Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\

Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
НазваГолова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Сторінка10/12
Дата31.03.2013
Розмір1.79 Mb.
ТипДокументи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Матеріали ХІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Української національно-демократичної революції, 70-річчю утворення Хмельницької області, 22–23 листоп. 2007 р. / Кам'янець-Поділ. держ. ун-т та ін.; [редкол. : О. М. Завальнюк, В. І. Войтенко (співголови), Л. В. Баженов(відп. ред.), С. А. Копилов, В. С. Прокопчук та ін. ]. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2007. – Т. 1. – 512 с.


 1. Баженов Л. В. Події та діячі Української національно-демократичної революції 1917–1920 років на Поділлі-Хмельниччині в сучасних дослідженнях учених і краєзнавців. – С. 56–62.
 1. Баженов О. Л. Про перспективи дослідження Бакотського скельного монастиря / О. Л. Баженов, В. П. Мегей. – С. 210–214.
 1. Баженова С. Е. Українсько-польський романтизм 20 – 40-х років ХІХ ст.: витоки, міфи. – С. 271–276.
 1. Білецька О. В. Єврейське населення на Поділлі в другій половині XIV – першій половині XV ст. – С. 235–243.
 1. Блажевич Ю. І. Відродження православ'я на Поділлі наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. – С. 276–286.
 1. Божко Л. Етнографічні дослідження Кабінету вивчення Поділля (20-і роки ХХ ст.). – С. 115–122.
 1. Бондар В. В. Українська історіографія про дослідників-сучасників аграрної історії Поділля другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – С. 37–49.
 1. Вишневський А. І. Пониззя ІХ – ХІІІ ст.: історіографічний аспект. – С. 188–200.
 1. Вінюкова В. М. Поділля у Першій світовій війні. – С. 344–347.
 1. Головкіна Ю. Ю. Полтавське натхнення на Вінниччині розквітло. – С. 385–388.
 1. Горбатюк В. І. “Український голос” Юхима Кошельника. – С. 480–485.
 1. Городинська О. Асоціативність і народність української витинанки. – С. 153–156.
 1. Григоренко О. П. Професор В. П. Ройзман – видатна постать нашої держави. – С. 491–498.
 1. Григоренко О. П. Радомир Іванович Сілін – почесний громадянин міста Хмельницького. – С. 498–508.
 1. Григоренко О. П. Роль краєзнавства у питанні формування українського народу в процесі вивчення вітчизняної історії. – С. 16–27.
 1. Гуцал А. Ф. Археологічні дослідження Кам'янець-Подільської фортеці 2007 року / А. Ф. Гуцал, П. А. Болтанюк. – С. 205–210.
 1. Гуцал В. А. Залізні ножі з Бернашівського могильника. – С. 167–172.
 1. Дейнега М. Проблеми сучасного музею. – С. 96–98
 1. Дунець В. В. Зоряний шлях Михайла Павловського. – С. 508–511.
 1. Єсюнін С. М. Військові гарнізони міст Подільської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: до історії формування та становлення. – С. 335–343.
 1. Жукова О. В. Маловідомі замки Хмельниччини як фактори розвитку туризму. – С. 122–131.
 1. Завальнюк К. В. Отаман Семен Заболотний – новітній козак-чорноморець з роду Заболотних / К. В. Завальнюк, Т. В. Стецюк. – С. 417–431.
 1. Завальнюк О. М. Між ХІ та ХІІ Подільськими історико-краєзнавчими конференціями (здобутки і виклики краєзнавчого руху та історико-регіональних досліджень на Поділлі-Хмельниччині у 2004–2007 рр.) / О. М. Завальнюк, Л. В. Баженов. – С. 8–16.
 1. Загаровський П. В. Національне та громадянське виховання особистості через туристично-краєзнавчу роботу. – С. 131–142.
 1. Задорожнюк А. Б. Західні міські укріплення та міський бульвар у Кам'янці-Подільському. – С. 142–152.
 1. Зваричук Е. О. Римо-Католицька церква на Поділлі у міжповстанський період (1833 – початок 60-х рр. ХІХ ст.). – С. 286–294.
 1. Зінько Ю. А. Буша: стан і перспективи археологічних досліджень / Ю. А. Зінько, В. А. Косаківський, Ю. С. Степанчук. – С. 224–227.
 1. Іваневич Л. А. До історії авторства етнографічної праці “Народні повір'я про будні дні тижня і святкування цих днів простим народом” / Л. А. Іваневич. – С. 358–364.
 1. Ігнатьєва Т. В. Правобережна Україна у зовнішньоекономічних зв'язках Російської імперії першої половини ХІХ ст. – С. 294–299.
 1. Калитко С. Л. Історична демографія Східного Поділля / С. Л. Калитко, О. М. Кравчук, В. В. Танцюра. – С. 63–71.
 1. Карбовська Ж. А. Грошові знаки випуску 1923 року в колекції історичного музею-заповідника. – С. 111–115.
 1. Касап Ж. Б. До джерел музейництва на Поділлі. – С. 83–87.
 1. Кіндратюк Б. Д. Джерела дзвонарства Поділля. – С. 98–111.
 1. Кожолянко Г. К. Дослідження дохристиянських вірувань українців Степаном Килимником. – С. 180–187.
 1. Кошель О. М. Подільський єпархіальний історико-статистичний комітет і Михайло Орловський. – С. 393–398.
 1. Красовський Я. Й. Документи Державного архіву Вінницької області про пореформене селянство Поділля. – С. 305–310.
 1. Кундельський В. В. Єврейство в контексті міжнаціональних відносин на Поділлі наприкінці XVIII – першій половині ХІХ ст. – С. 258–264.
 1. Лисий А. К. Дві долі на тлі національної революції (1648–1654) : [Данило Нечай та Іван Богун]. – С. 365–377.
 1. Лопацька Н. М. Господарська діяльність Дерманського Свято-Троїцького монастиря (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.). – С. 243–252.
 1. Макарова Л. В. Проблеми і завдання вивчення актових джерел до історії Поділля нового і новітнього часу. – С. 79–82.
 1. Макарова О. В. Соціальне обличчя селян-переселенців з Подільської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – С. 353–357.
 1. Маярчак С. П. Історія вивчення археологічних пам'яток ІХ – ХІІІ ст. лівобережжя Середнього Подністров'я (короткий огляд). – С. 201–205.
 1. Мисан В. О. Історичне краєзнавство як засіб формування сучасного громадянина-патріота. – С. 27–36.
 1. Михайлик А. О. Сільськогосподарська кооперація Правобережної України і товарно-грошовий обіг краю на поч. ХХ ст. – С. 328–335.
 1. Назаренко Є. Давні зображення герба Поділля. – С. 71–74.
 1. Олійник І. В. Поміщики і селяни в аграрних відносинах на Поділлі (1861–1914 рр.). – С. 311–320.
 1. Онищук О. Г. Археологічне минуле Дунаєвецького району в дослідженнях Л. Куземського. – С. 214–223.

 2. Осетрова Г. О. Історичні умови поширення латинської мови на території Середньої Наддністрянщини в І-ій половині І тисячоліття н. е. – С. 172–180.
 1. Охріменко Г. В. До питання про мілітарії населення трипільської культури / Г. В. Охріменко, І. Я. Маркус. – С. 157–167.
 1. Погорілець О. Г. Вірменський вплив на карбування монети Подільського князівства (ІІ пол. ХIV ст.) / О. Г. Погорілець, Р. В. Саввов. – С. 228–235.
 1. Подолян В. В. Ідея кооперативного соціалізму в ранніх працях Й. Волошиновського. – С. 49–56.
 1. Преловська І. М. Володимир Мусійович Чехівський (1876–1937) – видатний діяч Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1930). – С. 464–480.
 1. Прокопчук В. С. Полковник армії УНР П. Ф. Болбочан: подільська остання сторінка життя. – С. 405–417.
 1. Рекрут В. П. Діяльність Д. Марковича в добу Директорії УНР (кінець 1918–1920 рр.). – С. 432–440.
 1. Савчук В. О. Постать і місце Софії Русової в історико-краєзнавчому русі доби національно-визвольних змагань / В. О. Савчук, Н. Стасюк. – С. 398–405.
 1. Сваричевський А. В. Подільська квітка : [Н. Кащук]. – С. 485–491.
 1. Сидорук С. А. До історії рекрутських наборів на Поділлі наприкінці XVIII століття. – С. 264–271.
 1. Скрипник А. Ю. Військовий губернатор Кам'янця-Подільського Олександр Андрійович Беклєшов (1743–1808). – С. 388–392.
 1. Старовина О. С. Щодо генеалогії роду Ярмолинських-Сутківських. – С. 377–385.
 1. Стрельбіцька Н. І. Особливості запровадження міського положення від 16 червня 1870 р. в містах Подільської губернії. – С. 320–328.
 1. Трембіцький А. А. Юхим Павлович Філь – відомий літературознавець та етнолог. – С. 440–458.
 1. Трембіцький А. М. З досвіду краєзнавчої роботи Закарпатського краєзнавчого музею по створенню історичних описів поселень краю. – С. 87–96.
 1. Трембіцький А. М. Уродженка села Вихилівка Софія Левицька – відома французька художниця (до 70-річчя від дня смерті). – С. 458–464.
 1. Трубчанінов С. В. З історії картографічного вивчення Поділля. – С. 75–78.
 1. Філінюк А. Г. Геополітичне положення Поділля та його зміни на межі XVIII – XIХ століть / А. Г. Філінюк. – С. 253–258.
 1. Цубенко В. Л. Похоронні звичаї та обряди населення Києво-Подільського військового поселення кавалерії. – С. 300–304.
 1. Ясинецька Л. В. Роль православного духовенства в допомозі хворим і пораненим в роки Першої світової війни на території Східного Поділля. – С. 347–352.Матеріали ХІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Української національно-демократичної революції, 70-річчю утворення Хмельницької області, 22–23 листоп. 2007 р.) / Кам'янець-Поділ. держ. ун-т та ін.; [редкол.: О. М. Завальнюк, В. І. Войтенко (співголови), Л. В. Баженов(відп. ред.), С. А. Копилов, В. С. Прокопчук та ін. ]. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2007. – Т. 2. – 512 с. 1. Акульшин П. В. Судьба губернатора графа Н. М. Грохольського. – С. 273–277.
 1. Антонишин А. П. Розвиток освіти на Поділлі в Українській державі (1918 р.). – С. 174–185.
 1. Антонішина Т. П. Особливості національної політики уряду України щодо виборів рад на Поділлі в 20-х роках ХХ ст. – С. 56–60.
 1. Атаманюк Т. П. Досвід, методика організації та практика шкільного туризму у Кам'янці-Подільському. – С. 491–493.
 1. Багас Л. М. Методика вивчення краєзнавчого матеріалу (на прикладі Першої світової війни). – С. 432–437.
 1. Баженов Л. В. Центр дослідження історії Поділля і впровадження краєзнавства в систему освіти Хмельниччини. – С. 319–323.
 1. Байдич О. В. Деякі міркування з приводу роботи МАН / О. В. Байдич, В. О. Лавринчук. – С. 474–479.
 1. Байдич О. В. Красилів: репресії 1937–1938 рр. – С. 302–307.
 1. Байдич О. В. Напередодні Першої світової (епізод з історії міста Могилів-Подільський). – С. 291–298.
 1. Байдич О. Краєзнавчі дослідження освітян Красилівщини – важливе джерело розвитку шкільного краєзнавства в районі. – С. 362–373.
 1. Берковський В. Г. З історії розвитку освіти північних районів Хмельниччини в 1920-х рр. – С. 192–201.
 1. Бондаренко Г. В. Краєзнавча освіта і проблеми волинезнавства. – С. 323–338.
 1. Бондаренко Н. О. Нелегальна діяльність релігійних груп “ради церков ЄХБ” у Вінницькій області у І-ій половині 1970-х рр. – С. 225–232.
 1. Брицький П. П. Голод на Хмельниччині 1946–1947 рр. / П. П. Брицький, Л. Л. Місінкевич. – С. 137–147.
 1. Вертелецька Н. В. Причини та етапи українсько-польських переселенських акцій 1944–1946 років. – С. 129–136.
 1. Войтович В. В. З історії санітарної справи Могилівщини (кінець XVIII – початок ХХ ст.). – С. 284–290.
 1. Волоховська Л. Організація краєзнавчої роботи в школі. Значення краєзнавчої роботи. – С. 419–423.
 1. Вороліс М. Г. Вивчення краєзнавчого матеріалу на уроках історії України: “Наш край у давнину”. – С. 414–418.
 1. Воронюк Л. А. Технологія організації співпраці вчителя суспільних дисциплін з СЮТур при формуванні особистості учнів засобами туристсько-краєзнавчої роботи. – С. 450–454.
 1. Гальчак С. Відмінності в окупаційній політиці німецьких та румунських загарбників на Поділлі. – С. 107–115.
 1. Гарачук П. Ф. Товтри і праукраїнська мова. – С. 261–266.
 1. Гільфанова Н. А. З досвіду роботи Музею хліба еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (нові методики створення та роботи музею). – С. 497–505.
 1. Гіщинський В. Б. Краєзнавство як одна із складових патріотичного виховання в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. – С. 343–352.
 1. Горобець З. М. Білогірщина в полі зору дослідників і краєзнавців. – С. 308–316.
 1. Гребенкин И. Н. Каменец-Подольский съезд делегатов Юго-Западного фронта в мае 1917 г. – С. 8–12.
 1. Данілова І. Ю. З історії відносин протестантських релігійних організацій та державної влади на Поділлі у 1945–1955 рр. – С. 218–224.
 1. Дубінський В. А. Етнологічний компонент при викладанні регіональної історії в школі / В. А. Дубінський, О. А. Мельник. – С. 437–445.
 1. Дяків В. Г. Концептуальні засади створення посібників з краєзнавства. – С. 374–383.
 1. Завальнюк О. М. Земство і Кам'янець-Подільський державний український університет (1918–1919 рр.) / О. М. Завальнюк. – С. 163–174.
 1. Кабачинський М. І. Зіньків і Зіньківський район в документах 1923 р. – С. 298–302.
 1. Коваленко А. І. Досвід створення навчальних посібників з курсу “Рідний край”. – С. 393–397.
 1. Ковальчук В. В. Діяльність ОУН–УПА на Хмельниччині у 1945–1953 рр. – С. 147–162.
 1. Коляструк О. А. З життя подільського священика [протоієрея Дмитра Галевича] (у 20-ті рр. ХХ ст. за його листами). – С. 185–192.
 1. Комарніцький О. Б. Вплив матеріального становища на навчальну діяльність студентів Кам'янець-Подільського інституту соціального виховання (педагогічного інституту) у першій половині 30-х рр. ХХ ст. – С. 208–217.
 1. Корольов О. Н. Подоляни на Соловках. – С. 317–318.
 1. Красносілецький Д. П. Антибільшовицький повстанський рух на Поділлі в 1920–1924 рр. – С. 39–47.
 1. Кульбаба Л. М. Осмислювально-концентроване навчання та метод проектів у викладанні краєзнавства у загальноосвітній школі. – С. 401–413.
 1. Курдибайло В. І. Система розвивальних завдань з історичного краєзнавства в 5 класі. – С. 424–432.
 1. Лавринчук В. О. Краєзнавчі конференції – одна з форм роботи з обдарованими дітьми (з досвіду роботи). – С. 480–482.
 1. Левдер А. І. Використання навчальних пам'яток на уроках з історичного краєзнавства в 5 класі. – С. 445–449.
 1. Левченко Т. Л. Передумови голоду 30-х років ХХ ст. в Тульчинському районі та його наростання. – С. 75–83.
 1. Лозовий В. С. Політико-адміністративні заходи подільського губернського старости С. Кисельова по стабілізації ситуації на селі (1918 р.). – С. 12–22.
 1. Лукашук В. С. Костели та монастирі ордену “Братів менших капуцинів” на території Поділля у XVIII–ХІХ ст. / В. С. Лукашук. – С. 267–272.
 1. Люлька І. В. Шкільні історичні музеї як ефективний засіб навчання та виховання молоді. – С. 483–491.
 1. Мазило І. В. З історії відбудови Вінницької залізниці 1944–1950-х рр. – С. 124–128.
 1. Маркова С. Морально-психологічні наслідки Голодомору 1932–1933 років для українського суспільства (за матеріалами спецповідомлень ДПУ та листування селян Хмельниччини). – С. 84–95.
 1. Мельников Д. О. Студентське самоврядування у вузах Вінниччини: здобутки, проблеми (90-ті рр. ХХ ст. – 2007 р.). – С. 238–242.
 1. Мельничук Т. А. Історичне краєзнавство в роботі вчителя історії: форми і методи проведення. – С. 398–401.
 1. Мисан В. О. Історичне краєзнавство як засіб формування сучасного громадянина-патріота. – С. 384–393.
 1. Нестеренко В. А. Секретні донесення ДПУ–НКВС як джерело вивчення етносоціальних процесів на Поділлі у 1920–1930-ті рр. – С. 48–55.
 1. Нікітін Ю. О. Метод проектів в краєзнавчій роботі школи. – С. 353–362.
 1. Нікітіна І. П. Досвід науково-дослідницької роботи школярів в системі МАН. – С. 466–474.
 1. Олійник М. П. Нові джерела про поземельні відносини на Кам'янеччині на початкуНЕПу. – С. 68–74.
 1. Олійник С. В. Боротьба з гетьманським режимом на Поділлі в 1918 році. – С. 22–31.
 1. Олійник Ю. В. Створення на території генеральної округи “Волинь-Поділля” національних поліцейських підрозділів. – С. 116–123.
 1. Пристай А. В. Краєзнавчі аспекти у контексті Малої академії наук. – С. 461–466.
 1. Прокопчук В. С. 1937-й рік в історії новоствореної Кам'янець-Подільської області. – С. 100–106.
 1. Рибак І. В. Індивідуальне селянське господарство Поділля в добу НЕПу в статистичному вимірі. – С. 60–68.
 1. Романюк І. М. Значення історичного краєзнавства в процесі вивчення історії України в загальноосвітніх школах / І. М. Романюк, Б. І. Романюк. – С. 339–343.
 1. Семенко Л. І. Гастрольна діяльність капели “Думка” на Поділлі в 1920–30-х роках. – С. 201–207.
 1. Слободянюк П. Я. Укріпрайони Хмельниччини (1930–1941 рр.). – С. 96–99.
 1. Стецюк В. Б. Діяльність земств Поділля в сфері матеріального забезпечення армії УНР (1919–1920 рр.). – С. 32–39.
 1. Фурман Л. Г. Шепетівське Товариство “Просвіта” в роки незалежної України. – С. 242–249.
 1. Хоптяр Ю. А. Розвиток Ярмолинецького району у сфері культури (2003–2005 рр.). – С. 232–237.
 1. Шампаніна П. С. Туристсько-оздоровча робота у школах Шепетівського району / П. С. Шампаніна, Н. О. Любашевська. – С. 454–460.
 1. Щур О. Т. Балин : історичний нарис. – С. 277–283.
 1. Юр'єва М. Л. Досвід створення шкільного музею. Військово-історичний Музей визволителів міста при Кам'янець-Подільській гімназії. – С. 494–496.
 1. Якубовський В. І. Городище середньовічного Губина в світлі нових археологічних джерел. – С. 250–260.
 1. Яцечко Т. В. Досвід та проблеми збереження родинної пам'яті та українських традицій на Волині на початку ХХІ ст. – С. 506–511.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Життєве кредо професора
О. М. Завальнюк, доктор історичних наук, професор, ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Договір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Сохацька євгенія іванівна (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності) Біобібліографічний покажчик Кам'янець-Подільський
...
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Університету імені івана огієнка
Відповідальний редактор: В. С. Прокопчук, доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки
Голова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам\Міністерство освіти І науки україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Відповідальний за випуск: В. С. Прокопчук, доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи