Наукові записки (праці) Кам\

Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
НазваНаукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Сторінка15/20
Дата20.11.2012
Розмір4.01 Mb.
ТипДокументи
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Т. 3


Секція літературознавства


 1. Атаманчук В. П. Уявне щастя і справжня трагедія у п'єсі Одона фон Горвата "Оповідки віденського лісу". – С. 3–4. – Бібліогр.: с. 4 (2 назви).

 2. Волковинський О. С. Епітет в аспекті міфологічної концепції Ф. Буслаєва. – С. 4–5. – Бібліогр.: с. 5 (8 назв).

 3. Гільдебрант К. Й. Специфіка впливу золаїстської традиції та характер її трансформації у "сердитих молодих людей". – С. 5–6. – Бібліогр.: с. 6 (8 назв).

 4. Голубишко И. Ю. Вещный мир в художественном произведении. – С. 6–8. – Бібліогр.: с. 7–8 (9 назв).

 5. Горєлова С. В. Український неокласицизм і російський акмеїзм: компаративний аспект. – С. 8–9. – Бібліогр.: с. 9 (8 назв).

 6. Єрмакова О. І. Концепція зла в романі Емілі Бронте "Буреверхи". – С. 9–10. – Бібліогр.: с. 10 (5 назв).

 7. Ивасишена Т. В. Модификации жанра монодрамы в творчестве Л. Андреева. – С. 11–12. – Бібліогр.: с. 11–12 (5 назв).

 8. Іконнікова М. В. "Злободенність" та її художня трансформація у структурі роману-антиутопії. – С. 12–13. – Бібліогр.: с. 13 (8 назв).

 9. Кеба А. В. Пути экзистенциальной трансцендении в творчестве Андрея Платонова. – С. 13–14. – Бібліогр.: с. 14 (5 назв).

 10. Кеба Т. В. Своеобразие структуры художественного образа в лирике И. Анненского. – С. 14–15. – Бібліогр.: с. 15 (7 назв).

 11. Коляновський B. A. Poezja tryptyku rzymskiego Jana Pawła II. – С. 16–17. – Бібліогр.: с. 17 (7 назв).

 12. Кшевецький В. С. Поетична спадщина В. Брюсова та М. Вороного як об'єкт компаративного дослідження. – С. 18–19. – Бібліогр.: с. 19 (18 назв).

 13. Лаврова А. А. Поэтика снов в "Записках юного врача" М. А. Булгакова. – С. 19–20. – Бібліогр.: с. 20 (2 назви).

 14. Лисецька О. О. Міфологічний символ у творчості І. Аннєнського та О. Вайльда. – С. 20–21. – Бібліогр.: с. 21 (10 назв).

 15. Мельничук И. Н. Типы "гордецов" в творчестве Ф. М. Достоевского 60-х годов. – С. 21–22. – Бібліогр.: с. 22 (5 назв).

 16. Миколайчук А. І. Проблемно-тематична спрямованість мотивних комплексів у романах У. Фолкнера. – С. 22–23. – Бібліогр.: с. 23 (4 назви).

 17. Мітроусова Т. В. Епіфанія як художнє відкриття Дж. Джойса: змістова та оповідні функції (на матеріалі збірки оповідань "Дублінці"). – С. 24–25. – Бібліогр.: с. 25 (8 назв).

 18. Ніверська Т. О. Поняття "архітектоніка" в літературознавстві. – С. 26–27. – Бібліогр.: с. 27 (6 назв).

 19. Рейда А. А. В поисках утраченной цельности (Печорин и Максим Максимыч в романе М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени"). – С. 27–28. – Бібліогр.: с. 28 (6 назв).

 20. Салтанова І. М. Епічний елемент у художній структурі романів Е. Хемінгуея. – С. 29–30. – Бібліогр.: с. 30 (9 назв).

 21. Свідер І. А. Новаторство творчого історичного методу Вальтера Скотта. – С. 30–31. – Бібліогр.: с. 31 (12 назв).

 22. Семелюк Р. М. Дж. Джойс і російська література: аспекти художньої рецепції. – С. 32–33. – Бібліогр.: с. 33 (8 назв).

 23. Ситник H. В. Особливості темпоральної організації міфосвіту Д. Р. Р. Толкіна. – С. 33–34. – Бібліогр.: с. 34 (5 назв).

 24. Ситник О. В. "Жестовий" психологізм у новелістиці В. Фолкнера та М. Хвильового. – С. 34–35. – Бібліогр.: с. 35 (7 назв).

 25. Титянин К. А. Толстовское обоснование фатализма в эпилоге к "Войне и миру". – С. 35–36. – Бібліогр.: с. 36 (6 назв).

 26. Федорчак О. М. Аксіологічна трансформація традиційних структур у прозі Вільяма Голдінга та Джона Апдайка. – С. 37–38. – Бібліогр.: с. 37–38 (5 назв).

 27. Фоміна Г. В. Традиція у творчості Х. Мюллера. – С. 38–39. – Бібліогр.: с. 39 (11 назв).

 28. Черников И. Н. Особенности хронотопа русского символистского исторического романа. – С. 39–40. – Бібліогр.: с. 40 (7 назв).

 29. Шаповал О. Г. Трансформація жанру робінзонади в романі В. Ґолдінґа "Злодюжка Мартін". – С. 40–41. – Бібліогр.: с. 41 (4 назви).

 30. Шулик П. Л. До проблеми вивчення класичних текстів. – С. 41–43. – Бібліогр.: с. 43 (6 назв).


Секція мовознавства


 1. Балакірєва Т. І. Особливості функціонування багатокомпонентних безсполучникових складних речень у тексті. – С. 44–45. – Бібліогр.: с. 45 (6 назв).

 2. Барбанюк О. О. Трактування поняття "знак" на різних етапах розвитку семіотики. – С. 45–46. – Бібліогр.: с. 46 (11 назв).

 3. Березіна Р. С. Linguostylistic peculiarities of Hemingway's "prose style" (on the material of his story "Cat in the Rain"). – С. 47–48. – Бібліогр.: с. 48 (7 назв).

 4. Белоусова Т. П. Символика цвета в политическом дискурсе (трансформации фразеологизма "оранжевая революция"). – С. 48–49. – Бібліогр.: с. 49 (5 назв).

 5. Боднар И. Е. Метафора в языковой картине мира Л. Улицкой. – С. 49–51. – Бібліогр.: с. 51 (9 назв).

 6. Боднарчук Т. В. Організація білінгвальної освіти для національних меншин в Австрії (на прикладі Бургенланду). – С. 51–52. – Бібліогр.: с. 52 (5 назв).

 7. Бондар С. П. Інформаційно-комунікаційні технології та їх роль у процесі навчання. – С. 53–54. – Бібліогр.: с. 54 (4 назви).

 8. Братиця Г. Г. Характеристика ступеневого педагогічного навчання в університеті м. Ольденбург (Німеччина). – С. 54–55. – Бібліогр.: с. 55 (3 назви).

 9. Варик Л. О. Значимость фразеологизмов в контекстах Д. Гранина. – С. 55–56. – Бібліогр.: с. 56 (5 назв).

 10. Випасняк Ж. В. Розвиток творчої індивідуальності майбутніх педагогів-словесників засобами музичного мистецтва. – С. 56–57. – Бібліогр.: с. 57 (7 назв).

 11. Вишневська Н. В. Формування педагогічної культури вчителя іноземної мови в системі післядипломної освіти. – С. 57–59. – Бібліогр.: с. 59 (4 назви).

 12. Волковинська І. Т. Функціональне призначення фігур повтору в поезії Я. Каспровича "Moja pieśń wieczorna". – С. 59–60. – Бібліогр.: с. 60 (2 назви).

 13. Галайбіда О. В. Вставлені конструкції-ремарки в художній прозі. – С. 60–61. – Бібліогр.: с. 61 (7 назв).

 14. Главацкая Е. И. Словообразовательные синонимы 'лица' с неоднословными мотиваторами. – С. 62–63. – Бібліогр.: с. 63 (6 назв).

 15. Городецька І. В. Англійська мова як глобальна. – С. 63–64. – Бібліогр.: с. 64 (8 назв).

 16. Городиська О. М. Готовність студентів педагогічних вишів до здійснення самоаналітичної діяльності. – С. 65–66.

 17. Гудзяк А. М. Спецкурс з інноваційної підготовки вчителя іноземної мови спеціальності "Початкове навчання та англійська мова". – С. 66–67. – Бібліогр.: с. 67 (1 назва).

 18. Гуменюк Ж. Г., Онуфрієва Л. А. Відбір лексичного матеріалу з латинської мови для студентів гуманітарних вузів. – С. 67–68. – Бібліогр.: с. 68 (12 назв).

 19. Данилишена Т. М. Соціально-педагогічні умови впровадження дистанційної освіти як самостійної форми організації навчання. – С. 68–70. – Бібліогр.: с. 69–70 (11 назв).

 20. Дворницкая Н. И. Формирование лексической омонимии в условиях взаимовлияния близкородственных языков. – С. 70–71. – Бібліогр.: с. 71 (7 назв).

 21. Дияконович I. M. Diagnostic evaluation of the "lost of paradise" of the original linguistic unity. – С. 72–73. – Бібліогр.: с. 73 (7 назв).

 22. Добринчук О. О. Емоційно забарвлені суфікси у суспільно-політичній термінології. – С. 73–74. – Бібліогр.: с. 74 (5 назв).

 23. Жиго О. О. Розвиток діалогічного мовлення дошкільників на заняттях з англійської мови засобами гри. – С. 74–75. – Бібліогр.: с. 75 (6 назв).

 24. Захарова Н. Є., Захаров Ю. М. Прагматично-комунікативна функція еліпсів у сучасній німецькій мові. – С. 76–77. – Бібліогр.: с. 77 (13 назв).

 25. Зданюк Т. В. Університети Німеччини повертаються в світову еліту. – С. 78–79. – Бібліогр.: с. 78 (4 назв).

 26. Іванова Л. О. Die funktional-kommunikative sprachbetrachtung als theoretische grundlage der fremdsprachlichen bildung. – С. 79. – Бібліогр.: с. 79 (3 назви).

 27. Іотко Л. Б. Семантичні та функціональні особливості фразеологічних одиниць німецької мови з компонентом "кольороназва". – С. 80. – Бібліогр.: с. 80 (5 назв).

 28. Казімір В. О. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток сучасної німецької мови. – С. 81–83. – Бібліогр.: с. 82 (10 назв).

 29. Калинюк Т. В. Роль лінгвокраїнознавчого аспекту у підвищенні пізнавальної активності при вивченні іноземної мови. – С. 83–84. – Бібліогр.: с. 84 (4 назви).

 30. Коваль Н. Г. Creative use of language in advertisement. Advertisement slogans. – С. 84–85. – Бібліогр.: с. 85 (6 назв).

 31. Кравчук Т. М. Функціонально-семантична характеристика комунікативно-етикетних формул вітання носіїв німецької мови. – С. 85–86. – Бібліогр.: с. 85–86 (4 назви).

 32. Крецька Ю. А. Полісемія у газетному тексті. – С. 86–87. – Бібліогр.: с. 86–87 (6 назв).

 33. Кужель О. М., Лазар Н. І. Використання тестів у контролі рівня володіння іноземною мовою школярів. – С. 87–88. – Бібліогр.: с. 88 (3 назви).

 34. Кужель О. М., Шликова Є. О. Граматичний аспект навчання читання англійською мовою учнів основної школи. – С. 88–89. – Бібліогр.: с. 89 (5 назв).

 35. Кульбанська Р. В. Телескопія як мовний засіб словотвору французької мови. – С. 89–90. – Бібліогр.: с. 90 (3 назви).

 36. Кшановська О. В. Антропоцентризм неологічного аспекту в концептуальній сфері "політика". – С. 90–91. – Бібліогр.: с. 91 (5 назв).

 37. Лічкевич В. Р. Życie i twórczość Zbigniewa Herberta. – С. 91–93. – Бібліогр.: с. 93 (5 назв).

 38. Лічкевич В. Р., Домітрак Ю. Б. Typologia związkуw frazeologicznych. – С. 94–95. – Бібліогр.: с. 95 (4 назви).

 39. Лічкевич В. Р., Захуцька О. В. Źródła frazeologizmów. – С. 95–96. – Бібліогр.: с. 96 (4 назви).

 40. Лічкевич В. Р., Кобзар В. М. Rola frazeologizmów w językowym interpretowaniu świata. – С. 96–97. – Бібліогр.: с. 97 (7 назв).

 41. Лічкевич В. Р., Скидан О. А. Styl potoczny — centrum systemu stylowego języka. – С. 98–99. – Бібліогр.: с. 98–99 (9 назв).

 42. Лукановська А. В. Українські народні педагогічні традиції в системі чинників формування творчої особистості. – С. 99–100. – Бібліогр.: с. 100 (21 назв).

 43. Мамчур Н. О., Гурман Т. Л. Функціонально-семантичне поле концепту "бажання" в англійській мові. – С. 100–102. – Бібліогр.: с. 102 (5 назв).

 44. Марчук О. М. Засоби вираження заперечення в англійській мові. – С. 102–103. – Бібліогр.: с. 103 (6 назв).

 45. Матковська М. В. Лексико-семантичний аналіз поліілокутивних дієслів у політичному дискурсі (на матеріалі англомовних документів ООН). – С. 103–104. – Бібліогр.: с. 104 (9 назв).

 46. Мельник І. В. Explicitness of evidentials: the relevance-theoretic approach. – С. 104–106. – Бібліогр.: с. 105 (8 назв).

 47. Мельник О. І. Проблеми перекладу матеріалів газетно-інформаційного жанру. – С. 106–107. – Бібліогр.: с. 107 (10 назв).

 48. Микуляк М. І. Розвиток раннього навчання іноземної мови у Німеччині. – С. 108–109. – Бібліогр.: с. 109 (3 назви).

 49. Miler D. L. Peculiarities of discourse analysis. – С. 109–110. – Бібліогр.: с. 110 (8 назв).

 50. Моштак О. В. Експресивно-оцінне значення лексичних одиниць в національно-мовній картині світу. – С. 110–111. – Бібліогр.: с. 111 (6 назв).

 51. Никитюк С. І. Ефективність підготовки вчителів іноземних мов у системі заочної освіти Великої Британії. – С. 111–113. – Бібліогр.: с. 112–113 (6 назв).

 52. Овчаренко О. П. The idiomatic character o the English language. – С. 113–114. – Бібліогр.: с. 114 (9 назв).

 53. Олійник Н. М. Естетичне виховання засобами творчих вправ у процесі вивчення німецької мови. – С. 114–115. – Бібліогр.: с. 115 (5 назв).

 54. Онуфрієва Л. А., Онуфрієва І. Л. Самостійна робота учнів/студентів у процесі оволодіння ними іноземною мовою. – С. 115–116. – Бібліогр.: с. 116 (6 назв).

 55. Остапенко В. І. Means of expressing ethnic stereotypes in the English language. – С. 117–118. – Бібліогр.: с. 118 (9 назв).

 56. Павлова І. М. Специфіка структурно-семантичної організації фразеологічних одиниць, які називають жести. – С. 118–119. – Бібліогр.: с. 119 (11 назв).

 57. Пантелей І. А. Тлумачення прагматичних маркерів у сучасній лінгвістиці. – С. 119–120. – Бібліогр.: с. 120 (5 назв).

 58. Петрова Т. М. Морфологічна класифікація англійських топонімів. – С. 121. – Бібліогр.: с. 121 (5 назв).

 59. Петровская С. С. Лингвистическая составляющая интертекстуальности. – С. 122–123. – Бібліогр.: с. 122 (5 назв).

 60. Пієнко Т. О. Семіотика моди та кодекси вбрання. – С. 123–125. – Бібліогр.: с. 125 (11 назв).

 61. Прохоренко Н. В. Особливості засвоєння учнями 6–7 класів граматичних понять: психологічний аспект. – С. 125–126. – Бібліогр.: с. 126 (5 назв).

 62. Проценко Н. В. Цілі навчання в системі методичної освіти майбутнього вчителя іноземної мови. – С. 127–128. – Бібліогр.: с. 128 (8 назв).

 63. Саволайнен Я. В. Риси аналітизму в сучасній англійській мові на рівні словотвору. – С. 128–129. – Бібліогр.: с. 129 (5 назв).

 64. Ситник А. П. Political correctness and creative language use. – С. 130–131. – Бібліогр.: с. 131 (3 назви).

 65. Сірант А. М. Вербалізація концепту "гріх" (на матеріалі історичної прози другої половини ХХ ст.). – С. 131–132. – Бібліогр.: с. 132 (13 назв).

 66. Соколовська А. А. Філософський аспект гардівського концепту долі. – С. 132–134. – Бібліогр.: с. 134 (12 назв).

 67. Сторчова Т. В. До питання характерних особливостей асиміляції латинських суфіксальних морфем в англійській мові. – С. 134–135. – Бібліогр.: с. 135 (7 назв).

 68. Трофименко А. О. Проектна технологія формування навчальних компетенцій майбутнього вчителя предметів гуманітарного профілю. – С. 135–136.

 69. Уманець А. В. Topical differentiation of american slang: american slang expressions for dying. – С. 136–137. – Бібліогр.: с. 137 (6 назв).

 70. Федірко С. М., Дорощук О. В. До питання про лінгвістичний статус прислів'їв в ієрархії мовних одиниць. – С. 137–139. – Бібліогр.: с. 138–139 (12 назв).

 71. Фрасинюк Н. І. Фрейм як одна з центральних фігур представлення знань. – С. 139–140. – Бібліогр.: с. 140 (9 назв).

 72. Халупко В. П. Політична метафора як засіб маніпулювання. – С. 140–141. – Бібліогр.: с. 141 (7 назв).

 73. Чайка А. Р. Elementy gwary polskiej w Kamieńcu Podolskim na tle języka ogólnopolskiego. Badania dialektologiczne. – С. 142–143. – Бібліогр.: с. 143 (3 назви).

 74. Чернухіна О. О. Художнє втілення персонажів в історичному романі Вальтера Скотта та Михайла Старицького. – С. 143–145. – Бібліогр.: с. 145 (5 назв).

 75. Чистяк О. О. "Generisches maskulinum" як предмет полеміки у німецькомовній лінгвістиці. – С. 145–146. – Бібліогр.: с. 146 (8 назв).

 76. Шмирко О. C. Цільова спрямованість навчання як умова забезпечення усвідомленості студентом логіки його формування, загальної продуктивності. – С. 147–148. – Бібліогр.: с. 148 (5 назв).

 77. Яковлєва О. В. Про стан та методи дослідження сучасної когнітивної лінгвістики. – С. 149–152. – Бібліогр.: с. 151 (21 назва).

 78. Яремчук І. М. Мовні проблеми навколо концептів в німецькій мові в контексті загальноєвропейської думки. – С. 152–153. – Бібліогр.: с. 153 (9 назв).


Т. 4


Секція психології


 1. Бігун Н. І. Самооцінка у контексті самосприйняття депресивних підлітків. – С. 3–4. – Бібліогр.: с. 4 (4 назви).

 2. Гудима О. В., Співак Л. М. Усвідомлення та розуміння моральної якості "доброта" учнями молодшого шкільного віку. – С. 4–5. – Бібліогр.: с. 5 (4 назви).

 3. Данчук Ю. П. Довільна форма мотивації як основа вольової регуляції. – С. 5–6. – Бібліогр.: с. 6 (4 назви).

 4. Дуткевич Т. В. Внутрішні конфлікти особистості на етапі професійного самовизначення. – С. 6–7. – Бібліогр.: с. 7 (8 назв).

 5. Куриця А. І. Теми рефлексивної інформації в текстах автонаративів студентів I курсу. – С. 7–9. – Бібліогр.: с. 9 (4 назви).

 6. Куриця Д. І. Визначення рівня стійкості до стресу у студентів першого курсу ВНЗ. – С. 9–10. – Бібліогр.: с. 10 (4 назви).

 7. Логвіна О. А. Й. Й. Роллє в історії розвитку психологічної науки на Поділлі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – С. 10–12. – Бібліогр.: с. 12 (16 назв).

 8. Максимчук Н. П. Особливості самоактуалізації у становленні ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів. – С. 12–13. – Бібліогр.: с. 13 (4 назви).

 9. Мацуляк Л. А. Домінуючі мотиви навчання у школі дітей підліткового віку. – С. 13–14. – Бібліогр.: с. 14 (4 назви).

 10. Михальська С. А. Особливості родинного спілкування з дітьми дошкільного віку. – С. 14–15. – Бібліогр.: с. 15 (4 назви).

 11. Михальська Ю. А. Вплив еволюції на розвиток особистості Hоmо sapiens. – С. 16. – Бібліогр.: с. 16 (4 назви).

 12. Михальський А. В. Особливості впливу факторів ризику на здоров'я населення. – С. 17–18. – Бібліогр.: с. 18 (3 назви).

 13. Молєв В. П. Результати лікування туберкульозу легень у хворих на алкоголізм. – С. 18–19. – Бібліогр.: с. 19 (5 назв).

 14. Олійник С. В. Психологічні особливості формування "Я – концепції" у підлітковому віці. – С. 20. – Бібліогр.: с. 20 (4 назви).

 15. Осіпова Н. Л. Особливості гігієнічного виховання дітей з особливими потребами. – С. 21–23. – Бібліогр.: с. 23 (4 назви).

 16. Подкопаєва Ю. В. Вплив особливостей сімейного спілкування на формування особистості дитини молодшого шкільного віку. – С. 23–24. – Бібліогр.: с. 24 (4 назви).

 17. Попович Н. В., Шинкарюк А. І. Тренінг як засіб зміни установки випускників педагогічних вузів щодо інтегрованого навчання у масових школах. – С. 24–25. – Бібліогр.: с. 25 (3 назви).

 18. Романова О. В. Гендерні особливості становлення самооцінки в молодших школярів. – С. 25–26. – Бібліогр.: с. 26 (6 назв).

 19. Романюк Л. В. Психологічні особливості становлення смислового компоненту в структурі цінностей особистості. – С. 26–27. – Бібліогр.: с. 27 (4 назви).

 20. Савицька О. В. Цільова спрямованість особистості в контексті психологічної готовності до професійної діяльності. – С. 28–29. – Бібліогр.: с. 29 (3 назви).

 21. Сич В. М. Психологічні особливості навчальної мотивації студентів ВНЗ. – С. 29–30. – Бібліогр.: с. 30 (10 назв).

 22. Скорич Л. П. Гендерні особливості управління закладами середньої освіти. – С. 30–31. – Бібліогр.: с. 31 (4 назви).

 23. Славіна Н. С. Психологічне консультування сім'ї, що знаходиться на межі розлучення. – С. 31–32. – Бібліогр.: с. 32 (3 назви).

 24. Співак Л. М., Гудима О. В. Особливості взаємозв'язку між самоконтролем в учбовій та поведінковій діяльності молодших школярів. – С. 33. – Бібліогр.: с. 33 (8 назв).

 25. Столяренко О. Б. Теоретичні основи дослідження міжособистісних взаємовідносин у контексті проблем розвитку особистості. – С. 34–35. – Бібліогр.: с. 35 (11 назв).

 26. Татаурова Г. П., Татауров В. П. Інноваційний підхід до навчання майбутніх спеціалістів професійному спілкуванню. – С. 35–37. – Бібліогр.: с. 37 (6 назв).

 27. Терещенко В. А. Структура психологічної готовності майбутніх учителів до інтерактивної взаємодії з учнями. – С. 37–38. – Бібліогр.: с. 38 (12 назв).

 28. Тимошенко О. В. Зміст і прояви ґендерних стереотипів у соціальній взаємодії. – С. 39. – Бібліогр.: с. 39 (6 назв).

 29. Толков О. С. Психологічні особливості професійного стресу в працівників вищих навчальних закладів у період інноваційних змін. – С. 40. – Бібліогр.: с. 40 (7 назв).

 30. Федорова Т. В. Інтерес до вивчення психологічних дисциплін та формування психологічної компетентності майбутнього педагога. – С. 41–42. – Бібліогр.: с. 41 (6 назв).

 31. Федорчук В. М. Технологія використання метафор у діяльності викладача-психолога. – С. 42–43. – Бібліогр.: с. 43 (6 назв).

 32. Шинкарюк А. І., Попович Н. В. Формування ритму дій шляхом застосування заданих релевантних смислових завдань і шляхом самостійного пошуку. – С. 44–45. – Бібліогр.: с. 45 (3 назви).

 33. Шинкарюк В. А. Біологічні та соціальні чинники як умови формування особистості в юнацькому віці. – С. 45–46. – Бібліогр.: с. 46 (6 назв).


Секція корекційної та соціальної педагогіки і психології


 1. Антоняк Н. С. Основні напрямки та зміст роботи психолога з дітьми українських трудових мігрантів. – С. 47–48. – Бібліогр.: с. 48 (4 назви).

 2. Атаманчук В. Д. Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі навчально-реабілітаційного центру. – С. 49. – Бібліогр.: с. 49 (3 назви).

 3. Басалюк Н. М. Вивчення думки вчителів спеціальних шкіл щодо актуальності підвищення фахової кваліфікації. – С. 50.

 4. Бєлова О. Б. Психологічні особливості самосприйняття у дітей молодшого шкільного віку з нормальним та порушеним мовленнєвим розвитком. – С. 51–53. – Бібліогр.: с. 52 (10 назв).

 5. Білюк О. Г. Інноваційні засоби корекції та розвитку мовлення дітей. – С. 53–54. – Бібліогр.: с. 54 (6 назв).

 6. Бонецька О. М. Особливості реалізації категорії квантитативності у художньому мовленні. – С. 54–55. – Бібліогр.: с. 55 (2 назви).

 7. Вержиховська О. М. Показники та критерії сформованості моральної вихованості у дітей з порушеннями інтелекту молодшого шкільного віку. – С. 55–57.

 8. Гаврилов О. В. Експериментальні підходи до організації роботи в центрах ранньої соціальної реабілітації. – С. 57–59.

 9. Гаврилова Н. С. Характеристика причин труднощів засвоєння математичного матеріалу учнями з порушеннями мовленнєвого розвитку. – С. 59–62. – Бібліогр.: с. 62 (8 назв).

 10. Галецька Ю. В. Психолого-медико-педагогічний вплив на дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю. – С. 62–63. – Бібліогр.: с. 63 (4 назви).

 11. Гаман А. М. До питання правового виховання школярів з інтелектуальною недостатністю. – С. 63–64. – Бібліогр.: с. 64 (3 назви).

 12. Гончарук Н. М. Комунікативно-емоційні чинники спілкування розумово відсталих підлітків. – С. 65–67. – Бібліогр.: с. 67 (2 назви).

 13. Гудима О. В. Особливості вивчення синтаксичних структур учнями початкових класів. – С. 67–68. – Бібліогр.: с. 68 (3 назви).

 14. Гурський В. А. Народна освіта в Україні на початку XX століття. – С. 68–69. – Бібліогр.: с. 69 (5 назв).

 15. Дідик Н. М. Визначення поняття "зріла особистість" у диспозиційній теорії Г. Олтропа. – С. 70–71. – Бібліогр.: с. 71 (9 назв).

 16. Дмітрієва О. І. Формування соціальних компетенцій старшокласників зі зниженим слухом в умовах спецшколи-інтернату. – С. 71–72. – Бібліогр.: с. 72 (9 назв).

 17. Коваль Н. І. Методика дослідження громадянської обізнаності старшокласників з вадами розумового розвитку. – С. 73. – Бібліогр.: с. 73 (2 назви).

 18. Коган О. В. Формування здорового способу життя у розумово відсталих учнів. – С. 74–75. – Бібліогр.: с. 75 (3 назви).

 19. Константинів О. В. Характеристика інноваційних педагогічних технологій на сучасному етапі розвитку та становлення освіти. – С. 75–77. – Бібліогр.: с. 77 (4 назви).

 20. Купчак О. М. Причини неуспішності молодших школярів з мовленнєвими вадами. – С. 77–78. – Бібліогр.: с. 78 (7 назв).

 21. Левицький В. Е. Особливості розвитку усного зв'язного мовлення учнів молодших класів з порушеним інтелектом. – С. 78–80. – Бібліогр.: с. 80 (8 назв).

 22. Мельник Ж. В. Проблема вікової періодизації особистісного та психічного розвитку. – С. 80–81. – Бібліогр.: с. 80–81 (5 назв).

 23. Мельник Л. П. Місце позакласної роботи в структурі соціально-педагогічної діяльності. – С. 81–83. – Бібліогр.: с. 83 (8 назв).

 24. Миронова С. П., Форнальчук О. С. Роль комплексної психолого-медико-педагогічної взаємодії у соціалізації дітей-сиріт з психофізичними вадами. – С. 83–84.

 25. Мілевська О. П. Методи профілактики мовленнєвих порушень у дошкільників. – С. 84–85. – Бібліогр.: с. 85 (6 назв).

 26. Опалюк О. М., Лісовий О. І. Технологічні особливості корекційно-реабілітаційної роботи. – С. 85–87. – Бібліогр.: с. 87 (5 назв).

 27. Пріданнікова О. М. Особливості "я-образу" підлітків з нормальним та порушеним мовленням. – С. 87–89. – Бібліогр.: с. 88–89 (6 назв).

 28. Рудзевич І. Л. Психологічні особливості педагогічних конфліктів у старшому шкільному віці. – С. 89–90. – Бібліогр.: с. 89–90 (3 назви).

 29. Ружицька Л. І. Особливості розвитку депресії у дитячому віці. – С. 90–91. – Бібліогр.: с. 91 (3 назви).

 30. Сербалюк Ю. В. Вимірювання діяльності організацій, що надають соціальні послуги. – С. 92–93. – Бібліогр.: с. 93 (5 назв).

 31. Сімко А. В. Психолого-педагогічні засади організації фізичної активності дітей-олігофренів дошкільного віку в сім'ї. – С. 93–94. – Бібліогр.: с. 94 (5 назв).

 32. Сметанюк Т. І. Самоврядування – як спосіб організації учнівського колективу. – С. 94–95. – Бібліогр.: с. 95 (8 назв).

 33. Співак В. І. Особливості консультування тривожних клієнтів. – С. 95–97. – Бібліогр.: с. 97 (2 назви).

 34. Швець О. І. Розвиток зв'язного мовлення молодших школярів з вадами інтелекту на уроках читання засобами художньої літератури. – С. 97–98. – Бібліогр.: с. 98 (4 назви).


Секція фізичного виховання


 1. Арзютов Г. М., Гуска М. Б. Дослідження тривалості двобоїв у боротьбі сумо та боротьбі на поясах при різних захватах за пояс. – С. 99–100. – Бібліогр.: с. 100 (3 назви).

 2. Бабюк С. М., Ленська Т. Г. Теоретичні основи взаємодії школи і сім'ї у фізичному вихованні молодших школярів. – С. 100–101. – Бібліогр.: с. 101 (11 назв).

 3. Бесарабчук Г. В. Психолого-педагогічні фактори, які визначають рівень готовності студентів-випускників факультету фізичної культури до педагогічної діяльності. – С. 102–104. – Бібліогр.: с. 104 (10 назв).

 4. Бодян О. П., Ладиняк Б. І., Ліщук В. В. Соматотип як визначальний чинник функціональних та фізичних проявів життєдіяльності людини. – С. 105–106. – Бібліогр.: с. 106 (5 назв).

 5. Василинюк В. Я. Вплив занять силової спрямованості на рухову підготовленість, фізичний розвиток і здоров'я юнаків. – С. 106–107. – Бібліогр.: с. 107 (12 назв).

 6. Весельський Г. А. До питання щодо емоцій: виникнення, фізіологічні основи побудови, різновидності, роль і вплив емоцій на трудову і спортивну діяльність. – С. 107–111. – Бібліогр.: с. 110 (22 назви).

 7. Гранатовський І. О. Формування здорового способу життя у юнаків 16–17 років в процесі самостійних занять фізичними вправами. – С. 111–112. – Бібліогр.: с. 112 (5 назв).

 8. Гуска М. В., Лискун І. М. Рухові режими фізичної активності і рівень функціонального стану студентів. – С. 112–113. – Бібліогр.: с. 113 (4 назви).

 9. Єдинак Г. А. Передумови формування змісту рухової діяльності дітей з церебральним паралічем. – С. 113–115. – Бібліогр.: с. 115 (6 назв).

 10. Заікін А. В. Особливості підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування здорового способу життя молодших школярів. – С. 115–117. – Бібліогр.: с. 117 (7 назв).

 11. Заікін А. В., Жигульова Е. О. Критерії і показники професійної підготовки вчителя фізичної культури, орієнтованого на оздоровчу діяльність. – С. 118–119. – Бібліогр.: с. 119 (7 назв).

 12. Зданюк В. В. Сучасна практика професійної підготовки вчителя фізичної культури. – С. 120–121. – Бібліогр.: с. 121 (3 назви).

 13. Зубаль М. В. Розвиток рухових якостей хлопчиків 7–10 років в аспекті сомато-типологічних особливостей гетерохронії. – С. 121–123. – Бібліогр.: с. 122 (18 назв).

 14. Іотко А. П., Мисів В. М. До питання пошуку альтернативних шляхів удосконалення фізичного виховання студентів. – С. 123–124. – Бібліогр.: с. 124 (14 назв).

 15. Кіріллов І. О., Мазур В. Й. Функціональна структура системи управління підготовкою баскетболістів високої кваліфікації. – С. 124–125. – Бібліогр.: с. 125 (7 назв).

 16. Ковальчук М. М., Гоншовський В. М., Нечаєв В. О. Дослідження методики навчання техніки метання диска. – С. 126–128. – Бібліогр.: с. 128 (12 назв).

 17. Козак Є. П., Прозар М. В. Експериментальне дослідження особливостей психологічного забезпечення підготовки кваліфікованих волейболісток. – С. 128–130. – Бібліогр.: с. 130 (4 назви).

 18. Колісник О. І. Дослідження структури тренувальних навантажень юних бігунів на середні дистанції. – С. 130–133. – Бібліогр.: с. 133 (5 назв).

 19. Ладиняк А. Б., Ладиняк Б. І. Визначення спортивної придатності дітей до занять легкою атлетикою. – С. 133–134. – Бібліогр.: с. 134 (5 назв).

 20. Левицький Е. Л., Вешко В. І. Вдосконалення методики загальної фізичної підготовки веслувальників 12–14 років на етапах підготовчого періоду. – С. 134–137. – Бібліогр.: с. 137 (7 назв).

 21. Лискун І. М., Гуска М. В. Формування мотивації до активної рухової діяльності на уроках фізкультури у старшокласниць. – С. 137–138. – Бібліогр.: с. 138 (6 назв).

 22. Ліщук В. В., Гурман Л. Д., Матвійчук В. О. Формування структури функціональної готовності юних бігунів на середні дистанції як підгрунттям підвищення резервних можливостей їхнього організму. – С. 139–140. – Бібліогр.: с. 140 (2 назви).

 23. Мазур В. Й., Кіріллов І. О. Особливості методики підготовки борців греко-римського стилю в нових умовах змагальної діяльності. – С. 141–142. – Бібліогр.: с. 142 (6 назв).

 24. Марчук В. М., Мальований Д. В. Віково-статеві особливості фізичного розвитку дітей 7–9 років, які займаються акробатикою. – С. 142–144. – Бібліогр.: с. 144 (9 назв).

 25. Мисів М. П., Мисів В. М., Ганін І. Г. Характеристика фізичної підготовленості учнів старших класів загальноосвітніх шкіл м. Кам'янця-Подільського. – С. 144–146. – Бібліогр.: с. 146 ( назв).

 26. Невенгловський Д. В., Рябцев С. П. Дослідження ефективності розвитку координаційних здібностей у студентів-спортсменів засобами рукопашного бою. – С. 146–147. – Бібліогр.: с. 147 (3 назви).

 27. Нечаєв В. О., Ковальчук М. М. Про вплив втоми на метальників списа з різними типами темпераменту. – С. 147–149. – Бібліогр.: с. 148–149 (7 назв).

 28. Павловський І. С., Телебей С. М. Сенситивні періоди розвитку фізичних якостей баскетболістів груп ДЮСШ. – С. 149–150. – Бібліогр.: с. 149 (5 назв).

 29. Погребняк Т. М., Мельник Л. М. Формування стійкого інтересу до занять фізичними вправами у дівчат 15–17 років під впливом занять оздоровчою аеробікою. – С. 150–151. – Бібліогр.: с. 151 (13 назв).

 30. Потапчук С. М., Підлісна В. Г. Особливості підготовки спортсменів в східних єдиноборствах. – С. 152–153. – Бібліогр.: с. 153 (6 назв).

 31. Райтаровська І. В., Нестеряк Л. В. Теоретично-методичні аспекти розвитку фізкультурно-спортивного руху на Галичині (1890–1939 рр.). – С. 153–154. – Бібліогр.: с. 154 (11 назв).

 32. Совтисік Д. Д. Оздоровча фізична культура як засіб профілактики порушень опорно-рухового апарату молодших школярів. – С. 154–155. – Бібліогр.: с. 155 (4 назви).

 33. Солопчук М. С., Комарніцький О. Б. З історії створення факультету фізичного виховання і спорту Кам'янець-Подільського педагогічного інституту(кінець 40-х – початок 50-х рр. ХХ ст.). – С. 156–157. – Бібліогр.: с. 157 (21 назва).

 34. Солопчук Д. М., Шиманський В. М. Вплив інформаційно-пропагандистської роботи на активізацію школярів до занять фізичною культурою. – С. 158–159. – Бібліогр.: с. 159 (4 назви).

 35. Стасюк І. І. Стан технічної підготовленості учнів в секції з футболу та методи її покращення. – С. 159–161. – Бібліогр.: с. 160–161 (6 назв).

 36. Тімошенко Б. М., Чередніченко Т. М. Експериментальне обґрунтування навчання школярів видам легкої атлетики на уроках фізичної культури. – С. 161–162. – Бібліогр.: с. 162 (6 назв).

 37. Усов Г. А., Чорпіта В. М. Активізація фізичної діяльності людини. – С. 162–163. – Бібліогр.: с. 163 (4 назви).

 38. Федірко А. О., Петров О. П. Аналіз теоретичних основ навчання спортивній техніці в настільному тенісі. – С. 164–165. – Бібліогр.: с. 165 (6 назв).

 39. Чаплінський Р. Б. Багатофакторна оцінка ризику розвитку серцево-судинних захворювань. – С. 166–168. – Бібліогр.: с. 167–168 (10 назв).

 40. Чміль О. П. Болонський процес в умовах реформування вищої освіти. – С. 168–169. – Бібліогр.: с. 169 (3 назви).

 41. Чміль О. П., Гуска М. В. Особливості індивідуалізації фізичного виховання студентів у спеціальних медичних групах. – С. 169–170. – Бібліогр.: с. 170 (4 назви).

 42. Чміль О. П., Чміль В. О. Основні чинники фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку. – С. 170–171. – Бібліогр.: с. 171 (4 назви).

 43. Шишкін О. П., Шишкін П. О. Екстремальні види спорту як модель адаптації в умовах психоемоційного стресу. – С. 171–173. – Бібліогр.: с. 172–173 (6 назв).

 44. Юрчишин Ю. В. Управління навчальною діяльністю студентів в умовах рейтингової системі оцінювання. – С. 173–174. – Бібліогр.: с. 174 (4 назви).

 45. Юрчишин Ю. В. Фізична культура в умовах масової інформатизації. – С. 174–175. – Бібліогр.: с. 175 (5 назв).

 46. Юрчишин Ю. В., Гуска М. В., Підлісна В. Г. Використання засобів фізичного виховання у корекції порушень статодинамічної постави молодших школярів. – С. 175–177. – Бібліогр.: с. 177 (5 назв).

 47. Юрчишин Ю. В., Дорош В. У., Чередніченко Т. М. Культура здоров'я студентів та комплексний підхід у її формуванні. – С. 177–178. – Бібліогр.: с. 178 (4 назви).

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Схожі:

Наукові записки (праці) Кам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Наукові записки (праці) Кам\Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Наукові записки (праці) Кам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №6 від 6 травня...
Наукові записки (праці) Кам\90-річчю університету присвячується Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка О. М. Завальнюк
Наукові записки (праці) Кам\Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки,...
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №1 від...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи