Наукові записки (праці) Кам\

Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
НазваНаукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Сторінка8/20
Дата20.11.2012
Розмір4.01 Mb.
ТипДокументи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

2004 рік


 1. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 7–8 квіт. 2004 р. : вип. 3, у 3 т. / [редкол.: О. М. Завальнюк. (голова), А. Г. Філінюк (заст. голови), П. Є. Ткачук (наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, інформ.-вид. від., 2004. – Т. 1. – 308 с. ; Т. 2. – 302 с. ; Т. 3. – 334 с.


Т. 1


Секція історії


 1. Винокур І. С. До питання про соціально-політичний феномен суспільства Болохівської землі ХІІ-ХІІІ ст. – С. 3–6. – Бібліогр.: с. 5–6 (36 назв).

 2. Гуцал В. А. Лоївецька статуя і скіфська кам’яна скульптура. – С. 6–8. – Бібліогр.: с. 8 (31 назва).

 3. Баженов О. Л. Щодо формування території Пониззя в ІХ–ХІІІ ст. – С. 9–12. – Бібліогр.: с. 11–12 (42 назви).

 4. Газін В. В. Московська дипломатія після Переяслава: намагання легітимізувати Українсько-московську угоду (1654–1656 рр.). – С. 12–15. – Бібліогр.: с. 14–15 (21 назва).

 5. Завальнюк О. М. Український університет: нереалізовані ідеї і проекти (60–80-і рр. ХVІІІ ст.). – С. 15–17. – Бібліогр.: с. 17 (20 назв).

 6. Філінюк А. Г. Рекрутська повинність у Правобережній Україні на межі ХVІІІ-ХІХ століть. – С. 17–21. – Бібліогр.: с. 20–21 (68 назв).

 7. Ігнатьєва Т. В. Боротьба з контрабандною торгівлею в Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – в 50-х рр. ХІХ ст. – С. 21–24. – Бібліогр.: с. 23–24 (37 назв).

 8. Дубінський В. А. Аграрне питання в програмних документах наддніпрянських радикалів на початку ХХ ст. – С. 24–26. – Бібліогр.: с. 25–26 (28 назв).

 9. Опря І. З історії діяльності адвентистів Правобережної України на початку ХХ ст. – С. 26–28. – Бібліогр.: с. 27–28 (23 назви).

 10. Федьков О. М. Аграрна програма Конституційно-демократичної партії (Партії Народної Свободи). – С. 28–30. – Бібліогр.: с. 30 (32 назви).

 11. Кузема О. Л. Документи Кам’янець-Подільського міського державного архіву про самоуправління міст Поділля на початку XIX століття. – С. 30–33. – Бібліогр.: с. 32–33 (16 назв).

 12. Криськов A. A. До питання дослідженості української імміграції у Чехо-Словаччині міжвоєнного періоду. – С. 33–35. – Бібліогр.: с. 34–35 (13 назв).

 13. Олійник Ю. В. Розплата за зраду в роки окупаційного режиму. – С. 35–36. – Бібліогр.: с. 36 (9 назв).

 14. Комарніцький О. Б. Денікінський режим і містечкове єврейство Правобережної України: погромницький аспект (друга половина 1919 — перша половина 1920 рр.). – С. 36–39. – Бібліогр.: с. 38–39 (57 назв).

 15. Опря А. В. З історії синодального руху в Україні. – С. 39–40. – Бібліогр.: с. 40 (8 назв).

 16. Малий В. В. Професор М. Г. Кукурудзяк — як дослідник історії України. – С. 40–45. – Бібліогр.: с. 45 (29 назв).

 17. Заремба О. О. Збройна боротьба в Україні і повернення Кам’янця-Подільського під владу директорії УНР (травень — червень 1919 року). – С. 46–48. – Бібліогр.: с. 48 (29 назв).

 18. Баженов Л. В. Історія та культура Поділля, Волині й Прикарпаття у працях Олександра Прусевича (до 60-річчя від дня смерті краєзнавця, етнографа, музеолога). – С. 48–50. – Бібліогр.: с. 50 (23 назви).

 19. Хоптяр Ю. А. Утворення та розвиток Ярмолинецького району у 1917–1991 рр. – С. 51–54. – Бібліогр.: с. 54 (15 назв).

 20. Трембіцький А. До біографії Митрофана Васильовича Симашкевича – першого наставника Євфимія Йосиповича Сіцінського. – С. 54–58. – Бібліогр.: с. 57–58 (16 назв).

 21. Іваневич Л. До історії українських друкарень та стародруків у працях Костя Віталійовича Широцького. – С. 58–61. – Бібліогр.: с. 61 (19 назв).

 22. Степанков В. С. Постать Петра Дорошенка у висвітленні істориків. – С. 62–65. – Бібліогр.: с. 65 (45 назв).

 23. Степанков В. В. Поняття політичної еліти у працях сучасних дослідників. – С. 65–67. – Бібліогр.: с. 67 (23 назви).

 24. Михайлик А. М. Проблема становлення ринкових відносин у сільському господарстві Поділля другої половини ХІХ — початку ХХ ст. в історіографії. – С. 67–69. – Бібліогр.: с. 68–69 (29 назв).

 25. Логвіна В. Л. Володимир Січинський — історик української культури. – С. 69–71. – Бібліогр.: с. 71 (16 назв).

 26. Стецюк В. Військові комісаріати Кам'янець-Подільської області напередодні Великої вітчизняної війни (1939–1941 рр.). – С. 71–74. – Бібліогр.: с. 74 (24 назви).

 27. Шабаліна А. Оборонні комплекси у системі архітектурних пам’яток Болохівської землі. – С. 75–77. – Бібліогр.: с. 76–77 (20 назв).

 28. Заводовський А. Перший україномовний соціал-демократичний сатиричний журнал Наддніпрянщини “Шершень”. – С. 77–80. – Бібліогр.: с. 79–80 (31 назва).

 29. Савчук В. О. Краєзнавство України 20–30-х рр. ХХ ст. у контексті державної політики. – С. 80–81. – Бібліогр.: с. 81 (11 назв).


Секція політології, соціології та правознавства


 1. Коротун В. М. Законність і права людини в сучасних умовах України. – С. 82–84. – Бібліогр.: с. 84 (13 назв).

 2. Вонсович С. Г. Модернізаційні процеси в Україні: проблеми періодизації. – С. 85–87. – Бібліогр.: с. 87 (11 назв).

 3. Найчук А. В. До питання про глобалізаційні процеси у розвитку філософсько-педагогічної думки України. – С. 87–90. – Бібліогр.: с. 90 (19 назв).


Секція філософських дисциплін


 1. Рокачук В. Н., Великий Є. М. Кант і нові концепції етики в постідеологічну епоху. – С. 91–93. – Бібліогр.: с. 93 (13 назв).

 2. Плахтій М. П. Мультимедійні засоби в модульному забезпеченні навчального предмета “Логіка”. – С. 94–95. – Бібліогр.: с. 95 (6 назв).

 3. Рокачук В. Н. Філософсько-гуманістичні проблеми розвитку свідомості молоді на рубежі ХХ–ХХІ ст. – С. 95–99. – Бібліогр.: с. 98–99 (12 назв).

 4. Юришинець І. П. Етичні проблеми у творчості В. В. Зеньківського і сучасність. – С. 99–102. – Бібліогр.: с. 102 (20 назв).


Секція економіки


 1. Ящишина І. В. Економічна теорія добробуту. – С. 103–106. – Бібліогр.: с. 105–106 (8 назв).

 2. Латер Ю. С. Сучасна структура сільського господарства України. – С. 106–109. – Бібліогр.: с. 109 (15 назв).

 3. Поліщук В. С. Ще раз про методику прогнозування розвитку підприємств в Україні в умовах переходу до ринкових відносин. – С. 110–112.

 4. Мозолюк Н. І. Особливості кругообороту оборотних засобів в сільськогосподарських підприємствах. – С. 112–114.

 5. Свідер О. П. Реальні іноземні інвестиції як основа росту перехідної економіки. – С. 115–116. – Бібліогр.: с. 116 (4 назви).

 6. Зелик Г. Г. Стратегічні напрямки та механізм удосконалення інвестиційної діяльності. – С. 117–119. – Бібліогр.: с. 119 (5 назв).

 7. Драганова Т. П. Проблеми ринкових та інноваційних факторів економічного розвитку. – С. 119–120. – Бібліогр.: с. 120 (6 назв).

 8. Каньоса М. І. До питання про економічну безпеку вищого навчального закладу в умовах ринку . – С. 120–124. – Бібліогр.: с. 124 (26 назв).

 9. Каньоса А. М. До питання про роль менталітету у мотивації праці. – С. 124–128. – Бібліогр.: с. 127–128 (28 назв).

 10. Стрельбіцький П. А. Місце страхування в системі економічних категорій. – С. 128–132. – Бібліогр.: с. 131–132 ( назв).

 11. Олійник Н. Ю. Основи адаптації школярів до близького соціально-економічного середовища. – С. 132–134. – Бібліогр.: с. 134 (5 назв).

 12. Бурковський А. П. До питання про діяльність підприємств машинобудівного комплексу в сучасних умовах. – С. 134–136.

 13. Сікора І. А. Правове регулювання бухгалтерського обліку оборотних активів. – С. 136–141. – Бібліогр.: с. 140–141 (18 назв).

 14. Кушнір Л. А. Класифікація витрат як методологічна база їх обліку і контролю. – С. 141–144. – Бібліогр.: с. 144 (4 назви).


Секція фізико-математичних наук


 1. Гнатюк В. О., Гнатюк Ю. В., Гудима У. В. Найкраще одночасне рівномірне наближення сім’ї неперервних на компакті функцій з обмеженням типу нерівності. – С. 145–148. – Бібліогр.: с. 148 (10 назв).

 2. Гнатюк Ю. В., Гнатюк В. О., Гудима У. В. Теореми існування та характеризації екстремального елемента задачі найкращого одночасного рівномірного наближення сім’ї неперервних на компакті функцій скінченновимірним підпростором з обмеженням типу нерівності. – С. 148–151. – Бібліогр.: с. 151 (7 назв).

 3. Гудима У. В., Гнатюк В. О., Гнатюк Ю. В. Питання єдиності та характеризації екстремального елемента для деяких задач найкращого одночасного рівномірного наближення сім’ї неперервних на компакті функцій з обмеженням типу нерівності. – С. 151–154. – Бібліогр.: с. 154 (5 назв).

 4. Конет І. М. Інтегральні зображення розв’язків стаціонарних задач теплопровідності для обмежених багатошарових циліндричних тіл з порожниною. – С. 154–158. – Бібліогр.: с. 158 (17 назв).

 5. Конет І. М., Мойко В. В. Прямі і теорема Штейнера-Лемуса в геометрії трикутника. – С. 159–164. – Бібліогр.: с. 164 (7 назв).

 6. Ковальська І. Б. Наближення -інтегралів сумами Рогозинського. – С. 164–167. – Бібліогр.: с. 167 (6 назв).

 7. Сморжевський Л. О., Сморжевський Ю. Л. Про методику розробки дидактичних матеріалів для рівневого вивчення тригонометричних рівнянь в курсі алгебри і початків аналізу 10 класу. – С. 168–170. – Бібліогр.: с. 170 (2 назви).

 8. Атаманчук П. С. Цільова навчальна програма як засіб формування інтегральних особистісних якостей у навчанні фізики. – С. 171–172. – Бібліогр.: с. 171–172 (10 назв).

 9. Кух А. М. Формування методичної системи фахової підготовки учителів фізики на принципах синергетики. – С. 172–177. – Бібліогр.: с. 176–177 (15 назв).

 10. Семерня О. М. Технологічні особливості використання цілей-еталонів за параметром стереотипності у навчанні фізики старшокласників. – С. 177–180. – Бібліогр.: с. 179–180 (39 назв).

 11. Атаманчук П. С., Мендерецький В. В. Бінарна цільова програма як засіб особистісних орієнтацій у фаховому становленні майбутнього учителя фізики. – С. 180–183. – Бібліогр.: с. 183 (8 назв).

 12. Оленюк І. В. Особливості цільової програми з фізики та цільової освітньо-професійної програми в аспекті підготовки майбутнього фахівця. – С. 183–186. – Бібліогр.: с. 186 (6 назв).

 13. Панчук О. П. Історичні та психолого-педагогічні аспекти впровадження системи контролю у навчальний процес. – С. 186–189. – Бібліогр.: с. 189 (9 назв).

 14. Ніколаєв О. М. Психологічна готовність до засвоєння навчального матеріалу як головний чинник результативного навчання фізики. – С. 189–191. – Бібліогр.: с. 191 (8 назв).

 15. Слободянюк О. В. Мультимедійні засоби як важливий елемент в структурі освітнього середовища з фізики. – С. 192–194. – Бібліогр.: с. 194 (3 назви).

 16. Семенишена Р. Організаційно-методичні основи результативного навчання фізиці. – С. 194–197. – Бібліогр.: с. 197 (7 назв).

 17. Бродюк І. Г. Особливості тематичної атестації учнів з фізики в сучасних умовах. – С. 197–200. – Бібліогр.: с. 200 (3 назви).

 18. Городинський І. Диференціація навчання фізиці в умовах впровадження сучасних стандартів освіти. – С. 201–204. – Бібліогр.: с. 203–204 (10 назв).

 19. Стульська Н. Р. Застосування історичного матеріалу у навчанні фізики в 11 класі як метод зацікавлення учнів до вивчення предмету. – С. 204–208. – Бібліогр.: с. 208 (8 назв).

 20. Медвецька Р. М. Особистісно орієнтоване навчання у ВНЗ І–ІІ рівня акредитації. – С. 208–209. – Бібліогр.: с. 209 (10 назв).

 21. Чорна О. Г. Задачі інтегровані за змістом як засіб реалізації міжпредметних зв’язків математики та фізики в загальноосвітній школі. – С. 210–212. – Бібліогр.: с. 212 (5 назв).

 22. Моштак М. З історії оцінювання знань: дванадцятибальна система. – С. 212–215. – Бібліогр.: с. 214–215 (12 назв).

 23. Зеленський Є. М. Цілеорієнтовані опорні конспекти, як засіб узагальнення і систематизації навчального матеріалу з фізики. – С. 215–218. – Бібліогр.: с. 218 (5 назв).

 24. Водяник І. І. Шляхи збільшення завантаження двигунів з метою підвищення паливної економічності тракторів. – С. 218–220. – Бібліогр.: с. 220 (3 назви).

 25. Волошин М. М. Модульно-рейтингова система навчання та формування навчально-пізнавальних умінь студентів при вивченні загальнотехнічних дисциплін. – С. 220–223. – Бібліогр.: с. 223 (8 назв).

 26. Волошин С. М. Використання сплавів з ефектом пам’яті форми у сільському господарстві. – С. 223–225. – Бібліогр.: с. 225 (4 назви).

 27. Власов В. А., Розумовська О. Б. Підготовка та проведення уроку-семінару в школі. – С. 225–227. – Бібліогр.: с. 227 (3 назви).

 28. Мястковська М. О., Понеділок В. В. Тематичний тестовий контроль знань та умінь студентів гуманітарних спеціальностей з предмету “Основи інформатики”. – С. 227–229.

 29. Понеділок В. В. Використання доступу до баз даних засобами ADO в ASP. – С. 229. – Бібліогр.: с. 229 (3 назви).

 30. Смалько О. А. Використання окремих методів та прийомів активізації творчого мислення в умовах комп’ютеризації навчання. – С. 230–234. – Бібліогр.: с. 234 (8 назв).

 31. Федорчук В. А., Іванюк В. А. Моделювання залізничного потягу в середовищі MATLAB. – С. 234–235. – Бібліогр.: с. 235 (1 назва).

 32. Щирба В. С. Особливості моделювання при розробці програм засобами візуального програмування. – С. 236–238. – Бібліогр.: с. 238 (3 назви).

 33. Панасейко С. М., Панасейко І. М. Економічна ефективність впровадження та використання автоматизованих систем управління підприємством. – С. 238–241.

 34. Фасолько Т. М. Організація контролю знань на різних етапах навчання. – С. 241–244. – Бібліогр.: с. 244 (6 назв).


Секція культури


 1. Маринін І. Г. Історичні аспекти розвитку української естрадної музики. – С. 245–247. – Бібліогр.: с. 247 (5 назв).

 2. Маринін І. Г. Сутність та структура поняття готовності майбутнього вчителя музики до керівництва шкільним народно-інструментальним колективом. – С. 247–250. – Бібліогр.: с. 250 (15 назв).

 3. Бец О. Використання народної пісні в творчості Левка Миколайовича Ревуцького. – С. 250–252.

 4. Лабунець В. Організація навчально-виховного процесу в гуртку з гри на українських народних інструментах. – С. 253–256. – Бібліогр.: с. 256 (8 назв).

 5. Карпенко Т. П. Удосконалення виконавської майстерності майбутнього педагога-музиканта у концертмейстерському класі. – С. 256–259. – Бібліогр.: с. 259 (5 назв).

 6. Барановська С. Психолого-педагогічні умови підвищення ефективності підготовки майбутнього вчителя до самостійної музичної діяльності. – С. 259–262. – Бібліогр.: с. 261 (4 назви).

 7. Барановська С. А., Борисова Т. В. Критерії ефективності музично-самоосвітньої діяльності вчителів в процесі інтерпретації музичних творів. – С. 262–264. – Бібліогр.: с. 264 (5 назв).

 8. Олійник В. Ф. Особливості підготовки вчителів музики до роботи з мультимедійними технологіями і використання їх в позакласній роботі. – С. 264–267.

 9. Яропуд З. Деякі аспекти проблеми музичного сприймання. – С. 267–268. – Бібліогр.: с. 268 (3 назви).

 10. Лабунець В., Олійник В. Ансамблева гра як різновид спільної музично-виконавської діяльності. – С. 269–271. – Бібліогр.: с. 270–271 (9 назв).

 11. Попович А. Психолого-педагогічні передумови навчання гри на дитячих музичних інструментах. – С. 271–273. – Бібліогр.: с. 273 (14 назв).

 12. Борисова Т. В. Теоретико-методичні засади підготовки фахівців з естетичного виховання школярів засобами театрального мистецтва у вищих навчальних закладах країн світу. – С. 273–275. – Бібліогр.: с.275 (14 назв).

 13. Аліксійчук О. С. Метод проектів у системі роботи викладача з предмету “Шкільний курс світової художньої культури і методика його викладання”. – С. 276–278. – Бібліогр.: с. 278 (3 назви).

 14. Мартинюк Л. Формування музичних уявлень підлітків в процесі їх виконавської діяльності. – С. 278–281. – Бібліогр.: с. 281 (9 назв).

 15. Стасюк М. Виховання світогляду засобами музики (у контексті світоглядної позиції). – С. 281–284. – Бібліогр.: с. 284 (10 назв).

 16. Кузів М. Аналіз підручників з методики викладання співів (кінець ХІХ – початок ХХ століть). – С. 284–287.

 17. Ситник Т. М. Шляхи вдосконалення виконавської майстерності співака у класі сольного співу. – С. 287–289. – Бібліогр.: с. 289 (4 назви).

 18. Урсу Н. О. Символіко-образні основи організації сакрума в інтер’єрі домініканських храмів на Поділлі. – С. 290–293. – Бібліогр.: с. 293 (7 назв).

 19. Негода Б. М. Натюрморт у творчості Олекси Новаківського. – С. 293–296. – Бібліогр.: с. 296 (11 назв).

 20. Лашко В. І. Методичні та художньо-композиційні питання малювання портрету. – С. 297–300. – Бібліогр.: с. 300 (8 назв).

 21. Штогрин А. Питання формування національної свідомості учнів старших класів засобами українського мистецтва. – С. 300–303. – Бібліогр.: с. 303 (11 назв).

 22. Гнатюк В. А. Навчально-професійне моделювання як технологічний підхід стимулювання креативності учнів. – С. 303–305. – Бібліогр.: с. 305 (5 назв).


Т. 2


Секція української філології


 1. Коваленко Н. Д. Фразеосемантичне поле “Суспільна поведінка людини” в західноподільських говірках. – С. 3–6. – Бібліогр.: с. 6 (7 назв).

 2. Шеремета Н. П. Лексика на позначення житлових та господарських приміщень у говірках південноволинсько-подільського діалектного суміжжя. – С. 6–8. – Бібліогр.: с. 8 (11 назв).

 3. Мединський А. М. Назви гончарної печі та її частин у подільських говірках. – С. 9–12. – Бібліогр.: с. 11 (12 назв).

 4. Коваленко Б. О. Арго як потенційне джерело поповнення стилістично зниженої лексики (на матеріалі газет). – С. 12–16. – Бібліогр.: с. 15–16 (28 назв).

 5. Марчук Л. М. Текстові категорії в розвитку і функціонуванні. – С. 16–18. – Бібліогр.: с. 18 (6 назв).

 6. Романова О. М. Лексичні синоніми на означення акту мовлення в художніх творах Ліни Костенко. – С. 19–21. – Бібліогр.: с. 21 (10 назв).

 7. Грипас Н. Я. Воєнізми у поетичних творах Павла Арсеновича Грабовського. – С. 21–26. – Бібліогр.: с. 26 (4 назви).

 8. Попович А. С. Стилістичні функції фразеологізмів у поетичному мовленні Віталія Нечитайла. – С. 26–29. – Бібліогр.: с. 29 (13 назв).

 9. Козак Р. В. Експресивна реалізація культурознавчих аспектів в українському художньому тексті (на матеріалі історичного роману Ліни Костенко “Берестечко”). – С. 29–32. – Бібліогр.: с. 32 (11 назв).

 10. Маркітантов Ю. О. Актуалізація фразеологізмів у поезії Ігоря Римарука. – С. 32–35. – Бібліогр.: с. 35 (19 назв).

 11. Ладиняк Н. Б. Стилістичні функції відокремлених означень у художньому тексті (на матеріалі роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”). – С. 36–39. – Бібліогр.: с. 39 (15 назв).

 12. Свідрук О. Інноваційні процеси в публіцистичних текстах. – С. 39–42. – Бібліогр.: с. 42 (7 назв).

 13. Насмінчук Г. Й. Своєрідність освоєння історичного матеріалу в інтелектуальній прозі Валерія Шевчука. – С. 42–45. – Бібліогр.: с. 44–45 (15 назв).

 14. Сохацька Є. І. В обороні українства (з історії національної освіти: газета “Рада” 1906–1907 рр. про справу заснування українських кафедр в Київському університеті св. Володимира). До 170-річчя Київського університету. – С. 45–48. – Бібліогр.: с. 48 (19 назв).

 15. Лаврусевич Н. О. Вогонь Холодного Яру у життєтворчості Шевченка. – С. 48–50. – Бібліогр.: с. 50 (4 назви).

 16. Третяк Л. В. Сто літ накувала зозуля (пам’яті Григорія Костюка). – С. 50–52. – Бібліогр.: с. 52 (8 назв).

 17. Колотило Т. І. Народовір’я в українських алегоричних піснях. Гриби. – С. 52–54. – Бібліогр.: с. 54 (17 назв).

 18. Громик Л. І. Проблема жінки і суспільства в творчості Євгена Гуцала (на матеріалі повісті “Родинне вогнище”). – С. 55–58. – Бібліогр.: с. 58 (12 назв).

 19. Рарицький О. А. Психологічний портрет людини з її “триванням на межі” (на матеріалі листів, спогадів, поезії В. Стуса). – С. 59–61. – Бібліогр.: с. 61 (5 назв).

 20. Модна В. В. Проблематика і поетика збірки “З життя” Галини Журби. – С. 62–66. – Бібліогр.: с. 65–66 (17 назв).

 21. Приймак І. В. Риси психологізму в малій прозі Л. Яновської. – С. 66–68. – Бібліогр.: с. 68 (10 назв).

 22. Кудрявцев М. Г. Злочин і кара в художній літературі: філософський аспект. – С. 69–73. – Бібліогр.: с. 73 (9 назв).

 23. Починок Л. І. Творчість Тараса Шевченка в європейському літературному контексті: компаративний аспект. – С. 73–75. – Бібліогр.: с. 75 (13 назв).

 24. Прокоф’єв І. Імпресіоністська спрямованість образів у творах Леоніда Талалая. – С. 75–77. – Бібліогр.: с. 77 (9 назв).

 25. Кордон А. А. Еволюція розвитку жанру драматичної поеми в українській літературі (1890–1980 рр.). – С. 78–80. – Бібліогр.: с. 79–80 (2 назви).

 26. Атаманчук В. П. Драма Миколи Куліша “97” як історико-революційна трагедія. – С. 80–81. – Бібліогр.: с. 81 (10 назв).

 27. Яковлєва О. В. Вираження експресивно-оціночного значення словотворчими засобами у суспільно-політичних текстах сучасної англійської мови. – С. 82–85.

 28. Галайбіда О. В. Висвітлення парентезних конструкцій у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві. – С. 85–87.

 29. Польова С. В. Концептуальна картина світу поезії Томаса Еліота. – С. 88–91.

 30. Миколайчук А. І. Аналіз та інтерпретація наративного дискурсу в типології жанрових комплексів. – С. 91–93.

 31. Ковальчук Г. П. Розробка основ трудового виховання підростаючого покоління в період Української національно-демократичної революції 1917–1919 рр. – С. 94–96. – Бібліогр.: с. 96 (15 назв).

 32. Олійник В. В. Шкільне свято як засіб виховання в загальноосвітній школі України (кінець XІX – 30-ті роки XX ст.). – С. 97–99. – Бібліогр.: с. 98–99 (22 назви).


Секція іноземної філології


 1. Дворницкая Н. И. Использование сакральной церковнославянской лексики как лингво-стилистический прием в творчестве А. Блока. – С. 100–103. – Бібліогр.: с. 103 (5 назв).

 2. Белоусова Т. П., Литвинникова О. И. Отбор и систематизация материала в словаре нового типа “Человек во фразеологической системе русской диалектной речи”. – С. 103–106. – Бібліогр.: с. 106 (9 назв).

 3. Варик Л. О. Лексика темы “Природа” в произведениях В. Г. Короленко. – С. 106–109. – Бібліогр.: с. 109 (4 назви).

 4. Петровская С. С. История инфинитивного предложения в отечественном языкознании. – С. 109–114. – Бібліогр.: с. 113–114 (39 назв).

 5. Титянин К. А. Понятие “художественность” в “Былом и думах” Герцена. – С. 114–118. – Бібліогр.: с. 117–118 (80 назв).

 6. Кеба А. В. Роман Андрея Платонова “Чевенгур” и поэтика модернистской прозы. – С. 118–122. – Бібліогр.: с. 122 (19 назв).

 7. Салтанова И. М., Титянин К. А. Г. П. Данилевский и Л. Н. Толстой (роман “Сожженная Москва”). – С. 123–125. – Бібліогр.: с. 125 (23 назви).

 8. Шулык П. Л. Библейский миф о Вавилонской башне в контексте литературной традиции (Библейские тексты в школьном курсе зарубежной литературы). – С. 125–129. – Бібліогр.: с. 129 (10 назв).

 9. Черников И. Жанрообразующие признаки русского символистского исторического романа конца XIX – начала XX века. – С. 130–134. – Бібліогр.: с. 134 (36 назв).

 10. Рейда А. А. “Дорога жизни”. Концепция жизни и судьбы в философской лирике Е. А. Баратынского. – С. 134–137. – Бібліогр.: с. 137 (16 назв).

 11. Голубишко И. Ю. Метафора в художественной речи В. Г. Короленко. – С. 137–140. – Бібліогр.: с. 140 (12 назв).

 12. Лесовая Т. В. Теория “новой драмы” в “Письме о театре” Леонида Андреева. – С. 141–144. – Бібліогр.: с. 143–144 (12 назв).

 13. Пирошенко С. Мотив смерти в лирике Иннокентия Анненского. – С. 144–146. – Бібліогр.: с. 146 (10 назв).

 14. Березіна І. В. Місце культових споруд у кам’янецькій ведуті. – С. 147–150. – Бібліогр.: с. 150 (20 назв).

 15. Салтанова І. М. Природа в образному світі романів Е. Золя “Кар’єра Ругонів” та “Завоювання Плассана”. – С. 150–152. – Бібліогр.: с. 152 (8 назв).

 16. Шушманская О. А. Средства психологизации в создании образа главной героини романа Томаса Харди “Тэсс из рода д’Эрбервиллей”. – С. 153–156. – Бібліогр.: с. 156 (10 назв).

 17. Бебякова Т. В. Мотив батьківства/синівства в романі Дж. Джойса “Улісс”. – С. 156–159. – Бібліогр.: с. 159 (7 назв).

 18. Шаповал О. Елементи притчовості в романі В. Ґолдінга “Шпиль”. – С. 159–162. – Бібліогр.: с. 161–162 (24 назви).

 19. Статкевич Л. П. Шекспірівські мотиви в поезії Т. С. Еліота як прояв герметизму художньої системи поета. – С. 162–164. – Бібліогр.: с. 164 (10 назв).

 20. Рябовол Н. В. Символізм як напрям в українській та світовій літературі. – С. 165–166. – Бібліогр.: с. 166 (5 назв).

 21. Волчелюк О. І. Розвиток літературного деконструктивізму в США. – С. 166–168. – Бібліогр.: с. 168 (13 назв).

 22. Іванова Л. О. Literarische Werke im Deutschsprachenunterricht. – С. 168–170. – Бібліогр.: с. 170 (10 назв).

 23. Іотко Л. Б. Аналіз німецьких прислів’їв та приказок в антропологічному аспекті. – С. 171–173. – Бібліогр.: с. 173 (8 назв).

 24. Фоміна Г. В. Мова та суспільство. Вплив суспільства на соціальну диференціацію мови. – С. 174–177. – Бібліогр.: с. 177 (15 назв).

 25. Боднарчук Т. В. Дієслова з просторовою семантикою як один із способів вираження просторових відносин у сучасній німецькій мові. – С. 177–180. – Бібліогр.: с. 180 (7 назв).

 26. Братиця А. Г. Вивчення засобів вираження суб’єктивної модальності на практичних заняттях з німецької мови. – С. 180–184. – Бібліогр.: с. 184 (19 назв).

 27. Шмирко О. С. Зміст та логіка формування суб’єктивної позиції курсанта ВВНЗ в процесі оволодіння ним німецької мовою. – С. 184–186. – Бібліогр.: с. 186 (4 назви).

 28. Чистяк О. О. Феміністичні тенденції у сучасній німецькій лінгвістиці. – С. 186–189. – Бібліогр.: с. 189 (11 назв).

 29. Романова Ж. Б. Створення педагогічного інституту у Відні — важлива передумова успішного реформування австрійської системи освіти. – С. 190–192. – Бібліогр.: с. 192 (11 назв).

 30. Бордюк Г. Пейзажні сонети Манфреда Штройбеля із збірки “Fazit”. – С. 192–197. – Бібліогр.: с. 196–197 (7 назв).

 31. Уманець А. В. Лінгвістичні та екстралінгвістичні іллокутивні індикатори непрямих мовленнєвих актів. – С. 197–200. – Бібліогр.: с. 199–200 (15 назв).

 32. Мельник О. І. Суспільно-політична та політологічна лексика. Терміни дипломатії в структурі міжнародних договорів. – С. 200–202. – Бібліогр.: с. 202 (10 назв).

 33. Балакірєва Т. І. Безсполучникове складне речення у синтаксичній системі мови. – С. 203–206.

 34. Проценко Н. В. Тестовий контроль та його застосування для визначення рівня сформованості навичок і вмінь читання англійською мовою. – С. 206–209. – Бібліогр.: с. 209 (8 назв).

 35. Лічкевич В. Гумор як емоційний компонент успішної реалізації комунікативної діяльності. – С. 209–212. – Бібліогр.: с. 211–212 (11 назв).

 36. Гудзяк А. М. Сучасні технології навчання в системі підготовки вчителя іноземної мови. – С. 212–215. – Бібліогр.: с. 215 (7 назв).

 37. Лесневська А. В. Проблема становлення творчої особи в сучасній філософській та психологічній думці. – С. 216–220. – Бібліогр.: с. 219–220 (16 назв).

 38. Кульбанська Р. В. До питання історії вивчення абревіації у французькій мові. – С. 220–221. – Бібліогр.: с. 221 (13 назв).

 39. Онуфрієва Л. А. Навчання правилам нової орфографії на заняттях німецької мови. – С. 222–224. – Бібліогр.: с. 224 (3 назви).

 40. Захарова Н. Є., Захаров Ю. Лексико-прагматичні засоби модальності у сучасній німецькій мові. – С. 224–227. – Бібліогр.: с. 226 (12 назв).

 41. Вишневська Н. В. Взаємозв’язок освіти і самоосвіти студентів. – С. 227–230. – Бібліогр.: с. 230 (5 назв).

 42. Смолінська О. М. Самоаналіз – як один з факторів професійного росту майбутнього вчителя. – С. 230–232. – Бібліогр.: с. 232 (6 назв).

 43. Пієнко М. А. Використання аутентичних матеріалів у навчальному процесі. – С. 232–234. – Бібліогр.: с. 234 (9 назв).

 44. Каденко В. О. Підсилюючі засоби в англійській мові. – С. 234–237. – Бібліогр.: с. 237 (8 назв).

 45. Коротнюк О. О. Синтаксис сучасного англійського розмовного мовлення. – С. 237–239. – Бібліогр.: с. 239 (11 назв).

 46. Халупко В. П. Політичний дискурс і мовна політика “політкоректності”. – С. 240–241. – Бібліогр.: с. 241 (13 назв).

 47. Ківільша О. Є. Витоки стилістичної графіки в англомовній прозі. – С. 242–245. – Бібліогр.: с. 244–245 (12 назв).

 48. Матковська М. В. Категорія поліілокутивності та її види в політичному дискурсі. – С. 245–248.

 49. Федірко С. М. До питання про структурно-семантичні особливості англійських прислів’їв. – С. 248–251. – Бібліогр.: с. 251 (14 назв).

 50. Ситник А. П. Semantics of evidentiality and epistemic modality. – С. 251–257. – Бібліогр.: с. 256–257 (53 назви).

 51. Сытник Н. В. Жанровое своеобразие “Властелина Колец” Д. Р. Р. Толкина. – С. 257–260. – Бібліогр.: с. 260 (13 назв).

 52. Городецька І. В. Семантичний аспект концепту “європейська інтеграція”. – С. 260–263. – Бібліогр.: с. 263 (15 назв).

 53. Остапенко В. І. Аксіологічний аспект іншомовної соціокультурної компетенції. – С. 263–266. – Бібліогр.: с. 265 (8 назв).

 54. Кришталюк Г. А. До проблеми вивчення брутальності та її різновидів. – С. 266–269. – Бібліогр.: с. 268–269 (18 назв).

 55. Коваль Н. Г. On Theories Of Irony Comprehension. – С. 269–273. – Бібліогр.: с. 272–273 (28 назв).

 56. Марчук О. М. Чинники та шляхи становлення колоративної композити в англійській мові. – С. 273–277. – Бібліогр.: с. 276 (27 назв).

 57. Keba T. V. The Peculiarities of the imagery in the spire by W.Golding. – С. 277–280. – Бібліогр.: с. 280 (3 назви).

 58. Березіна Р. С. Group Work and Language Learning. – С. 280–283. – Бібліогр.: с. 283 (22 назви).

 59. Петрова Т. Вимоги до стандартних якостей тесту з іноземної мови. – С. 283–286. – Бібліогр.: с. 286 (5 назв).

 60. Мірошникова Г. Суфіксація як засіб словотворення. – С. 286–289. – Бібліогр.: с. 289 (6 назв).

 61. Качан Г. Переказ як методична проблема. – С. 289–292. – Бібліогр.: с. 291–292 (11 назв).

 62. Барбанюк О. Лінгвістичні портрети американських політиків. – С. 292–293. – Бібліогр.: с. 293 (6 назв).

 63. Баблонюк І. Ethno-cultural specificity of a compliment in the English-speaking (British and American) and Slav (Russian and Ukrainian) cultures. – С. 294–296. – Бібліогр.: с. 296 (8 назв).

 64. Дияконович І. М. Дослідження групи прикметників, що об’єднані семантичною ознакою температури. – С. 296–299. – Бібліогр.: с. 299 (12 назв).

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

Схожі:

Наукові записки (праці) Кам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Наукові записки (праці) Кам\Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Наукові записки (праці) Кам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №6 від 6 травня...
Наукові записки (праці) Кам\90-річчю університету присвячується Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка О. М. Завальнюк
Наукові записки (праці) Кам\Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки,...
Наукові записки (праці) Кам\Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №1 від...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи