Сохацька євгенія іванівна (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності) Біобібліографічний покажчик Кам\

Сохацька євгенія іванівна (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності) Біобібліографічний покажчик Кам'янець-Подільський
Скачати 438.07 Kb.
НазваСохацька євгенія іванівна (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності) Біобібліографічний покажчик Кам'янець-Подільський
Сторінка1/2
Дата20.11.2012
Розмір438.07 Kb.
ТипДокументи
  1   2

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Наукова бібліотека


Серія: Постаті в освіті і науці

Випуск 9


СОХАЦЬКА ЄВГЕНІЯ ІВАНІВНА


(до 35-річчя науково-педагогічної діяльності)


Біобібліографічний покажчик


Кам'янець-Подільський

2009

УДК 016:82(092)

ББК 91.9:83

С 68


Голова редакційної колегії:


О. М. Завальнюк, кандидат історичних наук, професор, ректор Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка


^ Відповідальний редактор:


В. С. Прокопчук, кандидат історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки університету


Члени редколегії:


Л. В. Баженов, доктор історичних наук, професор;

^ Г. Й. Насмінчук, кандидат філологічних наук, професор;

Т. М. Опря, завідувач науково-бібліографічного відділу;

В. М. Пархоменко, провідний бібліограф;

Л. Ф. Філінюк, вчений секретар наукової бібліотеки


Укладачі:

В. М. Пархоменко, провідний бібліограф;

^ О. В. Веселовська, бібліотекар ІІ категорії


С68 Сохацька Євгенія Іванівна (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності) : біобібліографічний покажчик / Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека ; [уклад.: В. М. Пархоменко, О. В. Веселовська ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. –Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – 28 с. – (Серія "Постаті в освіті і науці" ; вип. 9).


До покажчика включено біобібліографічні матеріали, які відображають наукову, педагогічну та громадську діяльність кандидата філологічних наук, професора кафедри історії української літератури та компаративістики Євгенії Іванівни Сохацької.

^ У ТВОРЧОМУ НЕСПОКОЇ

“Бажаю так скінчити я свій шлях,

Як починала: з співом на устах”

Леся Українка

Євгенія Іванівна Сохацька – кандидат філологічних наук, професор кафедри історії української літератури та компаративістики Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, голова Всеукраїнського Товариства Івана Огієнка, лауреат Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка, депутат міської ради фракції “Наша Україна”, народилася 13 серпня 1944 року в с. Озимина Велика Самбірського району Львівської області. 1960 року закінчила Дублянську середню школу. Її світогляд і патріотичну позицію формувала Львівщина, край, де в силу історичних обставин рідна мова, історія і культура завжди мали особливий грунт, де завжди пульсувала національна українська ідея.

Вищу освіту здобула в Дрогобицькому державному педінституті (1960–1965 рр.). Навчання поєднувала з громадською роботою, участю в гуртках. Спадкоємність наукових традицій, що панували у вузі (тут навчалися в різні часи в тодішній Дрогобицькій гімназії Іван Франко, учений Іван Верхратський, письменники Лесь Мартович і Василь Стефаник), інтуїтивно сприяли педагогічному вибору випускниці – займатися філологією, зокрема літературознавством. Аспірантуру проходила у відділі дожовтневої літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (1971–1974 рр.). 1975 року захистила дисертацію на тему “Современник” (1836–1866 рр.) і українська література. Проблеми російсько-українських літературних взаємозв'язків”.

У Кам'янець-Подільському державному педінституті почала працювати з 1974 року на посаді старшого викладача кафедри української літератури. 1984 року очолила цю ж кафедру. На цій посаді виразно проявилися її організаторські здібності: зріс науковий потенціал кафедри, налагодилось методичне забезпечення навчального процесу, посилились зв'язки з освітніми закладами міста та області. Візитною карткою кафедри української літератури стало проведення під керівництвом Є. І. Сохацької щорічних Шевченківських вечорів.

1988 року на конкурсній основі була обрана деканом філологічного факультету і займала цю посаду до 2004 року. За час її керівництва факультет став одним з центрів національної освіти та виховання. Великий резонанс у тодішній ще УРСР викликала зініційована Є. І. Сохацькою Всеукраїнська науково-практична конференція “Т. Г. Шевченко і Поділля”, у рекомендаціях якої була зафіксована вимога встановлення в Кам'янці-Подільському пам'ятника Т. Г. Шевченкові, який відвідав місто пам'ятного 1846 року. 22 жовтня 1990 року на факультеті було проведено вечір, присвячений відкриттю 22 жовтня 1918 року у Кам'янці-Подільському державного українського університету, де вперше прозвучало слово про Івана Огієнка.

Обов'язки декана поєднувала з обов'язками доцента кафедри української літератури. Читала і продовжує читати леційні курси “Історія української літератури перших десятиріч ХІХ ст.”, “Історія української літератури 40–60-х рр. ХІХ ст.”, “Історія літературної критики”, а також спецкурс “Творчість Т. Г. Шевченка як націєтворчий чинник”. Керує проблемною групою “Т. Г. Шевченко і літературний процес ХІХ ст.”, написанням студентами курсових, дипломних і магістерських робіт тощо.

Про широкий спектр її наукових досліджень свідчить цілий ряд публікацій: наукові видання, навчально-методичні посібники, близько 150 статей, надрукованих в солідних наукових виданнях. Основні аспекти її науково-дослідницької діяльності: історія української літературної критики ХІХ ст., історія російсько-українських літературних взаємин ХІХ ст., культурно-просвітницький рух ХІХ – поч. ХХ ст. тощо. Зацікавленість особою Івана Огієнка змінила наукові орієнтири Є. І. Сохацької. ЇЇ Огієнкіана налічує понад 40 позицій. У кількох публікаціях висвітлюється життя і діяльність сподвижників та учнів Івана Огієнка – Григорія Костюка, Олімпіади Пащенко-Шульмінської, Іванни Синенької-Іваницької. Особливої уваги заслуговує збірник наукових праць “Іван Огієнко і сучасна наука та освіта” (5 випусків 2003–2008 рр.), ініціатором видання та відповідальним редактором якого стала Євгенія Іванівна. Матеріали збірника репрезентують основні напрями сучасного огієнкознавства: історичний, філософський, політичний, релігійний, культурологічний, мовознавчий та книгознавчий. Високо оцінив розвиток огієнкознавства в Україні і в Кам'янці-Подільському, зокрема, доктор філологічних наук, професор М. С. Тимошик. У рецензії на біобібліографічний покажчик “Іван Огієнко: “Тобі, Україно, віддав я всі сили...”, ініціатором, укладачем та головним редактором якого стала Євгенія Іванівна, він відзначив, що вказана праця посяде гідне місце в загальнонаціональній бібліографістиці, стане поважним кроком до створення всеукраїнської Огієнкіани.

Резонансною стала доповідь Є. І. Сохацької в листопаді 1990 року на обласній науково-практичній конференції обласного Товариства української мови “Духовні надбання українського народу” на тему “Іван Огієнко – перший ректор Кам'янець-Подільського державного українського університету”. Тоді ж рада філологічного факультету, обговорюючи питання про відзначення 110-ої річниці від дня народженя І. І. Огієнка, ухвалила рішення звернутися до ректора з пропозицією порушити клопотання перед урядовими інстанціями щодо зміни статусу вузу – перетворення його в університет і присвоєння йому імені Івана Огієнка.

Євгенія Іванівна стояла біля витоків Всеукраїнського Товариства Івана Огієнка, створеного 1993 року і очолила його. З того часу листи за підписом Є. І. Сохацької щорічно відправляються у вищі інстанції з вимогою зміни статусу вузу та присвоєння йому імені І. І. Огієнка. 1997 року перша частина вимоги була задоволена. Постановою Кабінету Міністрів України Кам'янець-Подільський педінститут був перетворений в педагогічний університет.

Питання надання університету імені Івана Огієнка має доволі тривалу й драматичну історію, яка завершилася тоді, коли Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко підписала “Розпорядження від 20 серпня 2008 року № 1119-р “Про присвоєння імені Івана Огієнка Кам'янець-Подільському національному університету”. Прийняти пропозицію МОН про присвоєння імені Івана Огієнка Кам'янець-Подільському національному університету та надалі іменувати його – Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка”.

Закономірним є той факт, що саме на базі Кам'янець-Подільського держуніверситету виник Центр огієнкознавства. Адже тут відбулася перша огієнківська наукова конференція (1992 р.), звідси зусиллями кандидата філологічних наук, доцента Сохацької Є. І. ініціювалися, знаходили підтримку і її різноманітну участь інші огієнкознавчі наукові дослідження. Євгенія Іванівна з повним професійним і моральним правом й очолила Центр. Пропозиції голови Товариства Івана Огієнка знайшли підтримку ректора Кам'янець-Подільського державного університету, професора Завальнюка Олександра Михайловича. 24 червня 2004 року вчена рада університету під його головуванням затвердила “Положення про науково-навчальний Центр огієнкознавства” і керівництво Центром поклала на доцента кафедри української літератури Є. І. Сохацьку. Вона і сьогодні виконує обов'язки керівника Центру огієнкознавства університету, але вже в статусі професора кафедри історії української літератури та компаративістики.

У рамках відзначення 90-річчя Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 22 жовтня 2008 року відбулося відкриття на фасаді головного корпусу університету меморіального скульптурного знаку, присвяченого Кам'янець-Подільському державному українському університету. Почесне право зняти біле покривало було надане відомим в Україні особистостям, ученим, огієнкознавцям: киянам – доктору філологічних наук, академіку М. Тимошику, доктору історичних наук, директору Інституту історії України НАН України В. Смолію та кам'янчанам – кандидату філологічних наук, професору Є. Сохацькій і ректору університету, кандидату історичних наук, професору О. Завальнюку.

Євгенія Іванівна Сохацька почувалася піднесено-урочистою: вона була біля витоків боротьби за відродження Огієнкового духу, за повернення його імені в Україну, Кам'янець, несхитно йшла до цієї мети, переживши різні випробування. Це зворушливо відзначила в промові-подяці заступник директора Інституту педагогіки АПН України професор Н. Й. Волошина.

У Кам'янці-Подільському її знання, природний талант, потужна експресія й організаторські здібності зазнали подальшого розвитку й реалізації. Історична необхідність – час боротьби за незалежність, розбудову суверенної української держави – визначила їй роль промотора раніш окреслених подій, а життя і творчість Івана Огієнка, повернення його імені і спадщини в Україну стали зброєю, з допомогою якої вона невпинно дробила зашлакований менталітет опонентів, формувала національний світогляд і патріотичну позицію студентів, викладачів, жителів Хмельниччини та й України. Саме її позиція, активна діяльність визначила Кам'янець-Подільському педвузу роль штаб-квартири Товариства Івана Огієнка, хоча на законних підставах її могли б виконувати і Житомир, і Київ, і Львів, також пов'язані з житям і діяльністю І. Огієнка.

Неодноразово Євгенія Іванівна була депутатом Кам'янець-Подільської міської Ради (1980, 1982 і 1985 рр.). 2006 року обрана депутатом Кам'янець-Подільської міської ради V скликання від блоку “Наша Україна”.

Вона – відмінник освіти України (1997), до 10-ї річниці незалежності України (2001) нагороджена найвищою Кам'янець-Подільською міською відзнакою – медаллю “Честь і шана” за значний внесок у справу розбудови держави.

За велику роль у поверненні в Україну імені Івана Огієнка, його наукового доробку, особистий внесок у створення наукової Огієнкіани Євгенії Іванівній присуджено звання лауреата Всеукраїнської науково-мистецької премії імені Івана Огієнка (1998 р.). За сумлінну працю та значний особистий внесок у розвиток і зміцнення Української держави відзначено Подякою Президента України (2003 р.).

Є. І. Сохацька – активна діячка відродженого просвітницького руху, вона очолює Кам'янець-Подільську міську організацію “Просвіта”.

Окрім всього Євгенія Іванівна – прекрасна дружина, любляча мати та бабуся, яка разом з чоловіком Еротеєм Григоровичем виховала двох синів, займається вихованням онуків, стала берегинею родини Сохацьких.


В. С. Прокопчук


Наукові та навчально-методичні праці


1974

 1. Про деякі особливості реалізму Г. Ф. Квітки-Основ’яненка. До постановки питання / Євгенія Сохацька // Слово і Час. – 1974. – № 1. – С. 77–84.

1975

 1. Некрасовський «Современник» і українська література (1847–1854) / Євгенія Сохацька // Укр. мова і л-ра в школі. – 1975. – № 3. – С. 11–20.

 2. Проблеми української народної творчості та етнографії на сторінках «Современника» кінця 50-х – початку 60-х рр. ХІХ ст. / Євгенія Сохацька // Народна творчість та етнографія. – 1975. – № 4. – С. 44–48.

 3. «Современник» (1836–1966 рр.) і українська література : автореф. дис. ... канд. філол. наук (10.01.03.) / Сохацька Євгенія ; АН УРСР, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1975. – 23 с.

1978

 1. Російська проза Г. Ф. Квітки-Основ’яненка / Євгенія Сохацька // Укр. мова і л-ра в школі. – 1978. – № 11. – С. 14–19.

 2. Участь Г. Ф. Квітки-Основ’яненка в російському літературному процесі 30-х – 40-х рр. ХІХ ст. (до питання про типологічну спорідненість «фізіологічних» нарисів письменника і «фізіологій» натуральної школи) / Євгенія Сохацька // Збірник тез доп. і повідомл. респ. наук. конф., присвяч. 200-річчю з дня народження класика української літератури Г. Ф. Квітки-Основ’яненка. – Х., 1978. – С. 13–14.

1979

 1. До питання про дебют Марка Вовчка в «Современнике» (1861). («Жили да были три сестры» в контексті белетристики журналу кінця 50-х – поч. 60-х рр. ХІХ ст.) / Євгенія Сохацька // Укр. літературознавство : респ. міжвід. наук. зб. – Львів, 1979. – № 33. – С. 23–31.

 2. «Современник» (1838–1846 рр.) і українська література / Євгенія Сохацька // Вопросы русской литературы : респ. межвед. науч. сб. – Черновцы. – 1979. – Вып. І (33). – С. 117–123.

1982

 1. Шевченко і «Современник» / Євгенія Сохацька // Збірник праць двадцять четвертої наук. шевченківської конф. – К., 1982. – С. 28–36.

1983

 1. Марко Вовчок і «Современник» (Про участь письменниці в загальноросійському літературному процесі 50–60-х рр. ХІХ ст.) / Євгенія Сохацька // Тези доп. і повідомл. респ. наук. конф., присвяч. 150-річчю з дня народження Марка Вовчка (19–21 груд. 1983 р.). – Вінниця, 1983. – С. 9–11.

1986

 1. До питання про типологічну спорідненість фізіологічних нарисів Г. Ф. Квітки-Основ’яненка з «фізіологіями» натуральної школи / Євгенія Сохацька. – М., 1986. – 12 с. – Деп. в ИНИОН СРСР (м. Москва), 1986.

 2. «Современник» і Поділля / Євгенія Сохацька // Тези доп. наук. конф. “Проблеми етнографії Поділля”. – Кам’янець-Подільський, 1986. – С. 188–190.

1987

 1. Повість-казка “Кармалюк” Марка Вовчка у російській критиці 60–70 х рр. ХІХ ст. / Євгенія Сохацька // Тези доп. наук. конф. “Народний герой Устим Кармалюк. До 200-річчя від дня народження”. – Кам’янець-Подільський, 1987. – С. 60–62.

1988

 1. В. П. Затонський і Т. Г. Шевченко / Євгенія Сохацька // Тези доп. наук. конф. “Видатний партійний і державний діяч В. П. Затонський” (до 100-річчя від дня народження). – Кам’янець-Подільський, 1988. – С. 57–58.

1989

 1. Відгомін статті М. Г. Чернишевського “Національна безтактність” у західноукраїнській періодиці 60-х рр. ХІХ ст. / Євгенія Сохацька // Укр. літературознавство : респ. міжвід. наук. зб. – Львів, 1989. – Вип. 53. – С. 27–33.

 2. Т. Г. Шевченко і А. П. Свидницький (типологічне зіставлення повісті «Близнецы» Т. Г. Шевченка і роману «Люборацькі» А. П. Свидницького) / Євгенія Сохацька // Т. Г. Шевченко і Поділля : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. – Кам’янець-Подільський, 1989. – Ч. 2. – С. 23–26.

 3. Т. Г. Шевченко і наш час / Євгенія Сохацька // Тези доп. наук.-теорет. конф. молодих вчених і аспірантів. – Кам’янець-Подільський, 1989. – С. 20–21.

 4. Тема України в «Зорі Галицькій» (1848–1854 рр.) / ЄвгеніяСохацька // 50 років возз’єднання Західної України з Українською Радянською Соціалістичною Республікою у складі Союзу РСР : тези доп. та повідомл. респ. наук. конф. (27–29 верес. 1989 р.). – Львів, 1989. – С. 353–355.

 5. Яків Головацький – пропагандист російської книги в Галичині / Євгенія Сохацька // Яків Головацький і рух за національне та культурне єднання слов’янських народів : тези доп. та повідомл. наук. конф. “Тернопільські славістичні історико-філологічні читання. Рік 1”(23–24 жовт. 1989 р.). – Тернопіль, 1989. – С. 38–39.

1990

 1. М. Л. Кропивницький на сторінках журналу «Зоря» (80-ті роки ХІХ ст.) / Євгенія Сохацька // Творча індивідуальність М. Л. Кропивницького і розвиток української культури : тези респ. наук. конф., присвяч. 150-річчю від дня народження М. Л. Кропивницького. – Кіровоград, 1990. – С. 111–112.

1991

 1. До історії Кам’янець-Подільського Українського державного університету (1918–1921 рр.). / Євгенія Сохацька // Використання спадщини повернутих і забутих діячів науки і культури в навчальному процесі педагогічного вузу та школи : тези респ. наук.-практ. міжвузівської конф. (29–31 трав. 1991 р.). – Рівне, 1991. – С. 45–46.

 2. Т. Г. Шевченко на сторінках журналу «Зоря» (80-ті роки ХІХ ст.) / Євгенія Сохацька // Тези доп. ХХХХІІ звіт. наук. конф. кафедр ін-ту за 1989–1990 рр. – Кам’янець-Подільський, 1991. – С. 123.

1992

 1. М. П. Драгоманов – співробітник «Вестника Европы» (70-ті роки ХІХ ст.) / Євгенія Сохацька // Культура України і слов’янський світ : тези доп. та повідомл. наук.-практ. конф. – К., 1992. – Ч. 1. – С. 59–62.

 2. Невтомний працівник українського Ренесансу / Євгенія Сохацька // Тези доп. наук.-теорет. конф. “Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка в контексті українського національного відродження” (до 110-річчя від дня народження). – Кам’янець-Подільський, 1992. – С. 7–9.

 3. Проблема національної освіти та виховання в романі «Люборацькі» А. П. Свидницького / ЄвгеніяСохацька // Проблеми етнографії, фольклору і соціальної географії Поділля : наук. збірник. – Кам’янець-Подільський, 1992. – С. 199–203.

1993

 1. «Вестник Европы» (80-ті роки ХІХ ст.) і українська література / Євгенія Сохацька // Збірник наук. праць Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-ту. Серія філологічна / [відп. ред. Є. І. Сохацька]. – Кам’янець-Подільський, 1993. – Вип. 1. – С. 266–270.

 2. «Зоря» і російська культура (80-ті роки. ХІХ ст.) / ЄвгеніяСохацька // ХХХХІІІ звіт. наук. конф. кафедр інституту за 1991–1992 рр. (секція філології) : тези доп. – Кам’янець-Подільський, 1993. – С. 10–11.

 3. І. Огієнко і Г. Костюк (До історії взаємин двох науково-культурних діячів нашої доби) / Євгенія Сохацька // Культура Поділля: історія і сучасність : матеріали другої наук.-практ. конф., присвяч. 500-річчю м. Хмельницького. – Хмельницький, 1993. – С. 233–236.

 4. С. В. Петлюра – чутливий інтерпретатор літератури, талановитий публіцист / Є. І. Сохацька, Л. Г. Яропуд // Культура Поділля: історія і сучасність : матеріали другої наук.-практ. конф., присвяч. 500-річчю м. Хмельницького. – Хмельницький, 1993. – С. 115–117.

1994

 1. Олег Ольжич – будівничий нового часу (до 50-річчя трагічної загибелі) / Євгенія Сохацька // Велика Волинь: минуле і сучасне : матеріали міжнар. наук.-краєзн. конф., жовтень 1994 р. – Хмельницький ; Ізяслав ; Шепетівка, 1994. – С. 233–236.

1995

 1. Кам’янець-Подільський державний український університет – осередок національної культури / Євгенія Сохацька // Матеріали ІХ-ої Подільської іст.-краєзн. конф., присвяч. 50-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. – Кам’янець-Подільський, 1995. – С. 252–255.

 2. Олімпіада Пащенко – визначна діячка Кам’янеччини епохи УНР (1917–1920 рр.) / Євгенія Сохацька // Проблеми духовного і національного відродження на Поділлі : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф., 9–10 листоп. 1995 р., м. Хмельницький. – Хмельницький, 1995. – С. 26–27.

 3. Проблема героїчного у доробку О. Ольжича і О. Теліги / Євгенія Сохацька // Формування громадської самосвідомості молоді : тези і матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. роковинам Олега Ольжича. – Донецьк, 1995. – С. 100–101.

1996

 1. «Й в державі вольній вольні діти тебе, великого, згадаєм!..» (образ Богдана Хмельницького за історичною епопеєю Івана Огієнка «Недоспівана пісня») / Євгенія Сохацька // Велетень науки : матеріали Всеукр. наук.-пед. читань, присвяч. вивченню спадщини Івана Огієнка (15–16 січ. 1996 р.). – К., 1996. – С. 126–128.

 2. Олімпіада Пащенко – визначна діячка українського громадянського і культурно-освітнього руху / Євгенія Сохацька // Жінки України: історія, сучасність та погляд у майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (4–5 листоп. 1995 р.). – Дніпропетровськ, 1996. – С. 22–26.

 3. Олімпіада Пащенко – діячка освітянського руху поч. ХХ ст. / Євгенія Сохацька // Перша Могилів-Подільська краєзнавча конференція (жовт. 1996 р.) : [матеріали та доп.]. – Могилів-Подільський, 1996. – С. 136–140.

 4. Олімпіада Пащенко – діячка «Просвіти» та організатор українського шкільництва на Кам’янеччині / Євгенія Сохацька // Просвітницький рух на Поділлі (1906–1923 рр.). – Кам’янець-Подільський, 1996. – С. 85–95.

 5. Олімпіада Пащенко – організатор шкільництва на Кам’янеччині (1917–1920 рр.) / Євгенія Сохацька // Педагогічний вісник. – 1996. – № 1. – С. 27–29.

 6. Нове повернене ім’я : [рец. на кн.: Комаринець О. Марія Сабат-Свірська про себе і свій час : художньо-документальний нарис. – Львів : Каменяр, 1995. – 65 с.] / Євгенія Сохацька // Дзвін. – 1996. – № 10–12. – С. 145–146.

1997

 1. Галичани в Кам’янець-Подільському державному українському університеті (1918-1920 рр.) / Євгенія Сохацька // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 1997. – Т. 1(3). – С. 254–260.

 2. З життя Товариства Івана Огієнка / Євгенія Сохацька // Іван Огієнко й утвердження гуманітарної науки та освіти в Україні : матеріали доп. і повідомл. Всеукр. наук.-практ. конф. (4–5 берез. 1997 р.). – Житомир, 1997. – С. 5–6.

 3. Ідея соборності в культурологічній спадщині Івана Огієнка / Євгенія Сохацька // Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка (1882–1972) в контексті українського національного відродження : наук. доп. другої Всеукр. наук. конф. (18–19 лют. 1997 р.). До 115-річчя від дня народження. – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 29–33.

 4. Культурно-просвітницька діяльність Івана Огієнка у Кам’янці-Подільському (1918–1920 рр.) / Євгенія Сохацька // Огієнківські читання : матеріали наукових круглих столів в 1991–1996 рр. – К., 1997. – Вип. 1. – С. 70–79.

 5. Олімпіада Пащенко про рідне слово в школі / Євгенія Сохацька // Музично-педагогічна і творча діяльність Миколи Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). До 120-річчя від дня народження. – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 218–226.

 6. Олімпіада Пащенко-Шульмінська – сподвижниця Івана Огієнка / Євгенія Сохацька // Іван Огієнко (митрополит Іларіон) і виховання національно-свідомої особистості : наук. доп. Всеукр. наук. конф. – К., 1997. – С. 79–82.

 7. Повість «Кармалюк» Марка Вовчка в російській критиці 60–70-х рр. ХІХ ст. (До проблеми російсько-українського літературного єднання) / Євгенія Сохацька // Збірник наук. праць викладачів педагогічного факультету / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 1997. – Вип. 2. –С. 132–141.

 8. Подружжя Шульмінських в історії Кам’янеччини (рубрика «Видатні просвітяни Поділля») / Євгенія Сохацька // Кам’янеччина в контексті історії Поділля : наук. збірник : у 2 т. – Кам’янець-Подільський, 1997. – Т. 2. – С. 54–55.

 9. Рік Івана Огієнка (Літопис подій) / Євгенія Сохацька // Слово і Час. –1997. –№ 4. – С. 12–13.

 10. Тарас Шевченко в оцінках В. Бєлінського / Євгенія Сохацька // “Academia” на пошану професора Леоніда Антоновича Коваленка (до 90-річчя від дня народження). – Кам’янець-Подільський, 1997. – Ч. 2 : Гуманітарно-суспільні дослідження. – С. 91–96.

1998

 1. «Вестник Европы» (90-ті роки ХІХ ст.) і українська література / Євгенія Сохацька // Збірник наук. праць Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Серія філологічна / [відп. ред. Є. І. Сохацька]. – Кам’янець-Подільський, 1998. – Вип. 2. – С. 156–161.

 2. Іван Огієнко за спогадами Григорія Костюка / Євгенія Сохацька // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 1998. – Т. 3 – С. 161–165.

 3. Молодомузівці в Кам’янці-Подільському (періоду УНР) / Євгенія Сохацька // Творчість Богдана Лепкого в контексті європейської культури ХХ століття : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 125-річчю від дня народження письменника. – Тернопіль, 1998. – С. 64–65.

 4. “Нам пора для України жить” (до національної ідеї Івана Франка) / Євгенія Сохацька // Екологічна освіта та виховання учнівської молоді : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 25–26 лют. 1998 р.). – Кам’янець-Подільський, 1998. – С. 41–42.

 5. Організаторсько-педагогічна діяльність Олімпіади Пащенко-Шульмінської періоду УНР (1917–1920 рр.) / Євгенія Сохацька // Освіта й виховання в Польщі й Україні (ХІХ–ХХ ст.) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (20–22 трав. 1998 р.). – Ніжин, 1998. – Ч. 2. – С. 182–189.

 6. Особистість у творчості українських поетів-романтиків 20–40-х рр. ХІХ ст. / Євгенія Сохацька // Соціально-політичні та правові проблеми формування особистості і держави : зб. наук. праць (за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 23–24 жовт. 1997 р.). – Хмельницький, 1998. – С. 111–113.

 7. Сподвижниця Івана Огієнка [Олімпіада Пащенко] / Євгенія Сохацька // Історичний календар'99 : щорічник. – К., 1998. – Вип. 5. – С. 369.

1999

 1. Балади Степана Руданського (1851–1859 рр.) у типологічному зіставленні з баладами Тараса Шевченка (1837–1841 рр.) / Євгенія Сохацька // Шевченко і Поділля : зб. наук. праць за матеріалами другої Всеукр. наук. конф. (20–21 трав. 1999 р.). – Кам’янець-Подільський, 1999. – С. 37–40.

 2. Громадянин, державник [Теофіль Комаринець] / Євгенія Сохацька // Теофіль Комаринець – людина, вчений, політик. Спогади. – Львів, 1999. – С. 50–53.

 3. До поняття «сокровенності» в творчості Андрія Платонова / Євгенія Сохацька // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Філологічні науки / [відп. ред. Є. І. Сохацька]. – Кам’янець-Подільський, 1999. – Вип. 3. – С. 138–143.

 4. Подружжя Шульмінських в історії Кам’янця-Подільського 1908–1920 рр. (До питання про заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету) / Євгенія Сохацька // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук. конф. (23–24 черв. 1999 р.). – Хмельницький, 1999. – С. 573–581.

2000

 1. «Він творив науку вічну…» : [про зб. спогадів «Теофіль Комаринець: людина, вчений, політик»] / Євгенія Сохацька // Дзвін. – 2000. – № 10. – С. 146.

 2. Дві іпостасі генія / Євгенія Сохацька // Тарас Шевченко і українська культура ХХІ ст. : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. симпозіуму (19–20 трав. 2000 р.). – Кам’янець-Подільський, 2000. – С. 60–63.

 3. Доля Іванни Синенької-Іваницької – вихованки Огієнкового дітища (1918–1920) / Євгенія Сохацька // Матеріали Х-ої Подільської історико-краєзнавчої конф., присвяч. 55-ій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні / [редкол.: І. С. Винокур (відп. ред.), Л. В. Баженов, Ю. І. Блажевич та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2000. – С. 496–501.

 4. Життєва доля Олімпіади Пащенко-Шульмінської (1879–1972 рр.): злети, забуття і повернення / ЄвгеніяСохацька // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Філологічні науки / [відп. ред. Є. І. Сохацька]. – Кам’янець-Подільський, 2000 – Вип. 4. – С. 210–217.

 5. Людяність і доброзичливість / Євгенія Сохацька // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : матеріали міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам’яті українського фольклориста Михайла Пазяка (1930–1999). – К., 2000. – С. 68–69.

 6. Подружжя Шульмінських в історії Кам’янця-Подільського 1908–1920 рр. (До питання про заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету) / Євгенія Сохацька // Кам’янець-Подільський. Студія в подіях міста і регіону / під ред. Ф. Кірика. – Краків, 2000. – Т. 1. – С. 299–307.

 7. Українці : [невідомі славістичні лекції М. Драй-Хмари] / підготувала до друку Євгенія Сохацька // Слово і Час. – 2000. – № 2. – С. 68–71 ; № 3. – С. 66–71.

2001

 1. «Заповіт» Тараса Шевченка у контексті його пророчої поезії періоду «трьох літ» (1843–1845 рр.) / Євгенія Сохацька // Спадщина Т. Г. Шевченка в контексті гуманізації сучасної освіти : зб. наук. статей за матеріалами міжвуз. наук.-практ. конф. (1–2 берез. 2001 р.). – Хмельницький, 2001. – С. 15–23.

 2. Іван Огієнко за національно зорієнтовану українську культуру (за матеріалами «Нашої культури» (1935–1937 рр.) / Євгенія Сохацька // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Філологічні науки / [відп. ред. Є. І. Сохацька]. – Кам’янець-Подільський, 2001. – Вип. 5.– С. 184–187.

 3. Іван Огієнко про методологію наукової праці / Євгенія Сохацька // Виховна робота у вищому навчальному закладі: симбіоз нового і традиційного : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (27–28 листоп. 2000 р.). – Кам'янець-Подільський, 2001. – С. 56–61.

 4. Філагрій Камінський, смиренний богомолець із Кам’янця-Подільського / Євгенія Сохацька // Укр. культура. – 2001. – № 2. – С. 14–15.

2002

 1. З думкою про село (Іван Огієнко на сторінках газети «Рада» 1906–1908 рр.) / Євгенія Сохацька // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Філологічні науки / [відп. ред. Є. І. Сохацька]. – Кам’янець-Подільський, 2002. – Вип. 6. – С. 110–114.

 2. Іван Огієнко – будівничий нації (за матеріалами «Нашої культури») / Євгенія Сохацька // Вісник Житомир. пед. ун-ту. – Житомир, 2002. – Вип. 9. – С. 32–34.

 3. «Наша культура» (1935–1937) Івана Огієнка як феномен націєтворення / Євгенія Сохацька // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам’яті українського фольклориста Михайла Пазяка. – К., 2002. – С. 131–135.

 4. Одержимий соборністю. Омелян Огоновський – чільний діяч «Просвіти» (1870–1894) / Євгенія Сохацька // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2002. – Т. 2. – С. 175–178.

 5. Омелян Огоновський – культуролог і просвітитель ХІХ ст. / Євгенія Сохацька // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., присвяч. 85-ій річниці Української національно-демократичної революції, 15–16 квіт. 2002 р. – Кам’янець-Подільський, 2002. – Т. 1. – С. 192–193.

2003

 1. Вартості українства. Культурологічна роль варшавських видань Івана Огієнка / Євгенія Сохацька // Укр. л-ра в загальноосвітній школі. – 2003. – № 7. – С. 37–40.

 2. «Заповіт» Тараса Шевченка у контексті біблійної пророчої поезії «Псалми Давидові» / Євгенія Сохацька // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Філологічні науки. Присвяч. 85-річчю ун-ту і його першому ректорові Іванові Огієнку / [відп. ред. Є. І. Сохацька]. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 7. – С. 253–260.

 3. Іван Огієнко про Богдана-Ігоря Антонича (за матеріалами «Нашої культури» 1935–1937 рр.) / Євгенія Сохацька // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. збірник. Серія історична та філологічна / [відп. ред. Є. І. Сохацька]. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 1. – С. 143–154.

 4. На хвилі національного відродження (Подільська «Просвіта» на сторінках «Ради» 1906–1907 рр.) / Євгенія Сохацька // Матеріали до українського мистецтвознавства: Микола Леонтович і сучасна освіта та культура (До 125-річчя від дня народження) : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 97–100.

 5. Огієнко – літературознавець (Статті про Б.-І. Антонича) / Євгенія Сохацька // Дивослово. – 2003. – № 10. – С. 63–66.

 6. Творчі злети генія: 1845 і 1860 роки в житті Тараса Шевченка / Євгенія Сохацька // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту : збірник за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., присвяч. 85-й річниці від дня створення університету, 2–4 квіт. 2003 р. : вип. 2, у 2 т.– Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 169–171.

2004

 1. В обороні українства (з історії національної освіти: газета «Рада» 1906–1907 рр. про справу заснування українських кафедр в Київському університеті Св. Володимира). До 170-річчя Київського університету / Євгенія Сохацька // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту : збірник за підсумками звіт. наук. конф. викл. та асп., 7–8 квіт. 2004 р. : вип. 3, у 2 т. – Кам’янець-Подільський, 2004. – Т. 2. – С. 45–48.

 2. Іван Огієнко про революційні вірші Тараса Шевченка / Євгенія Сохацька // Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків: історія і сучасність : зб. наук. праць за підсумками Міжнар. наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський, 2004. – С. 137–140.

 3. Іван Огієнко про революційні вірші Тараса Шевченка / Євгенія Сохацька // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Філологічні науки : вип. 8, у 2 т. / [відп. ред. Є. І. Сохацька] : – Кам’янець-Подільський, 2004. – Т. 2 : Літературознавство. – С. 140–146.

 4. На варті українства : статті з літературознавчого та культурологічного доробку. До 30-річчя науково-педагогічної діяльності / Євгенія Сохацька . – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2004. – 380 с.

 5. Образ гетьмана Мазепи за драмою «Іван Мазепа» Людмили Старицької-Черняхівської та історичною драмою «Розп’ятий Мазепа» Митрополита Іларіона (Івана Огієнка) (Спроба типологічного зіставлення). До 295-річчя Полтавської баталії / Євгенія Сохацька // Михайло Старицький: постать і творчість : зб. праць наук. конф., 12–13 трав. 2004 р. До 100-річчя з дня смерті письменника-класика. – Черкаси, 2004. – С. 351–357.

2005

 1. До проблеми увічнення пам’яті Симона Петлюри в Кам’янці-Подільському (Вільне дихання: без дозування) / Євгенія Сохацька // Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків: історія і сучасність : зб. наук. праць за підсумками Другої міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 трав. 2005 р. – Кам’янець-Подільський, 2005. – С. 226–228.

 2. Іван Огієнко про релігійність Тараса Шевченка / Євгенія Сохацька // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Філологічні науки / [відп. ред. Є. І. Сохацька]. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Вип. 9. За матеріалами міжнар. конф., присвяч. 190-й річниці з дня народження Т. Г. Шевченка (17–19 трав. 2004 р.). – С. 3–14.

 3. Олімпіада Пащенко-Шульмінська – призабута освітянка / Євгенія Сохацька // Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали Третьої міжнар. наук.-практ. конф. «Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє» та Другої міжнар. наук.-практ. конф. «Тендерний компонент у структурі вищої технічної освіти і природничих наук», м. Київ, 3–5 листоп. 2005 р. – К., 2005. – С. 356–361.

 4. «Помилка історичної ваги…». З історії національної освіти на Поділлі початку ХХ ст. (за матеріалами газети «Рада» 1907–1909 рр.) / Євгенія Сохацька // Педагогічне Поділля : зб. наук. праць Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Серія соціально-педагогічна : вип. 4, у 2 т. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Т. 2. – С. 97–111.

 5. Толерантність чи ворожнеча? (Духовні пошуки Мелетія Смотрицького та Івана Огієнка в світлі рецепції Берестейської унії 1596 року) / Євгенія Сохацька // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. Серія історична та філологічна / [відп. ред. Є. І. Сохацька]. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Вип. 2. – С. 11–19.

 6. Український прорив: Подільська «Просвіта» на сторінках «Ради» (1908–1914 рр.). До 100-річчя від часу заснування Подільської «Просвіти» (1906 р.) / Євгенія Сохацька // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Т. 5. – С. 247–261.

2006

 1. В обороні українства («Рада» 1906–1907 рр. про справу заснування українських кафедр в Київському університеті Св. Володимира) / Євгенія Сохацька // Національна періодика початку ХХ ст.: розвиток і реалізація української ідеї державотворення : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 100-літтю газети «Рада». – К., 2006. – С. 27.

 2. Вартові українства (Про культурологічну роль варшавських видань Івана Огієнка «Рідна мова» – 1933–1939 рр. і «Наша культура» – 1935–1937 рр.) / ЄвгеніяСохацька // ІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків. Українська історична наука на сучасному етапі розвитку. – Кам’янець-Подільський ; Київ ; Нью-Йорк ; Острог, 2006. – Т. 2. – С. 260–264.

 3. Драматичний Мазепа. Спроба типологічного зіставлення образу гетьмана у Л. Старицької-Черняхівської та І. Огієнка / Євгенія Сохацька // Укр. мова та л-ра. – 2006. – Ч. 41–43, листоп. – С. 53–54.

 4. Другий Кам’янець-Подільський період в житті Володимира Свідзінського (1918–1925 рр.) / О. М. Дубік, Є. І. Сохацька // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Філологічні науки / [відп. ред. Є. І. Сохацька]. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Вип. 13. – С. 123–134.

 5. «Каменіє возопіють…» («Рада» 1913 р. про Законопроект Є. Никона в оборону української мови) / Євгенія Сохацька // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Т. 6. – С. 71–79.

 6. Підтримка подолян боротьби за створення Львівського українського університету (за матеріалами «Ради» 1910–1913 рр.) / Євгенія Сохацька // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Т. 7. – С. 59–69.

 7. Талант любити людей / Євгенія Сохацька // З любов’ю до України, з повагою до людей... До 30-річчя науково-педагогічної діяльності професора О. М. Завальнюка / уклад. О. В. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський, 2006. – С. 175–178.

 8. Шевченкіана Івана Огієнка / Євгенія Сохацька // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. збірник. Серія історична та філологічна / [відп. ред. Є. І. Сохацька]. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Вип. 3.– С. 171–181.

 9. Ювілейна Франкіана Сергія Єфремова. До 40-річчя літературної діяльності І. Я. Франка (за сторінками «Ради» 1913 р.) / Євгенія Сохацька // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 17–18 жовт. 2006 р. : вип. 5, у 3 т. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Т. 2. – С. 36–38.

 10. [Рец. на кн.: Завальнюк О. М. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори і будівничі (1917–1920 рр.). – Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2005. – 495 с.] / Євгенія Сохацька // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Т. 7. – С. 374–377.

2007

 1. З іменем Івана Огієнка. Про культурно-просвітницьку роботу Всеукраїнського Товариства Івана Огієнка / Євгенія Сохацька // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. збірник. Серія історична та філологічна / [відп. ред. Є. І. Сохацька]. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Вип. 4. – С. 310–315.

 2. З Тарасом Шевченком на Святі Волі: рецепція Шевченкового слова в часи новітнього українського відродження (за сторінками газети «Нова Рада» 1917 р.) / Євгенія Сохацька // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп., 18–19 квіт. 2007 р. : вип. 6, у 3 т. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Т. 2. – С. 59–63.

 3. Іван Огієнко на Святі Волі (До характеристики культурологічної і державотворчої діяльності Івана Огієнка 1917–1919 рр.) / Євгенія Сохацька // Творча спадщина Івана Огієнка в контексті сучасного розвитку гуманітарних наук (до 125-річчя від дня народження Івана Огієнка) : зб. доповідей, 7–8 черв. 2007 р. – К., 2007. – С. 130–131.

 4. «Молюся за ввесь Рідний Край…» (Штрихи до життєпису Івана Огієнка та його культурологічної діяльності) / Євгенія Сохацька. – Кам'янець-Подільський : ПП Мошак М. І. – 2007. – 276 с.

 5. Національно-державницький аспект релігійних проповідей митрополита Іларіона (Івана Огієнка) / Євгенія Сохацька // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Т. 10. – С. 3–15.

 6. “Не гнись під ударами обуха...” (Штрихи до життєпису Івана Огієнка за сторінками його перших канадських видань) / Євгенія Сохацька // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. збірник. Серія історична та філологічна / [відп. ред. Є. І. Сохацька]. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Вип. 4. – С. 119–148.

 7. Огляд подій огієнківського року / Євгенія Сохацька // Дивослово. – 2007. – № 12. – С. 45–48.

 8. Проблеми філології на сторінках журналу Івана Огієнка «Слово Істини» (1948–1951 рр.). / Євгенія Сохацька // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Філологічні науки : вип. 15, у 2 т. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Т. 2. – С. 147–152.

 9. Світлій пам'яті Анни Фігус-Ралько / М. Тимошик, Є. Сохацька // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. збірник. Серія історична та філологічна. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Вип. 4. – С. 303–309.

 10. У боротьбі за самовизначення України (Іван Огієнко у «Новій Раді» 1917–1919 рр.) : [До 125-річчя від дня народження Івана Огієнка] / Євгенія Сохацька // Укр. л-ра в загальноосвітній школі. – 2007. – № 7. – С. 51–55.

 11. У фокусі – Україна: до характеристики культурологічної діяльності Івана Огієнка канадського періоду (за матеріалами «Нашої культури» 1951–1953 рр.) / Євгенія Сохацька // Українська журналістика: умови формування та перспективи розвитку : зб. наук. праць / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – С. 478–482.

2008

 1. Вшановуючи славного земляка (Про урочисту академію, присвячену Мелетію Смотрицькому) / Євгенія Сохацька // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Т. 12. – С. 478–484.

 2. Іван Огієнко: біографічна канва / Євгенія Сохацька // Іван Огієнко: «Тобі, Україно, віддав я всі сили…» : біобібліогр. покажчик / уклад.: Є. Сохацька, О. Трончук, В. Пархоменко. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 4–15.

 3. На пульсі доби: період хрущовської «відлиги» на сторінках «Віри й Культури» І. Огієнка (1955–1965 рр.) / Євгенія Сохацька // Наук. праці Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Вип. 17. – С. 56–60.

 4. Національно-державницький аспект релігійних проповідей митрополита Іларіона (Івана Огієнка) / Євгенія Сохацька // Матеріали І Всеукр. міжконфесійної християнської наук.-практ. конф. «Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації». – Кам’янець-Подільський, 2008. – С. 264–276.

 5. Незаслужено забута. Внесок О. М. Пащенко-Шульмінської у розбудову українства (1905, 1917–1920 рр.) / Євгенія Сохацька // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій : зб. наук.-краєзн. праць (за матеріалами наук.-краєзн. конф. «Дунаєвеччина в контексті історії України», присвяч. 605-ій річниці з часу першої згадки про м. Дунаївці і 85-річчю утворення Дунаєвецького району), 18 верес. 2008 р. – Дунаївці ; Кам’янець-Подільський, 2008. – Вип. 4. – С. 250–261.

 6. Перші канадські часописи Івана Огієнка («Слово Істини» та «Наша Культура») як взірці національної журналістики / Євгенія Сохацька // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору : зб. наук. праць / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія» ; Галицький ін-т ім. В’ячеслава Чорновола. – Тернопіль ; Львів, 2008. – Т. 2. – С. 284–287.

 7. Проблема унії у системі поглядів Мелетія Смотрицького та Івана Огієнка / Євгенія Сохацька // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій : зб. наук.-краєзн. праць (за матеріалами наук.-краєзн. конф. «Дунаєвеччина в контексті історії України», присвяч. 605-ій річниці з часу першої згадки про м.Дунаївці і 85-річчю утворення Дунаєвецького району), 18 верес. 2008 р. – Дунаївці ; Кам’янець-Подільський, 2008. – Вип. 4. – С. 269–282.

 8. Релігійно-просвітительська діяльність митрополита Іларіона (Івана Огієнка) перших канадських років (1947–1953 рр.) / Євгенія Сохацька // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. збірник. Серія історична та філологічна / [відп. ред. Є. І. Сохацька].– Кам’янець-Подільський, 2008. – Вип. 5. – С. 88–102.

 9. Роль Івана Огієнка у формуванні мовної політики УНР (за сторінками «Нової Ради» 1917–1919 рр.) / Євгенія Сохацька // Формування та діяльність українських національних урядів періоду 1917–1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам’янець-Подільський, 6–7 груд. 2007 р. / [редкол.: В. А. Смолій (співголова), О. М. Завальнюк (співголова), О. П. Реєнт та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2008. – С. 236–248.

 10. Тарас Шевченко на сторінках «Нової Ради» / Євгенія Сохацька // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Філологічні науки : вип. 16, у 2 т. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Т. 2. – С. 20–31.

 11. Торжество справедливості: історія назви / Євгенія Сохацька // Іван Огієнко і сучасна наука і освіта : наук. збірник. Серія історико-філологічна / [відп. ред. Є. І. Сохацька]. – Кам'янець-Подільський, 2008.– Вип. 5. – С. 5–14.

 12. Хроніка ювілейного огієнківського року / Євгенія Сохацька // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. збірник. Серія історична та філологічна / [відп. ред. Є. І. Сохацька]. – Кам'янець-Подільський, 2008. – Вип. 5. – С. 374–391.

 13. Штрихи до портрета Богдана Мельничука (за книгою Миколи Мачківського «До вежі черленої») / Євгенія Сохацька // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Слов’янська філологія : зб. наук. праць. – Чернівці, 2008. – Вип. 394–398. – С. 63–66.

 14. Штрихи до портрета Івана Огієнка – книголюба (за матеріалами його перших канадських журналів «Слово Істини» та «Наша Культура») / Євгенія Сохацька // Наук. праці Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 48–54.

 15. Я – за Великого Українця : про повернення постаті Івана Огієнка в Україну : інтерв'ю з Є. І. Сохацькою / записав М. Я. Мачківський / Євгенія Сохацька // Українець : всеукр. щомісячник. – Хмельницький, 2008. – № 8–9. – С. 12–13.

  1   2

Схожі:

Сохацька євгенія іванівна (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності) Біобібліографічний покажчик Кам\Інформаційний лист
«Кам’янець», Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник 17-18 травня 2012 року проводять IV міжнародну науково-практичну...
Сохацька євгенія іванівна (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності) Біобібліографічний покажчик Кам\Університету
К 17 Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського національного університету на 2009 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський...
Сохацька євгенія іванівна (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності) Біобібліографічний покажчик Кам\В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету: роки становлення та розквіту Кам’янець-Подільський
Прокопчук В. С., Філінюк Л. Ф. Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету: роки становлення та розквіту. – Кам’янець-Подільський:...
Сохацька євгенія іванівна (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності) Біобібліографічний покажчик Кам\Університету
К 17 Календар знаменних І пам’ятних дат кпду на 2008 рік. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий...
Сохацька євгенія іванівна (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності) Біобібліографічний покажчик Кам\Професор Іван Тихонович Горбачук Біобібліографічний покажчик До 75-річчя від дня народження та 55-річчя науково-педагогічної діяльності Київ 2008
Професор Іван Тихонович Горбачук: Біобібліографічний покажчик: до 75-річчя від дня народження. – 2-е вид., допов. / Упоряд.: Ю. А....
Сохацька євгенія іванівна (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності) Біобібліографічний покажчик Кам\Професор Іван Тихонович Горбачук Біобібліографічний покажчик До 75-річчя від дня народження та 55-річчя науково-педагогічної діяльності Київ 2008
Професор Іван Тихонович Горбачук: Біобібліографічний покажчик: до 75-річчя від дня народження. – 2-е вид., допов. / Упоряд.: Ю. А....
Сохацька євгенія іванівна (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності) Біобібліографічний покажчик Кам\С. В. Маркова Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Кам’янець-Подільський (Україна) концепція
Концепція «нової людини» в теорії І практиці радянського будівництва у 1920–1930-х роках
Сохацька євгенія іванівна (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності) Біобібліографічний покажчик Кам\Вищої школи
Бюлетень з проблем вищої школи за 2005 рік / Уклад. Л. Гончарова, Т. Опря, В. Пархоменко, Л. Савченко, Є. Сільвеструк. – Кам’янець-Подільський:...
Сохацька євгенія іванівна (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності) Біобібліографічний покажчик Кам\Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету, протокол №4 від 6 травня 2010 р
Сохацька євгенія іванівна (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності) Біобібліографічний покажчик Кам\Закон України «Про вищу освіту» // Законодавство України про освіту. За станом на 14 груд. 2006 р. / Верховна Рада України: Офіц вид. К., 2007. Ст. 38: Студ самоврядування. С. 173
Бюлетень з проблем вищої школи за 2007 рік / уклад.: Т. Опря, В. Пархоменко, Л. Савченко, Є. Сільвеструк, О. Швець – Кам’янець-Подільський...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи