Наукові записки (праці) Кам\

Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
НазваНаукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Сторінка14/20
Дата20.11.2012
Розмір4.01 Mb.
ТипДокументи
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

2008 рік


 1. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., присвяч. 90-річчю Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту, 12–13 берез. 2008 р. : вип. 7, у 5 т. / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), О. В. Кеба (заст. голови, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2008. – Т. 1. – 196 с. ; Т. 2. – 182 с. ; Т. 3. – 158 с. ; Т. 4. – 182 с. ; Т. 5. – 174 с.


Т. 1


Секція історичних наук


 1. Білецька Т. В. Специфіка соціально-політичних конфліктів в умовах стабільних і трансформаційних суспільств. – С. 3–4. – Бібліогр.: с. 4 (6 назв).

 2. Блажевич Ю. І. До питання про одержавлення православної церкви на Поділлі в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. – С. 4–8. – Бібліогр.: с. 7–8 (33 назви).

 3. Боровець І. І. Вищі органи влади в політичній системі Словацької держави 1939–1945 рр. – С. 8–9. – Бібліогр.: с. 9 (14 назв).

 4. Бородій А. І. Єврейське населення в оренді землі у Київській та Волинській губерніях в другій половині XIX – на початку XX ст. – С. 9–10. – Бібліогр.: с. 10 (13 назв).

 5. Великий Є. М. Історичний процес і альтернативні концепції майбутнього людини. – С. 10–12. – Бібліогр.: с. 12 (13 назв).

 6. Вонсович Г. Б. Чинники державотворчого процесу в українській політичній теорії міжвоєнного періоду (традиціоналістсько-консервативний напрям). – С. 12–14. – Бібліогр.: с. 14 (13 назв).

 7. Вонсович С. Г. Пропаганда як політична технологія тоталітаризму. – С. 14–15. – Бібліогр.: с. 15 (5 назв).

 8. Газін В. В. Віленський процес 1655–1656 рр.: дискусійні питання сучасної історіографії. – С. 15–16. – Бібліогр.: с. 16 (5 назв).

 9. Газін В. П. Українські проблеми вступу до НАТО. – С. 16–18. – Бібліогр.: с. 18 (3 назви).

 10. Ганаба С. О. Гуманістичний потенціал інтерсуб'єктивного характеру історичних знань. – С. 18–19. – Бібліогр.: с. 19 (7 назв).

 11. Глушковецький А. Л. Скарги – цінне джерело вивчення виборів до І Державної Думи в Подільській губернії. – С. 19–20. – Бібліогр.: с. 20 (10 назв).

 12. Гринько А. І. Фонди Державного архіву Хмельницької області про становище навчальних закладів під час голодомору 1932–1933 рр. – С. 21–22. – Бібліогр.: с. 22 (43 назв).

 13. Гудима В. В. Становлення місцевих органів влади в Подільській губернії в період Директорії УНР (листопад 1918 – листопад 1920 рр.). – С. 22–24. – Бібліогр.: с. 24 (24 назви).

 14. Гуцал А. Ф. Кургани VІІ-VІ ст. до н. е. в межиріччі середньої течії Збруча і Смотрича. – С. 24–26. – Бібліогр.: с. 25–26 (12 назв).

 15. Гуцал В. А. Кухлевидний посуд із Бернашівського могильника. – С. 26–27. – Бібліогр.: с. 27 (8 назв).

 16. Дубінський В. А. Українські ліберальні кола у пошуках шляхів розв'язання аграрного питання (1907–1917 рр.). – С. 27–28. – Бібліогр.: с. 28 (14 назв).

 17. Дудченко В. С. Ідеали ненасилля – імператив існування глобалізованого світу. – С. 29. – Бібліогр.: с. 29 (4 назви).

 18. Завальнюк О. М. Публіцистична діяльність викладачів і працівників Кам'янець-Подільського державного українського університету (1918–1920 рр.). – С. 30–31. – Бібліогр.: с. 30–31 (64 назви).

 19. Задорожнюк А. Б. Промисловий розвиток міст Подільської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – С. 32–33. – Бібліогр.: с. 33 (17 назв).

 20. Ігнатьєва Т. В. Українські землі у протистоянні російського і європейських серединних просторів кінця ХVІІІ століття. – С. 33–35. – Бібліогр.: с. 34–35 (15 назв).

 21. Кліщинський П. В. Російська армія напередодні та в перші місяці Першої світової війни у висвітленні австрійської преси. – С. 35–36. – Бібліогр.: с. 35–36 (14 назв).

 22. Кобильник В. В. Форми організації державної влади в Україні та Польщі в контексті демократичного транзиту. – С. 36–37. – Бібліогр.: с. 37 (4 назви).

 23. Кошулаб Н. В. До питання про реформування аграрного сектору економіки Правобережної України в 10–40-х роках ХІХ століття. – С. 37–38. – Бібліогр.: с. 38 (17 назв).

 24. Кримська О. М. Хутори Кам'янця-Подільського кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ століття в структурі соціально-економічного життя міста. – С. 39–40. – Бібліогр.: с. 39–40 (17 назв).

 25. Кузовенков Д. І. До питання про відносини між УАПЦ та ДХЦ у 20-ті роки ХХ ст. – С. 40–41. – Бібліогр.: с. 41 (7 назв).

 26. Лубчинський А. А. Відчуження земель в українських селян в процесі землевпорядних заходів у 20-х рр. ХХ ст. – С. 41–42. – Бібліогр.: с. 42 (2 назви).

 27. Лубчинський А. К. Громадянська обрядовість як елемент духовної культури. – С. 42–44. – Бібліогр.: с. 44 (4 назви).

 28. Магась В. О. Всеросійський селянський союз та ліберали в роки революції 1905–1907 рр. – С. 44–45. – Бібліогр.: с. 45 (11 назв).

 29. Мадудяк В. С. Організаційне оформлення Ради Церков євангельських християн-баптистів. – С. 46–47. – Бібліогр.: с. 47 (10 назв).

 30. Маркітантов В. Ю. Виборча система як чинник трансформації еліти районного рівня. – С. 47–49. – Бібліогр.: с. 48–49 (11 назв).

 31. Мельник Е. М. Українська кооперація і проблеми забезпечення радянської школи у 1919–1920 рр. – С. 49–51. – Бібліогр.: с. 51 (15 назв).

 32. Найчук А. В. Національна держава в умовах глобалізації: девальвація суверенітету. – С. 51–52. – Бібліогр.: с. 52 (7 назв).

 33. Нестеренко В. А. Колективізація етнічних меншин Правобережної України у 1930-х рр. – С. 52–53. – Бібліогр.: с. 53 (11 назв).

 34. Нечитайло В. В. Технократизм і проблема визначення обсягу селянського господарства. – С. 54–55. – Бібліогр.: с. 55 (10 назв).

 35. Олійник І. В. Аграрна реформа П. А. Столипіна на Правобережній Україні: особливості та наслідки. – С. 55–57. – Бібліогр.: с. 56–57 (17 назв).

 36. Олійник С. В. Галичина в зовнішній політиці Російської імперії на початку ХІХ ст. – С. 57–58. – Бібліогр.: с. 58 (11 назв).

 37. Олійник Ю. В. Дослідження нацистського окупаційного режиму на території України радянськими та українськими істориками. – С. 58–60. – Бібліогр.: с. 60 (42 назви).

 38. Опря А. В. Семінаристський рух в Україні на початку ХХ ст. – С. 60–61. – Бібліогр.: с. 61 (15 назв).

 39. Опря І. А. Пізньопротестантські громади Правобережної України в роки Першої світової війни. – С. 61–63. – Бібліогр.: с. 62 (11 назв).

 40. Островий В. М. Громадсько-політична та просвітницька діяльність В. О. Ґериновича в складі Християнсько-суспільної партії 1911-1914 рр. на Галичині. – С. 63–65. – Бібліогр.: с. 65 (29 назв).

 41. Пантилей М. М. Ремісниче виробництво Кам'янця-Подільського у ІІ половині ХІХ – на початку ХХ ст. – С. 65–66. – Бібліогр.: с. 66 (11 назв).

 42. Петров М. Б. Промисел по видобуванню та обробці каменю в Кам’янці-Подільському XV–XVIII ст. – С. 67–68. – Бібліогр.: с. 67–68 (9 назв).

 43. Плахтій М. П. Умовивід як форма мислення у працях українських логіків у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. – С. 68–69. – Бібліогр.: с. 69 (10 назв).

 44. Посвістак О. А. Національно-культурне життя Поділля в другій половині 1920-х років. – С. 69–71. – Бібліогр.: с. 70–71 (24 назви).

 45. Рибак І. В. Індивідуальне селянське господарство Поділля у добу непу: історіографія, проблеми. – С. 71–73. – Бібліогр.: с. 73 (24 назви).

 46. Рибщун О. В. Кадрова криза сучасної української науки (на прикладі Інституту соціології НАН України). – С. 73–74.

 47. Рокачук В. Н. Дегуманізація радянського суспільства та її наслідки. – С. 75–77. – Бібліогр.: с. 76–77 (8 назв).

 48. Савчук В. О. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету "Освіта, наука і культура на Поділлі" як історичне джерело. – С. 77–79. – Бібліогр.: с. 78–79 (14 назв).

 49. Сидорук С. А. Рекрутська повинність населення Поділля в документальних матеріалах Державного архіву Хмельницької області. – С. 79–80. – Бібліогр.: с. 80 (15 назв).

 50. Степанков В. В. Слободищенська битва 1660 р.: малоз'ясовані епізоди. – С. 80–82. – Бібліогр.: с. 81–82 (11 назв).

 51. Степанков В. С. Формування політичної культури у роки Української революції XVII століття. – С. 82–83. – Бібліогр.: с. 83 (23 назви).

 52. Стецюк В. Б. Земства Правобережної України в період Першої світової війни: основні напрямки діяльності. – С. 83–84. – Бібліогр.: с. 84 (9 назв).

 53. Сулятицька Т. В. Визначення наукового статусу етики та предмета її дослідження. – С. 85–86. – Бібліогр.: с. 86 (4 назви).

 54. Суровий А. Ф. Заходи по демократизації організаційної роботи профспілок України в умовах непу та їх наслідки. – С. 86–88. – Бібліогр.: с. 88 (29 назв).

 55. Телячий Ю. В. Журнал "Наше минуле" (1918 р.) як джерело дослідження культуротворчої діяльності української інтелігенції. – С. 88–91. – Бібліогр.: с. 91 (22 назви).

 56. Філінюк А. Г. Соціальні трансформації в Правобережній Україні на межі ХVІІІ-ХІХ століть. – С. 91–93. – Бібліогр.: с. 93 (13 назв).

 57. Fomina J. The rise and fall of fascism in Britain. – С. 94–97. – Бібліогр.: с. 96–97 (8 назв).

 58. Хоптяр Ю. А. Колективізація та опір селянства у Ярмолинецькому районі (20–30-ті рр. ХХ ст.). – С. 97–100. – Бібліогр.: с. 100 (10 назв).

 59. Циганюк М. А. Тактика кадетських організацій в Україні в ході виборів до І Державної Думи. – С. 100–101. – Бібліогр.: с. 101 (15 назв).

 60. Щур О. Т. Становлення і розвиток підпільного партизанського руху в північних районах Поділля у 1941–1942 роках. – С. 102–104. – Бібліогр.: с. 103–104 (31 назва).

 61. Юга О. А. Формування "мирного" угруповання еліти Речі Посполитої та заходи його представників у розв'язанні "козацької проблеми" (лютий – червень 1648 р.). – С. 104–105. – Бібліогр.: с. 105 (7 назв).

 62. Заводовський А. А. Юрій Луцький про початок українського націєтворення у ХVIII ст. – С. 106–107. – Бібліогр.: с. 107 (11 назв).


Секція фізико-математичних наук


 1. Авдеюк П. І., Поведа Р. А. Діяльнісний підхід у покращенні якості фізико-математичної освіти вищих навчальних закладів. – С. 108–110. – Бібліогр.: с. 109–110 (7 назв).

 2. Андруховський А. Б. Організація хостингу на платформі Windows Server 2008/IIS7. – С. 110–111. – Бібліогр.: с. 111 (3 назви).

 3. Атаманчук П. С. Компетентнісно-світоглядні рівні становлення майбутнього учителя фізики. – С. 111–112. – Бібліогр.: с. 112 (7 назв).

 4. Будняк В. О. Особливості організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Деталі машин і основи конструювання" в умовах модульно-кредитного навчання. – С. 113–114. – Бібліогр.: с. 114 (7 назв).

 5. Власенко О. І., Криськов Ц. А., Лисий І. В., Стронський О. В. Вплив технологічний умов синтезу скловидних халькогенідів As2S3 на їх оптичні параметри. – С. 114–117. – Бібліогр.: с. 117 (12 назв).

 6. Власов В. А. Методика вивчення множинного типу даних в курсі інформатики. – С. 117–118. – Бібліогр.: с. 118 (3 назви).

 7. Водяник І. І. Використання математичної моделі кочення для оцінки зчіпних властивостей колеса на ґрунті. – С. 118–119. – Бібліогр.: с. 119 (2 назви).

 8. Волошин М. М. Формування навчально-пізнавальних умінь студентів вищих закладів освіти в контексті болонської угоди. – С. 119–120. – Бібліогр.: с. 120 (6 назв).

 9. Волошин С. М. Використання функціонально-вартісного аналізу при дослідженні об'єктів техніки. – С. 121–122. – Бібліогр.: с. 122 (12 назв).

 10. Гаєвська А. В., Щирба В. С. Аналіз стійкості моделі за допомогою електронних таблиць. – С. 122–123. – Бібліогр.: с. 123 (1 назва).

 11. Гнатюк В. О., Гнатюк Ю. В., Гудима У. В. Лінійний нормований простір класів еквівалентних пар неперервних компактнозначних опуклозначних відображень. – С. 123–125. – Бібліогр.: с. 125 (1 назва).

 12. Гнатюк Ю. В., Гудима У. В., Гнатюк В. О. Необхідні, достатні умови та критерії екстремального елемента для задачі найкращої рівномірної апроксимації неперервного компактнозначного опуклозначного відображення множинами інших неперервних компактнозначних опуклозначних відображень. – С. 125–126. – Бібліогр.: с. 126 (1 назва).

 13. Горлей П. М., Криськов Ц. А., Орлецький І. Г., Тимків О. М. Дослідження полікристалічних тонких плівок CuInS2, одержаних методом піролізу: морфологічні і електричні властивості. – С. 127–129. – Бібліогр.: с. 128–129 (10 назв).

 14. Громик А. П., Конет І. М. Математичне моделювання стаціонарних процесів теплопровідності в кусково-однорідних напівобмежених просторових середовищах. – С. 129–131. – Бібліогр.: с. 130–131 (15 назв).

 15. Губанова А. О., Криськов Ц. А., Паюк О. П. Технологія синтезу та фізичні властивості халькогенідних напівпровідників As2S3 і As2Se3. – С. 131–133. – Бібліогр.: с. 133 (17 назв).

 16. Гудима У. В., Гнатюк Ю. В., Гнатюк В. О. Описання конуса внутрішніх напрямків для відкритої кулі лінійного нормованого простору класів еквівалентних пар неперервних компактнозначних опуклозначних відображень. – С. 134–135. – Бібліогр.: с. 135 (1 назва).

 17. Дембіцька С. В. Формування наукового світогляду учнів середніх навчальних закладів економічного профілю під час вивчення фізики. – С. 136. – Бібліогр.: с. 136 (6 назв).

 18. Дінділевич Є. М. Проблема тестування в області розробки програмного забезпечення для методики викладання фізики. – С. 137–138. – Бібліогр.: с. 138 (1 назва).

 19. Дмитрук С. І. Елементи безпеки життєдіяльності під час постановки навчального експерименту. – С. 138–139. – Бібліогр.: с. 139 (6 назв).

 20. Задорожна Ж. А. Методичні особливості впровадження контрольно-вимірювальних матеріалів з еталонними рівнями модульного контролю знань студентів з фізики в системі незалежного оцінювання. – С. 139–140.

 21. Збаравська Л. Ю. Фундаментальна та професійна спрямованість навчання фізики майбутніх фахівців аграрної галузі. – С. 140–141.

 22. Іванюк В. А. Реалізація ланки запізнення в середовищі Matlab на основі ланцюгово-дробових апроксимаційних наближень. – С. 142–143. – Бібліогр.: с. 143 (2 назви).

 23. Киселюк М. П. Оптичне поглинання тонких плівок сульфіду та селеніду галію. – С. 143–144. – Бібліогр.: с. 144 (2 назви).

 24. Ковальська І. Б. Наближення аналітичних функцій сумами Зігмунда в метриці. – С. 145–146. – Бібліогр.: с. 146 (3 назви).

 25. Криськов А. А. Дослідження релаксаційного генератора на лавинному транзисторі. – С. 147–148. – Бібліогр.: с. 148 (6 назв).

 26. Кріль С. О. Побудова наближених розв'язків інтегро-функціональних рівнянь з обмеженнями. – С. 148–150. – Бібліогр.: с. 150 (4 назви).

 27. Кух А. М. Механізм управління навчально-пізнавальною діяльністю майбутніх вчителів фізики. – С. 150–152. – Бібліогр.: с. 152 (9 назв).

 28. Кух О. М. Інтерактивна лекція як інноваційна форма навчання. – С. 152–154. – Бібліогр.: с. 154 (3 назви).

 29. Мариніна В. І. Природа магнітного поля Землі. – С. 154–155. – Бібліогр.: с. 155 (5 назв).

 30. Мендерецький В. В. Особистісно орієнтована модель експериментальної підготовки студентів. – С. 155–156. – Бібліогр.: с. 156 (2 назви).

 31. Михацький М. А. Друга крайова задача для рівняння випадкових коливань прямокутної мембрани. – С. 157–158. – Бібліогр.: с. 157–158 (4 назви).

 32. Мойко В. В. Опуклі функціонали та їх двоїсте представлення. – С. 158–159. – Бібліогр.: с. 158–159 (4 назви).

 33. Моштак М. В. Особливості методики оцінювання знань в умовах особистісно орієнтованого навчання. – С. 159–160. – Бібліогр.: с. 160 (7 назв).

 34. Мястковська М. О., Понеділок В. В. Стан проблеми реалізації особистісно орієнтованого підходу в освітніх системах. – С. 160–161. – Бібліогр.: с. 161 (5 назв).

 35. Ніколаєв О. М. Дидактичні основи вивчення теми "Коливання і хвилі". – С. 161–163. – Бібліогр.: с. 163 (3 назви).

 36. Оленюк І. В. Організація виконавської діяльності студентів через використання завдань еталонного рівня. – С. 163–164. – Бібліогр.: с. 164 (4 назви).

 37. Павлюк О. М. Методика проведення фронтального лабораторного експерименту. – С. 164–165. – Бібліогр.: с. 165 (3 назви).

 38. Панчук О. П. Професійна компетентність як найважливіший орієнтир підготовки майбутніх фахівців. – С. 166–167. – Бібліогр.: с. 167 (4 назви).

 39. Поведа Т. П. Розвиток пізнавальної самостійності учнів у ході розв'язування задач з фізики. – С. 167–169. – Бібліогр.: с. 169 (9 назв).

 40. Пташнік Л. І. Реалізація творчих проектів на заняттях з студентами в начальних майстернях. – С. 169–170. – Бібліогр.: с. 170 (4 назви).

 41. Рачковський О. М. Болонська система навчання загальної фізики. – С. 170–171. – Бібліогр.: с. 171 (3 назви).

 42. Роздобудько М. О. Електронний підручник нового покоління для сучасної системи освіти. – С. 171–172.

 43. Семенишена Р. В. Методичні основи формування дієвих знань учнів з фізики в рамках сучасної освітньої парадигми. – С. 173–174. – Бібліогр.: с. 174 (5 назв).

 44. Семерня О. М. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики засобами творчих завдань еталонного змісту. – С. 174–175. – Бібліогр.: с. 175 (6 назв).

 45. Слободянюк О. В. Безпека інформації в корпоративних мережах. – С. 176–177. – Бібліогр.: с. 177 (5 назв).

 46. Смалько О. А. Аналіз міжнародних рекомендації з викладання інформатики у вищих навчальних закладах. – С. 177–178. – Бібліогр.: с. 178 (2 назви).

 47. Сморжевський Л. О., Сморжевський Ю. Л. Про методику використання нових інформаційних технологій на уроках алгебри і початків аналізу в 10 класах середніх загальноосвітніх школах. – С. 178–181. – Бібліогр.: с. 181 (4 назви).

 48. Сморжевський Ю. Л. Про принцип повноти системи вправ для диференційованого формування прийомів евристичної діяльності учнів на уроках стереометрії. – С. 181–182. – Бібліогр.: с. 182 (4 назви).

 49. Сорич В. А., Сорич Н. М., Підгурна Н. С. Сумісне наближення класів -інтегралів із заданим інтегральним модулем неперервності сумами Фур’є. – С. 182–185. – Бібліогр.: с. 185 (4 назви).

 50. Теплінський Ю. В. Про напівінваріантні тори вироджених зліченних систем різницевих рівнянь. – С. 185–186. – Бібліогр.: с. 186 (3 назви).

 51. Федорчук В. А. Структурно-алгоритмічний метод моделювання керованих неоднорідних динамічних систем. – С. 186–188. – Бібліогр.: с. 188 (1 назва).

 52. Циганівський М. С. Вивчення рекурентних співвідношень в курсі "Дискретна математика". – С. 189–190. – Бібліогр.: с. 190 (3 назви).

 53. Чернецький І. С. Методика використання систем цифрової обробки відеозображень у курсі механіки. – С. 190–191. – Бібліогр.: с. 191 (5 назв).

 54. Чорна О. Г. Актуальні питання вивчення безпеки життєдіяльності в навчальних закладах вищої освіти. – С. 191–192. – Бібліогр.: с. 192 (5 назв).


Т. 2


Секція української філології та журналістики


 1. Атаманюк О. В. Вивчення української теми як своєрідного художнього феномену на уроках зарубіжної літератури у загальноосвітній школі. – С. 3–4. – Бібліогр.: с. 4 (3 назви).

 2. Бернацька С. М. Модальність як основна категорія мови. – С. 4–5. – Бібліогр.: с. 5 (6 назв).

 3. Бикова О. М. Репортаж-розслідування в сучасній українській пресі. – С. 5–7. – Бібліогр.: с. 7 (8 назв).

 4. Васьків М. С. Романістика В. Винниченка: між особистим і загальним, національним і загальнолюдським. – С. 7–9. – Бібліогр.: с. 9 (7 назв).

 5. Васьків М. І. Роман як жанр, його параметри і формування світоглядно-етично-естетичних засад у школярів (на прикладі роману Панаса Мирного й Івана Білика "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"). – С. 9–11. – Бібліогр.: с. 11 (5 назв).

 6. Витрикуш Г. І. Духовно-національні аспекти у творчості Бориса Олійника 1990–2000-х років. – С. 11–12. – Бібліогр.: с. 12 (4 назви).

 7. Галган Н. М. Метафора в оповіданні "П’яниці" Бориса Тенети. – С. 12–13. – Бібліогр.: с. 13 (6 назв).

 8. Гандзій О. А. "Література" та "політика" – домінанти модуль-свідомісної площини публіцистики Романа Іваничука. – С. 14–15. – Бібліогр.: с. 15 (5 назв).

 9. Городецька І. В. Мас-медіа та економічна глобалізація. – С. 15–16. – Бібліогр.: с. 16 (10 назв).

 10. Громик Л. І. Повість Є. Гуцала "Княжа гора": до проблеми жанрової модифікації. – С. 17–18. – Бібліогр.: с. 18 (5 назв).

 11. Гуменюк О. І. До питання виділення типів лексичної експресивності в українській літературній мові. – С. 18–20. – Бібліогр.: с. 20 (5 назв).

 12. Джурбій Т. О. Оповідання "Зимовий вечір" Е. Ожешко у художній інсценізації М. П. Старицького. – С. 20–21. – Бібліогр.: с. 21 (4 назви).

 13. Дзюбак Н. М. Функціональні особливості неповних речень у діалогічному мовленні. – С. 21–22. – Бібліогр.: с. 22 (5 назв).

 14. Кирилюк І. М. Метафора в поезії Зої Кучерявої. – С. 23–24. – Бібліогр.: с. 24 (6 назв).

 15. Коваленко Б. О. Способи творення комп’ютерного жаргону. – С. 25–26. – Бібліогр.: с. 26 (4 назви).

 16. Коваленко Н. Д. До питання про методи досліджень фраземіки говірок. – С. 26–27. – Бібліогр.: с. 27 (26 назв).

 17. Козак Р. В. Основні підходи до тлумачення експресії у кінці ХХ століття у зарубіжній лінгвістиці. – С. 28–30. – Бібліогр.: с. 29–30 (23 назви).

 18. Колотило Т. І. Причинки до питання про вогненного змія в етнології подолян. – С. 30–31. – Бібліогр.: с. 31 (16 назв).

 19. Кріль Т. І. До питання кам’янецького періоду життя і творчості Остапа Вишні. – С. 31–32. – Бібліогр.: с. 32 (5 назв).

 20. Кудрявцев М. Г. Світ лихварства і здирництва у художніх баченнях В. Шекспіра та І. Франка: до проблеми історико-генетичних зв’язків. – С. 32–34. – Бібліогр.: с. 34 (2 назви).

 21. Кушнір Т. І. Особливості української ментальності в образах Сірків (роман І. Багряного "Тигролови"). – С. 34–36. – Бібліогр.: с. 36 (6 назв).

 22. Лаврусевич Н. О. Уроки літератури рідного краю за творами Миколи Магери. – С. 37–38. – Бібліогр.: с. 38 (2 назви).

 23. Ладиняк Н. Б. Новела М. Хвильового "Арабески": відображення задуму автора в наративі та синтаксисі. – С. 38–39. – Бібліогр.: с. 39 (8 назв).

 24. Маковська Ю. М. "Украдене щастя" І. Франка: до проблеми жанрової дефініції. – С. 40–41. – Бібліогр.: с. 41 (15 назв).

 25. Маркітантов Ю. О. Фразеологічні одиниці у поетичному світі Оксани Почапської. – С. 41–43. – Бібліогр.: с. 42–43 (9 назв).

 26. Маркітантова В. Ю. Особливості семантико-синтаксичної структури односкладних речень на позначення стану особи. – С. 43–44. – Бібліогр.: с. 44 (4 назви).

 27. Марчук Л. М. Градаційні ознаки простого речення в сучасній українській літературній мові. – С. 44–45. – Бібліогр.: с. 45 (11 назв).

 28. Місінькевич О. М. Концепти-номени біблійного походження у поетичному мовленні Ю. Клена. – С. 45–46. – Бібліогр.: с. 46 (7 назв).

 29. Мозолюк О. М. Просторові словосполучення говірки села Микитинці Косівського району Івано-Франківської області. – С. 46–48. – Бібліогр.: с. 48 (13 назв).

 30. Мужеловська Л. В. Фольклорне підґрунтя поетики Володимира Свідзинського. – С. 48–49. – Бібліогр.: с. 49 (4 назви).

 31. Насмінчук Г. Й. Історіософська концепція прози Михайла Івасюка та її художня реалізація. – С. 50–51. – Бібліогр.: с. 51 (8 назв).

 32. Насмінчук І. А. Феміноцентрична проза Марії Матіос у дзеркалі ґендерного аспекту творчості Ірини Вільде. – С. 51–53. – Бібліогр.: с. 53 (10 назв).

 33. Попович А. С., Власюк В. В. Повтори в мовотворчості Ганни Чубач. – С. 53–55. – Бібліогр.: с. 55 (6 назв).

 34. Потапчук І. М. Особливості поетичного мовлення Віктора Гончарука. – С. 55–56. – Бібліогр.: с. 56 (13 назв).

 35. Почапська О. І. Вплив усної народної творчості на розвиток української сатиричної публіцистики 1917–1921 рр. – С. 57–58. – Бібліогр.: с. 58 (18 назв).

 36. Починок Л. І. Драматургія Ф. Шиллера та корифеїв українського театру: компаративний аспект. – С. 58–59. – Бібліогр.: с. 59 (3 назви).

 37. Притуляк В. Г. Творення атрибутів художнього простору в романах Франца Кафки "Процес" і "Замок" (акустичний аспект). – С. 60. – Бібліогр.: с. 60 (5 назв).

 38. Прокоф’єв І. П. Алегорія в поезії Леоніда Талалая. – С. 61–62. – Бібліогр.: с. 62 (7 назв).

 39. Рарицький О. А. "Елегії для сина" Михайла Івасюка: трагізм поетичних спогадів батька. – С. 62–63. – Бібліогр.: с. 63 (4 назви).

 40. Романова О. М. Засоби вираження гніву у художньому мовленні Ю. Покальчука. – С. 63–64. – Бібліогр.: с. 64 (7 назв).

 41. Свідрук О. О. Процес детермінологізації у сучасних сатиричних романах (на матеріалі творів М. Гримич "Варфоломієва ніч" та М. Мєднікової "Тю"). – С. 64–65. – Бібліогр.: с. 65 (7 назв).

 42. Ситник Л. В. Роль асоціативної групи "марево" при дослідженні концепту "земля" в повісті М. Коцюбинського "Fata morgana". – С. 65–67. – Бібліогр.: с. 67 (7 назв).

 43. Сірант А. М. Особливості сполучуваності лексеми "спокута" (на матеріалі історичних творів письменників ІІ половини ХХ ст.). – С. 67–68. – Бібліогр.: с. 68 (9 назв).

 44. Сохацька Є. І. Про "фірму" Марко Вовчок. З історії літературно-естетичної думки початку ХХ ст. (за матеріалами газети "Рада" 1907–1908 рр.). – С. 68–71. – Бібліогр.: с. 71 (15 назв).

 45. Тімофєєв А. В. Синій і жовтий кольори у фольклорній, християнській та національній символіках. – С. 71–73. – Бібліогр.: с. 72 (8 назв).

 46. Товкайло С. Р. Метафора в історичній повісті Юрія Тиса "Конотоп". – С. 73–74. – Бібліогр.: с. 74 (2 назви).

 47. Третяк Л. В. До проблеми некласичних засад творчості Юрія Клена. – С. 74–76. – Бібліогр.: с. 76 (5 назв).

 48. Третяченко А. В. Символіка синього кольору та його відтінків у ліриці Володимира Підпалого. – С. 76–77. – Бібліогр.: с. 77 (13 назв).

 49. Чопик М. П. Художньо-естетична функція генітивної синтагми. – С. 77–78. – Бібліогр.: с. 78 (6 назв).

 50. Чопик Я. М. Соціолінгвістичні аспекти функціонування сучасної української мови. – С. 79–81. – Бібліогр.: с. 80–81 (10 назв).

 51. Шеремета Н. П. Вплив особливостей українського менталітету на розвиток антропології волинсько-подільського порубіжжя. – С. 81–83. – Бібліогр.: с. 83 (2 назви).

 52. Щегельський В. В. Традиційна дитяча гра "Жмурки": етнорегіональний аспект дослідження. – С. 83–85. – Бібліогр.: с. 84–85 (28 назв).


Секція педагогіки


 1. Ватаманюк Г. П. Специфіка організації та проведення народних ігор в умовах дошкільного навчального закладу. – С. 86–87. – Бібліогр.: с. 87 (3 назви).

 2. Вонсович В. П. Організація дослідницької педагогічної діяльності з метою підвищення фахової компетентності майбутнього вчителя. – С. 87–88. – Бібліогр.: с. 88 (3 назви).

 3. Горбатюк О. В. М. М. Лисенко про методику використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії в школі. – С. 88–90. – Бібліогр.: с. 90 (6 назв).

 4. Горчак Л. В. Педагогічні основи контролю якості фахової підготовки студентів вищих навчальних закладів. – С. 90–92. – Бібліогр.: с. 92 (10 назв).

 5. Гуцал Л. А. Методика викладання природничих наук на Правобережній Україні в другій половині ХІХ століття. – С. 92–94. – Бібліогр.: с. 94 (3 назви).

 6. Дутко О. М. Загальнопедагогічні положення творчої спадщини М. Костомарова. – С. 94–95. – Бібліогр.: с. 95 (6 назв).

 7. Желізник М. Д. Теоретико-практичні основи оволодіння технологією особистісно орієнтованої освітньої діяльності вчителя. – С. 96–97.

 8. Заремба В. О. Педагогічні ідеї А. Макаренка та їх інтерпретація в контексті проблем сучасного розвитку освіти. – С. 97–98.

 9. Клімчук О. В. Базові принципи формування навчального закладу як цілісної освітньої системи. – С. 98–99.

 10. Ковальчук Г. П. А. С. Макаренко і проблема трудової підготовки у закладах соціального виховання в Україні (20–30-ті рр. XX ст.). – С. 99–101. – Бібліогр.: с. 100–101 (7 назв).

 11. Конькова Т. І. Актуальність проблем сімейного виховання, порушених у творчості А. С. Макаренка в умовах сучасної освітньої ситуації. – С. 101–102. – Бібліогр.: с. 102 (5 назв).

 12. Мерещак Н. Ю. Естетичні цінності як системоутворюючий елемент естетичної культури. – С. 102–103. – Бібліогр.: с. 103 (4 назви).

 13. Paluch M., Wyczawski B. Wsparcie działań ograniczających przemoc w szkole podstawy formalno-prawne. – С. 103–105. – Бібліогр.: с. 105 (4 назви).

 14. Paluch M., Wyczawski B. Wartości pracy socjalnej jako cel nadrzędny w kształceniu przyszłych absolwentów kierunku praca socjalna. – С. 105–107. – Бібліогр.: с. 107 (5 назв).

 15. Присакар В. В. А. С. Макаренко і технологія формування громадянської позиції особистості. – С. 107–109. – Бібліогр.: с. 109 (6 назв).

 16. Прокопова О. П. Педагогічні умови формування творчої особистості майбутнього вчителя. – С. 109–111. – Бібліогр.: с. 111 (10 назв).

 17. Сесак І. В. Земська періодична преса про розвиток освіти на Правобережній Україні у 1904–1917 рр. – С. 112–113. – Бібліогр.: с. 113 (16 назв).

 18. Собко Ю. Ю. Сучасні реалії підготовки педагогічних кадрів. – С. 113–115. – Бібліогр.: с. 115 (23 назви).

 19. Стасюк М. В. Психолого-педагогічні аспекти формування музичного світогляду. – С. 116–117. – Бібліогр.: с. 116–117 (4 назви).

 20. Третяк О. М. Інноваційні процеси в освіті та їх історичні передумови. – С. 117–118. – Бібліогр.: с. 118 (2 назви).

 21. Федорчук Е. І. Втілення ідей А. С. Макаренка щодо виховання у сучасних педагогічних технологіях. – С. 118–119. – Бібліогр.: с. 119 (5 назв).

 22. Франчук Т. Й. Цілісний освітній простір як основа формування педагогічної системи А. С. Макаренка. – С. 119–120. – Бібліогр.: с. 120 (2 назви).

 23. Щегельська Л. А. Взаємозв'язок трудового та морального виховання в творчій спадщині Антона Семеновича Макаренка. – С. 121–122. – Бібліогр.: с. 122 (1 назва).

 24. Ярова М. В. Національне відродження України і виховання молоді засобами народної пісенної творчості. – С. 122–123. – Бібліогр.: с. 123 (2 назви).


Секція природничих наук


 1. Вахняк В. С., Гаврилюк В. Б. Порівняння термодинамічних показників фосфатного стану ґрунтів карпатської гірської провінції. – С. 124–125. – Бібліогр.: с. 125 (4 назви).

 2. Гнатюк В. В., Мусієнко М. М., Гаврилюк В. Б. Характеристика забруднення радіонуклідами території паркової зони НПП "Подільські Товтри". – С. 125–126. – Бібліогр.: с. 126 (5 назв).

 3. Головко В. О., Головко О. Ф. Історія медицини Поділля. Розвиток аптечної справи. – С. 126–128. – Бібліогр.: с. 128 (17 назв).

 4. Головко О. Ф., Головко В. О. Місце і роль TORCH-інфекцій у спричиненні вроджених вад. – С. 129–130. – Бібліогр.: с. 130 (5 назв).

 5. Гордій Н. М. Особливості трофічної спеціалізації комах з ряду лускокрилі (Lepidoptera). – С. 130–131. – Бібліогр.: с. 131 (4 назви).

 6. Гуменюк І. Д. АБК в органах Persicaria amphibia (L.) delarbre різних умов зростання. – С. 132–134. – Бібліогр.: с. 133–134 (17 назв).

 7. Данчук В. В., Тихонов М. М., Пливанюк Є. В. Вплив пероксиду гідрогену на клітини крові кролів під впливом змінного електромагнітного поля. – С. 134–135. – Бібліогр.: с. 135 (5 назв).

 8. Дребет М. В., Ліщук А. В. Роль безхребетних тварин у функціонуванні територій НПП "Подільські Товтри". – С. 135–137. – Бібліогр.: с. 137 (7 назв).

 9. Казанішена Н. В. Використання педагогічних ситуацій в екологічному вихованні студентів. – С. 137–138. – Бібліогр.: с. 138 (2 назви).

 10. Карбовська Ж. А. Лісові ресурси Кам'янець-Подільського Придністров'я. – С. 139–140. – Бібліогр.: с. 139–140 (6 назв).

 11. Касіяник І. П. Місце землекористування в структурі природокористування та його вплив на природні геосистеми. – С. 140–141. – Бібліогр.: с. 141 (6 назв).

 12. Козак М. І. Водна рослинність штучних водойм Кам'янецького Придністров'я. – С. 141–142. – Бібліогр.: с. 142 (6 назв).

 13. Колодій В. А. Історія вивчення видів роду Schivereckia ANDRZ. – С. 143–144. – Бібліогр.: с. 143–144 (20 назв).

 14. Кучинська О. П., Чайка Н. А. Загальна гідрохімічна характеристика р. Дністер на території НПП "Подільські Товтри". – С. 144–145. – Бібліогр.: с. 145 (13 назв).

 15. Любинська І. Б. Сучасний стан лісових ресурсів та динаміка їх освоєння в межах Кам'янець-Подільського району. – С. 145–146. – Бібліогр.: с. 146 (4 назви).

 16. Любинський О. І. Генетична оцінка різних ліній прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи. – С. 146–147. – Бібліогр.: с. 147 (6 назв).

 17. Любінська Л. Г. Особливості радіаційного навантаження на природні об'єкти в умовах Кам'янецького Придністров'я. – С. 147–150. – Бібліогр.: с. 149–150 (26 назв).

 18. Лясота О. Л., Свиридюк Д. О. Гідрокліматичні умови розвитку рекреації середнього Придністров'я. – С. 150–151. – Бібліогр.: с. 151 (3 назви).

 19. Матвєєв М. Д. Орнітофауна садів Кам'янецького Придністров'я. – С. 151–152. – Бібліогр.: с. 152 (3 назви).

 20. Матвійчук Б. В. Економіко-географічний аналіз деяких показників розвитку малих підприємств Хмельницької області. – С. 152–153. – Бібліогр.: с. 153 (3 назви).

 21. Мисько В. З. Поверхневі води національного природного парку "Подільські Товтри" та їх рекреаційне значення. – С. 154–155. – Бібліогр.: с. 155 (6 назв).

 22. Мосендз Т. М. Дослідження взаємозв'язку групової приналежності людини з ефективністю травлення молока. – С. 155–156. – Бібліогр.: с. 156 (8 назв).

 23. Одукалець І. О. Експозиційні зали НПП "Подільські Товтри" та особливості їх функціонування. – С. 156–157. – Бібліогр.: с. 157 (6 назв).

 24. Плахтій Д. П., Бойко О. Г., Грубляк І. А., Яцева О. А. Моніторинг загально-навчальних вмінь в умовах особистісно-орієнтованої форми навчання. – С. 157–159. – Бібліогр.: с. 159 (5 назв).

 25. Плахтій П. Д. Рухова активність і тривалість життя. – С. 159–160. – Бібліогр.: с. 160 (10 назв).

 26. Рабчевський Р. М. Орнітофауна луків регіонального ландшафтного парку "Мальованка". – С. 161–162. – Бібліогр.: с. 162 (2 назви).

 27. Рибак І. П. Порівняльна характеристика географо-картографічних і живописно-графічних творів. – С. 162–163. – Бібліогр.: с. 163 (10 назв).

 28. Рубановська Н. В. Вікова та віталітетна структура популяції Аllium obliquum L. в умовах Устянського заказника. – С. 163–164. – Бібліогр.: с. 164 (7 назв).

 29. Соболь В. І. Організація цільового компоненту процесу вивчення біології 7-го класу в умовах 12 річної школи. – С. 164–165. – Бібліогр.: с. 165 (10 назв).

 30. Супрович Т. М. Вплив антигенів головного комплексу гістосумісності на стійкість та сприйнятливість до маститів корів. – С. 166–167. – Бібліогр.: с. 167 (4 назви).

 31. Сущева І. В. Характеристика навчального навантаження та навчально-виховного процесу гімназистів 11–13 років. – С. 167–168. – Бібліогр.: с. 168 (9 назв).

 32. Сьомко А. М. Алгоритм діагностики раку простатичної залози. – С. 169. – Бібліогр.: с. 169 (4 назви).

 33. Тарасенко М. О. Екологічні групи та біорізноманіття птахів садів Хмельницького Придністров'я. – С. 170–171. – Бібліогр.: с. 171 (4 назви).

 34. Трофімова Л. С. Особливості обміну вуглеводнів в умовах м'язової діяльності. – С. 171–172. – Бібліогр.: с. 172 (5 назв).

 35. Федорчук І. В. Моніторинг небезпечних та побутових відходів м. Кам'янця-Подільського. – С. 172–173. – Бібліогр.: с. 173 (5 назв).

 36. Царик Л. П., Царик П. Л., Процик І. Г. Конструктивно-географічний підхід до оптимізації мережі територій та об'єктів природно-заповідного фонду Поділля. – С. 173–175. – Бібліогр.: с. 175 (10 назв).

 37. Циганівська О. І. Біомеханічні особливості фізичних навантажень при сколіозах. – С. 175–177. – Бібліогр.: с. 177 (8 назв).

 38. Чернюк Г. В., Лихолат В. К. Інтродукція каштана посівного і горіха грецького в Придністров'ї. – С. 177–178. – Бібліогр.: с. 178 (2 назви).

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

Схожі:

Наукові записки (праці) Кам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Наукові записки (праці) Кам\Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Наукові записки (праці) Кам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №6 від 6 травня...
Наукові записки (праці) Кам\90-річчю університету присвячується Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка О. М. Завальнюк
Наукові записки (праці) Кам\Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки,...
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №1 від...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи