Наукові записки (праці) Кам\

Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
НазваНаукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Сторінка2/20
Дата20.11.2012
Розмір4.01 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

1961 рік


 1. Тези доповідей викладачів на звітній сесії про наукову роботу за 1960 рік / Кам'янець-Поділ. пед. ін-т. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. друк. ім. Леніна, 1961. – 37 с.
 1. Тихомиров В. І. Роль партійних організацій України в підготовці кадрів культосвітніх працівників (1928–1932 рр.). – С. 3–5.

 2. Петляк Ф. А. Боротьба Комуністичної партії України за ідейне зміцнення своїх рядів в роки Великої Вітчизняної війни (1943–1945). – С. 5–7.

 3. Мотенко І. А. Закономірності розвитку продуктивних сил і соціалістичних виробничих відносин в період розгорнутого будівництва комунізму. – С. 8–9.

 4. Александра М. Ф. Боротьба Комуністичної партії за поліпшення охорони праці робітників України у відбудовний період (1921–1925 рр.). – С. 10–11.

 5. Роздобудько І. Ф. Нові типи уроків при проведенні практичних занять в навчальних майстернях. – С. 12–14.

 6. Оплаканський І. Г., Добровольський Ю. Т. Тезування історичного матеріалу – важливий засіб активізації навчального процесу. – С. 14–15.

 7. Оплаканський І. Г., Добровольський Ю. Т. Семінарські заняття – важливий засіб активізації навчального процесу. – С. 16.

 8. Хмелінський М. М. Робота над віршем у школі. – С. 16–18.

 9. Бріцина О. І. Питання української лексикографії в працях П. Г. Житецького. – С. 18–19.

 10. Баценко К. С. Особливості словотворення іменників жіночого роду в творах І. П. Котляревського. – С. 20–22.

 11. Бабіна Т. А. Особливості словозміни та словотвору іменників в говірках Кам'янець-Подільщини. – С. 22–23.

 12. Краевская Г. М. Изображение интелигенции у М. Горького и Л. Леонова в конце 20-х и начале 30-х гг. – С. 23–25.

 13. Гинзбург Е. М. Литературный портрет в романах Диккенса. – С. 25–27.

 14. Вайнтруб С. Е. Литературоведческая терминология в декабристской критике. – С. 27–29.

 15. Брицын М. А. Терминология “послушества” у восточных славян до XV века. – С. 29–30.

 16. Лебедик А. Л. Предикативное употребление имен существительных в мемуарной литературе второй половины 18 века. – С. 30–32.

 17. Цвіркун Д. Я. Бокс (Методичний посібник для вчителів фізвиховання і тренерів шкільних секцій боксу). – С. 32–33.

 18. Сазонов Б. Б. Засвоєння учнями III-IV класів програмового матеріалу з легкої атлетики. – С. 33–35.

 19. Босенко А. Д. Організація і методика проведення занять з коригуючої гімнастики з учнями шкіл. – С. 35–37.
 1. Наукові записки Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту. Серія історико-філологічна / [редкол.: М. Д. Березовчук (ред.), С. І. Білецький, Є. Ю. Сокрутенко]. – Хмельницький : Хмельниц. обл. друк., 1961. – Т. 10. – 100 с.
 1. Александра М. Ф. Заходи Комуністичної партії по піднесенню технічного рівня робітничого класу України у відбудовний період (1921–1925 рр.). – С. 3–19.

 2. Мотенко И. А. Сущность закона соответствия производственных отношений характеру производительных сил. – С. 20–47.

 3. Петляк Ф. А. Заходи Комуністичної партії по відбудові народного господарства України в ході Великої Вітчизняної війни (1943–1945). – С. 48–74.

 4. Степенко О. Д. Боротьба з норманізмом в українській історіографії другої чверті ХІХ ст. М. О. Максимович як послідовник Ломоносова. – С. 75–100.


1962 рік


 1. Тези доповідей викладачів на звітній сесії про наукову роботу за 1961 рік / Кам'янець-Поділ. держ. пед. ін-т ; відп. за вип. І. В. Івах. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. друк. ім. Леніна, [1962]. – 56 с.
 1. Зеленюк І. С. До питання “Боротьба трудящих мас Поділля за владу Рад в період мирного розвитку революції”. – С. 3–5.

 2. Березовчук М. Д. Реорганізація комітетів незаможних селян. – С. 6–7.

 3. Голєв В. М. Про деякі особливості колективізації сільського господарства Поділля. – С. 7–9.

 4. Коваленко Л. А. Вклад декабристів в розробку питань історії українського народу. – С. 10–12.

 5. Лаптін П. Ф. До питання “Ліберально-буржуазний позитивізм в російській медієвістиці останньої чверті ХІХ–початку ХХ століття” (постановка проблеми). – С. 12–13.

 6. Мотенко І. А. Про зближення колгоспів і радгоспів і про єдиний тип сільськогосподарського підприємства. – С. 13–15.

 7. Александра М. Ф. Заходи Комуністичної партії Ураїни по охороні здоров'я у відбудовний період (1921–1925 рр.). – С. 15–16.

 8. Степенко О. Д. Боротьба з норманізмом у вітчизняній історіографії ІІ-ої половини XVIII cт. – С. 17–19.

 9. Оплаканський І. Г. Посібник “Розвиток активності та самостійності учнів старших класів на уроках історії. – С. 19–20.

 10. Оплаканський І. Г., Човник Л. Г. Краєзначий матеріал і дослідництво – важливі засоби підвищення ефективності вивчення історії. – С. 20–21.

 11. Дудніков М. І. Залік, як одна з форм обліку знань учнів з історії СРСР в старших класах. – С. 21.

 12. Гнатенко І. Ю. Про наступність у виховній роботі IV–V класів школи-інтернату. – С. 22–23.

 13. Ростикус Р. П. Перебудова вузів України в світлі закону про школу. – С. 23–26.

 14. Ростикус Р. П. Боротьба трудящих Чернівців за Радянську владу (1917–1918 рр). – С. 26–29.

 15. Роздобудько І. Ф. Метод інструктажу при проведенні практичних занять в шкільній майстерні. – С. 29–30.

 16. Хмелінський М. М. Планування літературного твору в школі. – С. 31–32.

 17. Баценко К. С. Про вживання назв деяких побутових речей в говірках Хмельниччини. – С. 32–34.

 18. Бріцина О. І. Суспільно-політичні терміни “ряд”, “держава”, “господар”, “пан” та похідні від них в так званій “руській мові” XIV–XV століть. – С. 34–35.

 19. Бабіна Т. А. Особливості словозміни прикметників, займенників та числівників в говірках Кам'янець-Подільщини. – С. 36–37.

 20. Раздимаха Г. С. Навчання писців у стародавньому Дворіччі. – С. 37–38.

 21. Пушко О. І. Про зв'язок між електричним опором металів і їх атомними характеристиками та таблицею Менделєєва. – С. 38–39.

 22. Кравченко Ф. Г. Семизначні таблиці логарифмів Kml – функцій та їх застосування до розв'язування алгебраїчних рівнянь. – С. 39–40.

 23. Кучменко А. П. Поняття маси в курсі фізики восьмирічної школи. – С. 41–42.

 24. Лубенцова О. І. Викладання теми “Інерція. Взаємодія тіл” в курсі фізики VII класу середньої школи. – С. 42–43.

 25. Ляпустіна Л. М. Організація роботи з рухливих ігор в I–IV класах восьмирічної школи. – С. 43.

 26. Цвіркун Д. Я. З досвіду роботи по комплексу ГПО в школах м . Кам'янця-Подільського. – С. 44.

 27. Жабенко В. О. Про навчання техніці легкоатлетичних вправ студентів-заочників. – С. 44–45.

 28. Гинзбург Е. М. Литературный портрет в романах Бальзака. – С. 45–47.

 29. Вайнтруб С. Е. Литературоведческая терминология в критических статьях П. А. Вяземского, О. М. Сомова, П. А. Катенина. – С. 47–48.

 30. Брицын М. А. Номенклатура преступлений у восточных славян до XV века. – С. 49–51.

 31. Брицын М. А. Номенклатура преступников у восточных славян XV века. – С. 51–53.
 1. Наукові записки Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту. Серія історико-філологічна / [редкол.: Є. Ю. Сокрутенко (ред.), М. Д. Березовчук, С. І. Білецький]. – Кам'янець-Подільський : Хмельниц. обл. друк., 1962. – Т. 11. – 88 с.
 1. Баценко К. С. Засоби суфіксального творення емоційно забарвлених слів у поемі І. П. Котляревського “Енеїда” (згрубілі (пейоративні) суфікси іменників). – С. 3–9.

 2. Бріцина О. І. З історії суспільно-політичної термінології “руської мови” XIV–XV століть. – С. 10–23.

 3. Брицын М. А. Терминология послушества у восточных славян древнерусского периода. – С. 24–49.

 4. Вайнтруб С. Е. Некоторые вопросы культуры русского языка в освещении А. С. Пушкина. – С. 50–72.

 5. Лебедик А. Л. Предикативное употребление имени существительного в мемуарной литературе второй половины 18-го века. – С. 73–88.
 1. Наукові записки. Серія історико-філологічна / Кам'янець-Поділ. держ. пед. ін-т ; [редкол.: Є. Ю. Сокрутенко (ред.), М. Д. Березовчук, С. І. Білецький]. – Кам'янець-Подільський : Хмельниц. обл. друк., 1962. – Т. 12. – 187 с.
 1. Зеленюк І. С. До питання про боротьбу трудящих мас Поділля за владу Рад в період мирного розвитку революції. – С. 3–22.

 2. Дробноход Ю. Ф. З історії боротьби на Україні проти антимарксистських суспільно-економічних концепцій про соціалістичну революцію (1917–1920 рр.). – С. 23–54.

 3. Коваленко Л. А. Питання історії України в роботі М. М. Покровського “Русская история с древнейших времен”. – С. 55–62.

 4. Петляк Ф. А. Боротьба партійних організацій України за ідейне зміцнення своїх рядів у роки Великої Вітчизняної війни (1943–1945). – С. 63–81.

 5. Березовчук М. Д. Реорганізація комітетів незаможних селян в 1925 році та їх нові завдання. – С. 82–99.

 6. Новицький П. К. Діяльність партії по здійсненню в колгоспах ленінського принципу матеріальної заінтересованості (1953–1958 рр.). – С. 100–127.

 7. Болотов С. Д. Классики марксизма-ленинизма о коммунизме и путях вовлечения крестьянства в строительство нового общества и переделке его сознания. – С. 128–155.

 8. Константинов К. С. А. М. Горький и некоторые вопросы морали. – С. 156–186.


1963 рік


 1. Доповіді та повідомлення на звітній науковій сесії кафедр інституту за 1962 рік (тези) / Кам'янець-Поділ. держ. пед. ін-т ; редкол.: М. Д. Березовчук, С. І. Білецький, М. Й. Семиліт. – Кам'янець-Поділ. друк. ім. Леніна, 1963. – 57 с.
 1. Болотов С. Д. Закономірності зміни свідомості людей при переході до комунізму. – С. 3–6.

 2. Зеленюк І. С. Відгуки липневих подій 1917 року на Поділлі. – С. 6–11.

 3. Березовчук М. Д. Роль комнезамів у вирішенні аграрного питання. – С. 11–14.

 4. Землінська М. М. Значення росту продуктивності праці для збільшення виробництва сільськогосподарських продуктів. – С. 14–16.

 5. Константинов К. С. О. М. Горький про гуманізм. – С. 16–20.

 6. Константинов К. С. О. М. Горький про ставлення людини до праці і власності. – С. 20–22.

 7. Лаптін П. Ф. Соціально-економічна проблематика в російській ліберально-буржуазній медієвістиці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – С. 23–24.

 8. Ростикус Р. П. З історії Кам'янець-Подільського педінституту до Великої Вітчизняної війни. – С. 25–28.

 9. Бріцина О. І. Деякі суспільно-політичні терміни “руської мови” XIV–XV ст. – С. 28–30.

 10. Вайнтруб С. Е. А. С. Пушкин о стилистической структуре русской литературной речи. – С. 30–32.

 11. Сапун В. М. До питання про гіперболу і гротеск в українській літературі XVIII ст. – С. 32–34.

 12. Білецький С. І. Герої нової епохи (за повістю “Fata morgana” М. М. Коцюбинського). – С. 34–36.

 13. Брицын М. А. Юридическая номенклатура наследственного права в восточно-словянских языках до XV в. – С. 36–38.

 14. Бабіна Т. А. Фонетичні особливості говірок Кам'янець-Подільщини в системі приголосних. – С. 39–40.

 15. Хмелінський М. М. Етико-естетичне виховання на уроках української літератури у школі. – С. 40–42.

 16. Баценко К. С. Побутові назви “ночви”, “сковорода”, “глечик”, “збанок” та синоніми до них в говірках Хмельниччини. – С. 42–45.

 17. Крилов К. Г. Складання кінематичних схем і їх розрахунки. – С. 45–46.

 18. Верхола А. П. Зв'язок викладання нарисної геометрії з елементарним курсом стереометрії. – С. 47–48.

 19. Верхола А. П. Класи точності та чистоти обробки поверхонь деталей (методична стаття для учителів середньої школи). – С. 49–50.

 20. Кравченко Ф. Г. Аналітичні методи визначення коренів поліномів. – С. 51–53.

 21. Фінгерман Ш. Г. Деякі дані про постановку фізичного виховання і фізичний розвиток учнів дореволюційної школи міста Кам'янця-Подільського. – С. 54–56.


1965 рік


 1. Тези доповідей викладачів на звітній науковій сесії за 1964 рік (серпень, 1965) / Кам'янець-Поділ. держ. пед. ін-т ; редкол.: С. І. Білецький, В. П. Житкевич, О. Ф. Осетров (відп. за вип.). – Кам'янець-Подільський : Борщів. рай. друк., 1965. – 132 с.


Секція соціально-економічних наук


 1. Козак І. Й. Співвідношення суспільного та індивідуального буття у комуністичній моралі при соціалізмі. – С. 5–6.

 2. Константинов К. С. О. М. Горький про відданість справі комунізму, як про один з головних принципів комуністичної моралі . – С. 6–9

 3. Грицюк А. А. Ставлення сучасного православ'я до комунізму. – С. 9–10.

 4. Константинов К. С. О. М. Горький про свободу і необхідність в моралі. – С. 11–13.

 5. Грицюк А. А. Критика православно-богословських поглядів на людину, її природу і удосконалення. – С. 13–15.

 6. Зеленюк І. С. Назрівання революційної кризи в країні і піднесення революційного руху на Поділлі (вересень-жовтень 1917 р.). – С. 16–18.

 7. Жук О. М. О. Г. Шліхтер про особливості продовольчої політики на Україні (1918–1920 рр.). – С. 18–20.

 8. Слизький І. Ф. Продовольча політика Рад на Поділлі в першій половині 1919 року. – С. 20–23.

 9. Кулаев В. Г. Организаторская деятельность местных советов по восстановлению сельського хозяйства Подолии (1921–1925 гг.). – С. 23–26.

 10. Осетров А. Ф. Из истории дружеских связей СССР со странами Востока (1924–1925 рр.). – С. 26–28.

 11. Кулаєв В. Г. Культурно-масова діяльність місцевих Рад у відбудовний період (1921–1925 рр.). – С. 29–31.

 12. Жук О. М. О. Г. Шліхтер про підготовку кадрів в період колективізації. – С. 32–33.

 13. Слизький І. Ф. Боротьба на Поділлі проти внутрішньої й зовнішньої контрреволюції весною й літом 1919 року. – С. 34–36.

 14. Александра М. Ф. Кооперування сыльських господарств Поділля (1921–1925 рр.). – С. 36–40.

 15. Винокур І. С. Культура та ідеологія черняхівських племен за археологічними матеріалами (до постановки проблеми). – С. 40–41.

 16. Степенко О. Д. М. В. Ломоносов і російська історична наука XVIII ст. – С. 41–43.

 17. Лаптін П. Ф. Проблеми общини в радянські медієвістиці (1917–1941 рр.). – С. 44.

 18. Коваленко Л. А. Іоахим Лелевель про історію України. – С. 44–46.

 19. Лаптін П. Ф. Проблеми феодальної держави і права в працях російської “школи” медієвістів-позитивістів. – С. 46–48.

 20. Петляк Ф. А. Комсомольське будівництво на Україні в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.). – С. 48–51.

 21. Копилов А. О. Виникнення та значення нелегальної преси вітчизняного фронту в Болгарії (1942–1944 рр.). – С. 51–53.

 22. Бондарчук В. Й. Бойова діяльність радянських патріотів в лавах французького руху опору. – С. 53–55.

 23. Копилов А. О. Стратегія і тактика Болгарської комуністичної партії в період підготовки та здійснення повстання 9 вересня 1944 р. – С. 56–57.

 24. Маслова З. Я., Паравійчук А. Г. Про складання краєзнавчої (історичної) бібліографії Поділля. – С. 58.


Секція педагогіки


 1. Єлінецький Є. Ф. Вища педагогіка – теоретична основа вдосконалення програмованого навчання. – С. 61–62.

 2. Жабенко В. О. До питання про активізацію самостійної роботи студентів під час занять з легкої атлетики. – С. 62–63.

 3. Варбанець З. М. Виховання культури поведінки молодшого школяра. – С. 63–65.

 4. Лебедик А. Л. Творческое сочинение по картине в VIII–Х классах. – С. 65–66.

 5. Єлінецький Є. Ф. Ефективність програмованих знань з психології. – С. 66–67.

 6. Оплаканський І. Г. Питання теорії і практики єдиного навчально-виховного процесу. – С. 67–69.

 7. Роздобудько І. Ф. Політехнічна спрямованість трудового навчання в шкільних майстернях. – С. 69–72.

 8. Продеус М. М., Оплаканський І. Г. Творчий педагогічний колектив Кам'янець-Подільської середньої школи № 5. – С. 72–73.

 9. Хмелінський М. М. Унаочнення на уроках української літератури в школі. – С. 73–75.


Секція літературознавства і мовознавства


 1. Краевская Г. М. Творчество М. В. Ломоносова в оценке В. Г. Белинского. – С. 79–80.

 2. Білецький С. І. Позитивний герой в українській літературі 70-х – початку 90-х років ХІХ ст. – С. 80–82.

 3. Сапун В. М. Елементи сатири в українській літературі кінця XVI і початку XVII століть. – С. 82–84.

 4. Білецький С. І. Позитивний герой в літературі 900-х років. – С. 84–87.

 5. Краевская Г. М. Белинский о Державине. – С. 87–90.

 6. Чехівський О. О. Деякі проблеми лінгвостилістики. – С. 90–92.

 7. Вайнтруб С. Е. Вопросы фразеологии русского языка в понимании Пушкина. – С. 93–95.

 8. Бріцина О. І. З історії суспільно-політичної термінології на означення податків, мит та інших повинностей в мові української народності XIV–XV століть. – С. 96–97.

 9. Брицын М. А. Древнерусские термины на обозначение судебных доказательств. – С. 98.

 10. Вайнтруб С. Е. Слово “критика” в пушкинском употреблении. – С. 98–101.

 11. Бабіна Т. А. Звукові зміни в говірках Кам'янець-Подільщини. – С. 101–102.

 12. Баценко К. С. Побутові назви “козел”, “кошик”, “рубель” та синоніми до них у говірках Хмельниччини. – С. 102–104.


Секція фізико-маматематичних наук


 1. Івах І. В., Кучменко А. П. Програмований посібник для розв'язування задач з розділу “Електрика”. – С. 107.

 2. Кравченко Ф. Г. Форма і середнє значення ЕРС вихідного імпульса індукційного перетворювача форми напруги, що працює в імпульсному режимі. – С. 107–108.

 3. Житкевич В. П., Лютий О. І., Россихін В. С. До питання про аномальне збудження в зоні реакції деяких полумен. – С. 109–110.

 4. Криськов А. А. Екзаменуюча машина з неперервною індикацією оцінки. – С. 110.

 5. Дорохов О. І. Кібернетична машина для контролю та самоконтролю знань. – С. 110–111.

 6. Житкевич В. П., Лютий О. І., Россихін В. С. Про спостереження аномального збудження електронних рівнів молекул в зоні реакції ацетилено-повітряного полум'я. – С. 111–112.

 7. Раздимаха Г. С. Методика викладання алгебри в середніх школах та результати деяких досліджень з історії математики. – С. 112–115.

 8. Кравченко Ф. Г. Деякі властивості Kmli – функцій багатьох параметрів. Приведення Kmli – функцій багатьох параметрів до елементарних Kml –функцій. – С. 116–118.

 9. Манакин Л. А. Об измерениях, лежащих в основании второго постулата специальной теории относительности. – С. 118–120.

 10. Манакин Л. А. К вопросу о возможности экспериментального осуществления опыта типа Вавилова. – С. 120–121.


Секція фізичного виховання і спорту


 1. Литовченко Н. Г., Склончак Н. П. Вплив м'язевого навантаження різної інтенсивності на вміст дезоксирибонуклеїнової кислоти в органах тварин. – С. 125.

 2. Шейко В. П. Вплив м'язевого навантаження на вміст вітаміну А і каротину в організмі. – С. 125–128.

 3. Жабенко В. О. До питання про стартове положення під час бігу на короткі дистанції. – С. 128–129.


1966 рік


 1. Тези доповідей на звітній науковій сесії кафедр інституту за 1965 р. (верес., 1966 р.) / Кам'янець-Поділ. держ. пед. ін-т; редкол.: С. І. Білецький, В. П. Житкевич, І. В. Івах, О. Ф. Осєтров ; відп. за вип. І. В. Івах. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. друк. ім. Леніна, 1966. – 83 с.
 1. Александра М. Ф. Боротьба партійної організації Поділля за поліпшення матеріального рівня трудящих у відбудовний період (1921–1925 рр.). – С. 3–6.

 2. Гуменюк С. К. Поділля напередодні Великого Жовтня. – С. 6–9.

 3. Гуменюк С. К. Проскурівська операція Червоної армії в 1919 р. – С. 10–11.

 4. Слизький І. Ф. Розгром інтервентів Антанти і внутрішньої контрреволюції та відновлення Радянської влади на Поділлі (осінь 1919–початок 1920 рр.). – С. 11–13.

 5. Петляк Ф. А. Профспілкове будівництво на Україні в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945). – С. 14–16.

 6. Скринник Ю. Н. Боротьба партійних організацій України за підвищення матеріальної заінтерисованості колгоспного селянства (1959–1962 рр.). – С. 17–19

 7. Копилов А. О. Діяльність комітетів Вітчизняного фронту Болгарії в лавах монархо-фашистської армії (1942–1944 рр.). – С. 19–21.

 8. Копилов А. О. Роль Вітчизняного фронту Болгарії в перемозі народно-демократичної революції. – С. 21–23.

 9. Козак І. Й. Роль індивідуального буття в процесі формування комуністичної моралі. – С. 23–25.

 10. Лаптін П. Ф. Питання про форми общини в російській ліберально-буржуазній історіографії. – С. 25–26.

 11. Чернущенко О. А. Подільська народницька революційна дружина. – С. 26–29 .

 12. Щербина П. Ф. Радянська історіографія судової реформи 1864 року в Росії. – С. 30–32.

 13. Винокур І. С. Ружичанський могильник III–IV ст. н. е. (дослідження 1965 р.). – С. 32.

 14. Єлінецький Є. Ф. Методологічні питання раціоналізації навчання / Є. Ф. Єлінецький. – С. 33–35.

 15. Коваленко Л. А. Використання програмованих матеріалів на уроці історії. – С. 35–36.

 16. Івах І. В., Кучменко А. П. Інтенсифікація роботи на уроках фізики. Заліки. – С. 36–37.

 17. Манакін Л. О., Лубенцова О. І. Про пояснення в курсі фізики середньої школи закону Ома на основі електронної теорії. – С. 37–38.

 18. Дурицький А. Г. До питання про проведення усного рахунку на уроках арифметики. – С. 38–39.

 19. Мархотко О. І. Історія та основи проблеми активності учнів у навчанні. – С. 39–41.

 20. Цвіянович М. Д. Піонерське свято як одна з традиційних форм комсомольської роботи в Кам'янець-Подільському педінституті. – С. 41–43.

 21. С'єдугін І. В. Засвоєння учнями 1 класу прийомів роботи над задачею. – С. 43–44.

 22. Стефанцев М. П. Методика роботи з синонімічними словниками на уроках української мови в середній школі. – С. 44–45.

 23. Житкевич В. П. Порівняння збудження спектрів деяких молекул у внутрішньому та зовнішньому конусах вуглецьутримуючого полум'я. – С. 45–46.

 24. Коломієць І. Д. Теорія залишкового електроопору надструктур з великим періодом. – С. 46–47.

 25. Кравченко Ф. Г. Магнітна система індукційного перетворювача форми напруги, що має осьову симетрію магнітного потоку. – С. 48–49.

 26. Кравченко Ф. Г. Деякі властивості параметрів функцій коренів поліномів. – С. 49–52.

 27. Литовченко Н. Г. Вплив м'язової діяльності різної тривалості на вміст білку в органах тренованих і нетренованих тварин. – С. 53–54.

 28. Литовченко Н. Г., Склончак Н. П. Вплив м'язової діяльності різної тривалості на вміст холестерину в органах тренованих і нетренованих тварин. – С. 54.

 29. Мислицька Я. І. Вплив м'язового навантаження різної інтенсивності на деякі морфологічні показники крові. – С. 54–55.

 30. Среда Ф. Я. Суфікс -ськ-ий (-цьк-ий, -зьк-ий) і похідні від нього в українській мові в порівнянні з російською і білоруською мовами. – С. 55–57.

 31. Середа Ф. Я. Суфікс -ан-ий (-ян-ий) в українській мові в порівнянні з російською і білоруською мовами. – С. 57–60.

 32. Бріцина О. І. Термінологічна лексика на означення соціальних станів суспільства в діловій писемності української народності ХIV–XV століть. – С. 60–63.

 33. Баценко К. С. Деякі назви сільськогосподарських знарядь та їх частин у говірках Хмельниччини. – С. 63–65.

 34. Чехівський О. О. Лексико-стилістичні особливості памфлетів Я. Галана із збірки “Фронт в ефірі”. – С. 65–68.

 35. Марусенко Т. О. Роль наголосу у протиставленні топонім-апелятив. – С. 69–70.

 36. Марусенко Т. О. Про кілька аспектів вивчення українських апелятивів рельєфів. – С. 70–71.

 37. Поливаний Г. З. До питання про єдність сучасної німецької мови. – С. 71–72.

 38. Вайнтруб С. Е. Слово “романтизм” в пушкинском употреблении. – С. 73–76.

 39. Чернущенко М. И. Образы коммунистов в романе В. Кетлинской «Иначе жить не стоит». – С. 77–79.

 40. Лебедик А. Л. Воспитание у учащихся советского патриотизма на уроках русского языка. – С. 80–81.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Наукові записки (праці) Кам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Наукові записки (праці) Кам\Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Наукові записки (праці) Кам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №6 від 6 травня...
Наукові записки (праці) Кам\90-річчю університету присвячується Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка О. М. Завальнюк
Наукові записки (праці) Кам\Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки,...
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №1 від...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи