Наукові записки (праці) Кам\

Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
НазваНаукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Сторінка17/20
Дата20.11.2012
Розмір4.01 Mb.
ТипДокументи
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Главацкая Е. И. Структурно-семантическая характеристика наименований лица с суффиксои -ист в современном русском языке. – С. 61–63. – Бібліогр.: с. 63 (8 назв).

 • Городецька І. В. Відображення глобалізаційних процесів в американських медіа. – С. 63–64. – Бібліогр.: с. 64 (2 назви).

 • Городиська О. М. Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя до педагогічного самоаналізу. – С. 64–65. – Бібліогр.: с. 65 (2 назви).

 • Гудзяк А. М. Удосконалення вищої професійно-педагогічної освіти на основі єдності принципів інноваційної підготовки майбутніх фахівців. – С. 65–67. – Бібліогр.: с. 66 (3 назви).

 • Гуменюк Ж. Г., Онуфрієва Л. А. Особливості відбору граматичного матеріалу для студентві гуманітарних вузів. – С. 67–68. – Бібліогр.: с. 68 (13 назв).

 • Гурман Т. Л. Концепт «Статус» в англомовній картині світу. – С. 68–69. – Бібліогр.: с. 69 (5 назв).

 • Дворницька Н. І. Питання продуктивності та співвідношення деяких твірних основ в дериваційних процесах праслов’янської мови. – С. 69–71. – Бібліогр.: с. 71 (28 назв).

 • Дияконович І. М. До проблеми можливої реформи правопису англійської мови. – С. 71–72. – Бібліогр.: с. 72 (5 назв).

 • Жиго О. О. Ділова гра як інтерактивний засіб навчання іноземної мови. – С. 72–73. – Бібліогр.: с. 73 (6 назв).

 • Зданюк Т. В. Модель університетської освіти Вільгельма фон Гумбольдта. – С. 74. – Бібліогр.: с. 74 (4 назви).

 • Іванова Л. О. Zu grundlagen des weiterführenden lesens. – С. 75–76.

 • Іотко Л. Б. Die besonderheiten des linguolandeskundlichen aspekts in der interkulturellen kommunikation. – С. 76–77. – Бібліогр.: с. 77 (5 назв).

 • Калинюк Т. В. Навчання на білінгвальній основі – базовий компонент шкіл з поглибленим вивченням німецької мови. – С. 77–78. – Бібліогр.: с. 78 (3 назви).

 • Коваль Н. Г. Verbal Humour Comprehension: Why Don’t We Always Get Foreign Jokes?. – С. 78–79. – Бібліогр.: с. 79 (5 назв).

 • Коляновський В. А. Obraz kobiety w „Niewiastach kresowych” dra Antoniego Józefa Rollego. – С. 79–81. – Бібліогр.: с. 81 (16 назв).

 • Коротнюк О. О. Вплив медіасередовища на розвиток комунікативної компетентності студентів у контексті болонського процесу. – С. 81–82. – Бібліогр.: с. 82 (4 назви).

 • Кравчук Т. М. Особливості вивчення мовних кліше у комунікативних ситуаціях побутового характеру. – С. 83–84. – Бібліогр.: с. 83 (3 назви).

 • Крецька Ю. А. Засоби створення експресивності у заголовках (на матеріалі періодичної преси). – С. 84–85. – Бібліогр.: с. 85 (7 назв).

 • Кришталюк Г. А. Композиційно-смислові функції заперечень у текстах аналітичних статей американського газетного дискурсу. – С. 85–86. – Бібліогр.: с. 86 (10 назв).

 • Кужель О. М. Управління процесом читання англійською мовою. – С. 86–87. – Бібліогр.: с. 87 (6 назв).

 • Кульбанська Р. В. Усне спілкування як компонент формування дискурсивної компетенції. – С. 87–88. – Бібліогр.: с. 88 (4 назви).

 • Кшановська О. В. Неологічний аспект категорії «Здоров'я» англомовного суспільства. – С. 88–89. – Бібліогр.: с. 89 (6 назв).

 • Лічкевич В. Р. Zasady dobrego wychowania czyli językowy savoir-vivre w internecie. – С. 90–91. – Бібліогр.: с. 91 (6 назв).

 • Лічкевич В. Р., Величко В. М. Koncepcja snu w twórczości literackiej Adama Mickiewicza. – С. 91–93. – Бібліогр.: с. 92–93 (3 назви).

 • Лукановська А. В. Українська етнопедагогіка в системі впливів на особистість підлітка. – С. 93–94. – Бібліогр.: с. 94 (3 назви).

 • Марчук О. М. The impact of computers on traditional writing. – С. 94–96. – Бібліогр.: с. 96 (22 назви).

 • Матковська М. В. Семантичні особливості англійських поліілокутивних дієслів у когнітивному аспекті. – С. 97–98. – Бібліогр.: с. 97 (9 назв).

 • Мельник І. В. Явище паронімії — джерело мовних труднощів в сучасній англійській мові. – С. 98–99. – Бібліогр.: с. 99 (8 назв).

 • Мельник О. І. Лексичні, лексико-семантичні та лексико-граматичні міжмовні трансформації перекладу термінів. – С. 99–100.

 • Микуляк М. І. Особливості вибору підручників для раннього навчання іноземної мови у Німеччині. – С. 100–101. – Бібліогр.: с. 101 (6 назв).

 • Мігунова Е. Г. Стилистическая дифференциация словообразовательных синонимов имен действия. – С. 102–103. – Бібліогр.: с. 102 (7 назв).

 • Моштак О. В. Структурно-семантичні особливості іменників зі значенням пейоративності. – С. 103–104. – Бібліогр.: с. 104 (6 назв).

 • Никитюк С. І. Освітній потенціал заочного навчання вчителів іноземних мов у Великій Британії. – С. 104–105. – Бібліогр.: с. 105 (8 назв).

 • Овчаренко О. П. Functioning of Metaphors in the English Poetry. – С. 106–107. – Бібліогр.: с. 107 (13 назв).

 • Онуфрієва Л. А., Онуфрієва І. Л. Навчання іноземної мови на немовних спеціальностях: оволодіння самостійним іншомовним висловленням. – С.107–109 . – Бібліогр.: с. 109 (9 назв).

 • Олійник Н. М. Педагогічні моделі полікультурної освіти У Німеччині. – С. 109–110. – Бібліогр.: с. 110 (5 назв).

 • Остапенко В. І. Phonotactic constraints on the english syllabic structure. – С. 110–111. – Бібліогр.: с. 111 (5 назв).

 • Петрова Т. М. Відіменникові суфіксальні моделі назв осіб за діяльністю у давньоанглійській мові. – С. 112. – Бібліогр.: с. 112 (4 назви).

 • Петровская С. С. Конспективный очерк истории изучения словосочетания. – С. 113–114. – Бібліогр.: с. 114 (8 назв).

 • Пієнко Т. О. An Overview of Factors Influencing Second Language Reading. – С. 115. – Бібліогр.: с. 115 (4 назви).

 • Польова С. В. Linguo-cultural peculiarities of life conceptualization in the english idioms. – С. 116–117. – Бібліогр.: с. 117 (8 назв).

 • Прохоренко Н. В. Застосування проблемно-пошукового методу навчання для формування в учнів граматичної компетентності. – С. 117–118. – Бібліогр.: с. 118 (4 назви).

 • Проценко Н. В. Дискримінаційна здатність, складність та практичність як важливі якісні характеристики тесту навчальних досягнень з іноземної мови. – С. 119–120. – Бібліогр.: с. 120 ( назв).

 • Ситник А. П. Types of procedural instructions encoded by euphemisms. – С. 120–121. – Бібліогр.: с. 121 (9 назв).

 • Сторчова Т. В. Самостійна пізнавальна діяльність у вивченні латинської мови. – С. 121–122. – Бібліогр.: с. 122 (4 назви).

 • Уманець А. В. What Kind of Word is American Slang? – С. 122–124. – Бібліогр.: с. 124 (13 назв).

 • Федірко С. М. Місце лінгвокраїнознавства у вивченні іноземної мови в середній школі. – С. 124–125. – Бібліогр.: с. 125 (7 назв).

 • Фрасинюк Н. І. Концепт “Терпіння” в англійській мові. – С. 125–126. – Бібліогр.: с. 126 (7 назв).

 • Шмирко О. С. Особистісно зорієнтована професійна підготовка майбутніх вчителів іноземної мови. – С. 127–128. – Бібліогр.: с. 128 (5 назв).

 • Яковлєва О. В. Навчання анотування та реферування текстів англійською мовою у вищих навчальних закладах. – С. 128–129. – Бібліогр.: с. 129 (3 назви).


  Т. 4.


  Секція економічних дисциплін


  1. Андрейцева І. А. Особливості застосування факторингу в Україні. – С. 3–4. – Бібліогр.: с. 4 (6 назв).

  2. Будняк Л. М. Методологічні аспекти аналізу інвестиційного проекту. – С. 4–5. – Бібліогр.: с. 5 (3 назви).

  3. Бурковський А. П. Економічна сутність стратегії управління підприємством. – С. 6–7. – Бібліогр.: с. 7 (8 назв).

  4. Бурлакова І. Є. Інтенсивність антропогенного навантаження на природу в Хмельницькій області. – С. 7–9. – Бібліогр.: с. 9 (2 назви).

  5. Буторіна В. Б. Місце особистості у економіці знань. – С. 9–10. – Бібліогр.: с. 10 (9 назв).

  6. Вишня Т. В. Аналіз сучасного стану трудового потенціалу сільського господарства Хмельниччини. – С. 10–12. – Бібліогр.: с. 12 (5 назв).

  7. Дитко Л. П. Зниження витрат на оплату праці при збереженні високої мотивації персоналу. – С. 12–13. – Бібліогр.: с. 13 (4 назви).

  8. Козак О. М. Аналіз рівня зайнятості населення Тернопільської області та можливі шляхи його підвищення. – С. 13–15. – Бібліогр.: с. 15 (2 назви).

  9. Кузовенкова Н. В. Теоретичні підходи до управління банківським кредитним ризиком при обслуговування сільськогосподарських підприємств. – С. 15–18. – Бібліогр.: с. 18 (6 назв).

  10. Кушнір О. К. Енергетична стратегія України та перспективи її розвитку. – С. 18–19. – Бібліогр.: с. 19 (5 назв).

  11. Латер Ю. С. К. Маркс про формаційний розвиток людства. – С. 19–21. – Бібліогр.: с. 21 (13 назв).

  12. Музичук І. В. Місце соціально спрямованої економіки в умовах сучасного розвитку економіки України. – С. 21–22. – Бібліогр.: с. 22 (4 назви).

  13. Олійник Н. Ю. Особливості методичного забезпечення процесу викладання основ економіки у старших класах загальноосвітньої школи. – С. 22–24. – Бібліогр.: с. 23 (5 назв).

  14. Поліщук В. С. Непряме оподаткування. Податки на споживання. Акцизний збір. – С. 24–27. – Бібліогр.: с. 27 (3 назви).

  15. Рибчинський О. М. Порядок судового розгляду справ за позовами органів державної податкової служби про визнання суб'єктів господарювання банкрутами. – С. 27–28. – Бібліогр.: с. 28 (4 назви).

  16. Свідер О. П. Ціноутворення у міжнародній торгівлі: політекономічний аспект. – С. 28–29. – Бібліогр.: с. 29 (5 назв).

  17. Стрельбіцький П. А. Особливості розвитку людського капіталу в сільському господарстві України. – С. 29–33. – Бібліогр.: с. 33 (4 назви).

  18. Ткачук В. В. Роль процесу управління в технології менеджменту. – С. 33–34. – Бібліогр.: с. 34 (5 назв).

  19. Шевчук Л. М. Фінансування природоохоронної діяльності. – С. 34–35. – Бібліогр.: с. 35 (6 назв).

  20. Ящишина І. В. Фундаментальна наука як суспільне благо. – С. 35–36. – Бібліогр.: с. 36 (7 назв).


  Секція фізичного виховання


  1. Арзютов Г. М., Гуска М. Б., Гуска М. В. Боротьба на поясах - нова галузь спортивних єдиноборств, визнаних в Україні (алиш, куреш, сумо). – С. 37–39. – Бібліогр.: с. 38–39 (4 назви).

  2. Арзютов Г. М., Гуска М. Б., Жила А. О. Нові східні фізичні вправи “Зурхана” в умовах викладання курсу фізичне виховання у вищому навчальному закладі України. – С. 39–41. – Бібліогр.: с. 41 (4 назви).

  3. Бабюк С. М., Ленська Т. Г. Валеологія в системі фізичного виховання дітей дошкільного віку. – С. 41–43. – Бібліогр.: с. 42–43 (9 назв).

  4. Бесарабчук Г. В. Професійна готовність студентів факультету фізичної культури до педагогічної оздоровчої діяльності на різних посадах галузі. – С. 43–45. – Бібліогр.: с. 45 ( назв).

  5. Бодян О. П. Дослідження успадкованого характеру стану рухової функції у дітей молодшого шкільного віку. – С. 45–46. – Бібліогр.: с. 46 (6 назв).

  6. Боровик В. В., Зубалій М. Д. Організаційна діяльність Ніжинського військово-спортивного комітету з мобілізації спорту в 1916–1917 роках. – С. 47–49. – Бібліогр.: с. 48–49 (16 назв).

  7. Вергуш О. М. Використання варіативного методу в тренувальному процесі штовхальників ядра на початковому етапі. – С. 49–50. – Бібліогр.: с. 50 (7 назв).

  8. Весельський Г. А., Бесарабчук Г. В. Психічна саморегуляція та практичне використання її засобів і методів у заняттях фізичними вправами на уроках фізичної культури в школі. – С. 50–54. – Бібліогр.: с. 53 (19 назв).

  9. Гурман Л. Д. Технологія підготовки студентів до розв'язання педагогічних ситуацій. – С. 54–56. – Бібліогр.: с. 56 (9 назв).

  10. Єдинак Г. А. Порівняння динаміки морфофункціональних показників дівчат з церебральним паралічем і фізично здорових одноліток від 7 до 17 років. – С. 56–58. – Бібліогр.: с. 58 (22 назв).

  11. Жигульова Е. О., Заікін А. В. Сукупність функціональних показників молодших школярів як індикатор адаптивних реакцій організму в умовах сучасного освітнього середовища. – С. 59–60. – Бібліогр.: с. 60 (8 назв).

  12. Заікін А. В., Жигульова Е. О. Діагностика рівня підготовленості майбутніх учителів фізичної культури до виховання здорового способу життя молодших школярів на засадах гендерного підходу. – С. 60–62. – Бібліогр.: с. 61–62 (4 назви).

  13. Зданюк В. В. Формування комунікативної компетентності вчителя фізичної культури. – С. 62–63. – Бібліогр.: с. 63 (3 назви).

  14. Зубалій М. Д. Розвиток змісту навчального матеріалу з фізичної культури. – С. 63–66. – Бібліогр.: с. 65–66 (14 назв).

  15. Зубаль М. В. Типологічний підхід до покращення фізичного стану школярів. – С. 66–69. – Бібліогр.: с. 68–69 (28 назв).

  16. Ільченко А. І. Організація вільного часу та попередження негативних явищ серед дітей та молоді у позакласній та позашкільній роботі. – С. 69–71. – Бібліогр.: с. 70–71 (5 назв).

  17. Ільченко А. І. Організація спортивно-оздоровчої роботи серед дітей та молоді різної статі. – С. 71–73. – Бібліогр.: с. 72–73 (6 назв).

  18. Коваль О. Г. Проблеми відбору в кульовій стрільбі. – С. 73–74. – Бібліогр.: с. 74 (4 назви).

  19. Ковальчук М. М., Гоншовський В. М. Фізичні (рухові) якості людини та їх виховання. – С. 74–76. – Бібліогр.: с. 76 (6 назв).

  20. Колісник О. І., Мазур В. А. Фізкультурна освіта учнів, як фактор здорового способу життя. – С. 77–80. – Бібліогр.: с. 79–80 (15 назв).

  21. Колісник О. І., Тімошенко Б. М., Тімошенко О. Формування рухових навичок в учнів ДЮСШ з використанням дії відцентрової сили в стрибках у висоту способом „Фосбюрі-флоп”. – С. 80–82. – Бібліогр.: с. 82 (5 назв).

  22. Ладиняк А. Б., Ладиняк Б. І. Оптимізація структури та змісту розминки бігунів на середні та довгі дистанції. – С. 82–83. – Бібліогр.: с. 83 (6 назв).

  23. Левицький Е. Л., Венгрін В. С. Методика навчання прямого нападаючого удару на початковому етапі в группах волейболу ДЮСШ. – С. 83–85. – Бібліогр.: с. 85 (6 назв).

  24. Ленська Т. Г., Бабюк С. М. Стан та проблеми розвитку фізичної культури та спорту серед студентської молоді України. – С. 85–86. – Бібліогр.: с. 86 (8 назв).

  25. Леонов О. З. Оздоровлення організму студентів засобами масажу і самомасажу. – С. 87–90. – Бібліогр.: с. 90 (8 назв).

  26. Лискун І. М. Вплив позааудиторної фізкультурно-спортивної роботи на формування у студентів здорового способу життя. – С. 90–91. – Бібліогр.: с. 91 (5 назв).

  27. Ліщук В. В., Гурман Л. Д., Матвійчук В. О. Концепція вуглеводного насичення організму бігунів на змагальному етапі підготовки до марафону. – С. 92–93. – Бібліогр.: с. 93 (4 назви).

  28. Мазур В. А., Колісник О. І. Науково-методичні та правові аспекти організації фізичного виховання в спеціальних медичних групах. – С. 93–95. – Бібліогр.: с. 95 (6 назв).

  29. Мазур В. Й., Кіріллов І. О. Адаптація спортсменів до виконання специфічних статичних навантажень. – С. 95–97. – Бібліогр.: с. 97 (6 назв).

  30. Мазур В. Й., Кіріллов І. О. Дослідження сутності тлумачення і співвідношення понять рекреації, туризму і дозвілля. – С. 97–99. – Бібліогр.: с. 98 (3 назви).

  31. Мазур В. Й., Кіріллов І. О. Шляхи залучення дітей до тренувань та збереження їх в спортивних секціях. – С. 99–102. – Бібліогр.: с. 102 (8 назв).

  32. Марчук В. М. Мотивація на різних стадіях споживання фізкультурно-оздоровчих послуг. – С. 102–105. – Бібліогр.: с. 104–105 (8 назв).

  33. Мисів В. М., Іотко А. П. Фізична культура - складова навчального процесу в умовах сучасного вищого навчального закладу. – С. 105–106. – Бібліогр.: с. 106 (4 назви).

  34. Мудрік В. І. Вплив міжнародних організацій на розвиток фізичного виховання і спорту. – С. 106–108. – Бібліогр.: с. 108 (7 назв).

  35. Мудрік В. І. Формування у студентів розуміння діяльності та впливу міжнародних організацій на сферу фізичного виховання і спорту. – С. 109–110. – Бібліогр.: с. 110 (8 назв).

  36. Мудрік І. В. Теоретичні основи самоуправління фізичним розвитком особистості. – С. 111–112. – Бібліогр.: с. 112 (6 назв).

  37. Овчарук І. С., Мисів М. П. Складові системи фізичної підготовки майбутніх фахівців з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і їх характеристика. – С. 112–115. – Бібліогр.: с. 114 (10 назв).

  38. Петров О. П. Стиль керівництва і психологічна підготовка тренера з футболу. – С. 115–116. – Бібліогр.: с. 116 (6 назв).

  39. Підлісна В. Г. Спеціальна медична група з фізичного виховання. Психологічні особливості студентів. – С. 117–118. – Бібліогр.: с. 118 (5 назв).

  40. Подорожна А. П. Ефективність фізичної реабілітації при ішемічній хворобі серця. – С. 118–120. – Бібліогр.: с. 120 (11 назв).

  41. Потапчук С. М. Методики психолого-м'язевої релаксації в процесі занять тхеквондо. – С. 120–121. – Бібліогр.: с. 121 (4 назви).

  42. Прозар М. В. Особливості індивідуальної підготовки гравців високого класу у волейболі. – С. 121–123. – Бібліогр.: с. 123 (6 назв).

  43. Рябцев С. П., Шиманський В. М. Особливості використання засобів відновлення у боксерів-початківців в процесі навчально-тренувальних занять. – С. 123–125. – Бібліогр.: с. 124 (5 назв).

  44. Солопчук Д. М., Солопчук М. С. Вплив занять у спортивно-оздоровчих клубах на рівень фізичної підготовленості молодших підлітків. – С. 125–126. – Бібліогр.: с. 126 (3 назви).

  45. Солопчук М. С., Солопчук Д. М. Дослідження рухової активності молодших підлітків. – С. 126–128. – Бібліогр.: с. 128 (2 назви).

  46. Стасюк В. А. Характеристика засобів контролю динаміки рухових здібностей футболістів. – С. 128–131. – Бібліогр.: с. 131 (5 назв).

  47. Стасюк І. І. Особливості підготовки жінок до занять з футболу. – С. 131–132. – Бібліогр.: с. 132 (7 назв).

  48. Тимчик М. В. Виховання патріотизму старших підлітків у процесі ігрової діяльності. – С. 132–134. – Бібліогр.: с. 134 (7 назв).

  49. Тімошенко Б. М., Чередніченко Т. М. Дослідження ефективності комплексного розвитку рухових якостей юнаків 15–16 років. – С. 134–136. – Бібліогр.: с. 136 (10 назв).

  50. Усов Г. А. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності. – С. 136–137. – Бібліогр.: с. 137 (6 назв).

  51. Федірко А. О., Алєксєєв О. О. Оцінка змагальної діяльності гравців у настільний теніс різної кваліфікації. – С. 137–139. – Бібліогр.: с. 139 (7 назв).

  52. Федірко А. О., Алєксєєв О. О. Механічні й динамічні характеристики польоту м’яча і взаємодії м’яча з ракеткою. – С. 140–141. – Бібліогр.: с. 141 (8 назв).

  53. Чаплінський Р. Б. Фізична активність – ефективний фактор попередження розвитку серцево-судинних захворювань. – С. 142–143. – Бібліогр.: с. 143 (9 назв).

  54. Чередніченко Т. М. Позитивне ставлення дітей шкільного віку до занять фізичною культурою. – С. 143–144. – Бібліогр.: с. 144 (5 назв).

  55. Чистякова М. О., Шишкін О. П. Дзюдо як синтез духовної та фізичної культури. – С. 145–146. – Бібліогр.: с. 146 (9 назв).

  56. Чміль О. П., Чміль В. О. Формування здорового способу життя як один з пріоритетних напрямків у вихованні дітей та молоді. – С. 146–148. – Бібліогр.: с. 147 (5 назв).

  57. Юрчишин Ю. В., Дорош В. У. Спілкування вчителя фізичної культури та учня як основний компонент професійної діяльності педагога. – С. 148–149. – Бібліогр.: с. 149 (7 назв).

  58. Юрчишин Ю. В., Потапчук С. М. Аксіологічні орієнтації мотивації студентів факультету фізичної культури щодо здорового способу життя. – С. 149–151. – Бібліогр.: с. 151 (6 назв).

  59. Юрчишин Ю. В., Чміль О. П. Здоровий спосіб життя як основна ціннісна орієнтація студентської молоді. – С. 151–152. – Бібліогр.: с. 152 (7 назв).

 • 1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

  Схожі:

  Наукові записки (праці) Кам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
  Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
  Наукові записки (праці) Кам\Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
  Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
  Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
  Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
  Наукові записки (праці) Кам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
  Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
  Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
  Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
  Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
  Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
  Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
  Рекомендовано до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №6 від 6 травня...
  Наукові записки (праці) Кам\90-річчю університету присвячується Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка О. М. Завальнюк
  Наукові записки (праці) Кам\Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році
  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки,...
  Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
  Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №1 від...
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Документи


  База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
  При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
  звернутися до адміністрації
  Документи