Наукові записки (праці) Кам\

Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
НазваНаукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Сторінка6/20
Дата20.11.2012
Розмір4.01 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

2003 рік


 1. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 2–4 квіт. 2003 р. : вип. 2, у 2 т. / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), А. Г. Філінюк (заст. голови); П. Є. Ткачук (наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, інформ.-вид. від., 2003. – Т. 1. – 316 с. ; Т. 2. – 314 с.


Т. 1


Секція соціально-економічних наук


 1. Каньоса М. І. До питання про розвиток сільськогосподарського виробництва на Хмельниччині у період 10-х – початку 90-х років ХХ століття. – С. 3–6. – Бібліогр.: с. 5–6 (9 назв).

 2. Каньоса А. М. Громадське музейництво Поділля у 50-х – 80-х роках ХХ століття. – С. 6–9. – Бібліогр.: с. 9 (24 назви).

 3. Латер Ю. С. Сучасна структура виробництва України і шляхи її вдосконалення. – С. 9–10. – Бібліогр.: с. 10 (9 назв).

 4. Мозолюк Н. І. Кон’юнктура ринку робочої сили. – С. 11–12.

 5. Стрельбіцький П. А. Історичні аспекти зародження та розвитку взаємного страхування. – С. 12–15. – Бібліогр.: с. 15 (11 назв).

 6. Мельничук О. І. Місце органів Держказначейства у забезпеченні прозорості бюджетного процесу та його контролі. – С. 15–17. – Бібліогр.: с. 17 (10 назв).

 7. Свідер О. П. Теоретичні аспекти оцінки економічної ефективності інвестицій на підприємствах. – С. 17–18. – Бібліогр.: с. 18 (4 назви).

 8. Годованець А. М. “Механізм течії” часу – в процесі становлення буття. – С. 19–21. – Бібліогр.: с. 21 (15 назв).

 9. Рокачук В. Н. Культурно-філософські проблеми та їх вплив на світогляд подолян у ХІХ-ХХ століттях. – С. 22–24. – Бібліогр.: с. 24 (5 назв).

 10. Великий Є. М., Рокачук В. Н. Історична пам’ять в контексті становлення особистості. – С. 24–26. – Бібліогр.: с. 26 (9 назв).


Секція історії


 1. Гуцал А. Ф. До питання про скіфську присутність на території Середнього Дністра. – С. 27–29. – Бібліогр.: с. 28–29 (21 назва).

 2. Гуцал В. А. Парні поховання Бернашівського могильника. – С. 29–30. – Бібліогр.: с. 30 (9 назв).

 3. Винокур І. С. Про контакти давніх слов’ян і германців на території Південно-Східної Європи. – С. 30–32. – Бібліогр.: с. 32 (24 назви).

 4. Якубовський В. І. Губинські речові скарби та їх місце у мистецтві Болохівської землі. – С. 32–35. – Бібліогр.: с. 35 (7 назв).

 5. Шабаліна А. В. Про дві категорії християнських пам’яток з розкопок болохівських городищ. – С. 35–37. – Бібліогр.: с. 37 (12 назв).

 6. Степанков В. В. Формування радикального угрупування старшини та його вплив на політику Б. Хмельницького (1648–1652 рр.). – С. 37–39. – Бібліогр.: с. 39 (31 назва).

 7. Углянюк Л. М. Питання Української Православної Церкви в дипломатичних відносинах уряду Богдана Хмельницького з Річчю Посполитою 1648–1657 рр. – С. 39–43. – Бібліогр.: с. 42–43 (34 назви).

 8. Степанков В. С. Причини розриву козацькою Україною договору 1654 року з Росією. – С. 43–44. – Бібліогр.: с. 44 (11 назв).

 9. Газін В. В. Україна в зовнішньополітичних планах Речі Посполитої, Кримського ханства та Московської держави в першій половині 60-х рр. XVII ст. – С. 44–46. – Бібліогр.: с. 46 (24 назви).

 10. Філінюк А. Г. До питання про політичний статус Правобережної України в складі Російської імперії на межі ХVІІІ–ХІХ століть. – С. 46–49. – Бібліогр.: с. 49 (26 назв).

 11. Ігнатьєва Т. В. Політика самодержавства щодо залучення Правобережної України в торгово-економічні відносини Російської імперії (кінець ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.). – С. 49–51. – Бібліогр.: с. 51 (15 назв).

 12. Михайлик А. О. Вплив ринкових умов на розвиток буряківництва Правобережної України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. – С. 51–52. – Бібліогр.: с. 52 (19 назв).

 13. Опря І. А. Ставлення православної церкви до протестантів Правобережної України після революції 1905 р. – С. 53–55. – Бібліогр.: с. 54–55 (24 назви).

 14. Дубінський В. А. Аграрні погляди українських лібералів у І та ІІ Державних Думах. – С. 55–57. – Бібліогр.: с. 57 (28 назв).

 15. Мудрецов О. В. Погляди В. Липинського на політичну роль Запоріжжя у визвольних змаганнях 50-х рр. XVII ст. – С. 57–58. – Бібліогр.: с. 58 (15 назв).

 16. Колотило О. Т. Допомога кримських військ І. Виговському у придушенні повстання М. Пушкаря та Я. Барабаша. – С. 58–59. – Бібліогр.: с. 59 (30 назв).

 17. Комарніцький О. Б. Населення Подільської губернії і українські установчі збори наприкінці 1917 – на початку 1918 рр. (за матеріалами містечок). – С. 60–64. – Бібліогр.: с. 62–64 (56 назв).

 18. Завальнюк О. М. А. С. Синявський – приват-доцент Кам’янець-Подільського державного українського університету (1919–1920 рр.). – С. 64–66. – Бібліогр.: с. 66 (29 назв).

 19. Олійник С. В. Підрозділи Української Галицької армії в боротьбі за українську державність в липні-серпні 1919 р. – С. 66–69. – Бібліогр.: с. 68–69 (62 назви).

 20. Суровий А. Ф. Розвиток вищої школи і профспілки України (1920-ті роки). – С. 69–71. – Бібліогр.: с. 70–71 (24 назви).

 21. Опря А. В. Ставлення Радянської влади до УАПЦ в 20-х роках. – С. 71–72. – Бібліогр.: с. 71–72 (6 назв).

 22. Хоптяр Ю. А. “Кампанійське судочинство” над селянством України на початку 30-х рр. ХХ ст. – С. 72–74. – Бібліогр.: с. 74 (16 назв).

 23. Радіоненко В. А. Розвиток зрошувального землеробства в Україні у 60-х роках ХХ ст. (до історії рад України). – С. 74–76. – Бібліогр.: с. 76 (28 назв).

 24. Прокопчук В. С. 1964–1967 роки – час найвищої ефективності в роботі над томами історії міст і сіл Правобережної України. – С. 76–78. – Бібліогр.: с. 78 (34 назви).

 25. Мозолевський І. І. Система законодавства України (до питання методики викладання навчального курсу “Основи права”). – С. 78–79.

 26. Малий В. В. Хмельниччина у світлі перепису 2001 року: чисельність, віковий та шлюбний стан населення. – С. 80–81. – Бібліогр.: с. 81 (27 назв).

 27. Макарова О. В. Міграційні процеси на Поділлі в 1861–1917 рр.: джерелознавчий аспект. – С. 82–84. – Бібліогр.: с. 83–84 (66 назв).

 28. Марків О. І. Західноукраїнсько-англійські контакти за спогадами М. Омеляновича-Павленка. – С. 84–86. – Бібліогр.: с. 86 (12 назв).

 29. Петров М. Б. Вірменські квартали Кам’янця-Подільського другої половини ХVII-ХVIII ст. в історико-територіальній структурі міста. – С. 86–89. – Бібліогр.: с. 88–89 (36 назв).

 30. Задорожнюк А. Б. “Подільські єпархіальні відомості” – важливе джерело для вивчення ремесел і промислів у містах і містечках Поділля в першій половині ХІХ ст. – С. 89–90. – Бібліогр.: с. 90 (22 назви).

 31. Кузема О. Л. Документи Кам’янець-Подільського міського державного архіву про самоуправління міст Поділля на початку XIX століття. – С. 91–93. – Бібліогр.: с. 93 (16 назв).

 32. Скрипник А. Ю. Становлення системи управління Подільської губернії наприкінці ХVІІІ ст. – С. 93–95. – Бібліогр.: с. 95 (16 назв).

 33. Пантилей М. М. Кам’янець-Подільський у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. (історико-топографічний, соціально-етнічний та демографічний аспекти). – С. 95–97. – Бібліогр.: с. 97 (19 назв).

 34. Федьков О. М. “Селяни усієї України єднайтеся!” (З історії боротьби за скликання Українського селянського з’їзду наприкінці 1905 – на початку 1906 років). – С. 97–99. – Бібліогр.: с. 99 (33 назви).

 35. Щур О. Т. Стан гімназій, прогімназій та училищ на Поділлі в другій половині ХІХ ст. – С. 99–102. – Бібліогр.: с. 102 (43 назви).

 36. Лозовий В. С. Діяльність гетьманської адміністрації на Поділлі. – С. 103–105. – Бібліогр.: с. 105 (25 назв).

 37. Рибак І. В., Рибак Н. І. Безробіття на Хмельниччині: соціально-економічна характеристика. – С. 105–107. – Бібліогр.: с. 107 (14 назв).

 38. Щур Л. О. Єврейська національна меншина на Поділлі. – С. 107–110. – Бібліогр.: с. 109–110 (44 назви).

 39. Зваричук Е. О. Римо-Католицька церква на Поділлі у період польського повстання 1830-1831 рр. – С. 110–112. – Бібліогр.: с. 112 (22 назви).

 40. Симчишин О. С. Бунд у Проскурові (1904–1907). – С. 112–113. – Бібліогр.: с. 113 (8 назв).

 41. Кучеров Г. Г. З історії сільської “Просвіти” на Поділлі В 1918 р. (за матеріалами с. Женишківці Летичівського повіту). – С. 113–115. – Бібліогр.: с. 115 (13 назв).

 42. Баблонюк О. В. “Римское католичество и его иерархия в Подолии” Митрофана Сімашкевича – фундаментальна розробка з історії католицизму та православ’я на Поділлі. – С. 115–118. – Бібліогр.: с. 118 (42 назви).

 43. Коваль В. В. Діяльність галицького вчительства на Поділлі у другій половині 1919 р. (за матеріалами газети “Галицький голос”). – С. 118–120. – Бібліогр.: с. 120 (27 назв).

 44. Баженов Л. В. Поділля ХІХ — на початку ХХ ст. у дослідженнях Даніеля Бовуа (до 65-річчя французького вченого). – С. 120–122. – Бібліогр.: с. 122 (12 назв).

 45. Демидас Ю. І. Законодавство Російської імперії з кооперації (друга половина ХІХ ст. — 1917 р.). – С. 122–124. – Бібліогр.: с. 124 (17 назв).

 46. Мельник Е. М. Генеральне Секретарство Освіти і керівництво Київського шкільного округу: два вектори освітньої політики (липень-листопад 1917 р.). – С. 124–127. – Бібліогр.: с. 127 (30 назв).

 47. Заводовський А. А. Дискусії про моделі майбутньої української держави в соціал-демократичній пресі Наддніпрянщини початку ХХ ст. – С. 127–130. – Бібліогр.: с. 129–130 (32 назви).

 48. Савчук В. О. Краєзнавство Поділля в громадсько-політичному житті України 20-30-х рр. ХХ ст. – С. 130–133. – Бібліогр.: с. 133 (20 назв).


Секція української філології


 1. Марчук Л. М. Новотвори в термінологічній системі сучасної української літературної мови. – С. 134–137. – Бібліогр.: с. 137 (9 назв).

 2. Мозолюк О. М. Просторові словосполучення зі значенням місця у західноподільських і гуцульських говірках. – С. 137.

 3. Коваленко Н. Д. До характеристики структурних компонентів фразем у говірках української мови. – С. 138–139. – Бібліогр.: с. 139 (3 назви).

 4. Шеремета Н. П. Вплив діалектної лексики на становлення нової української літературної мови. – С. 140–142. – Бібліогр.: с. 141–142 (12 назв).

 5. Мединський А. М. Лексико-семантична група на означення інструменту для копання глини у подільських говірках. – С. 142–145. – Бібліогр.: с. 144 (10 назв).

 6. Грипас Н. Я. Надфразна єдність та її ознаки. – С. 145–146. – Бібліогр.: с. 146 (6 назв).

 7. Маркітантова В. Ю. Речення з предикатами стану в українській, російській та англійській мовах. – С. 147–148. – Бібліогр.: с. 147–148 (8 назв).

 8. Ладиняк Н. Б. Ускладнене речення в сучасній українській мові (на матеріалі повісті І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”). – С. 148–150. – Бібліогр.: с. 150 (9 назв).

 9. Попович А. С. Літературна антропоніміка сатирично-гумористичних творів Є. Гуцала та О. Чорногуза. – С. 150–153. – Бібліогр.: с. 153 (8 назв).

 10. Маркітантов Ю. О. Два різновиди художнього мовлення. – С. 153–154. – Бібліогр.: с. 154 (11 назв).

 11. Коваленко Б. О. Розмовно-знижена лексика в мові газет. – С. 154–156. – Бібліогр.: с. 156 (16 назв).

 12. Ткачук П. Є. Джерела історичного вивчення подільського говору. – С. 156–158. – Бібліогр.: с. 158 (16 назв).

 13. Філінюк В. А. Семантичний аналіз епітетних структур у поезії Емми Андієвської: концепт кольору. – С. 159–161. – Бібліогр.: с. 161–162 (19 назв).

 14. Галайбіда О. В. Стилістичні функції парентезних конструкцій. – С. 161–162. – Бібліогр.: с. 162 (11 назв).

 15. Романова О. М. Лексичний повтор як елемент ідіостилю Ліни Костенко. – С. 162–164. – Бібліогр.: с. 164 (11 назв).

 16. Кудрявцев М. Г. Перед лицем епох: До проблеми історизму творчості Ліни Костенко. – С. 164–169. – Бібліогр.: с. 169 (10 назв).

 17. Сохацька Є. І. Творчі злети генія: 1845 і 1860 роки у житті Тараса Шевченка. – С. 169–170. – Бібліогр.: с. 170 (8 назв).

 18. Свідер П. І. Собор. Соборність. Людина. Життя. – С. 171–172.

 19. Лаврусевич Н. О. Проблема вибору принципів, шляхів, методів і прийомів аналізу новелістики 20–30-х років ХХ століття. – С. 172–175. – Бібліогр.: с. 175 (9 назв).

 20. Починок Л. І. Проблема свободи особистості в малій прозі кінця ХІХ — початку ХХ ст. – С. 175–177. – Бібліогр.: с. 177 (7 назв).

 21. Рарицький О. А. Ключові образи-поняття у “Палімпсестах” Василя Стуса як вияв єдності індивідуалізму митця і органічної громадянськості. – С. 177–179. – Бібліогр.: с. 179 (3 назви).

 22. Третяк Л. В. Поділля у житті і творчості Наталії Кащук. – С. 179–180. – Бібліогр.: с. 180 (9 назв).

 23. Прокоф’єв І. П. Внутрішня гармонізація творів Леоніда Талалая. – С. 181–182. – Бібліогр.: с. 182 (9 назв).

 24. Бобровська Т. П. Сонячні сміх, пісня, кохання – “Дар предків забутих” (психоаналіз художньо-образної системи повісті М. Коцюбинського). – С. 182–185. – Бібліогр.: с. 185 (9 назв).

 25. Громик Л. І. Повість Євгена Гуцала “Мертва зона”. – С. 185–187. – Бібліогр.: с. 187 (5 назв).

 26. Броварська О. А. Євангельські аспекти у творчості Івана Багряного (роман “Сад Гетсиманський”). – С. 187–189. – Бібліогр.: с. 189 (7 назв).

 27. Модна В. В. Одвічна туга за гармонією чи пошук ідеалу? (Оповідання “Пісня на одній струні” Галини Журби). – С. 189–191. – Бібліогр.: с. 191 (10 назв).

 28. Олексюк В. М. Соціальна сатира Олега Чорногуза. – С. 191–192. – Бібліогр.: с. 192 (2 назви).

 29. Козак Л. О. Поетична творчість Олександра Олеся в контексті української літератури початку ХХ ст. – С. 192–195. – Бібліогр.: с. 195 (9 назв).

 30. Атаманчук В. П. Античні мотиви в поетичній творчості Миколи Зерова. – С. 195–197. – Бібліогр.: с. 197 (10 назв).


Секція іноземної філології


 1. Волковинский А. С. Есенинские реминисценции в песенной лирике В. Высоцкого. – С. 198–200. – Бібліогр.: с. 200 (8 назв).

 2. Кеба О. В. Рецепция идей Н. Бердяева в творчестве Андрея Платонова. – С. 200–202. – Бібліогр.: с. 202 (10 назв).

 3. Шулык П. Л. Экзистенциальные мотивы в израильской литературе. – С. 202–203. – Бібліогр.: с. 203 (7 назв).

 4. Титянін К. О. Потебня і Шпет про естетичний аспект внутрішньої форми слова. – С. 204–205. – Бібліогр.: с. 205 (14 назв).

 5. Рейда А. А. Два стихотворения – две концепции жизни и творчества («Осень» Е. А. Баратынского и «Осень» А. С. Пушкина). – С. 206–207. – Бібліогр.: с. 207 (11 назв).

 6. Папушина В. А. Античні міфеми у поезії українського символізму. – С. 208–209. – Бібліогр.: с. 209 (12 назв).

 7. Лесовая Т. В. Признаки притчевости в пьесе Л. Андреева "Царь-Голод". – С. 210–211. – Бібліогр.: с. 211 (5 назв).

 8. Бебякова Т. В. Сюжетно-композиційна організація твору "Улісс" Дж. Джойса. – С. 212–213. – Бібліогр.: с. 213 (7 назв).

 9. Голубішко І. Ю. Особливості проведення тематичної атестації із зарубіжної літератури. – С. 213–215. – Бібліогр.: с. 215 (4 назви).

 10. Пирошенко С. Ю. Функциональное назначение стиховых переносов в поэзии И. Анненского. – С. 215–216. – Бібліогр.: с. 216 (6 назв).

 11. Черников И. Н. Бинарные признаки мифопоэтической модели мира в исторических романах Д. С. Мережковского. – С. 217–218. – Бібліогр.: с. 218 (8 назв).

 12. Спивачук В. А. Композиция сюжета в рассказах Пантелеймона Романова. – С. 218–220. – Бібліогр.: с. 220 (12 назв).

 13. Салтанова І. М. Образ-річ у поетичному світі роману Е. Золя "Кар’єра Ругонів". – С. 220–222. – Бібліогр.: с. 222 (7 назв).

 14. Статкевич Л. П. Інтертекстуальні зв’язки в поезії Т. С. Еліота “Любовна пісня Дж. Альфреда Пруфрока”. – С. 222–223. – Бібліогр.: с. 223 (5 назв).

 15. Белоусова Т. П. Словообразование на базе жаргонных фразеологизмов в современном русском языке. – С. 223–225. – Бібліогр.: с. 225 7( назв).

 16. Дворницкая Н. И. Структурно-семантическая трансформация библеизмов в современном русском языке. – С. 225–227. – Бібліогр.: с. 227 (21 назва).

 17. Варик Л. О. Функции устаревших слов в повестях В. Катаева "Белеет парус одинокий" и "Хуторок в степи". – С. 227–228. – Бібліогр.: с. 228 (6 назв).

 18. Халупко В. П. Лінгвокультурологічний аспект гендерного дослідження фразеологізмів (постановка проблеми). – С. 229. – Бібліогр.: с. 229 (6 назв).

 19. Городецька І. В. Значення інтонації при вивченні іноземної мови. – С. 230–231. – Бібліогр.: с. 231 (7 назв).

 20. Матковська М. В. Прагматичні особливості поліілокутивних дієслів в інституційній картині світу. – С. 231–233. – Бібліогр.: с. 232–233 (19 назв).

 21. Остапенко В. І. Мотивація у формуванні іншомовної соціокультурної компетенції. – С. 233–234. – Бібліогр.: с. 234 (5 назв).

 22. Федірко С. М. Особливості вживання компліменту в мовленнєвій поведінці носіїв англійської мови. – С. 235–236. – Бібліогр.: с. 236 (10 назв).

 23. Марчишина А. А. Стилістичне навантаження дієслів у модально забарвлених текстах. – С. 236–238. – Бібліогр.: с. 237–238 (14 назв).

 24. Кужель О. М. Система комп’ютерних мовних ігор для навчання читання англійською мовою учнів основної школи. – С. 238–240. – Бібліогр.: с. 240 (13 назв).

 25. Дияконович І. М. Усні технології в сучасному підході до вивчення англійської мови. – С. 240–241. – Бібліогр.: с. 241 (4 назви).

 26. Петрова Т. М. Навчання читанню іноземною мовою в методиці М. Уеста. – С. 241–243. – Бібліогр.: с. 243 (5 назв).

 27. Березіна Р. С. Інтерпретація тексту як освоєння ідейно-естетичної, смислової та емоційної інформації художнього твору. – С. 243–244. – Бібліогр.: с. 244 (9 назв).

 28. Іванова Л. О. Комунікативні невдачі в міжкультурній комунікації. – С. 244–245. – Бібліогр.: с. 245 (8 назв).

 29. Бордюк Г. Д. Інтимно-ліричні сонети Уве Бергера із циклу “Метаморфози”. – С. 246–247. – Бібліогр.: с. 247 (4 назви).

 30. Казимір В. О. Нове в індоєвропеїстиці. – С. 247–248. – Бібліогр.: с. 248 (15 назв).

 31. Іотко Л. Б. Роль елементу емотивності в процесі творення фразеологізмів (на матеріалі німецької мови). – С. 248–250. – Бібліогр.: с. 249–250 (11 назв).

 32. Романова Ж. Б. Тенденції розвитку освіти в Австрії (кінець ХVІІІ – поч. ХХ ст.). – С. 250–252. – Бібліогр.: с. 252 (7 назв).

 33. Фоміна Г. В. Die neuen Tendenzen in der Entwicklung der Jugendsprache. – С. 252–253. – Бібліогр.: с. 253 (7 назв).

 34. Уманець А. В. Лінгвістика тексту: проблеми, перспективи. – С. 253–255. – Бібліогр.: с. 255 (4 назви).

 35. Балакірєва Т. І. Система умовно-мовленнєвих вправ для навчання читання професійно орієнтованої фахової літератури англійською мовою студентів немовних факультетів університету. – С. 255–256.

 36. Мельник О. І. Навчання фонетичного матеріалу на уроках англійської мови в початкових класах загальноосвітньої школи. – С. 256–258. – Бібліогр.: с. 258 (7 назв).

 37. Кульбанська Р. В. Активність використання лексемних скорочень у мові французької преси. – С. 258–259. – Бібліогр.: с. 259 (12 назв).

 38. Лесневська А. В. Стимулювання дитячої творчості засобами української етнопедагогіки. – С. 259–260. – Бібліогр.: с. 260 (8 назв).

 39. Кришталюк Г. А. Типи лексичних значень похідних композит. – С. 261. – Бібліогр.: с. 261 (4 назви).

 40. Захарова Н. Є., Захаров Ю. М. Функціональність дієслова mögen у сучасній німецькій мові. – С. 262–263. – Бібліогр.: с. 263 (7 назв).

 41. Онуфрієва Л. А. Розвиток мислення на заняттях з іноземної мови. – С. 263–264. – Бібліогр.: с. 264 (4 назви).

 42. Проценко Н. В. Роль професійно-педагогічного діалогу на початковому етапі навчання іноземної мови. – С. 265–266. – Бібліогр.: с. 266 (6 назв).

 43. Лічкевич В. Р. Розвиток творчої особистості студента у контексті концепції самооцінки (self-esteem). – С. 266–267. – Бібліогр.: с. 267 (7 назв).

 44. Гудзяк А. М. Готовність майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної професійної діяльності. – С. 267–269. – Бібліогр.: с. 269 (6 назв).

 45. Вишневська Н. В. Проблеми самоосвіти студентів педагогічних ВНЗ. – С. 269–271. – Бібліогр.: с. 270–271 (8 назв).

 46. Каденко В. О. Парантетичні внесення та їх експресивна функція. – С. 271–273. – Бібліогр.: с. 273 (6 назв).

 47. Яковлєва О. В. Dynamic word-building tendencies in the sphere of noun-verb computer neologisms in Modern English. – С. 273–274. – Бібліогр.: с. 274 (5 назв).

 48. Польова С. В. Концептуальний компонент “Час” в лінгвістичній моделі світу (на матеріалі оригінальних творів Томаса Еліота). – С. 274–276. – Бібліогр.: с. 276 (17 назв).

 49. Шинкаренко О. Ю. Продуктивність лексем на позначення кольору у творенні фразеологічних одиниць в англійській та українській мовах. – С. 276–278. – Бібліогр.: с. 278 (3 назви).

 50. Никитюк С. І. Полілогічний аспект комунікативно-орієнтованої системи навчання англійської мови на початковому етапі. – С. 278–280. – Бібліогр.: с. 280 (11 назв).

 51. Миколайчук А. І. Business English. International business ethics. – С. 280–281. – Бібліогр.: с. 281 (5 назв).


Секція музики


 1. Яропуд З. П. Борис Лятошинський i становлення нової української музики. – С. 282–283. – Бібліогр.: с. 283 (6 назв).

 2. Печенюк М. А. Музиканти Кам’янеччини кінця ХІХ – початку ХХ століття. – С. 283–286. – Бібліогр.: с. 286 (10 назв).

 3. Чабан С. В., Чайка М. М. Провiднi тенденції формування сучасного професійного репертуару для бандури. – С. 286–287. – Бібліогр.: с. 287 (3 назви).

 4. Попович А. В. До питання вивчення творчості українських композиторiв у курсi “Практикум зi шкільного пісенного репертуару”. – С. 287–289. – Бібліогр.: с. 289 (6 назв).

 5. Московчук Л. М. Церковний спів. – С. 289–290. – Бібліогр.: с. 290 (5 назв).

 6. Воєвідко Л. М. Культурно-історичні умови становлення національної фортепіанної школи. – С. 290–292. – Бібліогр.: с. 292 (3 назви).

 7. Кузів М. В. В'ячеслав Іванович Петр. Сторінки життя та творчості (1848–1923). – С. 292–293. – Бібліогр.: с. 293 (10 назв).

 8. Ситник Т. М. Формування професійних якостей майбутнього педагога на заняттях з “Основ акторської майстерності”. – С. 293–295. – Бібліогр.: с. 295 (4 назви).

 9. Лабунець В. М. Формування взаємозв’язку мiж слуховим сприйманням i грою при виконаннi музичного твору. – С. 295–296. – Бібліогр.: с. 296 (4 назви).

 10. Маринін I. Г. Педагогічні умови формування готовності вчителя музики до керівництва шкільним народно-інструментальним колективом. – С. 297–298. – Бібліогр.: с. 298 (5 назв).

 11. Олійник В. Ф. До питання готовності студентів музпедів до керівництва шкільними творчими колективами. – С. 298–299. – Бібліогр.: с. 299 (8 назв).

 12. Борисова Т. В. Художньо-методичнi засади формування акторських умінь у процесі професiйної підготовки майбутніх учителiв музики. – С. 299–300. – Бібліогр.: с. 300 (12 назв).

 13. Карпенко Т. П. Виконавство як спосіб підвищення ефективності педагогічної підготовки вчителя музики. – С. 301–302. – Бібліогр.: с. 302 (4 назви).

 14. Карташова Ж. Ю., Лабунець В. М. До питання художньо-творчої діяльності учнів школи мистецтв. – С. 302.–303. – Бібліогр.: с. 303 (3 назви)

 15. Аліксійчук О. С. Використання дидактичних ігор в музичному вихованні молодших школярів. – С. 303–305.

 16. Мартинюк Л. В. До питання організації дитячого хорового колективу (з досвіду роботи). – С. 305–306. – Бібліогр.: с. 306 (4 назви).

 17. Совiк Т. В. Розвиток творчих здібностей молодших школярiв засобами музичної казки. – С. 306–307. – Бібліогр.: с. 307 (4 назви).

 18. Рижий М. П. Основні питання навчання гри на мідних духових інструментах. – С. 308–309. – Бібліогр.: с. 309 (3 назви).

 19. Стасюк М. В. Оцінне судження як показник загально-музичного розвитку учнівської молоді. – С. 309–310. – Бібліогр.: с. 310 (5 назв).

 20. Барановська С. А. Інтерпретація музичних творiв у розвитку творчого потенцiалу вчителя. – С. 310–311. – Бібліогр.: с. 311 (3 назви).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Наукові записки (праці) Кам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Наукові записки (праці) Кам\Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Наукові записки (праці) Кам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №6 від 6 травня...
Наукові записки (праці) Кам\90-річчю університету присвячується Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка О. М. Завальнюк
Наукові записки (праці) Кам\Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки,...
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №1 від...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи