Наукові записки (праці) Кам\

Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
НазваНаукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Сторінка3/20
Дата20.11.2012
Розмір4.01 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

1991 рік


 1. Тези доповідей ХХХХІІ звітної наукової конференції кафедр інституту за 1989–1990 рр. / Кам'янець-Поділ. держ. пед. ін-т ім. В. П. Затонського. – Кам'янець-Подільський : Контакт, 1991. – 210 с.


Секція суспільних наук / [відп. ред. І. С. Винокур]


 1. Винокур І. С. Історико-культурний процес на Поділлі в І тис. н. е. (до матеріалів Зводу пам'яток історії та культури). – С. 5.

 2. Гуцал А. Ф. Дослідження Бернашівського могильника. – С. 6.

 3. Щегельський І. І. Культове чорніння керамічного посуду населенням Середнього Подністров'я І-го тисячоліття до н. е. – С. 7.

 4. Петров М. Б. Актові матеріали магістратів м. Кам'янця-Подільського кінця XVIII ст. – важливе джерело з історичної топографії міста. – С. 8.

 5. Борисевич С. О. Стан землеволодіння духовенства на Поділлі в 1793–1830 рр. – С. 9.

 6. Щербина П. Ф. Селянська реформа 1861 р. у Подільській губернії. – С. 10.

 7. Тарасов Ю. М. Розвиток аграрного капіталізму на Південному Уралі в кінці ХІХ – поч. ХХ ст. – С. 11.

 8. Завальнюк О. М. Представництво більшовиків в Радах Поділля в 1917 році. – С. 12.

 9. Хоптяр Ю. А. Селянський рух на Лівобережній Україні в березні 1917 р. – січні 1918 р. – С. 13.

 10. Трубчанінов С. В. Нове з біографії “Першого червоного офіцера”. – С. 14.

 11. Суровий А. Ф. Українізація роботи профспілок республіки. – С. 15.

 12. Щур О. Т. Юні подоляни в боротьбі проти фашистських загарбників. – С. 16.

 13. Рибак І. В. Соціально-побутовий розвиток сіл України (за матеріалами вибіркових бюджетних обстережень колгоспників ЦСУ УРСР (1959 р.). – С. 17.

 14. Гаврищук А. П. Естетичне виховання у вузах республіки (50-і роки). – С. 18.

 15. Радіоненко В. А. Роль місцевих Рад УРСР по електрифікації сільського господарства в 1965–1970 рр. – С. 19.

 16. Степенко О. Д. Відображення подій 1905–1907 рр. істориками УРСР. – С. 20.

 17. Кушнір Б. М. Фольклорист І. І. Гурbн. – С. 21.

 18. Мамалига А. І. Пам'ятки історії та культури на території Хмельницького району. – С. 22.

 19. Степанков В. С. Андрусівський договір 1667 р. та його наслідки для України. – С. 23.

 20. Баженов Л. В. Таємні польські організації на Україні під час повстання 1830–1831 рр. – С. 24.

 21. Гуменюк А. О. Зростання міського населення на Правобережній Україні в 1861–1900 рр. – С. 25.

 22. Кукурудзяк М. Г. Джерела з історії північнобуковинського робітничого класу другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – С. 26.

 23. Опря А. В. З історії діяльності прогресивного духовенства України в період революції 1905–1907 рр. – С. 27.

 24. Газін В. П. Локарно і проблеми “мирної ревізії” версальського миру 1925–1927 рр. – С. 28.

 25. Копилов А. О. Реорганізація вітчизняного фронту Болгарії в єдину суспільно-політичну організацію. – С. 29.

 26. Копилов С. А. М. Державін про македонське питання. – С. 30.

 27. Козак І. Й. Філософський аспект перебудови. – С. 31.

 28. Великий Є. М. Соціальна справедливість: житєва дійсність і пошук досконалості. – С. 32.

 29. Мартинюк Л. Г. Продуктивні сили – основа розвитку суспільства. – С. 33.

 30. Юришинець І. П. Громадянська активність і відповідальність учнівської молоді. – С. 34.

 31. Турівний В. П. Становлення ринково-демократичного типу керівника. – С. 35.

 32. Горобець Г. І. Трудова і побутова обрядовість на селі: реалії та проблеми. – С. 36.

 33. Нечитайло В. В. Майбутнє селянства у поглядах К. Маркса. – С. 37.

 34. Лубчинський А. К. Місце і роль культу в релігії. – С. 38.

 35. Гораш В. М. Гегель про закономірність формування розумного світогляду. – С. 39.

 36. Грабовський В. Ф. Проблеми “цілісного” розгляду Росії в філософії першої половини ХІХ ст. – С. 40.

 37. Лубніна Т. І. Категорії дискретності та неперервності і проблема розвитку матерії. – С. 41.

 38. Яблонський В. М. Кадети і визвольний рух в Росії. – С. 42.

 39. Городецька М. О. Криза як етап еволюції державно-монополістичного господарського механізму. – С. 43.

 40. Фартушняк Л. А. Економічна взаємозалежність країн у сучасному капіталістичному світі (теоретичний аспект). – С. 44.

 41. Латер Ю. С. Демографічно-соціальні фактори розвитку сільського господарства. – С. 45.

 42. Каньоса М. І. Роль фінансів у підвищенні ефективності використання закону економії робочого часу в умовах переходу до регульованої ринкової економіки. – С. 46.


Секція психолого-педагогічних наук / [відп. ред. Л. Г. Ништа]


 1. Хоптяр А. С. Питання інтересу в орієнтації школярів на професії механізатора сільського господарства. – С. 49.

 2. Федорчук Е. І. Трудове виховання учнів сільських шкіл у процесі позакласної роботи. – С. 50.

 3. Боднарчук Л. І. Вивчення критеріїв трудової вихованості учнів. – С. 51.

 4. Струманський В. П. Етапи розвитку політехнічної освіти в технікумах України (1917–1987 роки). – С. 52.

 5. Дмитрієв С. М. Шляхи підвищення ефективності ідейно-політичного виховання сільських старшокласників. – С. 53.

 6. Ништа Л. Г. Позакласна і позашкільна робота – важливий фактор морального виховання учнів. – С. 54.

 7. Мітін Г. Д. Роль символів у патріотичному вихованні учнівської молоді. – С. 55.

 8. Гурський В. А. Рольова гра як активний метод професійної підготовки майбутнього вчителя. – С. 56.

 9. Сіркізюк В. В. Апробація професійно-педагогічної орієнтації учнів у процесі педагогічної діяльності. – С. 57.

 10. Конькова Т. І. Колективістське виховання молодших школярів засобами фізкультурно-масової роботи в групах продовженого дня. – С. 58.

 11. Копчук А. М. Формування і розвиток літературних здібностей учнів. – С. 59.

 12. Щегельська Л. А. Розвиток дошкільного виховання на Кам'янеччині в 20–30 роках. – С. 60.

 13. Сінгаєвський С. М. Використання ідеї методу “мозкового штурму” з метою активізації професійної діяльності студентів факультету фізичної культури. – С. 61.

 14. Присакар В. В. Міжнаціональне спілкування як фактор підвищення ефективності виховання школярів. – С. 62.

 15. Сливка П. Г. Підвищення ефективності військово-патріотичного виховання учнів сільської загальноосвітньої школи. – С. 63.

 16. Миронова С. П. Підвищення якості загальнопедагогічної підготовки вчителя допоміжної школи. – С. 64.

 17. Федорчук В. М. Психологічні умови удосконалення професійної підготовки майбутніх робітників. – С. 65.

 18. Ковальчук Ю. М. Еволюційні поломки у структурі соціально-психологічних механізмів особистості старшокласників. – С. 66.

 19. Дуткевич Т. В. Проблема співробітництва старших дошкільників у пізнавальній діяльності. – С. 67.

 20. Мельничук О. Б. Психологічний аналіз особливостей емоціонального стану дітей в умовах школи-інтернату. – С. 68.

 21. Кутішенко В. П. Особливості формування самооцінки учнів молодшого шкільного віку в умовах життя школи-інтернату. – С. 69.

 22. Дубина Г. П. Ентомофаги, їх охорона та значення для екологічного виховання студентів . – С. 70.

 23. Запорожан З. Є. До питання екологічної освіти в початковій школі. – С. 71.

 24. Шевчук Т. О. Санітарно-гігієнічні мотиви охорони навколишнього середовища. – С. 72.

 25. Самокиш В. Л. Формування працелюбства, економності, бережливості та охорони природи у молодших школярів на уроках трудового навчання. – С. 73.

 26. Ковальчук А. Ф. Екологічне виховання молодших школярів у процесі роботи з природними матеріалами. – С. 74.

 27. Лясота О. Л. Деякі аспекти еколого-естетичної оцінки природно-територіальних комплексів Хмельницької області. – С. 75.

 28. Яропуд З. П. До питання змісту музично-естетичної підготовки майбутніх учителів на педфаках педінститутів. – С. 76.

 29. Печенюк М. А. Формування професійної спрямованості у студентів педфаку на індивідуальних заняттях з постановки голосу. – С. 77.

 30. Барановська С. А. Підготовка студентів до виконання музичного твору на індивідуальних заняттях з фортепіано. – С. 78.

 31. Маринін І. Г. Специфіка добору музичного репертуару для оркестру народних інструментів. – С. 79.

 32. Боднар Л. П. Колективна робота на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах. – С. 80.

 33. Ситник Т. М. Підвищення ефективності занять з диригування в процесі підготовки вчителя музики в педагогічному інституті. – С. 81.

 34. Лабунець В. М. Вплив ансамблів та оркестрів народних інструментів фольклорного та етнографічного спрямування на музичне виховання молодших школярів. – С. 83.

 35. Кривогорський Ю. Б. Функціональний стан організму учнів Х класів, які займаються фізичною культурою за експериментальним руховим режимом. – С. 83.

 36. Тимошенко Б. М. Динаміка рухової підготовки підлітків при цілеспрямованому використанні фізичних вправ. – С. 84.

 37. Левицький Е. Л. Актуальні питання фізичного виховання учнів. – С. 85.

 38. Мисів М. П. Удосконалення фізичного виховання юнаків загальноосвітніх шкіл за місцем проживання. – С. 86.

 39. Кидалова Т. Д. Дослідження рухової активності юнаків-допризовників. – С. 87.

 40. Весельський Г. А. Розвиток швидкісно-силових якостей, сили та загальної фізичної працездатності у підлітків 12–13 років на уроках фізичної культури в школі. – С. 88.

 41. Ковальчук М. М. Ефективність застосування загального методу навчання та методу колового тренування на уроках фізкультури в старших класах. – С. 89.

 42. Сапешко Т. А. Ефективність ігрових вправ та рухливих ігор в позаурочній формі фізичного виховання учнів 1–4 класів. – С. 90.

 43. Назаров Л. С. Динаміка лабільності мислительних процесів школярів під впливом фізичних навантажень. – С. 91.

 44. Ліщук В. В. Динаміка електричного опору шкіри школярів 11 років під впливом фізичного навантаження. – С. 92.

 45. Шинкарюк А. І. Вплив бігу середньої інтенсивності на лабільність мислительних процесів школярів. – С. 93.

 46. Ладиняк Б. І. Розвиток швидкості на уроках фізичної культури. – С. 94.

 47. Дорош В. У. Функціональний стан організму студентів І–ІІ курсів у процесі навчальної діяльності. – С. 95.

 48. Засанова Л. А. Управління процесом фізичної підготовки першокурсників. – С. 96.

 49. Чміль О. П. Вплив температури повітря на організм студентів під час занять фізичною культурою і спортом. – С. 97.

 50. Сітарський В. В. Вплив фізичного навантаження на функціональний стан школярів 13 років. – С. 98.

 51. Іотко А. П. Перспективи організації фізичної підготовки юнаків в системі військово-патріотичного виховання на основі досягнень біомеханіки. – С. 99.

 52. Шиманський В. М. Деякі аспекти педагогічного впливу на покращення фізичної підготовки юнаків. – С. 100.

 53. Самулевич М. Г. Фізична культура в системі комплексного підходу у вихованні юнаків-допризовників. – С. 101.

 54. Кучерук О. С. Дослідження функціональних зрушень в організмі юнаків ІХ–Х класів при велоергометричних навантаженнях. – С. 102.

 55. Бодян О. П. Критерії морфо-функціонального контролю в спорті. – С. 103.

 56. Совтисік Д. Д. Динаміка вмісту вітамінів в організмі юнаків-спортсменів 16–17 років при фізичних навантаженнях. – С. 104.

 57. Плахтій П. Д. Зростання об'єму фізіологічних резервів спортсменів-футболістів у підготовчому періоді річного циклу тренувань. – С. 105.

 58. Білоус В. І. Дослідження динаміки деяких компонентів ігрової діяльності волейболістів. – С. 106.

 59. Сінгаєвська О. С. Проблемне навчання в тренуванні юних баскетболістів. – С. 107.

 60. Білик В. В. Динаміка лабільності мислительних процесів школярів-спортсменів під впливом фізичних навантажень. – С. 108.


Секція філології / [відп. ред. П. Є. Ткачук]


 1. Ткачук П. Є. Нерегулярні *ě на слов'янському мовному тлі. – С. 111.

 2. Яропуд Л. Г. До характеристки словотвірної системи західноподільських говірок української мови. – С. 112.

 3. Чопик Я. М. До питання про ономасіологічний статус прикметників – відсубстантивних дериватів. – С. 113.

 4. Карпалюк В. С. Семантика конструкцій з предикативними актантами, утворених з модальними предикативами. – С. 114.

 5. Каньоса П. С. Формування комплексивної темпоральності в дієслівних словосполученнях. – С. 115.

 6. Чехівський О. О. Текст і стилі мовлення та їх вивчення у VI класі. – С. 116.

 7. Грипас Н. Я. Розвиток зв'язного мовлення учнів. – С. 117.

 8. Ткачук Г. П. Можливості дитячої книги у формуванні екологічної культури школярів. – С. 118.

 9. Гомілко Г. О. Лексико-семантичне поле на позначення поняття руху в творах Григора Тютюнника для дітей. – С. 119.

 10. Торчинська В. К. Тема “Іменник” у позакласній роботі з української мови в початкових класах. – С. 120.

 11. Попова Л. Б. Збагачення словника молодших школярів у процесі вивчення граматичного матеріалу. – С. 121.

 12. Горох Г. В. Синоніміка у творах Михайла Стельмаха. – С. 122.

 13. Сохацька Є. І. Т. Г. Шевченко на сторінках журналу “Зоря” (80-і рр. ХІХ ст.). – С. 123.

 14. Насмінчук Г. Й. Філософська проблема життя і смерті в сучасному українському романі. – С. 124.

 15. Кудрявцев М. Г. Морально-етичні проблеми української радянської драматургії 50-х–60-х років. – С. 125.

 16. Третяк Л. В. В. Сосюра і Поділля (за автобіографічним романом “Третя Рота”). – С. 126.

 17. Хрычиков Б. В. Объем, сущность и средства выражения категории модальности в современном русском языке. – С. 127.

 18. Шипицына Г. М. Объем значения слова и его отражение в толковых словарях. – С. 128.

 19. Комарова З. И. Отраслевая сельськохозяйственная терминология как полевая структура. – С. 129.

 20. Теплюк С. В. Роль контекста в формировании семантической образности. – С. 130.

 21. Костерук Е. А. Об усвоении немецким языком заимствований из русского. – С. 131.

 22. Обдуллаев А. Р. Причины своеобразия функционирования грамматической категории числа фразеологических единиц. – С. 132.

 23. Белоусова Т. П. О характере и направлениях фразеологической деривации в современном русском языке. – С. 133.

 24. Федотова Е. С. Словообразовательная структура неологизмов-абревиатур. – С. 134.

 25. Казимирова И. А. О приемах определения синтаксемного значения инфинитива в приглагольной позиции. – С. 135.

 26. Марчук Л. Н. Элементы языковой економии в многокомпонентном сложном предложении. – С. 136.

 27. Петровская С. С. Актуальность синтаксического учения акад. А. А. Шахматова. – С. 137.

 28. Варик Л. О. Мысли А. А. Шахматова о роли церковнославянского языка в истории русского литературного языка. – С. 138.

 29. Болонина Э. Н. Бытовая лексика как объект познания. – С. 139.

 30. Литвинникова О. И. Формальная организация глаголов-синонимов в говорах Ярославской области. – С. 140.

 31. Стрельчук Н. Н. Формирование и функционирование шахматной лексики в руском языке (на материале номинаций шахматной фигуры слона). – С. 141.

 32. Дворницкая Н. И. Варианты имен существительных в русском языке XVII века. – С. 142.

 33. Маркитантов Ю. А. Фразеологические единицы в прозе И. Бабеля. – С. 143.

 34. Голубишко И. Ю. Фразеологические выразительные средства художественной речи В. Г. Короленко. – С. 144.

 35. Кеба Т. В. Функциональные особенности имен существительных в художественной прозе А. П. Платонова. – С. 145.

 36. Козак Р. В. Особенности функционирования инфинитивных предложений в поэтической речи Ларисы Васильевой. – С. 146.

 37. Черников И. Н. О роли тропов в языке повести А. Белого “Серебряный голубь”. – С. 147.

 38. Волковинская И. Т. “Речевые ошибки” в “Конармии” И. Бабеля. – С. 148.

 39. Мамчур Е. С. Что есть частная методика в педагогическом институте? – С. 149.

 40. Боднар И. Е. Формирование орфографических навыков в процессе изучения глагола и его особых форм в условиях двуязычия. – С. 150.

 41. Солопчук Н. Й. Виховання мовленнєвої культури молодших школярів на уроках російської мови. – С. 151.

 42. Сурова Т. І. Робота над близьким до тексту переказом як засіб збагачення словника учнів. – С. 152.

 43. Кучеренко О. С. Робота над текстом у системі розвитку мовлення. – С. 153.

 44. Сокольська Н. М. Формування граматичних умінь на уроках російської мови в І класі шкіл з українською мовою навчання. – С. 154.

 45. Салтанова И. М. Сюжетно-композиционное построение романа Г. П. Данилевского “Мирович”. – С. 155.

 46. Рейда А. А. Субъектные и внесубъектные формы выражения авторской позиции в романе Н. Г. Чернышевского “Повести в повести”. – С. 156.

 47. Краевская Г. М. Своеобразие жанра рассказа в творчестве А. И. Куприна 90–900-х гг. – С. 157.

 48. Шулык П. Л. Современное прочтение литературно-эстетической программы группы “Серапионовы братья”. – С. 158.

 49. Волковинский А. С. Поэтика заглавия катаевского фельетона. – С. 159.

 50. Титянин К. А. О стилевом своеобразии “древних” глав романа “Мастер и Маргарита”. – С. 160.

 51. Кеба А. В. Жанрово-стилевое новаторство А. Платонова. – С. 161.

 52. Дик Т. С. Сюжетно-композиционные особенности романа Ю. Коженевского “Спекулянт”. – С. 162.

 53. Рокаш О. Н. М. Горький и литература Болгарии (к проблеме русско-зарубежных литературных связей). – С. 163.

 54. Попов Ю. И. “Феминократическа антиутопия” Р. Мерля. – С. 164.

 55. Яковлєва О. В. Голофрасіс як універсальне явище текстової номінації і проблема адекватності його перекладу. – С. 165.

 56. Вишневська Н. В. До питання про словотвір прикметників. – С. 16.

 57. Федірко С. М. Утворення і вживання групи неозначених часів в англійській мові. – С. 167.

 58. Проценко Н. В. Часткові значення минулого недоконаного часу в іспанській мові. – С. 168.

 59. Мартинюк О. А. До проблеми умовного способу у сучасній англійській мові. – С. 169.

 60. Ківільша О. Є. Про залежність стилістичної графіки від умов відтворення художнього тексту. – С. 170.

 61. Бордюк Г. Д. Неологізми в німецькій лексиці 70–80 рр. – С. 171.

 62. Березіна Р. С. Деякі ефективні методи роботи над домашнім читанням. – С. 172.

 63. Єгорова В. В. Посібник з французької мови для самостійної роботи студентів І–ІІ курсів факультетів фізичної культури. – С. 173.

 64. Захарова Н. Є. Методичні рекомендації для реферування загальнонаукових і політичних текстів. – С. 174.

 65. Гуменюк Ж. Г. Результати апробації методичного збірника з фонетики німецької мови на І курсі спецвідділу. – С. 175.

 66. Іотко Л. Б. До питання про вивчення національних варіантів сучасної німецької мови. – С. 176.

 67. Пієнко М. А. Про ефективність комунікативних вправ. – С. 177.

 68. Сереброва М. Ю. Навчання діалогічного мовлення на молодших курсах спецвідділення. – С. 179.

 69. Богатикова Л. І. Мовленнєва ситуація як один із засобів посилення професійної спрямованості навчання усного мовлення у немовному вузі. – С. 179.


Секція фізико-математичних наук / [відп. ред. Ц. А. Криськов]


 1. Годич В. І. Стуктура неперервних адитивних функціоналів (НАФ) в лінійному нормованому просторі. – С. 182.

 2. Годич Н. Т. Загальний вигляд неперервного адитивного функціонала в гільбертовому просторі. – С. 183.

 3. Сорич Н. М. Одночасне наближення функцій та їх похідних сумами Валле-Пуссена в інтегральній метриці. – С. 184.

 4. Сорич В. А. До задачі про найкраще сумісне наближення функцій та їх похідних. – С. 185.

 5. Ковальська І. Б. Наближення нескінченно диференційовних функцій сумами Зігмунда. – С. 186.

 6. Гнатюк В. О. Теореми двоїстості для однієї задачі дробового програмування. – С. 187.

 7. Щирба В. С. Узагальнення поняття зіркової множини та зіркової функції. – С. 188.

 8. Теплінський Ю. В. Про інваріантний тор нелінійної нескінченної системи. – С. 189.

 9. Циганівський М. С. Існування періодичних розв'язків диференціальних рівнянь з імпульсною дією. – С. 190.

 10. Конет І. М. Узагальнена задача теплопровідності для октанта. – С. 191.

 11. Кріль С. О. Розв'язування інтегро-функціональних рівнянь з малою нелінійністю проекційно-ітеративним методом. – С. 192.

 12. Авдеюк П. І. Про одну задачу управління для диференційних рівнянь з імпульсами. – С. 193.

 13. Криськов Ц. А. Оптимізація вакуумної очистки металів. – С. 194.

 14. Губанова А. О. Вирощування монокристалів CdSiP2 та дослідження спектру їх люмінесценції. – С. 195.

 15. Латкул О. В. Електропровідність та коефіцієнт Холла в антимоніді кадмію п-типу провідності при гідростатичному тиску. – С. 196.

 16. Камишлова Л. Ф. Високовольтна лінія запалювання автотракторних агрегатів. – С. 197.

 17. Атаманчук П. С. Створення передових дидактичних систем. – С. 198.

 18. Гордієнко В. М. Використання ЕОМ при вивченні тригонометричних функцій. – С. 199.

 19. Моцик Н. Д. Складання і застосування алгоритмів при навчанні математики в старших класах середньої школи. – С. 200.

 20. Борейко О. С. Система задач і вправ як ефективний засіб розвитку просторової уяви старшокласників. – С. 201.

 21. Іванова Л. С. Попередження типових математичних помилок учнів при розв'язуванні простих арифметичних задач. – С. 202.

 22. Сморжевський Л. О. Про розвиток науково-методичної творчості студентів. – С. 203.

 23. Мендерецький В. В. Врахування міжпредметних зв'язків при формуванні експериментальних умінь учнів на уроках фізики. – С. 204.

 24. Криськов А. А. Методичні основи постановки проблемних лабораторних робіт з радіотехніки в педагогічному вузі. – С. 205.

 25. Рубан Д. П. Використання комп'ютерів в груповому методі навчання. – С. 206.

 26. Бігняк О. Д. “Квантове тіло” інформування пізнавальної діяльності. – С. 207.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Наукові записки (праці) Кам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Наукові записки (праці) Кам\Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Наукові записки (праці) Кам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №6 від 6 травня...
Наукові записки (праці) Кам\90-річчю університету присвячується Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка О. М. Завальнюк
Наукові записки (праці) Кам\Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки,...
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №1 від...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи