови забезпечення особистісно орієнтованого навчання у вищому навчальному закладі. – С. 82–84. – Бібліогр.: с. 84 (7 назв).

 30. Михальська С. А. Психологічні особливості розуміння мовлення дітьми раннього віку. – С. 84–88. – Бібліогр.: с. 87–88 (7 назв).

 31. Коган О. В. Особливості формування адитивної поведінки у дітей та підлітків з розумовою відсталістю. – С. 88–91. – Бібліогр.: с. 91 (4 назви).

 32. Вержиховська О. М. Система корекційно-виховної роботи з формування моральних якостей у дітей з вадами інтелекту молодшого шкільного віку. – С. 91–92.

 33. Бонецька О. М. Іменні квантитативи у системі лексико-семантичного поля множинності. – С. 93–94. – Бібліогр.: с. 94 (4 назви).

 34. Коваль Н. І. Теоретичні основи підготовки вихователів до роботи з розумово відсталими дітьми. – С. 94–95. – Бібліогр.: с. 95 (5 назв).

 35. Басюк Д. І. Особливості формування соціально-психологічного клімату туристичної групи. – С. 95–97. – Бібліогр.: с. 97 (4 назви).

 36. Миронова С. П. Особливості розуміння вчителями допоміжних шкіл сутності корекційної роботи. – С. 97–98.

 37. Нізевич О. В. Порівняльна характеристика рівня розвитку мислення розумово відсталих учнів першого класу за різних навчальних систем. – С. 98–99.

 38. Гречко Л. М. Особливості роботи психолога з батьками інтегрованої дитини. – С. 99–100.

 39. Бєлова О. Б. Причини підвищеної агресивності у дітей. – С. 101. – Бібліогр.: с. 101 (8 назв).

 40. Гаврилов О. В. Традиції допомоги розумово відсталим і психічно хворим в епоху раннього християнства на території України. – С. 102–103. – Бібліогр.: с. 103 (4 назви).

 41. Гаврилова Н. С. Можливості розвитку математичних здібностей у дітей з порушеннями мовлення. – С. 103–105. – Бібліогр.: с. 105 (6 назв).

 42. Галецька Ю. В. Особливості ігрової діяльності дітей з помірною та важкою розумовою відсталістю. – С. 105–106. – Бібліогр.: с. 106 (4 назви).

 43. Гуменюк С. М. Формування просторових уявлень у дітей з церебральним паралічем. – С. 106–107. – Бібліогр.: с. 107 (6 назв).

 44. Дмітрієва О. І. Формування правосвідомості старшокласників з порушеннями слуху — необхідна умова їх успішної соціалізації. – С. 107–109. – Бібліогр.: с. 109 (5 назв).

 45. Левицький В. Е. До питання про корекційне значення уроків ручної праці для молодших школярів з порушеним інтелектом. – С. 109–110. – Бібліогр.: с. 110 (3 назви).

 46. Мілевська О. П. Особливості переказу текстів учнями із затримкою психічного розвитку IV класів. – С. 110–111. – Бібліогр.: с. 111 (6 назв).


Секція фізичного виховання


 1. Бесарабчук Г. В. Дослідження факторів професіональної готовності студентів факультету фізичної культури. – С. 112–114. – Бібліогр.: с. 114 (11 назв).

 2. Бабюк С. М., Ленська Т. Г. Стан практики фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку у сім’ї. – С. 114–115. – Бібліогр.: с. 115 (6 назв).

 3. Весельський Г. А. Особливості прояву вольових якостей рішучості і сміливості та їх виховання у школярів на уроках фізичної культури. – С. 115–117. – Бібліогр.: с. 117 (12 назв).

 4. Єдинак Г. А. Загальні закономірності та особливості вікової динаміки морфофункціональних показників дівчат 7–17 років з церебральним паралічем і фізично здорових одноліток в умовах традиційно організованої фізкультурної діяльності. – С. 117–120. – Бібліогр.: с. 120 (22 назви).

 5. Ленська Т. Г., Бабюк С. М. Місце і значення фізкультурно-оздоровчої рухової активності у способі життя студентської молоді. – С. 120–122. – Бібліогр.: с. 122 (10 назв).

 6. Вус С. І. Сучасні погляди на методику формування рухових навичок у боротьбі тхеквондо. – С. 123–125. – Бібліогр.: с. 125 (23 назви).

 7. Марчук В. М. Характеристика рухової структури й аналіз техніки у спортивній акробатиці. – С. 125–127. – Бібліогр.: с. 127 (16 назв).

 8. Гурман Л. Д. Організація навчально-тренувальних занять юних спортсменів. – С. 127–129. – Бібліогр.: с. 129 (8 назв).

 9. Ліщук В. В. Оптимальне співвідношення обсягів навантажень у залежності від їх інтенсивності. – С. 129–130. – Бібліогр.: с. 130 (3 назви).

 10. Ладиняк Б. І., Ладиняк А. Б. Застосування неспецифічних засобів у навчально-тренувальному процесі бігунів на середні дистанції. – С. 130–131. – Бібліогр.: с. 131 (5 назв).

 11. Колісник О. І. Вплив фізичної культури і занять корегуючої гімнастики на фізичний розвиток школярів 6–7 років з вадами у стані здоров’я. – С. 131–133. – Бібліогр.: с. 133 (11 назв).

 12. Колісник О. І., Ковальчук М. М. Вплив антропометричних характеристик і швидкісно-силових показників на спортивні результати метальників. – С. 133–135. – Бібліогр.: с. 135 (4 назви).

 13. Ковальчук М. М., Гоншовський В. М. Підготовка легкоатлетів, що займаються штовханням ядра на етапі початкової спеціалізації. – С. 135–136. – Бібліогр.: с. 136 (6 назв).

 14. Нечаєв В. О. Особливості занять при вивченні техніки штовхання ядра студентами факультету фізичної культури. – С. 136–137. – Бібліогр.: с. 137 (4 назви).

 15. Совтисік Д. Д. Деякі сторони впливу біологічної ритмічності на фізичну працездатність жінок-спортсменок. – С. 137–139. – Бібліогр.: с. 138 (7 назв).

 16. Бодян О. П. Генетичні дані спортивної орієнтації і відбору. – С. 139–140. – Бібліогр.: с. 140 (7 назв).

 17. Жигульова Е. О. Проблеми репродуктивного здоров’я дівчат-підлітків. – С. 140–142. – Бібліогр.: с. 142 (6 назв).

 18. Солопчук М. С., Заікін А. В. Жінки в Олімпійському русі. – С. 142–144. – Бібліогр.: с. 143–144 (4 назви).

 19. Солопчук М. С., Заікін А. В. Проблеми гендерного підходу на уроках фізичної культури. – С. 144–145. – Бібліогр.: с. 145 (6 назв).

 20. Чаплінський Р. Б. Забезпечення безпеки учасників програм реабілітації із серцево-судинними захворюваннями, як ефективний засіб попередження ускладнень. – С. 145–147. – Бібліогр.: с. 147 (14 назв).

 21. Шиманський В. М., Іотко А. П. Особливості фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку. – С. 148–149. – Бібліогр.: с. 149 (8 назв).

 22. Іотко А. П., Шиманський В. М. Перевірка й оцінка самостійних занять фізичними вправами школярів молодших класів. – С. 149–151. – Бібліогр.: с. 149–151 (10 назв).

 23. Потапчук С. М. Застосування ігор-одноборств з метою відбору та техніко-тактичної підготовки тхеквондистів. – С. 151–152. – Бібліогр.: с. 152 (4 назви).

 24. Тімошенко Б. М., Чередніченко Т. М. Про ефективність застосування легкоатлетичних вправ з метою підготовки учнів 14–15 років до здачі державних тестів фізичної підготовленості. – С. 152–153. – Бібліогр.: с. 153 (7 назв).

 25. Дорош В. У., Юрчишин Ю. В. Запровадження комп’ютерних та інформаційних технологій у галузь фізичної культури – новий підхід. – С. 154–156. – Бібліогр.: с. 156 (6 назв).

 26. Юрчишин Ю. В., Солопчук Д. М. Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи. – С. 156–157. – Бібліогр.: с. 157 (5 назв).

 27. Чміль О. П., Венгрін В. С., Прикурат О. Т. Експериментальна методика відбору юних баскетболістів. – С. 158–159. – Бібліогр.: с. 159 (8 назв).

 28. Чміль О. П., Підлісна В. Г. Експериментально-досвідний підхід до індивідуальної фізичної підготовки волейболістів. – С. 160–161. – Бібліогр.: с. 161 (5 назв).

 29. Мисів В. М., Мисів М. П., Скиба С. А. Історико-педагогічний аналіз організаційних основ фізичного виховання у військово-навчальних закладах. – С. 162–165. – Бібліогр.: с. 165 (31 назв).

 30. Рябцев С. П., Плахтій С. П. Особливості впливу занять туризмом на функціональний стан організму юних туристів. – С. 165–166. – Бібліогр.: с. 166 (5 назв).

 31. Рябцев C. П., Потапчук С. М. Контроль та самоконтроль за фізичною підготовленістю та розвитком рухових здібностей юних гандболістів. – С. 167–169. – Бібліогр.: с. 168–169 (5 назв).

 32. Кужель М. М. Особистісно-орієнтоване навчання як фактор вдосконалення підготовки фахівця з фізичної культури. – С. 169–170. – Бібліогр.: с. 170 (5 назв).

 33. Кужель М. М. Культура педагогічного спілкування як чинник морального виховання майбутнього вчителя. – С. 170–172. – Бібліогр.: с. 172 (3 назви).

 34. Невенгловський Д. В. Вплив ходьби по сходам на організм. – С. 172–173. – Бібліогр.: с. 173 (7 назв).

 35. Солопчук Д. М., Жевага С. І. Вплив внутрішньошкільних факторів на формування здорового способу життя молодших підлітків. – С. 173–174. – Бібліогр.: с. 174 (7 назв).

 36. Петров О. П., Федірко А. О. Дозування фізичних навантажень школярів на уроках фізичної культури. – С. 175–177. – Бібліогр.: с. 176–177 (6 назв).

 37. Федірко А. О., Петров О. П. Експериментальне обґрунтування методики спеціальної силової підготовки борців у річному циклі навчально-тренувального процесу. – С. 177–178. – Бібліогр.: с. 178 (7 назв).

 38. Кіріллов І. О., Левицький Е. Л. Психофізіологічні основи проблеми прийняття рішень баскетболістами в різних ігрових ситуаціях. – С. 179–180. – Бібліогр.: с. 180 (6 назв).

 39. Стасюк І. І. Місце і значення швидкісно-силової підготовки у тренуванні футболістів. – С. 180–181. – Бібліогр.: с. 181 (4 назви).

 40. Арзютов Г. М., Гуска М. В. Фітнес: прагнення до побудови тіла. – С. 182–184. – Бібліогр.: с. 184 (7 назв).

 41. Гуска М. Б., Арзютов Г. М. Динаміка функціонального стану єдиноборців в процесі споживання адаптогенів на передзмагальному етапі підготовки. – С. 184–187. – Бібліогр.: с. 187 (6 назв).

 42. Прозар М. В., Козак Є. П. Психофізіологічні особливості тактичних дій волейболістів. – С. 187–188. – Бібліогр.: с. 188 (4 назви).

 43. Зубаль М. В., Федірко А. О. Питання індикативності оцінки фізичного стану школярів в оздоровчій фізичній культурі. – С. 188–191. – Бібліогр.: с. 190 (25 назв).

 44. Райтаровська І. В., Петров О. П. Психологічні особливості проведення перших уроків молодого вчителя фізичної культури. – С. 191–192. – Бібліогр.: с. 192 (5 назв).

 45. Мазур В. Й., Скорич Л. П., Шишкін О. П. Феномен подолання перешкод у психологічній підготовці спортсменів. – С. 192–193. – Бібліогр.: с. 193 (9 назв).


2007 рік


 1. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 18–19 квіт. 2007 р. : вип. 6, у 3 т. / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), О. В. Кеба (заст. голови, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, РВВ, 2007. – Т. 1. – 200 с. ; Т. 2. – 190 с. ; Т. 3. – 208 с.


Т. 1


Секція історичних наук


 1. Степанков В. С. Постать Богдана Великого в очах сучасників. – С. 3–5. – Бібліогр.: с. 4–5 (25 назв).

 2. Філінюк А. Г. Інкорпорація Правобережної України Російською імперією на межі ХVІІІ–ХІХ століть та її геополітичне становище. – С. 5–8. – Бібліогр.: с. 8 (25 назв).

 3. Сидорук С. А. Проблема рекрутської повинності мешканців Правобережної України в законодавчих і нормативних актах Повного зібрання законів Російської імперії. – С. 8–10. – Бібліогр.: с. 9–10 (18 назв).

 4. Юга О. А. Позиція еліти Польської Корони щодо "української проблеми" на сеймі 1650 року. – С. 10–11. – Бібліогр.: с. 11 (8 назв).

 5. Дубінський В. А. Аграрне питання в українській громадсько-політичній думці Наддніпрянщини 90-х рр. ХІХ ст. – С. 11–14. – Бібліогр.: с. 13–14 (18 назв).

 6. Найчук І. А. Загострення національно-конфесійних та соціальних суперечностей у першій половині XVII ст. на території Поділля і Волині. – С. 14–16. – Бібліогр.: с. 15–16 (34 назви).

 7. Опря І. А. Особливості місіонерської діяльності пізньопротестантських громад у Правобережній Україні на початку ХХ ст. – С. 16–17. – Бібліогр.: с. 17 (14 назв).

 8. Демидас Ю. І. Сільськогосподарська кооперація Волинської губернії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. – С. 18–19. – Бібліогр.: с. 19 (28 назв).

 9. Магась В. О. Всеросійський селянський союз та партії соціал-демократичного спрямування (1905–1907 рр.). – С. 20–21. – Бібліогр.: с. 21 (25 назв).

 10. Кліщинський П. В. Прикордонні бої на території Поділля на початку Першої світової війни (на матеріалах преси). – С. 22–23. – Бібліогр.: с. 22–23 (12 назв).

 11. Циганюк М. А. Тактика кадетських організацій в Україні в ході виборів до І Державної Думи. – С. 23–24. – Бібліогр.: с. 24 (23 назви).

 12. Опря А. В. Становлення ліберально-ієрархічної течії в Православній церкві України на початку ХХ ст. – С. 24–26. – Бібліогр.: с. 26 (22 назви).

 13. Лозовий В. С. Формування та діяльність волосних і сільських комітетів в Україні після Лютневої революції 1917 р. – С. 27–28. – Бібліогр.: с. 27–28 (14 назв).

 14. Завальнюк О. М. Київський державний український університет: механізм становлення (травень-жовтень 1918 року). – С. 28–30. – Бібліогр.: с. 29–30 (16 назв).

 15. Комарніцький О. Б. Містечкове населення Правобережної України і вільне козацтво. – С. 30–31. – Бібліогр.: с. 31 (19 назв).

 16. Олійник С. В. Українська Галицька армія на Правобережній Україні: мобілізаційний процес. – С. 31–32. – Бібліогр.: с. 32 (22 назви).

 17. Суровий А. Ф. Питання охорони праці в діяльності профспілок України (1920-ті рр.). – С. 32–35. – Бібліогр.: с. 34–35 (21 назва).

 18. Трубчанінов С. В. З історії картографування території України. – С. 35–36. – Бібліогр.: с. 36 (7 назв).

 19. Гудима В. В. Інформаційно-агітаційна діяльність місцевих органів влади в Подільській губернії в період Директорії УНР. – С. 36–38. – Бібліогр.: с. 37–38 (11 назв).

 20. Глушковецький А. Л. Склад та діяльність депутатів-подолян у ІV-ій Державній Думі Російської Імперії. – С. 38–40. – Бібліогр.: с. 39 (16 назв).

 21. Бородій А. І. Єврейське населення в оренді землі у Подільській губернії у другій половині XIX – на початку XX ст.. – С. 40–41. – Бібліогр.: с. 41 (10 назв).

 22. Лубчинський А. К. Активізація селянських виступів на Поділлі проти релігії і церкви на початку ХХ ст. – С. 41–42. – Бібліогр.: с. 42 (9 назв).

 23. Малий В. В. Населення Поділля у 1926 р.: чисельність, розселення, статевий, віковий і національний склад, рівень письменності. – С. 42–43. – Бібліогр.: с. 43 (6 назв).

 24. Мельник Е. М. Польський окупаційний режим і становище української школи на Волині (1919–1920 рр.). – С. 43–46. – Бібліогр.: с. 46 (33 назви).

 25. Хоптяр Ю. А. Культура Ярмолинеччини (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). – С. 46–48. – Бібліогр.: с. 48 (13 назв).

 26. Степанков В. В. Чуднів 1660 року: історіографічний огляд проблеми. – С. 48–50. – Бібліогр.: с. 50 (9 назв).

 27. Газін В. В. Зміна царської титулатури в середині XVII ст., як вияв імперських тенденцій у зовнішній політиці Московської держави. – С. 50–51. – Бібліогр.: с. 51 (7 назв).

 28. Газін В. П. Квадратура газу. – С. 52–54. – Бібліогр.: с. 54 (9 назв).

 29. Макарова Л. В. Вивчення періодичної преси в курсі джерелознавства нової та новітньої історії країн Європи і Америки. – С. 54–55. – Бібліогр.: с. 55 (10 назв).


Секція політології, соціології та правознавства


 1. Нечитайло В. В. Проблеми політичної та соціальної ідентифікації у творчій спадщині З. Фройда. – С. 56–57. – Бібліогр.: с. 57 (7 назв).

 2. Кобильник В. В. Методологічні засади дослідження посткомуністичних трансформацій. – С. 58–60. – Бібліогр.: с. 60 (16 назв).

 3. Турівний В. П. Національна ідея і етно-національна ідентичність українських державотворців. – С. 60–63. – Бібліогр.: с. 63 (7 назв).

 4. Вонсович Г. Б. Традиціоналістсько-консервативний проект державотворення В’ячеслава Липинського. – С. 63–65. – Бібліогр.: с. 65 (7 назв).

 5. Найчук А. В. Трансформація української системи освіти під впливом аграрної і індустріальної хвиль. – С. 65–68. – Бібліогр.: с. 67–68 (24 назви).

 6. Білецька Т. В. Проблема конфліктності людських стосунків у контексті соціологічних інтерпретацій. – С. 68–70. – Бібліогр.: с. 70 (11 назв).

 7. Лубчинський А. А. Адаптація аграрного законодавства України до законодавства Європейського Союзу. – С. 70–71. – Бібліогр.: с. 71 (5 назв).


Секція філософських дисциплін


 1. Ганаба С. О. Феномен "відчуження" знання в історичній освіті та шляхи його подолання. – С. 72–73. – Бібліогр.: с. 73 (8 назв).

 2. Юришинець І. П. Проблема свободи особисті у творчості В. В. Зеньківського. – С. 73–75. – Бібліогр.: с. 75 (13 назв).

 3. Предборська І. М. Педагогіка трансгресії. – С. 75–76. – Бібліогр.: с. 76 (3 назви).

 4. Великий Є. М. Екологічні проблеми етики у їх сучасному прояві. – С. 76–78. – Бібліогр.: с. 78 (11 назв).


Секція фізико-математичних наук


 1. Гнатюк Ю. В., Гудима У. В., Гнатюк В. О. Необхідна, достатня умови та критерій елемента найкращого одночасного рівномірного раціонального наближення кількох неперервних функцій Г*-множиною відносно . – С. 79–81. – Бібліогр.: с. 81 (2 назви).

 2. Гнатюк В. О., Гнатюк Ю. В., Гудима У. В. Подання конуса внутрішніх напрямків для лебегової множини цільової функції задачі найкращої одночасної рівномірної раціональної апроксимації кількох неперервних функцій. – С. 81–83. – Бібліогр.: с. 83 (1 назва).

 3. Гудима У. В., Гнатюк В. О., Гнатюк Ю. В. Необхідна, достатня умови та критерій екстремального елемента для задачі найкращого одночасного рівномірного раціонального наближення кількох неперервних функцій Г*-множиною відносно цього елемента. – С. 83–85. – Бібліогр.: с. 84 (2 назви).

 4. Громик А. П., Конет І. М. Математичне моделювання стаціонарних процесів теплопровідності в багатошарових напівобмежених просторових областях. – С. 85–86. – Бібліогр.: с. 86 (15 назв).

 5. Сморжевський Л. О., Сморжевський Ю. Л. Про методику розробки дидактичних матеріалів для рівневого вивчення многогранників у курсі стереометрії. – С. 87–88. – Бібліогр.: с. 88 (4 назви).

 6. Сморжевський Ю. Л. Про зміст і операційний склад загальних прийомів евристичної діяльності старшокласників у процесі вивчення стереометрії. – С. 88–90. – Бібліогр.: с. 89–90 (3 назви).

 7. Атаманчук П. С., Самойленко П. І. Мислений експеримент як компонент методологічного змісту фізичної освіти. – С. 90–93. – Бібліогр.: с. 93 (4 назви).

 8. Ніколаєв О. М. Методичні основи фахової підготовки з використанням еталонного підходу. – С. 93–95. – Бібліогр.: с. 95 (5 назв).

 9. Оленюк І. В. Особистісно-діяльнісні вимірники якості знань як засіб цілезорієнтацій у навчанні фізики. – С. 95–98. – Бібліогр.: с. 97–98 (18 назв).

 10. Семерня О. М. Дидактичні основи об’єктивного оцінювання якості фізичних знань старшокласників еталонними вимірниками. – С. 98–99. – Бібліогр.: с. 99 (9 назв).

 11. Чорна О. Г. Роль вчителя в формуванні навичок безпечної поведінки учнів. – С. 99–100. – Бібліогр.: с. 100 (2 назви).

 12. Водяник І. І. Аналітичне представлення регуляторної характеристики дизеля. – С. 100–102. – Бібліогр.: с. 101–102 (3 назви).

 13. Волошин М. М. Цілепокладання при формуванні навчально-пізнавальних умінь студентів ВЗО. – С. 102–103. – Бібліогр.: с. 103 (8 назв).

 14. Панчук О. П. Система тестового контролю якості навчальних досягнень учнів з трудового навчання. – С. 103–104. – Бібліогр.: с. 104 (4 назви).

 15. Романюк В. М. Особистісно орієнтований підхід до формування експериментальних умінь майбутнього вчителя фізики. – С. 105–106. – Бібліогр.: с. 106 (12 назв).

 16. Поведа Т. П. Особливості засвоєння пізнавальних та навчальних задач з фізики за параметром усвідомленості. – С. 106–109. – Бібліогр.: с. 109 (7 назв).

 17. Дембіцька С. В. Психолого-педагогічні особливості організації процесу активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів. – С. 109–111. – Бібліогр.: с. 110 (4 назви).

 18. Мозолюк Ж. А. Впровадження електронних тестових програм еталонного контролю знань студентів з фізики в кредитно-рейтинговій системі оцінювання. – С. 111–113. – Бібліогр.: с. 112 (3 назви).

 19. Мястковська М. О. Використання програмно-педагогічних і телекомунікаційних засобів у викладанні фізики. – С. 113–114. – Бібліогр.: с. 114 (3 назви).

 20. Павлюк О. М. Методичні особливості лабораторного практикуму з фізики в умовах особистісно орієнтованого навчання. – С. 114–116. – Бібліогр.: с. 116 (4 назви).

 21. Мястковська М. О., Понеділок В. В. Історія розвитку комп’ютерних засобів навчального призначення. – С. 116–118. – Бібліогр.: с. 117 (4 назви).

 22. Смалько О. А. Проблеми вивчення навчального курсу "Методика викладання математики та інформатики" студентами-інформатиками. – С. 118.

 23. Іванюк В. А. Пониження степеня дробово-раціональних передатних функцій в середовищі Matlab. – С. 119–121. – Бібліогр.: с. 121 (2 назви).

 24. Власов В. А. Вивчення алгоритму Пріма в інформатиці. – С. 121–122. – Бібліогр.: с. 122 (3 назви).


Секція теорії і практики початкового навчання


 1. Ткачук Г. П. Технології особистісно орієнтованого аналізу художнього тексту. – С. 123–124. – Бібліогр.: с. 124 (3 назви).

 2. Суровая Т. И. Усвоение понятия об антонимах на уроках языка в начальных классах. – С. 125–126. – Бібліогр.: с. 126 (1 назва).

 3. Федорчук В. В. Значення рефлексії у професійному становленні майбутнього вчителя. – С. 127. – Бібліогр.: с. 127 (3 назви).

 4. Дмитрієв С. М., Костецька К. В. Петро Могила – просвітитель і гуманіст. – С. 128–129. – Бібліогр.: с. 129 (6 назв).

 5. Каньоса Н. Г. Специфіка професійної самореалізації студентів вищих навчальних педагогічних закладів. – С. 129–131. – Бібліогр.: с. 131 (24 назви).

 6. Тришневська Г. Б. Структурні компоненти системи професійної підготовки майбутніх вчителів. – С. 131–132. – Бібліогр.: с. 132 (5 назв).

 7. Газіна І. О. Роль музичного мистецтва в процесі становлення особистості дитини. – С. 132–133. – Бібліогр.: с. 133 (8 назв).

 8. Галаманжук Л. Л. Стан підготовки майбутніх дошкільних педагогів до використання творів пластичного мистецтва як засобу реалізації міжпредметних зв'язків у процесі виховання старших дошкільників. – С. 133–135. – Бібліогр.: с. 135 (10 назв).

 9. Ватаманюк Г. П. Дидактична гра як засіб розвитку музичних здібностей дошкільників. – С. 135–137. – Бібліогр.: с. 137 (8 назв).

 10. Бабюк Т. Й. Завдання виховання індивідуальних основ здорового способу життя дітей 6–7 років. – С. 137–138. – Бібліогр.: с. 138 (8 назв).

 11. Борейко О. С. До питання формування професійної культури вчителя. – С. 139–140. – Бібліогр.: с. 140 (7 назв).

 12. Гнатенко О. С. Керівництво самостійною роботою студентів педагогічного факультету з математики. – С. 140–142. – Бібліогр.: с. 142 (3 назви).

 13. Іванова Л. С. Активізація навчально-творчої діяльності учнів при формуванні обчислювальних навичок у початкових класах. – С. 142–143. – Бібліогр.: с. 143 (2 назви).

 14. Запорожан З. Є. Програма краєзнавчої роботи в школі. – С. 143–145. – Бібліогр.: с. 145 (8 назв).


Секція теорії мовознавства і методики

його викладання в початковій школі


 1. Карпалюк В. С. Семантика метафоричних речень. – С. 146–147. – Бібліогр.: с. 147 (4 назви).

 2. Каньоса П. С. До питання формування культури мовлення майбутнього вчителя засобами народної мудрості. – С. 147–149. – Бібліогр.: с. 149 (9 назв).

 3. Горох Г. В. Критерії добору словника-мінімуму етнокультурознавчої лексики для учнів 4 класів. – С. 149–150. – Бібліогр.: с. 150 (8 назв).

 4. Торчинська З. К. Проблема формування орфографічних навичок у молодшого школяра. – С. 150–151. – Бібліогр.: с. 151 (3 назви).

 5. Мартіна О. В. Семантичні функції і способи вираження суб’єкта у реченнях з інтерперсональними дієсловами. – С. 151–152. – Бібліогр.: с. 152 (5 назв).

 6. Третяк Н. В. Словозмінна та словотвірна варіативність жаргонної лексики. – С. 153–154. – Бібліогр.: с. 154 (3 назви).

 7. Богуш С. В. Художньо-мовленнєва семантика тексту. – С. 154–155. – Бібліогр.: с. 155 (5 назв).

 8. Солопчук Н. Й. Стилистический аспект изучения именных частей речи на педагогическом факультете. – С. 155–156. – Бібліогр.: с. 156 (3 назви).

 9. Андрієвська Г. А., Хапко О. М. Діалогічне мовлення як ефективний засіб формування мовленнєвої компетенції молодших школярів. – С. 156–158.

 10. Каденко В. О. Дидактичні ігри на початковому етапі вивчення іноземної мови. – С. 158–160. – Бібліогр.: с. 160 (6 назв).

 11. Жиго О. О. Використання навчальних ігор для формування англомовної компетенції дошкільників. – С. 160–161. – Бібліогр.: с. 161 (6 назв).


Секція культури і мистецької освіти


 1. Урсу Н. О. Домініканські осідки XVIІ–XIХ століть на землях Правобережної України в особах митців. – С. 162–163. – Бібліогр.: с. 163 (9 назв).

 2. Лашко В. І., Лашко Н. С. Начерк, зарисовка, короткочасний рисунок. – С. 163–165. – Бібліогр.: с. 165 (6 назв).

 3. Березіна І. В. Архітектурні об’єкти давнього українського зодчества у творчості Наполеона Орди. – С. 165–167. – Бібліогр.: с. 166–167 (16 назв).

 4. Фризюк В. В. Європейський готичний вітраж: традиції та особливості. – С. 167–168. – Бібліогр.: с. 168 (7 назв).

 5. Штогрин А. О. Особливості українського модерну крізь призму живопису Олекси Новаківського. – С. 168–169. – Бібліогр.: с. 169 (18 назв).

 6. Штогрин А. М. Постмодерний іконопис, екуменізм Юрія Новосільського. – С. 169–170. – Бібліогр.: с. 170 (13 назв).

 7. Гнатюк В. А. Стан духовно-національного розвитку учнівської молоді поліконфесійного соціопростору Поділля (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – С. 170–172. – Бібліогр.: с. 172 (15 назв).

 8. Іванов В. Ф. Дух як основа діяльності людини. – С. 172–175. – Бібліогр.: с. 175 (6 назв).

 9. Яропуд З. П. Методика застосування основних схем і їх варіантів у диригуванні творів немензурованого безрозмірного письма. – С. 176–178. – Бібліогр.: с. 177–178 (4 назви).

 10. Ситник Т. М. Застосування театральної педагогіки в процесі підготовки вчителя. – С. 178. – Бібліогр.: с. 178 (4 назви).

 11. Печенюк М. А. Методика викладання музичного виховання за умовами Болонської угоди. – С. 179–180. – Бібліогр.: с. 180 (2 назви).

 12. Аліксійчук О. С. Застосування опорних конспектів на уроках "Світової художньої культури" у загальноосвітній школі. – С. 180–181. – Бібліогр.: с. 181 (3 назви).

 13. Іванова Л. О. Педагогічні основи музичних "Азбук" XV cт. – С. 181–183. – Бібліогр.: с. 182–183 (5 назв).

 14. Мартинюк Л. В. Виконавська майстерність як художньо-педагогічна проблема. – С. 183–185. – Бібліогр.: с. 184–185 (6 назв).

 15. Прядко О. М. Організація самостійної роботи з вокалу майбутніх педагогів-музикантів. – С. 185–186. – Бібліогр.: с. 186 (5 назв).

 16. Попович А. В. Формування навичок читання нот з аркуша у процесі колективного музикування на дитячих музичних інструментах. – С. 186–187. – Бібліогр.: с. 187 (6 назв).

 17. Барановська С. А. Педагогічні умови розвитку художньо-творчої індивідуальності майбутнього вчителя в процесі інтерпретації музичних творів. – С. 187–188. – Бібліогр.: с. 188 (3 назви).

 18. Бец О. Д. Виховання вокально-хорових навичок на уроках музики в загальноосвітній школі. – С. 188–189. – Бібліогр.: с. 189 (4 назви).

 19. Лабунець В. М. Педагогічні умови розвитку художнього смаку у студентів класу гітари засобами естрадного мистецтва. – С. 189–190. – Бібліогр.: с. 190 (3 назви).

 20. Карташова Ж. Ю. Проблеми формування виконавського апарату музиканта-інструменталіста в контексті сучасної парадигми освіти. – С. 190–191. – Бібліогр.: с. 191 (4 назви).

 21. Маринін І. Г. Формування виконавської техніки української баянно-акордеонної школи. – С. 192–193. – Бібліогр.: с. 193 (2 назви).

 22. Олійник В. Ф. Гра по слуху в класі баяна. – С. 193–194. – Бібліогр.: с. 194 (3 назви).

 23. Заводовський А. А. Ставлення лідерів “Cпілки” до українського питання на початку ХХ ст. – С. 194–196. – Бібліогр.: с. 196 (23 назви).

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20

Схожі:

Наукові записки (праці) Кам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Наукові записки (праці) Кам\Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Наукові записки (праці) Кам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №6 від 6 травня...
Наукові записки (праці) Кам\90-річчю університету присвячується Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка О. М. Завальнюк
Наукові записки (праці) Кам\Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки,...
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №1 від...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи