Наукові записки (праці) Кам\

Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
НазваНаукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Сторінка7/20
Дата20.11.2012
Розмір4.01 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

Т. 2


Секція фізико-математичних наук


 1. Гнатюк В. О. Модифікація методу січних площин на випадок задачі найкращого рівномірного наближення неперервної на компакті функції довільним скінченновимірним підпростором. – С. 3–6. – Бібліогр.: с. 6 (4 назви).

 2. Гнатюк В. О., Гнатюк Ю. В., Гудима У. В. Ігровий метод розв’язування задачі найкращого рівномірного наближення неперервної на компакті функції скінченновимірним підпростором. – С. 6–9. – Бібліогр.: с. 9 (4 назви).

 3. Гудима У. В. Деякі питання двоїстості для однієї задачі найкращої одночасної рівномірної раціональної апроксимації кількох неперервних на компакті функцій. – С. 9–13. – Бібліогр.: с. 13 (3 назви).

 4. Ковальська І. Б. Наближення нескінченно-диференційовних функцій сумами Рісса. – С. 13–15. – Бібліогр.: с. 15 (2 назви).

 5. Сорич В. А., Сорич Н. М., Сорич А. В. Сумісне наближення класів -інтегралів. – С. 15–18. – Бібліогр.: с. 18 (6 назв).

 6. Недокіс В. А. Про один з методів вкорочення для зліченновимірної зліченноточкової крайової задачі та раціональний вибір умов, достатніх для його застосування. – С. 18–22. – Бібліогр.: с. 22 (2 назви).

 7. Кріль С. О. Розв’язування крайової задачі для диференціального рівняння з відхиленням аргументу нейтрального типу нестаціонарним проекційно-ітеративним методом. – С. 22–25. – Бібліогр.: с. 25 (6 назв).

 8. Конет І. М. Інтегральні зображення розв’язків стаціонарних задач теплопровідності для обмежених багатошарових циліндричних тіл. – С. 25–30. – Бібліогр.: с. 29–30 (16 назв).

 9. Конет І. М., Мойко В. В. Прямі та відстані між чудовими точками гострокутного трикутника. – С. 30–33. – Бібліогр.: с. 33 (7 назв).

 10. Авдеюк П. І. Про методичне забезпечення курсу “Математична логіка і теорія алгоритмів”. – С. 34–35. – Бібліогр.: с. 35 (9 назв).

 11. Сморжевський Л. О., Сморжевський Ю. Л. Про використання прикладних задач при вивченні теми “Показникова функція” в курсі алгебри і початків аналізу 10 класу. – С. 35–36. – Бібліогр.: с. 36 (2 назви).

 12. Аносов М. Д. Вплив сильної електромагнітної хвилі на релаксаційні константи системи двохрівневих атомів. Резонансне наближення. – С. 37–40. – Бібліогр.: с. 40 (9 назв).

 13. Аносов М. Д., Криськов Ц. А., Савєльєв В. Ю., Тарасов М. О. Особливості формування тектонічних процесів у районі Середземномор’я. – С. 40–43. – Бібліогр.: с. 43 (11 назв).

 14. Губанова А. О. Дослідження магнітних властивостей халькогенідних стекол As2S3 та As2Sе3 при введенні магнітних домішок. – С. 43–44. – Бібліогр.: с. 44 (2 назви).

 15. Криськов А. А., Поведа Р. А. Статичні характеристики потужних транзисторів в режимі лавинного пробою. – С. 45–46. – Бібліогр.: с. 46 (4 назви).

 16. Криськов Ц. А. Природа електрично активних центрів у сполуках телуриду свинцю. – С. 46–48. – Бібліогр.: с. 48 (10 назв).

 17. Рачковський О. М. Удосконалення технології виготовлення термоелектричних пристроїв. – С. 48–50. – Бібліогр.: с. 49–50 (2 назви).

 18. Губанов В. О., Поведа Р. А. Співвідношення сумісності та дисперсія фононних станів в зоні Бріллюена сполук ZnP2 та CdP2. – С. 50. – Бібліогр.: с. 50 (2 назви).

 19. Атаманчук П. С. Технологічні засади управління результативним навчанням фізики. – С. 51–53. – Бібліогр.: с. 53 (13 назв).

 20. Мендерецький В. В., Пташнік Л. І. Один з аспектів реалізації міжпредметних зв’язків курсів “Безпеки життєдіяльності” та “Фізики”. – С. 54–56. – Бібліогр.: с. 56 (4 назви).

 21. Стульська Н. Р. Використання історичного матеріалу на уроках фізики як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів. – С. 56–58. – Бібліогр.: с. 58 (5 назв).

 22. Оленюк І. В. Лабораторний практикум з фізики в умовах особистісно орієнтованого навчання. – С. 58–60. – Бібліогр.: с. 60 (8 назв).

 23. Семерня О. М. Методичні особливості формування збірника завдань еталонного характеру з курсу фізики (Основи механіки – 9 клас). – С. 60–63. – Бібліогр.: с. 63 (4 назви).

 24. Бродюк І. Г. Організація навчання в технологічному багатопрофільному ліцеї в умовах особистісних орієнтацій. – С. 63–65. – Бібліогр.: с. 65 (2 назви).

 25. Ніколаєв О. М. Еталонні вимоги як інноваційна технологія в особистісно орієнтованому навчанні. – С. 65–67. – Бібліогр.: с. 67 (4 назви).

 26. Криворотенко Л. В. Вимоги до засобів тестового контролю з фізики в школі. – С. 67–68. – Бібліогр.: с. 68 (4 назви).

 27. Будовицький В. В. Дистанційне навчання: засоби, вимоги, форми. – С. 68–70. – Бібліогр.: с. 70 (2 назви).

 28. Водяник І. І. Аналіз математичної моделі поступального руху мобільного енергетичного засобу (МЕЗ). – С. 71–72.

 29. Волошин М. М. Модульно-тьюторсько-рейтингова система формування навчально-пізнавальних умінь при вивченні дисципліни "Технічні засоби навчання". – С. 72–74. – Бібліогр.: с. 74 (6 назв).

 30. Філатов Ю. В. Про методику навчання креслення. – С. 75.

 31. Філатов Ю. В. Проблеми і можливі напрямки впровадження інформаційних технологій в процесі автоматизації навчальної і наукової діяльності професорсько-викладацького складу і студентів. – С. 75–76. – Бібліогр.: с. 76 (4 назви).

 32. Панчук О. П. Основні дидактичні вимоги до оцінювання результатів навчальних досягнень учнів з трудового навчання. – С. 76–78. – Бібліогр.: с. 78 (2 назви).

 33. Власов В. А. Рекомендації з розробки Web-сторінок. – С. 78–80.

 34. Мястковська М. О. Особливості викладання курсу “Чисельні методи” на базі сучасного програмного забезпечення. – С. 80–81. – Бібліогр.: с. 81 (7 назв).

 35. Кух А. М. Технології випереджаючого навчання в розвитку пізнавальної самостійності учнів з інформатики. – С. 82.

 36. Кух О. М. Доцільність аналізу особливостей основних етапів розвитку людського суспільства на лекції “Історія розвитку обчислювальної техніки” для студентів гуманітарних спеціальностей. – С. 83–84.

 37. Портяний І. П. Розвиток навчально-дослідницької діяльність учнів на основі НІТ – засіб підвищення практичних результатів навчання з інформатики. – С. 84–86. – Бібліогр.: с. 86 (7 назв).

 38. Розумовська О. Б. Використання програмного засобу Derive для знаходження розв’язків системи лінійних алгебраїчних рівнянь різними методами. – С. 86–87. – Бібліогр.: с. 87 (2 назви).

 39. Смалько О. А. Умови та джерела розвитку творчого мислення. – С. 87–89. – Бібліогр.: с. 89 (9 назв).

 40. Щирба В. С. Можливі негативні наслідки інформаційних технологій. – С. 89–91. – Бібліогр.: с. 91 (6 назв).

 41. Федорчук В. А. Інструментальні засоби створення авторських автоматизованих систем навчання. – С. 91–92. – Бібліогр.: с. 92 (3 назви).


Секція теорії і методики

початкового навчання та середньої освіти


 1. Борейко О. С., Борейко І. П. Використання ігрових та практичних завдань на уроках математики для формування творчих здібностей молодших школярів. – С. 93–95. – Бібліогр.: с. 95 (9 назв).

 2. Гнатенко О. С. Деякі аспекти питання формування поняття числа у молодших школярів. – С. 95–97. – Бібліогр.: с. 97 (3 назви).

 3. Іванова Л. С. Задачі економічного змісту на уроках математики у початкових класах. – С. 97–99. – Бібліогр.: с. 99 (3 назви).

 4. Іванова Л. С., Федорак А. В. Диференційований підхід до учнів при вивченні математики у третьому класі. – С. 99–101. – Бібліогр.: с. 101 (3 назви).

 5. Ковальчук А. Ф. Римовані тексти на уроках трудового навчання та художньої праці. – С. 101–103. – Бібліогр.: с. 103 (2 назви).

 6. Моцик Н. Д. Казки-задачі на уроках математики. – С. 104–105. – Бібліогр.: с. 105 (4 назви).

 7. Шустер Л. І. Нестандартні уроки з математики, як засіб підвищення ефективності навчального процесу. – С. 106–107. – Бібліогр.: с. 107 (5 назв).

 8. Андриевская Г. А. Пути повышения разнообразия используемой школьниками лексики и снижение повторяемости слов. – С. 108.

 9. Бурдаківська Н. М. Лінгвістичні казки на уроках рідної мови у початкових класах. – С. 109–110. – Бібліогр.: с. 110 (6 назв).

 10. Богуш С. В. Словесний образ як мовна система у співвіднесенні з особою персонажа. – С. 111–113. – Бібліогр.: с. 113 (12 назв).

 11. Солопчук Н. Й. Використання зворотного словника на заняттях з російської мови на педагогічному факультеті. – С. 113–114. – Бібліогр.: с. 114 (5 назв).

 12. Горох Г. В. Мовний аналіз як метод навчання в початкових і старших класах. – С. 114–115. – Бібліогр.: с. 115 (2 назви).

 13. Торчинська З. К. До питання категорії стану дієприкметників на -ний, (-ений), -тий. – С. 116–118. – Бібліогр.: с. 117–118 (8 назв).

 14. Карпалюк В. С. Атрибутивна пропозиція у структурі простого речення. – С. 118–120. – Бібліогр.: с. 120 (5 назв).

 15. Каньоса П. С., Олійник Н. Ю. Економічне виховання молодших школярів на уроках української мови. – С. 120–121. – Бібліогр.: с. 121 (3 назви).

 16. Мартіна О. В. Формування орфоепічних та орфографічних навичок в учнів початкових класів у процесі вивчення теми "Будова слова". – С. 121–123. – Бібліогр.: с. 123 (3 назви).

 17. Карпалюк Н. В. Жаргонна лексика у сучасному молодіжному мовленні. – С. 123–125. – Бібліогр.: с. 125 (3 назви).

 18. Бабюк Т. Й. Застаріла лексика на уроках читання в початкових класах. – С. 125–126. – Бібліогр.: с. 126 (7 назв).

 19. Шевчук Т. О., Ергард І. Б., Рудницька Н. А. Популяційно-генетичні особливості розподілу населення за групами крові та їх зв’язок з онкологічними захворюваннями (на прикладі населення м. Кам’янця-Подільського). – С. 126–128.

 20. Запорожан З. Є., Домбровська О. М., Козак М. І. Екологічні та природоохоронні засади навчально-виховного процесу в школі. – С. 128–130.

 21. Любінська Л. Г. Типи природних та антропогенізованих середовищ Кам’янеччини. – С. 130–131. – Бібліогр.: с. 131 (2 назви).

 22. Любінська Л. Г. Еколого-освітня та виховна діяльність в природоохоронних організаціях. – С. 131–132.

 23. Шевчук В. К. Особливості мікрофлори насіння гречки. – С. 132–133. – Бібліогр.: с. 133 (7 назв).

 24. Казанішена Н. В. Екологічна освіта та проблеми взаємовідносин людини і природи. – С. 133–134. – Бібліогр.: с. 134 (4 назви).

 25. Сущева І. В. Гігієнічна оцінка режиму дня учнів V–VII класів загальноосвітньої школи та гімназії. – С. 134–136. – Бібліогр.: с. 136 (10 назв).

 26. Федорчук В. В. Значення діалогічної взаємодії у професійній діяльності вчителя. – С. 136–137. – Бібліогр.: с. 137 (5 назв).

 27. Попова Л. Б. Швидкочитання як проблема початкової школи. – С. 137–138. – Бібліогр.: с. 138 (8 назв).

 28. Дмитрієв С. М., Дмітрієва О. І. Проблема народності у педагогічній спадщині О. В.Духновича. – С. 139–141. – Бібліогр.: с. 141 (7 назв).

 29. Тришневська Г. Б. Варіативність організаційних форм позаурочної діяльності учнів сільської початкової школи. – С. 141–142. – Бібліогр.: с. 142 (5 назв).

 30. Сурова Т. І. Теорії навчальної діяльності в початкових класах. – С. 143–145. – Бібліогр.: с. 145 (14 назв).

 31. Ткачук Г. П. Особистісно орієнтовані навчання і виховання на уроках літературного читання. – С. 145–146. – Бібліогр.: с. 146 (6 назв).

 32. Негода Б. М. Роль натюрморту в процесі підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. – С. 146–148. – Бібліогр.: с. 148 (6 назв).

 33. Гуменюк М. П. Значення пластичної анатомії у процесі малювання фігури людини. – С. 149–150. – Бібліогр.: с. 150 (7 назв).

 34. Негода О. Б. Впровадження основ Подільської витинанки у дитячу образотворчу діяльність. – С. 150–151. – Бібліогр.: с. 151 (4 назви).

 35. Клімкіна Н. Г. Наступність використання соціально-побутових казок в практиці дошкільних закладів та початкової школи. – С. 152–153.

 36. Федорчук Е. І. Особистісна зорієнтованість професійної підготовки майбутнього вчителя як основа переходу школи на нову якість освіти. – С. 153–155. – Бібліогр.: с. 155 (9 назв).

 37. Вонсович В. П. Форми організації контролю і корекції знань і умінь студентів в умовах експериментального навчання. – С. 155–156. – Бібліогр.: с. 156 (2 назви).

 38. Конькова Т. І. Інноваційні впровадження як передумова поліпшення процесу фізичного виховання учнів. – С. 156–158. – Бібліогр.: с. 158 (6 назв).

 39. Франчук Т. Й. Перспективи курсу ОПМ – радикальна зміна його смислової основи. – С. 158–160.

 40. Присакар В. В. Культурологічний підхід до проблеми міжетнічного спілкування. – С. 160–162. – Бібліогр.: с. 162 (5 назв).

 41. Сесак І. В. Професійна освіта на Поділлі на початку ХХ ст. – С. 162–164. – Бібліогр.: с. 164 (18 назв).

 42. Сіркізюк В. В. Методичні основи трансформації народнопедагогічного досвіду в практику виховної роботи в національній школі. – С. 164–166.

 43. Заремба В. О. Формування творчої особистості майбутнього спеціаліста. – С. 166–168.

 44. Марченко Г. В. Філософсько-світоглядні витоки екологічної освіти. – С. 168–169. – Бібліогр.: с. 169 (6 назв).

 45. Мірошніченко В. І. До питання сутності та формування педагогічної культури в умовах військової освіти. – С. 169–171. – Бібліогр.: с. 171 (5 назв).

 46. Шмирко О. С. Суб’єктність позиції студента в структурі навчального процесу та педагогічні умови її формування. – С. 171–172. – Бібліогр.: с. 172 (4 назви).


Секція соціальної реабілітації і розвитку дитини


 1. Бігун Н. І. Субдепресивні розлади у школярів підліткового віку. – С. 173–174. – Бібліогр.: с. 174 (5 назв).

 2. Долинська Л. В., Співак Л. М. Особливості особистісного розвитку студента в системі взаємостосунків “викладач-студент”. – С. 174–175. – Бібліогр.: с. 175 (2 назви).

 3. Дуткевич Т. В. Соціально-психологічні особливості управління викладацьким колективом. – С. 175–177. – Бібліогр.: с. 177 (6 назв).

 4. Кутішенко В. П. Особливості структурно-динамічних характеристик ставлення молодших школярів до учбової діяльності. – С. 177–178. – Бібліогр.: с. 178 (4 назви).

 5. Кучинська І. О. Ідеї духовного виховання Івана Огієнка. – С. 179–180. – Бібліогр.: с. 180 (9 назв).

 6. Максимчук Н. П. Особливості становлення життєво-професійних ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя. – С. 180–182. – Бібліогр.: с. 182 (5 назв).

 7. Савицька О. В. Соціально-психологічна адаптація молодого викладача як складова професіоналізації. – С. 182–184. – Бібліогр.: с. 183–184 (4 назви).

 8. Скорич Л. П. Взаємозв’язок між компонентами готовності дитини до навчання в школі. – С. 184–185. – Бібліогр.: с. 185 (6 назв).

 9. Славіна Н. С. Життєрадісність як предмет дослідження в психології дитинства. – С. 186–187. – Бібліогр.: с. 186–187 (6 назв).

 10. Співак В. І. Техніки та технології психологічного консультування. – С. 187–189. – Бібліогр.: с. 189 (6 назв).

 11. Співак Л. М. Психологічні особливості взаємозв’язку неуспішності в навчальній діяльності та емоційно-оцінної складової “Я-концепції” молодших школярів. – С. 189–191. – Бібліогр.: с. 191 (4 назви).

 12. Шинкарюк А. І., Шинкарюк В. А. Історичний аналіз тенденцій розвитку психодіагностики у процесі її викладання (на прикладі діагностики психомоторики). – С. 191–193. – Бібліогр.: с. 193 (16 назв).

 13. Білецька І. М. Розвиток рефлексії — необхідна умова формування професійно-педагогічної культури викладача. – С. 193–194. – Бібліогр.: с. 194 (9 назв).

 14. Фугело О. М. Задоволеність працею: смисл і зміст праці. – С. 194–196. – Бібліогр.: с. 196 (8 назв).

 15. Атаманчук Г. І., Атаманчук В. Д. Корекційна спрямованість роботи над розвитком зв’язного мовлення молодших школярів з вадами слуху. – С. 197–198. – Бібліогр.: с. 198 (7 назв).

 16. Вержиховська О. М. Система формування моральних якостей у розумово відсталих молодших школярів у позакласній виховній роботі. – С. 198–200.

 17. Гаврилов О. В. Особливості вивчення курсу історії у допоміжній школі. – С. 200–202.

 18. Гончарук Н. М. Динаміка розвитку групової ціннісно-орієнтаційної єдності учнів допоміжних шкіл. – С. 202–204. – Бібліогр.: с. 204 (6 назв).

 19. Здерчук І. С. Використання проблемних методів на уроках природознавства та географії в допоміжній школі. – С. 204–205. – Бібліогр.: с. 205 (4 назви).

 20. Коваль Н. І. Психолого-педагогічне вивчення проблеми морального виховання молодших школярів. – С. 205–207. – Бібліогр.: с. 207 (6 назв).

 21. Коган О. В. Реалізація комплексного підходу до громадянського виховання в умовах допоміжної школи. – С. 207–208. – Бібліогр.: с. 208 (2 назви).

 22. Левицький В. Е. Моральне виховання представників різної статі з порушеним інтелектом в умовах допоміжної школи-інтернату. – С. 208–210. – Бібліогр.: с. 210 (3 назви).

 23. Миронова С. П. Професійна спрямованість науково-дослідної роботи студентів-дефектологів. – С. 211–212.

 24. Пріданнікова О. М. Самовиховання як умова комплексності виховного процесу в допоміжній школі. – С. 212–214. – Бібліогр.: с. 214 (6 назв).

 25. Рудзевич І. Л. Особливості використання художньої літератури на уроках історії в допоміжній школі. – С. 214–215. – Бібліогр.: с. 215 (3 назви).

 26. Форнальчук О. С. Психологічний аспект значення формування самообслуговуючої діяльності у дошкільників з порушенням інтелекту. – С. 215–216. – Бібліогр.: с. 216 (5 назв).

 27. Франко Т. С. Соціальна реабілітація дітей з особливими потребами. – С. 216–218. – Бібліогр.: с. 218 (7 назв).

 28. Бонецька О. М. Категорія квантитативності в аспекті мовної експресії. – С. 218–220. – Бібліогр.: с. 220 (4 назви).

 29. Грубляк В. Т., Скринчук Ю. Л., Смольницький О. Г., Грубляк В. В. Епідеміологічне дослідження захворюваності церебро-кардю-васкулярними хворобами дорослого населення м. Кам'янець-Подільського Хмельницької області. – С. 220.

 30. Гурський В. А. Соціально-педагогічні умови становлення національної системи освіти до початку національно-визвольних змагань 1917–1920 рр. – С. 220–223. – Бібліогр.: с. 223 (23 назви).

 31. Лісовий О. І., Опалюк О. М. Особливості розуміння художнього твору сучасними школярами. – С. 223–224. – Бібліогр.: с. 224 (4 назви).

 32. Мельник Л. П. Первинний, різновіковий колектив як об’єкт і суб’єкт розвитку інтегративної виховної діяльності в мікросоціумі. – С. 224–226. – Бібліогр.: с. 226 (5 назв).

 33. Опалюк О. М., Лісовий О. І. Вплив декоративно-прикладного мистецтва на формування національної свідомості школярів в умовах сьогодення. – С. 226–227. – Бібліогр.: с. 227 (5 назв).

 34. Сербалюк Ю. В. Законодавчі матеріали в структурі підготовки соціальних працівників. – С. 227–229. – Бібліогр.: с. 229 (5 назв).

 35. Молєв В. П. Психологічні особливості підлітків з первинним інфікуванням мікробактеріями туберкульозу. – С. 229–230. – Бібліогр.: с. 230 (5 назв).

 36. Ковальчук Г. П. Про діяльність дитячих закладів освіти України на основі “Положення про єдину трудову школу” (1917–1920 рр.). – С. 230–232. – Бібліогр.: с. 232 (10 назв).


Секція фізичного виховання


 1. Єдинак Г. А. Узгодженість змісту Державних стандартів і завдань шкільного фізичного виховання (критичний огляд). – С. 233–235. – Бібліогр.: с. 234–235 (32 назви).

 2. Мисів М. П., Мисів В. М. Аналіз літературних джерел з фізичного розвитку юнаків 15-17 років. – С. 235–236. – Бібліогр.: с. 236 (32 назви).

 3. Солопчук М. С., Солопчук Д. М. Фізична культура як загальноосвітній навчальний предмет. – С. 236–238. – Бібліогр.: с. 238 (7 назв).

 4. Леоненко А. О., Сінгаєвська О. С. Теоретична підготовка у фізичному вихованні школярів в контексті питання валеологічної освіти. – С. 238–240. – Бібліогр.: с. 240 (5 назв).

 5. Весельський Г. А. Роль фактору установки у спортивній діяльності гімнастів і їх готовності до змагань. – С. 240–242. – Бібліогр.: с. 242 (18 назв).

 6. Бесарабчук Г. В. Стан розробленості проблеми формування готовності учнів військових ліцеїв до служби в армії. – С. 242–244. – Бібліогр.: с. 244 (23 назви).

 7. Кротов Г. В. Тип тілобудови (соматотип) як один із критеріїв диференційованого підходу в процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку. – С. 244–247. – Бібліогр.: с. 247 (10 назв).

 8. Бабюк С. М. Особливості рухового режиму дітей старшого дошкільного віку. – С. 247–248. – Бібліогр.: с. 248 (7 назв).

 9. Жевега Г. М. Вплив занять аеробікою на розвиток рухових здібностей школярів 12-13 років. – С. 249–250. – Бібліогр.: с. 250 (5 назв).

 10. Гасюк І. Л. Структура і динаміка моторики дівчат 11–14 років: типологічний підхід. – С. 250–251. – Бібліогр.: с. 251 (18 назв).

 11. Мисів В. М. Характеристика фізичного потенціалу юнаків, що займаються за програмою посиленої військово-фізичної підготовки. – С. 252–253. – Бібліогр.: с. 253 (10 назв).

 12. Овчарук І. С. Дослідження готовності майбутніх спеціалістів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій до виконання професійних завдань. – С. 254–255. – Бібліогр.: с. 255 (10 назв).

 13. Усов Г. А. Мотивація і фізична активність людини. – С. 255–257. – Бібліогр.: с. 256–257 (6 назв).

 14. Окіпняк А. С. Значення фізичної підготовки для формування професійних якостей військовослужбовців-водолазів. – С. 257–258. – Бібліогр.: с. 258 (3 назви).

 15. Тімошенко Б. М., Мінькова В. І. Навантаження і періодизація тренувального процесу юних легкоатлетів бігунів на середні дистанції на окремих етапах багаторічної підготовки. – С. 258–260. – Бібліогр.: с. 260 (5 назв).

 16. Гурман Л. Д., Остапенко О. І. Виховання у школярів інтересу до навчання (спроба теоретичного аналізу). – С. 260–261. – Бібліогр.: с. 261 (22 назви).

 17. Ліщук В. В. Комп’ютерні системи обліку навантажень та моделювання тренувального процесу. – С. 262. – Бібліогр.: с. 262 (3 назви).

 18. Ладиняк Б. І. Застосування технічних засобів в удосконаленні навчально-тренувального процесу легкоатлетів. – С. 262–264. – Бібліогр.: с. 263–264 (8 назв).

 19. Ковальчук М. М., Колісник О. І. Дослідження залежності спортивних результатів від антропометричних характеристик, швидкісно-силових показників та тривалості застосування в тренуванні одного з тренувальних засобів. – С. 264–265. – Бібліогр.: с. 265 (4 назви).

 20. Нечаєв В. О. Особливості формування оздоровчих занять засобами легкої атлетики. – С. 265–266. – Бібліогр.: с. 266 (4 назви).

 21. Кіріллов І. О., Прозар М. В. Фізична підготовленість студентства та шляхи її удосконалення. – С. 266–268. – Бібліогр.: с. 267–268 (17 назв).

 22. Левицький Е. Л., Кіріллов І. О. Зміни інформаційних параметрів зорової функціональної системи спортсменів-ігровиків під впливом тренувань. – С. 268–269. – Бібліогр.: с. 269 (5 назв).

 23. Шишкін О. П., Плахтій П. Д., Шишкіна Л. О. Фізичне виховання як складова здоров’я молодших школярів. – С. 269–271. – Бібліогр.: с. 271 (3 назви).

 24. Шишкін О. П., Совтисік Д. Д. Динаміка загальної та спеціальної фізичної підготовки в групі СПУ з видів боротьби. – С. 271–272.

 25. Гуска М. Б., Арзютов Г. М. Формування довгострокової працездатності в процесі підготовки спортсменів. – С. 272–273.

 26. Зубаль М. В., Беспалько В. В. Фізична культура у формуванні репродуктивного здоров’я наркозалежної молоді (теоретичний аналіз). – С. 273–275. – Бібліогр.: с. 274–275 (13 назв).

 27. Мазур В. Й. Специфічні особливості рухової активності борців 15–16 річного віку. – С. 275–276. – Бібліогр.: с. 276 (8 назв).

 28. Петров О. П. Етапи формування у студентів позитивного ставлення до занять футболом. – С. 276–277. – Бібліогр.: с. 277 (5 назв).

 29. Федірко А. О., Козак Є. П. Застосування національних рухливих ігор за народним календарем у системі фізичного виховання школярів. – С. 277–278. – Бібліогр.: с. 278 (5 назв).

 30. Олександр Федорак. Динаміка компонентів моторики хлопчиків-підлітків різних типологічних груп (за даними лонгітюдного дослідження). – С. 278–280. – Бібліогр.: с. 280 (15 назв).

 31. Чаплінський Р. Б. Валеологічні детермінанти артеріальної гіпертензії. – С. 280–281. – Бібліогр.: с. 281 (3 назви).

 32. Жигульова Е. О. Валеологічні основи природного вигодовування новонароджених. – С. 281–282. – Бібліогр.: с. 282 (3 назви).

 33. Бодян О. П., Совтисік Д. Д. Морфологічні ознаки прояву спортивної працездатності. – С. 282–283. – Бібліогр.: с. 283 (4 назви).

 34. Совтисік Д. Д., Бодян О. П., Зданюк В. В. Вплив систематичних фізичних вправ на біоритми юних спортсменів. – С. 284–285.

 35. Плахтій П. Д., Шевчук Т. О. Основоположник генетики Грегор Йоган Мендель — дослідник бджільництва (до 180-річчя від дня народження). – С. 285–287. – Бібліогр.: с. 287 (3 назви).

 36. Головко О. Ф., Головко В. О. Раннє виявлення і профілактика атопічного дерматиту в дітей дошкільного та шкільного віку. – С. 287–288.

 37. Головко В. О., Головко О. Ф. Вплив своєчасного виявлення і лікування хворих на розповсюдженість хвороб, що передаються переважно статевим шляхом. – С. 288–289.

 38. Плахтій П. Д. Шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів факультетів фізичного виховання при вивченні фізіології. – С. 290–291.

 39. Гуменюк І. Д. Вплив екзогенних фізіологічно активних речовин на морфометричні показники проростків салату посівного (Lactuca sativa L.). – С. 291–293. – Бібліогр.: с. 293 (9 назв).

 40. Лонтковський Ю. А. Хірургічне лікування компресійних форм остеохондрозу хребта. – С. 293–294.

 41. Шуріпа О. С. Лікувальний вплив кремнію на організм людини. – С. 294.

 42. Тімошенко Б. М., Чміль О. П., Дорош В. У. Активізація навчально-виховного процесу студентів засобами фізичного виховання. – С. 295–296. – Бібліогр.: с. 296 (8 назв).

 43. Тімошенко Б. М., Чміль О. П., Венгрін В. С. Визначення рухових здібностей дітей і підлітків для занять швидкісно-силовими видами легкої атлетики. – С. 296–298. – Бібліогр.: с. 298 (8 назв).

 44. Дорош В. У. Формування у майбутніх вчителів потреби у фізичному удосконаленні. – С. 298–299.

 45. Іотко А. П., Шиманський В. М., Самулевич М. Г. Значення занять фізичними вправами для розвитку школярів. – С. 299–300. – Бібліогр.: с. 300 (17 назв).

 46. Кужель М. М., Чередніченко Т. М. Функціональний статус дівчаток 3-6 років різної соматичної типології. – С. 300–302. – Бібліогр.: с. 302 (14 назв).

 47. Сінгаєвська О. С. Формування зорієнтованості школяра на самостійні заняття фізичними вправами. – С. 302–303.

 48. Сич В. М. Розвиток мотивації професійного вдосконалення як чинник успішної діяльності спеціаліста відділу освіти. – С. 303–304.

 49. Солопчук Д. М. Ставлення батьків до фізичного виховання учнів у сім’ї. – С. 304–306. – Бібліогр.: с. 306 (3 назви).

 50. Чередніченко Т. М. Засоби фізичного виховання дітей у школі та сім’ї. – С. 306. – Бібліогр.: с. 306 (4 назви).

 51. Шиманський В. М., Іотко А. П., Гуска М. В. Перевірка й оцінка самостійних занять фізичними вправами школярів молодших класів. – С. 307–308. – Бібліогр.: с. 308 (10 назв).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

Схожі:

Наукові записки (праці) Кам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Наукові записки (праці) Кам\Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Наукові записки (праці) Кам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №6 від 6 травня...
Наукові записки (праці) Кам\90-річчю університету присвячується Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка О. М. Завальнюк
Наукові записки (праці) Кам\Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки,...
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №1 від...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи