Наукові записки (праці) Кам\

Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
НазваНаукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Сторінка13/20
Дата20.11.2012
Розмір4.01 Mb.
ТипДокументи
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20

Т. 2


Секція української філології


 1. Коваленко Н. Д. Відображення інтимних почуттів людини засобами фразеології (на матеріалі західноподільських говірок). – С. 3–4. – Бібліогр.: с. 4 (4 назви).

 2. Коваленко Б. О. Функціонування жаргонних фразеологізмів у газетних текстах. – С. 4–5. – Бібліогр.: с. 5 (3 назви).

 3. Чопик Я. М. Антропоцентричні засади сучасної лінгвістичної науки. – С. 5–7. – Бібліогр.: с. 7 (13 назв).

 4. Шеремета Н. П. Становлення нової української літературної мови в умовах політичного поділу країни. – С. 7–9. – Бібліогр.: с. 9 (6 назв).

 5. Мужеловська Л. В. Науково-методичні основи українського правопису в шкільних граматиках Івана Огієнка. – С. 9–10. – Бібліогр.: с. 10 (4 назви).

 6. Мозолюк О. М. Словосполучення зі значенням передчасу в західноподільських говірках. – С. 10–12. – Бібліогр.: с. 11–12 (5 назв).

 7. Дзюбак Н. М. Формально-синтаксичний, семантико-синтаксичний та комунікативний аспекти еліптичних буттєвих структур. – С. 12–13. – Бібліогр.: с. 13 (7 назв).

 8. Марчук Л. М. Прикметники на означення граничної градаційної ознаки в українській мові. – С. 13–15. – Бібліогр.: с. 15 (3 назви).

 9. Беркещук І. С. Субстантивний блок словотвірних парадигм іменників на позначення знарядь праці. – С. 15–16. – Бібліогр.: с. 16 (7 назв).

 10. Чопик М. П. Однокореневі морфологізовані та неморфологізовані синоніми в українській мові. – С. 17–19. – Бібліогр.: с. 19 (5 назв).

 11. Прохоренко Н. В. Застосування прийому моделювання у процесі формування в учнів 6–7 класів граматичних понять. – С. 19–21. – Бібліогр.: с. 21 (6 назв).

 12. Ладиняк Н. Б. Синтаксис портретних описів у мові художніх творів Івана Багряного. – С. 21–22. – Бібліогр.: с. 22 (7 назв).

 13. Гуменюк О. І. Естетика запозиченого слова в художньому прозовому тексті. – С. 22–24. – Бібліогр.: с. 23 (7 назв).

 14. Ситник Л. В. Лексико-семантична група "поле" в повісті О. Кобилянської "Земля". – С. 24–25. – Бібліогр.: с. 25 (5 назв).

 15. Польова С. В. Специфіка концепту смерть в українських фразеологізмах. – С. 25–26. – Бібліогр.: с. 26 (7 назв).

 16. Козак Р. В. Вплив усно-розмовних тенденцій на експресивність речень (на матеріалі художнього мовлення Євгена Гуцала). – С. 26–28. – Бібліогр.: с. 28 (6 назв).

 17. Попович А. С. Традиційні фразеологізми у творах Віталія Нечитайла. – С. 28–29. – Бібліогр.: с. 29 (5 назв).

 18. Яворська А. М. Функціонування концепту "гріх" у художньо-образній картині світу роману П. Загребельного "Тисячолітній Миколай". – С. 29–30. – Бібліогр.: с. 30 (4 назви).

 19. Товкайло С. Р. Самостійна робота студентів під час вивчення курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)". – С. 31. – Бібліогр.: с. 31 (6 назв).

 20. Свідрук О. О. Основні тенденції розвитку мови сучасної художньої прози. – С. 32–33. – Бібліогр.: с. 32–33 (9 назв).

 21. Галган Н. М. Колірні епітети на означення міста, міських днів (на матеріалі новел Богдана Нижанківського). – С. 33–34. – Бібліогр.: с. 34 (6 назв).

 22. Власюк В. В. Стилістичні функції повторів у мовотворчості Ганни Чубач. – С. 34–35. – Бібліогр.: с. 35 (4 назви).

 23. Кудрявцев М. Г. "Легенда про великого інквізитора" Ф. Достоєвського в історичному контексті: антиглобалістський дискурс. – С. 35–39. – Бібліогр.: с. 39 (11 назв).

 24. Насмінчук Г. Й. Михайло Івасюк і його історичний роман "Турнір королівських блазнів". – С. 39–41. – Бібліогр.: с. 41 (8 назв).

 25. Насмінчук І. А. Проблема життя і смерті у новелістиці Марії Матіос. – С. 41–43. – Бібліогр.: с. 43 (7 назв).

 26. Гандзій О. А. Національна ідея як стрижень публіцистики Романа Іваничука. – С. 43–44. – Бібліогр.: с. 44 (11 назв).

 27. Атаманчук В. П. Проблема зради у драматичному творі С. Черкасенка "Ціна крові": трагедійний аспект. – С. 44–45. – Бібліогр.: с. 45 (5 назв).

 28. Починок Л. І. Тип вождя у творчості Івана Франка: художня природа образу. – С. 45–46. – Бібліогр.: с. 46 (2 назви).

 29. Прокоф'єв І. П. Поезія Мацуо Басьо. – С. 46–47. – Бібліогр.: с. 47 (6 назв).

 30. Притуляк В. Г. Художня сиґніфікація атрибутів простору в романах Франца Кафки "Процес" і "Замок" (оптичний аспект). – С. 48–49. – Бібліогр.: с. 49 (5 назв).

 31. Красуцький О. М. Особливості української "химерної" прози другої половини ХХ століття (на матеріалі аналізу повісті Б. А. Грищука "По троянській війні, біля телеграфу"). – С. 49–50. – Бібліогр.: с. 50 (3 назви).

 32. Маковська Ю. М. Драматургія І. Франка: до проблеми ідейно-естетичної парадигми. – С. 51–53. – Бібліогр.: с. 52–53 (12 назв).

 33. Витрикуш Г. І. До проблеми історизму художнього мислення І. Драча. – С. 53–54. – Бібліогр.: с. 54 (9 назв).

 34. Павлішена Л. В. Природа психологічного конфлікту у серйозних комедіях І. Карпенка-Карого. – С. 54–56. – Бібліогр.: с. 56 (7 назв).

 35. Васьків М. С. Сила й безсилля "Арсеналу сил" Ґ. Коляди. – С. 56–59. – Бібліогр.: с. 59 (3 назви).

 36. Сохацька Є. І. З Тарасом Шевченком на святі волі: рецепція шевченкового слова в часи новітнього українського відродження (за сторінками газети "Нова рада" 1917 р.). – С. 59–63. – Бібліогр.: с. 63 (48 назв).

 37. Колотило Т. І. Із звичаєвої побутовості подолян: щоб діти не боялися грому. – С. 63–64. – Бібліогр.: с. 64 (14 назв).

 38. Рарицький О. А. Феномен Василя Стуса крізь призму "свята високого болю" (Василь Стус. Двадцять років після смерті: сучасне сприйняття і переосмислення // Молода нація. – 2006. – №1(38) – 400 с.). – С. 65–66.

 39. Лаврусевич Н. О., Горячок І. В. Психологічні умови вивчення публіцистики на уроках літератури в старших класах загальноосвітньої школи. – С. 66–68. – Бібліогр.: с. 68 (5 назв).

 40. Васьків М. І. Формування морально-етичних критеріїв і цінностей при вивченні роману В. Підмогильного "Місто". – С. 68–70. – Бібліогр.: с. 70 (8 назв).

 41. Тімофєєв А. В. Символіка парадигми синього кольору в романі І. Багряного "Людина біжить над прірвою". – С. 70–71. – Бібліогр.: с. 71 (10 назв).

 42. Трончук О. П. Тарас Шевченко і Адам Міцкевич: ідейно-тематична близькість поем "Сон" і "Дзяди". – С. 71–72. – Бібліогр.: с. 72 (6 назв).

 43. Почапська О. І. Критика соціально-політичного устрою Наддніпрянщини у сатиричній публіцистиці 1917–1921 рр. (за матеріалами газет Подільської губернії). – С. 72–73. – Бібліогр.: с. 73 (10 назв).


Секція іноземної філології


 1. Уманець А. В. Вираження категоріального значення пасиву. – С. 74–75. – Бібліогр.: с. 75 (18 назв).

 2. Джурбій Т. О. Когнітивний аспект метафор у політологічному мовленні. – С. 75–77. – Бібліогр.: с. 77 (10 назв).

 3. Фіголь О. О. Принцип історизму у творчості В. Скотта та М. Старицького. – С. 77–79. – Бібліогр.: с. 79 (11 назв).

 4. Кулик О. В. До питання про пейоративність. – С. 79–80. – Бібліогр.: с. 80 (13 назв).

 5. Соколовська А. А. Художнє зображення типологічних збігів та відмінностей в інтерпретації трагічної жіночої долі у творах на селянську тематику Т. Гарді і Панаса Мирного. – С. 81–82. – Бібліогр.: с. 81–82 (7 назв).

 6. Трофименко А. О. Оцінювання успішності студентів на сучасному етапі розвитку освіти в Україні. – С. 82–83. – Бібліогр.: с. 83 (3 назви).

 7. Городиська О. М. Критерії педагогічного самоаналізу. – С. 83–84. – Бібліогр.: с. 84 (3 назви).

 8. Лесневська А. В. Традиції та досвід української школи у вихованні творчих здібностей школярів підліткового віку засобами етнопедагогіки. – С. 84–85.

 9. Мельник О. І. Contradiction and Changes in British Higher Education. – С. 86–87. – Бібліогр.: с. 87 (4 назви).

 10. Кульбанська Р. В. Утворення неологізмів у термінолексиці сучасної французької мови. – С. 87–88. – Бібліогр.: с. 88 (5 назв).

 11. Балакірєва Т. І. Структурні особливості багатокомпонентних безсполучникових складних речень. – С. 88–89. – Бібліогр.: с. 89 (7 назв).

 12. Онуфрієва Л. А. До питання розвитку іншомовних здібностей як основи індивідуалізації навчання. – С. 90–91. – Бібліогр.: с. 91 (6 назв).

 13. Захарова Н. Є., Захаров Ю. М. Навчання студентів розумінню стилістичних можливостей кон’юнктиву у самостійних реченнях з концентрованою умовою. – С. 91–92. – Бібліогр.: с. 92 (7 назв).

 14. Проценко Н. В. Надійність та валідність як основні якісні характеристики тесту навчальних досягнень з іноземної мови. – С. 93–94. – Бібліогр.: с. 94 (10 назв).

 15. Лічкевич В. Р. Gabinet polonistyki jako tekst kultury i jego rola w nauczaniu języka polskiego. – С. 95–96. – Бібліогр.: с. 96 ( назв).

 16. Вишневська Н. В. Самоосвіта як засіб професійного зростання вчителя іноземної мови в системі післядипломної освіти. – С. 96–97. – Бібліогр.: с. 97 (3 назви).

 17. Гудзяк А. М. Особистісний підхід та особистісно-орієнтована освіта у підготовці вчителя іноземної мови для початкової школи. – С. 97–99. – Бібліогр.: с. 99 (11 назв).

 18. Петровская С. С. Сложное синтаксическое целое в художественном тексте. – С. 99–100. – Бібліогр.: с. 100 (9 назв).

 19. Дворницкая Н. И. Некоторые особенности формирования омонимии в русском литературном языке. – С. 101–102. – Бібліогр.: с. 102 (4 назви).

 20. Кеба О. В. Літературна антиутопія ХХ ст.: досвід викриття тоталітаризму чи розвінчання людини? – С. 102–104. – Бібліогр.: с. 104 (8 назв).

 21. Кеба Т. В. Особенности пространственной перспективы в лирике И. Анненского. – С. 104–105. – Бібліогр.: с. 105 (6 назв).

 22. Черников И. Н. "Русская тема" в романе Д. С. Мережковского "Воскресшие боги". – С. 105–106. – Бібліогр.: с. 106 (2 назви).

 23. Фоміна Г. В. Міф про Філоктета в інтерпретації Хайнера Мюллера. – С. 107–108. – Бібліогр.: с. 108 (8 назв).

 24. Кшевецький В. С. Особливості архітектоніки циклу "Элегии" В. Брюсова. – С. 108–109. – Бібліогр.: с. 109 (15 назв).

 25. Миколайчук А. І. Quentin compson and suicide motif in W. Faulkner’s novels "The sound and fury" and "Absalom, absalom!". – С. 109–111. – Бібліогр.: с. 110–111 (5 назв).

 26. Салтанова І. М. Драматичний елемент у прозі Е. Хемінгуея. – С. 111–112. – Бібліогр.: с. 112 (10 назв).

 27. Титянин К. А. Религиозность у раннего Льва Толстого. – С. 112–113. – Бібліогр.: с. 113 (3 назви).

 28. Шулык П. Л. Идеология Гаскалы и литература еврейского просвещения. – С. 113–115. – Бібліогр.: с. 115 (4 назви).

 29. Белоусова Т. П. Лексическая деривация фразем с компонентом-соматизмом в произведениях А. И. Куприна. – С. 116–117. – Бібліогр.: с. 117 (4 назви).

 30. Шаповал О. Г. Жанрові модифікації у трилогії В. Ґолдінґа "До краю землі". – С. 117–118. – Бібліогр.: с. 118 (6 назв).

 31. Семенюк О. В. Поетика новели У. Фолкнера "Троянда для Емілі". – С. 118–120. – Бібліогр.: с. 120 (3 назви).

 32. Ніверська Т. О. Роман Б. Пільняка "Голий рік": особливості організації художнього цілого. – С. 120–121. – Бібліогр.: с. 121 (6 назв).

 33. Іотко Л. Б. Лінгвокультурологічний аналіз "фразеологічної мови" концептів культури "бідність/багатство", "цінність праці та старанності у роботі" (на матеріалі німецької мови). – С. 121–123. – Бібліогр.: с. 123 (7 назв).

 34. Чистяк О. О. Соціокультурні чинники обмеження у вживанні німецьких фразеологізмів (гендерний аспект). – С. 123–124. – Бібліогр.: с. 124 (5 назв).

 35. Крецька Ю. А. Напрямки розширення семантики багатозначних дієслів у німецькій художній прозі. – С. 125–126. – Бібліогр.: с. 126 (9 назв).

 36. Боднарчук Т. В. Рольові ігри у білінгвальній та мультикультурній освіті. – С. 126–127. – Бібліогр.: с. 127 (5 назв).

 37. Олійник Н. М. Екстралінгвістичні причини виникнення неологізмів в німецькій суспільно-політичній лексиці. – С. 128–129. – Бібліогр.: с. 129 (5 назв).

 38. Мітроусова Т. В. Мотиви сон/смерть у романі Дж. Джойса "Фіннеганів помин". – С. 129–130. – Бібліогр.: с. 130 (6 назв).

 39. Дияконович І. М. Скарбниці біблійної мудрості у латинських афоризмах. – С. 130–131. – Бібліогр.: с. 131 (9 назв).

 40. Ситник Н. В. Неоднозначність рецепції фентезі як літературного жанру. – С. 132–133. – Бібліогр.: с. 132–133 (5 назв).

 41. Атаманчук В. П. Особливості функціонування неологізмів на сучасному етапі розвитку англійської мови. – С. 133–134. – Бібліогр.: с. 134 (6 назв).

 42. Фрасинюк Н. І. Проблема категорії експресивності тексту в сучасній лінгвістиці. – С. 134–135. – Бібліогр.: с. 135 (9 назв).

 43. Халупко В. П. Зіставний аналіз концептуальної метафорики американського політичного дискурсу періоду в’єтнамської та іракської кампанії. – С. 136–137. – Бібліогр.: с. 137 (5 назв).

 44. Мілер Д. Л. Аспекти структури комунікативного впливу новинного дискурсу. – С. 137–139. – Бібліогр.: с. 138 (5 назв).

 45. Матковська М. В. Моделювання концептів у політичному дискурсі. – С. 139–140. – Бібліогр.: с. 140 (10 назв).

 46. Ситник А. П. Tertium comparationis for translation equivalence. – С. 140–141. – Бібліогр.: с. 141 (10 назв).

 47. Яковлєва О. В. Актуальні проблеми дослідження тексту. – С. 141–143. – Бібліогр.: с. 143 (17 назв).

 48. Кшановська О. В. Сценарій концепту "рекомендація" у ракурсі прагмасинтактики. – С. 143–144. – Бібліогр.: с. 144 (5 назв).

 49. Бондар С. П. Запозичення з англійської мови та їх вплив на рідну. – С. 145–146. – Бібліогр.: с. 146 (6 назв).

 50. Марчук О. М. Abbreviations as a Means of Shortening and Expressiveness. – С. 146–147. – Бібліогр.: с. 147 (22 назви).

 51. Саволайнен Я. В. Поле ітеративності в сучасній англійській мові. – С. 147–148. – Бібліогр.: с. 148 (5 назв).

 52. Никитюк С. І. Британський досвід тьюторства у системі заочної освіти вчителів іноземних мов. – С. 148–149. – Бібліогр.: с. 149 (6 назв).

 53. Данилишена Т. М. Методика застосування інтерактивних технології колективно-групового навчання. – С. 150–151. – Бібліогр.: с. 151 (4 назви).

 54. Малайдах Т. В. Використання семасіологічного підходу для аналізу концепту "влада" – як константи англійського менталітету. – С. 151–152. – Бібліогр.: с. 152 (8 назв).

 55. Мамчур Н. О. Поняття концепту у термінологічній системі лінгвокультурології. – С. 152–153. – Бібліогр.: с. 153 (4 назви).

 56. Федірко С. М. Становлення перекладної відповідності освітньої лексики англійської та української мов. – С. 154–155. – Бібліогр.: с. 155 (9 назв).

 57. Петрова Т. М., Березіна Р. С. Становлення англійської літературної норми назв днів тижня. – С. 155–156. – Бібліогр.: с. 156 (5 назв).

 58. Галайбіда О. В. Вставлені конструкції та інтертекст. – С. 156–157. – Бібліогр.: с. 157 (7 назв).

 59. Остапенко В. І. Lexico-Semantic Strategies of Creating English Verbal Humour. – С. 157–158. – Бібліогр.: с. 158 (4 назви).

 60. Малов Д. В. Категорія мовної особистості у сучасній лінгвістиці. – С. 158–159. – Бібліогр.: с. 159 (7 назв).

 61. Подялюк Н. М. Індивідуальні соматичні компоненти у складі фразеологічних одиниць української, російської, польської та англійської мов. – С. 159–161. – Бібліогр.: с. 160–161 (10 назв).

 62. Кужель О. М. Формування компетенції в читанні англійською мовою в учнів основної школи. – С. 161–162. – Бібліогр.: с. 162 (8 назв).


Секція педагогіки


 1. Федорчук Е. І. Застосування сучасних технологій оцінювання у підготовці вчителя як шлях до його якісної освіти. – С. 163–164. – Бібліогр.: с. 164 (5 назв).

 2. Франчук Т. Й. Підручник з педагогіки в контексті нових освітніх стандартів. – С. 164–165.

 3. Присакар В. В. Формування у школярів спільної культурної ідентичності як необхідна умова забезпечення міжетнічної толерантності. – С. 165–167. – Бібліогр.: с. 167 (6 назв).

 4. Конькова Т. І. Шляхи підготовки студентів до фізичного виховання дітей першого року життя в сім'ї при вивченні спецсемінару "Родинна педагогіка". – С. 167–168. – Бібліогр.: с. 168 (6 назв).

 5. Боднар І. Є. Сутність поняття "контроль" як управлінської функції. – С. 168–170. – Бібліогр.: с. 170 (19 назв).

 6. Вонсович В. П. Розумове виховання дітей в українській етнопедагогіці. – С. 171–172. – Бібліогр.: с. 172 (7 назв).

 7. Щегельська Л. А. Розвиток логічного мислення студентів на практичних заняттях основ педагогічної майстерності (з досвіду роботи). – С. 172–175. – Бібліогр.: с. 175 (5 назв).

 8. Ковальчук Г. П. Леся Українка про роль праці у формуванні особистості. – С. 176–177. – Бібліогр.: с. 177 (12 назв).

 9. Гурман Т. Л. Особистісно орієнтований підхід як умова забезпечення ефективності процесу професійного самовизначення старшокласників середніх шкіл США. – С. 177–178. – Бібліогр.: с. 178 (6 назв).

 10. Ярова М. В. Розвиток лірницького мистецтва Поділля. – С. 179–180. – Бібліогр.: с. 180 (5 назв).

 11. Дутко О. М. М. І. Костомаров та культурно-освітнє відродження XIX ст. в Наддніпрянській Україні. – С. 180–181. – Бібліогр.: с. 181 (7 назв).

 12. Желізник М. Д. Проблема забезпечення зв'язку теорії та практики в умовах формування особистісно орієнтованої освіти. – С. 181–182.

 13. Стасюк М. В. Активізація музично-оцінної діяльності молодших школярів. – С. 182–183. – Бібліогр.: с. 183 (2 назви).

 14. Микуляк М. І. Реформа мовної освіти у Німеччині. – С. 183–184. – Бібліогр.: с. 184 (3 назви).

 15. Чухно Л. А. Порівняльна характеристика систем вищої освіти Східної та Західної Німеччини у період iз 1945 по 1990 рр. – С. 184–185. – Бібліогр.: с. 185 (4 назви).


Т. 3


Секція економічних наук


 1. Ящишина І. В. Теоретичні аспекти формування особистих заощаджень. – С. 3–4. – Бібліогр.: с. 4 (5 назв).

 2. Мозолюк Н. І. Оцінка загальної стійкості розвитку підприємства. – С. 4–5. – Бібліогр.: с. 5 (3 назви).

 3. Музичук І. В. Соціалізація економіки: об'єктивна необхідність та основні напрями в Україні. – С. 5–7. – Бібліогр.: с. 7 (3 назви).

 4. Латер Ю. С. Власність в умовах "нової економіки". – С. 7–8. – Бібліогр.: с. 8 (10 назв).

 5. Тітаренко О. М. Сучасні проблеми маркетингових досліджень в Україні. – С. 8–9. – Бібліогр.: с. 9 (5 назв).

 6. Поліщук В. С. Макроекономічна нестабільність: безробіття і інфляція. – С. 9–11. – Бібліогр.: с. 11 (8 назв).

 7. Драганова Т. П. Ринкові аспекти інноваційної політики. – С. 11–13. – Бібліогр.: с. 12–13 (7 назв).

 8. Андрейцева І. А. Проблемні аспекти методики оцінки оборотних активів. – С. 13–14. – Бібліогр.: с. 14 (8 назв).

 9. Олійник Н. Ю. Формування особистісних якостей старшокласників в умовах економічного профілю навчання. – С. 14–15. – Бібліогр.: с. 15 (5 назв).

 10. Стрельбіцький П. А. Фінансове наповнення соціальної сфери. – С. 15–17. – Бібліогр.: с. 17 (5 назв).

 11. Фурса А. В. Якість продукції як фактор підвищення ефективності цукробурякового виробництва. – С. 17–19. – Бібліогр.: с. 19 (2 назви).

 12. Каньоса А. М., Каньоса М. І. Штрихи до портрета М. Х. Бунге. – С. 19–20. – Бібліогр.: с. 20 (8 назв).

 13. Разіна О. В. Технічний рівень виробництва як один із важливих об'єктів економічного аналізу. – С. 21–22. – Бібліогр.: с. 22 (3 назви).

 14. Лисак В. Ю. Управління персоналом виробничого підприємства. – С. 22–24. – Бібліогр.: с. 24 (10 назв).

 15. Бурковський А. П. Лізинг як форма інноваційних процесів на підприємствах. – С. 24–26. – Бібліогр.: с. 26 (12 назв).

 16. Рибчинський О. М. Правове регулювання укладання господарського договору. Зміст та форма господарського договору. – С. 27–29. – Бібліогр.: с. 29 (5 назв).

 17. Корчинська Л. П. Актуальні проблеми розвитку харчової промисловості України. – С. 29–30. – Бібліогр.: с. 30 (6 назв).

 18. Кучер О. В. Сучасний стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні. – С. 30–32. – Бібліогр.: с. 32 (7 назв).

 19. Гоголь Т. В. Концепція соціально-економічного розвитку сільських регіонів. – С. 32–34. – Бібліогр.: с. 34 (16 назв).

 20. Ткачук В. В. Вдосконалення системи державного управління. – С. 35–36. – Бібліогр.: с. 36 (4 назви).

 21. Вишня Т. В. Формування стабільного персоналу підприємства. – С. 36–38. – Бібліогр.: с. 38 (5 назв).


Секція природничих наук


 1. Любінська Л. Г., Ніколаєва Н. В. Особливості Astragalus Monspessulanus L. в умовах заказника "Мукшанський" (Хмельницька обл.). – С. 39–40. – Бібліогр.: с. 40 (23 назви).

 2. Тарасенко М. О. Трофіка пташенят сорокопуда тернового в умовах Кам'янецького Придністров'я. – С. 40–41. – Бібліогр.: с. 41 (8 назв).

 3. Колодій В. А. Особливості різноманіття покритонасінних Миньковецького дендрологічного парку Дунаєвецького району. – С. 42. – Бібліогр.: с. 42 (7 назв).

 4. Козак М. І. Cинтаксономія класу Potametea порядку Callitricho-Batrachietalia Західного Поділля. – С. 43–44. – Бібліогр.: с. 44 (6 назв).

 5. Гордій Н. М. Видовий склад денних лускокрилих (Lepidoptera, Diurna) загальнодержавного ботанічного заказника "Товтра вербецька" ("Чотири кавалери"). – С. 44–45. – Бібліогр.: с. 45 (8 назв).

 6. Ліщук А. В. Фауна представників родини мух-дзюрчалок (Diрtеrа, Syrphidae) Смотрицького каньйону. – С. 45–46. – Бібліогр.: с. 46 (7 назв).

 7. Дребет М. В. Менеджмент популяцій представників ряду совоподібні (Strigiformes) на території Кам'янецького Придністров'я. – С. 46–48. – Бібліогр.: с. 48 (3 назви).

 8. Рубановська Н. В. Порівняльна характеристика науково цінних видів роду Allium. – С. 49–50. – Бібліогр.: с. 50 (4 назви).

 9. Плахтій П. Д. Особливості змін білків плазми крові спортсменів в умовах виконання циклічного навантаження великої потужності. – С. 50–51. – Бібліогр.: с. 51 (10 назв).

 10. Плахтій П. Д. Зміни тонусу м'язів ніг учнів старших класів в умовах фізичних навантажень. – С. 51–53. – Бібліогр.: с. 53 (8 назв).

 11. Сущева І. В. Порівняльна оцінка режиму дня учнів 5–7 класів гімназії та загальноосвітньої школи. – С. 53–54. – Бібліогр.: с. 54 (4 назви).

 12. Циганівська О. І. Первинна оцінка тракційно-розвантажувальної корекції сколіозів. – С. 55–56. – Бібліогр.: с. 56 (4 назви).

 13. Сьомко А. М. Роль простатичного селективного антигену в процесі оптимізації лікування раку простати. – С. 56–57. – Бібліогр.: с. 56 (3 назви).

 14. Головко О. Ф., Головко В. О. Передчасне старіння шкіри: причини виникнення та методи лікування. – С. 57–58. – Бібліогр.: с. 58 (6 назв).

 15. Головко О. Ф., Головко В. О. Валеологічні основи покращення репродуктивного здоров'я населення в контексті вивчення впливу раннього виявлення та лікування хворих на хвороби, що передаються статевим шляхом. – С. 58–60. – Бібліогр.: с. 60 (4 назви).

 16. Лясота О. Л. Потенційні рекреаційні ресурси Кам'янець-Подільської ТРС та можливості визначення їх рекреаційної ємності. – С. 60–61. – Бібліогр.: с. 61 (5 назв).

 17. Рибак І. П. Елементи графіки та живопису в оформленні картографічних творів. – С. 61–62. – Бібліогр.: с. 62 (5 назв).

 18. Касіяник І. П. Еколого-географічний аналіз структури землекористування та оцінка екоситуації на території Чемеровецького району Хмельницької області. – С. 62–64. – Бібліогр.: с. 64 (6 назв).

 19. Матвійчук Б. В. Стан та тенденції розвитку малих підприємств Хмельницької області. – С. 65–66. – Бібліогр.: с. 66 (5 назв).

 20. Мисько В. З. Природні ресурси національного природного парку "Подільські Товтри" та їх рекреаційний потенціал. – С. 66–68. – Бібліогр.: с. 68 (3 назви).

 21. Карбовська Ж. А. Продуктивність лісів Кам'янець-Подільського Придністров'я (за бонітетом). – С. 68–70. – Бібліогр.: с. 69 (6 назв).

 22. Любинська І. Б. Аналіз структури зайнятості трудових ресурсів Кам'янець-Подільського промислового вузла. – С. 70–71. – Бібліогр.: с. 71 (4 назви).

 23. Федорчук І. В. Особливості структури екологічної мережі у межах НПП "Подільські Товтри". Принципи виділення локальних природних ядер. – С. 71–73. – Бібліогр.: с. 73 (7 назв).

 24. Казанішена Н. В. Наступність підготовки майбутнього вчителя до екологічного виховання у процесі педагогічної практики. – С. 73–74. – Бібліогр.: с. 74 (4 назви).

 25. Савіцький Д. П. Зниження концентрації стеарату натрію у воді за допомогою озону. – С. 75–76. – Бібліогр.: с. 75 (5 назв).

 26. Трофімова Л. С. Особливості білкового метаболізму в умовах м'язової діяльності. – С. 76. – Бібліогр.: с. 76 (5 назв).

 27. Гуменюк І. Д. Адаптивні реакції та їх значення у житті рослин. – С. 77–78. – Бібліогр.: с. 78 (9 назв).

 28. Матвєєв М. Д. Територіальна поведінка синиці блакитної (Parus caeruleus L.) в умовах Поділля. – С. 78–80. – Бібліогр.: с. 79–80 (9 назв).


Секція спеціальної та соціальної педагогіки, психології і реабілітології


 1. Молєв В. П. Особливості клінічної психології у фтізіатрії. – С. 81–82. – Бібліогр.: с. 82 (5 назв).

 2. Співак В. І. Особливості консультування юнаків та дівчат з питання пошуку смислу життя. – С. 82–84. – Бібліогр.: с. 84 (2 назви).

 3. Грубляк В. Т. Принципи розвитку судинних захворювань головного мозку. – С. 84–85.

 4. Славіна Н. С. Особливості психічного розвитку дошкільників, які виховуються поза сім'єю. – С. 85–87. – Бібліогр.: с. 87 (7 назв).

 5. Дідик Н. М. Особистісна зрілість як обов'язковий компонент особистості практичного психолога. – С. 87–89. – Бібліогр.: с. 88–89 (8 назв).

 6. Михальська Ю. А. Психофізіологічні особливості регуляції рухової активності. – С. 89–90. – Бібліогр.: с. 90 (4 назви).

 7. Осіпова Н. Л. Визначення розумової відсталості в історичному аспекті. – С. 90–91. – Бібліогр.: с. 91 (5 назв).

 8. Богуцька Т. О. Психофізіологічні складові управлінської діяльності в умовах надзвичайних ситуацій. – С. 92–93. – Бібліогр.: с. 93 (22 назви).

 9. Шинкарюк А. І., Шинкарюк В. А., Сімко А. В. Смислові завдання по регуляції ритму дій балістичного типу у спортсменів різної кваліфікації. – С. 93–94. – Бібліогр.: с. 94 (6 назв).

 10. Долинська Л. В. Конфліктні ситуації в системах "студент-викладач", "студент-студент" і шляхи їх вирішення. – С. 95–96. – Бібліогр.: с. 96 (2 назви).

 11. Співак Л. М. Порушення мотиваційного блоку учбової діяльності як чинник неуспішності молодших школярів. – С. 96–97. – Бібліогр.: с. 97 (2 назви).

 12. Бігун Н. І. Особливості прояву депресивних розладів різних форм вираженості у школярів підліткового віку. – С. 97–99. – Бібліогр.: с. 99 (6 назв).

 13. Романова О. В. Поняття "гендеру" в сучасній психологічній науці. – С. 99–100. – Бібліогр.: с. 100 (9 назв).

 14. Попович Н. В. Особливості інтеграції дітей з психофізичними вадами в умовах загальноосвітньої школи. – С. 100–101. – Бібліогр.: с. 101 (3 назви).

 15. Михальська С. А. Сутність комунікативно-мовленнєвого розвитку. – С. 101–102. – Бібліогр.: с. 102 (5 назв).

 16. Сербалюк Ю. В. До питання становлення соціально-педагогічної діяльності в Україні. – С. 102–104. – Бібліогр.: с. 103–104 (5 назв).

 17. Миронова С. П. Сучасні вимоги до ступеневої педагогічної освіти. – С. 104–105. – Бібліогр.: с. 105 (6 назв).

 18. Гречко Л. М. Методи дослідження особистості учнів з психофізичними вадами в умовах інклюзивної освіти. – С. 105–106.

 19. Левицький В. Е. Особливості реалізації педагогічної корекції на уроках української мови та математики в старших класах допоміжної школи. – С. 106–107. – Бібліогр.: с. 107 (5 назв).

 20. Бєлова О. Б. Причини підвищеної агресивності у дітей дошкільного віку. – С. 108–109. – Бібліогр.: с. 109 (10 назв).

 21. Дмітрієва О. І. Актуальність проблеми формування правосвідомості старшокласників зі зниженим слухом. – С. 110–111. – Бібліогр.: с. 111 (9 назв).

 22. Мілевська О. П. Терапевтичне значення сімейних ігор з дітьми, що мають відхилення у розвитку. – С. 111–112. – Бібліогр.: с. 112 (4 назви).

 23. Галецька Ю. В. Психолого-педагогічні умови формування невербального спілкування в дітей з помірною та важкою розумовою відсталістю. – С. 113–114. – Бібліогр.: с. 114 (4 назви).

 24. Дуткевич Т. В. Динамічні особливості поведінки студентів у конфлікті. – С. 114–115. – Бібліогр.: с. 115 (4 назви).

 25. Ляска О. П. Соціально-психологічна компетентність майбутнього управлінця в системі його професійного становлення. – С. 116–117. – Бібліогр.: с. 117 (4 назви).

 26. Савицька О. В. Проблема змісту поняття "психологічна готовність до професійної діяльності". – С. 117–118. – Бібліогр.: с. 118 (3 назви).

 27. Столяренко О. Б. Проблема різновікових взаємовідносин в історії психолого-педагогічної думки. – С. 118–120. – Бібліогр.: с. 120 (13 назв).

 28. Скорич Л. П. Взаєморозуміння у системі вчитель-учень та його вплив на результати навчально-виховного процесу. – С. 120–121. – Бібліогр.: с. 121 (5 назв).

 29. Сич В. М. Психологічні особливості індивідуального стилю діяльності керівника організації. – С. 122–123. – Бібліогр.: с. 123 (11 назв).

 30. Куриця А. І. Розробка поняття особистісної відповідальності в сучасних дослідженнях. – С. 123–125. – Бібліогр.: с. 125 (11 назв).

 31. Толков О. С. Адаптація особистості до управління вищим навчальним закладом. – С. 125–126. – Бібліогр.: с. 126 (10 назв).

 32. Федорак І. О. Особливості агресивної поведінки дітей дошкільного віку. – С. 127–128. – Бібліогр.: с. 128 (11 назв).


Секція фізичного виховання


 1. Весельський Г. А. Проблема стресу та його вплив на спортивну діяльність, поведінку і здоров'я спортсмена. – С. 129–132. – Бібліогр.: с. 132 (16 назв).

 2. Бабюк С. М., Ленська Т. Г. Концепція фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку у сім'ї. – С. 132.–133. – Бібліогр.: с. 133 (7 назв)

 3. Солопчук М. С., Солопчук Д. М. Шляхи компенсації дефіциту рухової активності молодших підлітків у позаурочній фізкультурно-спортивній роботі. – С. 134–135. – Бібліогр.: с. 135 (4 назви).

 4. Бесарабчук Г. В. Аналіз рівня готовності студентів-випускників факультету фізичної культури до педагогічної діяльності. – С. 135–138. – Бібліогр.: с. 138 (6 назв).

 5. Вус С. І., Скиба С. А. Роль сенсорних систем і міжсенсорних сполучень в управлінні руховою діяльністю спортсменів. – С. 139–140. – Бібліогр.: с. 140 (13 назв).

 6. Єдинак Г. А. Управління руховою діяльністю підлітків з церебральним паралічем під час занять фізичними вправами. – С. 141–145. – Бібліогр.: с. 144–145 (44 назви).

 7. Мельник Л. М., Погребняк Т. М. Педагогічні умови формування інтересу до занять фізичною культурою у дівчат старшого шкільного віку. – С. 145–149. – Бібліогр.: с. 149 (20 назв).

 8. Гурман Л. Д., Гешко І. Т. Формування професійної підготовки вчителя фізичної культури у процесі занять легкою атлетикою. – С. 149–151. – Бібліогр.: с. 151 (7 назв).

 9. Тимошенко Б. М., Чередниченко Т. М., Колісник О. І. Експериментальне дослідження впливу фізичних вправ на відкритому повітрі на рівень захворювань студентів. – С. 151–153. – Бібліогр.: с. 153 (7 назв).

 10. Ліщук В. В., Колісник О. І., Тимошенко Б. М. Характеристика і проблеми багаторічної підготовки юних бігунів на середні дистанції. – С. 153–155. – Бібліогр.: с. 155 (4 назви).

 11. Колісник О. І. Дослідження різноманітності засобів та методики фізичного виховання студентів технологічних вузів в залежності від обраної спеціальності. – С. 155–157. – Бібліогр.: с. 157 (8 назв).

 12. Мазур В. А. Дослідження засобів фізичного виховання, які використовуються на заняттях зі студентами спеціальної медичної групи (серцево-судинні захворювання). – С. 157–159. – Бібліогр.: с. 158–159 (14 назв).

 13. Нечаєв В. О. Оптимізація вивчення легкоатлетичних багатоборств у програмі занять з легкої атлетики на факультеті фізичної культури. – С. 159–161. – Бібліогр.: с. 161 (3 назви).

 14. Нечаєв В. О. Про самоконтроль над поставою та його значення. – С. 161–162. – Бібліогр.: с. 162 (3 назви).

 15. Ковальчук М. М., Гоншовський В. М. Дослідження системи домашніх завдань з фізичної культури в молодших класах загальноосвітньої школи засобами легкої атлетики. – С. 162–164. – Бібліогр.: с. 164 (3 назви).

 16. Федірко А. О., Плахтій П. Д. Дослідження впливу багатоденного туристичного походу на рівень фізичної підготовленості учнів старших класів. – С. 164–166. – Бібліогр.: с. 166 (8 назв).

 17. Левицький Е. Л., Кіріллов І. О. Особливості взаємовідносин в спортивному колективі "тренер-спортсмен" і "спортсмен-спортсмен". – С. 166–168. – Бібліогр.: с. 168 (8 назв).

 18. Стасюк І. І., Петров О. П. Дослідження динаміки швидкісно-силових здібностей спортсменів, що займаються міні-футболом. – С. 168–169. – Бібліогр.: с. 169 (3 назви).

 19. Прозар М. В., Козак Є. П. Теоретичне дослідження проблеми переміщень і стрибків спортсменів у пляжному волейболі. – С. 169–171. – Бібліогр.: с. 171 (5 назв).

 20. Райтаровська І. В., Зубаль М. В. Засоби і методи збільшення рухливості в суглобах спортсменів-плавців високої кваліфікації. – С. 171–172. – Бібліогр.: с. 172 (6 назв).

 21. Мазур В. Й., Скорич Л. П. Дослідження проблеми рухової активності школярів. – С. 172–173. – Бібліогр.: с. 173 (6 назв).

 22. Шишкін О. П. Моржування як засіб загартовування організму. – С. 173–175.

 23. Заікін А. В. Роль сім'ї у вихованні здорового способу життя молодших школярів. – С. 175–176. – Бібліогр.: с. 176 (8 назв).

 24. Совтисік Д. Д., Бодян О. П., Ліщук В. В. Особливості системи профілактики остеохондрозу хребта у легкоатлетів. – С. 176–178. – Бібліогр.: с. 178 (6 назв).

 25. Бодян О. П., Совтисік Д. Д. Диференційований підхід щодо розвитку рухових здібностей школярів 10–12 років різних соматотипів. – С. 179–180. – Бібліогр.: с. 180 (5 назв).

 26. Чаплінський Р. Б. Безпека учасників програм реабілітації із серцево-судинними захворюваннями, як засіб попередження ускладнень. – С. 180–182. – Бібліогр.: с. 182 (14 назв).

 27. Жигульова Е. О. Лактаційна функція жінок та чинники, що сприяють її порушенню. – С. 183–184. – Бібліогр.: с. 183–184 (7 назв).

 28. Зданюк В. В. Застосування компетентнісного підходу в підготовці студентів факультету фізичної культури. – С. 184–185. – Бібліогр.: с. 185 (7 назв).

 29. Лискун І. М. Лікувальна фізкультура як ефективний засіб формування і виправлення зрушень постанови у дітей. – С. 185–186. – Бібліогр.: с. 186 (4 назви).

 30. Чміль О. П., Дорош В. У., Підлісна В. Г. Формування у підлітків мотиваційних потреб до системи загартування в ДЮСШ. – С. 187–189. – Бібліогр.: с. 189 (8 назв).

 31. Венгрін В. С. Дослідницький пошук підходів до організації занять фізичними вправами дітей. – С. 189–190. – Бібліогр.: с. 190 (5 назв).

 32. Іотко А. П., Шиманський В. М., Невенгловський Д. В. Організація самостійних занять фізичними вправами в сім'ї. – С. 191–192. – Бібліогр.: с. 192 (7 назв).

 33. Юрчишин Ю. В. Роль фізичних вправ в життєдіяльності організму та фактори, що впливають на здоров'я дорослих та літніх людей. – С. 193–194. – Бібліогр.: с. 194 (7 назв).

 34. Юрчишин Ю. В., Потапчук С. М. Універсіади – олімпійські ігри студентів. – С. 194–195. – Бібліогр.: с. 195 (4 назви).

 35. Юрчишин Ю. В., Чміль О. П., Дорош В. У. Традиції національної фізичної культури. – С. 195–196. – Бібліогр.: с. 196 (5 назв).

 36. Рябцев С. П. Формування здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання. – С. 196–197. – Бібліогр.: с. 197 (6 назв).

 37. Гуска М. В. Сутність соціально-педагогічних проблем рухової активності дітей, які за станом здоров'я віднесені до спеціальних медичних груп. – С. 198–199. – Бібліогр.: с. 199 (12 назв).

 38. Підлісна В. Г., Чміль О. П. Деякі основні шляхи формування педагогічної майстерності майбутніх викладачів. – С. 199–200. – Бібліогр.: с. 200 (5 назв).

 39. Мисів В. М. Фізична культура як соціальне явище та складова навчального процесу в умовах сучасного вищого навчального закладу. – С. 201–203. – Бібліогр.: с. 203 (5 назв).

 40. Кужель М. М., Мазур В. Й. Основні засади влучної стрільби. – С. 203–204. – Бібліогр.: с. 204 (8 назв).

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20

Схожі:

Наукові записки (праці) Кам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Наукові записки (праці) Кам\Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Наукові записки (праці) Кам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №6 від 6 травня...
Наукові записки (праці) Кам\90-річчю університету присвячується Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка О. М. Завальнюк
Наукові записки (праці) Кам\Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки,...
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №1 від...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи